Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

List of teaching staff for the 2018 2019 academic year

18 views

Published on

Список педагогічних працівників на 2018-2019 навчальний рік

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

List of teaching staff for the 2018 2019 academic year

  1. 1. СПИСОК УЧИТЕЛІВ комунального закладу «Погребищенська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» Адреса: 22200 вул. Київська, 50 м. Погребище, Вінницька область, У школі на 05.09.2018 р.: класів ___19 , учнів 382 № п/ п Прізвище, ім'я, по батькові Датанародження стать національність Кваліфікаційнакатегорія (освітньо-кваліфік.рівень(освіта) посада Названавчального закладу,якийзакінчив Спеціальністьучителяза дипломом Основнийробітникчи сумісник Загальнийстаж педагогічноїроботи Зякогочасупрацюєв данійшколі Якийпредметвикладає Навантаження в годинах на тиждень у класах Названавчальногозакладу,де набуваєкваліфікаціїзаочно, наякомукурсі Рік,місцепроходження курсовоїпідготовки. Звання,нагороди 1-4 5-9 10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Коротун Петро Володимирович 10.07. 1959р. ч укр. Ст.. учит. Вища Директор школи Вінницький педінститут 25.06.85 р. Історія і суспільст Осн. 14 06.01. 2016 Історія Українозн. 6 4 Грам Департ осв.і наук.ОДА ВОІПОПП,2017 2. Олексюк Галина Григорівна 27.05. 1959 р. ж укр Учит. метод. Вища Заст..дир. з навч.- вих.роб. Житомир. педінститут 26.06.89 р. Мате мат Осн. 41 29.08. 1979 Мате мат. 10 Відм.осв.Укр. Уч.-метод. ВОІПОПП,2014 Грам.МОН Укр. 3. Довганенко Галина Дмитрівна 14.06. 1971 р. ж укр Вища Заст..дир. з вих.роб. Вінницький педуніверс. 26.06.07 р. Анг.мов Осн. 16 р 4 м. 22.01. 2004 Анг.мова 8 8 2 Грамота управл. освіти ВОІПОПП,2014 4. Затоковенко Галина Володимирівна 18.12. 1968 р. ж укр Уч.мет. вища Вчитель Вінницький педінститут 28.06.93 р. Укр..мов. і літерат. Осн. 31 18.08. 1989 Укр..мов і література 14 2 4 4 Відм.осв.Укр. Учитель –метод. Грам МОН Ук. ВОІПОПП,2015 5. Чорноус Наталка Степанівна 24.09. 1971 р. ж укр Вища Вчитель Вінницький педінститут 25.06.96 р. Укр..мов. і літерат. Осн. 22 р. 10 м. 08.12. 2002 Укр..мова Укр..літ. Осн.здор. Курс за в. Худ.культ. 6 10 1 2 1 0,5 Грамота управ. освіти ВОІПОПП,2018 6. Яцькова Лариса Миколаївна 11.12. 1973 р. ж укр Перша Вчитель Вінницький педінститут 25.06.96 р. Укр..мов. і літерат. Осн. 22 15.08. 1996 Укр..мова і літерат. 8 4 4 3 ВОІПОПП,2015 Грам.від.освіти 7. Нікольчук Наталія Василівна 24.11. 1971 р. ж укр Перша Вчитель Вінницький педуніверс. 27.06.03 р. Укр..мов. і літерат. Зар.літ. Осн. 15 01.09. 2003 Зар..літ. Рос.мов. 10 8 4 ВОІПОПП,2015 Грам.департ.осв..
  2. 2. 8. Ярошенко Валентина Костянтинівна 08.02. 1967 р. ж укр Ст..уч. Вища Вчитель Вінницький педінститут 30.06.91 р. Рос.мова зар.літ. Осн. 29 05.08. 1990 Зар..літ. Рос.мова 8 10 2 Грамота МОН Ук Ст..учитель ВОІПОПП,2015 9. Пігуль Тетяна Михайлівна 26.01. 1973 р. ж укр Вища Вчитель Вінницький педінститут 27.06.95 р. Анг.мов Осн 20 31.08. 1998 Анг.мова 10 12 3 Грамота управ. освіти ВОІПОПП,2018 10 Грінчук Тетяна Вікторівна 05.03. 1976 р. Ж укр Перша Вчитель Вінницький педуніверс. 18.06.06 р. Початкові класи Осн. 23 01.09. 2017 ГПД 0,5 Грам.від.освіти ВОІПОПП,2015 11 Синюченко Ірина Анатоліївна 11.06. 1991 р. ж укр Спец. Вчитель Вінницький педунівер. 