Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Мотивация на учениците
за посещение на
консултации
Не можеш да научиш
някого на нещо,
ако не му помогнеш да го
открие в себе си.
• Галилео Галилей
Човекът научава онова ,от което
има потребност.
ПОТРЕБНОСТ – вътрешна психическа
готовност,импулс, емоция,
желание,подбуди...
Мотив-онова,което кара човека да
действа.
Мотивите са вътрешни импулси за
постигане на определена цел. Ако
обаче целта не ...
Мотивация-това са подбудите за
действие насочени към
удовлетворяване на възникналите
потребности

• Мотивацията заема цент...
В класната стая са събрани ученици с различни
потребности на различна степен на развитие .Не
е достатъчно само учителят да...
КОНСУЛТАЦИИ
• ИНДИВИДУАЛНИ-когато се
извършва допълнителна работа с
един ученик.Тогава учителят има
възможност да открие
и...
Мисленето има две важни
измерения:
• Съдържанието на мисълта
• Самият процес на мислене/способността
човек да произвежда,д...
ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ:
• Когато по-голяма група от ученици имат
общи потребности-например подготовка за
държавни изпити/мату...
Друг важен етап от мотивацията е
НАСТРОЕНИЕТО

• В спокойно състояние се чувстваме сигурни,мислите

ни се открехват,естест...
Образованието е процес,който съдейства
за развитие на ума,емоционалната нагласа,
творчеството1 интуицията и способностите
...
Основното в този диалог е развитието
на рефлексия към собствено
поведение и подпомагане на ученика
към нравствена
грамотно...
Мисленето,възгледите и
настроенията на учителя се
отразяват върху успешното
преподаване и учене.Те
мотивират учениците за
...
• Между мозъка/психиката/и тялото има
анатомични връзки.Емоционалните
състояния се отразяват на физическото
функциониране ...
В сдържано ,спокойно състояние
учителят създава мост към всички
ученици.Кабинета става
мястото,където всички желаят да
бъд...
Спокойното настроение поражда
спокойствие.Интересът отключва
интерес.Сътрудничеството
създава увереност .
“Мога да го напр...
КАКВО Е НЕОБХОДИМО
ТОГАВА?
• Необходим е кураж,за да следвате своята
собствена мъдрост.
• Необходима е мъдрост,за да забав...
Нека да забравим традиционното
и приемем интерактивното учене
Съвременно интерактивно
учене

Традиционно учене
•
•
•
•
•
•...
Каква методика е най-подходяща за
създаване на мотивация за учене и
посещение на консултации:
• Структурата на урока да бъ...
• С подходящи методи и такт да навлезем в
проблемите на учениците
• Да променим стила на работа според
потребностите на уч...
• Да поставяме определена цел
• Да изясняваме целите за мотивиране на
учениците
• Да разкриваме предимствата,които дават
з...
• Да използваме индивидуален подход и
диференциация
• Ученикът по-често да изпълнява ролята на
“преподавател” в експертнот...
•
•
•
•
•
•
•
•

Да решаваме задачи
Да използваме нагледни средства
Да използваме видеофилми
Ученикът да се чувства оценен...
И НАКРАЯ НЕКА ВСЕКИ ДА
НАПРАВИ СВОЯ ЛИЧЕН
ИЗБОР !

Изготвил:Снежана Драшанска
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Motivacia

