Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EU-ILO Project
«Enhancing the labour administration capacity to improve working conditions and tackle
undeclared work»
Ант...
2
Зміст
Нормативна база ЕС з БГП
Головні виклики
Застереження
Подальші кроки
89/391/ЄEC
(рамкова)
89/391/ЄEC
(рамкова)
89/391/ЄEC
(рамкова)
89/391/ЄEC
(рамкова)
3
Нормативна база ЕС з охорони праці
8...
4
Загальний рівень відповідності
Директиви ЄС 89/656/ЄEC, 89/654/ЄEC, 2009/104/ЄC, 89/656/ЄEC, 2003/88/ЄC і 91/533/ЄEC
5
Головні виклики
Потреба в більш цілісному та
комплексному підході: Безпека +
Здоров’я = Охорона праці
Потреба у підході,...
6
Слід переорієнтуватись на:
Запобігання професійним ризикам
Поліпшення умов праці працівників
Потрібно поширити сферу дії...
7
Необхідно :
Спростити та сконцентрувати положення
законодавства у меншій кількості правових
актів
Впровадити "парасолько...
8
• Національне законодавство
застосовується лише до "юридичних
та фізичних осіб, які використовують
найману працю відпові...
9
Основні обов'язки роботодавців :
Уникнення
ризиків
Оцінка ризиків
Контроль
ризиків −
профілактичні
заходи
Контроль
ризик...
10
Міркування стосовно процесу реалізації
1
• Транспозиція Директив ЄС з безпеки та гігієни праці здійснюється через
Розпо...
11
Подальші кроки
Проект
• Транспозиція кожної директиви має забезпечуватися лише одним національним
законом (винятковим в...
12
Подальші кроки
НП
• Затвердження та імплементація проекту Національного плану дій
щодо боротьби з незадекларованою прац...
13
robalo@ilo.org
Дякую за увагу!
Thank you for your attention!
Gracias por su atención!
Obrigado pela vossa atenção!
14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Антоніу Сантуш Перспективи імплементації в Україні положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію Україна-ЄС Узгодження національного законодавства із стандартами ЄС та міжнародними нормами

180 views

Published on

EU-ILO Project
«Enhancing the labour administration capacity to improve working conditions and tackle undeclared work»

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Антоніу Сантуш Перспективи імплементації в Україні положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію Україна-ЄС Узгодження національного законодавства із стандартами ЄС та міжнародними нормами

