Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Путівник індексами 2012

1,326 views

Published on

Пропонуємо Вашій увазі путівник підписними індексами на 2012 р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Путівник індексами 2012

 1. 1. Дорогі Друзі! П’ятнадцять років видавництво «Шкільний світ» працює для освіти України, тобто саме для Вас. І п’ятнадцять років Ви з нами. Сьогодні видан- ня «Шкільного світу» читає 400-тисячна аудиторія українських педагогів. Хочу подякувати кожному з Вас за те, що знаходите можливість сьогодні передплачувати наші видання, купувати наші книжки. А це означає підтримку, довіру та повагу. Хай Вам щастить! Хай Бог буде милостивим до Вашої родини та Вашої школи.генеральний директорвидавництва «Шкільний світ»Марина Мосієнко
 2. 2. ЗМІСТУправління освітою .....................................2 Фізика ..............................................................63Методист ..........................................................6 Хімія .................................................................64Профтехосвіта ................................................9 Біологія ...........................................................65Директор школи .........................................13 Здоров’я та фізична культура ...............68Сучасна школа України ...........................21 Краєзнавство. Географія. Туризм ........70Школа ..............................................................24 Трудове навчання ......................................72Завуч ................................................................25 Початкова освіта ........................................74Шкільний світ ...............................................31 Дитячий садок .............................................80Позашкілля ...................................................36 Батькам ...........................................................89Українська мова та література .............39Зарубіжна література ...............................42 Психолог дошкілля ...................................90Історія України ............................................43 Психолог ........................................................92English .............................................................46 Соціальний педагог ..................................97Deutsch ...........................................................51 Дефектолог .................................................100Le Français ......................................................54 Пільгові комплекти газет .....................102Математика ...................................................55 Пільговий комплект бібліотечок ......104Інформатика .................................................59 Наші представники .................................109
 3. 3. 21616 «УпраВлІння оСВІТою» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для КерІВНиХ КАДрІВ оСВІТи Виходить 2 рази на місяць Частково кольороваУПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Індекс 21616 Вартість передплати на 1 міс. — 29,78 грн на 6 міс. — 178,68 грн на 12 міс. — 357,36 грн Акція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: uprosv@1veresnya.com.ua, uprosv.1veresnya@gmail.com Щомісяця ви отримуватимете: 91845 — газ. «Управління освітою» + «Управління освітою. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 48,09 грн на 6 міс. — 288,54 грн + на 12 міс. — 577,08 грн 2 www.osvitaua.com
 4. 4. Спецвипуски Газета «УпраВлІння оСВІТою» із вкладкою «МЕТоДИСТ-BEST» у 1-му номері місяця за окремим індексом Індекс 95008 УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Вартість передплатина 1 міс. — 16,44 грн на 6 міс. — 98,64 грн на 12 міс. — 197,28 грн Газета «УпраВлІння оСВІТою» із вкладкою «пСИХолоГІя УпраВлІння» у 2-му номері місяця за окремим індексом Індекс 95009 Вартість передплатина 1 міс. — 16,44 грн на 6 міс. — 98,64 грн на 12 міс. — 197,28 грн www.osvitaua.com 3
 5. 5. 90221 «УпраВлІння оСВІТою. БІБлІоТЕКа» Січень г. Беженар. Сучасні підходи до атестації педпрацівників. лютий Педагогічна майстерність та методичний супровід. Березень Система превентивного виховання.УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Квітень Серйозні ігри для серйозних людей. Травень робоча книга методиста з навчально-виховної роботи. Червень Банк педагогічних ідей. липень В. Волканова. Форми роботи з педкадрами. Серпень Накази з виховної роботи. Вересень Концепція комплексно-цільової програми навчального закладу. Жовтень Проектна діяльність навчального закладу. листопад Абевегедейка тренера. Грудень Портфоліо методиста. Індекс 90221 Вартість передплати на 1 міс. — 26,51 грн на 6 міс. — 159,06 грн на 12 міс. — 318,12 грн 4 www.osvitaua.com
