Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Трудове навчання 2 клас

25,422 views

Published on

Трудове навчання 2 клас.
Автор: Л.В.Ліннікова (за підручником І.М.Веремійчика, В.П.Тименка).
Серія "Початкова школа. Мій конспект"

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Трудове навчання 2 клас

 1. 1. Серія «Початкова школа. Мій конспект» Заснована 2008 року Л. В. Ліннікова (за підручником І. М. Веремійчика, В. П. Тименка) Трудове навчання клас Харків Видавнича група «Основа» 2013
 2. 2. УДК 37.016 ББК 74.263 JI59 Ліннікова Л. В. Л59 Трудове навчання. 2 клас (за підручником І. М. Ве­ ремійчика, В. П. Тименка). — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 112 с. — (Серія «Початкова школа. Мій кон­ спект»). ІвВК 978-617-00-1264-7. Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків трудового навчання в 2 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К .: Видавничий дім «Освіта», 2012) запідручником І. М. Веремійчика, В. П. Тименка (К. : Видавництво «Генеза», 2012). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи. УДК 37.016 ББК 74.263 Навчальне видання Серія «Початкова школа. Мій конспект» ЛІННІКОВА Лариса В’ячеславівна ТРУДОВЕ Н А В Ч А Н Н Я . 2 КЛ АС (за підручником І. М . Веремійчика, В. П. Тименка) Головний редактор Ю. Є. Бардакова Редактор О. В. Грабар Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко Технічний редактор О. В. Лебедева Еоректор О. М. Журенко Підписано до друку 27.08.2013. Формат 84x108/16. Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна. Ум. друк. арк. 7,0. Замовлення № 13-09/16-05. ТОВ «Видавнича група “Основа” » 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33 e-mail: office@osnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р. ISBN 978-617-00-1264-7 © Ліннікова JI. В., 2013 © ТОВ «Видавнича група “Основа” », 2013
 3. 3. ЗМІСТ Орієнтовне календарне планування................................................................................................................... 4 Урок 1. Вступ. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця на уроці. Робота з природними матеріалами. Казкові герої з овочів та фруктів .......................................5 Урок 2. Робота з природними матеріалами. Аплікація «Зерняткове сон еч к о»......................................9 Урок 3. Робота з природними матеріалами. Аплікація «Ж учок»......................................................... 11 Урок 4. Робота з природними матеріалами. Аплікація з листя «Царство Н ептуна»........................13 Урок 5. Аплікація з використанням ниток «Квітка л ь он у ».................................................................. 17 Урок 6. Аплікація з використанням ниток. Рибка — м’яка іграшка....................................................... 19 Урок 7. Згинання і складання паперу. Аплікація «Сонечко і соняш ник»..........................................21 Урок 8. Згинання і складання паперу. «Летюча тарілка»..................................................................... 23 Урок 9. Згинання і складання паперу. Квітка з шестикутника............................................................ 25 Урок 10. Згинання і складання паперу. Виготовлення листівки............................................................ 27 УрокІІ. Паперові об’ємні фігури. Іграшкове крісло ................................................................................31 Урок 12. Паперові об’ємні фігури. Ялинкові прикраси............................................................................ 35 Урок 13. Орнамент. Візерунок у квадраті з рослинних ф о р м ...................................................................... 39 Урок 14. Орнамент. Декоративне блю до........................................................................................................... 41 Уроків. Оригамі. Паперові квіти ................................................................................................................. 43 Урок 16. Оригамі. Котик-ласунчик................................................................................................................. 47 Урок 17. Оригамі. Човники на р іч ц і..............................................................................................................49 Уроків. Витинанка. Серветки.......................................................................................................................... 53 Урок 19. Витинанка. Писанка .......................................................................................................................... 55 Урок 20. Витинанка. Сніжинки ....................................................................................................................... 59 Урок 21. Екскурсія до майстерні з обробки гл и н и .........................................................................................63 Урок 22. Робота з пластиліном. Вишні в кош ику............................................................................................67 Урок 23. Робота з пластиліном. Посуд для Лисиці і Ж ур авл я ....................................................................71 Урок 24. Робота з пластиліном. Ліплення чайника та чаш ки...................................................................... 73 Урок 25. Робота з пластиліном. Р авл и к и ........................................................................................................75 Урок 26. Самообслуговування. Культура харчування...................................................................................77 Урок 27. Самообслуговування. Одяг та взуття. Пришивання ґу д зи к ів .................................................... 81 Урок 28. Екскурсія до майстерні з обробки тканини......................................................................................85 Урок 29. Макетування. М іні-місто.................................................................................................................... 89 Урок ЗО. Макетування. Казковий будиночок..................................................................................................93 Урок 31. Макетування. Лялькові меблі із сірникових коробок................................................................... 95 Урок 32. Резервний урок. Згинання і складання паперу. Листівки до 8 Березня ..................................97 Урок 33. Резервний урок. Згинання і складання паперу. Листівка до Дня Перемоги..................... 101 Урок 34. Резервний урок. Конструювання з паперу. Пряме плетіння зі смуг паперу. Килимок ..........................................................................................................................................105 Урок 35. Резервний урок. Конструювання зі смужок паперу. Літня фантазія..................................109 Література.........................................................................................................................................................112 З