23.06.11 р. Мате мат. Фізика Астроном. Осн. 5 02.09. 2013 Мате мат. Інформат. 3 10 2 8 ВОІПОПП,2018 12 Хоменко Катерина Володимирівна 31.12. 1959 р. ж укр Перша Вчитель Житомир. педінститут 30.06.85 р. Мате мат Осн. 40 07.10. 1997 Мате мат. 16 Грамота відділу освіти ВОІПОПП,2014 13 Завертана Світлана Олександрівна 11.03. 1956 р. ж укр Вища Вчитель Київський університ. 26.06.81 р. Історія Осн. 45 01.09. 1984 Історія Люд.і світ Правозн. Курс за в. Україн. Гром.осв. 2,5 1 2 0,5 1 2 Грамота управ. освіти ВОІПОПП,2018 14 Синюченко Наталія Анатоліївна 05.07. 1959 р. ж укр Уч.мет. Вища Вчитель Вінницький педінститут 26.06.81 р. Географ. Біологія Осн. 37 01.09. 1981 Географ. Природозн Курс за в. 13,5 4 1,5 1 Учит.методист Відм.осв.України Грам.МОН Ук. ВОІПОПП.2014 15 Мамчур Євгенія Іванівна 02.07. 1976 р. ж укр Уч.мет. Вища Вчитель Вінницький педуніверс. 30.06.98 р. Географ. Біологія Осн. 21 27.08. 2004 Біологія Екологія 16 8,5 0,5 Грам.упр.освіти Мед «До 20 Нез» Учитель-метод. ВОІПОПП,2017 16 Пономаренко Тетяна Володимирівна 16.03. 1969 р. ж укр Друга Вих. ГПД Уманський педінститут 28.06.93 р. Біологія Осн. 29 15.08. 1991 ГПД Асист.вчит 0,5 Ст.. ВОІПОПП,2018 Грамота відділу освіти 17 Горчакова Ольга Миколаївна 22.12. 1954 р. ж укр Ст..уч. Вища Вчитель Вінницький педінститут 30.06.79 р. Фізика Осн. 39 15.08. 1979 Фізика астрономія 11 5 0,5 Грам.МОН Укр. Ст..учит. ВОІПОПП,2018 18 Воровський Олексій Степанович 22.03. 1953 р. ч укр Ст..уч. Вища Вчитель Вінницький педінститут 01.07.80 р. Фізкульт. Осн 44 02.02. 1974 Фізкульт. Зах.Вітч. Заст.. 0,5ст 12 5 3 Старший учит. Грам.МОН Ук. ВОІПОПП,2016 19 Сивак Тетяна Василівна 21.06. 1971 р. ж укр Вища Вчитель Київський педінститут 26.09.94 р. Тренер- викладач Осн 27 р. 6 м. 15.04. 1998 Фізкульт. 18 6 Грамота управ. освіти ВОІПОПП,2014 20 Сладецька Наталія Мар’янівна 22.02. 1963 р. ж укр Вища Вчитель Вінницький педінститут 30.06.86 р. Труд.нав і ЗТД Осн 32 15.08 1986 Труд.навч. Технології Мед.сан.п. Обр.мис. Креслення 7 3 6 1 2 3 Грамота МОН України ВОІПОПП,2018
  3. 3. 21 Сторожук Тетяна Павлівна 03.07 1972 р. ж укр Ст..вч. Вища Вчитель Вінницький педунівер. 27.02.02 р. Початкові класи Осн. 27 р. 3 м. 15.08. 1994 Початкові класи ГПД 21 0,5 Грамота МОН України ВОІПОПП,2018 22 Бачинська Лариса Романівна 27.08. 1965 р. ж укр Вища Вчитель Вінницький педінститут 01.07.89 р. Пед..і мет поч..навч Осн. 34 15.08. 1984 Початкові класи ГПД 21 0,5 Грамота відділу освіти ВОІПОПП,2018 23 Довганенко Катерина Петрівна 17.11. 1957 р. ж укр Ст..уч. Вища Вчитель Уманський педінститут 01.07.83 р. Пед..і мет поч..навч. Осн. 41 25.08. 1977 Вихов. ГПД Ст.. Ст..учитель Грам.МОН Укр. ВОІПОПП,2017 24 Лавровська Альона Іванівна 16.12. 1970 р. ж укр Вища Вчитель Вінницький педінститут 29.06.90 р. Пед..і мет поч..навч. Осн. 28 20.03. 1993 Початкові класи 20 Грамота відділу освіти ВОІПОПП,2017 25 Куніцька Людмила Миколаївна 16.01. 1969 р. ж укр Ст..вч. Вища Вчитель Вінницький педінститут 30.06.90 р. Пед..і мет. поч..навч. Осн. 28 15.08. 1990 Початкові класи ГПД 23 0,5 Грамота МОН України ВОІПОПП,2018 26 Лавровська Людмила Леонідівна 27.08. 1972 р. ж укр Ст..вч. Вища Вчитель Вінницький педунівер. 27.02.02 р. Початкові класи Осн. 24 р. 8 м. 16.11. 2000 Початкові класи ГПД 21 0,5 Грам.упр.освіти ВОІПОПП,2017 27 Счаслива Лариса Петрівна 25.07. 