 6. 6. КомплектиКожні 2 місяці ви отримуватимете: 95010 — газ. «Управління освітою» + газ. «Дитячий садок. Управління» + Вартість передплати УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ на 2 міс. — 66,16 грн на 6 міс. — 198,48 грн на 12 міс. — 396,96 грн Щомісяця ви отримуватимете: 91473 — газ. «Директор школи» + газ. «Управління освітою» Вартість передплати на 1 міс. — 49,73 грн на 6 міс. — 298,38 грн + на 12 міс. — 596,76 грнЩомісяця ви отримуватимете: 49540 — газ. «Управління освітою» + журн. «профтехосвіта» + Вартість передплати на 1 міс. — 56,31 грн на 6 міс. — 337,86 грн на 12 міс. — 675,72 грн www.osvitaua.com 5
 7. 7. нове видання «МЕТоДИСТ» ВСеУКрАїНСьКий жУрНАл Для ПрАцІВНиКІВ МеТоДичНої СлУжБиУПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Виходить 1 раз на місяць Частково кольоровий Індекс 91497 Вартість передплати на 1 міс. — 33,83 грн на 6 міс. — 202,98 грн на 12 міс. — 405,96 грн E-mail: metod@1veresnya.com.ua metod@gmail.com 6 www.osvitaua.com
 8. 8. 37865 «МЕТоДИСТ. КоМплЕКТ» ФАХоВІ ВиДАННя Для МеТоДичНиХ СлУжБ УКрАїНи Щомісяця ви отримуватимете: УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ37865 — журн. «Методист» + газета «Управління освітою» +«Директор школи. Бібліотека» + + + «Завуч. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 90,93 грн на 6 міс. — 545,58 грн на 12 міс. — 1091,16 грн + www.osvitaua.com 7
 9. 9. Комплекти «МЕТоДИСТ. КоМплЕКТ КнИЖоК» Індекс 37138 1. Імідж школи. 2. Інноваційні технології навчання від А до я.УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 3. Контроль стану викладання навчальних предметів. 4. Моніторинг у роботі заступника директора. 5. Національне виховання учнівської молоді. 6. організація роботи відділу освіти. 7. освітні округи. 8. Педагогічний глосарій. 9. Перспективне та річне планування роботи навчального закладу. 10. Планування методичної роботи. 11. робота методичних центрів із педагогічними кадрами. 12. робоча книга керівника шкільного методоб’єднання. 13. робоча книга методиста з виховної роботи. 14. Школа повного дня. 15. як створити профільну школу. Ціна — 272,76 грн 8 www.osvitaua.com
 10. 10. 99048 «профТЕХоСВІТа»ВСеУКрАїНСьКий жУрНАл Для ПрАцІВНиКІВ ПроФТеХоСВІТи ВСІХ рІВНІВ Виходить 1 раз на місяць Частково кольоровий ПРОфТехОСВІТА Індекс 99048 Вартість передплати на 1 міс. — 35,43 грн на 6 міс. — 212,58 грн на 12 міс. — 425,16 грнАкція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: pto1veresnya.@gmail.com pto@1veresnya.com.ua www.osvitaua.com 9
 11. 11. Комплекти ЖУрнал «профТЕХоСВІТа» + «профТЕХоСВІТа. БІБлІоТЕКа» Січень 100 інноваційних уроків. Книга 1. лютий 100 інноваційних уроків. Книга 2. Березень Квітень 100 інноваційних уроків. Книга 3. Портфоліо вчителя. + ТравеньПРОфТехОСВІТА Корпоративна культура навчального закладу. Червень Банк педагогічних ідей. липень Планування діяльності майстра виробничого навчання. Серпень День здоров’я. Вересень Л. Мартинець. Підготовка до сімейного життя. Заняття для старшокласників. Жовтень Проектна діяльність навчального закладу. листопад Абевегедейка тренера. Грудень В. Бондаровська. Діти як психологічне дзеркало сім’ї та суспільствa. Індекс 89378 Вартість передплати на 1 міс. — 52,70 грн на 6 міс. — 316,20 грн на 12 міс. — 632,40 грн10 www.osvitaua.com
 12. 12. Комплекти «профТЕХоСВІТа. КоМплЕКТ КнИЖоК» Індекс 989381. Діагностика навчальної мотивації. Збірник методик.2. Інноваційні підходи до організації навчального процесу.3. Інноваційні форми ведення засідань педради. ПРОфТехОСВІТА4. Інструкції з техніки безпеки для закладів освіти.5. Накази з виховної роботи.6. організація методичної роботи.7. Педагогічний глосарій.8. Планування методичної роботи.9. Санітарно-гігієнічні вимоги у навчальному закладі.10. Сучасні форми роботи з педкадрами.11. Технології навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу. Тренінг. Ціна — 190,28 грнПередплатити комплекти можна 1 раз на 3 міс. за «Каталогом видань України» на 2012 рік. Доставлятися будуть ті самі книжки, незалежно від того, на який квартал оформлена передплата. www.osvitaua.com 11
 13. 13. 89369 «профТЕХоСВІТа. поВнИЙ КоМплЕКТ» (456 номерів на рік) Щомісяця 18 видань (38 номерів на місяць)ПРОфТехОСВІТА До СКлаДУ КоМплЕКТУ ВХоДяТь ТаКІ ВИДання: журнали: «профтехосвіта», «Директор школи. Шкільний світ», газети: «Управління освітою», «Завуч», «Українська мова та література», «Зарубіжна література», «Історія України», «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Математика», «фізика», «Інформатика», «Хімія. Шкільний світ», «Біологія. Шкільний світ», «Здоров’я та фізична культура», «English», «психолог», «Соціальний педагог», «профтехосвіта. Бібліотека» Індекс 89369 Вартість передплати: на 1 міс. — 385,47 грн на 6 міс. — 2312,82 грн на 12 міс. — 4625,64 грн12 www.osvitaua.com