 1. 1. EU-ILO Project «Enhancing the labour administration capacity to improve working conditions and tackle undeclared work» Антоніу Сантуш / António Santos Менеджер проекту / Project manager Круглий стіл 1 березня 2019 Перспективи імплементації в Україні положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію Україна-ЄС Узгодження національного законодавства із стандартами ЄС та міжнародними нормами
 2. 2. 2 Зміст Нормативна база ЕС з БГП Головні виклики Застереження Подальші кроки
 3. 3. 89/391/ЄEC (рамкова) 89/391/ЄEC (рамкова) 89/391/ЄEC (рамкова) 89/391/ЄEC (рамкова) 3 Нормативна база ЕС з охорони праці 89/654/ЄEC (рамкова) 92/58 / ЄEC (знаки безпеки / здоров'я) 2009/104/ЄC (робоче обладнання) 89/656/ЄEC (ЗІЗ) 2003/88/ЄC (робочий час) 2009/148/ЄC (азбест) 90/270/ЄEC (обладнання для екрану дісплея) 2002/44/ЄC (механічна вібрація) 2003/10/ЄC (шум) 2000/54/ЄC (біологічні агенти) 2006/25/ЄC (штучне оптичне випромінюва ння) 2013/59/Євроато м (іонізуюче випромінювання ) 2013/35/ЄС (електромаг нітні поля) 2010/32/ЄС (гострі травми у лікарні та секторі охорони здоров'я) 93/103/ЄC (праця на борту риболовецьк их суден) 92/57/ЄEC (тимчасові або пересувні робочі місця) 92/104/ЄEC (гірничовидо бувна промисловіс ть) 92/91/ЄEC (гірничовидобувн а промисловість - буріння) 92/85/ЄEC (вагітні працівниці) 94/33/EC (молоді працівники) 91/383/EEC (строкові або тимчасові трудові відношення) 2000/39/ЄC, 2006/15/ЄC, 2009/161/ЄС та 2000/39/EC ( показові граничні значення впливу на робочому місці ) 1999/92 / ЄC (вибухонебез печні середовища) 90/269/ЄEC (ручна обробка вантажів) 2004/37/ЄC (канцероген и або мутагени) 91/322/ЄEC, 98/24/ЄC and 2000/39/ЄC (хімічні агенти) 2006/42 / ЄC (машинобуду вання) РРегламент (ЄС) 2016/425 (розробка та виробництво ЗІЗ) 91/533/ЄEC (обов’язок інформувати ) -------- Адресовані проекту ЄС−МОП -------- Директиви загального характеру -------- Директиви щодо впливу певних ризиків -------- Директиви, зосереджені на певних галузях діяльності -------- Директиви, зосереджені на певних типах працівників
 4. 4. 4 Загальний рівень відповідності Директиви ЄС 89/656/ЄEC, 89/654/ЄEC, 2009/104/ЄC, 89/656/ЄEC, 2003/88/ЄC і 91/533/ЄEC
 5. 5. 5 Головні виклики Потреба в більш цілісному та комплексному підході: Безпека + Здоров’я = Охорона праці Потреба у підході, що базується на: Профілактиці; Управлінні ризиками (уникнення, оцінка та контроль); Удосконаленні системи охорони здоров'я Нова парадигма: Непередавана відповідальність роботодавців за гарантування безпеки і охорони здоров'я працівників у всіх аспектах, пов'язаних із роботою Обов'язки роботодавців Обов'язки працівників
 6. 6. 6 Слід переорієнтуватись на: Запобігання професійним ризикам Поліпшення умов праці працівників Потрібно поширити сферу дії на всіх працівників, зокрема: Без трудового договору (але з трудовими відносинами − Рекомендація МОП 198); Самозайнятих; Учнів, інтернів, стажерів, волонтерів; Економічно залежних постачальників послуг; тощо Необхідно поширити сферу дії на всіх роботодавців у всіх секторах еономіки − приватних, державних, кооперативних та 3º секторах (включаючи самозайнятих осіб, які наймають працівників) Головні виклики
 7. 7. 7 Необхідно : Спростити та сконцентрувати положення законодавства у меншій кількості правових актів Впровадити "парасольковий" закон про охорону праці, щоб уникнути прогалинНеобхідно: (1) Продовжити впровадження положень Конвенцій МОП 81 та 129 (з питань інспекції праці) та Конвенції МОП 155 (з питань охорони праці) (2) Привести у відповідність зі статтею 4 (2) Рамкової директиви ЄС щодо охорони праці 89/391/ЄEC Необхідно: Впровадити надійну систему для реєстрації та повідомлення про нещасні випадки на виробництві і професійні захворювання (із дотриманням Кодексу процесуальних норм МОП, Протоколу 155 МОП та Резолюції МОП щодо статистики професійних травм). Привести у відповідність із методологією Євростату ESAW Головні виклики
