Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ДПА 2017

257 views

Published on

Особливості ДПА

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ДПА 2017

 1. 1. Особливості проведення ДПА з начальних предметів учнів 4, 9-х та 11-х класів у 2016/2017 навчальному році
 2. 2. Нормативно-правове забезпечення • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272»). • Лист Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 3. 3. Загальні положення • ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах І і ІІ ступенів проводиться за місцем навчання у письмовій формі. • Завдання для проведення ДПА укладають учителі ЗНЗ, відповідно до затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджує керівник навчального закладу. • Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. • У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета.
 4. 4. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Державна підсумкова атестація у 4 класі проводиться з: • «Української мови», • «Літературного читання», • «Математики» • З мови національних меншин за рішенням педагогічної ради навчального закладу з урахуванням побажань батьків Строки проведення державної підсумкової атестації у школі І ступеня визначаються загальноосвітнім навчальним закладом
 5. 5. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Лист МОН України від 13.03.2017 № 1/9-149Лист МОН України від 13.03.2017 № 1/9-149 • Строки проведення ДПА визначаються педагогічною радою, затверджуються наказом директора школи; •Атестація ЗНЗ І ступеня проводиться у письмовій формі; •Завдання укладають учителі навчального закладу і затверджених директором школи(завдання мають відповідати державним вимогам до змісту атестаційних завдань та рівню загальноосвітньої підготовки учнів); •Атестація може складатися мовою вивчення предмета (математика)
 6. 6. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів КонтрольнКонтрольні роботиі роботи (ДПА) проводяться на другому чи третьому(ДПА) проводяться на другому чи третьому уроціуроці за розкладом у середині робочого тижня (бажано – вівторок, середа), не більше однієї такої роботи в день, а протягом тижня – не більше двох (у випадку двох робіт на тиждень, бажано проводити їх у вівторок і четвер). Наказ МОН України від 19.08.2016 №1009
 7. 7. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів • Тривалість виконання роботи 1 академічна годинаТривалість виконання роботи 1 академічна година (один урок): 5 хв.5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції, 35 хв35 хв.. – на її виконання. Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються шкільним методичним об'єднанням учителівметодичним об'єднанням учителів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початковихвчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнівкласів у школах з малою наповнюваністю учнів)
 8. 8. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Українська мова, літературне читання, математика :Українська мова, літературне читання, математика : Зміст контрольних робіт може бути сконструйовано у двох комбінаціях (за(за вибором учителів);вибором учителів); Частину роботи (диктант/списування і творче завдання) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з мов. Тестові завдання виконуються на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем
 9. 9. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Українська моваУкраїнська мова ((І комбінація)І комбінація) :: текст для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь (55-55 слів); - завдання до тексту для перевірки мовних знань (4 завдання) - творче - на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь (3-4 речення (2-3 речення для шкіл з російською мовою навчання); Усього 6 завдань
 10. 10. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Українська моваУкраїнська мова ((ІІ комбінація)ІІ комбінація) :: диктант або списування тексту з пропущеними орфограмами; завдання закритого типу на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих (3 завдання); завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами; завдання відкритого типу з короткою відповіддю; творчого завдання на побудову зв’язного висловлювання з 3-4-х речень. Усього 7 завдань
 11. 11. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Літературне читанняЛітературне читання ((І комбінація) :  - текст для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання (330-390 слів (250-310 слів для шкіл з російською мовою навчання), стиль тексту - художній, - завдання до тексту для: перевірки розуміння змісту прочитаного і уміння працювати з текстом – 6 завдань; побудова творчого висловлювання власної думки до змісту прочитаного – 1 завдання. Усього 8 завдань
 12. 12. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Літературне читанняЛітературне читання ((ІІ комбінація) : текст  для  самостійного  читання  (330-390  слів  (250-310 слів для шкіл з російською мовою навчання), стиль тексту - художній,   завдання до  тексту  для  перевірки  розуміння  змісту  прочитаного  і  вміння  працювати  з  текстом:  тестові закритого типу (з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих) –  2 завдання; відкритого типу з короткою відповіддю –  1 завдання; відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності – 1 завдання  творче завдання -  1 завдання
 13. 13. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Математика (І комбінація)  складена задача на 3 дії;    вираз з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками);    вираз на порівняння і перетворення величин (по 2 завдання);   вираз на знаходження частини від числа;   геометричний матеріал;  вираз на застосування геометричного матеріалу. Усього 7 завдань