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Motivacia

 1. 1. Мотивация на учениците за посещение на консултации
 2. 2. Не можеш да научиш някого на нещо, ако не му помогнеш да го открие в себе си. • Галилео Галилей
 3. 3. Човекът научава онова ,от което има потребност. ПОТРЕБНОСТ – вътрешна психическа готовност,импулс, емоция, желание,подбуди, които са вродени, но силата им се определя от средата. В училище отделяме много време, за да може учениците да опознаят света около тях, но не им помагаме достатъчно да опознаят себе си,за да намерят най-доброто взаимодействие със средата.
 4. 4. Мотив-онова,което кара човека да действа. Мотивите са вътрешни импулси за постигане на определена цел. Ако обаче целта не е достатъчно силен подтик се налага да се използват вторични фактори,които са външни-учителя или постигане на някаква крайна цел.
 5. 5. Мотивация-това са подбудите за действие насочени към удовлетворяване на възникналите потребности • Мотивацията заема централно място в обучението.Тя е тясно свързана с емоционалната сфера на личността,с преживяването на приятно и неприятно чувство. • Днес често чуваме “не съм мотивиран” и то не само от устата на учениците. Защо? • Дейността е усилие,особено съзидателната дейност,каквато е ученето и преподаването.
 6. 6. В класната стая са събрани ученици с различни потребности на различна степен на развитие .Не е достатъчно само учителят да създаде потребност от познавателна дейност ,защото тя трябва да бъде насочена към постигането на определени цели.Следователно обучението ще бъде ефективно,ако породи потребности от познание,ако ги синхронизира и ако ученето осигури удовлетворението им.А това би породило потребност от допълнителна работа подпомогната от учителя по време на КОНСУЛТАЦИИ.
 7. 7. КОНСУЛТАЦИИ • ИНДИВИДУАЛНИ-когато се извършва допълнителна работа с един ученик.Тогава учителят има възможност да открие индивидуалните особености на мисловния процес на дадения ученик.
 8. 8. Мисленето има две важни измерения: • Съдържанието на мисълта • Самият процес на мислене/способността човек да произвежда,да оценява или да преработва съдържанието на мисълта. Не е необходимо да караме ученика да разбира нещо чуждо и неразбираемо, а да му помогнем да открие онова дълбоко скрито,което той вече знае.
 9. 9. ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ: • Когато по-голяма група от ученици имат общи потребности-например подготовка за държавни изпити/матури или изпити за придобиване на професионална квалификация/. Общата крайна цел,която следват завършващите ученици е достатъчно силен външен стимул,но ако не бъде подкрепен от учителите той ще угасне.
 10. 10. Друг важен етап от мотивацията е НАСТРОЕНИЕТО • В спокойно състояние се чувстваме сигурни,мислите ни се открехват,естественият ни интелект се разтваря и можем успешно да учим и преподаваме.Настроението е много важно за преподаването и ученето. То е “владетел на ситуацията”.От това дали умеем да превръщаме отрицателното настроение в положително,зависи създаването на оптимални моменти за преподаване и учене.Промяната в настроението прави несигурните в сигурни,ядосанитеспокойни,инатите-готови да сътрудничат,обърканите-с прояснено съзнание.Основният фактор който определя настроението е мисленето.
 11. 11. Образованието е процес,който съдейства за развитие на ума,емоционалната нагласа, творчеството1 интуицията и способностите на учениците.Преподаването е именно тази съществена част от обучението,която показва на ученика как да постигне желаните образователни резултати.Затова то е ефективно,когато се извършва в рамките на диалог и когато утвърждава любов,надежда и критично мислене.
 12. 12. Основното в този диалог е развитието на рефлексия към собствено поведение и подпомагане на ученика към нравствена грамотност.Нравственото образование е като всяко търсене на истината е пътуване, а не последна спирка.
 13. 13. Мисленето,възгледите и настроенията на учителя се отразяват върху успешното преподаване и учене.Те мотивират учениците за допълнителна дейност и посещение на консултации.
 14. 14. • Между мозъка/психиката/и тялото има анатомични връзки.Емоционалните състояния се отразяват на физическото функциониране на тялото.Хората,които съзнателно контролират своите емоции,контролират своя живот и са здрави.Ако преподавателите съумеят да контролират чувствата си ще успеят да контролират и чувствата у учениците. • За да превърнем необучаемите моменти в обучаеми трябва да асоциираме ученето с приятни преживявания.
 15. 15. В сдържано ,спокойно състояние учителят създава мост към всички ученици.Кабинета става мястото,където всички желаят да бъдат,място,където се чувстват уважавани,защитени от унижение и неуспех,където се учат да мислят различно по отношение на изучаваното и ученето.
 16. 16. Спокойното настроение поражда спокойствие.Интересът отключва интерес.Сътрудничеството създава увереност . “Мога да го направя”,”Мога да го науча.”………
 17. 17. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ТОГАВА? • Необходим е кураж,за да следвате своята собствена мъдрост. • Необходима е мъдрост,за да забавите темпото и да направите повече. • Необходима е смелост,за да се ориентирате към учениците, а не към часовника.Човек учи,твори,създава в положително състояние на духа.
 18. 18. Нека да забравим традиционното и приемем интерактивното учене Съвременно интерактивно учене Традиционно учене • • • • • • • • • Запаметяване ,повторение Подчинение,конформизъм Индуктивно,дедуктивно Скука, еднообразие,възнаграждение. Оценяване Наказание Неуспех Неизменност,статичност Съревнование,изолация • • • • • • • • • • Разбиране,инсайт/прозрение/ Индивидуалност,разнообразие Отговорност,творчество,гъвкавост Качество на съдържанието Стимулиране Интерес,разнообразие,удоволствие Самоуважение,безопасност,успех Динамика,многоизмеримост Сътрудничество,работа в екип Позитивна нагласа към консултациите
 19. 19. Каква методика е най-подходяща за създаване на мотивация за учене и посещение на консултации: • Структурата на урока да бъде отворена и да бъде творческо дело на учителя • Учителят непрекъснато да се информира • Актуализация на учебните програми в съответствие със съвременните реалности • Учителите също да променят мотивацията си
 20. 20. • С подходящи методи и такт да навлезем в проблемите на учениците • Да променим стила на работа според потребностите на учениците • Да формираме у себе си професионален интерес • Да се квалифицираме/Добрата мотивация на учениците и учителите зависи от високата квалификация и професионализъм • Да издигаме престижа на творческия труд,на умствения труд,достойно заплащане
 21. 21. • Да поставяме определена цел • Да изясняваме целите за мотивиране на учениците • Да разкриваме предимствата,които дават знанията в реализацията • Да изясним практическото значение на знанията • Да формираме групи по интереси • Да осъществим междупредметни връзки • Да създадем педагогически условия за генериране на идеи
 22. 22. • Да използваме индивидуален подход и диференциация • Ученикът по-често да изпълнява ролята на “преподавател” в експертното учене • Да прилагаме метода на проектите • Да организираме и провеждаме дискусии • Да прилагаме проблемно обучение и изследователски подход • Да въздействаме върху емоционалната сфера • Да разнообразяваме уроците с интересни факти
 23. 23. • • • • • • • • Да решаваме задачи Да използваме нагледни средства Да използваме видеофилми Ученикът да се чувства оценен за своето старание Да водим диалози Да организираме посещение на обекти Да технологизираме обучението с компютри и мултимедия Да решаваме задачи за ключови компетентности
 24. 24. И НАКРАЯ НЕКА ВСЕКИ ДА НАПРАВИ СВОЯ ЛИЧЕН ИЗБОР ! Изготвил:Снежана Драшанска

Views

Total views

1,961

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,217

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×