Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Завдання на семінар "Нестероїдні лікарські засоби"

193 views

Published on

Завдання на семінар "Нестероїдні лікарські засоби", список препаратів, завдання, література.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Завдання на семінар "Нестероїдні лікарські засоби"

  1. 1. СПИСОК ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА СЕМІНАР 1. Ацетилсаліцилова кислота 2. Натрію саліцилат 3. Саліциламід 4. Метилсаліцилат 5. Бутадіон 6. Ібупрофен 7. Диклофенак натрію (вольтарен) 8. Індометацин 9. Піроксикам 10. Кетопрофен 11. Суліндак 12. Мефенамінова кислота 13. Мефенаміну натрієва сіль 14. Ніфлумова кислота 15. Дімексид СПИСОК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 1. Обща характеристка НПЗЗ. 2. Хімічна класифікація НПЗЗ . 3. Класифікація НПЗП за їхньою здатністю в терапевтичних дозах блокувати активність ЦОГ-1, ЦОГ-2 і ЦОГ-3. 4. Механізм дії НПЗЗ (каскад арахідонової кислоти, циклооксигеназна концепція). 5. Побічні ефекти та протипоказання при прийомі НПЗЗ. 6. Синдром Рея. 7. Взаємодія НПЗЗ з лікарськими засобами других груп (β-адреноблокатори, діуретики, інгібітори АПФ, вазоділататори, антикоагулянти, алкоголь, антациди, дігоксин). 8. Кількісне визначення НПЗЗ. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 1. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл У 2 т. Т. 2 / С. В. Нальотов, І. А. Зупанець, Т. Д. Бахгеєва й ін. За ред. 1. А. Зупаїшя, С. В. Нальотова, О. П. Вікторова. — X. Вид- во НФаУ: Золоті сторінки. 2007. — 312 с. 2. Клиническая фармация : базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак) IV уровня аккредитации; [издание дораб. и доп.] / под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, И.Г. Купновицкой. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 1056 с. 3. http://microbiology.ru/rus/all/metod/npvs/npvs.shtml 4. https://www.youtube.com/watch?v=mOApNUpsAYA&t=999s 5. М. Д. Машковский: - Лекарственные средства / Пособие для врачей; 15-е издание, переработанное, исправленное и дополненное / Москва. «Новая Волна» 2005; С. 163-181 6. Клиническая фармакология : Учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. 944 с. : ил. 7. Граник В.Г.: Учебное пособие / Основы медицинской химии. — М.: Вузовская книга, 2001. — 384 с. 8. Фармацевтична хімія. Підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів ви2014щ. мед. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / За заг. ред. П. О. Безуїлого - Вінниця, НОВА КНИГА, 2008.- 560 с. 9. Фармацевтичний аналіз: Навч посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. ІІІ–IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий, В. О. Грудько, С. Г. Леонова та ін.; За ред. П. О. Безуглого. – Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2001. – 240 с.

×