ทัศนียภาพ

24,243 views

Published on

 • Be the first to comment

ทัศนียภาพ

 1. 1. การเขียนภาพทัศนียภาพ PERSPECTIVE <br />โดย นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ<br />
 2. 2. ความรู้ทั่วไปทางด้านศิลปะ : PERSPECTIVE<br />การเขียนภาพทัศนียภาพ PERSPECTIVE <br />                เป็นการเขียนภาพประกอบแบบ ที่มีลักษณะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ตามที่สายตามองเห็นจริง คือในส่วนที่มีขนาดเท่ากัน แต่ระยะที่อยู่ใกล้สายตาจะมีขนาดใหญ่ ระยะที่อยู่ไกลสายตาออกไปจะมีขนาดค่อย ๆ เล็กลง ไปรวมที่จุด จุดหนึ่ง  เรียกว่า จุดรวมสายตา และจุดรวมสายตานี้ จะต้องอยู่บนเส้นระดับตาเสมอ<br /> <br />
 3. 3. ลักษณะและโครงสร้างของ ภาพ PERSPECTIVE<br /> 1. ประกอบด้วย เส้นระดับสายตา H. L <br /> 2. จะประกอบด้วย จุดรวมสายตา  V. P ( VANISING  POINT ) <br /> 3. ถ้าวัตถุอยู่สูงกว่าเส้นระดับตา จะเห็นส่วนที่เป็นด้านล่างของวัตถุ<br />4. ถ้าวัตถุอยู่ต่ำว่าเส้นระดับตา จะเห็นส่วนที่เป็นด้านบนของวัตถุ<br /> 5. ถ้าวัตถุอยู่ด้านซ้ายของมุมมอง จะเห็นส่วนที่เป็นด้านข้างขวาของวัตถุ <br /> 6. ถ้าวัตถุอยู่ด้านขวาของมุมมอง จะเห็นส่วนที่เป็นด้านข้างซ้ายของวัตถุ <br /> 7. มุมทุกมุมของวัตถุ จะมีเส้น ลากไปยังจุดรวมสายตา ซึ่งอยู่บนเส้นระดับตาเสมอ <br />
 4. 4. จุดรวมสายตา<br />
 5. 5. วัตถุอยู่ด้านซ้ายของมุมมอง จะเห็นส่วนที่เป็นด้านข้างขวาของวัตถุ <br />
 6. 6. วัตถุอยู่ด้านซ้ายของมุมมอง จะเห็นส่วนที่เป็นด้านข้างขวาของวัตถุ <br />
 7. 7. ลักษณะและประเภทของภาพทัศนียภาพ ( PERSPECTIVE ) แบบจุดรวมสายตา 1 จุด <br />                  ลักษณะและโครงสร้างของ ภาพ PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด   เป็นการเขียนภาพประกอบแบบ ที่มีลักษณะใกล้เคียงความเป็นจริง ตามที่สายตามองเห็นระยะที่อยู่ใกล้สายตาจะมีขนาดใหญ่       ระยะที่อยู่ไกลสายตาออกไปจะมีขนาดค่อย ๆ เล็กลง ไปรวมที่จุด จุดหนึ่งเรียกว่า จุดรวมสายตา และจะมีจุดรวมสายตาเพียงจุดเดียวซึ่งจะต้องอยู่บนเส้นระดับตาเสมอ<br />
 8. 8. โครงสร้างของภาพ PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด <br />1. ประกอบด้วย เส้นระดับสายตา H. L <br />2.จะประกอบด้วย จุดรวมสายตา  V. P ( VANISING  POINT )  เพียงจุดเดียว<br />3.จะประกอบด้วยเส้นในแนวดิ่ง<br />4. จะประกอบด้วยเส้นในแนวระดับ หรือ แนวนอน <br />5. มุมของวัตถุทั้งหมด จะลากไปยังจุดรวมสายตา ซึ่งมีเพียงจุดเดียว<br />
 9. 9. การเขียนภาพเก้าอี้<br />
 10. 10. การเขียนภาพโต๊ะ<br />
 11. 11. การเขียนภาพห้องต่างๆ<br />
 12. 12. ลักษณะของภาพทัศนียภาพ( PERSPECTIVE ) แบบจุดรวมสายตา 2 จุด<br />เป็นการเขียนภาพประกอบแบบ ที่มีลักษณะใกล้เคียงความเป็นจริง ตามที่สายตามองเห็น ตำแหน่งที่มองคือมองตรงมุมของวัตถุ ระยะที่อยู่ใกล้สายตาจะมีขนาดใหญ่ ระยะที่อยู่ไกลสายตาออก ไปด้านข้างของวัตถุทั้งสองจะมีขนาดค่อย ๆ เล็กลงไปรวมที่จุดรวมสายตาทั้ง 2 จุด ซึ่งจะต้องอยู่บนเส้นระดับตาเสมอ<br />      <br />
 13. 13. โครงสร้างของ ภาพ PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 2 จุด <br />1. ประกอบด้วย เส้นระดับสายตา H. L <br />2.จะประกอบด้วย จุดรวมสายตา  V. P ( VANISING  POINT )  2 จุด ซึ่งวางอยู่บนเส้นระดับตา<br />3. จะประกอบด้วยเส้นในแนวดิ่ง<br />4. จะประกอบด้วยเส้นที่ลากไปยัง จุดรวมสายตาทางด้านซ้าย และ ขวา ทั้ง 2 จุด <br />5. มุมของวัตถุทั้งหมด จะลากเส้นตัดไป- มา ยังจุดรวมสายตาทั้งสอง<br />
 14. 14. ภาพ PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 2 จุด <br />
 15. 15. การเขียนกล่อง แบบจุดรวมสายตา 2 จุด<br />
 16. 16. การเขียนภาพที่เหลาดินสอ แบบจุดรวมสายตา 2 จุด<br />
 17. 17. ลักษณะของภาพทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 3 จุด<br />
 18. 18. ลักษณะของภาพทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 3 จุด<br />
 19. 19. PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด <br />
 20. 20. PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด <br />
 21. 21. PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด <br />
 22. 22. PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด<br />
 23. 23. PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด<br />
 24. 24. PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 1 จุด<br />
 25. 25. ภาพ PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 2 จุด <br />
 26. 26. ภาพ PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 2 จุด <br />
 27. 27. ภาพ PERSPECTIVE แบบจุดรวมสายตา 2 จุด<br />
 28. 28. อย่าทำตัวเป็นอย่างนี้<br />
 29. 29. ถ้าพูดไม่รู้เรื่อง<br />

×