SlideShare a Scribd company logo

εκθεση απολογισμου 2015

εκθεση απολογισμου 2015

1 of 80
Download to read offline
1
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016
Σελίδα 1 από 80
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΟ 1 - 1 - 2015 ΕΩΣ 31 - 12 - 2015
www.ekpse.gr
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας!
2015
2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
2
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016
Σελίδα 2 από 80
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
& ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
& ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016
3
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016
Σελίδα 3 από 80
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Παναγιώτη
Σακελλαρόπουλου
2. Δήλωση Αποστολής, Αξιών και Στόχων
3. Υπηρεσίες – Μονάδες με μια Ματιά
4. Λίγα λόγια για το Φορέα
5. Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν
6. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση του Φορέα
6.1 Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ως μέλος η ΕΚΨ&ΨΥ
6.2 Συμβούλια Ευρωπαϊκών Οργανισμών στα οποία συμμετέχει ως μέλος η ΕΚΨ&ΨΥ
7 . Απολογισμός 2015 & Προϋπολογισμός 2016 Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.
8. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κλινικού Έργου και Οικονομικών Στοιχείων Μονάδων
9. Εκπαίδευση φοιτητών – Εθελοντών
10. IN SERVICE TRAINING Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. και Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Management-Leadership.
11. Επικοινωνία και Ενημέρωση
4
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016
Σελίδα 4 από 80
1. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η συνεχής οικονομική κρίση, η ανεπαρκής κρατική μέριμνα γύρω από την ψυχική
υγεία, τα τελευταία έτη έχουν επηρεάσει την παροχή των υπηρεσιών των μονάδων
μας, αλλά έχουν δημιουργήσει και ευκαιρίες για νέα ανοίγματα και συνεργασίες. Η
συνεργασία με τις κοινότητες και η συμμετοχή στα κοινωνικά ζητήματα μας έφερε
πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων και στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής
ψυχιατρικής. Παρά τις δυσκολίες ,καταφέραμε ως φορέας να διατηρήσουμε την
ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας αλλά και να ανταποκριθούμε στην
κάλυψη των αναγκών των Ψυχικά Πασχόντων.
Οδηγός στη δύσκολη αυτή πορεία υπήρξε το Όραμα της Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και η Φιλοσοφία του Φορέα μας με βασική προτεραιότητα τη
φροντίδα των ψυχικά ασθενών αλλά και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών,
την έγκαιρη αντιμετώπιση τους και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση
των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.
Η στενή συνεργασία και η συντονισμένη επικοινωνία του Προσωπικού των
Μονάδων με την Κεντρική Διοίκηση αποτέλεσαν βασικό συστατικό για την
υπερπήδηση των δυσκολιών που δημιούργησαν τα νέα δεδομένα της
κοστολόγησης.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε τις δράσεις
και το έργο του Φορέα μας στο σύνολό του.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο και την
ίδια αγάπη και αφοσίωση το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει, αψηφώντας τις
συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και των δημοσιοοικονομικών δυσκολιών της
χώρας.
Φιλικά
Π. Σακελλαρόπουλος
5
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016
Σελίδα 5 από 80
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.
Πρόεδρος Καθηγητής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
Αντιπρόεδρος Δρ Αθηνά Φραγκούλη
Γεν. Γραμματέας Ειρήνη Μαρκουλάκη
Ταμίας κ. Αικατερίνη Μυλωνοπούλου
Μέλος Παναγιώτης Γκέγκιος
2 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ.)
υπάρχει για να
“Παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όσους τις χρειάζονται. Παράλληλα,
εργάζεται με τον πληθυσμό για να διαμορφωθεί το αίτημα για βοήθεια”
Αυτό επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους:
 Δίνει έμφαση και σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου
 Προσφέρει θεραπεία στο σπίτι του ασθενούς, στην οικογένειά του, και
λειτουργεί με τις εξωνοσοκομειακές της δομές
 Πιστεύει ότι κάθε άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη
 Έχει το δικαίωμα να ζει μια κανονική ζωή, μέσα στην κοινότητα, να
εργάζεται, να χαίρεται τις κοινωνικές δραστηριότητες, να εκπαιδεύεται και
να επιμορφώνεται, να λαμβάνει ατομική θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες
του στο σπίτι ή στην κοινότητα
 Επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην πρόληψη και την έγκαιρη
παρέμβαση σε στενή συνεργασία με την κοινωνική ομάδα.
 Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, υπερήλικες με
απλά ή /και σοβαρά προβλήματα.
6
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016
Σελίδα 6 από 80
 Εκπαιδεύει το προσωπικό της (in service training) επαγγελματίες Ψυχικής
Υγείας
Για να πετύχει το πιο πάνω ιδεολογικό πλαίσιο,
1. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. παρέχει:
 Συνέχεια στη φροντίδα του ατόμου στον τόπο διαμονής του
 Μια σειρά λύσεων στέγασης σε αστικές και αγροτικές περιοχές
 Μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της καθημερινής
διαβίωσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των ψυχικά ασθενών
 Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ανάλογα με τις προσωπικές
ανάγκες του προσωπικού
 Μια σειρά εργασιακών ευκαιριών μέσα στα πλαίσια συνεταιρισμών, και
υποστήριξης στην αγορά εργασίας για τους ψυχικά ασθενείς
2. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.:
 Προσλαμβάνει προσωπικό και παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση σε αυτό. Η
εκπαίδευση προσφέρεται σε μορφή πρακτικής άσκησης, εντός του φορέα
εκπαίδευση (in service training), και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών
προγραμμάτων
 Τοποθετεί προσωπικό στις κοινότητες, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες
 Το προσωπικό εργάζεται για τους ασθενείς μαζί τους, στα σπίτια τους και στις
κοινότητες, μέσα στα πλαίσια κινητών μονάδων
3. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. ως φορέας, επίσης:
 Είναι αποτελεσματικός και δραστικός, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να
είναι πάντα υψηλής ποιότητας
 Είναι ευπροσάρμοστος και ανταποκρίνεται στις αλλαγές
 Είναι καλός στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
 Έχει υποβάλλει εκθέσεις προς τις αρχές, στατιστικά δελτία και δημοσιεύσεις,
ευρύτερα, που δείχνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και των
προγραμμάτων κοινωνικοποίησης
 Εφαρμόζει έρευνα, ώστε να προσδιορίζεται το πιο αποδοτικό κλινικό έργο
και η επιμορφωτική διαδικασία, που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να

More Related Content

What's hot

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...Θεόδωρος Γκιώσης
 
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Θεόδωρος Γκιώσης
 
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016Θεόδωρος Γκιώσης
 
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
 

What's hot (16)

συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
συν πολιτεια αγωγή κοινότητας, διεύρυνση των συμμαχιών, δικτυωση, αυτοσυνηγορ...
 
ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία ψυχοογκολογία
ψυχοογκολογία
 
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
Policy paper-no17.2013 σακελλαρόπουλος-φίτσιου-4
 
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 20163ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
3ο ψυχσυν.οι τοπικές ομάδες προαγωγής της ψυχικής υγείας δεκ. 2016
 
ανοδος2
ανοδος2ανοδος2
ανοδος2
 
Gefyra9
Gefyra9Gefyra9
Gefyra9
 
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 7
 
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 6
 
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 5
 
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)
παρουσίαση κοινωνικών δομών υποστηρικτικών στο πλαίσιο του σχολείου (1)
 
Gefyra8
Gefyra8Gefyra8
Gefyra8
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
 
Αναφορά Δράσης 2017
Αναφορά Δράσης 2017Αναφορά Δράσης 2017
Αναφορά Δράσης 2017
 
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 4
 
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 2
 
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3
Περιοδικό Γέφυρα τεύχος 3
 

Viewers also liked (10)

Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλείαΔυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία
Δυνητική επικινδυνότητα και ακούσια νοσηλεία
 
Eλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική Oικονομία
 
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη
24ο παν. συν. σδαα α.μαλακόζη
 
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου
24ο παν. συν. a. γιαντσελίδου
 
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015Fitsiou easteuropean psych.congress 2015
Fitsiou easteuropean psych.congress 2015
 
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ
24ο παν. συν. ψ απρ 201 πουρναρα λουντζ
 
Making mental health count
Making mental health countMaking mental health count
Making mental health count
 
Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012
Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012
Fitsiou panagiota mobile psychiatric unit 2012
 
Edf malta18.02.2017
Edf malta18.02.2017Edf malta18.02.2017
Edf malta18.02.2017
 
Frangouli social psychiatric services 2012
Frangouli social psychiatric services 2012Frangouli social psychiatric services 2012
Frangouli social psychiatric services 2012
 

Similar to εκθεση απολογισμου 2015

Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Paraskevi Koufopoulou
 
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Constantinos8
 
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...Αντώνιος Ντακανάλης
 
προαγωγή της υγείας
προαγωγή της υγείαςπροαγωγή της υγείας
προαγωγή της υγείαςNicos Satsias
 
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892Vicky Charitou, MSc
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
 
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015Θεόδωρος Γκιώσης
 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...Nikos Giannoulidis
 
Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...
Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...
Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...Αντώνιος Ντακανάλης
 
ο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέων
ο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέωνο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέων
ο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέωνFotini Nikolakopoulou
 
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. ΔόκιοςStarttech Ventures
 
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 Θεόδωρος Γκιώσης
 
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΟ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
 

Similar to εκθεση απολογισμου 2015 (20)

Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
Αθανάσιος Βοζίκης, Δημήτριος Αντώνογλου, Παρασκευή Κουφοπούλου (22 - 24/11/20...
 
