Successfully reported this slideshow.

Presentation1(agama islam)

882 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1(agama islam)

 1. 1. 4.1 IBADAT-IBADAT KHUSUSDALAM ISLAM 4.1.1 PEMBAHAGIAN IBADAT 4.1.2 KEPENTINGAN IBADAT DALAMKEHIDUPAN 4.1.3 CARA PERLAKSANAAN IBADAT
 2. 2. Bahasa : Merendah diri, tunduk, patuh, taat.Syarak : Tunduk dan patuh yang penuh tulus serta taat hanya kepada Allah
 3. 3. Jenis jenis IbadahIbadah Ibadahkhusus Umum
 4. 4. Ilmu agama yang dimaksudkan dengan ilmu fardhu ain ialah kadaryang wajib dipelajari bagi setiap individu muslim yang bersangkutandengan ilmu iktiqad, permasalahan fekah, hukum-hakam yangberkaitan dengan muamalat bagi mereka yang berurusan dengannyadan selainnya seperti mengetahui perkara yang bersangkutan denganmaksiat-maksiat hati dan anggota seperti lidah dan seumpamanyaserta mengetahui secara ringkas berkenaan dengan hukum zakat bagimereka yang wajib mengeluarkannya dan haji bagi mereka yangmampu.Rasulullah bersabda :"Maksudnya : “ Mununtut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim "( Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi)
 5. 5. Fardhu Kifayah pula ialah perkara yang wajibdilakukan oleh sebahagian anggota masyarakatuntuk menjaga kepentingan Umat Islam. Jikadiabaikan atau tiada siapa pun yangmelakukannya maka seluruh masyarakatberdosa. Contohnya menguasai ilmu ataukepakaran dalam sesuatu bidang sepertipendidikan, teknologi, perubatan, kejuruteraandan perkara lain yang boleh mendatangkankepentingan kepada Ummah.
 6. 6. Ibadah umum ialah segala kegiatanmanusia yang tunduk kepada hukum-hakam dan nilai-nilai agama islam.Aktiviti dan ibadah yang dilakukansehari-hari dengan rasa ikhlas, jujurdan diniatkan kerana Allah (LillahiTaala).
 7. 7. Ibadah UmumPeribadi dan akhlak Dalam bentuk mengaturyang tinggi yang boleh cara kehidupan seharianmendatangkan pahala. daripada keperluan peribadi sehingga kepada• Contohnya bercakap cara membina negara. benar,amanah,merenda • Contoh mengadakan h diri,tidak rundingan antara mementingkan diri dan negara,melaksanakan hukum menunaikan janji dalam masa perang,dsb.
 8. 8. Amalan hendaklah dikerjakan Amalan yang dikerjakan dengan niat yang baik dan hendaklah diakui islam diredhai Allah. Dalam mengerjakan amalan,tidak harus lalai dalam menjalankan kewajipan ibadat. Amalan hendaklah dibuat Ketika melakukan kerjadengan seeloknya bagi menepati hendaklah sentiasa menurut kehendak hadis Nabi S.A.W hukum hukum syariat.
 9. 9. Ibadat Adalah Jalan Menuju Taqwa Maksud Taqwa : Mentaati Allah dan tidak mengingkari perintahNya serta sentiasa mengingati Allah dan tidak melupaiNya.Kelebihan: •Orang yang mempunyai sifat ini akan mewarisi syurga. •Taqwa sebagai penyebab bagi kecintaan Allah terhadap hambaNya. •Dibuka semua pintu barakat yang berada di langit dan di bumi. •Janji Allah pertolonganNya sentiasa mengiringi orang bertaqwa.
 10. 10. Ibadat kepada Allah adalah satu-satunya yang dapat memenuhi santapan dan perkembangan rohani . Dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w bersabda :Daripada Ibnu Umar r.a berkata : "Rasulullah s.a.w telah bersabda, hati manusia akan berkarat seperti besi yang dikaratkan oleh air. Apakah cara untuk menjadikan hati bersinar semula. Katanya dengan banyak mengingati mati dan membaca Al Quran "
 11. 11. Berzikir Contoh Ibadat santapan Rohani MembacaBertahmid Al-Quran
 12. 12. Ibadah yang tulus kepada Allah sahajalah yang mampumembebaskan hati dari perhambaan kepada para makhluk serta membebaskannya dari kehinaan.
 13. 13. Ujian Allah untukmenggilap manusia AkhiratDuniaDunia seperti sebuah‘kenderaan’yangmembawa kita musafir kealam akhirat.isilah musafirkita untuk menempuhcheck point yangseterusnya yang jauh lebihmencabar
 14. 14. Hak Allah kepada manusiaAllah memiliki hak keatas kita kerana dia telah menciptakan manusiadan makhluk di muka bumi ini.dalam sebuah hadis riwayat Bukhari,Rasulullah s.a.w bersabda :“Hak Allah ke atas manusia ialah beribadat kepada Nya dan tidakmempersekutukan Nya dengan sesuatu”
 15. 15. 4.1.3 cara perlaksanaan ibadat solat dan bacaan surah-surah pilihan
 16. 16. Syara’/ bahasa/ Perkataan dan perbuatan yang Doa/doa dimulai dengan dengan suatu takbir beserta niat dan diakhiri dengan kebaikan syarat2 tertentu
 17. 17. Kepentingan solat
 18. 18. 13 rukun solat Duduk antara 2 Membaca tahiyat niat sujud serta akhir toma’ninah Sujud serta Duduk membaca qiyam toma’ninah tahiyat Selawat nabi I’tidal sertatakbiratulihram pada tahiyat toma’ninah akhir Rukuk serta Memberi salamMembaca fatihah tertib toma’ninah pertama
 19. 19. Syarat2 wajib solat Suci dari islam haid dan nifas baligh berakal Sejahtera pancaindera Sabda rasulullah:Maksudnya:diangkat kalam pada tiga perkara (dimaafkan) iaitu orang yang tertindur hingga terjaga,kanak2 sehingga ia bermimpi(baligh) dan orang gila sehingga ia(kembali)berakal
 20. 20. syarat sah solat
 21. 21. Perkara yang membatalkan solat Berniat memutus kan solat atau Membuka aurat Berpaling dari taraddud(teragak2 sama ada hendak dengan sengaja arah kiblat berhenti atau tidak) Berkata-kata dengan sengaja Terkena najis Ketawa dengan pada pakaian bunyi atau tempat solat Iktikaq bahawa Makan dan minum walapun sedikit rukun solat murtad(riddah) adalah sunat Menambah rukun Perbuatan 3 kali fi’li berturut-turut

×