 14. 14. 40691 «ДИрЕКТор ШКолИ»ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для КерІВНиКІВ СереДНІХ НАВчАльНиХ ЗАКлАДІВ Виходить 2 рази на місяць Частково кольорова ДИРеКТОР ШКОЛИ Індекс 40691 Вартість передплати на 1 міс. — 31,05 грн на 6 міс. — 186,30 грн на 12 міс. — 372,60 грн Вигідна передплата на 6 і 12 місяців Акція для передплатників (Е-версія) Індекс 22060 Вартість передплати на 6 міс. — 158,66 грн на 12 міс. — 317,32 грн E-mail: direktor@1veresnya.com.ua direktor.1veresnya@gmail.com www.osvitaua.com 13
 15. 15. 01701 «ДИрЕКТор ШКолИ. БІБлІоТЕКа» Січень г. Беженар. Сучасні підходи до атестації педпрацівників. лютий Педагогічна майстерність та методичний супровід. Березень Система превентивного виховання. Квітень Серйозні ігри для серйозних людей. ТравеньДИРеКТОР ШКОЛИ робоча книга методиста з навчально-виховної роботи. Червень Банк педагогічних ідей. липень В. Волканова. Форми роботи з педкадрами. Серпень Накази з виховної роботи. Вересень Концепція комплексно-цільової програми навчального закладу. Жовтень Проектна діяльність навчального закладу. листопад Абевегедейка тренера. Грудень Портфоліо методиста. Індекс 01701 Вартість передплати на 1 міс. — 26,51 грн на 6 міс. — 159,06 грн на 12 міс. — 318,12 грн14 www.osvitaua.com
 16. 16. Комплекти«КоМплЕКТ Для аДМІнІСТрацІї ШКолИ» Щомісяця ви отримуватимете: 49557 — журн. «ДШ. Шкільний світ» + журн. «Школа» + газ. «Сучасна школа України» + + + «Директор школи. Бібліотека» + ДИРеКТОР ШКОЛИ «Завуч. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 122,52 грн на 6 міс. — 735,12 грн + на 12 міс. — 1470,24 грнКомплект «УпраВлІння ЗаКлаДоМ оСВІТИ»Щомісяця ви отримуватимете: 4 видання за ціною 3-х 49558 — газети: «Управління освітою» + + «Директор школи» + «Директор школи. Бібліотека» + + журнал «Директор школи. Шкільний світ» + Вартість передплати на 1 міс. — 92,56 грн на 6 міс. — 555,36 грн на 12 міс. — 1110,72 грн www.osvitaua.com 15
 17. 17. Комплекти Комплекти Щомісяця ви отримуватимете: 91847 — газ. «Директор школи» + «Директор школи. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 46,86 грн на 6 міс. — 281,16 грн +ДИРеКТОР ШКОЛИ на 12 міс. — 562,32 грн Щомісяця ви отримуватимете: 91473 — газ. «Директор школи» + газ. «Управління освітою» + Вартість передплати на 1 міс. — 49,73 грн на 6 міс. — 298,38 грн на 12 міс. — 596,76 грн Щомісяця ви отримуватимете: 96502 — газ. «Директор школи» + журн. «Директор школи. Шкільний світ» Вартість передплати на 1 міс. — 56,87 грн на 6 міс. — 341,22 грн + на 12 міс. — 682,44 грн16 www.osvitaua.com
 18. 18. КомплектиЩомісяця ви отримуватимете: 91474 — газ. «Директор школи» + газ. «Сучасна школа України» + Вартість передплати на 1 міс. — 46,69 грн на 6 міс. — 280,14 грн ДИРеКТОР ШКОЛИ на 12 міс. — 560,28 грн Щомісяця ви отримуватимете: 91846 — газ. «Директор школи» + журн. «Школа» Вартість передплати на 1 міс. — 55,17 грн на 6 міс. — 331,02 грн + на 12 міс. — 662,04 грнЩомісяця ви отримуватимете: 49541 — журн. «ДШ. Шкільний світ» + «Директор школи. Бібліотека» + Вартість передплати на 1 міс. — 50,64 грн на 6 міс. — 303,84 грн на 12 міс. — 607,68 грн www.osvitaua.com 17
 19. 19. 95538 «ДИрЕКТор ШКолИ. ШКІльнИЙ СВІТ» ВСеУКрАїНСьКий жУрНАл Для КерІВНиКІВ ШКІлДИРеКТОР ШКОЛИ Виходить 1 раз на місяць Частково кольоровий Індекс 95538 Вартість передплати на 1 міс. — 35,43 грн на 6 міс. — 212,58 грн на 12 міс. — 425,16 грн E-mail: direktor@1veresnya.com.ua direktor.1veresnya@gmail.com18 www.osvitaua.com
 20. 20. Комплекти Комплект «ДИрЕКТор ШКолИ. ДоКУМЕнТацІя» Індекс 985591. Відвідуємо урок. робоча книга керівника школи.2. журнал ведення моніторингу навчального закладу. ДИРеКТОР ШКОЛИ3. журнал запису висновків і пропозицій за наслідками внутрішньошкільного контролю.4. Інспектування роботи школи.5. Книга внутрішньошкільного контролю.6. Книга протоколів для державної атестації навчальних закладів.7. Навчальний рік у наказах.8. робоча книга заступника директора з господарської діяльності.9. робоча книга класного керівника.10. Універсальна книга контролю. Ціна — 323,76 грнПередплатити комплект можна 1 раз на 3 міс. за «Каталогом видань України» на 2012 рік. Доставлятися будуть ті самі книжки, незалежно від того, на який квартал оформлена передплата. www.osvitaua.com 19
 21. 21. Комплекти «ДИрЕКТор ШКолИ. КоМплЕКТ КнИЖоК» Індекс 99788 1. Державно-громадське управління школою. 2. Ділова людина: шляхи становлення. Заняття зі старшокласниками. 3. Інноваційні підходи до організації навчального процесу.ДИРеКТОР ШКОЛИ 4. Інноваційні технології навчання від А до я. 5. Керівник: мистецтво планування. 6. Методичне забезпечення державної атестації ЗНЗ. 7. Навчальний рік у наказах. 8. Накази з виховної роботи. 9. Навчання: нові стратегії розвитку. 10. Національне виховання учнівської молоді. 11. Перспективне та річне планування роботи навчального закладу. 12. Школа повного дня. 13. як зробити школу успішною. Практичні кроки. Ціна — 230,28 грн Передплатити комплект можна 1 раз на 3 міс. за «Каталогом видань України» на 2012 рік. Доставлятися будуть ті самі книжки, незалежно від того, на який квартал оформлена передплата.20 www.osvitaua.com
