Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»
Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними вимогами)
№
п/п
Прізвище,
ім’я, по
батькові
Відомості про підвищення
кваліфікації
Категорія,
педзвання,
науковий
ступінь
Відомості про освіту,
рік закінчення
навчання
Кваліфікація за
дипломом
Спеціальність Група
забезпечення
спеціальності
(освітньо-
професійної
програми)
1 Бартошик Ігор
Сергійович
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № WS475099 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 27.09.2020
р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна.
Як розпізнати брехню в соцмережах, в
інтернеті та на телебаченні» від
28.09.2021р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Критичне мислення
для освітян» від 29.05.2022 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Впливай – викривай» від
06.11.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Навчання з
попередження ризиків від
вибухонебезпечних предметів» від
07.11.2022 р.;
Викладач ІІ
кваліфікаційної
категорії
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України, 2012 р.
Викладач вищого
навчального
закладу
«Педагогіка вищої
школи.
Транспортні
технології»
Автомобільний
транспорт
2 Баховська
Марія
Василівна
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № NU 183946 на тему
«Математика у стилі Startup» від
13.02.2020 р.;
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
педагогічне
Луцький державний
педагогічний інститут
ім. Лесі Українки,
1983 р.
Вчитель фізики і
математики
«Фізика і
математика»
ТОВ «На Урок», свідоцтво №
К39-883177 на тему «Професійний
розвиток вчителів математики: ідеї та
методики викладання» від 29.10.2020
р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Критичне мислення
для освітян» від 09.11.2020 р.;
ГО «ІППО», сертифікат
Всеукраїнської наукової конференції
№ 53196092274277 на тему
«Професійний розвиток вчителів ідеї
та методики викладання» від
27.09.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Академічна
доброчесність: онлайн-курс для
викладачів» від 24.10.2021 р.;
ЕdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Школа для всіх» від 28.10.2021
р.;
ЛНТУ, стажування на кафедрі фізики
та вищої математики, свідоцтво СП
№ 05477296/000248-21 на тему
«Використання інноваційних
технологій при викладанні дисциплін
фізико-математичного циклу» від
31.12.2021 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво №
В622-883177 на тему «Викладання
предметів фізико-математичного
циклу в закладах професійно-технічної
та фахової передвищої освіти» від
19.01.2022 р.;
ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів
№9152286325383 на тему «Радянсько-
комуністична окупація України.
Національно-патріотичне виховання в
сучасному закладі освіти.» від
01.10.2022р.;
звання
старший
викладач
ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів
№6774947947332 на тему «Розвиток
пізнавальної активності. Як зацікавити
учнів через використання
інноваційних технологій. Excel,
Greenshot, OCam, PowerPoint, Zoom.
Математика» від 14.10.2022 р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №GDTfE-08-Б-05909 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти.» Базовий рівень від
19.03.2023р.;
3 Бусько Ольга
Андріївна
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 18.04.2021 р.;
ЛНТУ, стажування на кафедрі
економіки, свідоцтво № СП
05477296/000289-22 на тему
«Використання інноваційних
технологій при викладанні
спецдисциплін» від 12.04.2022 р.
Викладач ІІ
кваліфікаційної
категорії
Луцький національний
технічний університет,
2012 р.
Магістр з фінансів
і кредиту
«Фінанси і кредит» Готельно-
ресторанна справа
4 Бущук Віра
Яківна
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність для
освітян» від 03.04.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № QG744721 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Коронавірусна
інфекція: факти проти паніки» від
03.09.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 09.09.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
старший
викладач
Волинський державний
університет ім. Лесі
Українки, 1994 р.
Вчитель географії і
біології
«Географія і
біологія»
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників шкіл від 05.10.2020 р.;
ВНУ ім. Л.Українки, сертифікат № АС
059-06 на тему «Освітні педагогічні
науки» від 19.03.2021 р.;
ГО «Українська асоціація екологічної
психологічної допомоги», сертифікат
Всеукраїнської онлайн-конференції №
053/29-05-К на тему «Паростки
майбутнього у парадоксах буденності»
від 29.05.2021 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Автостопом по біології» від
30.05.2021 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Школа для всіх» від 29.10.2021
р.;
НАДС. Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат на
тему «Цифрові навички для вчителів»
від 05.12.2021 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Оцінювання без знецінювання»
від 26.01.2022 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво №
В661-320546 на тему «Інтерактивна
взаємодія на синхронному
дистанційному уроці за допомогою
сервісу Mentimeter» від 27.04.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Перша домедична
допомога в умовах війни» від
25.08.2022 р.;
НМЦ ПТО у Волинській області
сертифікат №Ф0663 на тему «Цифрова
компетентність в умовах змішаного та
дистанційного навчання» від 27-
28.10.2022 р.;
ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів
№7556801322389 на тему «STEM –
освіта: практичний кейс, цифрові
ресурси для підвищення кваліфікації
освітян. ЄАС.» від 01.12.2022 р.;
Інститут модернізації змісту освіти
сертифікат №ПК-1321 онлайн-курсів
на тему «Забезпечення пріорітетності
інноваційних технологій у формуванні
змісту освіти» від 15.12.2022р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №GDTfE-06-Б-02354 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти.» Базовий рівень від
15.01.2023р.;
ЦПРПП м. Києва сертифікат онлайн-
курсів №23811 на тему «Використання
Е-платформи Mozaik за умов
дистанційного навчання у процесі
вивчення біології у школі» від
15.02.2023 р.;
ВІППО, сертифікат ПП №00526-23 на
тему «Створення інклюзивного
середовища у закладі загальної
середньої освіти» від 25.03.2023р.
5 Герасимик-
Чернова Тетяна
Павлівна
ЛНТУ, свідоцтво СПВ
№05477296/000071-19 на тему
«Формування самостійної
компетентності майбутніх
будівельників як сучасна педагогічна
проблема» від 28.03.2019 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів QE 088422 на тему «Онлайн-
тести від «Всеосвіти» -
альтернативний інструмент для
організації навчання» від 25.04.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Коронавірусна
інфекція: факти проти паніки» від
27.04.2020 р.;
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
викладач-
методист
Глухівський
державний
педагогічний
університет, диплом
СМ № 30884168,
2007 р.,
Луцький національний
технічний університет,
диплом М22 №120996,
2022 р.
Інженер-педагог
Магістр
«Професійне
навчання.
Механізація і
гідромеліорація
сільського
господарства»
Будівництво та
цивільна інженерія
Будівництво та
експлуатація
будівель і споруд
СНУ ім. Лесі Українки, сертифікат
онлайн-курсів № МІК 3-067 на
тему «Шляхи удосконалення
професійних компетентностей
фахівців в умовах сьогодення» від
29.05.2020 р.;
НПУ імені М.П. Драгоманова,
сертифікат №6113355310 від
30.05.2020 р.;
ГО «РУХ освіта», сертифікат
Всеукраїнської наукової онлайн-
конференції № 7936757340 на тему
«Педагог майбутнього. Практичні
навички та інструменти. НУШ» від
18.08.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № NE 991589 на тему «STEM-
освіта: ресурси та перспективи
розвитку в 2020-2021 навчальному
році» від 25.08.2020 р.;
ГО «Фонд підтримки інформаційного
забезпечення студентів», сертифікат
№ 2155218254 на тему «Педагог на
часі змін. Інструменти вчителя 2021»
від 29.08.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № FU422319 на тему
«Платформа «Всеосвіта» для
змішаного навчання. Домашні
завдання в режимі онлайн та
електронний журнал для якісного
контролю знань» від 01.09.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № OL 301592 на тему
«Психолого-педагогічна підтримка
дітей та учнів на початку навчального
року» від 04.09.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № EN 4592201 на тему
«Формування основних категорій та
видів проектування викладачем
дидактичної системи закладу фахової
передвищої освіти в контексті
трансформації освітнього
законодавства» від 01.02.2021 р.;
ТМ «Sniezka», сертифікат на тему
«Практичне використання
лакофарбових матеріалів ТМ
«Sniezka» та технологій групи
компаній «Sniezka»» від 04.02.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів на тему «Організація роботи з
дітьми з особливими освітніми
потребами у закладах освіти» № OS
183302 від 21.03.2021 р.;
НМЦ ПТО, сертифікат онлайн-курсів
№ К- 0370 на тему «Творчі сходинки
Волині» від 06.05.2021 р.;
ГО «Соціальна перспектива»,
сертифікат онлайн-курсів №
ZBJBOC-CE 000095 на тему
«Інформаційні технології та веб-
ресурси в інклюзивному освітньому
середовищі» від 30.07.2021 р.;
ГО «Центр «Розвиток КСВ»,
сертифікат № 102021052 на тему
«Навички для успішної кар’єри» від
10.10.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № SX790500 на тему
«Особливості адаптації та модифікації
освітнього процесу в контексті
інклюзивного навчання» від 27.10.2021
р.;
ТзОВ «МЦФЕР-Україна», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Підвищення
кваліфікації: як планувати та
визнавати результати: від 08.12.2021
р.;
Регіональний навчально-практичний
центр КНАУФ на базі Луцького ВПУ,
сертифікат № 2425 на тему «Зведення
каркасної будівлі із панелей ЛСТК з
використанням комплексних систем
КНАУФ. Монтаж перегородки з
Аквапанелі» від 03.02.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Перша домедична
допомога в умовах війни» від
29.08.2022 р.;
EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Робота на будівельному
майданчику» від 22.12.2022 р.;
EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Перша домедична допомога» від
24.12.2022 р.,
EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Основи будівельного креслення
та правила нанесення умовних
графічних позначень» від 27.01.2023
р.,
Білоцерківський інститут неперервної
професійної освіти, сертифікат
онлайн-курсів №04-01-23/0089 на тему
«Розвиток науково-методичної
компетентності педагогічних
працівників на засадах цифрової
дидактики» від 23.03.2023р.,
ДНУ «Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації»,
сертифікат онлайн-курсів №УКС-
2403/0620 на тему «STEM- освіта: від
теорії до практики» від 24.03.2023 р.,
ЛОІППО, сертифікат №6266747000398
онлайн-курсів на тему «STEM –
навчання в закладах позашкільної
освіти» від 30.03.2023 р.;
ГО «Платформа ОСВІТИ»
Сертифікат онлайн-курсів
№ 318514623838271214 на тему: «
Мінна небезпека, повітряна тривога:
алгоритм швидкого реагування» від
30.08.2023 року.;
ГО «Фонд підтримки інформаційного
забезпечення студентів» Сертифікат
онлайн-курсів № 794471212923811819
на тему «Запобігання булінгу.
Емерджентний підхід» від 30.08.2023
року.
ГО «Платформа освіти» Сертифікат
онлайн-курсів № 252466652433733441
на тему «Удосконалення
інформаційно-цифрової
компетентності педагогічних
працівників» від 30.08.2023 року.
6
Гунчик Роман
Володимирович
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Критичне мислення
для освітян» від 18.12.2020 р.;
ЛНТУ, стажування на кафедрі аграрної
інженерії, свідоцтво СП
05477296/000287-22 на тему
«Використання інноваційних
технологій при викладанні
спецдисциплін» від 12.04.2022 р.,
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Високовольтні
системи автомобілів. Гібрибні приводи
(HVT)» від 10.02.2023 р.,
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Академічна
доброчесність: онлайн-курс для
викладачів» від 25.02.2023 р.;
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Комфорт-
електроніка» від 03.03.2023 р.,
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Автомобільна
механіка: двигун і елементи підвіски»
від 10.03.2023 р.,
Викладач II
кваліфікаційної
категорії
Луцький національний
технічний університет,
2016 р.
Інженер-механік-
дослідник
«Автомобілі та
автомобільне
господарство»
Автомобільний
транспорт
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Бензинове
впорскування для фахівців» від
16.03.2023 р.
7 Данилік
Світлана
Михайлівна
Луцький національний технічний
університет, кафедра будівництва та
цивільної інженерії, свідоцтво СПВ
№05477296/000074-19 на тему
«Застосування дидактичних засобів в
процесі вивчення спецдисциплін» від
28.03.2019 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № NН 081956 на тему
«Особливості гендерної рівності в
освітньому процесі» від 28.01.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № ТА871555 на тему «Форми та
методи подання матеріалу в умовах
дистанційного навчання» від
08.04.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № YР 035245 на тему
«Проєктна діяльність в освітньому
процесі. З чого розпочати?» від
09.04.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № XR162840 на тему
«Рефлексивне оцінювання в
освітньому процесі як ресурс
особистісного розвитку» від
25.05.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № DH924715 на тему «Розвиток
уваги на різних вікових етапах.
Порушення уваги» від 27.10.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № AV099020 на тему
«Мотивація учнів шляхом власних
досягнень вчителя» від 03.11.2020 р.;
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
старший
викладач
Український орден
Дружби народів
інститут інженерів
водного господарства,
Диплом УВ № 913696,
1991 р.
