април

526 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
526
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

април

 1. 1. април,май,юни.2013, брой 5 3D Times Ежемесечен бюлетин за виртуални технологии Темите в този брой: PLM Online for All Разработване на инженерингови проекти Работа с големи сглобени единици в CATIAИздание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 2. 2. „PLM Online for All“- или има ли място за модерните PLM технологии в отбранителната индустрия на бъдещето Отбранителната индустрия днес излиза далеч извън класическите представи за нея. Научно-изследователският, технологичният и производственият потенциал придобива все по-голяма важност за гарантиране на националната сигурност и отбрана. Мощни компютърни системи, иновативни софтуерни програми характеризират работното място на голяма част от заетите служители в армиите по света. Иновациите и новите технологии, въвеждането на модерни продукти и системи спомагат за усъвършенстването на отбранителните способности на отделните държави. Водещи световни производители на отбранителна техника са оценили от години нуждата и ползите от въвеждане на ИТ системи за проследяване на проекти и развойни програми, като и употребата на модерни системи за тримерно проектиране. Успехът на една програма в тази област е измерим в дълги периоди от време и изисква нов централизиран подход за систематизиране и архивиране и предоставяне на достъп до информацията за използваните технологии, материали и доставчици.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 3. 3. „PLM Online for All“- или има ли място за модерните PLM технологии в отбранителната индустрия на бъдещето Фирма Dassault Systèmes е традиционен партньор на компаниите работещи в отбранителната промишленост и компаниите разработващи военна летателна техника, военни транспортни системи или военни кораби. Като примери от самолетостроенето с военно предназначение могат да се споменат компаниите Airbus, Boeing, Bell Helicopter и Embraer. Със своите специфични познания за процесите и методите за разработка на иновативни компоненти и системи за отбранителната индустрия Dassault Systèmes се превръща в един от най-големите интегратори на познание за целия процес- от първоначалната концептуална фаза, до производственото планиране и виртуалното планиране на извеждането от експлоатация и рециклирането. Новите концепции и иновативните платформи за комуникация систематизирани в надстройката “PLM Online for All,” базирани на системното решение за управление на Жизнения цикъл на продукта ENOVIA Version 6 например дават възможност да се интегрира работата на голям брой специалисти и доставчици работещи над даден продукт или система в единна комуникационна платформа. Водещите принципи на модерни програми за разработка на отбранителна техника са: Интеграцията на системи за централизирано цифрово управление на развойни програми с ENOVIA V6 PLM Интеграцията на системи за централизирано цифрово управление на проекти и процеси се извършва по методики познати и като PLM (Product Lifecycle Management – Управление на Жизнения Цикъл на Продукта). Това е метод на работа, при който данните създадени в процеса на проектирането, производството, въвеждане в експлоатация исервиза на продукта до неговото рециклиране се записват, управляват и извикват в единна база данни. PLM представлява стратегия, която се внедрява с помощта на подходящи технически и организационни мероприятия. Системите за управление на жизнения цикъл (PLM) не са възникнали, за да покрият нуждите на отделни потребители, а са предназначени към производствени предприятия или фирми с развойна дейност. Нуждата за организация на огромното количество информация, създавана, прехвърляна и използвана от компании и организации, налага създаването на модерни решения за управление и съхранение на информационните потоци от данни. С помощта на PLM всички потребители в даден проект имат достъп до единна информационна база и по този начин се създават предпоставки за ефективно координиране на процесите.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 4. 4. „PLM Online for All“- или има ли място за модерните PLM технологии в отбранителната индустрия на бъдещето Кликни тук за видео Технологично лидерство - гаранция за успеха на развойната програма Водещи решения за Управление на Жизнения Цикъл на Продукта (Product Lifecycle Management) базирани на технологията на ENOVIA V6 създават сигурност по отношение на контрола на достъпа до интелектуалната собственост и нейната неприкосновеност. ENOVIA V6 PLM позволява пълен контрол на достъпите до информацията при едновременна възможност за оторизиран достъп до проектната информация от всички участници в развойната програма. ENOVIA V6 PLM позволява прецизно управление на сроковете, анализ и прогнозиране на риска. Изпълнение на изискванията и спецификацията към разработваните системи и продукти Чрез постигане на пълен синхрон на данните между PLM системата и CAD платформата CATIA, като и точна информация за архитектурата на продукта днес е възможна акуратна оценка за това, дали всички изисквания към разработваните системи са изпълнени и дали са изпълнени действащите стандарти. Възможно е проиграване на разнообразни варианти за промяна на изискванията и тяхното въздействие върху поведението на крайния продукт, неговата технологичност и себестойност.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 5. 