Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.

281 views

Published on

презентація досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.

 1. 1. Синенко Леся Григорівна вчитель англійської мови Петрівсько-Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
 2. 2. • Вищу освіту здобула в Ніжинському державному педагогічному університеті ім. Миколи Гоголя, а саме: у 2000 році закінчила філологічний факультет, а в 2004 – факультет іноземних мов. У Петрівсько-Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів працюю з 2000 року. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
 3. 3. «Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності…» В. О. Сухомлинський
 4. 4. В народі кажуть, що письменник живе в своїх книжках, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Я намагаюсь, щоб мої учні з почуттям вдячності згадували нашу школу, тому що від самовідданої праці, невичерпної енергії, громадської активності вчителя залежить майбутнє нашого народу.
 5. 5. Проблема, над якою працюю: • «Формування ключових компетентностей учня через використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»
 6. 6. • Формування ключових компетентностей учня через використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови» Автор досвіду: Синенко Леся Григорівна Адреса досвіду: Петрівсько-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. Предмет досвіду: використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови. Сутність досвіду: досвід роботи дозволяє оцінити потенціал інтерактивних та проектних технологій навчання з позиції їх адекватності завданню формування комунікативної компетентності школярів. Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня. Мета та завдання: виявити можливості інтерактивних методів у формуванні комунікативної компетентності учнів на уроках ІМ; відстежити ефективність та дієвість інноваційних методів навчання.
 7. 7. Актуальність проблеми • Одним із пріоритетних напрямків формування освіти, висунутих Державною національною програмою “ Освіта України ХХІ століття”, визначено необхідність “ досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов”. • Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти. • Знання іноземної мови стає не просто важливим фактором, а навіть життєвою необхідністю. • Завдання середньої школи полягає не лише у наданні знань, а й у формуванні учня як освіченої, конкурентоспроможної та впевненої особистості. Вимоги часу та методики сучасного уроку націлюють вчителя на використання інноваційних технологій навчання. • Системне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства.
 8. 8. Новизна педагогічного досвіду • Новизна педагогічного досвіду полягає в тому, що інтерактивні технології сприяють розробці спеціальних інноваційних методів та форм роботи з використанням мультимедійних технологій, визначення процесуальних та організаційних основ їх впровадження, вихід за межі теоретичних обговорень у площину інструментального прикладного застосування, посиленню навчальної мотивації вивчення англійської мови й удосконалюванню знань учнів.
 9. 9. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей шкільного віку і передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися. За роки шкільної освіти діти мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Тому я вважаю застосування інтерактивних методів навчання найбільш ефективними у формуванні компетентної особистості учня.
 10. 10. Провідна ідея досвіду • Провідна ідея досвіду: формувати модель комунікативно компетентної особистості, викликати стійкий інтерес до предмету, в повному об’ємі розкрити творчі здібності учнів, використовуючи ІКТ, виробити практичні вміння та навички для самореалізації, бажання самовдосконалюватися, створити умови для самовизначення, інтелектуальної незалежності, впевненості у собі, забезпечити всебічний розвиток дитини як особистості, виявлення її талантів, здібностей.
 11. 11. Теоретична база • Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)», Регіональну програму впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчальний процес тощо. • Інтерес до технології інтерактивного та проектного навчання як освітніх інновацій з’явилися в Україні близько десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова, Г. Д’юдені.
 12. 12. Дискусійне4 Кооперативне1 Групове2 Моделювання3 Підвищення самооцінкиПідвищення самооцінки Вчитись спільно розв'язувати конфлікти. Вчитись спільно розв'язувати конфлікти. Розвивати уміння працювати в групі Розвивати уміння працювати в групі33 3 Відстоювати свою точку зору Відстоювати свою точку зору 44