 4. 4. ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ № з/п Тема уроку Прим. 1 Вступ. Правила техніки безпеки. Організація робочого місця на уроці. Робота з природними матеріалами. Казкові герої з овочів та фруктів 2 Робота з природними матеріалами. Аплікація «Зерняткове сонечко» 3 Робота з природними матеріалами. Аплікація «Жучок» 4 Робота з природними матеріалами. Аплікація «Царство Нептуна» 5 Аплікація з використанням ниток «Квітка льону» 6 Аплікація з використанням ниток. Рибка — м’яка іграшка 7 Згинання і складання паперу. Аплікація «Сонечко і соняшник» 8 Згинання і складання паперу. Аплікація «Летюча тарілка» 9 Згинання і складання паперу. Квітка з шестикутника 10 Згинання і складання паперу. Виготовлення листівки 11 Паперові об’ємні фігури. Іграшкове крісло 12 Паперові об’ємні фігури. Ялинкові прикраси 13 Орнамент. Візерунок у квадраті з рослинних форм 14 Орнамент. Декоративне блюдо 15 Оригамі. Паперові квіти 16 Оригамі. Котик-ласунчик 17 Оригамі. Човники на річці 18 Витинанка. Серветки 19 Витинанка. Писанка 20 Витинанка. Сніжинки 21 Екскурсія до майстерні з обробки глини 22 Робота з пластиліном. Вишні в кошику 23 Робота з пластиліном. Посуд для Лисиці і Журавля 24 Робота з пластиліном. Ліплення чайника та чашки 25 Робота з пластиліном. Равлики 26 Самообслуговування. Культура харчування 27 Самообслуговування. Одяг та взуття. Пришивання ґудзиків 28 Екскурсія до майстерні з обробки тканини 29 Макетування. Міні-місто ЗО Макетування. Казковий будиночок 31 Макетування. Лялькові меблі з сірникових коробок 32 Резервний урок. Згинання і складання паперу. Листівка до 8 Березня 33 Резервний урок. Згинання і складання паперу. Листівка до Дня Перемоги 34 Резервний урок. Конструювання з паперу. Пряме плетіння зі смуг паперу. Килимок 35 Резервний урок. Конструювання зі смужок паперу. Літня фантазія 4
 5. 5. Урок 1.ВСТУП. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ НА УРОЦІ. РОБОТА З ПРИРОДНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. КАЗКОВІ ГЕРОЇ З ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ Мета: ознайомити учнів з новим підручником; навчати правил безпечної роботи з ін­ струментами та пристосуваннями; формувати навички роботи з природним мате­ ріалом; розвивати фантазію, уяву, творчість; навички роботи з різним природним матеріалом; вдосконалювати вміння працювати за планом, виховувати відповідаль­ ність за доручену справу, охайність, поважне ставлення до праці, до людей труда. Обладнання: ілюстрації із зображенням казкових героїв, овочів та фруктів, картон, сухе листя, гілочки дерев, стеблинки квітів, овочі та фрукти, ножиці, шило, зубочистки, серветка для рук. ХІД уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Ось і закінчилися веселі канікули. Розпочалися заняття у школі. — Чим запам’яталися вам канікули? — Де ви відпочивали? — Чи пам’ятаєте, яким було завдання на літо? (Збирати листя, стеблинки квітів, квіти, гілочки дерев, насіння, шишки, жолуді; обережно перебрати та засушити.) — Сьогодні на уроці ми будемо працювати з природним матеріалом. 2. Робота за підручником — Розгорніть підручник і розгляньте звернення авторів до другокласників. Тепер ви вмієте добре читати. Прочитайте, про що ви дізнаєтеся у другому класі. (Діти читають звернення на с. 3.) — На уроках трудового навчання ми будемо знайомитися з матеріалами та інструментами, дізнаємося про їхні властивості, будемо засвоювати різнома­ нітні технологічні прийоми праці. Навчимося працювати самостійно та колек­ тивно, бути охайними, уважними, чемними. — На уроках трудового навчання ви дізнаєтеся: ■ з яких матеріалів людина виготовляє необхідні речі, будинки, машини; ■ якими властивостями володіють ці матеріали; • чому для виготовлення різних предметів використовують різні матеріали; • як сконструйовані деякі речі, предмети, машини. — Розгляньте вироби на с. 6. З яких матеріалів виготовлені зображені на малюнках вироби? (Відповіді дітей.) 3. Бесіда про правила безпеки на уроках трудового навчання — Кожен учень зобов’язаний знати й точно виконувати правила безпечної праці на уроках трудового навчання. Давайте згадаємо, що ви пам’ятаєте з пер­ шого класу. Учні повинні'. • приготувати своє робоче місце; • переходити на друге робоче місце без дозволу вчителя забороняється; • коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу й уважно вислухати зауваження, інструктаж; • перевірити справність інструментів особистого користування, наявність матеріалів; Клас Дата 5
 6. 6. • роботу розпочинати лише з дозволу вчителя; • не можна працювати несправним і тупим інструментом; • використовувати інструмент лише за призначенням; • користуватися прийомами роботи з інструментами за зразком учителя; • використовувати навчальний час для виконання завдання і не відволіка­ тися на розмови, своєчасно й якісно виконувати доручену справу. 4. Бесіда про організацію робочого місця — Які речі повинні бути у вашій папці? {Діти перелічують.) — Згадайте з уроків письма, як правильно сидіти за партою? • Під час роботи учень повинен тримати своє робоче місце в належному по­ рядку, а після роботи акуратно прибрати його: скласти відповідний ін­ вентар, вимити руки з милом і витерти рушником; • інструменти і матеріали зберігати у папці; • за столом сидіти рівно, не сутулитися. Діти розглядають, які інструменти лежать у них на парті, перелічують, якими інструментами що треба робити. — У якій послідовності треба виконувати роботу? • Обдумування майбутніх дій, складання плану. ■ Виконання дій за планом. • Перевірка виконаної роботи, внесення поправок. Фізкультхвилинка Раз, два, три, чотири, Повернулись вліво, вправо — Сонце світить так яскравої Потягнулися і сіли. Піднялися всі швиденько — І на місці біг легенький. Пострибали, як зайчата, Треба м’язи розробляти. Підняли почергово ніжки. Не втомились анітрішки. 5. Демонстрування та аналіз зразка 1) Вступна бесіда. — Сьогодні на уроці ми будемо працювати з овочами та фруктами. Роз­ гляньте малюнки на с. 6. — Кого бачите на малюнках? — З яких овочів виготовлені ці тварини? — Кого б хотіли зробити ви? — Відгадайте загадки, хто завітав сьогодні до нас на урок. З яких вони казок? 1 2 С а Д 4 і 5 в 6 н 7 и 8 к б
 7. 7. 1) В темнім лісі проживає, Як намисто, оченята... Довгий хвіст пухнастий має. Хто це? Спробуй відгадати. (Білка) їй на місці не сидиться, _ гт ....о / тг ч 5) По горах, по долинах Як зовуть її? (Лисиця) ’ __ _ . ._. ч Ходить шуба і свитина. (Вівця) 2) Вдень я сплю, а прийде ніч, ' . . . 6) Морячок наш чорно-білии Отоді вже — інша річ! ' _ - „ Ловить рибу дуже ВМ ІЛ О. Я виходжу полювати — ^ „ . ~ . Схожии трішечки на діжку, Стережись, мишва хвостата! . тт . . Має крильця, має ніжки. Не злічу вже, скільки штук ~ Між крижин відважно плава. За життя я з їв гадюк. ^ п - Обганяє пароплави. Я колючии, мов будяк, А /у Тож ви знаєте, що він А зовуть мене... (їжак), „ , . . ч Називається... (пінгвін), 3) Буркотливий, вайлуватий, . . . . . ' . . „ 7) Він із казки, він із пісні, Ходить лісом дід кошлатии: ' _’.. ~ В нього зубки, мов залізні. Одягнувся в кожушину, тл . . Капустину він гризе. Мед шукає і ожину. „ . 5 ^ ^ тт. ^ Зветься звір на букву «зе». (Заичик) Літом любить полювати, А зимою — в лігві спати. 8) Ходить хмуро між дубами, Як зачує він весну — Хижо клацає зубами, Прокидається від сну. (Ведмідь) Весь, як є,— .ч тт Жорстока лють, 4) Червонясту шубку має, л . тт - Очі в нього так і ллють. По гілках вона стрибає. _ ^ . Зачаївся ось, примовк. Хоч сама мала на зріст, „ . . т о Грізнии звір цей, звісно... (вовк). Та великии має хвіст, ' ' — Які з цих звірів мешкають у наших лісах? — Де живуть пінгвіни? — Що ви про них знаєте? — Яка тварина свійська? — Яке слово ви прочитали у кросворді? — Хто такий садівник? Що він вирощує? — Подивіться на ваші парти, де лежать овочі та фрукти. Чи можна ска­ зати, що їх виростив садівник? — Сьогодні на уроці вони знадобляться нам, щоб зробити казкові вироби. 