5. „PLM Online for All“- или има ли място за модерните PLM технологии в отбранителната индустрия на бъдещето CATIA- Иновативен инструментариум за 3D проектиране CATIA е решението, което Dassault Systèmes предлага на инженерите в компаниите разработващи отбранителна техника, за да решават своите задачи в развойния процес. Използвайки един от най- известните CAD продукти в света е възможно по достъпен и точен начин да се съобразяват специфичните за отбранителна индустрия изисквания от идейния проект до изготвянето на производствената документация. Създадените в CATIA тримерни модели могат да бъдат използвани за различни цели в процеса на разработване на нови изделия, машини или системи, като например провеждане на якостни или термофлуидни симулации, симулации на монтажно- демонтажни дейности или провеждането на виртуални обучения без да е нужно наличието на физически прототип.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 6. 6. „PLM Online for All“- или има ли място за модерните PLM технологии в отбранителната индустрия на бъдещето SIMULIA - FEM aнализи на компоненти и системи с висока степен на надеждност Използването на SIMULIA за симулация на всякакъв вид якостни проблеми на базата на солвъра ABAQUS като вградено решение в CATIA или като автономна програма позволяват провеждането на якостни, термични и динамични симулации и анализи. Специално в случаите на критични компоненти или възли, които подлежат на строги изисквания към тяхната надеждност, нещо типично за летателната, транспортната и отбранителната техника, SIMULIA предлага на специалисти широк набор от функции за коректно пресъздаване на граничните условия и натоварванията на компонентите и акуратна симулация с цел да се предотвратят евентуални произшествия и да се застраши човешки живот. DELMIA- Дигитална фабрика DELMIA е системно решение разработвано от фирма Dassault Systemes за производствено планиране, който работи изцяло на базата на тримерно представени модели. Създава се цялостен тримерен модел на производствената линия или на цял производствен цех, на произвежданата сглобена единици и дори виртуални модели на работещия персонал. Този подход на планиране поради пълната му ориентация към цифрово представени модели е познат като Цифровото производство (Digital Manufacturing). DELMIA спада към решенията от категорията решения MPM (Manufacturing Process Management). Той позволява провеждане на всякакъв тип симулации типични за производствени предприятия, като например симулация на работата на поточни линии, на роботизирани процеси, на монтажно-демонтажни дейности, както и хармонизация и оптимизация на всички тези дейности с цел съкращаване на времето за производство на крайното изделие, облекчаване на човешкия труд, както и предварително прогнозиране и проверка за евентуални грешки допускани от работния персонал при монтажно-демонтажни операции свързани с критични компоненти и инсталации. С DELMIA е възможно да бъдат постигнати значителни предимства с цел:  Скъсяване на времето за въвеждане на ново изделие в производство  Намаляване на времето за достигане на оптимално натоварване на производствените мощности за достигане на зададените производствени обеми, качество и себестойност  Избягване на брак поради грешки в производствения или монтажния процес  Симулация на евентуални промени в производството без практически експерименти  Снижаване на човешката намесаИздание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 7. 7. „PLM Online for All“- или има ли място за модерните PLM технологии в отбранителната индустрия на бъдещето Виртуална реалност Решенията от семейството 3DVIA и VIRTOOLS позволяват виртуалните светове познати допреди години само от света на електронните игри в комбинация с изградените тримерни модели използваната CAD система да бъдат използвани за провеждането на виртуални обучения на пилоти, корабен персонал или оператори на комплексни военни инсталации, както и да се проиграват кризисни ситуации на авария или произшествие. Напълно реалистичното пресъздаване на манипулационни системи, пултове за управление позволяват да се провеждат безопасни експерименти и обучения до достигане на нужното ниво на квалификация на персонала или да бъдат проигравани критични ситуации без да се рискуват човешки животи или загуба на скъпо струваща техника.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 8. 8. Хайкад Инфотех партньор при разработването на иновативни технически продукти През 2013г. екипът на Хайкад Инфотех ООД стартира кампания за насърчаване на български предприятия с цел тяхното подпомагане при разработка и внедряване на нови изделия, машини или съоръжения. В последните години интензивно работихме в международни проекти като реномиран технологичен партньор за изпълнение на сложни инженерингови задания. Знаем, че много компании в България в момента не разполагат с капацитети да инвестират в изграждането на големи развойни екипи и бихме желали да подпомагаме подобни предприятия в техните нови разработки с цел да ограничим нужните инвестиции като ги подпомогнем с нашия инженерен екип.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 9. 