1976 р. ж укр Перша Виг ГПД Вінницький педуніверс. 30.06.11 р. Біологія Осн. 24 14.01. 2013 Початкові класи 20 Грам Департ осв.і наук.ОДА ВОІПОПП,2017 28 Олійник Лілія Іванівна 31.01. 1978 р. ж укр Вища Педагог- організат. Вінницький педінститут 01.07.97 р. Початкові класи Осн. 20 р. 8 м. 19.09. 2001 Педагог- організ. ГПД Ст.. 0,5 Грам.упр.освіти ВОІПОПП,2015 29 Мельникова Людмила Станіславівна 13.10. 1977 ж укр Вища Пр..псих. Соц..пед. Вінницький педунівер. 30.06.02 р. Географія Осн. 22 05.11. 1999 Пр..психол Соц..пед. Економ. Курс за в. 0,5 0,5 1 1 Грам.упр.освіти ВОІПОПП,2018 30 Краснюк Людмила Василівна 07.08. 1977 ж укр Перша Вих..ГПД Вінницький педунівер. 01.07.13 р. Біологія Осн. 7 01.09 2011 ГПД Асис.вчит. 0,5 0,5Ст ВОІПОПП, 2016 31 Огірчук Анатолій Володимирович 04.03. 1972 р. ч укр Вища Вчитель Вінницький педінститут 25.06.99 р. Географія Осн. 27 15.08. 2013 Фізкульт. Труд.нав. 6 6 Грам.від.осв. ВОІПОПП,2016 32 Андрощук Тетяна Іванівна 05.07. 1983 р. ж укр Перша Вчитель Вінницький педунівер. 13.06.06 р. Історія Осн 16 01.09. 2011 Історія Курс за в. 9 2 5 2 Грамота управління осв. ВОІПОПП,2017 33 Ратошнюк Альона Анатоліївна 13.01. 1973 р. ж укр Вища Вчитель Вінницький педунівер. 27.02.04 р. Початкові класи Осн. 24 15.08. 2013 Початкові класи 21 Грамота відділу освіти ВОІПОПП,2018
  4. 4. 34 Солоданюк Марина Іванівна 01.01. 1989 р. ж укр Керівник хор.гурт. Тульчин. училище 27.06.10 р. Хореогр. Осн. 8 Керівник хор.гурт. 14 4 35 Шайгородський Микола Олександрович 10.08. 1986 р. ч укр Ст..вч. Перша Вчитель Вінницький педунівер. 26.06.09 р. Інформат. Осн. 9 01.09. 2009 Інформат. 23 4 Грамота відділу освіти ВОІПОПП,2017 36 Бенеда Наталія Олексіївна 19.03. 1976 р. ж укр Вища Вчитель Вінницький педунівер. 24.06.11 р. Укр..мов. і літ Осн. 17 01.09. 2010 Укр..м. Літ. Мистецт. Курс за в. 7,5 4 1 1,5 Грамота департ. Освіти ВОІПОПП,2015 37 Сидорук Тетяна Петрівна 01.04. 1961 р. ж укр Уч.мет. Вища Вчитель Вінницький педінститут Рос.мова і літ. Сум. 01.09. 2005 Укр..мова Укр..літ. Курс за в. 3,5 2 1,5 Грам.МОН Укр. Вчит.метод. ВОІПОПП,2017 38 Суманєєва Наталія Вікторівна 21.03. 1986 р. ж укр Перша Вчителька Київський педунівер. 26.08.08 р. Пр..псих. Поч.класи Осн. 12 06.09. 2006 Початкові класи ГПД 21 0,5 Грам.від.освіти ВОІПОПП,2017 39 Попюк Тетяна Олександрівна 02.09. 1988 р. ж укр Друга Вих..ГПД Вінницький педуніверс. 18.06.10 р. Укр..мов. і літ Англ..мов Зар.літ. Осн. 11 01.09. 2016 Анг.мов. ГПД Ст.. 2 Грам.від.освіти ВОІПОПП,2018 40 Гулеватий Олександр Вікторович 23.06. 1988 р. ч укр Спец. Вчитель Вінницький педунівер. 30.06.11 р. Пед..та мет.сер. освіти. Біологія Осн. 1 01.09. 2017 Хімія 9 8,5 ВОІПОПП,2018 41 Яцьков Олександр Вікторович 30.04. 1975 р. ч укр Вища Вчитель Вінницький педінститут 29.06.04 р. Музична педагогіка та вихов. Осн. 23 01.09. 2017 Музика Мистецт. Фізкульт. 6 6 2 3 Грамота відділу освіти Грамота управління осв ВОІПОПП,2014 42 . Яковлєва Тетяна Анатоліївна 19.01. 1986 р. ж укр Спец. Вихов. Хмельниц. гум.-педаг. академія 31.01.11 р. Початкове навчання Осн. 12 03.09. 2018 ГПД асист.вчит. 0,5 43 Ковтун Інна Миколаївна 29.01. 1988 р. ж укр Спец. Вихов. Вінницький педунівер. 30.06.10 р. Хімія Інформати ка Осн. 1 05.09. 2018 ГПД Ст.. Директор школи ____________ П.В.Коротун МП «_____»______________2018 р.

×