Programma synedriou argo anazitontas tin_psyxiki_ygeia
Programma synedriou argo anazitontas tin_psyxiki_ygeiaProgramma synedriou argo anazitontas tin_psyxiki_ygeia
Programma synedriou argo anazitontas tin_psyxiki_ygeia
 
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
Επαγγελματική Συμβουλευτική σε NEETsμεΠροβλήματα Ψυχικής Υγείας: Ολιστική Παρ...
 
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ο Δρ. Αντώνιος Ντακανάλης αποκρυπτογραφεί τη ...
 
προαγωγή της υγείας
προαγωγή της υγείαςπροαγωγή της υγείας
προαγωγή της υγείας
 
PROIMI_PAREMBASI
PROIMI_PAREMBASIPROIMI_PAREMBASI
PROIMI_PAREMBASI
 
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
 
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
εκθεση κοινωνικου αντικτυπου φωκ 2015
 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ενίσχυση...
 
CVGouliami
CVGouliamiCVGouliami
CVGouliami
 
Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...
Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...
Το Καταθλιπτικό Σύνδρομο των Χριστουγέννων και πώς να το αποφύγουμε - Newsbom...
 
ο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέων
ο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέωνο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέων
ο θεσμός των συμβουλευτικών σταθμών νέων
 
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
2o OTC & Cosmetics Conference, Γιώργος Θ. Δόκιος
 
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017 25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
25ο πανελ ψυχιατρικό συνέδριο 2017
 
Final greece country report mhe
Final greece country report mheFinal greece country report mhe
Final greece country report mhe
 
FITnews&views Feb 2015
FITnews&views Feb 2015FITnews&views Feb 2015
FITnews&views Feb 2015
 
Greece country report final layout mhe
Greece country report final layout  mheGreece country report final layout  mhe
Greece country report final layout mhe
 
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΟ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
Ο ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ
 
Profile_Brace Social Coop
Profile_Brace Social CoopProfile_Brace Social Coop
Profile_Brace Social Coop
 

More from Θεόδωρος Γκιώσης

Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Θεόδωρος Γκιώσης
 
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΘεόδωρος Γκιώσης
 
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηΘεόδωρος Γκιώσης
 
προγραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστων
προγραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστωνπρογραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστων
προγραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστωνΘεόδωρος Γκιώσης
 
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε sk
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε skτελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε sk
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε skΘεόδωρος Γκιώσης
 
συν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετου
συν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετουσυν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετου
συν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετουΘεόδωρος Γκιώσης
 

More from Θεόδωρος Γκιώσης (19)

Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
 
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
Πρακτικά forum 2 -11 - 2019
 
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 13
 
Activity Report 2018
Activity Report 2018Activity Report 2018
Activity Report 2018
 
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
Εφημερίδα Γέφυρα Τεύχος 11
 
I ora tis_fokidas
I ora tis_fokidasI ora tis_fokidas
I ora tis_fokidas
 
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
Ημερίδα "Χτίζοντας Ψυχική Ανθεκτικότητα στα Σχολεία"
 
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμα
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμαΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμα
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ προγραμμα
 
Mhe infographic-other-color
Mhe infographic-other-colorMhe infographic-other-color
Mhe infographic-other-color
 
Activity report 2017 en binded_full stoixisi
Activity report 2017 en binded_full stoixisiActivity report 2017 en binded_full stoixisi
Activity report 2017 en binded_full stoixisi
 
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα ΚαστοριαςΕυχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
Ευχαριστήριο μήνυμα Συλλόγου Φίλων Μουσείου Μακεδονικού αγώνα Καστοριας
 
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10
Περιοδικό Γέφυρα Τεύχος 10
 
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπηMhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
Mhe kent συνοπτική έκθεση χαρτογράφηση και κατανόηση αποκλεισμού στην ευρώπη
 
Eddw17 fylladio teliko
Eddw17 fylladio telikoEddw17 fylladio teliko
Eddw17 fylladio teliko
 
προγραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστων
προγραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστωνπρογραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστων
προγραμμα σεμιναριο ενδυναμωσης χρηστων
 
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε sk
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε skτελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε sk
τελικό πρόγραμμα 2ου συνεδρίου ποκοισπε sk
 
N.4472.2017 νεο μισθολογιο
N.4472.2017 νεο μισθολογιοN.4472.2017 νεο μισθολογιο
N.4472.2017 νεο μισθολογιο
 
4mnim
4mnim4mnim
4mnim
 
συν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετου
συν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετουσυν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετου
συν πολιτεια 2017 αργυροπουλου τζανετου
 