9. Нашите възможности и компетенции: • Опитни проектни ръководители с дългогодишен опит в разработката и внедряването на иновативни изделия • Високо мотивирани инженерни специалисти работещи с високотехнологични CAD/CAE системи • Спазване на поетите срокове и изработване на техническа документация в съответствие с международните стандарти • Проектите се разработват изцяло с високотехнологични CAD/CAE системи и се валидират чрез компютърни симулации • Провеждане на компютърни симулации и оптимизация на якостните характеристики на изделия, механизми и машинии за доказване на тяхната надеждности, безопасност и ефективност на употреба. Това включва; анализ на напрежения и деформации, вибрации и собствени честоти, кинематични симулации на движещи се механизми, както и термофлуидни симулации.  Изготвяне на документация в желания за партньора ни формат и подготовка на интерактивни графични презентации За успеха на нашите досегашни проекти наравно с опита на нашия развоен екип, гарантира до голяма степен натрупания технически опит, както и систематичното използване на виртуалните методи за проектиране и употребата на най-модерни CAD /CAE /CAM системи, стройната методология за работа и ефективно работеща проектна организация. Ще се радваме да обсъдим заедно Вашата идея и сме на разположение за обсъждане на Вашите въпроси.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 10. 10. Работа с големи сглобени единици в CATIA – методи за ефективно използване на настройките в Tools - Options Има няколко начина, които редуциране на използваната памет, за конструктора работещ с CATIA може да да се получи използва за подобряване на по-добра цялостна производителност характеристиките на система, при при работа с големи сглобени единици. работа с големи сглобени единици. Това са едни от уникалните възможности на системата направили я незаменим Някои от тези промени може да се инструмент за CAD проектиране, там постигнат, като се направят където CAD пакети не успяват да допълнителни настройки на CATIA от осигурят надеждна работа при голям Tools> Options (Опции), докато други се брой заредени компоненти. постигат, като се правят промени от Нужни са само няколко настройки за контекстното меню или други подобряване на работата при селекции. манипулиране на обектите с функциите Следните примери показват някои от за трансформация (въртене, промените, които потребителят може да преместване и мащабиране), такива направи, за да се подобри които съкращават времето за зареждане производителностa на системата при на сглобената единица в работната работа с големи сглобени единици. памети и такива, които ограничават заетото количество памет, а други сИздание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 11. 11. Методически правила 1. Използвайте Визуализационен реж (Visualization mode), за да се подобри им времето за зареждане и да се намали използването на паметта. Когато детайли се зареждат в режим на визуализация, само малка част да от данните се зареждат в паметта. В този режим се зареждат единствено описанието на външните повърхности на модела без дървото на историята. Историята за създаването на детайла се зарежда, само когато е необходимо. Превключете на режим Парамет рично предст авяне (design mode) само за детайли, които трябва да бъдат редактирани или използвани от потребителя косвено при проектирането на други детайли от сглобената единица. За да използвате Визуализационен реж е нужно им да сте включили в настройките опцията Work with the cache system. 2. Опцията "Do not activate default shape on open". позволява компонентите в продуктовата структура да се зареждат единствено като име на компонента, но без геометрично изображение. Тази опция се използва в комбинация с визуализационен режим (Visualization mode) и позволява още по-висока степен на ефективност при работа с големи сглобени единици. При активирана опция "Do not activate default shape on open" потребителят избира, кои компоненти са важни за него, за да ги активира с десен бутон първоначално във Визуализационен режим (Visualization mode). При нужда да се редактират компоненти се преминава отново с десен бутон към режим Параметрично представяне (design mode). Методически препоръки: Отваряне на сглобената единица с деактивирани компоненти, после активиране само на необходимия детайл, който ще се редактира или ще се надгражда. Това ще подобри характеристиките на системата при манипулация на модела и ще намали използваната работна памет. 3. Премахване на ръбовете при визуализиране от менюто Shading.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България
 12. 12. 4. Понижаване на нивото на детайлното изобразяване на 3D елементите. Тази настройка олекотява CATIA при работа с големи модели в режим на въртене, преместване и мащабиране на модела. Това се прави като се повиши коефициента за “Level of Detail” и “Pixel Culling” за настройката “While Moving”, по този начин се използва по-малко памет докато модела се движи. Ефектът се постига чрез снижаването на качеството на визулазацията в момента, докато моделът бива манипулиран. 5. Понижаване стъпките на връщане (Undo Stack). По подразбиране са настроени на 10 стъпки, но тази опция изисква много памет. С понижаването на тези стъпки до 2, тази памет се освобождава, за да позволи зареждане на големи сглобени единици. 6. Деактивиране на Автоматично запазване ( Automatic Save). Automatic Save позволява възстановяване на работата на потребителя в случай на срив в системата, но в повечето случаи сглобените единици не могат да се възстановят напълно след „краш“. Тъй като автоматично запазване може да отнеме почти една минута за много големи сглобки, забраняването на тази опция ще препази CATIA от „увисване“ на всеки 30 мин.Издание на фирма “Хайкад Инфотех” ООД, официален представител на Dassault Systemes за България

×