Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Портфоліо директора школи Білик С.М.

384 views

Published on

Портфоліо директора школи Білик С.М.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Портфоліо директора школи Білик С.М.

 1. 1.  створення позитивного іміджу школи на основі наявних ресурсів;  підвищення конкурентоздатності навчального закладу, встановлення та розширення партнерських зв'язків;  перетворення школи на заклад, у якому головним буде особистість дитини, її рівень навченості та самопучуття.  створення власного імені, власного обличчя загальноосвітнього закладу;  підсилення конкуренції серед освітніх закладів, збереження контингенту учнів;  доступ освітнього закладу до фінансових та інформаційних ресурсів, забезпечення стабільності педагогіки.
 2. 2. Слово «Імідж» у перекладі з англійської мови означає «образ», «престиж», «репутація». Імідж – це те враження, яке справляє особистість на іншу людину або на суспільну групу. Імідж – це ваш образ в очах інших. Вдалий імідж – це здатність переконати навколишніх у тому, що носій іміджу є втіленням тих ідеальних якостей, які вони хотіли б мати.
 3. 3. ПО - ПЕРШЕ • Складна демографічна ситуація, яка посилює конкуренцію серед освітніх установ у прагненні отримати учнів і зберегти контингент ПО - ДРУГЕ • Позитивний імідж полегшує доступ школи до кращих ресурсів: фінансових, інформаційних, людських. ПО - ТРЕТЄ • Освітня установа з позитивним іміджем привабливіша для педагогів, оскільки здатна забезпечити стабільність і соціальний захист, професійний розвиток
 4. 4. Формування позитивного іміджу школи через інноваційну управлінську діяльність ґрунтується на діалозі, вільному обміні думками, забезпечення творчої та інноваційної діяльності педагогів, відкртості і тісної співпраці з батьками і громадськістю. Тільки за таких умов можна створити позитивний імідж школи.
 5. 5. Повага і довіра до людини Цілісного погляду на людину Співробітництва, колегіальності Оновлення й збагачення творчих пошуків Соціальної справедливості Індивідуального підходу Мотивування й стимулювання діяльності всіх працівників
 6. 6. Імідж керівника Імідж педагога Імідж заступника Високий рівень професійної компетентності Володіння сучасними інформаційними технологіями Обізнаність в інноваційній педагогіцій й педагогічному менеджменті Уміння й бажання працювати в команді, бути «командним» гравцем Знання психологічних особливостей колективу, технологій впливу Прагнення підвищувати свій професійний рівень, оволодівати новими методиками, технологіями
 7. 7. Зовнішніфактори Зовнішній вигляд навчального закладу Матеріально – технічна база закладу Стабільність кваліфікованої підготовки випускників, що визначається відсотком вступу їх до ВНЗ Рейтинг навчального закладу Вивчення відгуків батьків про навчальний заклад Освітній простір навчального закладу (співпраця з ДНЗ, ВНЗ, сільською радою, громадськістю села) База даних про відомих випускників школи Візуальне моделювання, оформлення і представлення результатів діяльності школи в зовнішньому середовищі
 8. 8. Внутрішіфактори Вивчення перспективної мети концепцією школи Рівень взаємовідносин в колективі Стиль і управління Ефективна кадрова політика Інноваційні технології навчання і виховання Наступність у навчанні Органи учнівського шкільного самоврядування Презентаційні матеріали Результативність досягнень Ефективність та інформативність внутрішнього інтер'єру
 9. 9. Для учнів початкової школи та їх батьків 1 – 4 кл. Образ класного керівника Для старшокласників Для батьків учнів Для батьків дітей з особливими потребами 5 – 11 кл. 1 – 11 кл. 1 – 11 кл. Образ учителя - предметника, образ директора Уявлення про якість освіти, стилі роботи школи Комфортність шкільного середовища
 10. 10. Розносять інформацію про школу одноліткам і своїм батькам Діляться буденним життям школи по інтернету Демонструють рівень своєї вихованості у громадських місцях Випускники школи – головні «піарщики» свого освітнього закладу Учні  Виконують роль посередників між школою та суспільством  Формують позитивну думку в оточуючих  Найавторитетніші суб'єкти, здатні не тільки дати реальну оцінку роботи школи, а й відкоригувати громадську думку й думку своїх дітей  Головна цільова група. на яку орієнтується школа у створенні свого іміджу  Основні інвестори шкільної іміджевої політики Батьки учнів ЗМІ
 11. 11. Сучасна успішна школа Високий рівень Вивчення рідної мови Культура поведінка Дотримання здорового способу життя Вивчення іноземних мов Комп'ютерна грамотність Національні традиції, спорт Школа - освітній центр, де одні навчають, інші – навчаються, але всі разом вчаться, самовдосконалюються
 12. 12. «Формування громадської компетентності особистості, яка вміє самостійно мислити і буде озброєна необхідними для цього знаннями і вміннями»
 13. 13. Працює Вчителів 27 Вищу освіту 27 Середньо- спеціальну 0 бібліотекар діловод медсестра психолог Практичний психолог Навчається Початкова ланка – 4 класи Середня ланка – 5 класів Старша ланка- 2 класи 192 учні
 14. 14. Стаж До 5 років Від 5 до 10 років Від 10 до 15 років Від 15 до 20 років Від 20 до 25 років Від 25 і більше 3 5 15 - 1 3
 15. 15. Важливо, щоб у школі працювали спецалісти своєї справи .Тільки той педагог, что може навчити і повести дитину за собою матиме авторитет.На мою думку, сучасна школа повинна базуватися на професіоналізмі Такого вчителя хочеться слухати і йти за ним.
 16. 16. Вчителів - методистів 2 Вчителів з педагогічним званням «Старший учитель 4 Спеціалістів вищої категорії 13 Спеціалістів І категорії 13 Спеціалістів ІІ категорії 1
 17. 17. 2012р. – закінчили школу 26 учнів ВНЗ - 21 Технікуми, ліцеї - 3 ПТУ - 1 2013р. – закінчили школу 26 учнів ВНЗ -16 Технікуми, ліцеї -6 ПТУ - 4 2014р. – закінчили школу 13 учнів ВНЗ - 7 Технікуми, ліцеї - 6 ПТУ - 0
 18. 18. Співпраця з ДНЗ  Укладено угоду про співпрацю між школою та Петрівсько – Роменським ДНЗ «Ромашка» Внесення в річний план питання «Наступність та перспективність в роботі ДНЗ та школи»
 19. 19. Матеріально - технічна база школи

×