εκθεση απολογισμου 2015

 • 1. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 1 από 80 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 - 1 - 2015 ΕΩΣ 31 - 12 - 2015 www.ekpse.gr Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας! 2015 2016 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
 • 2. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 2 από 80 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016
 • 3. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 3 από 80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ. και Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου 2. Δήλωση Αποστολής, Αξιών και Στόχων 3. Υπηρεσίες – Μονάδες με μια Ματιά 4. Λίγα λόγια για το Φορέα 5. Υπηρεσίες που προσφέρθηκαν 6. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση του Φορέα 6.1 Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ως μέλος η ΕΚΨ&ΨΥ 6.2 Συμβούλια Ευρωπαϊκών Οργανισμών στα οποία συμμετέχει ως μέλος η ΕΚΨ&ΨΥ 7 . Απολογισμός 2015 & Προϋπολογισμός 2016 Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. 8. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κλινικού Έργου και Οικονομικών Στοιχείων Μονάδων 9. Εκπαίδευση φοιτητών – Εθελοντών 10. IN SERVICE TRAINING Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. και Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Management-Leadership. 11. Επικοινωνία και Ενημέρωση
 • 4. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 4 από 80 1. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Η συνεχής οικονομική κρίση, η ανεπαρκής κρατική μέριμνα γύρω από την ψυχική υγεία, τα τελευταία έτη έχουν επηρεάσει την παροχή των υπηρεσιών των μονάδων μας, αλλά έχουν δημιουργήσει και ευκαιρίες για νέα ανοίγματα και συνεργασίες. Η συνεργασία με τις κοινότητες και η συμμετοχή στα κοινωνικά ζητήματα μας έφερε πιο κοντά στις ανάγκες των ανθρώπων και στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής ψυχιατρικής. Παρά τις δυσκολίες ,καταφέραμε ως φορέας να διατηρήσουμε την ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας αλλά και να ανταποκριθούμε στην κάλυψη των αναγκών των Ψυχικά Πασχόντων. Οδηγός στη δύσκολη αυτή πορεία υπήρξε το Όραμα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και η Φιλοσοφία του Φορέα μας με βασική προτεραιότητα τη φροντίδα των ψυχικά ασθενών αλλά και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπιση τους και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Η στενή συνεργασία και η συντονισμένη επικοινωνία του Προσωπικού των Μονάδων με την Κεντρική Διοίκηση αποτέλεσαν βασικό συστατικό για την υπερπήδηση των δυσκολιών που δημιούργησαν τα νέα δεδομένα της κοστολόγησης. Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε τις δράσεις και το έργο του Φορέα μας στο σύνολό του. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη και αφοσίωση το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει, αψηφώντας τις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και των δημοσιοοικονομικών δυσκολιών της χώρας. Φιλικά Π. Σακελλαρόπουλος
 • 5. 5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 5 από 80 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. Πρόεδρος Καθηγητής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος Αντιπρόεδρος Δρ Αθηνά Φραγκούλη Γεν. Γραμματέας Ειρήνη Μαρκουλάκη Ταμίας κ. Αικατερίνη Μυλωνοπούλου Μέλος Παναγιώτης Γκέγκιος 2 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ.) υπάρχει για να “Παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε όσους τις χρειάζονται. Παράλληλα, εργάζεται με τον πληθυσμό για να διαμορφωθεί το αίτημα για βοήθεια” Αυτό επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους:  Δίνει έμφαση και σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου  Προσφέρει θεραπεία στο σπίτι του ασθενούς, στην οικογένειά του, και λειτουργεί με τις εξωνοσοκομειακές της δομές  Πιστεύει ότι κάθε άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη  Έχει το δικαίωμα να ζει μια κανονική ζωή, μέσα στην κοινότητα, να εργάζεται, να χαίρεται τις κοινωνικές δραστηριότητες, να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται, να λαμβάνει ατομική θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες του στο σπίτι ή στην κοινότητα  Επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση σε στενή συνεργασία με την κοινωνική ομάδα.  Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, υπερήλικες με απλά ή /και σοβαρά προβλήματα.
 • 6. 6 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 6 από 80  Εκπαιδεύει το προσωπικό της (in service training) επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας Για να πετύχει το πιο πάνω ιδεολογικό πλαίσιο, 1. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. παρέχει:  Συνέχεια στη φροντίδα του ατόμου στον τόπο διαμονής του  Μια σειρά λύσεων στέγασης σε αστικές και αγροτικές περιοχές  Μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της καθημερινής διαβίωσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των ψυχικά ασθενών  Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του προσωπικού  Μια σειρά εργασιακών ευκαιριών μέσα στα πλαίσια συνεταιρισμών, και υποστήριξης στην αγορά εργασίας για τους ψυχικά ασθενείς 2. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.:  Προσλαμβάνει προσωπικό και παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση σε αυτό. Η εκπαίδευση προσφέρεται σε μορφή πρακτικής άσκησης, εντός του φορέα εκπαίδευση (in service training), και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών προγραμμάτων  Τοποθετεί προσωπικό στις κοινότητες, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες  Το προσωπικό εργάζεται για τους ασθενείς μαζί τους, στα σπίτια τους και στις κοινότητες, μέσα στα πλαίσια κινητών μονάδων 3. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. ως φορέας, επίσης:  Είναι αποτελεσματικός και δραστικός, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι πάντα υψηλής ποιότητας  Είναι ευπροσάρμοστος και ανταποκρίνεται στις αλλαγές  Είναι καλός στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία  Έχει υποβάλλει εκθέσεις προς τις αρχές, στατιστικά δελτία και δημοσιεύσεις, ευρύτερα, που δείχνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και των προγραμμάτων κοινωνικοποίησης  Εφαρμόζει έρευνα, ώστε να προσδιορίζεται το πιο αποδοτικό κλινικό έργο και η επιμορφωτική διαδικασία, που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να
 • 7. 7 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 7 από 80 αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ψυχικής αρρώστιας με την ελάχιστη δυνατή επίδραση στην κανονική καθημερινή διαβίωση  Χρησιμοποιεί πείρα και γνώσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέσα από την παροχή υπηρεσιών, ώστε να ενθαρρύνει και να επηρεάσει τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα 4. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.:  Εργάζεται με τις οικογένειες και τις τοπικές κοινότητες  Εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα για την αγωγή της κοινότητας, όσον αφορά την ψυχική υγεία  Εργάζεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των τοπικών κοινοτήτων, όπως: σχολεία, αστυνομία, εκκλησία και τοπικές αρχές 5. Η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.:  Εργάζεται με οργανισμούς ψυχικής υγείας για την προώθηση της αποασυλοποίησης των ανθρώπων που δε χρειάζονται πια τον εγκλεισμό και την επιστροφή στην κοινότητα, κοντά στους δικούς τους, 6.Η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ προωθεί και ενισχύει και υποστηρίζει την σύσταση και λειτουργία ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας)  ΚΟΙΣΠΕ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» Αττικής ιδρύθηκε το 2006 και λειτουργει τα εξής προγράμματα: Συνεργείο καθαρισμού- καθαρισμός και συντήρηση εσωτερικών και κοινοχρήστων χώρων Χονδρικό Εμπόριο- προμήθεια επιχειρήσεων με γραφική ύλη Πολιτιστικό Καφενείο  ΚΟΙΣΠΕ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ» ιδρύθηκε το 2006 και λειτουργεί τα εξής προγράμματα: Κατάστημα με βιολογικά προιόντα ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού Εργαστήρι Παραγωγής Σαπουνιού « Αγνός Σάπων Ελαίο Δελφών»
 • 8. 8 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 8 από 80 3.ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΟΜΕΣ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο Α’  Προστατευμένο διαμέρισμα-Δορυφόρος Οικοτροφείου Α΄  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο Β’  Προστατευμένο διαμέρισμα-Δορυφόρος Οικοτροφείου Β΄  Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογικής Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο  Κέντρο Ημέρας για το follow-up ενηλίκων ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ  Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας  Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο  Προστατευμένο διαμέρισμα-Δορυφόρος Οικοτροφείου  Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα ΔΟΜΗ ΘΡΑΚΗΣ  Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου-Ροδόπης  Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων  Πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο Α’  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο Β’  Προστατευμένο διαμέρισμα-Δορυφόρος Οικοτροφείου Β ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΜΙΑΣ  Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο  Προστατευμένο διαμέρισμα-Δορυφόρος Οικοτροφείου