2) Інструктажучителя. їжак • їжачка можна зробити з половинки каштана. А можна з яблука. • Візьміть яблуко, розріжте його навпіл. Візьміть зубочистки, зламайте їх навпіл та повстромляйте в яблуко. Це колючки. За допомогою пластиліну зробіть мордочку. З яблучного насіння зробіть очі. Крокодил • Виберіть вигнутий огірок — це буде тулуб. Зробіть на ньому надрізи. • Голова крокодила виконується з невеликої половинки огірка, уздовж якої робиться надріз. Щоб вийшла зубаста паща, акуратно оформіть її, прорі­ заючи з двох сторін надрізу трикутники. • Ніжки вирізають з другої половини огірка і за допомогою сірників (зубо­ чисток) прикріплюють до тулуба крокодила. • Очі можна зробити з ягід, зеленого горошку або шматочків моркви, за­ кріплюючи їх на голові за допомогою сірників, попередньо очищених від сірки. Порося • Вуха і п’ятачок зробимо з огірка, вічка — з ягід горобини. З огірка відрі­ заємо два кружечки, один з них розрізаємо навпіл. Кріпимо половинки зверху на кабачок, а цілий кружечок — спереду. 7
 8. 8. • Для кріплення застосовуємо зубочистки. Кінці зубочисток зрізуємо ножи­ цями. Вівця • Беремо кольорову капусту. Розбираємо її на суцвіття. • Ніжки виготовимо із хвостиків від яблук або груш. • Для голови беремо чорну оливку. Прикріплюємо її до капусти за допо­ могою зубочистки. • 3 пластиліну робимо оченята. Пінгвін • У баклажана зрізаємо третю частину. • Збоку робимо надрізи і відгинаємо їх у сторони. Це крила. • Капелюшок і хвостик — це голова пінгвіна. З пластиліну робимо оченята. • Відрізаємо у баклажана протилежну від хвостика частинку, щоб пінгвін міг стояти. Зайчик • Для тулуба зайчика беремо солодкий перець довгастої форми. • Для голови беремо також солодкий перець, менший за розміром. Прикріп­ люємо його до тулуба. • Відрізаємо дві смужки вздовж перцю. Це вушка зайця. III. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ Діти починають працювати. Учитель за потреби здійснює допомогу. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Яка робота сподобалась найбільше? — Чия робота найохайніша? — Хто припустився помилки? V. ПІДСУМОК УРОКУ — Над чим ми працювали сьогодні на уроці? — Чи сподобався вам урок? Чому? — Як правильно підготувати до роботи своє робоче місце? — Яких правил безпеки слід дотримуватися на уроці праці? — Які прислів’я про працю ви знаєте? • Бджола мала, а й та працює. • Без діла жити — тільки небо коптити. • Діло майстра величає! • Не одяг красить людину, а добрі діла. • Праця чоловіка годує, а лінь — марнує. • Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. • Хто багато робив, той і багато знає. 8
 9. 9. Мета: формувати в учнів навички роботи з природним матеріалом; розвивати фанта­ зію, уяву, творчість, навички роботи з різним природним матеріалом; вдосконалю­ вати вміння працювати за планом, виховувати відповідальність за доручену справу, охайність, взаємодопомогу. Обладнання: картон, кольоровий папір, сухе листя, сухі пелюстки нагідок, насіння со­ няшника, зернятка кукурудзи, репродукції картин І.Левітана «Золота осінь», І. Шиш- кіна «Рання осінь», аудіозапис п'єси П. І. Чайковського «Осінь». Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ Упорядкування робочих місць. II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з природними матеріа­ лами. — Що нам потрібно для роботи? — А тепер дізнайтеся, що ми виготовлятимемо. Урок 2. РОБОТА З ПРИРОДНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. АПЛІКАЦІЯ «ЗЕРНЯТКОВЕ СОНЕЧКО» 1 2 3 4 А 3 С є К Б Ю 0 Е П В Я м В Н Г Ш р Ч Т А-1, Б-3, Г-2, В-4, В-1, Г-4, А-4, Б-2, В-3, Б-3, А-2, Б-2, В-4, Б-3, Г-3, А-4, Б-2 (Зерняткове сонечко) 2. Вступна бесіда — Яка зараз пора року? — За якими ознаками ви можете визначити, що зараз осінь? (Дерева стоять у різнобарвному вбранні, трава жовтіє, мало квітів і т. ін.) — Немов із чудової казки завітала до нас сьогодні на урок цариця Осінь! Розвісила яскраві намиста на всіх деревах, тупнула багряним чобітком, трус­ нула своїми золотими кучерями — і посипалося золото з дерев. Укрила осінь різнобарвним килимом землю, нашу годувальницю. 3. Емоційне налаштування — А зараз послухайте музику і поміркуйте, який настрій створила у вас ця музика? (Звучить аудіозапис п’єси П. І. Чайковського «Осінь».) — Який настрій створила у вас ця музика? (З одного боку — сумний, а з ін­ шого — сонячний ірадісний.) — Осінні дні народжують у нас різні настрої. Холодний і похмурий день озивається в душі тугою і сумом, а сонячний, теплий — народжує світлу ра­ дість. — Як ви вважаєте, чи вдалося композиторові за допомогою музики пере­ дати красу осінньої природи? — А зараз запрошую вас у картинну галерею. Розгляньте репродукції картин І. Левітана «Золота осінь» та І. Шишкіна «Рання осінь». — Чи вдалося художникам передати красу осені, свій настрій? — У композитора — звуки, у художника — фарби, у поета — слово. І кожен з них по-своєму описує цю незвичайну пору року. Послухайте вірші про осінь. (Діти читають вірші.) Клас Дата 9
 10. 10. Ч А К Л У Н К А ОСІНЬ Осінь фарби готувала, У відерця наливала. Змішувала, чаклувала, Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола Стало різнокольоровим! Нині осінь нас чарує, Неповторна, чарівна, Різні барви нам дарує І дивує нас вона. Виглядає так казково Восени і парк, і гай, Розмаїттям кольоровим Прикрашає осінь край! Н. Замрія — Сподіваюся, що і чудова музика П. Чайковського, і картини І. Левітана та І. Шишкіна, і вірші, які прочитали ваші товариші, створили на уроці чу­ довий емоційний настрій, який допоможе вам добре працювати. Фізкультхвилинка 4. Демонстрування та аналіз зразка Інструктажучителя • Оберіть аркуш кольорового картону за бажанням. • Візьміть шаблон сонечка, який лежить у вас на партах. Прикладіть його до картону та акуратно обведіть. • Шаблон кола покладіть на середину сонечка і теж обведіть. Візьміть пен­ злики і акуратно, не виходячи за краї, намастіть коло клеєм. По колу ви­ кладіть насіння соняшника, злегка придавлюючи його. • Далі змащуйте по черзі промінчики сонечка клеєм і викладайте на них зер­ нятка кукурудзи. • Коли насіння викладено, візьміть сухі пелюстки нагідок і присипте межі промінчиків. Тепер кожен промінчик виглядає яскравої • Навколо сонечка на картоні приклейте сухе листя — з того, що ви засу­ шили влітку, так, як показано в підручнику на с. 8. III. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Що найбільше вам запам’яталося і сподобалося? — Хто отримав задоволення від своєї праці? — Хто припустився помилок? V. ПІДСУМОК УРОКУ — Що нового дізналися на уроці, з чим ознайомилися? — Що сподобалося на уроці? — Спілкування з природними матеріалами зачаровує і збагачує нас і наші уявлення про навколишній світ, наповнюючи радісними почуттями. І все це — завдяки казковому забарвленню квітів та листя, ваблячої стиглості ягід, таємничому блиску соломки, космічній формі камінців, смоляному запаху шишок. Ми вдивляємося в навколишній світ і милуємося ним. Природа, як найкращий художник, виховує в нас художній смак. Сподіваюсь, що вам сподобалася робота в природній майстерні. І ми ще не раз будемо працювати у ній, створюючи нові унікальні шедеври.
