Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan of measures for improvement of the results of tall 2019

143 views

Published on

План заходів щодо покращення результатів ЗНО- 2019 року

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan of measures for improvement of the results of tall 2019

  1. 1. План заходів щодо покращення результатів ЗНО- 2019 року № з/п Назва заходу Терміни проведення Відповідальні Очікувані результати . Організаційно-методичне забезпечення ЗНО 1. Ознайомити на педагогічній раді школи педагогічних працівників з підсумками ЗНО-2018 до 06.09.2018 Директор школи Коротун П.В. Попереджу- вальна робота 2. Розміщення на сайті школи нормативних документів щодо організації та проведення ЗНО – 2019. Вересень- жовтень 2018 Шайгородський М.О. Просвіт- ницька робота 3. Затвердження графіка підготовки учнів до ЗНО – 2019.(Консультацій) Вересень Директор школи Коротун П.В. Підготовка до ЗНО 4. Проведення батьківських зборів по роз`ясненню особливостей проведення ЗНО у 2019 році, реєстрації учнів на ЗНО, участь у пробному ЗНО. Листопад 2018 Директор школи Коротун П.В. Роз’ясню- вальна робота 5. Участь вчителів – предметників у районних та обласних семінарах з питань особливостей проведення ЗНО - 2019 та складання тестів з навчальних предметів. За графіком РВО Директор школи Коротун П.В. Підвищення професійного рівня 6. Участь у засіданнях круглих столів, тренінгах для вчителів, які викладають в 11 кл. предмети, винесені на ЗНО. За графіком Директор школи Коротун П.В. Підвищення професійного рівня 7. Участь вчителів математики в роботі обласної компенсаційної школи, декадах для вчителів української мови та літератури, математики та історії України. Протягом року Вчителі української мови та літератури, математики та історії України Підвищення професійного рівня 8. Контроль за реєстрацією випускників на пробне ЗНО 2019. Січень 2019 р. Директор школи Коротун П.В., ЗНВР Олексюк Г.Г. Попереднє ознайомлення з організа- цією та умовами проведення ЗНО
  2. 2. 9. Контроль за участю учнів у пробному ЗНО 2019. Березень 2019 р. Директор школи Коротун П.В., ЗНВР Олексюк Г.Г. Попереднє ознайомлення з організа- цією та умовами проведення ЗНО 10. Провести інструктивно-методичну нараду вчителів, які викладають базові дисципліни в 10-11-х класах, щодо проходження учнями зовнішнього незалежного оцінювання. Поширити інформаційні матеріали ЗНО- 2019 до 10.12.2019 ЗНВР Олексюк Г.Г. Ознайомлення з інформаційним и матеріала-ми 11. Провести інструктивно-методичну нараду вчителів щодо якісної підготовки учнів до ЗНО-2019 до 20.11.2018 ЗНВР Олексюк Г.Г., керівники ОШМК Просвітни- цька робота 12. Оформити стенд з інформаційними матеріалами ЗНО-2019 до 12.11.2018 ЗНВР Олексюк Г.Г. Інформаційно- просвіт- ницька робота 13. Інформувати батьків учнів 11-х класів щодо ознайомлення з термінами, правилами ЗНО- 2019 та вимогами по оформленню документів до 16.12.2018 Директор школи Коротун П.В., класний керівник Пігуль Т.М. Просвіт- ницька робота 14. Проводити інформаційну роботу з учнями 11-х класів щодо нормативно-правової бази організації та проведення ЗНО-2019 до 23.05.2019 Директор школи Коротун П.В., ЗНВР Олексюк Г.Г. Правове забезпечення 15. Провести інструктивно-методичні наради вчителів щодо ознайомлення з інструктивними та нормативними матеріалами ЗНО-2019 до 01.03.2019 Директор школи Коротун П.В., ЗНВР Олексюк Г.Г Ознайомлення з нормативними документами 16. Впроваджувати в практику роботу над тестовими завданнями з базових дисциплін до 20.05.2019 Вчителі- предметники Підвищен- ня рівня навчальних досягнень учнів 17. Проводити підготовку учнів до процедури проходження ЗНО-2019 з використанням варіативної складової з історії, математики. до 23.05.2019 Директор школи Коротун П.В., ЗНВР Олексюк Г.Г ПігульТ.М., вчителі- предметними Підвищен- ня рівня навчальних досягнень учнів 18. Запровадити моніторинг якості викладання базових дисциплін у старшій школі Грудень Квітень Адміністрація Виявлення рівня знань учнів
  3. 3. 19. Вчителям–предметникам ознайомити учнів і батьків зі зразками дидактичних матеріалів тестового характеру, роз’яснити ступінь захищеності тестів Протягом року Адміністрація Підвищен- ня рівня навчальних досягнень учнів 20. Вчителям–предметникам використовувати тестування як навчальний прийом і як контрольну форму перевірки знань та вмінь учнів Протягом року Адміністрація Підвищен- ня рівня навчальних досягнень учнів 21. Он-лайн тести з предметів, винесених на ЗНО Протягом року Адміністрація Підвищен- ня рівня навчальних досягнень учнів 22. Поновлення матеріалів стенду «ЗНО-2019» Протягом року ЗДНР Підвищен- ня рівня навчальних досягнень учнів 23. Практичне заняття з інформатики Січень Вчитель інформатики Навчання учнів умінню зареєстру- ватися та створення персонального кабінету

×