 • 9. 9 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 9 από 80 ΑΘΗΝΑ  Έδρα – Κεντρική Διοίκηση Φορέα / Εκπαιδευτική / Οικονομική / Νομική Υπηρεσία  Μονάδα Διαχείρισης Έργων & Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα
 • 10. 10 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 10 από 80 4. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό. Ιδρύεται το 1981 και από τότε έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς, που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία και παράλληλα έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Μια ομάδα συνεργατών με τον Π. Σακελλαρόπουλο από το 1964 άρχισε να εργάζεται για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Άρχισαν να δουλεύουν το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο σπίτι του αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.). Έκτοτε, επεκτείνει τις δραστηριότητες διαρκώς σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας. Οι παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών, όπου λειτουργούν δομές της, και συγκεκριμένα του Νομού Φωκίδας και όμορων νομών, του Νομού Φθιώτιδας, του Νομού Έβρου και ευρύτερα της Θράκης, και του Νομού Αττικής. Η Εταιρία επιδιώκει πρωτίστως την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Βασικό χαρακτηριστικό των προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι ότι αυτές παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και την ιδεολογία της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Πιστεύουμε ότι η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (πρωτοβάθμια) θα πρέπει να σηκώνει το ουσιαστικότερο βάρος των υπηρεσιών που έχει ανάγκη ένας πληθυσμός. Το νοσοκομείο και το ψυχιατρείο βοηθούν μόνον όταν συνεργάζονται στενά και εναρμονίζονται με τις προσπάθειες των εξωνοσοκομειακών δομών. Χωρίς αυτές, μοιραία, οι νοσοκομειακές υπηρεσίες οδηγούν τον πάσχοντα στην ασυλοποίηση. Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας η Εταιρία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, που έχουν ως στόχο τη δημιουργία στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θα συνδράμουν στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας τις εξωνοσοκομειακές δομές
 • 11. 11 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 11 από 80 και υπηρεσίες ψυχικής υγείας της Χώρας. Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από επιδοτήσεις, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και το ΕΣΠΑ, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφαλιστικά ταμεία, χορηγίες και δωρεές. 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ Κατά το διάστημα 1/1/2015 έως 31/12/2015, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας συνέχισε τη λειτουργία των παρακάτω Μονάδων :  Δύο Κινητές Μονάδες στους Νομούς Φωκίδας και Έβρου – Ροδόπης.  Έξι οικοτροφεία, εκ των οποίων δύο στην Αθήνα, δύο στην Αλεξανδρούπολη, ένα στην Άμφισσα και ένα στη Λαμία  Έξι Προστατευμένα διαμερίσματα-Δορυφόροι Οικοτροφείων σε Αθήνα, Άμφισσα, Λαμία, & Αλεξανδρούπολη  Δεκαεπτά Προγράμματα προστατευμένων Διαμερισμάτων σε Αθήνα, Άμφισσα και Αλεξανδρούπολη.  Πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης στην Αλεξανδρούπολη  Κέντρο Ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Ημέρας παρέχει, μέσω ενός ψυχολόγου, υπηρεσίες στους ασθενείς των Ιατρείων Μελανώματος και Λεμφώματος του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». - Αττική  Κέντρο Ημέρας για το follow-up ενηλίκων ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα – Αττική  Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα – Φωκίδα Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου, οι Μονάδες της Εταιρίας προσέφεραν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και στήριξης σε…… άτομα, που διαμένουν στα διαμερίσματα και οικοτροφεία και υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, συμβουλευτικής και φαρμακευτικής βοήθειας σε περισσότερα από δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) άτομα με ψυχολογικά &
 • 12. 12 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 12 από 80 ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στην κοινότητα. Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες και δραστηριότητες Αγωγής Κοινότητας για την ευαισθητοποίηση της Κοινότητας, με στόχο την αλλαγή της στάσης της απέναντι στην ψυχική νόσο. Η Αγωγή Κοινότητας δίνει το μήνυμα, για σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση και ισοτιμία του ψυχικά πάσχοντα με οποιονδήποτε άλλο άρρωστο και κατ’ επέκταση με κάθε πολίτη. Παράλληλα αναπτύχθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού και φοιτητών και εθελοντών. 6. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 6.1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕ ΩΣ ΜΕΛΟΣ Η ΕΚΨ&ΨΥ Δίκτυο Ασκληπιός Η Εταιρία είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Στόχος του Δικτύου είναι: • Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων του προσωπικού, των στελεχών και των μελών των δομών για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο χώρο της ψυχικής υγείας. • Η στήριξη των δικαιωμάτων των αρρώστων στην εργασία, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, κοινωνική ελευθερία. • Η εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποφυγή του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. • Η έρευνα και η συμβολή στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα πλαίσια της εφαρμογής των εκπαιδευτικών στόχων της διακρατικότητας η Εταιρία έχει πραγματοποιήσει 22 εκπαιδευτικές επισκέψεις με το προσωπικό διαφόρων Οικοτροφείων της Χώρας σε Οργανισμούς-Μέλη του Δικτύου στην Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Νορβηγία. Στα τέλη του 2011 το Δίκτυο Ασκληπιός έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Health Management Association (EHMA) είναι ένας συμμετοχικός οργανισμός που αριθμεί 160 μέλη σε περισσότερες από 30 χώρες, o οποίος
 • 13. 13 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 13 από 80 ιδρύθηκε με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης του τομέα της Υγείας στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Ασκληπιός επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.foundationasklepios.eu Social Firms Europe / CEFEC Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων (SFE CEFEC) το οποίο στοχεύει, κυρίως, στην επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών και των ατόμων με αναπηρία. Η Ομοσπονδία έχει μέλη από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα μέλη της ομοσπονδίας SFE CEFEC πιστεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα σε μια θέση στην κοινωνία και την εργασία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα της εργασίας σε ένα κανονικό εργασιακό περιβάλλον με κανονικό συμβόλαιο και τον ίδιο μισθό και δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Η Ομοσπονδία SFE CEFEC επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και ανεξάρτητων συνεταιρισμών, καθώς και μέσω της προσπάθειας να μετατρέψουν τα προστατευμένα εργαστήρια από ασυλικού τύπου δομές, σε ενσωματωμένες στην ελεύθερη αγορά εργασίας επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.socialfirmseurope.org. Μental Health Europe Η Εταιρία είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μental Health Europe (MHE). Μέσω της συμμετοχής στον οργανισμό η Εταιρία ενδυναμώνει τους δεσμούς συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους της με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψυχική Υγεία και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο χώρο της Ψυχικής Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Οργανισμός Mental Health Europe είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προαγωγή της
 • 14. 14 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 14 από 80 κοινωνικής ένταξης και της προστασίας των δικαιωμάτων πρώην και νυν χρηστών ψυχικής υγείας, καθώς και των συγγενών και των φροντιστών τους. Ο Οργανισμός Mental Health Europe αντιπροσωπεύει φορείς αλλά και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, συμπεριλαμβανομένων πρώην και νυν χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εθελοντών και επαγγελματιών. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα ο Οργανισμός έχει 67 μέλη από 30 Ευρωπαϊκές χώρες, και 72 μεμονωμένα μέλη. Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα ο Οργανισμός προσφέρει αναγνωρισμένο έργο για την προώθηση της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη και την κοινωνικής ενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών. Το όραμα του Οργανισμού είναι να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για τις πολιτικές της Υγείας στον τομέα της Ψυχικής Υγείας και να μπορέσουν οι πρώην και νυν χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να είναι ισότιμοι πολίτες, με πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Οι αξίες που προωθεί ο Οργανισμός Mental Health Europe είναι η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός, η ελευθερία της επιλογής, η άρση των διακρίσεων, η κοινωνική ενσωμάτωση, η συμμετοχή και η δημοκρατία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.mhe- sme.org Η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. είναι εθνικός κόμβος επικοινωνίας (Νational Focal Point- NFP) του Mental Health Europe. Μέσα στις υποχρεώσεις μας ως national focal point του Mental Health Europe είναι και η γνωμοδότησή μας, όταν μας ζητηθεί, σε διάφορα θέματα της ψυχικής υγείας (συνήθως το ΜΗΕ γνωμοδοτεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν του ανατίθεται). Συνεχίζουμε να κρατάμε ενήμερους τόσο τους φορείς του Δικτύου «Αργώς», όσο και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις δράσεις του ΜΗΕ και να διαχέουμε όλη την πληροφόρηση, ενισχύοντας τους κοινωνικούς και πολιτικούς εταίρους μας να υποστηρίξουν ενεργά τις εξελίξεις για την ψυχική υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Εταιρία συμμετέχει στο EUROPEAN DISABILITY FORUM.Το EDF είναι μια ανεξάρτητη ΜΚΟ η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων με Αναπηρίες. Το EDF είναι η μοναδική Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα την οποία
