Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Центральний банк в банківській системі України

Центральний банк в банківській системі України

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Центральний банк в банківській системі України

 1. 1. Змістовий модуль 2: Центральний банк в банківський системі України
 2. 2. ПЛАН Центральні банки в зарубіжних країнах НБУ та грошово-кредитна політика Система електронних платежів НБУ 1 2 3
 3. 3. 1. Центральні банки в зарубіжних країнах Історичні шляхи виникнення центральних банків: 1) Еволюційні – становлення центрального банку відбулося протягом тривалого часу шляхом поступового закріплення за ним монопольної банкнотної емісії. 2) Директивні – створення центрального банку відбулося за рішенням держави на основі спеціального закону.
 4. 4. Види форм власності центральних банків: 1) Державні – 100% капіталу належить державі (Великобританія, Німеччина, Україна, тощо.) 2) Акціонерні – капітал центрального банку може належати комерційному банку (США, Італія, тощо.) 3) Змішані – держава володіє лише частиною капталу центрального банку ( Японія – 55%, Швейцарія – 60%, тощо.)
 5. 5. Моделі взаємовідносин між центральним банком та гілками уряду: 1) Центральний банк виступає агентом уряду Міністерства фінансів і провідником грошово-кредитної політики. 2) Центральний банк є незалежним від уряду, що забезпечує самостійність грошово-кредитній політиці без впливу урядових органів.
 6. 6. Функції центрального банку: Емісійний центр держави Орган державного регулювання і нагляду Орган валютного регулювання Правовий статут центрального банку розвинутих країн закріплений Законом «Про центральні банки», Законом «Про банківську і кредитну діяльність», а також валютним законодавством.
 7. 7.  Найбільш низьким ступенем незалежності від втручання державних органів у грошово-кредитну політику мають Франція, Італія. В цих країнах центральні банки виступають в ролі консультантів та керуються рішенням уряду.  Найбільш високому рівню незалежності притаманні центральні банки Австрії та Данії. Законодавство не містить формального права держави на втручання в грошово-кредитну політику центрального банку, однак зобов'язуються координувати стратегію з політикою уряду.  Центральні банки Німеччини та Швейцарії є найбільш незалежними. Законодавством відсутнє право держави на втручання в грошово-кредитну політику центрального банку.
 8. 8. 2. НБУ та грошово- кредитна політика НБУ є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи якого визначаються, Конституцією України, Законом України « Про Національний банк України» та іншими нормативно-правовими актами. СТ.6 ЗУ « Про Національний банк України» визначає основною функцією НБУ забезпечення стабільності грошової одиниці України.
 9. 9. СТ.7 визначає інші функції НБУ: • відповідно до розроблення засад грошово-кредитної політики Радою НБУ, визначає і проводить грошово- кредитну політику; • монопольно здійснює емісію національної валюти України та організовує грошовий обіг; • виступає кредитором для банків і організовує систему рефінансування; • встановлює для КБ правила ведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності, захисту інформації, коштів та майна; • організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної та банківської статистичної інформації та статистичного платіжного балансу;
 10. 10. • регулює діяльність платіжної системи України, визначає порядок і форми платежів, у т.ч. між банками; • визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування платіжної та облікової системи, системи автоматизованої банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; • здійснює банківське регулювання та нагляд; • здійснює погодження статутів банків та змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій; • веде офіційний реєстр емітентів платіжних карток внутрішньодержавної платіжної системи.
 11. 11. СТ. 42 визначає види операцій НБУ: 1) Надає кредити банкам для підтримки ліквідності; 2) Купує та продає цінні папери, валютні цінності; 3) Зберігає банківські метали, купує та продає їх. Рада НБУ відповідно до статті 100 Конституції України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. СТ. 24 ЗУ «Про Національний банк України» визначає показники діяльності НБУ у середньостроковій перспективі для досягнення цілей НБУ. Рада НБУ розробляє основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій наданих правлінням НБУ.
 12. 12. Грошово-кредитна політика – це комплекс дій у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільної грошової одиниці через використання засобів та методів визначених ЗУ « Про Національний банк України». СТ. 25 визначає засоби та методи грошово-кредитної політики: • визначення та регулювання норми облікових резервів для банків; • визначення облікової ставки НБУ; • рефінансування банків – надання кредитів шляхом тендерів; • управляння золотовалютними резервами; • операції з цінними паперами; • регулювання імпорту та експорту капіталу.
 13. 13. Цілі грошово-кредитної політики: 1) Стратегічні – ключові цілі загальнодержавної економічної політики (цінова стабільність, валютний курс, забезпечення високого рівня зайнятості, тощо). 2) Проміжні – слугують для досягнення стратегічних цілей. 3) Тактичні
 14. 14. 3. Система електронних платежів НБУ  Внутрішньодержавна платіжна система – це система в якій платіжна організація є резидентом та, яка здійснює діяльність і забезпечує проведення переказу коштів в межах України.  НБУ є платіжною організацією та розрахунковим банком для двох створених ним платіжних систем – системи електронних платежів та національної системи масових електронних платежів.
 15. 15.  Система електронних платежів НБУ (СЕП) – це державна система міжбанківських розрахунків, що забезпечує здійснення переказів коштів через кореспондентські та інші рахунки учасників СЕП, що відкриті в НБУ.  Ця система забезпечує здійснення 95% міжбанківських переказів в національній валюті в межах України тоді як через кореспондентські рахунки виконуються 5% таких переказів.  Основним нормативно-правовим актом НБУ, що визначає загальні вимоги до функціонування в Україні СЕП та порядку виконання міжбанківських переказів через кореспондентські рахунки банків резидентів, філій у національній валюті є Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.
 16. 16. • У СЕП міжбанківські перекази виконуються у файловому режимі та режимі реального часу. • У файловому режимі обмін міжбанківськими електронними розрахунковими документами здійснюється шляхом приймання-передачі документів сформованих у файли. (операція триває 15-20 хвилин) • У режимі реального часу кошти зараховуються на рахунок отримувача негайно, у момент надходження платежу від відправника до СЕП. • Учасник СЕП в режимі реального часу може одержати відповідну інформацію про стан власного рахунку, рахунку філій, власні міжбанківські перекази, тощо.
 17. 17. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×