 11. 11. УрокЗ. РОБОТА З ПРИРОДНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. АПЛІКАЦІЯ «ЖУЧОК» Клас Дата Мета: продовжити роботу з природним матеріалом; навчити виконувати жучків з па­ перу та горіхової шкаралупи; вчити дотримуватися послідовності дій під час виго­ товлення аплікації; розвивати дрібну моторику рук, охайність; закріплювати вміння працювати у групі; виховувати любов до природи, до праці. Обладнання: картон, кольоровий папір, горіхова шкаралупа, клей, пензлики, серветки для рук, ілюстрації з зображенням комах та жучків. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу з природними матеріалами. Деякі з цих природних матеріалів зашифровані у кросворді (див. додаток на с. 16). Якщо ви його розгадаєте, то здогадаєтесь, над чим ми будемо працювати сьогодні на уроці. 2. Вступна бесіда — Сьогодні ми вирушимо у світ комах. Уявіть, що ви перетворилися на крихітних чоловічків і опинилися на галявині. Навколо вас багато різних жучків, мурашок, мошок, метеликів. — Чи знаєте ви, скільки комах насправді існує? — Напевно, відповідь вас здивує: від 2 до 3 млн різних видів. А якщо спро­ бувати підрахувати, скільки комах живе у світі, то кількість буде настільки значною, що наш розум не в змозі це уявити. Отже, ми живемо на планеті комах. — Що ви дізналися про комах на уроках природознавства «Я і Україна»? — Це найчисленніша група тварин. Вони покриті, як панциром, дуже міцною речовиною — хітином. Найкраще це видно на жуках. Жоден жук не може вертіти головою або робити нахили вперед — назад. Зате вони — справжні силачі. Наприклад, мураха може тягнути вантаж у 20 разів більший за власну вагу. А павутиння у павуків у 1000 разів тонша за людське волосся, але дуже міцна. Якщо сплести канат з павутиння, то розірвати його у кілька разів важче, ніж сталевий трос. 3. Розповідь учителя — Комахи — чи не найбільш загадкові істоти на нашій планеті. Вони бу­ вають гарними, заворожуючими, надокучливими, кусючими... Але що ж ми насправді знаємо про комах? Як ви гадаєте, які комахи найбільш витривалі? Це, звісно, комарі. Вони прекрасно почуваються не лише в умовах теплого клімату, але й на холодних північних територіях Канади, Сибіру і навіть на Південному полюсі! Цікаво, що комахи чують за допомогою тисячі волосків на тілі, приміром, самець комара має на своїх вусиках кілька тисяч таких волосків, які вібрують і передають сигнал до центральної нервової системи. Ви гадаєте, що бджоли та мухи гудуть? Зовсім ні, в них немає спеціальних органів для гудіння. Ці звуки видають їхні крила на високій швидкості. Ви гадаєте, всі комахи вже відкриті науковцями? А от і ні! Щороку вчені віднаходять у куточках нашої планети близько 10 тисяч нових видів комах. На їхню думку, науці ще невідомо близько мільйона цих істот. 11
 12. 12. А як у комах із зором? Комахи сприймають більш широкий діапазон світла, аніж люди. Деякі комахи можуть навіть бачити промені ультрафіо­ лету, а чимало жуків — навіть інфрачервоні! Цікаво, але вони не в змозі фоку­ сувати свої очі і можуть чітко розгледіти об’єкт лише з відстані у кілька сан­ тиметрів. Лінза ока у комах має вигляд опуклого шестигранника (т. зв. фа­ сетки). У таких комах, як бабка, око може складатися з величезної кількості фасеток, приблизно з ЗО 000. Причому кожна фасетка відображає лише певну частину об’єкта. Саме тому комахи не сприймають об’єкти, як люди — цілком. Картинку дійсності комахи бачать, наче мозаїку. Комахи не мають повік, тому їхні очі завжди розплющені. Фізкультхвилинка Ми метелики чудові, Маєм крильця кольорові, Над квітками літаємо, Втоми ми не знаємо, Пташки ми злякалися, Під квітку заховалися. III. ДЕМОНСТРУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЗРАЗКА Інструктажучителя • Розгорніть підручник на с. 9 і розгляньте жучків, яких ми виготовимо. • Візьміть одну половинку від шкаралупи горіха і покладіть її перед собою. • 3 пластиліну виліпіть голову жучка і прикріпіть до шкаралупи. Залежно від виду жучка голівка у вас вийде круглою або овальною. • 3 кольорового паперу виріжте крильця і приклейте до шкаралупи горіха. Крильця можуть бути червоного кольору, як у сонечка, або іншого ко­ льору, як зображено на ілюстраціях (на дошці). • Коли крильця підсохнуть, прикріпіть жучка на листячко або квітку. Для цього скористуйтеся шаблонами, що лежать на партах. IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ (Учні починають працювати. Учитель надає допомогу.) V. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Подивіться, наш клас перетворився на чудову чарівну галявину! Які ви молодці! Як добре попрацювали. — Як ви оцінюєте свою роботу? — Що було найбільш удалим і чому? — Які труднощі виникали? — Як їх можна було подолати? VI. ПІДСУМОК УРОКУ — Чи сподобався вам наш урок? — Що нового дізналися про комах? — Як комахи готуються до зими? — Послухайте казочку про жучка, який заснув до весни. 12
 13. 13. Мета: вдосконалювати навички виконання аплікації з природного матеріалу — листя; вчити добирати деталі аплікації за кольором, розміром, формою та з'єднувати їх; закріплювати вміння складати план роботи, визначати послідовність дій, контро­ лювати і коригувати свої дії; розвивати фантазію, уяву, творчі здібності, виховувати охайність, самостійність у роботі. Обладнання: картон, кольоровий папір, ножиці, клей, пензлик, серветка для рук, сухе листя різних дерев і кущів, мушлі, ілюстрації із зображенням підводного світу. Урок 4. РОБОТА З ПРИРОДНИМИ МАТЕРІАЛАМИ. АПЛІКАЦІЯ З ЛИСТЯ «ЦАРСТВО НЕПТУНА» Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Сьогодні на уроці ми завершуємо серію уроків, на яких працювали з при­ родним матеріалом. Спробуйте відгадати, що до нього належить. а) листя; б) жолуді; в) квіти; г) папір; д) плоди; е) насіння; ж) кора; з) тканина; и) глина; к) пластилін. (Відповіді: а, б, в, д, е, ж, и.) Учитель читає вірш. На дні пісок м’який, як вата. Ось під водою навпростець Пливе медуза плескувата — Слизька, м’яка, як холодець. А там дельфіни в синіх плесах Пливуть в спокійній череді, Неначе чорнії колеса, Перевертаючись в воді. А ось в’юнкими табунцями Маленькі рибки мерехтять, І спинки їх над камінцями, Немов посріблені, блищать. — Ви вже, напевно, здогадались, що ми сьогодні будемо розмовляти про підводний світ. Та не лише розмовляти! Ми сьогодні навіть спробуємо його створити! Та спочатку давайте пригадаємо, яких морських жителів ви знаєте? (Риби; краби іраки; черепахи і молюски; медузи і восьминоги; дельфіни й акули.) — Молодці, багато морських істот назвали! А зараз... відгадайте, хто це? * Маю я палац на дні, В океанській глибині. В мене е морська сім’я, Кожну рибку знаю я. Краби, коники і раки, Восьминоги-небораки — Вірна армія моя... Хто ж такий, малята, я? (Нептун, підводний цар) — А як називатиметься аплікація, ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте зашиф­ роване слово. Клас Дата 13