 • 15. 15 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 15 από 80 διαχειρίζονται αποκλειστικά άτομα με Αναπηρίες. Το EDF δημιουργήθηκε το 1996 και στόχος του ήταν να εξασφαλίσει ότι η λήψη αποφάσεων για τα άτομα με Αναπηρία γίνεται από αυτά και με τη συμμετοχή αυτών. Στο EDF συμμετέχει η Δρ Αθηνά Φραγκούλη ως εκπρόσωπος του CEFEC 6.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕ ΩΣ ΜΕΛΟΣ Η ΕΚΨ&ΨΥ  SFE-CEFEC: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ. Aθηνά Φραγκούλη  MENTAL HEALTH EUROPE: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Μυλωνοπούλου Αικατερίνη, κος Ταταρίδης Δημήτρης ως τον Απρίλιο 2015  ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Καθηγητής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, κ. Καίτη Μυλωνοπούλου, κ. Φάνης Κλεόπας  EUROPEAN DISABILITY FORUM: συμμετέχει η Δρ Αθηνά Φραγκούλη ως εκπρόσωπος του CEFEC  η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου για το Δικαίωμα στην Στέγη και την Κατοικία από την συνεργάτη κα Παναγιώτα Φίτσιου. Το Δίκτυο είναι μέλος της FEANTSA - του Ευρωπαϊκού Οργανισμού- ομπρέλα για τις οργανώσεις που ασχολούνται με τους αστέγους. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Enhancing the position of residents in residential care institutions for persons with mental disability and mental illness and creation of conditions for their social inclusion in the local community" 1. Ολοκληρώθηκε (Οκτώβριος 2012-Σεπτέμβριος 2015) το πρόγραμμα: EuropeAid/131330/C/SER/RS. "Enhancing the position of residents in residential care institutions for persons with mental disability and mental illness and creation of conditions for their social inclusion in the local community", στην Σερβία. Η ΕΚΨ&ΨΥ συμμετείχε ως εταίρος στα πλαίσια μιας σύμπραξης με την την Bolt International Consulting (Ελλάδα), την Σουηδική Hifab (leader) και την Pro Mente Austria. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την προώθηση της αποϊδρυματοποίηση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, μέσω του μετασχηματισμού των ιδρυμάτων ώστε να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και μέσω της υποστήριξης της ανάπτυξης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο. Η ΕΚΨ&ΨΥ υλοποιεί δύο έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος "Είμαστε όλοι πολίτες" που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
 • 16. 16 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 16 από 80 2. "ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ" Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας δυναμικής παρέμβασης με στόχο να αποτελέσει μια πιλοτική βάση για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της προστασίας των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας από τις διακρίσεις σε βάρος τους και από την παραβίαση μιας σειράς θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Η προσέγγιση του έργου βασίζεται στην ενεργό κινητοποίηση και συνεργασία βασικών παικτών του δίπολου ψυχική υγεία - δικαιώματα με πανελλήνια και διεθνή δράση και δικτύωση: δικαιώματα (Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ΕΕΔΑ), και ψυχική υγεία (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ΕΚΨ&ΨΥ και Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΙΨΥΠΕ) με την υποστήριξη του αναπηρικού κινήματος (ΕΣΑΜΕΑ) (με την οποία έχει υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας για το παρόν έργο) και αυτό ακριβώς αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα του έργου. Οι σκοποί του έργου προωθούνται μέσα από στοχευμένες δράσεις, οι σημαντικότερες των οποίων είναι: λειτουργία Γραφείου Συνηγορίας για την νομικο-κλινική στήριξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους, ανάπτυξη μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών παραβίασης & πιλοτική εφαρμογή της, ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης, συγκέντρωση νομικών πληροφοριών που αφορούν στα δικαιώματα και στις παραβιάσεις για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, συγγραφή Εγχειριδίου για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων στην Ψυχική Υγεία, εκπαιδευτικά σεμινάρια/workshops σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, νομικούς, αστυνομία κτλ με την ενεργό συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους.
 • 17. 17 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 17 από 80 3. "ΔΕΣΜΟΙ: Ενδυνάμωση και Δικτύωση Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην κοινότητα" Το πρόγραμμα “Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης” θέτει ως σκοπό τη σωστή ενημέρωση, παραπομπή και δικτύωση των πολιτών με φορείς ψυχικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης που χρειάζονται. Παράλληλα, στοχεύει στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ επενδύει και στην επιμόρφωση των εταίρων ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων αναγκών. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨΥ & ΨΥ) που υλοποιεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) - «ΕΔΡΑ», την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ, την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.). 4. Η ΕΚΨ&ΨΥ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα ERASMUS +/Youth: " DELIBERATE SELF HARM POSITIVE CHOICES" (1/4/2015 - 31/3/2017) Leader: PADMA (UK), partners: ZISPB (LT), SSP&MH (EL), BEHDER (TR), AUTH (EL), BUCOVINA (RO) Το σκεπτικό του προγράμματος Πολλά παιδιά και έφηβοι βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και ανάμεσα σε άλλα προβλήματα αυτό καταλήγει να είναι η αιτία να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα παιδιών είναι περισσότερο σε ρίσκο να αναπτύξει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Οι έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές συνδέονται με τις διαταραχές προσωπικότητας και πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό την "αλεξιθυμία", δηλαδή να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων ή να μπορέσουν να καταλάβουν τι τα προκάλεσε. Στόχος του προγράμματος Στα πλαίσια του προγράμματος και με την συνεισφορά ετερόκλητων εταίρων θα δημιουργηθεί ένα σύνολο άτυπων εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για τους ίδιους τους νέους όσο και για όλους τους φορείς και άτομα της κοινότητας που ασχολούνται μαζί τους (γονείς, εκπαιδευτικοί, γιατροί κτλ) που στόχο θα έχει να αυξήσει την κατανόηση αυτών των προβλημάτων και να "εκπαιδεύσει" και να ενδυναμώσει τα άτομα πώς να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο στη ζωή τους. Η εκπαίδευση θα αφορά κυρίως όσους εμπλέκονται με τα ευάλωτα αυτά άτομα και θα έχει στόχο να τους
 • 18. 18 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 18 από 80 βοηθήσει να κατανοούν και να στηρίζουν τους νέους με προβλήματα αλεξιθυμίας και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Παραδοτέα Το βασικό παραδοτέο του προγράμματος είναι ότι θα αναπτυχθεί ένα "εκπαιδευτικό πακέτο" που θα περιλαμβάνει με την μορφή σεμιναρίων (θα επεξεργαστούμε στις συναντήσεις μια ενιαία φόρμα) τα workshops που κάθε εταίρος θα οργανώσει (θεωρητικό υλικό και βιωματικό). 6 εταίροι Χ 2 workshops = υλικό από 12 workshops ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. 4th East European Psychiatric Congress & 3rd Preventive Psychiatry International Congress, Athens, November 2015 FITSIOU P., M. MOUSMOUTI, DARMOGIANNI N., MALAKOZI A., R. AGATSA ADVOCACY, NETWORKING AND MOTIVATION OF CIVIL SOCIETY: AN INTERVENTION PLAN FOR MENTAL HEALTH AND HUMAN RIGHTS PROMOTION 2. FEANTSA 2015 Policy Conference Homelessness, A Local Phenomenon with a European Dimension— Key Steps to Connect Communities to Europe 18-19-20 June 2015, Paris, France Panagiota Fitsiou, Psychologist MSc "Cause and effect: Mental health budget cuts and the impact on homelessness"
 • 19. 19 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 19 από 80 7 . Απολογισμός 2015 & Προϋπολογισμός 2016 Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.
