Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Квадратична функція.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 44 Ad

More Related Content

Similar to Квадратична функція.pptx (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Квадратична функція.pptx

 1. 1.  Ознайомитись з поняттям «Квадратична функція її графіки та властивості ».  Удосконалити практичні навички застосування поняття квадратичної для розв’язування завдань та побудови графіків на координатній площині .  Формувати потребу та вміння здобувати та упорядковувати з різних джерел інформацію до даної теми.  Формувати інформаційні та комунікативні компетентності.
 2. 2. Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити потаємний порядок у хаосі, який нас оточує Роберт Вінер
 3. 3. Іноді говорять так: алгебра тримається на 4 китах : число, рівняння, тотожність, функція.
 4. 4. Квадратична функція її графік та властивості
 5. 5. Функція виду у = ах2+bх+с,  де а, b, c – деякі числа, а≠0, х – незалежна змінна, називається квадратичною функцією. 0 х у 0 х у
 6. 6. Приклади:  у=2х²+4х-1 – графіком є парабола, вітки якої напрямлені вгору ( а=2, а>0).  у= -7х²-х+3 – графіком є парабола, вітки якої напрямлені вниз ( а=-7, а<0). у 0 х у 0 х
 7. 7. хо = - b 2a у0 = ахо 2+bхо+с (хо ;у0) y х 0 2 1 -2 -1 1 2 3 4 а>0 а<0 B(m;n) А(m;n)
 8. 8. Так як квадратична функція парна функція, то її графік буде симетричний відносно вісі симетрії. Вісь симетрії проходить через вершину параболи. y х 0 2 1 -2 -1 1 2 3 4 А(m;n) y х 0 2 1 -2 -1 -1 -2 -3 А(m;n) Вісь симетрії параболи y = m а>0 а<0
 9. 9. Щоб знайти точки перетину параболи з віссю 0х, необхідно прирівняти квадратний тричлен до 0(нуля), розв'язати квадратне рівняння і знайти його корені. ax2+bx+c=0 D=b-4ac 2
 10. 10. Якщо D>0 ,то ми будемо мати 2 дійсних-різних корені х1= х2= Якщо D=0, то ми матимемо 2 дійсних-рівних корені х1,2= графік функції тільки в одній точці перетинає вісь 0х (дотикається до вісі 0х) і точка дотику буде в вершині параболи Якщо D<0, то дійсних коренів квадратний тричлен не матиме, графік функції не перетинає вісь 0х в жодній точці А В С
 11. 11. х х х = х 1 1 2 2 А А В С D>0 D=0 D<0 а>0
 12. 12. а<0 А А В С х х х 1 1 2 2 D>0 D=0 D<0 = х
 13. 13. Спосіб 1 1. Обчислити абсцису вершини 2. Підставити x0 у рівняння і знайти y0. 3. Побудувати параболу y = ax2 з вершиною в точці (x0; y0). Якщо a>0, вітки параболи напрямлені вгору, якщо a<0 — вниз. 4. Для більшої точності побудови знайти точки перетину графіка з координатними осями.
 14. 14. у= x² + 4x +3 1) Вітки 2)Координати вершини: O (-2;-1) 3) Вісь симетрії: х=-2. 4) Нулі функції : х² + 4x +3=0 ⤇ х1 = -3, х2 = -1 Парабола перетинає вісь абсцис в точках (-3;0) і (-1;0) 5)Парабола перетинає вісь ординат в точці (0;3) 6)Будуємо точку (-4;3) симетричну точці (0;3) відносно осі симетрії х=-2 7) Будуємо параболу. х у 3 -1 -3 -2 1 0 1 3 ) 2 ( 4 ) 2 ( ) ( ; 2 2 4 2 2                в в в x f y a b x -4 -1 1
 15. 15.  З кривими у вигляді парабол мають справу фізики, астрономи, архітектори, економісти та інші фахівці.  Графічне зображення струменя води, траєкторії кинутого під деяким кутом предмета – це параболи.  Арки мостів і споруд мають форму парабол.  У багатьох прожекторів і різних приймачів  радіохвиль осьові перерізи також параболічної форми.
 16. 16. y=ax2 +bx+c Застосування квадратичної функції Конструювання телескопів Рівноприскорени й рух S(t) = v0t + 2 2 at Место для формулы. Потужність електричного струму при постійному опорі Будова освітлювальних приладів Площа круга і квадрата S = 2 r  , S = a2 Гальмівний шлях l = g v 6 5 2 Визначення висоти тіла H= - 2 2 gt + v0t + +h0 Визначення глибини H= 2 2 gt Балістика H = 2 2 2 x v g Радіолока ція
 17. 17. Траєкторії деяких космічних тіл (комет, астероїдів та інших), що проходять поблизу зірки або іншого масивного об'єкта на досить великий швидкості мають форму параболи. Ці тіла внаслідок своєї великої швидкості і малої маси не захоплюються гравітаційним полем зірки і продовжують вільний політ. Це явище використовується для гравітаційних маневрів космічних кораблів . Параболічна орбіта супутника
 18. 18. Властивість параболи фокусувати пучок променів, паралельних осі параболи, використовується в конструкціях прожекторів, ліхтарів, фар, а також телескопів-рефлекторів (оптичних, інфрачервоних, радіо ...), в конструкції вузьконаправлених (супутникових та інших) антен, необхідних для передачі даних на великі відстані, сонячних електростанцій і в інших областях Параболічна сонячна електростанція в Каліфорнії, США
 19. 19. Форма параболи іноді використовується в архітектурі для будівництва дахів і куполів. Бібліотека з дахом у формі параболи, норвезьке місто Тромсьо Собор Санта-Марія делла Салюте, місто Венеція
 20. 20. Параболи у житті Падіння баскетбольного м’яча Хребет Єргакі (Західний Саян). Гора Парабола (Два Брати)
 21. 21. Параболічна (спутникова) антена Мережа закладів швидкого харчування. Використовує у своєму логотипі букву М, яка представлена у вигляді 2-х парабол
 22. 22.  Нові арки Кропивницького
 23. 23. Приклад № 439 (2).(стр.106). Х = 0; у = 6. А ( 0; 6) А ( 0; 6) у = 0; х =3; х = 1; В (3; 0); С( 1; 0). В (3; 0 С( 1; 0). х є ( -∞ ; 2) спадає х є (2 ; +∞) Вершина О ( 2; -2) О ( 2; -2)
 24. 24. Квадратичні функції 2 3   х у х у 5 , 4    х х у   4 х у 6  x у 5  2 х у   х у 2 , 0   2 6 , 0 2   х у х у  7 5   х у Вірно! у = ах2 + bx +c
 25. 25. Який з даних рисунків є графіком квадратичної функції?
 26. 26. ПРИГАДУВАЛА ЗІТХАЮЧИ ПАРАБОЛА: - ох, яка, яка пора була! - Ой не мудро я вчинила, - Що вершину залишила!  § 11.Вивчити змiст означень, розглянутих на уроцi, та властивостi елементарних функцiй.  Виконання вправ № 442 (2).

×