Інженер-
будівельник
«Промислове та
цивільне
будівництво»
Опорядження
будівель і споруд
та будівельний
дизайн
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № UW193352 на тему
«Ефективна цифрова взаємодія з
учнями в умовах дистанційного
навчання. Онлайн-ресурси для
урізноманітнення освітнього процесу»
від 10.11.2020 р.;
Білоцерківський інститут неперервної
професійної освіти, сертифікат
Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції
№ НПК-04-01-25/0144 на тему
«Інноваційні технології при підготовці
фахівців будівельної галузі» від
19.11.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № YN081534 на тему «Сучасні
підходи до організації виховної роботи
в закладах освіти» від 03.12.2020 р.;
ТМ «Sniezka», сертифікат на тему
«Практичне використання
лакофарбових матеріалів ТМ
«Sniezka» та технологій групи
компаній «Sniezka»» від 04.02.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № YC916126 на тему
«Урізноманітнюємо освітній процес за
допомогою розробок. Відповідально
використовуємо методичні розробки у
освітньому процесі» від 25.05.2021 р.;
ГО «Соціальна перспектива»,
сертифікат № ISO51Y-CE000432 на
тему «Інклюзія та дистанційне
навчання» від 05.11.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № RS834688 на тему «Figma –
сучасний інструмент для створення
якісних методичних матеріалів. Від
ідеї до реалізації» від 03.12.2021 р.,
ТМ «Sniezka», сертифікат на тему
«Практичне використання
лакофарбових матеріалів ТМ
«Sniezka» та технологій групи
компаній «Sniezka»» від 11.02.2022 р.;
НМЦ ПТО у Волинській області,
сертифікат №С-609 на тему
«Навчальні проєкти. Коротко про
головне» від 18.02.2022 р.,
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» Центральний інститут
післядипломної освіти, свідоцтво СП
35830447/2723-22 на тему
«Професійний розвиток педагогічних
працівників закладів фахової
передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» від 11.11.2022 р.
8 Деміх Іван
Васильович
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна.
Як розпізнати брехню в соцмережах, в
інтернеті та на телебаченні» від
24.10.2021 р.;
ЛНТУ, стажування на кафедрі аграрної
інженерії, свідоцтво СП
№05477296/000286-22 на тему
«Використання інноваційних
технологій при викладанні
спецдисциплін» від 12.04.2022 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № В736-1749141 на тему
«Онлайн-урок у Zoom і Google Meet:
поради щодо налаштування безпеки»
від 19.12.2022 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № В742-1749141 на тему
«Впровадження формувального
оцінювання під час дистанційного
навчання» від 19.12.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Перша домедична
Викладач I
кваліфікаційної
категорії
Харківський
національний
технічний університет
с/г ім. П. Василенка,
2013 р.
Інженер-механік «Механізація
сільського
господарства»
Агроінженерія
допомога в умовах війни» від
20.12.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Освіта для всіх:
різноманітність, інклюзія та фізичний
розвиток» від 20.12.2022 р.;
9 Деміх Інна
Ленідівна
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 30.05.2022 р.,
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність для
освітян» від 31.05.2023 р.
Викладач
спеціаліст
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2013 р.
Біолог, викладач
біології
середнього
навчального
закладу (біологія).
«Біологія»
10 Довгополик
Юлія
Валеріївна
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність для
освітян» від 21.02.2023 р.
Викладач
спеціаліст
Волинський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2011 р.
Юрист «Правознавство»
11 Домальчук
Сергій
Васильович
Луцький національний технічний
університет, свідоцтво СПВ
05477296/000143-19 на тему
«Українські остарбайтери» від
26.12.2019 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 27.09.2020
р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «права людини в освітньому
просторі» від 28.02.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Освітні інструменти
критичного мислення» від 28.02.2021
р.;
ГО «Платформа ОСВІТИ» сертифікат
онлайн-курсів №6923824623247 на
тему «Формування історичної
компетентності на уроках всесвітньої
історії» від 31.10.2022 р.,
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії
Волинський державний
університет імені Лесі
Українки, 2005 р.
Історик, викладач
історії
«Історія»
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» Центральний інститут
післядипломної освіти, свідоцтво СП
35830447/2725-22 на тему
«Професійний розвиток педагогічних
працівників закладів фахової
передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» від 11.11.2022 р.
12 Євстратьєв
Володимир
Федорович
ТОВ «Академія інноваційного
розвитку освіти» сертифікат онлайн-
курсів № С2020-0280 на тему
«Професійна мобільність педагога» від
02.03.2020 р.;
ГО «Соціальна перспектива»,
сертифікат онлайн-курсів №A9XQ28-
CE002111 на тему «Інклюзія та
дистанційне навчання» від 08.02.2021
р.;
Державна наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти» сертифікат
№ ФК-2645 Всеукраїнського семінару-
практикуму на тему «Освітній
марафон практик: Фітнес технології
для розвитку фізичних якостей на
уроці фізичної культури» від
27.05.2022 р.,
Сумський державний університет,
свідоцтво СП№05408289/0458-23 на
тему «Педагогічна майстерність у
сфері фізичного виховання та спорту»
від 03.03.2023 р.;
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії
Старший
викладач
Луцький державний
педагогічний інститут,
1980 р.
Вчитель фізичного
виховання
«Фізичне
виховання»
13 Колядюк
Віктор
Миколайович
Луцький національний технічний
університет, свідоцтво СПВ
№05477296/000146-19 на тему
«Інноваційні методи навчання як
основа формування пізнавальної
активності майбутніх менеджерів» від
26.12.2019 р.;
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії
Луцький державний
технічний університет,
Диплом ВС № 25322085,
2004 р.
Спеціаліст з
фінансів
«Фінанси» Облік і
оподаткування
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 17.12.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність для
освітян» від 17.12.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Наука про навчання:
Що має знати кожен вчитель (Teachers
Cjllege» Колумбійський університет,
США)» від 10.02.2021 р.;
Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат на
тему «Цифрограм для вчителів» від
29.11.2021 р.,
ЛОІППО, сертифікат №7767318798398
онлайн-курсів на тему «STEM –
навчання в закладах позашкільної
освіти» від 30.03.2023 р.,
14 Корх Альона
Сергіївна
Луцький національний технічний
університет, сертифікат № 204 на тему
«Облік, калькуляція і звітність» від
11.03.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 11.03.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № DJ269813 на тему «CultFood:
як змінити харчування у школі» від
06.06.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Підвищення
кваліфікації педагогічних працівників:
нові вимоги і можливості» від
06.04.2022 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № В724-3459443 на тему
Викладач І
кваліфікаційної
категорії
Полтавський
кооперативний
інститут, 1996 р.
Інженер-технолог «Технологія
громадського
харчування»
Готельно-
ресторанна справа
«Наскрізні навички», «ІКТ»,
«Практичні прийоми» від 05.09.2022
р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № К89-3459443 на тему
«Пріоритети в освіті: формування
патріотичної свідомості» від
22.09.2022 р.;
ЛОІППО, сертифікат №9166748138398
онлайн-курсів на тему «STEM –
навчання в закладах позашкільної
освіти» від 30.03.2023 р.;
ГО «Фонд підтримки інформаційного
забезпечення студентів»
Сертифікат № 796956368023776 про
підвищення кваліфікації на тему:
Пріоритетні шляхи розвитку освіти,
23.04.2023р.;
Сертифікат № 05691 онлайн-зустрічі
на тему «МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ: інформованість
споживача та відповідальність
виробника», 24.05.2023р.
«Удосконалення інформаційно-
цифрової компетентності педагогічних
працівників», сертифікат 2023 року.
15 Кравченко
Тетяна
Феодосіївна
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № CY554645 на тему «Онлайн-
тестування як форма контролю та
підвищення якості знань» від
21.03.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 03.04.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність для
освітян» від 03.04.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № EH912606 на тему «Онлайн-
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
педагогічне
звання старший
викладач
Полтавський
кооперативний
інститут, 1989 р.
Інженер-технолог «Технологія і
організація
громадського
харчування»
Готельно-
ресторанна справа
тести від «Всеосвіти» -
альтернативний інструмент для
організації навчання» від 21.04.2020 р.;
«ВСЕСВІТА», сертифікат онлайн-
марафону № RV076477 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат
Всеукраїнської науково-практичної
онлайн-конференції № VN751137 на
тему «Очікування та перспективи
освітнього процесу у 2020/2021
навчальному році» від 01.09.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № DF594545 на тему
«Ефективна та зручна організація
дистанційного навчання за допомогою
інноваційних тестів» від 16.01.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № LE823788 на тему
«Толерантна освіта – запорука
здорового суспільства»
від 07.03.2021 р.; «ВСЕОСВІТА»,
сертифікат онлайн-курсів № DІ344474
на тему «CultFood: як змінити
харчування у школі» від 03.06.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів №РК358768 на тему
«Конструктор тестів схвалений
грифом МОН. Надійний інструмент
для перевірки знань» від
03.11.2021 р.;
«ВСЕСОВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № NK540523 на тему
«Авторське право для педагогів. Як
створювати методичні матеріали
чесно» від 09.02.2022 р.;
PROMETHEUS сертифікат онлайн-
курсів на тему «Підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників:нові вимоги і можливості»
від 15.04.2022 р.;
ГО «Ресторанна Гільдія» сертифікат
онлайн-курсів №05693 на тему
«Маркування харчових продуктів:
інформованість споживача та
відповідальність виробника» від
24.05.2023 р.
16 Кравчик Любов
Матвіївна
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № ЕВ623301 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № НС341306 на тему
«Формування компетентного читача й
мотивація до вивчення української
літератури в середній школі» від
17.12.2021 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № В 181-150576 на тему
«Типові завдання на ЗНО з української
мови та літератури: на що потрібно
звернути увагу», від 13.02.2021 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів №В338-150575 на тему
«Вивчення української мови та
літератури за допомогою соцмереж»
від 12.02.2021 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № В378-150575 на тему «Як
розвивати емоційний інтелект учнів на
уроках літератури» від 12.02.2021 р.;
НАДС,Дія. Міністерство цифрової
трансформації України Базовий курс,
сертифікат на тему «Цифрові навички
для вчителів» від 30.11.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № LM527672 на тему «Онлайн-
олімпіада як інструмент перевірки
засвоєних знань» від 12.02.2022 р.;
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
старший
викладач
Луцький державний
педагогічний інститут
імені Лесі Українки,
1986 р.
Вчитель
української мови і
літератури
середньої школи
«Українська мова і
література»
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» Центральний інститут
післядипломної освіти, свідоцтво СП
35830447/2735-22 на тему
«Професійний розвиток педагогічних
працівників закладів фахової
передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» від 11.11.2022 р.
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № К98-150575 на тему
«Предметний інтенсив: викладання
української мови в сучасних умовах»
від 28.11.2022 р.;
Інститут модернізації змісту освіти
сертифікат №ПК-1053 онлайн-курсів
на тему «Українська, що надихає» від
13.12.2022р.;
НМЦ ПТО у Волинській області
сертифікат №ПК0854 на тему
«Громадська освіта у контексті
російсько-української війни» від
09.03.2023 р.
17 Кузьмич
Тамара
Петрівна
ЛНТУ, стажування на кафедрі
професійної освіти та комп'ютерних
технологій, свідоцтво
№СПВ05477296/000173-20 на тему
«Застосування інноваційних
технологій в процесі вивчення
інформатики» від 18.04.2020 р.;
ГО «Соціальна перспектива»,
сертифікат онлайн-вебінару на базі
Вінницького інституту ЗВО
«Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» № Р/н 1/9-
589 на тему «Інклюзивне навчання та
дистанційна освіта» від 23.12.2020 р.;
ТзОВ «МЦФЕР-Україна», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Підвищення
кваліфікації: як планувати та
визнавати результати» від 08.12.2021
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
методист
Волинський державний
університет ім. Лесі
Українки, 1994 р.
Вчитель
математики та
інформатики
«Математика»
р.;
Віртуальний дискусійний майданчик
«Сучасні тренди створення
електронного освітнього контенту:
практичний аспект. Досвід роботи
Науково-методичного центру ВФПО» ,
сертифікат 2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів на тему
«Урізноманітнюємо освітній процес за
допомогою розробок. Відповідально
використовуємо методичні розробки у
освітньому процесі від 25.05.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Критичне мислення
для освітян» від 31.08.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів на тему
«Конструктор уроків, схвалений
грифом МОН. Сучасний та якісний
інструмент для навчання» від
10.11.2021 р.;
НАДС. Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат на
тему «Цифрові навички для вчителів»
від 29.11.2021 р.;
Національний центр «Мала академія
наук України» сертифікат №STEM-
IME-JASU-06-22-0893 онлайн-курсів
на тему «STEM – світ інноваційних
можливостей» від 10.11.2022 р.;
НМЦ ПТО у Чернігівській області,
сертифікат №704 на тему «Організація
інклюзивного навчання у закладах
профтехосвіти» від 09.01.2023 р.,
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №GDTfE-06-Б-08213 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти.» Базовий рівень від
15.01.2023р.;
ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат
онлайн-курсів
№Y2004231116350127EAD на тема
«Розвиток ключових компетентностей
під час вивчення теми «Аналіз та
візуалізація даних» у 10(11) класі» від
20.04.2023 р.