 14. 14. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Математика (ІІ комбінація)  завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів – 3 завдання;  завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами – 2 завдань;  завдання відкритого типу – 2 завдання. Усього 7 завдань
 15. 15. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Робота оформляється письмово на аркушах зі штампом школизі штампом школи, на якому зазначається дата проведення роботи (наприклад, 11.05.2017)(наприклад, 11.05.2017) Підписування починається на сьомому рядку:  Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс початкової школи учня (учениці) 4-А класу (прізвище, ім'я, по батькові у формі родового відмінка)
 16. 16. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів •     Оцінювання  зійснюється  відповідно  до  чинних  критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів (накази МОН України   від 13.04.2011 № 329, від 19.08.2016 № 1009, лист МОН України  від 13.03.2017 №1/9-149); •       Бали  за  ДПА  у  початковій  школі  виставляється  в  класному  журналі відповідно до наказу МОН України від 08.04.2015 № 412 «Про  затвердження  Інструкції  щодо  заповнення  Класного «Про  затвердження  Інструкції  щодо  заповнення  Класного  журналу  для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»журналу  для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 17. 17. Державна підсумкова атестація випускників початкових класів Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412 п. 25. У 4-х класах бали, одержані учнями за державну підсумкову  атестацію у формі підсумкової контрольної роботи, виставляються,  на правій сторінці журналу у розділі «Тема», здійснюється запис «Державна підсумкова атестація»; п.  27.  Річний  бал  виставляється  у  колонці  журналу  з  позначкою  «Рік». Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.
 18. 18. У ЗНЗ ІІ ступеня державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів: • 1) українська мова; • 2) математика; • 3) предмет за вибором педагогічної ради ЗНЗ з одного із предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. • Рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження ДПА затверджується наказом керівника навчального закладу до 05 квітня 2017 року. • У ЗНЗ із навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для проходження ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».
 19. 19. ДПА випускників ЗНЗ ІІІ ступеня - проводиться у формі ЗНО з 23 травня по 16 червня 2017 року згідно з графіком, затвердженим наказом МОНУ від 31.08.2016 № 1055, із трьох предметів: 1) українська мова; 2) математика або історія України (випускники можуть обирати один із цих двох предметів незалежно від профілю навчання); 3) предмет за вибором учня з одного з предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова, математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію
 20. 20. Для визначення оцінок за ДПА випускникам ЗНЗ ІІІ ступеня - зараховуватимуться результати виконання всіх завдань сертифікаційної роботи ЗНО або частини з них (залежно від навчального предмета). Інформацію про перелік завдань, результати виконання яких зараховуватимуться як оцінка за ДПА, можна отримати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
 21. 21. ДПА випускників ЗНЗ ІІІ ступеня У разі проведення атестації випускників 11 класів за місцем навчання (в окремих випадках, зазначених у листі МОНУ від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році») атестаційні завдання укладаються вчителями навчального закладу відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами МОН України: № 192 від 20. 02. 2015 р. і № 94 від 08.02. 2016 р.
 22. 22. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів Українська мова 1. Проводиться у формі текстового диктанту. 2. Текст диктанту обирається ЗНЗ (пропонуємо користуватися збірниками диктантів, затвердженими МОНУ в останні 5 років). 3. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку першого прочитання вчителем тексту. 4. Диктант має містити 160 -170 слів. Рахуються всі слова. 5. На дошці пишеться слово «Диктант» і назва тексту (якщо вона є).
 23. 23. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів Українська мова 6. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. Далі диктант проводиться за традиційною методикою. 7. Нормативи оцінювання диктанту однакові для ЗНЗ з українською мовою навчання й ЗНЗ із навчанням мовами національних меншин (згідно з листом МОНУ від 13.03.2017 № 1/9-149). 8. За наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.
 24. 24. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів Математика 1. Для проведення ДПА готують декілька варіантів (10 варіантів першої та другої частин, 4 – третьої). 2. Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3 частини. Перша частина – 10-12 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання – 4-5 варіантів відповіді. Друга частина може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Третя частина може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, до яких учні мають подати розгорнуту відповідь.
 25. 25. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів Математика 3. Для класів із поглибленим вивченням математики – четверта частина. Її рекомендується скласти з 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення. 4. У кожній із частин рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії в орієнтовному відношенні 2 до 1. 5. Завдання охоплють увесь курс математики 5-9 класу. 6. ДПА проводиться протягом 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів із поглибленим вивченням математики виконують роботу 180 хвилин. 7. Оцінка за ДПА виставляється на сторінку навчального предмету «Алгебра».