 22. 22. 21617 «СУЧаСна ШКола УКраїнИ» ВСеУКрАїНСьКА ІНФорМАцІйНо- МеТоДичНА ГАЗеТА СУчАСНА ШКОЛА УКРАЇНИ Виходить 1 раз на місяць Частково кольорова Індекс 21617 Вартість передплати на 1 міс. — 25,95 грн на 6 міс. — 155,70 грн на 12 міс. — 311,40 грнАкція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: school@1veresnya.com.ua school.1veresnya@gmail.com www.osvitaua.com 21
 23. 23. 01704 «СУЧаСна ШКола УКраїнИ. БІБлІоТЕКа» Січень г. Беженар. Сучасні підходи до атестації педпрацівників. лютий Азбука вічних цінностей. етичне виховання. 1 кл.СУчАСНА ШКОЛА УКРАЇНИ Березень Система превентивного виховання. Квітень Азбука вічних цінностей. етичне виховання. 2 кл. Травень Корпоративна культура навчального закладу. Червень Азбука вічних цінностей. етичне виховання. 3 кл. липень Технологічні картки для аналізу якісного уроку. Серпень Азбука вічних цінностей. етичне виховання. 4 кл. 1 ч. Вересень Концепція комплексно-цільової програми навчального закладу. Жовтень Азбука вічних цінностей. етичне виховання. 4 кл. 2 ч. листопад ГПД: вихователю на кожен день. Грудень Портфоліо методиста. Індекс 01704 Вартість передплати на 1 міс. — 25,61 грн на 6 міс. — 153,66 грн на 12 міс. — 307,32 грн 91474 — газ. «Директор школи» + газ. «Сучасна школа України» Вартість передплати на 1 міс. — 46,69 грн на 6 міс. — 280,14 грн на 12 міс. — 560,28 грн 22 www.osvitaua.com
 24. 24. КомплектиЩомісяця ви отримуватимете: 91835 — газ. «Сучасна школа України» + «Сучасна школа України. Бібліотека» + СУчАСНА ШКОЛА УКРАЇНИ Вартість передплати на 1 міс. — 44,06 грн на 6 міс. — 264,36 грн на 12 міс. — 528,72 грн Щомісяця ви отримуватимете: 49530 — журн. «Школа» + газ. «Сучасна школа України» Вартість передплати на 1 міс. — 50,77 грн на 6 міс. — 304,62 грн + на 12 міс. — 609,24 грнЩомісяця ви отримуватимете: 91475 — газ. «Завуч» + газ. «Сучасна школа України» + Вартість передплати на 1 міс. — 46,21 грн на 6 міс. — 277,26 грн на 12 міс. — 554,52 грн www.osvitaua.com 23
 25. 25. 91830 «ШКола» ВСеУКрАїНСьКий жУрНАл Для ЗАСТУПНиКІВ ДиреКТорІВ Виходить 1 раз на місяць Частково кольоровий Індекс 91830ШКОЛА Вартість передплати на 1 міс. — 33,43 грн на 6 міс. — 200,58 грн на 12 міс. — 401,16 грн E-mail: school@1veresnya.com.ua school.1veresnya@gmail.com24 www.osvitaua.com
 26. 26. 35251 «ЗаВУЧ» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ЗАСТУПНиКІВ ДиреКТорІВ СереДНІХ НАВчАльНиХ ЗАКлАДІВ Виходить 2 рази на місяць Частково кольорова Індекс 35251 зАВУч Вартість передплати на 1 міс. — 27,96 грнна 6 міс. — 167,76 грн на 12 міс. — 335,52 грн Вигідна передплата на 6 і 12 місяців Акція для передплатників (Е-версія) Індекс 22053 Вартість передплатина 6 міс. — 143,76 грн на 12 міс. — 287,52 грн E-mail: zavuch@1veresnya.com.ua, zavuch.1veresnya@gmail.com www.osvitaua.com 25
 27. 27. Спецвипуски ГаЗЕТа«ЗаВУЧ» із вкладкою «ЗаВУЧ поЧаТКоВої ШКолИ» у 2-му номері місяця за окремим індексомзАВУч Індекс 91498 Вартість передплати на 1 міс. — 16,38 грн на 6 міс. — 98,28 грн на 12 міс. — 196,56 грн26 www.osvitaua.com
 28. 28. 01703 «ЗаВУЧ. БІБлІоТЕКа»Січень Н. Пов’якель, Т. розова. Психодіагностика та розвиток креативності у дорослих і дітей.лютий Будь здоров, учителю. Тренінги.Березень Діти з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі.Квітень Портфоліо вчителя.Травень Корпоративна культура навчального закладу.Червень В. Лапінський. Інфокомунікація. зАВУчлипень Технологічні картки для аналізу якісного уроку.Серпень Інформаційний простір школи.Вересень Л. Мартинець. Підготовка до сімейного життя. Заняття для старшокласників.Жовтень Л. Кондратенко. Знову двійка. Шкільна неуспішність як психологічне явище.листопад о. Возіянова. Вчимося жити з собою та іншими. Групові тренінги.Грудень Створюємо сайт своєї школи. Індекс 01703 Вартість передплати на 1 міс. — 26,51 грн на 6 міс. — 159,06 грн на 12 міс. — 318,12 грн www.osvitaua.com 27
 29. 29. Комплекти Щомісяця ви отримуватимете: 91843 — газ. «Завуч» + «Завуч. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 46,58 грн на 6 міс. — 279,48 грн + на 12 міс. — 558,96 грн Щомісяця ви отримуватимете: 91475 — газ. «Завуч» +зАВУч газ. «Сучасна школа України» + Вартість передплати на 1 міс. — 46,21 грн на 6 міс. — 277,26 грн на 12 міс. — 554,52 грн Щомісяця ви отримуватимете: 91827 — газ. «Завуч» + журн. «Школа» Вартість передплати на 1 міс. — 52,54 грн на 6 міс. — 315,24 грн + на 12 міс. — 630,48 грн28 www.osvitaua.com