 • 20. 20 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 20 από 80 ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 1. ΕΡΓΟ  6837 συνεδρίες προς καρκινοπαθείς και οικείους τους (διαγνωστικές εκτιμήσεις, ψυχοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη/συμβουλευτική, χοροθεραπεία, ψυχοθεραπεία-φαρμακοθεραπεία).  Δίκτυο παραπομπών με ογκολογικά και γενικά νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας και σωματεία ασθενών (Νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Συγγρός, Μεταξά, Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Αττικό, Αλεξάνδρα, Σισμανόγλειο, Ελ. Βενιζέλου, Μητέρα, Άγιοι Ανάργυροι, Ευαγγελισμός, Γεννηματάς , Ευγενίδειο, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου- Περιστερίου-Πειραιά, Άλμα Ζωής, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, BE STRONG, 18 ΑΝΩ, «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»).  Επίσημες συνεργασίες: Νοσοκομείο «Λαϊκό» και Δήμος Νέας Σμύρνης  Εβδομαδιαίες συναντήσεις του επιστημονικού υπευθύνου με την θεραπευτική ομάδα. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες  Δεκαπενθήμερο εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους θεραπευτές της Μονάδας.  Επιλογή του Κέντρου Ημέρας ως πλαίσιο για πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών ψυχολογίας.  Παροχή εκπαίδευσης – συμβουλευτικής-ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης επαγγελματιών ψυχικής υγεία από ογκολογικές κλινικές (Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» και Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»).  Εθελοντική εργασία – κλινική εκπαίδευση υπό εποπτεία τεσσάρων ψυχολόγων Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επιστημονικής κοινότητας, σωματείων και φορέων και της κοινωνίας γενικότερα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1. 13/01 -Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου «Άγιος Παντελεήμων» 2. 20/01 - Κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Ογκολογική κλινική νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» 3. 27/01-Δ/ντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας νοσοκομείου «Λαϊκό» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
 • 21. 21 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 21 από 80 4. 03/02- Συνάντηση με Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Αιγάλεω 5. 18/02-Συνάντηση με Δ/ντρια της Μονάδας Ημερήσιας Φροντίδας Ογκολογικής κλινική νοσοκομείου «Μητέρα» 6. Διάλεξη σε ειδικευόμενους ψυχιάτρους με θέμα «Εισαγωγή στην ψυχοσωματική» ΜΑΡΤΙΟΣ 7. 17/03-Συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου «Λαϊκό» 8. 17/03-Κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» 9. 17/03-Κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» 10. 24/03-Κέντρο Μαστού του νοσοκομείου «Έλενα» 11. Διάλεξη σε ειδικευόμενους ψυχιάτρους με θέμα «Εισαγωγή στην ψυχοσωματική» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12.28/04-Ογκολογικό ιατρείο νοσοκομείου «Λαϊκό» 13.28/04-Δημοτικά ιατρεία Δήμου Αθηναίων 14.20/04-Δαιχείριση πένθους στις ομάδες-In-service training στα διαμερίσματα ΜΑΙΟΣ 15.05/05-Κέντρο Μαστού νοσοκομείου «Έλενα» 16.05/05-Κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» 17.12/05-Κοινωνική υπηρεσία Δήμου Ζωγράφου 18. «Εισαγωγή στην ψυχανάλυση», 10 ομιλίες στον δήμο Αιγάλεω απευθυνόμενες στο ανοιχτό κοινό ΙΟΥΛΙΟΣ 19.14/07- Δημοτικά ιατρεία Δήμου Αθηναίων 20.21/7 –Κοινωνική υπηρεσία νοσοκομείου Μεταξά 21. Εκπαιδευτικό στην Αντικαρκινική Εταιρεία με θέμα «ψυχοπαθολογία και ασθένεια του καρκίνου” ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22.Συμμετοχή στον Μαραθώνιο “Race for the Cure”. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 23.02/10-Συνάντηση με τον δήμαρχο του Δήμου Αιγάλεω 24.07/10- Συνάντηση με τον αντιδήμαρχο υγείας του Δήμου Αιγάλεω κ την προϊσταμένη της κοινωνικής υπηρεσίας 25.13/10-Νοσηλευτική υπηρεσία νοσοκομείου «Λαϊκό» 26. 21/10- Ν. Σμύρνη Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας με θέμα «Ψυχικές συνέπειες της κρίσης» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 27.17/11-Ογκολογική και αιματολογική κλινική του νοσοκομείου «Λαϊκό» 28.24/11- Tοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ Καλλιθέας 29.Συνάντηση συνεργασίας με την ομάδα ΨΠΣΑ του ΙΨΥΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 30.8/12-Οργανισμός ασφαλίσεων ελεύθερων επαγγελματιών
 • 22. 22 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 22 από 80 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης 214.135,59 230.139,00 Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 20.851,24 22.761,00 Λειτουργικές δαπάνες 29.341,35 27.100,00 Σύνολο 264.328,18 280.000,00 3.ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 2012 2013 2014 2015 Στόχος 2016 Intake (νέα περιστατικά) 110 122 229 204 200-220 Αριθμός περιστατικών 220 234 375 373 400 Πράξεις (ατομική επίσκεψη) 4570 4965 5870 6837 7500 Αρ. ατόμων που νοσηλεύτηκαν για ψυχιατρικούς λόγους (εκούσια/ ακούσια) Δράσεις αγωγής κοινότητας , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 10 40 34 30 40 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ FOLLOW UP ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1.ΕΡΓΟ Υποδοχή(intake,συζήτηση-διαγνωστική εκτίμηση στην ομάδα, ανάθεση νέων περιστατικών) Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών ψυχοθεραπείας/ψυχοεκπαίδευσης. Πραγματοποίηση ομαδικών συνεδριών σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης . Πραγματοποίηση συναντήσεων της Κοινωνικής Λέσχης. Η Λέσχη είναι μια από τις καινοτόμες δράσεις του προγράμματος μας, που στοχεύει στην προαγωγή των κοινωνικών δεσμών των μελών της, στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων ,στην μέσω ψυχαγωγίας δημιουργική αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου. Με πρωτοβουλία των μελών διοργανώθηκαν δράσεις όπως πάρτι, έξοδοι σε κινηματογράφο κλπ. Κατ’ οίκον ψυχιατρική εκτίμηση και παροχή υποστήριξης. Ξεκίνησε η αξιολόγηση της κλινικής πορείας των περιστατικών με την κλίμακα HONOS, και η αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων με την εισαγωγή αντίστοιχης κλίμακας. Σταθερή συνεργασία με τις ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων και τα δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία των Αθηνών με κύριο μέλιμα την διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας, της προσβασιμότητας της υπηρεσίας μας και των περιορισμό των νοσηλειών.
 • 23. 23 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 23 από 80 Σταθερή και τακτική συνεργάσια με τους φορείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας των Δήμων Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης με στόχο την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου για την σφαιρική κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Σε Συνεργασία με τους Δήμους Νέας Σμύρνης και Καλλιθέας ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας και θεσμοθέτησης των Τοπικών Ομάδων Ψυχικής Υγείας. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης θεσμοθέτησε τις ομάδες αυτές στην επικράτεια του, και παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για να παρουσιαστούν στους δημότες. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της διαδικασίας σύστασης τους. Στο Δήμο Καλλιθέας η αντίστοιχη πρόταση έχει περάσει από τη νομική υπηρεσία του Δήμου και επίκειται συνάντηση με τον δήμαρχο για τις τελικές συζητήσεις. Τακτική συνεργασία με τους συλλόγους αυτοεκπροσώπησης των ληπτών και των φροντιστών με σταθερή επιδίωξη την προώθηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχική νόσο, την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών, και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πραγματοποίηση δράσεων αγωγής κοινότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που αφορούν την ψυχική νόσο και την αποκατάσταση της συνέχειας ανάμεσα στην ψυχική υγεία και την ψυχική νόσο. Οι δράσεις αυτές απευθύνονταν είτε στο γενικό πληθυσμό είτε σε εξειδικευμένες ομάδες (πχ πυροσβέστες). Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μέσα από ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό και κλινικής εποπτείας από εξωτερικό επόπτη σε μηνιαία βάση 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 FOLLOW- UP 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ FOLLOW-UP Δυναμικό- τητα ανά μονάδα 2013 2014 Στόχος 2016 Απ/σμός 2015 Intake (νέα περιστατικά) 103 206 207 Αριθμός περιστατικών 128 309 386 Πράξεις (ατομική επίσκεψη) 2362 5500 7074 Πράξεις τακτικής ή έκτακτης παρακολούθησης στο σπίτι ασθενή (follow up). Υποστήριξη 8 70 40 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης 161.267,00 105.296,10 Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 56.697,90 Λειτουργικές δαπάνες 25.552,00 25.000,00 Σύνολο 186.819,00 186.994,00
 • 24. 24 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 24 από 80 κατ΄ οίκον Πράξεις παρέμβασης στην οικογένεια 41 402 379 Δράσεις αγωγής κοινότητας , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 50 24 40 Εκπαιδευτικά Ταξίδια στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες χώρες του Εξωτερικού 1 Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες 1 1 1 ΤΟΜΕΑΣ Α’ :ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 1.ΕΡΓΟ Κοινωνικές παρεμβάσεις: Αγωγή κοινότητας & ανάπτυξη συνεργασίας α) σε επίπεδο επίσημων φορέων:  Με τον Δήμο Καλλιθέας  Με τα δημοτικά ιατρεία, ιατρεία του ΙΚΑ, νοσοκομεία , ιδιώτες γιατρούς  ταχυδρομείο, ΚΕΠ, αστυνομία, πρόνοια , β) Σε επίπεδο γειτονιάς:  Φαρμακεία,  Γειτονιά Συχνά μας προσφέρουν δώρα , τρόφιμα και ρούχα. Με όποια ευκαιρία ανταποδίδουμε με συμβολικά δώρα ως ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς .  Καφενεία Συνεργασία με καφενεία και , σε σπάνιες περιπτώσεις , διευθέτηση χρεών των ενοίκων μαζί με θεραπευτή  Super markets (συνεργασία με συγκεκριμένα super markets και διευθέτηση πληρωμής με i–banking . Συνεργασία με s.m” AB Bασιλόπουλος “ στην περιοχή της Καλλιθέας . Για τη διαδικασία εμπλέκονται συγκεκριμένοι ένοικοι του Οικοτροφείου .  Δικτύο Αλληλεγγύης Καλλιθέας και δημιουργία ομάδων υποστήριξης από συνεργάτες .  Αστυνομία . Μετά του συμβάντος εισβολής αστυνομικών της ασφάλειας στο χώρο του οικοτροφείου υπήρξε στενή συνεργασία με το τμήμα Καλλιθέας και την Ασφάλεια Αθήνας για τη διευθέτηση αυτού .  Άλλες δραστηριότητες  Μηνιαίες γιορτές εναλλάξ στα δύο οικοτροφεία για τους ενοίκους όλων των μονάδων  Επισκέψεις σε μουσεία , στο Γαλλικό ινστιτούτο στην Αθήνα, σε κινηματογράφους στο πλαίσιο των προγραμμάτων ψυχαγωγίας.  Εβδομαδιαίες μονοήμερες αποδράσεις για μπάνια εντός Αττικής και αλλού (στη Χαλκίδα, στο Ναύπλιο ) την καλοκαιρινή περίοδο