18
Кух Олег
Іванович
Любешівський районний військовий
комісаріат, довідка № 810 про
навчальні збори з військової
підготовки від 28.09.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна.
Як розпізнати брехню в соцмережах, в
інтернеті та на телебаченні»» від
15.06.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Перша домедична
допомога в умовах війни» від
15.08.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Освіта для всіх:
різноманітність, інклюзія та фізичний
розвиток» від 15.08.2022 р.;
ВНУ ім. Лесі Українки, сертифікат
№АС2023-2008 на тему «Розвиток
професійних компетентностей» від
25.02.2023 р.,
ФОП «Глазков Роман Миколайович»,
сертифікат онлайн-курсів
№ПК230134092 на тему «Побудова
ефективної системи управління
закладом фахової передвищої освіти»
від 27.02.2023 р.
Спеціаліст
Волинський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2010 р.
Викладач
фізичного
виховання,
методист
спортивно-масової
роботи
«Фізичне
виховання»
19 Лащ Анна
Сергіївна
ЛНТУ, свідоцтво СПВ
05477296/000145-19 на тему
«Економіка підприємства» від
Спеціаліст Луцький національний
технічний університет,
2016 р.
Магістр з обліку і
аудиту
«Облік і аудит»
26.12.2019 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № BG214816 на тему
«Практичні поради щодо організації
дистанційного навчання під час
карантину» від 23.03.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № MN523717 на тему
«Використання онлайн-тестів для
організації дистанційного навчання в
умовах карантину» від 30.03.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № JQ804092 на тему «Проєктна
діяльність освітньому процесі. З чого
розпочати?» від 09.04.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № QE496049 на тему «Ігрові
педагогічні прийоми: як пробудити в
учнів інтерес до навчання?» від
30.04.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів №WQ576075 на тему «Лепбук
як інструмент реалізації практичного
та творчого навчання» від 18.05.2020
р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № DM521924 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів №UE196613 на тему «Освітній
процес у ЗЗСО в умовах світової
пандемії COVID-19» від 25.08.2020 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво №
В364-432054 на тему «Можливості
«На Урок» для організації ефективної
STEM-, STEAM, STREAM-діяльності»
від 01.11.2020 р.;
«ВСЕРСВІТА», сертифікат
№WF520175 на тему «Як викладати
фінансову грамотність цікаво та
корисно» від 02.11.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат
№GW965429 на тему «Ефективна
цифрова взаємодія з учнями в умовах
дистанційного навчання. Онлайн-
ресурси для урізноманітнення
освітнього процесу» від 10.11.2020 р.
20 Літвинчук
Надія Петрівна
ЛНТУ, свідоцтво
№СПВ05477296/000172-20 на тему
«Застосування засобів інноваційних
технологій у процесі вивчення
зарубіжної літератури» від 18.04.2020
р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 16.01.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Критичне мислення
для освітян» від 05.10.2021 р.,
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів №RH342684 на тему «Розвиток
культурної компетентності на уроках
зарубіжної літератури» від 08.06.2022
р.;
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» Центральний інститут
післядипломної освіти, свідоцтво СП
35830447/2739-22 на тему
«Професійний розвиток педагогічних
працівників закладів фахової
передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» від 11.11.2022 р.
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії,
старший
викладач
Луцький державний
педагогічний інститут
імені Лесі Українки,
1982 р.
Вчитель російської
мови і літератури
«Російська мова і
література»
21 Люсік Вадим
Олександрович
EdEra, сертифікат онлайн-курсів від
05.10.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів від
12.04.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів від 20.02.2020р.;
Викладач І
кваліфікаційної
категорії
Волинський
національний
університет ім. Лесі
Українки, 2012 р.
Вчитель фізики та
інформатики
«Фізика»
ВІППО № 2687 від 09.11.2021 р.;
НАДС. Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат на
тему «Цифрові навички для вчителів»
від 29.11.2021 р.
22 Масюк Василь
Петрович
ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат
№10459087434 на тему «Реалізація
освітніх проектів у закладах освіти.
STEМ» від 12.12.2020 р.;
ГО «ІППО», сертифікат онлайн-курсів
№48531131782 на тему «Перевернуті
уроки. Нестандартні методики
навчання» від 17.04.2021 р.,
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» Центральний інститут
післядипломної освіти, свідоцтво СП
35830447/2742-22 на тему
«Професійний розвиток педагогічних
працівників закладів фахової
передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» від 11.11.2022 р.
Викладач ІІ
кваліфікаційної
категорії
Луцький національний
технічний університет,
2014 р.
Спеціаліст
будівництва
«Міське
будівництво та
господарство»
Опорядження
будівель і споруд
та будівельний
дизайн
23 Матюк
Людмила
Василівна
«ВСЕОСВІТА» сертифікат №
VH675383 на тему «Онлайн-
тестування як форма контролю та
підвищення якості знань» від
23.01.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № UW126494 на тему
«Психологічна служба в системі освіти
України» від 29.01.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність для
освітян» від 03.04.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Наука про освіту: що
повинен знати лідер освітнього
стартапа» від 15.04.2020 р.;
Маріупольський будівельний коледж,
сертифікат № 004/0146 на тему
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії
Львівський державний
аграрний університет,
2007 р.
Спеціаліст з обліку
і аудиту
«Облік і аудит» Облік і
оподаткування
«Бізнес-планування на підприємствах
України» від 24.04.2020 р.;
Маріупольський будівельний коледж,
сертифікат № 004/0148 на тему
«Банкрутство підприємства» від
24.04.2020 р.;
Маріупольський будівельний коледж,
сертифікат № 004/0150 на тему
«Сучасний стан та перспективи
розвитку сільського господарства» від
24.04.2020 р.;
Маріупольський будівельний коледж,
сертифікат № 004/0152 на тему
«Планування потреби в матеріально-
технічних ресурсах підприємства» від
24.04.2020 р.;
Маріупольський будівельний коледж,
сертифікат № 004/0154 на тему
«Проблеми безробіття та шляхи його
подолання в Україні» від 24.04.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Коронавірусна
інфекція: факти проти паніки» від
28.04.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «З учнями про освіту та кар’єру»
від 10.05.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Наукова комунікація в
цифрову епоху» від 11.06.2020 р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № К35-299451 на тему
«Навчальний рік 2020-2021: виклики
та можливості» від 19.08.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» свідоцтво онлайн-
курсів № MW462070 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 09.09.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № АК070593 на тему
«Очікування та перспективи
освітнього процесу у 2020/2021
навчальному році» від 08.02.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Наука про
навчання;Що має знати кожен
вчитель? Teachers Cjllege»
Колумбійський університет, США)»
від 11.02.2021 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 14.02.2021
р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № LJ341534 на тему
«Толерантна освіта – запорука
здорового суспільства» від 10.03.2021
р.;
НМЦ вищої та фахової передвищої
освіти, сертифікат № СС
38282994/1151-21 на тему Інноваційна
педагогічна діяльність у закладах
фахової передвищої освіти» від
23.03.2021 р.;
КІПО, сертифікат онлайн-курсів №
2322060571258 на тему «Інтегровані
підходи в освітньому середовищі.
Практичні заходи та компетентнісне
навчання» від 26.10.2021 р.;
ГО "Платформа ОСВІТИ", сертифікат
онлайн-курсів № 8923594833263
на тему «Технології дистанційного
навчання» від 15.11.2021 р.;
НАДС. Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат на
тему «Цифрові навички для вчителів»
від 29.11.2021 р.;
ТзОВ «Видавнича група «Основа»»,
сертифікат онлайн-курсів № 4469-
4553-5336 на тему «Креативність і
освіта: новий погляд і нові
можливості» від 20.12.2021 р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №К-GfE- 01161 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти. Переваги об’єднаної системи
workspace для української освіти» від
10.11.2022р.;
ГО «РУХ ОСВІТА», сертифікат №
9157281284483 на тему «Як успішно
працювати з дитиною з ООП:
практичні аспекти. Інклюзії» від
11.12.2022 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № НК927764 на тему «Сучасні
підходи та інструменти профорієнтації
у закладах освіти» від 21.03.2023 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № LF311136 на тему
«Медіаграмотність як складова
інформаційно-цифрової
компетентності педагога» від
21.03.2023 р.;
ЦПРПП, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Підприємницька компетентність
педагога в сучасному освітньому
середовищі» від 03.03.2023 р.,
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №GDTfE-ВКЗ-01648 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти.» від 16.01.2023р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №GDTfE-ВПП-11040 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти.» від 16.01.2023р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат ЦІРАОПД-
3218 онлайн-курсів на тему «Рішення
Google for education для автоматизації
оцінювання та формування
підсумкових документів і звітів» від
16.01.2023р.;
EU4Skills, сертифікат №1-24Л на тему
«Розвиток підприємницьких навичок
учнів» від 03.03.2023 р.,
ЦПРПП, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Медіаосвіта та медіаграмотність
як освітні категорії» від 09.02.2023 р.
24 Мацерук
Світлана
Сергіївна
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників шкіл від 20.12.2020 р.;
КІППО, сертифікат онлайн-курсів
№4425076365264 на тему
«Візуалізація уроків. Освітні сервіси
для педагогів» від 27.11.2021 р.;
КІППО сертифікат онлайн-курсів
№4425076365269 на тему «Навички
критичного сприйняття онлайн
контенту на уроці» від 27.11.2021 р.;
PROMETHEUS сертифікат онлайн-
курсів на тему «Захист прав людей з
інвалідністю» від 03.12.2021 р.;
ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів
№ 4325777957294 на тему
«Формування та впровадження
інноваційних педагогічних
технологій» від 04.12.2021 р.;
ГО «РУХ Освіта», сертифікат №
1432318373349 на тему «Реалізація
НУШ в умовах сьогодення» від
19.02.2022 р.
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії
Волинський державний
університет ім. Л.
Українки, 1999 р.
Історик, викладач
історії
«Історія»
ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів
№ 8653326660359 на тему
«Формування самостійності,
загальнонавчальних навичок та умінь.
Інклюзія.» від 24.10.2022 р.,
ЛНТУ, свідоцтво СП
05477296/000333-22 на тему
«Використання інноваційних
технологій при викладанні дисциплін
гуманітарного циклу» від 31.12.2022
р.,
25 Менделюк
Тетяна
Михайлівна
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 21.01.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність:
практичні навички» від 15.04.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 29.11.2020
р.;
PROMETHEUS сертифікат онлайн-
курсів на тему «Захист прав людей з
інвалідністю» від 11.11.2021 р.,
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» Центральний інститут
післядипломної освіти, свідоцтво СП
35830447/2745-22 на тему
«Професійний розвиток педагогічних
працівників закладів фахової
передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» від 11.11.2022 р.
Викладач вищої
категорії,
Старший
викладач
Волинський державний
університет імені Лесі
Українки, 2006 р.
Філолог, викладач
української мови
та літератури
«Українська мова
та література»
26 Мельник Роман
Миколайович
СНУ ім. Лесі Українки, сертифікат
№АС 010-22 на тему «Інноваційні
технології в Новій українській школі»
від 16.06.2020 р.;
СНУ ім. Лесі Українки, сертифікат
№АС 028-05 на тему «Організація
Викладач
І кваліфікаційної
категорії
Волинський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2008 р.
Магістр
політології
«Політологія»
інклюзивного навчання у закладах
освіти» від 13.10.2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Освітні інструменти
критичного мислення» від 31.01.2021
р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 21.02.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників:нові вимоги і можливості»
від 08.03.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Академічна
доброчесність: онлайн-курс для
викладачів» від 09.03.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Жінки та чоловіки:
гендер для всіх» від 20.03.2022 р.;
ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат
онлайн-курсів №5805486835643401 на
тему «Економіка. Підвищення
кваліфікації.» від 27.06.2022 р.;
ГО «РУХ ОСВІТА» сертифікат
онлайн-курсів №58581540534000 на
тему «Громадянська освіта.
Підвищення кваліфікаціїї.» від
30.06.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна.
Як розпізнати брехню в соцмережах, в
інтернеті та на телебаченні» від
01.07.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Управління якістю
освіти в школі» від 07.07.2022 р.;
ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів
№5245037826576 на тему «Емоційний
інтелект та профілактика професійного
вигорання педагога під час воєнного
стану.» від 17.07.2022 р.;
ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат
онлайн-курсів №5747281864351 на
тему «Профілактика емоційного
вигорання під час війни. Як бути в
ресурсному стані Вчителю та учню.»