 14. 14. &4?&І жА1и 4f І0 н А Р ц Т Е П с в У — Так, це Царство Нептуна. 2. Вступна бесіда Учитель читає вірш Наталі Забіли «Осіннє листя». ОСІННЄ ЛИСТЯ Настала осінь. Холодом Повіяло навкруг. Все більш береться золотом Зелений ліс та луг. І піснею приваблені, Листочки на дубках, На вишеньках, на яблунях Шепочуться в садках. Від вітру коливаються Пожовклі дерева, А листя з них зривається І пісеньку співа: Хвилюються, шепочуться: — Ой, як же нудно тут! І нам давно вже хочеться Звільнитися від пут. — Веселі танцюристи ми, Кружляєм в висоті,— Листки, листочки, листики, Червоні й золоті! Невже ніхто із прив’язі Не схоче нас зірвать? Не винесе, не вивезе, Не пустить танцювать?! Зриваємось ми зграями — Та ви ж іще в зеленому,— З топольок та беріз, їм каже вітерець,— Злітаємо, кружляємо А в одязі буденному І падаємо вниз. Не можна йти в танець. Та вітром знов піднесені Як вдягнете убрання те, Мчимо з височини. Червоне й золоте,— Нам радісно! Нам весело! Легкі та вільні станете Нам любо восени! І теж полетите! Злітає листя зливою І падає німе... Вітрець пісні наспівує, А сам все дужче дме! — Які картини поставали у вашій уяві під час слухання вірша? — Що вигадали? — Який настрій створює цей вірш? — Подивіться, діти, у мене на столі букет з осіннього листя. А чи зумієте ви впізнати листочки за їх характеристикою і зовнішнім виглядом? — Тоді будьте уважні! 14
 15. 15. 3. Дидактична гра «З якого я дерева?» Учитель читає визначення одного з дерев. Після того, як воно названо, учи­ тель пропонує знайти листик цього дерева серед листя в букеті та на ілюстра­ ціях. На дошці ілюстрації із зображенням дерев. • Свою назву це дерево отримало за кольором кори, у перекладі з латинської воно означає «світлий, ясний, білий». Здогадалися, що це за дерево? Так, це береза. — Знайдіть листочок берези в осінньому букеті. • У перекладі з латинської мови назва цього дерева означає «красень». Але дерево це не тільки красиве, але й могутнє, тому в нас його називають бога­ тирем. Що ж це за дерево-богатир? (Це дуб.) — Як виглядають його листя? Знайдіть їх у букеті. Ви бачили, як цвітуть дерева? Якого кольору бувають у них квіти? А ось квіточки цього дерева різнокольорові: і світло-зелені, і білі, а крізь них темніють, просвічують і листя, і гілки. «Рябі»,— так говорили в народі. А вже коли з’являться на дереві яскраві ягоди, дивишся на нього, а в очах так і рябить. Гадаю, ви вже давно дізналися, що це за дерево. — Правильно, це горобина. Сподіваюся, ви пам’ятаєте, як виглядають листя горобини? (Учні знаходять листя горобини в букеті.) • Це дерево щоосені радує нас своїми різьбленими жовто-червоними листоч­ ками, які дуже схожі на розкриту долоню. (Це клен.) — Знайдіть листя клена в букеті. • А це дерево прикрашає столицю нашої країни — місто Київ. Його листя схоже на віяло, а квіти ростуть угору, як свічечки. (Це каштан.) — Знайдіть їх у букеті, вони найбільші. • Назва цього дерева дуже давня. Його «родичами» є слова липнути, прили­ пати. Таку назву дерево отримало не випадково, адже з його запашних ме­ доносних квіток отримують дуже смачний мед. Дізналися, про яке дерево йдеться? (Це липа.) — Знайдіть листочок липи в букеті. — Ось ми і дібрали листя для аплікації. Фізкультхвилинка 4. Демонстрування та аналіз зразка Інструктажучителя — Я пропоную вам, діти, сьогодні на уроці створити власне Царство Не­ птуна. — Згадаймо, з чого починаємо роботу? — Що будемо робити потім? — Чим завершимо виконання аплікації? Учні повторюють алгоритм дій, який склали під керівництвом учителя на попередніх уроках. Учитель прикріплює до магнітної дошки заздалегідь заго­ товлені аркуші з частинами плану. План роботи • Добираємо картон потрібного кольору; • добираємо листочки необхідного розміру і форми; • викладаємо фігурку рибок на картоні; • приклеюємо отриману фігурку на картон по деталях; • додаємо необхідні елементи. III. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ — Якщо ви вже вирішили, як виглядатиме ваша аплікація, можете присту­ пати до виконання роботи. Вам допоможе план роботи. Якщо вам знадобиться 15
 16. 16. інша допомога, ви можете звернутися до мене чи до товаришів. Бажаю вам успіхів! (Учні повторюють правилароботи з клеєм.) IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Подивіться, які цікаві, незвичайні аплікації з’явилися у нас у класі. Хто хоче розповісти про свою роботу? — Кого ви зобразили? (Короткі повідомлення учнів.) — Чиї роботи привернули вашу увагу? Чим саме? — Чи все у вас вийшло? — Що б ви хотіли виправити? поліпшити? V. ПІДСУМОК УРОКУ — Який настрій створив у вас урок? — Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? — Кому хотіли б розповісти про сьогоднішній урок? — А хто пам’ятає назви дерев, листя яких ви використовували на уроці? ДОДАТОК ДО УРОКУ З 1 К 2 0 м 4 а 5 6 ш к 7 и 1) В сукні зеленій стоїть на городі, Дуже дивуються всі її вроді. Коси довгі, зуби білі, Хто ж це є в самому ділі? (Кукурудза) 2) Виріс, наче дуб високий, Дітям завдає мороки, Бо ховає смачні зернятка У міцну кругленьку хатку. (Горіх) 3)3 якого матеріалу був зроблений герой української казки, якому дід по­ смолив бочок? (Солома) 4) Сімсот соколят на одній подушці сплять. (Насіння) 5) Високо висять, Білки їх їдять, Смачні, та не горішки, Називаються... (шишки). 6) Яскраві пелюстки І запах пречудовий. І хочеться усім Побачити їх знову. (Квіти) 7) Навесні народилося, Влітку зеленілося, Восени пожовтіло І за вітром полетіло. (Листя) 16
 17. 17. Урок 5. АПЛІКАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НИТОК «КВІТКА ЛЬОНУ» Дата ■я КласМета: ознайомити учнів з різними видами ниток, з інструментами та пристроями, не­ обхідними для роботи з тканинами та нитками; формувати вміння працювати з нит­ ками, навчати виконувати аплікацію з ниток; розвивати творчі здібності, дрібну мо­ торику пальців рук, акуратність у роботі; прищеплювати інтерес до предмета. Обладнання: набор різнокольорових ниток муліне, клей, ножиці, шаблони, ілюстрації із зображенням рослин, відеозапис мультфільму. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Сьогодні на уроці ми починаємо працювати з нитками. Ви дізнаєтеся про види ниток, процес створення тканини, необхідні інструменти і навчитеся ви­ готовляти з ниток чудові аплікації. 2. Вступна бесіда — Подивіться, діти, на свої парти. Що ви на них бачите? (Це тканина.) — Для чого потрібна тканина? — Візьміть будь-який шматочок тканини. Подивіться уважно на зріз. ....... — Що ви помітили? (Тканина складається з ниток.) — Вони переплетені особливим способом. ....... — Ви, звісно, бачили, як ваші мами і бабусі шиють або зашивають щось, а можливо, ви й самі вмієте це робити. — Які інструменти та пристосування потрібні для роботи з тканиною? — А чи знаєте ви, що нитки бувають різними (за товщиною, за кольором, призначенням)? — Де використовуються нитки? — Яким є їх призначення? (Нитки використовуються для шиття, в’язання, вишивання.) — Розгорніть підручники на с. 22 і прочитайте оповідання «Як творяться тканини ». 3. Розповідь учителя — Відгадайте загадку. • Синьоокий, він зі стебел Задивляється у небо. А як тільки сонце гляне, Він прижмуриться, зів’яне, Враз огорне його сон. Що це за рослина?.. (Льон) — Ця рослина була відома людям ще в кам’яному віці: її залишки знайдені в найдавніших пальових будівлях на швейцарських озерах; лляні тканини но­ сили в Ассирії та Вавилоні. Єгипетські мумії, яким понад 5000 років, загор­ нуті саме в лляну тканину. Льон одержав широке поширення в Греції і Римі, де з тканин, вироблених із лляної пряжі, виготовляли одяг (наприклад, хітони), предмети військового спорядження (наприклад, прокладку для збруї), постільні приналежності, па­ русину, такелаж. Крім того, лляне полотно використовувалося як матеріал для написання картин. Льон вирощувався головним чином в Єгипті, Верхній Італії, Галлії й Іспанії. 17