 30. 30. Комплекти Комплект книжок «ЗаВУЧ. ДоКУМЕнТацІя» Індекс 98558 Ціна — 294,76 грн1. журнал ведення моніторингу навчального закладу.2. журнал запису висновків і пропозицій за наслідками внутрішньошкільного контролю.3. Інспектування роботи школи.4. Книга внутрішньошкільного контролю.5. Накази з виховної роботи.6. Нова робоча книга заступника директора з виховної роботи.7. робоча книга заступника директора з навчально-виховної роботи.8. робоча книга педагога-організатора. зАВУч9. робоча книга класного керівника.Передплатити комплект можна 1 раз на 3 міс. за «Каталогом видань України» на 2012 рік. Доставлятися будуть ті самі книжки, незалежно від того, на який квартал оформлена передплата.Комплект «ЗаВУЧ ШКолИ. ШКІльнИЙ СВІТ» Щомісяця ви отримуватимете: 49560 — журн. «Школа» + газ. «Завуч» + «Завуч. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 75,20 грн на 6 міс. — 451,20 грн + + на 12 міс. — 902,40 грн www.osvitaua.com 29
 31. 31. Комплекти «ЗаВУЧ. КоМплЕКТ КнИЖоК» Індекс 98935 Ціна — 230,28 грн 1. Державно-громадське управління школою. 9. Педагогічна рада. ч. 2. 2. Імідж школи. 10. Педагогічний глосарій. 3. Інноваційні технології навчання від А до я. 11. Перспективне та річне планування роботи 4. Інноваційні підходи до організації навчального закладу. навчального процесу. 12. робота з класом: діагностика, 5. Навчальний рік у наказах. прогнозування, планування. 6. Накази з виховної роботи. 13. Сучасні форми внутрішньошкільного 7. Національне виховання учнівської молоді. контролю.зАВУч 8. Педагогічна рада. ч. 1. Передплатити комплект можна 1 раз на 3 міс. за «Каталогом видань України» на 2012 рік. Доставлятися будуть ті самі книжки, незалежно від того, на який квартал оформлена передплата. Комплект «ЗаВУЧУ З ВИХоВної роБоТИ» Щомісяця ви отримуватимете: 98932 — газ. «Завуч» + газ. «Шкільний світ» + «Класний керівник. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 65,51 грн на 6 міс. — 393,06 грн + + на 12 міс. — 786,12 грн30 www.osvitaua.com
 32. 32. 40690 «ШКІльнИЙ СВІТ» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ЗАСТУПНиКІВ ДиреКТорІВ З ВиХоВНої роБоТи ТА КлАСНиХ КерІВНиКІВ Виходить 4 рази на місяць ШКІЛЬНИЙ СВІТ Індекс 40690 Вартість передплати на 1 міс. — 26,03 грн на 6 міс. — 156,18 грн на 12 міс. — 312,36 грн Акція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: svit@1veresnya.com.ua, svit.1veresnya@gmail.com«ШКІльна БІБлІоТЕКа ВІД ШКІльноГо СВІТУ. КоМплЕКТ» 3 видання за ціною 1-го 89380 — газ. «Шкільний світ» + «Шкільний світ. путівник індексами» + «Шкільний світ. Книжковий каталог» Вартість передплати на 6 міс. — 157,84 грн на 12 міс. — 315,68 грн www.osvitaua.com 31
 33. 33. Спецвипуски Газета «ШКІльнИЙ СВІТ» із вкладкою «МУЗИКа» у 3-му номері місяця за окремим індексом Індекс 95533ШКІЛЬНИЙ СВІТ Вартість передплати на 1 міс. — 9,51 грн на 6 міс. — 57,06 грн на 12 міс. — 114,12 грн Газета «ШКІльнИЙ СВІТ» із вкладкою «оБраЗоТВорЧЕ МИСТЕцТВо» у 4-му номері місяця за окремим індексом Індекс 98940 Вартість передплати на 1 міс. — 9,51 грн на 6 міс. — 57,06 грн на 12 міс. — 114,12 грн32 www.osvitaua.com
 34. 34. КомплектиЩомісяця ви отримуватимете: 91836 — газ. «Шкільний світ» + «Шкільний світ. Бібліотека» + Вартість передплати на 1 міс. — 44,24 грн на 6 міс. — 265,44 грн на 12 міс. — 530,88 грн ШКІЛЬНИЙ СВІТ Щомісяця ви отримуватимете: 91470 — газ. «Шкільний світ» + газ. «психолог» Вартість передплати на 1 міс. — 49,17 грн на 6 міс. — 295,02 грн + на 12 міс. — 590,04 грнКомплект «ЗаВУЧУ З ВИХоВної роБоТИ» Щомісяця ви отримуватимете: 98932 — газ. «Завуч» + газ. «Шкільний світ» + «Класний керівник. Бібліотека» Вартість передплати на 1 міс. — 65,51 грн на 6 міс. — 393,06 грн + + на 12 міс. — 786,12 грн www.osvitaua.com 33
 35. 35. 01702 «ШКІльнИЙ СВІТ. БІБлІоТЕКа» Січень Л. Масол. Навчаємо мистецтва в основній школі. лютий Анімаційна студія як позашкільна форма медіаосвіти. Березень Збереження репродуктивного здоров’я підлітків. Квітень Портфоліо вчителя. Травень о. Бернацька. Пошук скарбів свого «я».ШКІЛЬНИЙ СВІТ Просвітницький тренінг підлітків. Червень Дозвілля школярів: ігри, розваги, конкурси. липень С. Яланська. Підлітки: заняття з психології. Серпень С. Яланська. Старшокласники: заняття з психології. Вересень Виховні заходи з екології. Жовтень Інтелектуальні ігри. листопад о. Возіянова. Вчимося жити з собою та іншими. Групові тренінги. Грудень о. Хромова. Батьківські збори. 10—11 класи. Індекс 01702 Вартість передплати на 1 міс. — 25,61 грн на 6 міс. — 153,66 грн на 12 міс. — 307,32 грн34 www.osvitaua.com