 • 25. 25 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 25 από 80  Έναρξη ομάδας χοροθεραπείας και ένταξη των ενοίκων σε δύο ομάδες ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους. Συνέχιση της ομάδας μουσικοθεραπείας και των προγραμμάτων ψυχαγωγίας .  Κάλαντα στο Υπουργείο Υγείας ,στη διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και στο Δημαρχείο Αθηνών .  Επίσκεψη στο νηπιοτροφείο Καλλιθέας τις ημέρες των γιορτών . Επαφή με τα παιδιά μέσω κουκλοθεάτρου. Εκδηλώσεις:  Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτών (Χριστουγέννων και Αποκριών )στο πολιτιστικό κέντρο “ Μελίνα Μερκούρη”  Δράσεις καλλιτεχνικής εβδομάδας που διοργανώθηκαν από το Φορέα” στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πολιτιστικό καφενείο του ΚοιΣΠΕ “Διαδρομές  Διεξήχθησαν ημερίδες στο πολιτιστικό καφενείο Κοι.ΣΠ.ε Διαδρομές στο πλαίσιο των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης  Συνεργασία με άλλους φορείς  Με τα σχολεία: Επίσκεψη μαθητών της Λεοντείου Σχολής , γνωριμία με τους ενοίκους , ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας . Δεχτήκαμε χορηγία ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου μας .  Με τα Παν /μια : διεξαγωγή ερευνών από φοιτητές που απευθύνεται σε ενοίκους και σε συγγενείς.  Συνεργασία με τα ψυχιατρικά τμήματα του Δρομοκαίτειου και του Δαφνιού για κάλυψη των κενών θέσεων. Διοικητικές , κλινικές , Αποκαταστασιακές παράμετροι  Διατήρηση σταθερής επικοινωνίας με την οικογένεια , όταν αυτό καθίσταται εφικτό και ενημέρωση για την κλινική εικόνα των ενοίκων .  Διεξαγωγή εκπαιδευτικού για τους ενοίκους με συχνότητα 1 /15  Συμμετοχή θεραπευτή σε ημερίδα με θέμα την επαγγελματική εξουθένωση . Γενικά επιδιώκεται η εκπαίδευση των θεραπευτών μέσα από ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια .  Υποδοχή εθελοντών και φοιτητών στο πλαίσιο πρακτικής τους. Ενεργή εμπλοκή αυτών στην καθημερινότητα της μονάδας.  Αξιοποιήθηκε το οικοτροφείο ως χώρος κάλυψης επείγουσων αναγκών των διαμερισμάτων λόγω μικρής θεραπευτικής κάλυψης  Δύο ένοικοι μετέβησαν από διαμερίσματα του φορέα στο οικοτροφείο .(Φεβρουάριος 2015 , Ιούλιος 2015 )  Αποχώρηση ενοίκου από το οικοτροφείο και επιστροφή στην οικογένεια (Απρίλιος 2015 )  Θάνατος 3 ενοίκων (Ιανουάριος , Μάιος , Δεκέμβριος 2015 ) και κάλυψη των θέσεων από ΨΝΑ Δαφνί και Δρομοκαΐτειο  Ένταξη 2 νέων ασθενών ( Φεβρουάριος , Ιούνιος 2015 )
 • 26. 26 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 26 από 80  Νοσηλεία ενοίκου στην ψυχιατρική κλινική Γ.Ν Γεννηματάς (Μάρτης 2015 ) και τακτικές νοσηλείες στα γενικά νοσοκομεία για παθολογικούς λόγους 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης 383.182,.41 397.606,08 Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 16125.84 16.566,92 Λειτουργικές δαπάνες 82.840,85 95.002,00 Σύνολο 482.149,10 509.175,00 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α’ ΤΟΜΕΑΣ Δυναμικ ό-τητα ανά μονάδα 2012 2013 Στόχος 2016 Απ/σμός 2015 Αριθμός θεραπευτικών συνεδριών με τα μέλη 616 604 Αριθμός συνεδριών συνεργασίας με την οικογένεια 100 85 Αριθμός ατόμων που παρακολούθησε επαγγελματικά/αποκαταστασιακά προγράμματα 3 1 σε αποκαταστασιακό και 5 σε προγράμματα ψυχαγωγίας Αριθμός ατόμων που νοσηλεύτηκαν 4(λόγω μεγάλης ηλικίας και βεβαρημένης παθολογίας ) 1 ψυχιατρική νοσηλεία και 9 για παθολογικούς λόγους. Αριθμός ατόμων που αποχώρησαν από τις Μ.Ψ.Α. 0 1 Δράσεις αγωγής κοινότητας , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 20 15 Εκπαιδευτικά Ταξίδια στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες χώρες του Εξωτερικού 8 7 Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες 1 0 Ερευνητικές Δράσεις 1 0 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝA ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 6-8, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 103 ΓΡΥΠΑΡΗ 8, & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217 1.ΕΡΓΟ Κοινωνικές παρεμβάσεις: Αγωγή κοινότητας & ανάπτυξη συνεργασίας με:  τον Δήμο Καλλιθέας.  ταχυδρομείο, ΚΕΠ, αστυνομία.
 • 27. 27 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 27 από 80  φαρμακεία, ιατρεία του ΙΚΑ, δημοτικά ιατρεία,  φούρνους, καφενεία  γείτονες  Δίκτυο αλληλεγγύης Δήμου Καλλιθέας . Σε επίπεδο γειτονιάς  Super markets (συνεργασία με συγκεκριμένα super markets και διευθέτηση πληρωμής με i–banking . Συνεργασία με s.m” AB Bασιλόπουλος “ στην περιοχή της Καλλιθέας . Για τη διαδικασία εμπλέκονται συγκεκριμένοι ένοικοι των διαμερισμάτων . Συνεργασία με άλλους φορείς:  Συνεργασία με το Δρομοκαΐτειο, το Δαφνί την ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν. Γεννηματάς για κάλυψη των δύο κενών θέσεων στα διαμερίσματα Μεταμορφώσεως 6-8 και Γρυπάρη 8. Η μία θέση της Γρυπάρη 8 έχει καλυφθεί. Για τη δεύτερη συνεχίζονται οι συνεννοήσεις με τα νοσοκομεία  Παρεμβάσεις που έγιναν από Ψ.Ν.Αττικής και Δαφνί από όπου προτάθηκαν δύο υποψήφιοι, δεν ευόδωσαν.  Με τα Παν /μια : έρευνα από φοιτητές με θέμα τους συγγενείς (αδέρφια ) ενοίκων. Συμμετείχε η αδερφή ενός ενοίκου . Άλλες δραστηριότητες  Καλοκαιρινές διακοπές στο Λουτράκι (προτάθηκε από ξενώνα Αιγινητείου όπου παλιά διέμεναν ένοικοι του διαμερίσματος Γρυπάρη ) και στα Λουτρά Ωραίας Ελένης . Μονοήμερες εκδρομές ενοίκων στην Αίγινα, το Ναύπλιο , στη Χαλκίδα .  Έξοδοι σε θέατρο και παρακολούθηση παράστασης “η Γηραιά Κυρία” και “Δύο γυναίκες χορεύουν “, στο Μουσείο Γουλανδρή στην έκθεση του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου , σε συναυλία του τραγουδιστή Πλιάτσικα με πρωτοβουλία των ενοίκων.  Στα πλαίσια των προγραμμάτων ψυχαγωγίας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Μουσείο Λαϊκής τέχνης  Μηνιαίες γιορτές εναλλάξ στα δύο οικοτροφεία για τους ενοίκους όλων των μονάδων Εκδηλώσεις:  Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτών (Χριστουγέννων και Αποκριών )στο πολιτιστικό κέντρο “ Μελίνα Μερκούρη”  Δράσεις καλλιτεχνικής εβδομάδας που διοργανώθηκαν από το Φορέα στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας . Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πολιτιστικό καφενείο του ΚοιΣΠΕ “Διαδρομές”.  Συμμετοχή σε εκδήλωση του δήμου Καλλιθέας “Γνώρισε τον αστυνομικό της γειτονιάς σου”  Συμμετοχή μελών σε bazaar του Δικτύου Αλληλεγγύης Καλλιθέας
 • 28. 28 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 28 από 80  Συμμετοχή ενοίκων σε ημερίδες στο πολιτιστικό καφενείο Κοι.ΣΠ.ε Διαδρομές στο πλαίσιο των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης . Καινοτόμες δράσεις  Συμμετοχή σε ενημέρωση από ΠΕΨΑΕΕ σε θέματα αυτοεκπροσώπησης και προάσπισης δικαιωμάτων ψυχικά πασχόντων.  Συμμετοχή σε ενημέρωση – ημερίδα με θέμα την αυτοσυνηγορία και τίτλο «Πλατφόρμα δράσης για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία» που διοργανώθηκε από την Εταιρία με προσκεκλημένους φορείς άλλων Εταιριών.  Συμμετοχή σε σεμινάριο της ΕΣΑμεΑ που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» και αφορούσε στα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών.  Συμμετοχή 2 ενοίκων από διαμέρισμα Γρυπάρη στο σεμινάριο με θέμα: « Ενδυνάμωση και δικτύωση φορέων ψυχικής υγείας για βελτίωση υπηρεσιών στην κοινότητα» και με τίτλο: «capacity building». Στο εκπαιδευτικό συμμετέχουν ένοικοι και θεραπευτές από όλες τις δομές .  τρίμηνη εκπαίδευση ενός ενοίκου σε πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης του ΚοιΣΠε . Ακολούθησε η πρόσληψη του και η έμμισθη καθημερινή του απασχόληση. Έδωσε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Πορτοκαλί» με σκοπό να μιλήσει για την επαγγελματική του εμπειρία . Άλλος ένοικος απασχολήθηκε στο ταχυδρομείο για μικρό διάστημα αλλά διέκοψε πρόωρα λόγω δυσκολιών του .  Μία φορά τον μήνα πραγματοποιείται έξοδος όλων των διαμερισμάτων μεταξύ τους.  Πραγματοποιήθηκε διευρυμένη ομάδα στο χώρο του Οικοτροφείου με τη συμμετοχή μελών του οικοτροφείου και των διαμερισμάτων , με στόχο τη σύνδεση μεταξύ τους , τη γνωριμία όλων με τα νέα μέλη των μονάδων.  Για επίλυση συγκεκριμένων δυσκολιών στις διαπροσωπικές σχέσεις ενοίκων στο Διαμέρισμα Φιλαρέτου , πραγματοποιείται ομάδα σχέσεων ( από Απρίλιο 2015). Διοικητικές , κλινικές , Αποκαταστασιακές Παράμετροι  Μετάβαση ενοίκου από διαμέρισμα Γρυπάρη 8 στο οικοτροφείο λόγω αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς (Φεβρουάριος 2015 ) και οριστική αποχώρηση από το Φορέα ( Απρίλη 2015) με δική του πρωτοβουλία και με προορισμό την οικογένεια .Η θέση του διαμερίσματος καλύφθηκε από ένοικο από την ψυχιατρική κλινική Γ.Ν Γεννηματάς . Μετάβαση άλλου ενοίκου από το διαμέρισμα Μεταμορφώσεως 6-8 στο οικοτροφείο (Ιούλιος 2015 ), λόγω αυξημένων οργανικών προβλημάτων.  Προσωρινή κάλυψη κενής θέσης του διαμερίσματος Μεταμορφώσεως 6-8. Λόγω αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς του υποψηφίου , έγινε εισαγωγή στο νοσοκομείο «Δρομοκαϊτειο». Στη συνεργασία μας με τους υπευθύνους διαχείρισης περιστατικών των ψυχιατρικών νοσοκομείων , τέθηκε ως όρος η επιστροφή του συγκεκριμένου ενοίκου σε Οικοτροφείο του Φορέα μόλις προκύψει κενή θέση . Συνεχίζεται η συνεργασία με τα νοσοκομεία για την κάλυψη της θέσης του διαμερίσματος .  Διεξαγωγή εκπαιδευτικού για τους ενοίκους με συχνότητα 1 /15  Συνεχίζονται κανονικά οι εβδομαδιαίες θεραπευτικές κοινότητες σε όλα τα διαμερίσματα με εξαίρεση ένα διαμέρισμα που γίνονται 1/ 15 .