від 10.08.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна
під час війни» від 06.10.2022 р.;
ГО «РУХ ОСВІТА» сертифікат
онлайн-курсів №7240871294415 на
тему «Розвиток комунікативних
навичок толерантного спілкування,
прийомів ефективної взаємодії та
співпраці при викладанні
правознавства.» від 07.12.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Наука про навчання:
Що має знати кожен вчитель? Teachers
College (Колумбійський університет,
США)» від 19.12.2022 р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат ЦІРАОПД-
00339 онлайн-курсів на тему «Рішення
Google for education для автоматизації
оцінювання та формування
підсумкових документів і звітів» від
20.12.2022р.;
ЛНТУ, свідоцтво СП
05477296/000334-22 на тему
«Використання інноваційних
технологій при викладанні
спецдисциплін» від 31.12.2022 р.,
ФОП Малець Василь Васильович,
сертифікат онлайн-курсів на тему
«Чим відрізняється фахова стаття
категорії «Б» від наукової статті
SCOPUS/WEB OF SCIENCE» від
23.01.2023 р.;
ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів
№7464810233389 на тему «STEM –
освіта: практичний кейс, цифрові
ресурси для підвищення кваліфікації
освітян. ЄАС.» від 01.12.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Цивільна оборона та
захист у надзвичайних ситуаціях» від
02.03.2023 р.;
НМЦ ПТО у Волинській області
сертифікат №ПК0856 на тему
«Громадська освіта у контексті
російсько-української війни» від
09.03.2023 р.,
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № В868-2615212 на тему «Чат
«На Урок»: розвиток критичного
мислення учнів за допомогою
штучного інтелекту» від 23.05.2023 р.
27 Михалик
Лариса
Василівна
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № PV297429 на тему «Майстер-
клас зі створення леп буку. Від ідеї до
реалізації» від 22.12.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № SV556816 на тему «Психічне
здоров'я педагога у сучасних умовах:
від теорії до практики» від 25.12.2020
р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № JR58117 на тему
«Організація корекційно-розвиткової
роботи з дітьми з тяжкими
порушеннями мовлення в умовах
інклюзивного середовища» від
09.01.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
Спеціаліст ІІ
категорії
Луцький національний
технічний університет,
2010 р.
Спеціаліст з
комп’ютерних
технологій в
управлінні та
навчанні
«Професійне
навчання.
Комп’ютерні
технології в
управлінні та
навчанні».
курсів на тему «Дезінформація: види,
інструменти та способи захисту» від
24.10.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Академічна
доброчесність: онлайн-курс для
викладачів» від 25.10.2021 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Школа для всіх» від 29.10.2021
р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів на тему «Конструктор тестів,
схвалений МОН. Надійний інструмент
для перевірки знань» від
03.11.2021 р.;
Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат на
тему «Цифрограм для вчителів» від
29.11.2021р.;
ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів
№5951590713383 на тему «Радянсько-
комуністична окупація України.
Національно-патріотичне виховання в
сучасному закладі освіти.» від
01.10.2022р.;
ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн-
курсів № В747-1040255 на тему
«Педагогічні «смаколики» в щоденній
роботі класного керівника» від
18.10.2022 р.;
ТзОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА»
сертифікат онлайн-курсів на тему
«Сміливі навчати» від 20.10.2022р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №К-GfE-00146 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти. Переваги обєднаної системи
Workspace для української освіти» від
10.11.2022 р.;
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» Центральний інститут
післядипломної освіти, свідоцтво СП
35830447/2747-22 на тему
«Професійний розвиток педагогічних
працівників закладів фахової
передвищої освіти (коледжів,
технікумів)» від 11.11.2022 р.
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №GDTfE-04-Б-00263 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти.» Базовий рівень від
13.11.2022р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
курсів №GDTfE-04-C-02025 на тему
«Цифрові інструменти Google для
освіти.» Середній рівень від
20.11.2022р.;
ДНУ «Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації»,
сертифікат онлайн-курсів №УКС-
2403/1983 на тему «STEM- освіта: від
теорії до практики» від 24.03.2023 р.,
ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат
онлайн-курсів
№Y2004231116360927F19 на тему
«Розвиток ключових компетентностей
під час вивчення теми «Аналіз та
візуалізація даних» у 10(11) класі» від
20.04.2023 р.
28 Михалик Олег
Анатолійович
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Високовольтні
системи автомобілів. Гібрибні приводи
(HVT)» від 10.02.2023 р.,
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Комфорт-
електроніка» від 03.03.2023 р.,
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
Викладач
Спеціаліст
Луцький національний
технічний університет,
2015 р.
Спеціаліст з
товарознавства та
експертизи в
митній справі
«Товарознавство та
експертиза в
митній справі»
онлайн-курсів на тему «Автомобільна
механіка: двигун і елементи підвіски»
від 10.03.2023 р.,
ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат
онлайн-курсів на тему «Бензинове
впорскування для фахівців» від
16.03.2023 р.
29 Муха Наталія
Василівна
ВСП «Львівський навчально-науковий
центр професійної освіти», свідоцтво
№ СПВ № 05477296/00072-19 від
28.03.2019 р.;
Луцький національний технічний
університет, свідоцтво СПВ №
05477296/000072-19 на тему
Індивідуальний підхід на уроках
виробничого навчання» від 28.03.2019
р.;
Львівський навчально-науковий центр
професійної освіти, свідоцтво №
000365-20 на тему «Інноваційно-
освітні технології у професійній
підготовці фахівців» від 29.09.2020 р.;
Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного
університету, свідоцтво № 3631 від
16.06.2021 р.
Викладач
спеціаліст
Луцький національний
технічний університет,
2011 р.
Інженер-механік «Обладнання
переробних
харчових
виробництв»
«Галузеве
машино буду-
вання»
30 Невірець
Оксана
Володимирівна
Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти, свідоцтво АС
№02139699/03842-І-19, від 06.12.2019
р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № MG212437 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 08.11.2020
р.; British Council
«EXAM STRATEGIES FROM A TO
Викладач І
кваліфікаційної
категорії
Львівський
національний
університет ім. Івана
Франка, 2010 р.
Філолог, викладач
англійської і
німецької мов та
літератур
«Мова і література
(англійська)»
Z», 23.03.2021р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Критичне мислення
для освітян» від 05.04.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Освітні інструменти
критичного мислення» від 21.10.2021
р.;
Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат
онлайн-курсів на тему «Цифрограм
для вчителів» від 29.11.2021 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «З учнями про освіту та кар’єру»
від 12.12.2021 р.;
НМЦ ПТО у Волинській області
сертифікат №Ф0700 на тему «Цифрова
компетентність в умовах змішаного та
дистанційного навчання» від 27-
28.10.2022 р.
31
Нестерук
Василь
Михайлович
ТзОВ «Академія інноваційного розвитку
освіти», сертифікат онлайн-курсів №
С2020-0281 на тему «Професійна
мобільність педагога» від 02.03.2020 р.;
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова свідоцтво
№001255-20 на тему «Інноваційно
освітні технології у загальноосвітній
підготовці від 24.12.2020 р.;
ГО «Соціальна перспектива», сертифікат
онлайн-курсів № GTAU7W-
CE000145 на тему «Інклюзія та
дистанційне навчання» від 11.03.2021 р.
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії
Луцький державний
педагогічний інститут
ім. Л. Українки, 1983 р.
Вчитель фізичного
виховання
середньої школи
«Фізичне
виховання»
32 Оласюк
Валентина
Сергіївна
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № QF308529 на тему «Онлайн-
інструменти для створення навчальних
відео та скринкастів» від 29.04.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
Викладач І
кваліфікаційної
категорії,
Луцький національний
технічний університет,
2009 р.
Спеціаліст
будівництва
«Промислове і
цивільне
будівництво»
Опорядження
будівель і споруд
та будівельний
дизайн
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від
20.12.2020р.;.
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № SW 734115 на тему
«Формування основних категорій та
видів проєктування викладачем
дидактичної системи закладу фахової
передвищої освіти в контексті
трансформації освітнього
законодавства» від 17.02.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № OV868738 на тему
«Організація роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами у
закладах освіти»
від 10.03.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № BW186611 на тему
«Особливості адаптації та модифікації
освітнього процесу в контексті
інклюзивного навчання» від 27.10.2021
р.;
ДІЯ. НАДС. Базовий курс сертифікат
на тему «Цифрові навички для
вчителів» від 01.12.2021 р.;
ТЗОВ МЦФЕР-Україна, сертифікат на
тему «Підвищення кваліфікації:як
планувати та визнавати», від
08.12.2021 р.;
Регіональний навчально-практичний
центр КНАУФ на базі Луцького ВПУ,
сертифікат № 2426 на тему «Зведення
каркасної будівлі із панелей ЛСТК з
використанням комплексних систем
КНАУФ. Монтаж перегородки з
Аквапанелі» від 03.02.2022 р.;
Національна академія педагогічних
наук України
ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» . Білоцерківський Інститут
Неперервної професійної освіти
Свідоцтво про підвищення
кваліфікації ПК/СПФ –
35946459/000381-23 за
програмою/напрямом: Педагогічні
працівники закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ)
ОСВІТИ з 26 червня 2023 року по 29
червня 2023 року.
33 Оласюк Марія
Миколаївна
«Удосконалення інформаційно-
цифрової компетентності педагогічних
працівників», сертифікат 2023 року
Викладач,
спеціаліст
Луцький національний
технічний університет,
2014 р.
Спеціаліст з
фінансів і кредиту
«Фінанси і кредит»
34
Оласюк
Ярослав
Віталійович
Луцький національний технічний
університет,
свідоцтво СПВ №05477496/000076-19
на тему «Впровадження інтерактивних
методів навчання на уроках
спецдисциплін» від 28.03.2019 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № FI810580 на тему
«Траєкторія розвитку сучасного
педагога» від 21.08.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 27.09.2020
р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна.
Як розпізнати брехню в соцмережах, в
інтернеті та на телебаченні» від
30.09.2021 р.;
НАДС. Дія. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат на
тему «Цифрові навички для вчителів»
Викладач вищої
кваліфікаційної
категорії
Луцький національний
технічний університет,
2007 р.
Інженер-механік «Технологія
машинобудування»
Автомобільний
транспорт
від 29.11.2021 р.; PROMETHEUS,
сертифікат онлайн-курсів на тему
«Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників:нові вимоги
і можливості» від 18.01.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Перша домедична
допомога в умовах війни» від
05.08.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Освіта для всіх:
різноманітність, інклюзія та фізичний
розвиток» від 05.08.2022 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна
під час війни» від 22.12.2022 р.;
EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Перша домедична допомога» від
25.12.2022 р.
35 Остапук Неля
Григорівна
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 29.11.2020
р.;
ЛНТУ, стажування на кафедрі
галузевого машинобудування,
свідоцтво СП №05477296/000247-21 на
тему «Використання інноваційних
технологій при викладанні технічних
дисциплін» від 31.12.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Інформаційна гігієна.
Як розпізнати брехню в соцмережах, в
інтернеті та на телебаченні» від
23.11.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 28.11.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
Викладач І
кваліфікаційної
категорії
Луцький національний
технічний університет,
2009 р.
Інженер-механік «Обладнання
лісового
комплексу»
Агроінженерія
курсів на тему «Освітні інструменти
критичного мислення» від 21.12.2022
р.
36 Остимчук
Аліна
Вікторівна
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 02.03.2020 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» від 08.11.2020 р.;
Інститут модернізації змісту освіти:
«Актуальні проблеми діяльності
закладі освіти у контексті формування
життєвих перспектив особистості»
2020 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Як відстежувати
контакти при COVID-19» від
27.07.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Медіаграмотність:
практичні навички» від 04.09.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Захист прав людей з
інвалідністю» від 03.02.2022 р.;
ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів
№6700203156239 на тему «Форми і
методи активізації пізнавальної
діяльності учнів на уроках біології»
від 05.10.2022 р.;
Stop_sexтинг сертифікат онлайн-курсів
на тему «(Не)безпека в час війни» від
04.11.2022 р.
Викладач
вищої
категорії
Волинський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2010 р.
Біолог, викладач
біології.
«Біологія»
37 Пігулко Жанна
Максимівна
Луцький національний технічний
університет, стажування на кафедрі
технологій і обладнання переробних
виробництв, сертифікат № 203 на тему
«Ремонт машин і обладнання та КП»
від 11.03.2020 р.;
Викладач ІІ
кваліфікаційної
категорії
Луцький національний
технічний університет,
2010 р.
Інженер-механік «Обладнання
переробних та
харчових
виробництв»
Галузеве
машинобудування
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 10.03.2021 р.;
«ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-
курсів № МВ843599 на тему
«CultFood: як змінити харчування
дітей у школі» від
03.06.2021 р.;
ТзОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА»
сертифікат онлайн-курсів на тему
«Основи здорового харчування для
учнів 1-4 класів»
від 08.01.2023 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Про дистанційний та змішаний
формати навчання» для педагогів та
керівників закладів ПТО від 15.01.2023
р.
38 Пігулко
Наталія
Захарівна
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в
закладах освіти» від 28.11.2019 р.;
Луцький національний технічний
університет, сертифікат про
підвищення кваліфікації № 206 на
тему «Метрологія і стандартизація,
технологія і організація РБР» від
11.03.2020 р.;
Державне підприємство
«Волинський експертно-технічний
центр Держпраці», свідоцтво №
421/ОП на тему
«Навчання та перевірка знань з ОП»
від 07.08.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № ND 590884 на тему
«Підвищення рівня цифрової
грамотності педагогічних працівників.