 18. 18. Греки робили свої човни із лляних тканин, адже намоклий льон стає ще міцнішим. Протягом тисячоліть з льону виготовляли найтонший батист і брюссель­ ські, і вологодські мережива та одночас грубий одяг і вітрила. Папір, виготовлений із льону, дуже міцний і хрусткий. Саме тому в бага­ тьох країнах, зокрема у США, льон — один із компонентів паперу, з якого ви­ готовляють грошові купюри. На Русі льон з’явився на початку першого тисячоліття нашої ери. Неза­ баром льонарство стало тут поширеним і традиційним промислом. Здавна на Русі льон використовувався для виготовлення білизни та одягу. При цьому одяг з лляної тканини завжди вважався святковим та нарядним. У багатьох культурах світу льон став символом світла, чистоти та вірності. Льон в Україні використовується з давніх-давен, особливо на Поліссі. В Україні льон вирощується в багатьох областях, а особливо в Північно- Західному регіоні. Отримані з льону-довгунцю, льону-кудряшу та інших його сортів лляні волокна використовуються в текстильному виробництві для ви­ готовлення інтер’єрних, одягових, взуттєвих і технічних текстильних матері­ алів і виробів, лляного котоніну, паперу та картону, шнурів і канатів. На дошці — ілюстрації із зображенням квітучого поля льону, збирання врожаю, лляного волокна. — А зараз ми переглянемо мультфільм про крота, який захотів пошити собі штани з великими кишенями. Навіщо? Зараз дізнаємося, а ще побачимо, який великий шлях долає така рослина, як льон, щоб стати тканиною. 4. Перегляд мультфільму — Чи сподобався вам мультфільм? — Тепер ви знаєте, скільки операцій потрібно виконати, щоб з рослини на лузі, де росте льон, отримати тканину. Фізкультхвилинка 5. Демонстрування та аналіз зразка Інструктажучителя • Розгорніть підручники на с. 25 і розгляньте зразок аплікації. • Візьміть шаблон кола, який лежить на партах. Оберіть картон певного ко­ льору за бажанням. Обведіть шаблон та виріжте. • Складіть з ниток-вісімок пелюстки. • Розмістіть їх на картоні. • Закріпіть квіточки клеєм. • Прикрасьте пелюстки дрібно насіченими нитками. III. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ Діти починають працювати. Учитель надає допомогу учням, діти допомагають одне одному. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Які чудові квітки у вас вийшлиі — Вам самим вони подобаються? — Кому б ви хотіли їх подарувати? V. ПІДСУМОК УРОКУ — Чи все у вас вийшло? — Хто звертався по допомогу? 18
 19. 19. Мета: продовжити ознайомлення учнів з різними прийомами роботи з нитками; на­ вчити виготовляти м'яку іграшку з ниток; удосконалювати прийоми роботи з ножи­ цями та клеєм; розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, дрібну моторику пальців рук, охайність; виховувати самостійність у роботі, посидючість, любов до праці. Обладнання: різнокольорові нитки муліне, папір, ножиці, клей, пензлик, серветки для рук, ілюстрації із зображенням рибок, шаблони. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Повідомленнятеми та метиуроку — Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з нитками. Подорожува­ тимемо біля ставка, подивимося, яких рибок можна зустріти на водоймищах, морях і океанах, та спробуємо самі виготовити таких рибок. А кого саме ми ви­ готовлятимемо, ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте кросворд. Урок 6. АПЛІКАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НИТОК. РИБКА — М'ЯКА ІГРАШКА 1 Р И б а ї 3 6 Е И 8 Т 9 О 10 к ь 1) Щоб рибину цю піймати, Слід її нагодувати. Наварити бараболі І гороху, що у полі... (Короп) 2) Не дрімають карасі, Знають добре геть усі: Стерегтись потрібно злюки, Хижої, страшної... (щуки). 3) Живе на дні, На глибині, На піску спочиває, Очі на один бік має. (Камбала) 4) Упізнає рибу всяк, Бо колюча, мов їжак, Та ще й кругла на додачу, Може, в книжці де побачиш. (Риба- їжак) 5) В морі цар Нептун живе, Дуже любить він желе. Це желе із бахромою Плава у воді за мною. Здогадались, любі друзі? Не желе це, а... (медуза). 6) Хочеш рибок цих спіймати — Треба черв’ячка їм дати. Хоч і хижі, та не щуки, І на вигляд геть не злюки. (Окуні) 7) У підводній горі, Живе при норі. Вісім ніг має, Ними здобич хапає. (Восьминіг) 8) Його домівка — океан, Зі спини в нього б’є фонтан. (Кит) Клас Дата 19
 20. 20. 9) Ляже й спить на глибині З шаром мулу на спині, Тільки вуса повертає, Щ о навколо — все він знаєі (Солі) 10) Взимку ловиться і влітку Вудкою або у сітку. А коли злякається — В мулі заховається... (Карась) — Так, сьогодні ми виготовлятимемо м’яку іграшку з ниток. Фізкультхвилинка Рибки весело плескались У чистісінькій воді. То зіжмуться, розіжмуться, То зариються на дні. III. ДЕМОНСТРУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЗРАЗКА Інструктажучителя — Розгорніть підручник на с. 26 та розгляньте порядок виконання роботи. — З чого складається рибка? (Тулуб — з ниток. Плавець, хвіст, око, рот — з паперу або картону.) ■ Візьміть два шаблони (кружальця з дірками). • Обмотайте кружальця товстими пухнастими нитками. • Розріжте нитки між кружальцями ножицями. • Туго зв’яжіть пучок ниток між кружальцями міцною ниткою та вийміть кружальця. Утвориться м’яка, пухнаста кулька. • Додайте до кульки інші деталі рибки. IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ Діти під керівництвом учителя починають роботу. V. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Наш клас перетворився на чудовий ставок! Яких тільки рибок тут немає! І червоні, і рожеві, і жовті, і білі! — Які труднощі виникли при роботі над рибкою? — Хто допоміг подолати ці труднощі? — Хто зумів допомогти товаришеві? VI. ПІДСУМОК УРОКУ — Над чим ми працювали на уроці? — Які прийоми роботи повторили? — Кому ви подаруєте свій виріб? — На яку рибку з нашого кросворда схожа ваша іграшка? — На с. 27 підручника подано зразок м’якої іграшки — яблука. Спробуйте виготовити її самостійно вдома. 20