 • 29. 29 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 29 από 80 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 (Μεταμορφώσεως 6-8) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης 0,00 0,00 Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 28.708,26 29.646,00 Λειτουργικές δαπάνες 7.829,49 17.074,00 Σύνολο 36.537,49 46.720,00 ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Δυναμικό-τητα ανά μονάδα Στόχος 2016 Απ/σμός 2015 Αριθμός θεραπευτικών συνεδριών με τα μέλη 176 165 Αριθμός συνεδριών συνεργασίας με την οικογένεια 30 20 Αριθμός ατόμων που παρακολούθησε επαγγελματικά/αποκαταστασιακά προγράμματα 1 0 Αριθμός ατόμων που νοσηλεύτηκαν 0 1 παθολογική , 1 ψυχιατρική Αριθμός ατόμων που αποχώρησαν από τις Μ.Ψ.Α. 0 2 εσωτερικες μετακινήσεις στο οικοτροφείο Δράσεις αγωγής κοινότητας , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 15 13 Εκπαιδευτικά Ταξίδια στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες χώρες του Εξωτερικού 2 1 Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες 1 0 Ερευνητικές Δράσεις 1 0
 • 30. 30 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 30 από 80 3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 (ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 103) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 20.752,85 18.543,00 Λειτουργικές δαπάνες 8.260,89 16.497,00 Σύνολο 29.013,74 35.040,00
 • 31. 31 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 31 από 80 4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 (Γρυπάρη 8) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 27.988,83 27.883,00 Λειτουργικές δαπάνες 10.468,24 18.837,00 Σύνολο 38.457,07 46.720,00 5.ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Γρυπάρη 8) Δυναμικό-τητα ανά μονάδα Στόχος 2016 Απ/σμός 2015 Αριθμός θεραπευτικών συνεδριών με τα μέλη 176 172 Αριθμός συνεδριών συνεργασίας με την οικογένεια 10 5 Δυναμικό -τητα ανά μονάδα 2012 2013 Στόχος 2016 Απ/σμός 2015 Αριθμός θεραπευτικών συνεδριών με τα μέλη 132 132 Αριθμός συνεδριών συνεργασίας με την οικογένεια 15 10 Αριθμός ατόμων που παρακολούθησε επαγγελματικά/αποκαταστασιακά προγράμματα 1 1 Αριθμός ατόμων που νοσηλεύτηκαν 0 0 Αριθμός ατόμων που αποχώρησαν από τις Μ.Ψ.Α. 0 0 Δράσεις αγωγής κοινότητας , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 20 14 Εκπαιδευτικά Ταξίδια στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες χώρες του Εξωτερικού 2 1 Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες 1 0 Ερευνητικές Δράσεις 1 0
 • 32. 32 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 32 από 80 Αριθμός ατόμων που παρακολούθησε επαγγελματικά/αποκαταστασιακά προγράμματα 2 2 Αριθμός ατόμων που νοσηλεύτηκαν 0 2 για παθολογικούς λόγους Αριθμός ατόμων που αποχώρησαν από τις Μ.Ψ.Α. 0 1 εσωτερική μετακίνηση Δράσεις αγωγής κοινότητας , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 30 20 Εκπαιδευτικά Ταξίδια στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες χώρες του Εξωτερικού 5 4 Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες 1 0 Ερευνητικές Δράσεις 1 1 6.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 (Ελ. Βενιζέλου 217) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 5.797,25 5.381,00 Λειτουργικές δαπάνες 3.372,33 6.299,00 Σύνολο 9.169,58 11.680,00
 • 33. 33 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 33 από 80 7.ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β΄ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) 1.ΕΡΓΟ Κοινωνικές παρεμβάσεις: Αγωγή κοινότητας & ανάπτυξη συνεργασίας α) σε επίπεδο επίσημων φορέων:  Με τον Δήμο Καλλιθέας  Με τα δημοτικά ιατρεία, ταχυδρομείο, ΚΕΠ, αστυνομία. β) Σε επίπεδο γειτονιάς:  Ομάδες υποστήριξης του Δικτύου Αλληλεγγύης Καλλιθέας  Φαρμακεία (σταθερή συνεργασία με συγκεκριμένο), φούρνους, καφενεία  Γείτονες Εκδηλώσεις:  Συμμετοχή σε πέντε ημερίδες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης με θέμα «Θεραπείες μέσω τέχνης και ψυχοδράματος» στο «Πολιτιστικό Καφενείο», ΚοίΣΠΕ «Διαδρομές» (Μάρτιος 2015).  Συμμετοχή στην ‘Έκθεση Φωτογραφίας και στις Ημερίδες Τέχνης στο «Πολιτιστικό Καφενείο», ΚοίΣΠΕ «Διαδρομές» (Μάιος - Ιούλιος 2015).  Καλοκαιρινές διακοπές στην Κινέττα Κορινθίας ( Ιούνιος 2015).  Συμμετοχή στην καλλιτεχνική εβδομάδα που διοργάνωσε η ΕΚΨ&ΨΥ και ο ΚΟΙΣΠΕ «Διαδρομές» στο «Πολιτιστικό Καφενείο» (Οκτώβριος 2015).  Συμμετοχή στο 9ο Art for more festival στο Γκάζι στις 10 και 11/10/2015.  Διοργάνωση μικρών εορτών στα γενέθλια και τις ονομαστικές γιορτές των ενοίκων μέσα στις μονάδες, καθώς και στις μεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ.). Δυναμικό-τητα ανά μονάδα Στόχος 2016 Απ/σμός 2015 Αριθμός θεραπευτικών συνεδριών με τα μέλη 44 44 Αριθμός συνεδριών συνεργασίας με την οικογένεια 12 1 Αριθμός ατόμων που αποχώρησαν από τις Μ.Ψ.Α. 0 0 Δράσεις αγωγής κοινότητας , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 5 2 Εκπαιδευτικά Ταξίδια στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες χώρες του Εξωτερικού 3 2 Συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες 1 0 Ερευνητικές Δράσεις 1 0
 • 34. 34 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 34 από 80 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:  Εθελοντική εργασία δύο ψυχολόγων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015.  Συμμετοχή τεσσάρων εργαζομένων στο σεμινάριο Management- leadership.  Συμμετοχή δύο εργαζομένων στο πρόγραμμα Erasmus + DHS Positive choices.  Συμμετοχή μιας εργαζόμενης στα σεμινάρια Capacity Building . Συνεργασία με άλλους φορείς:  Συνεργασία με το Δρομοκαΐτειο και το Δαφνί για κάλυψη των κενών θέσεων.  Συνεργασία με ΕΣΑΜΕΑ, ΚοίΣΠΕ, Υπ. Υγείας κ.τ.λ. (βλ. άνω). Καινοτόμες Δράσεις: Οργάνωση κι εφαρμογή προγραμμάτων «Χοροθεραπείας» για τους ασθενείς μας. Διοικητικές / Κλινικές / Αποκαταστασιακές Παράμετροι Μετακίνηση του ασθενή ΛΠ από το Β Οικοτροφείο στο ΠΔ Γρυπάρη 60 (Ιανουάριος 2015). Μετακίνηση του ασθενή ΓΣ από το ΠΔ Ιφιγενείας 60 στο Β Οικοτροφείο (Φεβρουάριος 2015). Νοσηλείες Ασθενών ΔΤ & ΔΓ για παθολογικούς λόγους (Μάρτης 2015). Νοσηλεία Ασθενή ΔΤ για παθολογικούς λόγους (Απρίλης 2015). Νοσηλεία Ασθενή ΔΓ για παθολογικούς λόγους (Απρίλης 2015). Θάνατος Ασθενή ΔΤ (Απρίλης 2015) Θάνατος Ασθενή ΚΓ (Μάης 2015) Υποδοχή & ένταξη νέου ασθενή (Ιούνιος 2015) Μετακίνηση του ασθενή ΓΣ από το ΠΔ Ρ. Φεραίου 26-28 στο Β Οικοτροφείο (Ιούλιος 2015). Νοσηλεία Ασθενή ΝΒ για παθολογικούς λόγους (Αύγουστος-Σεπτέμβρης 2015). Νοσηλεία Ασθενή ΔΣ για παθολογικούς λόγους (Σεπτέμβρης 2015). Επιστροφή και επανένταξη στην ΠΘΟ συναδέλφου μετά από Άδεια Μητρότητας. 2.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Απολογισμός Προϋπολογισμός 2015 2016 Κόστος μισθοδοσίας προσωπικού πλήρους απασχόλησης 422.557,45 430.919,36 Κόστος προσωπικού μερικής ή άλλης απασχόλησης 20.005,39 20.778,00 Λειτουργικές δαπάνες 48.527,06 57.477,64 Σύνολο 491.089,90 509.175,00
 • 35. 35 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2015 - 31/12/2015ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 Σελίδα 35 από 80 3.ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Β ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΧΟ Σ 2013 ΑΠ/ΣΜΟΣ 2013 ΑΠ/ΣΜΟΣ 2014 ΑΠ/ΣΜΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 12 400 350 350 360 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 10 160 140 128 24 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 2 1 7 7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ 4 3 ΓΙΑ ΠΑΘΟΛ ΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 0 ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤ ΡΙΚΟΥΣ 4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ Σ ΛΟΓΟΥΣ 7 ΠΑΘΟΛΟΟΓΙ ΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 6 ΠΑΘΟΛΟΟΓΙΚ ΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 0 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ Σ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Μ.Ψ.Α. 1 1 1 0 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 5 30 20 6 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8 3 2 1 0 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 0 0 2 0 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 11 3 2 2 0 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΓΡΥΠΑΡΗ 60 ΚΑΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 1.ΕΡΓΟ Κοινωνικές παρεμβάσεις: Αγωγή κοινότητας & ανάπτυξη συνεργασίας α) σε επίπεδο επίσημων φορέων: Στην περιοχή της Καλλιθέας:  Με τον Δήμο Καλλιθέας και συγκεκριμένα με τα δημοτικά ιατρεία, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ  Νότιος τομέας Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, ταχυδρομείο , τράπεζες, αστυνομία  ΙΨΥΠΕ β) σε επίπεδο άλλων φορέων  Κέντρο Ημέρας ΚΜΟΠ Αριάδνη  ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές  Γραφείο Συνηγορίας για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών γ) Ψυχιατρικά νοσοκομεία και Δομές:  Αιγινήτειο Νοσοκομείο  Ψυχιατρικός Ξενώνας Βραχείας Παραμονής ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  Ψυχιατρικός Ξενώνας ΞΕΝΙΟΣ ΦΛΙΕΥΣ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- Α.ΦΛΕΜΙΝΓΚ