Можливості платформи «Всеосвіта»
Викладач вищої
категорії
Рівненський
державний технічний
університет, 1999 р.
Інженер-
будівельник-
технолог
«Технологія
будівельних
конструкцій,
виробів і
матеріалів»,
Будівництво та
експлуатація
будівель і споруд
для дистанційного навчання від
27.11.2020 р.;
«ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн-
курсів № RM 580504 на тему
«Технології створення та виготовлення
методичних розробок. Ідеї, реалізація,
собівартість» від 27.11.2020 р.;
ГО «Соціальна перспектива»,
сертифікат онлайн-курсів №2SMRP8-
CE000276 на тему «Інклюзія та
дистанційне навчання» від 22.02.2021
р.;
Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція до Дня охорони
праці: "Сучасна парадигма освіти з
охорони праці" на тему "Перспективи
розвитку викладання дисципліни
"Охорона првці" у ВНЗ", сертифікат
04-03/102 від 27.04.2021 р.;
ДІЯ. Міністерство цифрової
трансформації України, сертифікат
онлайн-курсів на тему «Цифрограм
для вчителів» від 29.11.2021 р.;
PROMETHEUS, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Академічна
доброчесність: онлайн-курс для
викладачів» від 01.12.2021 р.;
ГО «Центр трансперсональної
психології» сертифікат онлайн-курсів
на тему «Діагностика і збереження
психічного здоров’я» від 27.01.2022 р.;
EdEra, сертифікат онлайн-курсів на
тему «Бери й роби. Змішане та
дистанційне навчання» від 30.01.2022
р.;
ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО
РОЗВИТКУ» сертифікат ЦІРАОПД-
00354 онлайн-курсів на тему «Рішення
Google for education для автоматизації
оцінювання та формування
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf
1 of 53

Recommended

Кадровий склад коледжу викладачі 2023.pdf by
Кадровий склад коледжу викладачі 2023.pdfКадровий склад коледжу викладачі 2023.pdf
Кадровий склад коледжу викладачі 2023.pdfZhannaStruk
51 views59 slides
Кадровий склад коледжу 2023.pdf by
Кадровий склад коледжу 2023.pdfКадровий склад коледжу 2023.pdf
Кадровий склад коледжу 2023.pdfssuserd1824d
62 views61 slides
Кадровий склад коледжу згідно ліцензійних вимог.pdf by
Кадровий склад коледжу згідно ліцензійних вимог.pdfКадровий склад коледжу згідно ліцензійних вимог.pdf
Кадровий склад коледжу згідно ліцензійних вимог.pdfZhannaStruk
155 views49 slides
Портфоліо Суртмач О. М. by
Портфоліо Суртмач О. М.Портфоліо Суртмач О. М.
Портфоліо Суртмач О. М.ssuserd97bd2
121 views14 slides
Моніторингове дослідження by
Моніторингове дослідженняМоніторингове дослідження
Моніторингове дослідженняМарина Балдовская
38 views12 slides
Моніторингове дослідження системи роботи вчителя by
Моніторингове дослідження системи роботи вчителяМоніторингове дослідження системи роботи вчителя
Моніторингове дослідження системи роботи вчителяМарина Балдовская
99 views12 slides

More Related Content

Similar to Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf

ПІГУЛКО 2023.pdf by
ПІГУЛКО 2023.pdfПІГУЛКО 2023.pdf
ПІГУЛКО 2023.pdfZhannaStruk
18 views5 slides
1 9 299 by
1 9 2991 9 299
1 9 299Nikolay Shaygorodskiy
210 views2 slides
Onisenko by
OnisenkoOnisenko
OnisenkoInna Gornikova
96 views21 slides
Plan.docx by
Plan.docxPlan.docx
Plan.docxchexpro
117 views4 slides
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf by
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdfМАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdfZhannaStruk
13 views5 slides
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx by
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptxPIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptxProGamer12
13 views17 slides

Similar to Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf(20)

ПІГУЛКО 2023.pdf by ZhannaStruk
ПІГУЛКО 2023.pdfПІГУЛКО 2023.pdf
ПІГУЛКО 2023.pdf
ZhannaStruk18 views
Plan.docx by chexpro
Plan.docxPlan.docx
Plan.docx
chexpro117 views
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf by ZhannaStruk
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdfМАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
МАТЮК 2023 НОВИЙ (1).pdf
ZhannaStruk13 views
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx by ProGamer12
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptxPIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx
PIDGOTOVKA_DO_NOVOGO_NAVCHALNOGO_ROKU.pptx
ProGamer1213 views
МЕЙТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx by ssuser12c96e
МЕЙТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptxМЕЙТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
МЕЙТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
ssuser12c96e21 views
2019 by home
20192019
2019
home34 views
школьный билет by kollshik
школьный билетшкольный билет
школьный билет
kollshik988 views
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні by Владимир Фирсов
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україніпроект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні
освітня програма 23-24 пдф.pdf by ssuser46127c
освітня програма 23-24 пдф.pdfосвітня програма 23-24 пдф.pdf
освітня програма 23-24 пдф.pdf
ssuser46127c4 views
2019 2021 by schoolhit
2019 20212019 2021
2019 2021
schoolhit113 views
Організація дистанційного навчання у школі. Методичний посібник by ssuser1345d9
Організація дистанційного навчання у школі. Методичний посібникОрганізація дистанційного навчання у школі. Методичний посібник
Організація дистанційного навчання у школі. Методичний посібник
ssuser1345d9229 views
Bezp ser by kzsh22
Bezp serBezp ser
Bezp ser
kzsh2287 views

Recently uploaded

Вікторина на знання історії Збройних Сил України by
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
8 views12 slides
гопчук а.а.pptx by
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
10 views21 slides
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
227 views14 slides
Діловодство у ЗПО by
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
671 views53 slides
Презентація Наукової школи Войтова В.А. by
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.tetiana1958
34 views17 slides
chitannya.pptx by
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
17 views14 slides

Recently uploaded(20)

Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
гопчук а.а.pptx by ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd10 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891227 views
Презентація Наукової школи Войтова В.А. by tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195834 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891228 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf by ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89132 views
Правила прийому 2024.pdf by home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home27 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf by ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
Літературні дати 2024 року by ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891188 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891228 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf by ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt by znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan6 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України

Кадровий склад коледжу з темами 2023.pdf

 • 1. ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» Кадровий склад коледжу (згідно з ліцензійними вимогами) № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Відомості про підвищення кваліфікації Категорія, педзвання, науковий ступінь Відомості про освіту, рік закінчення навчання Кваліфікація за дипломом Спеціальність Група забезпечення спеціальності (освітньо- професійної програми) 1 Бартошик Ігор Сергійович «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № WS475099 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 27.09.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» від 28.09.2021р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Критичне мислення для освітян» від 29.05.2022 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Впливай – викривай» від 06.11.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів» від 07.11.2022 р.; Викладач ІІ кваліфікаційної категорії Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012 р. Викладач вищого навчального закладу «Педагогіка вищої школи. Транспортні технології» Автомобільний транспорт 2 Баховська Марія Василівна «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № NU 183946 на тему «Математика у стилі Startup» від 13.02.2020 р.; Викладач вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, 1983 р. Вчитель фізики і математики «Фізика і математика»
 • 2. ТОВ «На Урок», свідоцтво № К39-883177 на тему «Професійний розвиток вчителів математики: ідеї та методики викладання» від 29.10.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Критичне мислення для освітян» від 09.11.2020 р.; ГО «ІППО», сертифікат Всеукраїнської наукової конференції № 53196092274277 на тему «Професійний розвиток вчителів ідеї та методики викладання» від 27.09.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» від 24.10.2021 р.; ЕdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Школа для всіх» від 28.10.2021 р.; ЛНТУ, стажування на кафедрі фізики та вищої математики, свідоцтво СП № 05477296/000248-21 на тему «Використання інноваційних технологій при викладанні дисциплін фізико-математичного циклу» від 31.12.2021 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво № В622-883177 на тему «Викладання предметів фізико-математичного циклу в закладах професійно-технічної та фахової передвищої освіти» від 19.01.2022 р.; ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів №9152286325383 на тему «Радянсько- комуністична окупація України. Національно-патріотичне виховання в сучасному закладі освіти.» від 01.10.2022р.; звання старший викладач
 • 3. ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів №6774947947332 на тему «Розвиток пізнавальної активності. Як зацікавити учнів через використання інноваційних технологій. Excel, Greenshot, OCam, PowerPoint, Zoom. Математика» від 14.10.2022 р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №GDTfE-08-Б-05909 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти.» Базовий рівень від 19.03.2023р.; 3 Бусько Ольга Андріївна PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 18.04.2021 р.; ЛНТУ, стажування на кафедрі економіки, свідоцтво № СП 05477296/000289-22 на тему «Використання інноваційних технологій при викладанні спецдисциплін» від 12.04.2022 р. Викладач ІІ кваліфікаційної категорії Луцький національний технічний університет, 2012 р. Магістр з фінансів і кредиту «Фінанси і кредит» Готельно- ресторанна справа 4 Бущук Віра Яківна PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність для освітян» від 03.04.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № QG744721 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки» від 03.09.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 09.09.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на Викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1994 р. Вчитель географії і біології «Географія і біологія»
 • 4. тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл від 05.10.2020 р.; ВНУ ім. Л.Українки, сертифікат № АС 059-06 на тему «Освітні педагогічні науки» від 19.03.2021 р.; ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги», сертифікат Всеукраїнської онлайн-конференції № 053/29-05-К на тему «Паростки майбутнього у парадоксах буденності» від 29.05.2021 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Автостопом по біології» від 30.05.2021 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Школа для всіх» від 29.10.2021 р.; НАДС. Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат на тему «Цифрові навички для вчителів» від 05.12.2021 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Оцінювання без знецінювання» від 26.01.2022 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво № В661-320546 на тему «Інтерактивна взаємодія на синхронному дистанційному уроці за допомогою сервісу Mentimeter» від 27.04.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Перша домедична допомога в умовах війни» від 25.08.2022 р.; НМЦ ПТО у Волинській області сертифікат №Ф0663 на тему «Цифрова компетентність в умовах змішаного та дистанційного навчання» від 27- 28.10.2022 р.; ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів
 • 5. №7556801322389 на тему «STEM – освіта: практичний кейс, цифрові ресурси для підвищення кваліфікації освітян. ЄАС.» від 01.12.2022 р.; Інститут модернізації змісту освіти сертифікат №ПК-1321 онлайн-курсів на тему «Забезпечення пріорітетності інноваційних технологій у формуванні змісту освіти» від 15.12.2022р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №GDTfE-06-Б-02354 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти.» Базовий рівень від 15.01.2023р.; ЦПРПП м. Києва сертифікат онлайн- курсів №23811 на тему «Використання Е-платформи Mozaik за умов дистанційного навчання у процесі вивчення біології у школі» від 15.02.2023 р.; ВІППО, сертифікат ПП №00526-23 на тему «Створення інклюзивного середовища у закладі загальної середньої освіти» від 25.03.2023р. 5 Герасимик- Чернова Тетяна Павлівна ЛНТУ, свідоцтво СПВ №05477296/000071-19 на тему «Формування самостійної компетентності майбутніх будівельників як сучасна педагогічна проблема» від 28.03.2019 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів QE 088422 на тему «Онлайн- тести від «Всеосвіти» - альтернативний інструмент для організації навчання» від 25.04.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки» від 27.04.2020 р.; Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист Глухівський державний педагогічний університет, диплом СМ № 30884168, 2007 р., Луцький національний технічний університет, диплом М22 №120996, 2022 р. Інженер-педагог Магістр «Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства» Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація будівель і споруд
 • 6. СНУ ім. Лесі Українки, сертифікат онлайн-курсів № МІК 3-067 на тему «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» від 29.05.2020 р.; НПУ імені М.П. Драгоманова, сертифікат №6113355310 від 30.05.2020 р.; ГО «РУХ освіта», сертифікат Всеукраїнської наукової онлайн- конференції № 7936757340 на тему «Педагог майбутнього. Практичні навички та інструменти. НУШ» від 18.08.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № NE 991589 на тему «STEM- освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році» від 25.08.2020 р.; ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів», сертифікат № 2155218254 на тему «Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021» від 29.08.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № FU422319 на тему «Платформа «Всеосвіта» для змішаного навчання. Домашні завдання в режимі онлайн та електронний журнал для якісного контролю знань» від 01.09.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № OL 301592 на тему «Психолого-педагогічна підтримка дітей та учнів на початку навчального року» від 04.09.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № EN 4592201 на тему «Формування основних категорій та
 • 7. видів проектування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти в контексті трансформації освітнього законодавства» від 01.02.2021 р.; ТМ «Sniezka», сертифікат на тему «Практичне використання лакофарбових матеріалів ТМ «Sniezka» та технологій групи компаній «Sniezka»» від 04.02.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів на тему «Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у закладах освіти» № OS 183302 від 21.03.2021 р.; НМЦ ПТО, сертифікат онлайн-курсів № К- 0370 на тему «Творчі сходинки Волині» від 06.05.2021 р.; ГО «Соціальна перспектива», сертифікат онлайн-курсів № ZBJBOC-CE 000095 на тему «Інформаційні технології та веб- ресурси в інклюзивному освітньому середовищі» від 30.07.2021 р.; ГО «Центр «Розвиток КСВ», сертифікат № 102021052 на тему «Навички для успішної кар’єри» від 10.10.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № SX790500 на тему «Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання» від 27.10.2021 р.; ТзОВ «МЦФЕР-Україна», сертифікат онлайн-курсів на тему «Підвищення кваліфікації: як планувати та визнавати результати: від 08.12.2021 р.; Регіональний навчально-практичний