 26. 26. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Українська література 1. Проводиться у формі тестування. 2. Тривалість виконання завдань – 90 хвилин. 3. 25 завдань різної форми: 1-16 – з вибором однієї правильної відповіді, 17–20 – на встановлення відповідності, 21-24 – відкриті завдання з короткою відповіддю (уписування відповіді з одного слова, словосполучення чи речення), 25 – розгорнута відповідь на запропоноване запитання (формулювання й коментування проблеми, порушеної в художньому творі, авторської та своєї позиції, аргументи до власної думки; обсяг – 100 – 200 слів). 4. Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб за сусідніми партами не виконували однакові варіанти.
 27. 27. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Зарубіжна література 1.Завдання повинні охоплювати навчальний матеріал 8 й 9 класів (готується десять варіантів завдань). Якщо кількість учнів у класі менша десяти, кожен із них отримує окремий варіант. 2.Час виконання завдань – 90 хвилин. 3.Кожний варіант містить 24 завдання: 1–19 – із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих; 20 – на встановлення послідовності; 21–23 – на встановлення відповідності; 24 - стислий твір-роздум на запропоновану тему.
 28. 28. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Мови національних меншин 1.ДПА з мови може проводитися у формі диктанту, переказу (докладного або стислого) або тестових завдань. 2.Обсяг диктанту - 120-130 слів, але він може бути збільшений до 160- 180 в залежності від рівня підготовки учнів (поглиблене вивчення, ліцеї, гімназії). Час написання – 1 астрономічна година. Оцінювання – відповідно до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин (лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 № 1/9-592). 3. Обсяг текстів для переказу - 210-240 слів. Час написання – 90 хвилин. Переказ оцінюється однією оцінкою, яка є середнім показником набраних балів за зміст та мовне оформлення. 4.Час виконання ДПА у формі тестових завдань – 90 хвилин.
 29. 29. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Інтегрований курс «Література» 1.Проводиться у формі твору або тестових завдань. 2.Твір пропонується виконувати в жанрі літературно-критичної статті або рецензії. 3.Час виконання - 90 хвилин. 4.Для ДПА у формі тестових завдань складається 10 варіантів, до кожного з яких входять: із вибором однієї або двох правильних відповідей; на встановлення послідовності; на встановлення відповідності; завдання з розгорнутою відповіддю. 5.Учителі мають обов‘язково сформулювати критерії оцінювання, чітко зазначивши кількість балів для кожного із запропонованих завдань з урахуванням загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з мови та літератури.
 30. 30. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Іноземні мови 1.Проводиться у письмовій формі й складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем. 2.При складанні завдань необхідно дотримуватися основних вимог щодо відповідності завдань рівням, зазначеним у державних стандартах і навчальних програмах для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень А2+; для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов: рівень В1. 3.Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі, які виявили бажання проходити ДПА. 4.Час виконання – 1 астрономічна година.
 31. 31. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Історія України. Всесвітня історія 1. Учитель готує кілька варіантів (наприклад, 10). Кожен варіант містить 22 тестових завдання: 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну; 17, 18 – на встановлення відповідності; 19, 20 - розташування історичних подій у хронологічній послідовності; 21, 22 - серед семи запропонованих варіантів треба вибрати три правильні. 2. Час виконання – 90 хвилин.
 32. 32. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Правознавство. Практичний курс 1. Готується не менше 2 варіантів тестових завдань. 2. Кількість завдань у кожному варіанті може бути від 4 до 6: - завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей; - завдання на встановлення відповідності; -завдання на виявлення помилок у запропонованих текстах; -завдання відкритого типу (аналіз фрагмента юридичного документа, аналіз (розв’язання) правової ситуації тощо) 3. Час виконання – 90 хвилин.
 33. 33. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Географія 1. Учитель на власний розсуд готує кілька варіантів. 2. Кожний варіант налічує: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачає роботу з малюнками, схемами, таблицями тощо; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь; дві географічні задачі; завдання на контурній карті. 3.Для класів із поглибленим вивченням географії додається ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге – творчого характеру. 3. Час виконання ДПА учнями загальноосвітніх навчальних закладів – 90 хвилин; класів із поглибленим вивченням – 120 хвилин.
 34. 34. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Біологія. Фізика. Хімія 1. Для укладання атестаційних робіт із цих предметів учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з біології, фізики, хімії, або інші збірники завдань із цих предметів, що мають відповідний гриф, з урахуванням вимог, зазначених у листі МОНУ від 13.03.2017 № 1/9-149 . 2. Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, кількість і типи завдань, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель.
 35. 35. Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ Інформатика 1.Готують декілька варіантів (якщо кількість учнів у класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня). 2. Завдання передбачають безпосереднє їх виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми. 3. Час виконання – 120 хвилин.
 36. 36. Дякую за увагу

×