 36. 36. 91834 «КлаСнИЙ КЕрІВнИК. БІБлІоТЕКа»Січень П’єси для учнів.лютий Будь здоров, учителю. Тренінги.Березень Формування ціннісного ставлення до себе. Виховні заходи. 5—8 класи.Квітень Формування ціннісного ставлення до сімї, родини, людей. Виховні заходи. 5—8 класи. ШКІЛЬНИЙ СВІТТравень Школа ремесел.Червень о. Бернацька. Сім кольорів життя. Арт-терапевтичні заняття для підлітків.липень Формування ціннісного ставлення до природи. Виховні заходи. 5—8 класи.Серпень День здоров’я.Вересень Формування ціннісного ставлення до праці. Виховні заходи. 5—8 класи.Жовтень Л. Кондратенко. Знову двійка. Шкільна неуспішність як психологічне явище.листопад Формування ціннісного ставлення до культури та мистецтва. Виховні заходи. 5—8 класи.Грудень Формування ціннісного ставлення до суспільства та держави. Виховні заходи. 5—8 класи. Індекс 91834 Вартість передплати на 1 міс. — 25,33 грн на 6 міс. — 151,98 грн на 12 міс. — 303,96 грн www.osvitaua.com 35
 37. 37. 91468 «поЗаШКІлля» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ПрАцІВНиКІВ ПоЗАШКІльНиХ НАВчАльНиХ ЗАКлАДІВ ТА ШКІл Виходить 1 раз на місяць Частково кольорова Індекс 91468ПОзАШКІЛЛЯ Вартість передплати на 1 міс. — 25,25 грн на 6 міс. — 151,50 грн на 12 міс. — 303,00 грн Акція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: palaz@1veresnya.com.ua, palaz.1veresnya@gmail.com новий комплект Щомісяця ви отримуватимете: 89376 — газ. «позашкілля» + газ. «Соціальний педагог» Вартість передплати на 1 міс. — 44,27 грн на 6 міс. — 265,62 грн + на 12 міс. — 531,24 грн36 www.osvitaua.com
 38. 38. Комплекти КоМплЕКТ «поЗаШКІлля» + «поЗаШКІлля. БІБлІоТЕКа»Січень Пєси для учнів.лютий Анімаційна студія як позашкільна форма медіаосвіти.БерезеньКвітень Збереження репродуктивного здоров’я підлітків. Педагогічна рада в позашкільному навчальному закладі. +Травень Школа ремесел.Червень Дозвілля школярів: ігри, розваги, конкурси. ПОзАШКІЛЛЯлипень Гурткова робота. Програми та розробки занять.Серпень День здоров’я.Вересень Заступнику директора позашкільного навчального закладу.Жовтень Портфоліо позашкільного навчального закладу.листопад Школа ремесел.Грудень Позакласна робота. Театралізовані свята. Індекс 09895 Вартість передплати на 1 міс. — 43,46 грн на 6 міс. — 260,76 грн на 12 міс. — 521,52 грн www.osvitaua.com 37
 39. 39. Комплекти «поЗаШКІлля. КоМплЕКТ КнИЖоК» Індекс 37148 1. організація дитячих свят. 7. Сценарії заходів. 2. П’єси для дитячого театру. 8. Трудове навчання. Мистецтво технологій. 3. Планування методичної роботи. 5—11 класи. 4. Планування роботи позашкільного 9. Трудове навчання. Українська вишивка. 5—11 навчального закладу. класи. 5. робочий зошит керівника гуртка. 10. Християнська етика — уроки добра.ПОзАШКІЛЛЯ 6. Санітарно-гігієнічні вимоги 11. Школа ремесел. Соломоплетіння. Килимарство. у навчальному закладі. 12. Школа ремесел. Паперопластика. Ціна — 205,28 грн Передплатити комплект можна 1 раз на 3 міс. за «Каталогом видань України» на 2012 рік. Доставлятися будуть ті самі книжки, незалежно від того, на який квартал оформлена передплата. Щомісяця ви отримуватимете: 95011 — газ. «Шкільний світ» + газ. «позашкілля» Вартість передплати на 1 міс. — 43,87 грн на 6 міс. — 263,22 грн + на 12 міс. — 526,44 грн38 www.osvitaua.com
 40. 40. 40140 «УКраїнСьКа МоВа Та лІТЕраТУра» УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТеРАТУРАВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ Виходить 2 рази на місяць Частково кольорова Індекс 40140 Вартість передплати на 1 міс. — 25,40 грн на 6 міс. — 152,40 грн на 12 міс. — 304,80 грн Вигідна передплата на 6 і 12 місяців Акція для передплатників (Е-версія) Індекс 22062 Вартість передплатина 6 міс. — 130,17 грн на 12 міс. — 260,34 грн E-mail: ukrmova@1veresnya.com.ua ukrmova.1veresnya@gmail.com www.osvitaua.com 39
 41. 41. 06644 «УКраїнСьКа МоВа Та лІТЕраТУра. БІБлІоТЕКа» Січень П’єси для класу.УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТеРАТУРА лютий Ігри на уроках мови та літератури. Березень Формування ціннісного ставлення до себе. Виховні заходи. 5—8 класи. Квітень Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей. Виховні заходи. 5—8 класи. Травень Аналіз поетичних творів. Червень Дозвілля школярів: ігри, розваги, конкурси. липень Письменники-ювіляри — 2013. Сценарії літературних вечорів. Серпень Інформаційний простір школи. Вересень Позакласна робота. Жовтень Інтелектуальні ігри. листопад Предметні тижні. Грудень о. Хромова. Батьківські збори. 10—11 класи. Індекс 06644 Вартість передплати на 1 міс. — 25,33 грн на 6 міс. — 151,98 грн на 12 міс. — 303,96 грн 40 www.osvitaua.com
 42. 42. КомплектиЩомісяця ви отримуватимете: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТеРАТУРА 91816 — газ. «Українська мова та література» + «Українська мова та література. Бібліотека» + Вартість передплати на 1 міс. — 43,32 грн на 6 міс. — 259,92 грн на 12 міс. — 519,84 грнКомплект «ШКІльнИЙ фІлолоГ» Щомісяця ви отримуватимете:09848 — газ. «Українська мова та література» + газ. «Зарубіжна література» Вартість передплати на 1 міс. — 43,39 грн на 6 міс. — 260,34 грн + на 12 міс. — 520,68 грн www.osvitaua.com 41