 • 8. центр КНАУФ на базі Луцького ВПУ, сертифікат № 2425 на тему «Зведення каркасної будівлі із панелей ЛСТК з використанням комплексних систем КНАУФ. Монтаж перегородки з Аквапанелі» від 03.02.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Перша домедична допомога в умовах війни» від 29.08.2022 р.; EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на тему «Робота на будівельному майданчику» від 22.12.2022 р.; EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на тему «Перша домедична допомога» від 24.12.2022 р., EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на тему «Основи будівельного креслення та правила нанесення умовних графічних позначень» від 27.01.2023 р., Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, сертифікат онлайн-курсів №04-01-23/0089 на тему «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики» від 23.03.2023р., ДНУ «Український інститут науково- технічної експертизи та інформації», сертифікат онлайн-курсів №УКС- 2403/0620 на тему «STEM- освіта: від теорії до практики» від 24.03.2023 р., ЛОІППО, сертифікат №6266747000398 онлайн-курсів на тему «STEM – навчання в закладах позашкільної освіти» від 30.03.2023 р.; ГО «Платформа ОСВІТИ» Сертифікат онлайн-курсів № 318514623838271214 на тему: «
 • 9. Мінна небезпека, повітряна тривога: алгоритм швидкого реагування» від 30.08.2023 року.; ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» Сертифікат онлайн-курсів № 794471212923811819 на тему «Запобігання булінгу. Емерджентний підхід» від 30.08.2023 року. ГО «Платформа освіти» Сертифікат онлайн-курсів № 252466652433733441 на тему «Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників» від 30.08.2023 року. 6 Гунчик Роман Володимирович PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Критичне мислення для освітян» від 18.12.2020 р.; ЛНТУ, стажування на кафедрі аграрної інженерії, свідоцтво СП 05477296/000287-22 на тему «Використання інноваційних технологій при викладанні спецдисциплін» від 12.04.2022 р., ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат онлайн-курсів на тему «Високовольтні системи автомобілів. Гібрибні приводи (HVT)» від 10.02.2023 р., PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» від 25.02.2023 р.; ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат онлайн-курсів на тему «Комфорт- електроніка» від 03.03.2023 р., ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат онлайн-курсів на тему «Автомобільна механіка: двигун і елементи підвіски» від 10.03.2023 р., Викладач II кваліфікаційної категорії Луцький національний технічний університет, 2016 р. Інженер-механік- дослідник «Автомобілі та автомобільне господарство» Автомобільний транспорт
 • 10. ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат онлайн-курсів на тему «Бензинове впорскування для фахівців» від 16.03.2023 р. 7 Данилік Світлана Михайлівна Луцький національний технічний університет, кафедра будівництва та цивільної інженерії, свідоцтво СПВ №05477296/000074-19 на тему «Застосування дидактичних засобів в процесі вивчення спецдисциплін» від 28.03.2019 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № NН 081956 на тему «Особливості гендерної рівності в освітньому процесі» від 28.01.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № ТА871555 на тему «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання» від 08.04.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № YР 035245 на тему «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?» від 09.04.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № XR162840 на тему «Рефлексивне оцінювання в освітньому процесі як ресурс особистісного розвитку» від 25.05.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № DH924715 на тему «Розвиток уваги на різних вікових етапах. Порушення уваги» від 27.10.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № AV099020 на тему «Мотивація учнів шляхом власних досягнень вчителя» від 03.11.2020 р.; Викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Український орден Дружби народів інститут інженерів водного господарства, Диплом УВ № 913696, 1991 р. Інженер- будівельник «Промислове та цивільне будівництво» Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
 • 11. «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № UW193352 на тему «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього процесу» від 10.11.2020 р.; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, сертифікат Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції № НПК-04-01-25/0144 на тему «Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» від 19.11.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № YN081534 на тему «Сучасні підходи до організації виховної роботи в закладах освіти» від 03.12.2020 р.; ТМ «Sniezka», сертифікат на тему «Практичне використання лакофарбових матеріалів ТМ «Sniezka» та технологій групи компаній «Sniezka»» від 04.02.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № YC916126 на тему «Урізноманітнюємо освітній процес за допомогою розробок. Відповідально використовуємо методичні розробки у освітньому процесі» від 25.05.2021 р.; ГО «Соціальна перспектива», сертифікат № ISO51Y-CE000432 на тему «Інклюзія та дистанційне навчання» від 05.11.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № RS834688 на тему «Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації» від 03.12.2021 р., ТМ «Sniezka», сертифікат на тему
 • 12. «Практичне використання лакофарбових матеріалів ТМ «Sniezka» та технологій групи компаній «Sniezka»» від 11.02.2022 р.; НМЦ ПТО у Волинській області, сертифікат №С-609 на тему «Навчальні проєкти. Коротко про головне» від 18.02.2022 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво СП 35830447/2723-22 на тему «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» від 11.11.2022 р. 8 Деміх Іван Васильович PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» від 24.10.2021 р.; ЛНТУ, стажування на кафедрі аграрної інженерії, свідоцтво СП №05477296/000286-22 на тему «Використання інноваційних технологій при викладанні спецдисциплін» від 12.04.2022 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № В736-1749141 на тему «Онлайн-урок у Zoom і Google Meet: поради щодо налаштування безпеки» від 19.12.2022 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № В742-1749141 на тему «Впровадження формувального оцінювання під час дистанційного навчання» від 19.12.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Перша домедична Викладач I кваліфікаційної категорії Харківський національний технічний університет с/г ім. П. Василенка, 2013 р. Інженер-механік «Механізація сільського господарства» Агроінженерія
 • 13. допомога в умовах війни» від 20.12.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток» від 20.12.2022 р.; 9 Деміх Інна Ленідівна PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 30.05.2022 р., PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність для освітян» від 31.05.2023 р. Викладач спеціаліст Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013 р. Біолог, викладач біології середнього навчального закладу (біологія). «Біологія» 10 Довгополик Юлія Валеріївна PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність для освітян» від 21.02.2023 р. Викладач спеціаліст Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011 р. Юрист «Правознавство» 11 Домальчук Сергій Васильович Луцький національний технічний університет, свідоцтво СПВ 05477296/000143-19 на тему «Українські остарбайтери» від 26.12.2019 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 27.09.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «права людини в освітньому просторі» від 28.02.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Освітні інструменти критичного мислення» від 28.02.2021 р.; ГО «Платформа ОСВІТИ» сертифікат онлайн-курсів №6923824623247 на тему «Формування історичної компетентності на уроках всесвітньої історії» від 31.10.2022 р., Викладач вищої кваліфікаційної категорії Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005 р. Історик, викладач історії «Історія»
 • 14. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво СП 35830447/2725-22 на тему «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» від 11.11.2022 р. 12 Євстратьєв Володимир Федорович ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» сертифікат онлайн- курсів № С2020-0280 на тему «Професійна мобільність педагога» від 02.03.2020 р.; ГО «Соціальна перспектива», сертифікат онлайн-курсів №A9XQ28- CE002111 на тему «Інклюзія та дистанційне навчання» від 08.02.2021 р.; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» сертифікат № ФК-2645 Всеукраїнського семінару- практикуму на тему «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» від 27.05.2022 р., Сумський державний університет, свідоцтво СП№05408289/0458-23 на тему «Педагогічна майстерність у сфері фізичного виховання та спорту» від 03.03.2023 р.; Викладач вищої кваліфікаційної категорії Старший викладач Луцький державний педагогічний інститут, 1980 р. Вчитель фізичного виховання «Фізичне виховання» 13 Колядюк Віктор Миколайович Луцький національний технічний університет, свідоцтво СПВ №05477296/000146-19 на тему «Інноваційні методи навчання як основа формування пізнавальної активності майбутніх менеджерів» від 26.12.2019 р.; Викладач вищої кваліфікаційної категорії Луцький державний технічний університет, Диплом ВС № 25322085, 2004 р. Спеціаліст з фінансів «Фінанси» Облік і оподаткування
 • 15. PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 17.12.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність для освітян» від 17.12.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель (Teachers Cjllege» Колумбійський університет, США)» від 10.02.2021 р.; Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат на тему «Цифрограм для вчителів» від 29.11.2021 р., ЛОІППО, сертифікат №7767318798398 онлайн-курсів на тему «STEM – навчання в закладах позашкільної освіти» від 30.03.2023 р., 14 Корх Альона Сергіївна Луцький національний технічний університет, сертифікат № 204 на тему «Облік, калькуляція і звітність» від 11.03.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 11.03.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № DJ269813 на тему «CultFood: як змінити харчування у школі» від 06.06.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» від 06.04.2022 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № В724-3459443 на тему Викладач І кваліфікаційної категорії Полтавський кооперативний інститут, 1996 р. Інженер-технолог «Технологія громадського харчування» Готельно- ресторанна справа
 • 16. «Наскрізні навички», «ІКТ», «Практичні прийоми» від 05.09.2022 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № К89-3459443 на тему «Пріоритети в освіті: формування патріотичної свідомості» від 22.09.2022 р.; ЛОІППО, сертифікат №9166748138398 онлайн-курсів на тему «STEM – навчання в закладах позашкільної освіти» від 30.03.2023 р.; ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» Сертифікат № 796956368023776 про підвищення кваліфікації на тему: Пріоритетні шляхи розвитку освіти, 23.04.2023р.; Сертифікат № 05691 онлайн-зустрічі на тему «МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: інформованість споживача та відповідальність виробника», 24.05.2023р. «Удосконалення інформаційно- цифрової компетентності педагогічних працівників», сертифікат 2023 року. 15 Кравченко Тетяна Феодосіївна «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № CY554645 на тему «Онлайн- тестування як форма контролю та підвищення якості знань» від 21.03.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 03.04.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність для освітян» від 03.04.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № EH912606 на тему «Онлайн- Викладач вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання старший викладач Полтавський кооперативний інститут, 1989 р. Інженер-технолог «Технологія і організація громадського харчування» Готельно- ресторанна справа
 • 17. тести від «Всеосвіти» - альтернативний інструмент для організації навчання» від 21.04.2020 р.; «ВСЕСВІТА», сертифікат онлайн- марафону № RV076477 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції № VN751137 на тему «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році» від 01.09.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № DF594545 на тему «Ефективна та зручна організація дистанційного навчання за допомогою інноваційних тестів» від 16.01.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № LE823788 на тему «Толерантна освіта – запорука здорового суспільства» від 07.03.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн-курсів № DІ344474 на тему «CultFood: як змінити харчування у школі» від 03.06.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів №РК358768 на тему «Конструктор тестів схвалений грифом МОН. Надійний інструмент для перевірки знань» від 03.11.2021 р.; «ВСЕСОВІТА», сертифікат онлайн- курсів № NK540523 на тему «Авторське право для педагогів. Як створювати методичні матеріали чесно» від 09.02.2022 р.; PROMETHEUS сертифікат онлайн- курсів на тему «Підвищення кваліфікації педагогічних
 • 18. працівників:нові вимоги і можливості» від 15.04.2022 р.; ГО «Ресторанна Гільдія» сертифікат онлайн-курсів №05693 на тему «Маркування харчових продуктів: інформованість споживача та відповідальність виробника» від 24.05.2023 р. 16 Кравчик Любов Матвіївна «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № ЕВ623301 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № НС341306 на тему «Формування компетентного читача й мотивація до вивчення української літератури в середній школі» від 17.12.2021 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № В 181-150576 на тему «Типові завдання на ЗНО з української мови та літератури: на що потрібно звернути увагу», від 13.02.2021 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів №В338-150575 на тему «Вивчення української мови та літератури за допомогою соцмереж» від 12.02.2021 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № В378-150575 на тему «Як розвивати емоційний інтелект учнів на уроках літератури» від 12.02.2021 р.; НАДС,Дія. Міністерство цифрової трансформації України Базовий курс, сертифікат на тему «Цифрові навички для вчителів» від 30.11.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № LM527672 на тему «Онлайн- олімпіада як інструмент перевірки засвоєних знань» від 12.02.2022 р.; Викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, 1986 р. Вчитель української мови і літератури середньої школи «Українська мова і література»
 • 19. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво СП 35830447/2735-22 на тему «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» від 11.11.2022 р. ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № К98-150575 на тему «Предметний інтенсив: викладання української мови в сучасних умовах» від 28.11.2022 р.; Інститут модернізації змісту освіти сертифікат №ПК-1053 онлайн-курсів на тему «Українська, що надихає» від 13.12.2022р.; НМЦ ПТО у Волинській області сертифікат №ПК0854 на тему «Громадська освіта у контексті російсько-української війни» від 09.03.2023 р. 17 Кузьмич Тамара Петрівна ЛНТУ, стажування на кафедрі професійної освіти та комп'ютерних технологій, свідоцтво №СПВ05477296/000173-20 на тему «Застосування інноваційних технологій в процесі вивчення інформатики» від 18.04.2020 р.; ГО «Соціальна перспектива», сертифікат онлайн-вебінару на базі Вінницького інституту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» № Р/н 1/9- 589 на тему «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта» від 23.12.2020 р.; ТзОВ «МЦФЕР-Україна», сертифікат онлайн-курсів на тему «Підвищення кваліфікації: як планувати та визнавати результати» від 08.12.2021 Викладач вищої кваліфікаційної категорії, методист Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1994 р. Вчитель математики та інформатики «Математика»