 21. 21. Мета: дати учням загальні уявлення про картон, види картону та його призначення; на­ вчати послідовності дій під час виготовлення виробів з паперу; розвивати охай­ ність, самостійність, взаємодопомогу; виховувати бережливе ставлення до паперу, розуміння необхідного економного використання матеріалів. Обладнання: картон, кольоровий папір, ножиці, олівці, клей, пензлик, серветка, гумка, лінійка, ілюстрації із зображенням комах, репродукції картин видатних художни­ ків світу із зображенням соняшників, картини М. Приймаченко «Соняшники з бджо­ лами», «Соняшник життя». Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Ми починаємо подорожувати паперовим містом. Поруч із нами будуть Пізнайко та його помічники. Серед поданих букв відшукайте слова. Ці слова підкажуть вам, з якими ма­ теріалами та інструментами ми працюватимемо на уроці. (Діти відгадують слова.) СЧТКІАОЛЕПАПІРТОРАЄ ВРОАЗЬЯОЛІВЕПЬЙОЬО ОТЫРЛЫПКЛЕЙБЧФДАТР ПЙУТ.ТТДВКАРТОНТОЬБУ ЗЖХОЛПЕНЗЛИКЇТЬВЙ Е ХЭУНОЖИШСЙОТСВЫФ Ми дізнаємося: • про таємниці Паперового міста; • про паперові об’ємні фігури; • про декоративно-ужиткове мистецтво; • про оригамі та витинанки. Ми відкриємо'. • секрети майстерності. Ми навчимося: • виготовляти казкові аплікації з гофрованого паперу. 2. Вступна бесіда — Розгорніть підручники на с. 36. Розгляньте, якого виду буває картон. — Картон — щільний, багатошаровий твердий і міцний матеріал, виготов­ лений з волокон деревини шляхом пресування волокнистої маси. — На партах у вас лежать аркуші паперу та картону. Уважно роздивіться їх. — Що ви помітили? — Чи однакові вони? — Чим відрізняються один від одного? — Основна відмінність паперу від картону — кількість шарів. Картон має більшу товщину, масу і міцність. — Які види картону ви бачите на малюнку? — Де і для чого використовується пакувальний, поліграфічний, дизайнер­ ський картон? (Дітирозглядають малюнки та відповідають на запитання.) 3. Розповідь учителя • Квітка ця на сонце схожа, Жовті пелюсточки має, На олію вона гожа, їх до сонця повертає. (Соняшник) На дошці — малюнки та ілюстрації із зображенням соняшників. — Розгляньте ілюстрації із зображенням соняшників. Чи подобається вам ця рослина? Урок 7. ЗГИНАННЯ І СКЛАДАННЯ ПАПЕРУ. АПЛІКАЦІЯ «СОНЕЧКО І СОНЯШНИК» Клас Дата 21
 22. 22. — Як ви вважаєте, чи можна цю рослину назвати квіткою? Чому? — Соняшник уважається квіткою-велетнем. Інколи він може досягати 4-5 м заввишки. Діаметр суцвіття — ЗО см. Коли квітка достигає, її голівка перетворюється на великий склад насіння. Квітка соняшника має цікаву особ­ ливість: протягом дня вона повертає свою золоту голівку за сонцем, ніби не може намилуватися ним; недарма цю рослину називають соняхом — сонячною квіткою. В Україні соняшник — це рослина-символ. Багато видатних художників з усього світу зверталися до теми квітів, зо­ крема теми соняшників. — Порівняйте, як різні художники зображують квіти соняшника. (На дошці — репродукції картин Вінсента ван Гога, Поля Гогена.) — А тепер подивіться, з якою любов’ю намалювала соняшники українська художниця Марія Приймаченко. (На дошці — картини М. Приймаченко «Со­ няшники з бджолами», «Соняшник життя».) — Ось, яку чудову квітку ми будемо сьогодні виготовляти з паперу! Фізкультхвилинка 4. Демонстрування та аналіз зразка 1) Правила роботи у групі. — Сьогодні ми будемо працювати у групах. Згадайте правила поведінки у групі. • Розподілити обов’язки у групі. • Працювати дружно та завзято. • Прислухатися до порад товаришів. • Не галасувати, не сваритися. • Допомагати один одному. 2) Інструктажучителя. Учитель допомагає учням розподілитися на групи (5—6 осіб) за бажанням, а далі інструктує їх. На партах — аркуші паперу формату АЗ. • На партах лежать шаблони пелюсток, кола, стебла та листочків. • Розташуйте посередині аркуша квітку соняшника. До кожної квітки при­ літають комахи. Хто прилетить до нашої квітки? • У червоного малятка На спині краплинки — цятки. (Жучок сонечко) • 3 червоного паперу зробіть жучка сонечко. • Прикрасьте аплікацію травичкою, метеликами, хмаринками. III. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Як ви оцінюєте роботу вашої групи? — Що було найбільш удалим і чому? — Які труднощі виникли? — Як їх можна було подолати? — Як би ви змінили свою поведінку наступного разу під час роботи в групі? V. ПІДСУМОК УРОКУ — Чого нового навчилися на уроці? — Чи сподобався вам урок? — З яким матеріалом ми працювали сьогодні на уроці? — З репродукціями яких видатних художників ви ознайомилися на уроці? — Що сподобалося найбільше? — Хто з вас знає вірші про соняшник? 22
 23. 23. Урок 8. ЗГИНАННЯ І СКЛАДАННЯ ПАПЕРУ. «ЛЕТЮЧА ТАРІЛКА» Мета: вдосконалювати навички роботи з папером, використовуючи при цьому необ­ хідні інструменти і пристосування; продовжувати формувати вміння працювати з шаблоном; розвивати творчі здібності, дрібну моторику рук, посидючість; вихову­ вати працелюбність, акуратність; прищеплювати інтерес до предмета; виховувати почуття прекрасного, естетичний смак. Обладнання: картон, кольоровий папір, ножиці, олівці, гумова тасьма, клей, пензлик, серветка, гумка, лінійка, ілюстрації із зображенням космічних світил. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з картоном та папером, закріпимо прийоми згинання та складання паперу. Відгадайте зашифровані слова — і ви дізнаєтеся, що ми виготовлятимемо на уроці. Ю Л Р 1 ж"" ----► < — ----► <— І 1 О < — л Е Т ю ч А т А Р І Л к А — Так, це летюча тарілка. 2. Розповідь учителя — Зовсім нещодавно ми відзначали 50-річчя освоєння космосу. 12 квітня 1961 р. уперше величезна ракета з першим космонавтом на борту — Юрієм Га- гаріним — піднеслася в небо. З тих пір ми щороку цього дня відзначаємо День космонавтики. А як же він полетів у космос? Полетів Юрій Гагарін у космос на ракеті. Надуйте повітряну кульку і затисніть отвір пальцями. А потім розтис­ ніть пальці і ваша кулька різко вирветься вгору. Це відбувається тому, що по­ вітря виходить з кулі. А коли повітря закінчиться, кулька впаде. Наша куля летить, як ракета — вона рухається вперед, поки в ній є повітря. Ось при­ близно за таким принципом і ракета летить у космос, тільки замість повітря в неї — пальне. При горінні пальне перетворюється на газ і виривається назад полум’ям. Ракета складається з декількох частин, які називаються ступенями, і в кожній ступені є свій бак із пальним. У першій ступені закінчується Дата Клас 23
 24. 24. паливо — вона відпадає, і тут же вмикається двигун другої ступені та несе ракету ще швидше і ще вище. Так до космосу добирається тільки третя сту­ пінь — найменша і легка. Вона і виводить на орбіту кабіну з космонавтом. А після Юрія Гагаріна у космос літали сотні космонавтів. У 1965 р. Олексій Леонов уперше вийшов з ракети у відкритий космос. Одягнений у скафандр, він кілька хвилин висів поруч із кораблем у порожньому просторі. У космосі часто працюють роботи. Тільки схожі вони не на чоловічків, а на загадкові металеві машини, обплутані проводами і датчиками. Такі роботи до­ помагають людям досліджувати планети. Наприклад, роботи змогли взяти з Місяця жменю ґрунту і доставити його на Землю для дослідження. Роботи- машини побували на Венері, проникнувши через її отруйні хмари, і тепер у вчених є карти цієї планети. Незабаром на Місяць було запущено роботи-місяцеходи, які їздили поверхнею Місяця і передавали дані на Землю. А зараз навколо нашої Землі літають сотні роботів-супутників. Вони передають на землю інформацію про погоду, стежать за рухом суден в океані. Усі ви любите дивитися телевізор і розмовляти по телефону. Адже це саме супутники передають наші телефонні розмови і передачі телебачення. Як? Ви можете побачити на дахах будинків величезні тарілки — це антени, які при­ ймають сигнали з супутника і передають їх у телевізійний апарат і телевізор. А ми сьогодні виготовлятимемо теж тарілку, але летючу. Фізкультхвилинка 3. Демонстрування та аналіз зразка Інструктажучителя — Розгорніть підручники на с. 39 і розгляньте порядок роботи над летючою тарілкою. • Складіть аркуш паперу навпіл. • Зробіть проріз, як показано на малюнку. • Заокругліть. Виріжте коло. Розфарбуйте. • Відріжте шматок гумової тасьми. Зв’яжіть кінці. • Зачепіть картонний диск прорізом за гумову тасьму. • Розтягніть і відпустіть... III. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ — Виконуйте роботу за планом, поданим у підручнику. Діти починають працювати. Учитель за потреби здійснює допомогу. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Яка робота сподобалася найбільше? — Чия робота найохайніша? — Хто припустився помилок? — Хто не зміг запустити свою летючу тарілку? V. ПІДСУМОК УРОКУ — Про що дізналися сьогодні на уроці? — З якими матеріалами працювали? — Про що ще, що стосується космосу, ви б хотіли дізнатися? 24
 25. 25. Урок 9. ЗГИНАННЯ І СКЛАДАННЯ ПАПЕРУ. КВІТКА З ШЕСТИКУТНИКА Дата Мета: продовжити роботу з папером, навчати учнів згинати та складати його; вдоско­ налювати техніку цієї роботи; розвивати творчі здібності, фантазію, уяву; вихову­ вати охайність, самостійність, дбайливе ставлення до природи. Обладнання: ілюстрації із зображенням квітів, аудіозапис «Вальсу квітів» з балету «Лус- кунчик» П. і. Чайковського, кольоровий папір, картон, шаблон, клей, пензлик, сер­ ветка для рук. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з папером, навчатися ...... згинати та складати його, зробимо цікавий виріб. — Які вироби ви вже виготовляли з паперу? — Які властивості є у папера? — Розгадайте кросворд (див. додаток на с. ЗО) — і ви дізнаєтеся, що ми будемо робити на уроці. — Яке ключове слово ви прочитали? — Що таке шестикутник? — Які ще геометричні фігури ви знаєте? (Відповіді дітей.) — Сьогодні ми спробуємо виготовити квітку з шестикутника. 2. Вступна бесіда. Емоційне налаштування Діти слухають «Вальс квітів» з балету «Лускунчик» П. І. Чайковського. За можливості можна переглянути відео. На дошці — ілюстрації із зображенням квітів. — Який настрій створив у вас цей запис? — Що ви уявили? (Відповіді учнів.) — Які квіти постали у вашій уяві? — Чи є ці квіти на ілюстраціях на дошці? — А хто уявив собі казкові, фантастичні квіти? Фізкультхвилинка 3. Демонстрування та аналіз зразка Інструктажучителя — Розгорніть підручники на с. 41 та розгляньте порядок роботи над ви­ робом. • Візьміть шаблон кола та обведіть його на кольоровому картоні. • Поділіть його лініями на шість частин, як показано на малюнку. • Намалюйте шість рівних сторін шестикутника у межах кола. Продовжіть кожну лінію, яка утворює сторону (користуйтеся малюнком). • Обведіть продовжені лінії ще одним більшим колом. Можна взяти ще один шаблон. • Домалюйте пелюстки квітки. • Розфарбуйте квітку кольорами райдуги або зробіть аплікацію з кольоро­ вого паперу та наклейте на коло. • Зробіть надрізи до вершин шестикутника. • Виріжте. Загніть пелюстки вгору. 25
 26. 26. III. ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ Правила роботи з товаришами — Якщо вам все зрозуміло і ви не маєте жодних питань, можете присту­ пати до роботи. Не поспішайте, виконуйте роботу акуратно. Ви знаєте: якщо вам знадобиться допомога, ви можете звернутися до мене чи до сусіда по парті. Згадайте правила роботи з товаришами. • Поважай працю товариша. Ніколи не бери до рук чужу роботу без дозволу автора чи вчителя. Не ламай чужих виробів, навіть якщо вони погано зро­ блені. • Не торкайся руками представлених на виставці робіт, у тому числі і своїх. ■ Навчився сам — допоможи товаришеві. Підкажи, яким прийомом краще скористатися або допоможи виправити помилку. Продемонструй це на своїй роботі. Виправляй роботу товариша або роби щось за нього тільки за його згодою. • У спільній з товаришем роботі над композицією будь поступливішим у виборі теми та персонажів. Виконуй вироби чесно. Поступися товаришеві більш простими виробами. При невдачі не звинувачуй товариша, а допо­ можи виправити помилки. IV. ВИСТАВКА ТА ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ — Розгляньте свої роботи та роботи своїх товаришів. — Чи все у вас вийшло? — Яких помилок припустилися? — Чи помітили помилки у товаришів? — Що треба було зробити, щоб уникнути цих помилок? V. ПІДСУМОК УРОКУ — Наш урок добіг кінця. Чого він вас навчив? — Хто вважає, що трудився у повну силу? — Як слід поводитися у природі? — Як слід ставитися до рослин, квітів? — Послухайте вірш, про що мріють квіти. Поміркуйте, чому квіти хотіли б утекти від дітей? МРІЯ КВІТІВ О, якби маленькі ніжки І у нас, квіток, були, Ми зібрались би І пішки Гори й доли обійшли. Скільки див під синім небом Ми побачили б тоді: Побігайця серед степу, Срібну рибку у воді, Захід сонця золотого, І струмочок, і ріку. Хитру лиску, вовка злого, Лань далеко на горбку. А коли б серед дороги Раптом дощ нас наздогнав, Нам грибочок одноногий Парасолечку б віддав. А від вас, маленькі діти, Ми втекли б тоді ураз, Ви самі ніколи в світі Не змогли б спіймати нас! Г. Чічінадзе 26
 27. 27. Урок 10. ЗГИНАННЯ І СКЛАДАННЯ ПАПЕРУ. ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИСТІВКИ Мета: ознайомити учнів з різними видами листівок, особливостями оформлення свят­ кових листівок; навчати виконувати розмітку основи для листівки; розвивати творчу уяву під час оформлення листівки, охайність у роботі, наполегливість, поси­ дючість; виховувати бажання радувати своїх рідних і близьких. Обладнання: зразки виробу, кольоровий папір і картон, ножиці, лінійка, клей, різні види листівок, зразки виробів, ілюстрації із зображенням різних свят. Хід уроку I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення теми та мети уроку — Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з папером. Будемо вдоско­ налювати навички згинання та складання паперу. Якщо ви розшифруєте цей ребус, то дізнаєтеся, що ми виготовлятимемо сьогодні на уроці. ¥ 1? і жАї І 4? ё д л 0 и в с я т І к А ч <8І А? 4жІ 1л и с т І В к А &&АжІ Iі4Д 0 с в я т А — Так, це листівка до свята. 2. Вступна бесіда — Хто знає, як правильно дарувати подарунки? — На що слід звертати увагу? — Що подарувати, щоб не образити товариша або близьку людину? До вибору подарунка і його вручення слід ставитися дуже серйозно. Не­ дарма кажуть, що подарунок повинен задовольнити одержувача. При виборі подарунка доводиться враховувати практично все — стать, вік, соціальний стан, стан здоров’я, привід, місце і час дарування, стиль життя, хобі, інтер’єр кабінету або житла, віросповідання, традиції, взаємини, що дарували раніше, що подарують інші і т. ін. Вручаючи подарунок, необхідно вимовити привітання. При цьому вважа­ ється неетичним: • натякати на ціну або труднощі з придбанням подарунка; • просити вибачення за те, що даруєте не той подарунок, який хотіли б пода­ рувати; Клас Дата 27

×