 8. 8. 8 • Національне законодавство застосовується лише до "юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю відповідно до законодавства" та їхніх працівників (тобто тільки тоді, коли є трудовий договір) • Це не стосується працівників (а отже, і їх роботодавців), які не мають трудового договору, але мають трудові відносини (наприклад, взагалі незадекларовані працівники, фальшиві самозайняті працівники, фальшиві цивільні контракти, фальшиві постачальники послуг, фальшиві волонтери, фальшиві стажери, фіктивні інтернатури тощо) • Останні, таким чином, не захищені національним законодавством з точки зору охорони праці та трудових відносин Трудові відносини Необхідно: Включити до національного законодавства (Кодекс законів про працю та/або нормативні акти про охорону праці) положення Рекомендації МОП 198 щодо боротьби з прихованими/маскованими трудовими відносинами та забезпечення гідних умов праці для всіх працівників Створити механізми та встановити конкретні критерії для визначення існування трудових відносин Встановити правову презумпцію існування трудових правовідносин, коли (незалежно від формальних, підписаних чи письмових угод) присутні певні ознаки існування трудових правовідносин Головні виклики
 9. 9. 9 Основні обов'язки роботодавців : Уникнення ризиків Оцінка ризиків Контроль ризиків − профілактичні заходи Контроль ризиків − захисні заходи Оцінка ризиків Головні виклики
 10. 10. 10 Міркування стосовно процесу реалізації 1 • Транспозиція Директив ЄС з безпеки та гігієни праці здійснюється через Розпорядження МСП замість законів, прийнятих парламентом – занепокоєння стосовно юридичної сили та сталості 2 • Процес транспозиції було розпочато за окремими директивами (про робоче обладнання, засоби індивідуального захисту, робочі місця), а не за Рамкової директиви ЄС про безпеку та гігієну праці - занепокоєння стосовно національної правової архітектури БГП (прогалини, відсутність чіткості та узгодженості між законодавчими актами, непослідовність термінології, тощо) 3 • Недостатні експертні знання та досвід, а також фінансові та кадрові ресурси для розробки проектів нормативно-правових актів щодо транспозиції директив ЄС - занепокоєння щодо якості транспозиції та часових рамок 4 • Недостатні повноваження інспекторів праці стосовно забезпечення дотримання закону та поточні процеси децентралізації - занепокоєння щодо недостатньої ефективності системи інспекції праці та рівня відповідності
 11. 11. 11 Подальші кроки Проект • Транспозиція кожної директиви має забезпечуватися лише одним національним законом (винятковим випадком може бути необхідність передбачення додаткових технічних нормативно-правових актів) Ідеаль ний шлях трансп озиції • Рамкова директива 89/391/ЄЕС про БГП ("загальна директива", що встановлює архітектуру БГП, відповідно до якої на нижчому рівні будуть визначатися інші окремі директиви) • Пересічні директиви, що регулюють спільні аспекти сукупності роботодавців, працівників і галузей (2003/88/EC, про деякі аспекти організації робочого часу; Директива 92/58/ЄЕС, Про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці; Директива 90/270/ЄЕС, про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з екранними пристроями; Директива 90/269/ЄЕС, про мінімальні вимоги безпеки та гігієни до ручного переміщення вантажів, тощо) • Директиви про безпеку та гігієну щодо впливу конкретних ризиків (наприклад, 2000/54/ЕС, про біологічні речовини; 2003/10/ЕС, про шум; 2002/44/ЕC, про механічну вібрацію; 2013/59/Євроатом, про іонізуюче випромінювання, 2013/35/ЄС, про електромагнітні поля, 2006/25/EC, про штучне оптичне випромінювання, тощо). • Директиви про захист працівників від ризиків, що виникають у конкретних галузях (92/104/ЄЕС, про видобування корисних копалин; 92/91/ЄЕС, видобування корисних копалин шляхом буріння; 93/103/ЄC, про роботи на борту риболовних суден; 2010/32/ЄС, про профілактику травмування гострими предметами в госпітальному секторі та охороні здоров'я). • Директиви про захист БГП конкретних типів працівників (94/33/ЄС, про молодих працівників; 92/85/ЄЕС, про вагітних працівниць; 91/383/ЄЕС, про охорону праці працівників зі строковою чи тимчасовою зайнятістю)
 12. 12. 12 Подальші кроки НП • Затвердження та імплементація проекту Національного плану дій щодо боротьби з незадекларованою працею (НП) Інспекція праці • Скасування Закону № 877-V від 5 квітня 2007 року «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» або виключення Держпраці зі сфери його дії • Скасування «Порядку здійснення державного контролю за дотриманням трудового законодавства» (затверджено Постановою КМУ № 295 від 26 квітня 2017 року). • Законодавче запровадження статуту інспекції праці, де, зокрема, повинно визначатися наступне: кар'єра інспектора праці; їхні повноваження (відповідно до МОП C81 та C129); процедури перевірки, тощо.
 13. 13. 13
 14. 14. robalo@ilo.org Дякую за увагу! Thank you for your attention! Gracias por su atención! Obrigado pela vossa atenção! 14

×