 • 20. р.; Віртуальний дискусійний майданчик «Сучасні тренди створення електронного освітнього контенту: практичний аспект. Досвід роботи Науково-методичного центру ВФПО» , сертифікат 2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів на тему «Урізноманітнюємо освітній процес за допомогою розробок. Відповідально використовуємо методичні розробки у освітньому процесі від 25.05.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Критичне мислення для освітян» від 31.08.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів на тему «Конструктор уроків, схвалений грифом МОН. Сучасний та якісний інструмент для навчання» від 10.11.2021 р.; НАДС. Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат на тему «Цифрові навички для вчителів» від 29.11.2021 р.; Національний центр «Мала академія наук України» сертифікат №STEM- IME-JASU-06-22-0893 онлайн-курсів на тему «STEM – світ інноваційних можливостей» від 10.11.2022 р.; НМЦ ПТО у Чернігівській області, сертифікат №704 на тему «Організація інклюзивного навчання у закладах профтехосвіти» від 09.01.2023 р., ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №GDTfE-06-Б-08213 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти.» Базовий рівень від
 • 21. 15.01.2023р.; ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат онлайн-курсів №Y2004231116350127EAD на тема «Розвиток ключових компетентностей під час вивчення теми «Аналіз та візуалізація даних» у 10(11) класі» від 20.04.2023 р. 18 Кух Олег Іванович Любешівський районний військовий комісаріат, довідка № 810 про навчальні збори з військової підготовки від 28.09.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні»» від 15.06.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Перша домедична допомога в умовах війни» від 15.08.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток» від 15.08.2022 р.; ВНУ ім. Лесі Українки, сертифікат №АС2023-2008 на тему «Розвиток професійних компетентностей» від 25.02.2023 р., ФОП «Глазков Роман Миколайович», сертифікат онлайн-курсів №ПК230134092 на тему «Побудова ефективної системи управління закладом фахової передвищої освіти» від 27.02.2023 р. Спеціаліст Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010 р. Викладач фізичного виховання, методист спортивно-масової роботи «Фізичне виховання» 19 Лащ Анна Сергіївна ЛНТУ, свідоцтво СПВ 05477296/000145-19 на тему «Економіка підприємства» від Спеціаліст Луцький національний технічний університет, 2016 р. Магістр з обліку і аудиту «Облік і аудит»
 • 22. 26.12.2019 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № BG214816 на тему «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» від 23.03.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № MN523717 на тему «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину» від 30.03.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № JQ804092 на тему «Проєктна діяльність освітньому процесі. З чого розпочати?» від 09.04.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № QE496049 на тему «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання?» від 30.04.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів №WQ576075 на тему «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» від 18.05.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № DM521924 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів №UE196613 на тему «Освітній процес у ЗЗСО в умовах світової пандемії COVID-19» від 25.08.2020 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво № В364-432054 на тему «Можливості «На Урок» для організації ефективної STEM-, STEAM, STREAM-діяльності» від 01.11.2020 р.; «ВСЕРСВІТА», сертифікат №WF520175 на тему «Як викладати
 • 23. фінансову грамотність цікаво та корисно» від 02.11.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат №GW965429 на тему «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн- ресурси для урізноманітнення освітнього процесу» від 10.11.2020 р. 20 Літвинчук Надія Петрівна ЛНТУ, свідоцтво №СПВ05477296/000172-20 на тему «Застосування засобів інноваційних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури» від 18.04.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 16.01.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Критичне мислення для освітян» від 05.10.2021 р., «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів №RH342684 на тему «Розвиток культурної компетентності на уроках зарубіжної літератури» від 08.06.2022 р.; ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво СП 35830447/2739-22 на тему «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» від 11.11.2022 р. Викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, 1982 р. Вчитель російської мови і літератури «Російська мова і література» 21 Люсік Вадим Олександрович EdEra, сертифікат онлайн-курсів від 05.10.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів від 12.04.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів від 20.02.2020р.; Викладач І кваліфікаційної категорії Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012 р. Вчитель фізики та інформатики «Фізика»
 • 24. ВІППО № 2687 від 09.11.2021 р.; НАДС. Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат на тему «Цифрові навички для вчителів» від 29.11.2021 р. 22 Масюк Василь Петрович ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат №10459087434 на тему «Реалізація освітніх проектів у закладах освіти. STEМ» від 12.12.2020 р.; ГО «ІППО», сертифікат онлайн-курсів №48531131782 на тему «Перевернуті уроки. Нестандартні методики навчання» від 17.04.2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво СП 35830447/2742-22 на тему «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» від 11.11.2022 р. Викладач ІІ кваліфікаційної категорії Луцький національний технічний університет, 2014 р. Спеціаліст будівництва «Міське будівництво та господарство» Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 23 Матюк Людмила Василівна «ВСЕОСВІТА» сертифікат № VH675383 на тему «Онлайн- тестування як форма контролю та підвищення якості знань» від 23.01.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № UW126494 на тему «Психологічна служба в системі освіти України» від 29.01.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність для освітян» від 03.04.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапа» від 15.04.2020 р.; Маріупольський будівельний коледж, сертифікат № 004/0146 на тему Викладач вищої кваліфікаційної категорії Львівський державний аграрний університет, 2007 р. Спеціаліст з обліку і аудиту «Облік і аудит» Облік і оподаткування
 • 25. «Бізнес-планування на підприємствах України» від 24.04.2020 р.; Маріупольський будівельний коледж, сертифікат № 004/0148 на тему «Банкрутство підприємства» від 24.04.2020 р.; Маріупольський будівельний коледж, сертифікат № 004/0150 на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства» від 24.04.2020 р.; Маріупольський будівельний коледж, сертифікат № 004/0152 на тему «Планування потреби в матеріально- технічних ресурсах підприємства» від 24.04.2020 р.; Маріупольський будівельний коледж, сертифікат № 004/0154 на тему «Проблеми безробіття та шляхи його подолання в Україні» від 24.04.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки» від 28.04.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «З учнями про освіту та кар’єру» від 10.05.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Наукова комунікація в цифрову епоху» від 11.06.2020 р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № К35-299451 на тему «Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» від 19.08.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» свідоцтво онлайн- курсів № MW462070 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та
 • 26. попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 09.09.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № АК070593 на тему «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році» від 08.02.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Наука про навчання;Що має знати кожен вчитель? Teachers Cjllege» Колумбійський університет, США)» від 11.02.2021 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 14.02.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № LJ341534 на тему «Толерантна освіта – запорука здорового суспільства» від 10.03.2021 р.; НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат № СС 38282994/1151-21 на тему Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» від 23.03.2021 р.; КІПО, сертифікат онлайн-курсів № 2322060571258 на тему «Інтегровані підходи в освітньому середовищі. Практичні заходи та компетентнісне навчання» від 26.10.2021 р.; ГО "Платформа ОСВІТИ", сертифікат онлайн-курсів № 8923594833263 на тему «Технології дистанційного навчання» від 15.11.2021 р.; НАДС. Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат на
 • 27. тему «Цифрові навички для вчителів» від 29.11.2021 р.; ТзОВ «Видавнича група «Основа»», сертифікат онлайн-курсів № 4469- 4553-5336 на тему «Креативність і освіта: новий погляд і нові можливості» від 20.12.2021 р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №К-GfE- 01161 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти. Переваги об’єднаної системи workspace для української освіти» від 10.11.2022р.; ГО «РУХ ОСВІТА», сертифікат № 9157281284483 на тему «Як успішно працювати з дитиною з ООП: практичні аспекти. Інклюзії» від 11.12.2022 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № НК927764 на тему «Сучасні підходи та інструменти профорієнтації у закладах освіти» від 21.03.2023 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № LF311136 на тему «Медіаграмотність як складова інформаційно-цифрової компетентності педагога» від 21.03.2023 р.; ЦПРПП, сертифікат онлайн-курсів на тему «Підприємницька компетентність педагога в сучасному освітньому середовищі» від 03.03.2023 р., ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №GDTfE-ВКЗ-01648 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти.» від 16.01.2023р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн-
 • 28. курсів №GDTfE-ВПП-11040 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти.» від 16.01.2023р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат ЦІРАОПД- 3218 онлайн-курсів на тему «Рішення Google for education для автоматизації оцінювання та формування підсумкових документів і звітів» від 16.01.2023р.; EU4Skills, сертифікат №1-24Л на тему «Розвиток підприємницьких навичок учнів» від 03.03.2023 р., ЦПРПП, сертифікат онлайн-курсів на тему «Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії» від 09.02.2023 р. 24 Мацерук Світлана Сергіївна EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл від 20.12.2020 р.; КІППО, сертифікат онлайн-курсів №4425076365264 на тему «Візуалізація уроків. Освітні сервіси для педагогів» від 27.11.2021 р.; КІППО сертифікат онлайн-курсів №4425076365269 на тему «Навички критичного сприйняття онлайн контенту на уроці» від 27.11.2021 р.; PROMETHEUS сертифікат онлайн- курсів на тему «Захист прав людей з інвалідністю» від 03.12.2021 р.; ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів № 4325777957294 на тему «Формування та впровадження інноваційних педагогічних технологій» від 04.12.2021 р.; ГО «РУХ Освіта», сертифікат № 1432318373349 на тему «Реалізація НУШ в умовах сьогодення» від 19.02.2022 р. Викладач вищої кваліфікаційної категорії Волинський державний університет ім. Л. Українки, 1999 р. Історик, викладач історії «Історія»
 • 29. ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів № 8653326660359 на тему «Формування самостійності, загальнонавчальних навичок та умінь. Інклюзія.» від 24.10.2022 р., ЛНТУ, свідоцтво СП 05477296/000333-22 на тему «Використання інноваційних технологій при викладанні дисциплін гуманітарного циклу» від 31.12.2022 р., 25 Менделюк Тетяна Михайлівна PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 21.01.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність: практичні навички» від 15.04.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 29.11.2020 р.; PROMETHEUS сертифікат онлайн- курсів на тему «Захист прав людей з інвалідністю» від 11.11.2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво СП 35830447/2745-22 на тему «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» від 11.11.2022 р. Викладач вищої категорії, Старший викладач Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2006 р. Філолог, викладач української мови та літератури «Українська мова та література» 26 Мельник Роман Миколайович СНУ ім. Лесі Українки, сертифікат №АС 010-22 на тему «Інноваційні технології в Новій українській школі» від 16.06.2020 р.; СНУ ім. Лесі Українки, сертифікат №АС 028-05 на тему «Організація Викладач І кваліфікаційної категорії Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008 р. Магістр політології «Політологія»
 • 30. інклюзивного навчання у закладах освіти» від 13.10.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Освітні інструменти критичного мислення» від 31.01.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 21.02.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників:нові вимоги і можливості» від 08.03.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» від 09.03.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Жінки та чоловіки: гендер для всіх» від 20.03.2022 р.; ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат онлайн-курсів №5805486835643401 на тему «Економіка. Підвищення кваліфікації.» від 27.06.2022 р.; ГО «РУХ ОСВІТА» сертифікат онлайн-курсів №58581540534000 на тему «Громадянська освіта. Підвищення кваліфікаціїї.» від 30.06.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» від 01.07.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Управління якістю освіти в школі» від 07.07.2022 р.; ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів
 • 31. №5245037826576 на тему «Емоційний інтелект та профілактика професійного вигорання педагога під час воєнного стану.» від 17.07.2022 р.; ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат онлайн-курсів №5747281864351 на тему «Профілактика емоційного вигорання під час війни. Як бути в ресурсному стані Вчителю та учню.» від 10.08.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна під час війни» від 06.10.2022 р.; ГО «РУХ ОСВІТА» сертифікат онлайн-курсів №7240871294415 на тему «Розвиток комунікативних навичок толерантного спілкування, прийомів ефективної взаємодії та співпраці при викладанні правознавства.» від 07.12.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers College (Колумбійський університет, США)» від 19.12.2022 р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат ЦІРАОПД- 00339 онлайн-курсів на тему «Рішення Google for education для автоматизації оцінювання та формування підсумкових документів і звітів» від 20.12.2022р.; ЛНТУ, свідоцтво СП 05477296/000334-22 на тему «Використання інноваційних технологій при викладанні спецдисциплін» від 31.12.2022 р., ФОП Малець Василь Васильович, сертифікат онлайн-курсів на тему «Чим відрізняється фахова стаття
 • 32. категорії «Б» від наукової статті SCOPUS/WEB OF SCIENCE» від 23.01.2023 р.; ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів №7464810233389 на тему «STEM – освіта: практичний кейс, цифрові ресурси для підвищення кваліфікації освітян. ЄАС.» від 01.12.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях» від 02.03.2023 р.; НМЦ ПТО у Волинській області сертифікат №ПК0856 на тему «Громадська освіта у контексті російсько-української війни» від 09.03.2023 р., ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № В868-2615212 на тему «Чат «На Урок»: розвиток критичного мислення учнів за допомогою штучного інтелекту» від 23.05.2023 р. 27 Михалик Лариса Василівна «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № PV297429 на тему «Майстер- клас зі створення леп буку. Від ідеї до реалізації» від 22.12.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № SV556816 на тему «Психічне здоров'я педагога у сучасних умовах: від теорії до практики» від 25.12.2020 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № JR58117 на тему «Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення в умовах інклюзивного середовища» від 09.01.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- Спеціаліст ІІ категорії Луцький національний технічний університет, 2010 р. Спеціаліст з комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».