 13. 13. формуванню загальнонавчальних та предметних навичок і вмінь; виробленню життєвих цінностей; максимальному використанню своїх здібностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей; формуванню доброзичливого ставлення до інших; можливості висловлювати, відстоювати та пропонувати свою думку; формуванню навичок толерантного спілкування; опановуванню нового матеріалу за короткий час; вмінню аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми; можливості проявити ініціативу, самостійність; винахідливості та творчому підходу до розв’язання проблеми.
 14. 14. Поєднання цих методів вирішує такі практичні завдання: • забезпечує учнів необхідною інформацією; • розвиває вміння аналізувати, синтезувати, ставити цілі; • вчить працювати в команді, прислухатися до чужої думки; • - створює комфортні умови навчання (зняття нервового навантаження, зміна форм діяльності, переключення уваги); • розвиває комунікативні вміння і навивки, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями. Даний підхід забезпечує ефективність навчання таДаний підхід забезпечує ефективність навчання та передбачувані результатипередбачувані результати
 15. 15. Шляхи поширення власного педагогічного досвіду • Для реалізації проблеми, над якою працюю, провожу традиційні та нестандартні уроки: уроки-семінари, уроки- дистпути, уроки-подорожі, бінарні уроки. • Нестандартний урок на тему “ Британія та британці” (з використанням мультимедійних засобів) (урок розміщено на порталі “ Учительський журнал он-лайн від 17.01.2015 • Інтегрований урок ( англійська мова та українська література) з використанням компютерних технологій) на тему: “Багатогранність таланту Т.Г.Шевченка” (надруковано в науково-методичному журналі”Англійська мова та література” №6 2014р.
 16. 16. Результативність роботи • Результати участі учнів у районних олімпіадах з англійської мови: • 2009-2010 н.р.- ІІ місце ( Шульга Марина, 8 кл.) 2010-2011 н.р. –І місце (Шульга Марина, 9 кл.), ІІІ місце (Коваленко Вікторія, 9 клас) 2011-2012 н.р.- ІІ місце ( Шульга Марина, 10 кл., Вершняк Ангеліна, 9 кл., Пономаренко Руслана, 8 кл.) ІІІ місце ( Шугай Катерина,8 клас) 2012-2013 н.р. – ІІІ місце, Шульга Марина, 11 клас) 2014- 2015 н.р. –ІІІ місце, Терно Надія, 8 клас) • У 2012-2013 н.р. Шульга Марина захистила наукову роботу на тему “Модальні дієслова,що виражають припущення”, в 2013- 2014 н.р. Вершняк Ангеліна захистила наукову роботу на тему “ Складнопідрядні речення.Типи обставинних речень” • Досягненнях учнів при складанні зовнішнього незалежного оцінювання: Бакланова Ірина 171 бал, 2013 Коваленко Вікторія1 72 бали, 2013 Шульга Марина 168 балів, 2013 Вершняк Ангеліна 166 балів, 2014 Ніжинець Інна 158.5 балів,2014
 17. 17. Дані про вступ учнів до вузів за предметною спрямованістю ПІП Назва ВУЗу Факультет Спеціальність Спеціалізація Бал ЗНО, рік вступу Бакланова Ірина Сумський державний педагогічний університет Гуманітарний Мова і література Англійська мова 171 бал, 2013 Коваленко Вікторія Київський національний лінгвістичний університет Факультет перекладу Переклад Переклад (англійська) 172 бали, 2013 Шульга Марина Ніжинський державний університет Філологія Мова і література Філологія (англійська мова, німецька мова та література) 168 балів, 2013 Вершняк Ангеліна Національний авіаційний університет Інститут міжнародних відносин Міжнародна інформація 166 балів, 2014 Ніжинець Інна Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Інститут іноземної філології Мова і література Англійська, китайська 158.5 балів,2014
 18. 18. Виконую обов'язки голови шкільного методичного об'єднання гуманітарного циклу • Провідна науково- методична проблема, над якою працює МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу: • « Формування життєвих компетенцій учнів шляхом використання інтерактивних форм та методів навчання на уроках суспільно- гуманітарного циклу»
 19. 19. Велику увагу приділяю позакласній роботі • Постійно організовую предметні тижні, виставки учнівських газет, виставки рефератів,виставки творів,виставки проектних робіт, предметні шкільні олімпіада • З 2010 року учні школи постійні учасники Всеукраїнських конкурсів 181 учень нашої школи отримали сертифікати та пам'ятні призи: всеукраЇнський інтерактивний конкурс “Гринвіч”, всеукраїнська предметна олімпіада “ Олімпус” • Постійно поповнюю навчально- методичну базу кабінету англійської мови
 20. 20. Фестиваль поезії англійського поета Р.Бернса
 21. 21. Щоб бути чудовим педагогом, треба любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.

×