 43. 43. 40142 «ЗарУБІЖна лІТЕраТУра» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ ТА МеТоДиСТІВ ІЗ ЗАрУБІжНої лІТерАТУри Виходить 2 рази на місяцьзАРУБІЖНА ЛІТеРАТУРА Частково кольорова Індекс 40142 Вартість передплати на 1 міс. — 25,40 грн на 6 міс. — 152,40 грн на 12 міс. — 304,80 грн Акція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: literatura@1veresnya.com.ua, literatura.1veresnya@gmail.com 22054 — газ. «Зарубіжна література» + за півріччя ви отримуватимете: «Зарубіжна література. Бібліотека» Травень Аналіз поетичних творів. Жовтень Тиждень зарубіжної літератури. Вартість передплати + на 6 міс. — 152,90 грн на 12 міс. — 305,80 грн 12 1 42 www.osvitaua.com
 44. 44. 40141 «ІСТорІя УКраїнИ» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ ІСТорІї ТА ПрАВоЗНАВСТВА Виходить 4 рази на місяць Індекс 40141 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Вартість передплатина 1 міс. — 25,46 грн на 6 міс. — 152,76 грн на 12 міс. — 305,52 грн Акція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: history@1veresnya.com.ua, 1veresnya.history@gmail.com 22058 — газ. «Історія України» + за півріччя ви отримуватимете: «Історія України. Бібліотека»Червень різнорівневі завдання для тематичного оцінювання з історії України та всесвітньої історії.Грудень Позакласна робота. Театралізовані свята. Вартість передплати + на 6 міс. — 155,68 грн на 12 міс. — 311,36 грн 24 1 www.osvitaua.com 43
 45. 45. Спецвипуски Спецвипуск «ВСЕСВІТня ІСТорІя» 3-й номер місяця за окремим індексом Виходить 1 раз на місяцьІСТОРІЯ УКРАЇНИ Індекс 91814 Вартість передплати на 1 міс. — 9,47 грн на 6 міс. — 56,82 грн на 12 міс. — 113,64 грн Щомісяця ви отримуватимете: 01708 — газ. «Історія України» + журн. «Історія в школі» Вартість передплати на 1 міс. — 32,49 грн на 6 міс. — 194,94 грн + ІСТОРІЯ В ШКОЛІ на 12 міс. — 389,88 грн44 www.osvitaua.com
 46. 46. СпецвипускиСпецвипуск «праВоЗнаВСТВо Та ІнШІ СУСпІльнІ ДИСцИплІнИ», 4-й номер місяця за окремим індексом Виходить 1 раз на місяць ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Індекс 91471 Вартість передплати на 1 міс. — 9,47 грн на 6 міс. — 56,82 грн на 12 міс. — 113,64 грн www.osvitaua.com 45
 47. 47. 22055 «EngliSh» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ, ВиКлАДАчІВ, СТУДеНТІВ Виходить 2 рази на місяць Частково кольорова Індекс 22055eNGLISH Вартість передплати на 1 міс. — 30,40 грн на 6 міс. — 182,40 грн на 12 міс. — 364,80 грн Вигідна передплата на 6 і 12 місяців Акція для передплатників (Е-версія) Індекс 22056 Вартість передплати на 6 міс. — 156,57 грн на 12 міс. — 313,14 грн E-mail: english@1veresnya.com.ua english.1veresnya@gmail.com46 www.osvitaua.com
 48. 48. Спецвипуски Газета «EngliSh» із вкладкою «EngliSh hiT» у 1-му номері місяця за окремим індексом Виходить 1 раз на місяць Індекс 91472 Вартість передплатина 1 міс. — 16,50 грн на 6 міс. — 99,00 грн на 12 міс. — 198,00 грн eNGLISHГазета «EngliSh» із вкладкою «поЧаТКоВа ШКола» у 2-му номері місяця за окремим індексом Виходить 1 раз на місяць Індекс 91849 Вартість передплатина 1 міс. — 16,50 грн на 6 міс. — 99,00 грн на 12 міс. — 198,00 грн www.osvitaua.com 47
 49. 49. 91848 «EngliSh lESSOnS» Виходить 1 раз на місяць Індекс 91848 Вартість передплати на 1 міс. — 16,50 грн на 6 міс. — 99,00 грнeNGLISH на 12 міс. — 198,00 грн «EngliSh. БІБлІоТЕКа» Виходить 1 раз на 3 місяці Індекс 06703 лютий Проектна робота. 5—8 кл. Вартість передплати Квітень Позакласна робота. Англійська мова. на 3 міс. — 26,23 грн липень Педагогічна майстерня. Початкова школа. на 6 міс. — 52,46 грн Грудень Новітні технології на уроках англійської мови. на 9 міс. — 104,92 грн48 www.osvitaua.com
 50. 50. КомплектиКожні 3 місяці ви отримуватимете: 91838 — газ. «English» + «English. Бібліотека» Вартість передплати + на 3 міс. — 95,71 грн на 6 міс. — 191,42 грн на 12 міс. — 382,84 грн 6 1 Щомісяця ви отримуватимете: eNGLISH 09852 — газ. «English» + газ. «Deutsch» Вартість передплати на 1 міс. — 51,29 грн на 6 міс. — 307,74 грн + на 12 міс. — 615,48 грнЩомісяця ви отримуватимете: 09853 — газ. «English» + газ. « le Français » Вартість передплати + на 1 міс. — 49,67 грн на 6 міс. — 298,02 грн на 12 міс. — 596,04 грн www.osvitaua.com 49
 51. 51. 98557 «EngliSh — ВЧИТЕлю. КоМплЕКТ КнИЖоК» Індекс 98557 1. Академічне письмо. 2. Готуємося до тестування з англійської. Аудіювання. 3. Готуємося до тестування з англійської. Говоріння. 4. Готуємось до тестування з англійської. читання.eNGLISH 5. Зразки тестів з англійської. лексика, граматика, письмо. 6. Зразки тестів з англійської. читання і аудіювання. 7. Професійне письмо. Ціна — 132,28 грн Передплатити комплект можна 1 раз на 3 міс. за «Каталогом видань України» на 2012 рік. Доставлятися будуть ті самі книжки, незалежно від того, на який квартал оформлена передплата.50 www.osvitaua.com