 • 33. курсів на тему «Дезінформація: види, інструменти та способи захисту» від 24.10.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» від 25.10.2021 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Школа для всіх» від 29.10.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів на тему «Конструктор тестів, схвалений МОН. Надійний інструмент для перевірки знань» від 03.11.2021 р.; Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат на тему «Цифрограм для вчителів» від 29.11.2021р.; ГО «НППУ» сертифікат онлайн-курсів №5951590713383 на тему «Радянсько- комуністична окупація України. Національно-патріотичне виховання в сучасному закладі освіти.» від 01.10.2022р.; ТОВ «На Урок», свідоцтво онлайн- курсів № В747-1040255 на тему «Педагогічні «смаколики» в щоденній роботі класного керівника» від 18.10.2022 р.; ТзОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» сертифікат онлайн-курсів на тему «Сміливі навчати» від 20.10.2022р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №К-GfE-00146 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти. Переваги обєднаної системи Workspace для української освіти» від 10.11.2022 р.;
 • 34. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, свідоцтво СП 35830447/2747-22 на тему «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» від 11.11.2022 р. ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №GDTfE-04-Б-00263 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти.» Базовий рівень від 13.11.2022р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат онлайн- курсів №GDTfE-04-C-02025 на тему «Цифрові інструменти Google для освіти.» Середній рівень від 20.11.2022р.; ДНУ «Український інститут науково- технічної експертизи та інформації», сертифікат онлайн-курсів №УКС- 2403/1983 на тему «STEM- освіта: від теорії до практики» від 24.03.2023 р., ТОВ Видавництво «Ранок», сертифікат онлайн-курсів №Y2004231116360927F19 на тему «Розвиток ключових компетентностей під час вивчення теми «Аналіз та візуалізація даних» у 10(11) класі» від 20.04.2023 р. 28 Михалик Олег Анатолійович ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат онлайн-курсів на тему «Високовольтні системи автомобілів. Гібрибні приводи (HVT)» від 10.02.2023 р., ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат онлайн-курсів на тему «Комфорт- електроніка» від 03.03.2023 р., ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат Викладач Спеціаліст Луцький національний технічний університет, 2015 р. Спеціаліст з товарознавства та експертизи в митній справі «Товарознавство та експертиза в митній справі»
 • 35. онлайн-курсів на тему «Автомобільна механіка: двигун і елементи підвіски» від 10.03.2023 р., ТзОВ «Роберт Бош ЛТД», сертифікат онлайн-курсів на тему «Бензинове впорскування для фахівців» від 16.03.2023 р. 29 Муха Наталія Василівна ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти», свідоцтво № СПВ № 05477296/00072-19 від 28.03.2019 р.; Луцький національний технічний університет, свідоцтво СПВ № 05477296/000072-19 на тему Індивідуальний підхід на уроках виробничого навчання» від 28.03.2019 р.; Львівський навчально-науковий центр професійної освіти, свідоцтво № 000365-20 на тему «Інноваційно- освітні технології у професійній підготовці фахівців» від 29.09.2020 р.; Луцький кооперативний коледж Львівського торговельно-економічного університету, свідоцтво № 3631 від 16.06.2021 р. Викладач спеціаліст Луцький національний технічний університет, 2011 р. Інженер-механік «Обладнання переробних харчових виробництв» «Галузеве машино буду- вання» 30 Невірець Оксана Володимирівна Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво АС №02139699/03842-І-19, від 06.12.2019 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № MG212437 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 08.11.2020 р.; British Council «EXAM STRATEGIES FROM A TO Викладач І кваліфікаційної категорії Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010 р. Філолог, викладач англійської і німецької мов та літератур «Мова і література (англійська)»
 • 36. Z», 23.03.2021р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Критичне мислення для освітян» від 05.04.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Освітні інструменти критичного мислення» від 21.10.2021 р.; Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат онлайн-курсів на тему «Цифрограм для вчителів» від 29.11.2021 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «З учнями про освіту та кар’єру» від 12.12.2021 р.; НМЦ ПТО у Волинській області сертифікат №Ф0700 на тему «Цифрова компетентність в умовах змішаного та дистанційного навчання» від 27- 28.10.2022 р. 31 Нестерук Василь Михайлович ТзОВ «Академія інноваційного розвитку освіти», сертифікат онлайн-курсів № С2020-0281 на тему «Професійна мобільність педагога» від 02.03.2020 р.; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова свідоцтво №001255-20 на тему «Інноваційно освітні технології у загальноосвітній підготовці від 24.12.2020 р.; ГО «Соціальна перспектива», сертифікат онлайн-курсів № GTAU7W- CE000145 на тему «Інклюзія та дистанційне навчання» від 11.03.2021 р. Викладач вищої кваліфікаційної категорії Луцький державний педагогічний інститут ім. Л. Українки, 1983 р. Вчитель фізичного виховання середньої школи «Фізичне виховання» 32 Оласюк Валентина Сергіївна «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № QF308529 на тему «Онлайн- інструменти для створення навчальних відео та скринкастів» від 29.04.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний Викладач І кваліфікаційної категорії, Луцький національний технічний університет, 2009 р. Спеціаліст будівництва «Промислове і цивільне будівництво» Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
 • 37. формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 20.12.2020р.;. «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № SW 734115 на тему «Формування основних категорій та видів проєктування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти в контексті трансформації освітнього законодавства» від 17.02.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № OV868738 на тему «Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у закладах освіти» від 10.03.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № BW186611 на тему «Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання» від 27.10.2021 р.; ДІЯ. НАДС. Базовий курс сертифікат на тему «Цифрові навички для вчителів» від 01.12.2021 р.; ТЗОВ МЦФЕР-Україна, сертифікат на тему «Підвищення кваліфікації:як планувати та визнавати», від 08.12.2021 р.; Регіональний навчально-практичний центр КНАУФ на базі Луцького ВПУ, сертифікат № 2426 на тему «Зведення каркасної будівлі із панелей ЛСТК з використанням комплексних систем КНАУФ. Монтаж перегородки з Аквапанелі» від 03.02.2022 р.; Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту
 • 38. освіти» . Білоцерківський Інститут Неперервної професійної освіти Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК/СПФ – 35946459/000381-23 за програмою/напрямом: Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року. 33 Оласюк Марія Миколаївна «Удосконалення інформаційно- цифрової компетентності педагогічних працівників», сертифікат 2023 року Викладач, спеціаліст Луцький національний технічний університет, 2014 р. Спеціаліст з фінансів і кредиту «Фінанси і кредит» 34 Оласюк Ярослав Віталійович Луцький національний технічний університет, свідоцтво СПВ №05477496/000076-19 на тему «Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках спецдисциплін» від 28.03.2019 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № FI810580 на тему «Траєкторія розвитку сучасного педагога» від 21.08.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 27.09.2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» від 30.09.2021 р.; НАДС. Дія. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат на тему «Цифрові навички для вчителів» Викладач вищої кваліфікаційної категорії Луцький національний технічний університет, 2007 р. Інженер-механік «Технологія машинобудування» Автомобільний транспорт
 • 39. від 29.11.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн-курсів на тему «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників:нові вимоги і можливості» від 18.01.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Перша домедична допомога в умовах війни» від 05.08.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток» від 05.08.2022 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна під час війни» від 22.12.2022 р.; EU4Skills, сертифікат онлайн-курсів на тему «Перша домедична допомога» від 25.12.2022 р. 35 Остапук Неля Григорівна EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 29.11.2020 р.; ЛНТУ, стажування на кафедрі галузевого машинобудування, свідоцтво СП №05477296/000247-21 на тему «Використання інноваційних технологій при викладанні технічних дисциплін» від 31.12.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» від 23.11.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 28.11.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- Викладач І кваліфікаційної категорії Луцький національний технічний університет, 2009 р. Інженер-механік «Обладнання лісового комплексу» Агроінженерія
 • 40. курсів на тему «Освітні інструменти критичного мислення» від 21.12.2022 р. 36 Остимчук Аліна Вікторівна PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 02.03.2020 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» від 08.11.2020 р.; Інститут модернізації змісту освіти: «Актуальні проблеми діяльності закладі освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості» 2020 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Як відстежувати контакти при COVID-19» від 27.07.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Медіаграмотність: практичні навички» від 04.09.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Захист прав людей з інвалідністю» від 03.02.2022 р.; ГО «ІППО» сертифікат онлайн-курсів №6700203156239 на тему «Форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології» від 05.10.2022 р.; Stop_sexтинг сертифікат онлайн-курсів на тему «(Не)безпека в час війни» від 04.11.2022 р. Викладач вищої категорії Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010 р. Біолог, викладач біології. «Біологія» 37 Пігулко Жанна Максимівна Луцький національний технічний університет, стажування на кафедрі технологій і обладнання переробних виробництв, сертифікат № 203 на тему «Ремонт машин і обладнання та КП» від 11.03.2020 р.; Викладач ІІ кваліфікаційної категорії Луцький національний технічний університет, 2010 р. Інженер-механік «Обладнання переробних та харчових виробництв» Галузеве машинобудування
 • 41. PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 10.03.2021 р.; «ВСЕОСВІТА», сертифікат онлайн- курсів № МВ843599 на тему «CultFood: як змінити харчування дітей у школі» від 03.06.2021 р.; ТзОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» сертифікат онлайн-курсів на тему «Основи здорового харчування для учнів 1-4 класів» від 08.01.2023 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО від 15.01.2023 р. 38 Пігулко Наталія Захарівна PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 28.11.2019 р.; Луцький національний технічний університет, сертифікат про підвищення кваліфікації № 206 на тему «Метрологія і стандартизація, технологія і організація РБР» від 11.03.2020 р.; Державне підприємство «Волинський експертно-технічний центр Держпраці», свідоцтво № 421/ОП на тему «Навчання та перевірка знань з ОП» від 07.08.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № ND 590884 на тему «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» Викладач вищої категорії Рівненський державний технічний університет, 1999 р. Інженер- будівельник- технолог «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», Будівництво та експлуатація будівель і споруд
 • 42. для дистанційного навчання від 27.11.2020 р.; «ВСЕОСВІТА» сертифікат онлайн- курсів № RM 580504 на тему «Технології створення та виготовлення методичних розробок. Ідеї, реалізація, собівартість» від 27.11.2020 р.; ГО «Соціальна перспектива», сертифікат онлайн-курсів №2SMRP8- CE000276 на тему «Інклюзія та дистанційне навчання» від 22.02.2021 р.; Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція до Дня охорони праці: "Сучасна парадигма освіти з охорони праці" на тему "Перспективи розвитку викладання дисципліни "Охорона првці" у ВНЗ", сертифікат 04-03/102 від 27.04.2021 р.; ДІЯ. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат онлайн-курсів на тему «Цифрограм для вчителів» від 29.11.2021 р.; PROMETHEUS, сертифікат онлайн- курсів на тему «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» від 01.12.2021 р.; ГО «Центр трансперсональної психології» сертифікат онлайн-курсів на тему «Діагностика і збереження психічного здоров’я» від 27.01.2022 р.; EdEra, сертифікат онлайн-курсів на тему «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» від 30.01.2022 р.; ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат ЦІРАОПД- 00354 онлайн-курсів на тему «Рішення Google for education для автоматизації оцінювання та формування