 52. 52. 23676 «DEuTSch» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ, ВиКлАДАчІВ, СТУДеНТІВ ТА ВСІХ, ХТо ВиВчАє НІМецьКУ МоВУ Виходить 2 рази на місяць Частково кольорова DeUTSCH Індекс 23676 Вартість передплати на 1 міс. — 30,00 грн на 6 міс. — 180,00 грн на 12 міс. — 360,00 грнАкція для передплатників на 6 і 12 місяців (Е-версія) E-mail: deutsch@1veresnya.com.ua deu.1veresnya@gmail.com www.osvitaua.com 51
 53. 53. Спецвипуски Газета «DEuTSch» із вкладкою «JugEnD FrESh» у 1-му номері місяця за окремим індексом Для старшокласників та студентів Виходить 1 раз на місяць Частково кольорова Індекс 98942DeUTSCH Вартість передплати на 1 міс. — 16,50 грн на 6 міс. — 99,00 грн на 12 міс. — 198,00 грн Газета «DEuTSch» із вкладкою «DiDakTik» 2-й номер місяця за окремим індексом Виходить 1 раз на місяць Частково кольорова Індекс 95537 Вартість передплати на 1 міс. — 16,50 грн на 6 міс. — 99,00 грн на 12 міс. — 198,00 грн52 www.osvitaua.com
 54. 54. КомплектиКожні 3 місяці ви отримуватимете: 91839 — газ. «Deutsch» + «Deutsch. Бібліотека» + Вартість передплати на 3 міс. — 95,71 грн на 6 міс. — 191,42 грн DeUTSCH 6 1 на 12 міс. — 382,84 грн Щомісяця ви отримуватимете: 09852 — газ. «English» + газ. «Deutsch» Вартість передплати на 1 міс. — 51,29 грн на 6 міс. — 307,74 грн + на 12 міс. — 615,48 грн www.osvitaua.com 53
 55. 55. 23675 « lE FrançaiS » ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ, ВиКлАДАчІВ, СТУДеНТІВ ТА ВСІХ, ХТо ВиВчАє ФрАНцУЗьКУ МоВУ Виходить 2 рази на місяць Індекс 23675Le fraNςaIS Вартість передплати на 1 міс. — 29,07 грн на 6 міс. — 174,42 грн на 12 міс. — 348,84 грн E-mail: france@1veresnya.com.ua, france.1veresnya@gmail.com Щомісяця ви отримуватимете: 09853 — газ. «English» + газ. « le Français » Вартість передплати + на 1 міс. — 49,67 грн на 6 міс. — 298,02 грн на 12 міс. — 596,04 грн 54 www.osvitaua.com
 56. 56. 35238 «МаТЕМаТИКа»ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ МАТеМАТиКи ТА МеТоДиСТІВ Виходить 4 рази на місяць Індекс 35238 МАТеМАТИКА Вартість передплати на 1 міс. — 25,86 грн на 6 міс. — 155,16 грн на 12 міс. — 310,32 грн Вигідна передплата на 6 і 12 місяців Акція для передплатників (Е-версія) Індекс 22064 Вартість передплатина 6 міс. — 133,56 грн на 12 міс. — 267,12 грн E-mail: matem@1veresnya.com.ua Matem.1veresnya@gmail.com www.osvitaua.com 55
 57. 57. Спецвипуски Спецвипуск «КонКУрСИ, ІГрИ, олІМпІаДИ» 4-й номер місяця за окремим індексом Виходить 1 раз на місяцьМАТеМАТИКА Індекс 95007 Вартість передплати на 1 міс. — 9,47 грн на 6 міс. — 56,82 грн на 12 міс. — 113,64 грн56 www.osvitaua.com
 58. 58. КомплектиЩомісяця ви отримуватимете: 91821 — газ. «Математика» + «Математика. Бібліотека» + Вартість передплати на 1 міс. — 43,79 грн на 6 міс. — 262,74 грн на 12 міс. — 525,48 грн МАТеМАТИКА Щомісяця ви отримуватимете: 09854 — газ. «Математика» + газ. «фізика» Вартість передплати на 1 міс. — 44,06 грн на 6 міс. — 264,36 грн + на 12 міс. — 528,72 грнЩомісяця ви отримуватимете: 09855 — газ. «Математика» + газ. «Інформатика» + Вартість передплати на 1 міс. — 44,86 грн на 6 міс. — 269,16 грн на 12 міс. — 538,32 грн www.osvitaua.com 57
 59. 59. 06898 «МаТЕМаТИКа. БІБлІоТЕКа» Січень С. Климчук. Фінансові головоломки. лютий Будь здоров, учителю. Тренінги. Березень Математичний аналіз теоретичних основ інформатики. Квітень Н. Черненко. МАТеМАТиКА + … Інтегровані уроки. Травень Предметні тижні фізико-математичного циклу. Червень В. Лапінський. Інфокомунікація.МАТеМАТИКА липень Н. Деревянко. їх величність рівняння. Серпень В. Ясінський. Геометричні перетворення в задачах математичних олімпіад. Вересень Захист інформаційних ресурсів. Жовтень о. руденко. Математика — дистанційно. Створення дистанційних курсів. Тьюторство. листопад о. Возіянова. Вчимося жити з собою та іншими. Групові тренінги. Грудень С. Лук’янова. Текстові задачі на уроках та в позаурочний час. 7—9 класи. Індекс 06898 Вартість передплати на 1 міс. — 25,33 грн на 6 міс. — 151,98 грн на 12 міс. — 303,96 грн58 www.osvitaua.com
 60. 60. 35263 «ІнфорМаТИКа» ВСеУКрАїНСьКА ГАЗеТА Для ВчиТелІВ ІНФорМАТиКи Виходить 2 рази на місяць Частково кольорова ІНфОРМАТИКА Індекс 35263 Вартість передплати на 1 міс. — 26,50 грнна 6 міс. — 159,00 грн на 12 міс. — 318,00 грн Вигідна передплата на 6 і 12 місяців Акція для передплатників (Е-версія) Індекс 22065 Вартість передплатина 6 міс. — 136,17 грн на 12 міс. — 272,34 грн E-mail: informatika@1veresnya.com.ua informatika.1veresnya@gmail.com www.osvitaua.com 59

×