Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Макіївська загальноосвітня школа І-ІІст. №56LOGO              Впровадження           здоров`язбері...
LOGO       “Здоровя не все, але без          здоровя – нічого”                Сократ  Увага...
LOGO            Фактори, які впливають на стан здоровя   Зростання навчального                ...
Хто чим повинен         LOGO                займатися             Завдання медицини  ...
Повсякденна діяльність LOGO               школиЗдоров`язберігаючі  технології   Грамотно складений   ...
LOGO    Ефективність позитивного впливу на  здоровя школярів різних оздоровчих заходів  визначається не хаотичніст...
Напрямки для реалізація    LOGO         складових здоровя    1    2      3      4 Фізична  ...
Реалізація фізичної         LOGO              складової  Контроль та    ЗДОРОВ`Я  •      ...
Реалізація соціальної                  LOGO                   складової Створення умо...
Реалізація психічної          LOGO                складової  Створення           Де...
Реалізація духовної            LOGO               складової       1      2     ...
LOGO  Впровадження здоровязберігаючих технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визна...
LOGO   У учнів розвинута інтуїтивна здатність чути   емоційний стан учителя, а тому з перших хвилин   уроку треба с...
LOGO    Велике значення для попередження втоми є чітка   організація навчальної праці. На уроках, де більша   части...
LOGO  Під час вивчення нового матеріалу добре, коли весь матеріал уроку записаний на дошці або на плакаті й при підведенн...
LOGO    Ставлення учнів до свого здоровя, за думкою   більшості спеціалістів, є основою   здоровязбереження, так...
LOGO    Адміністрацією нашої школи розроблені методичні поради для   вчителів 1-5 класів щодо формування в учнів свід...
Вчити дітей діяти за алгоритмом у  LOGO             конфліктних ситуаціях                  ...
Формування свідомого ставлення учнів до                 свого здоровя      LOGO          ...
Рівень сформованості у учнів                            LOGO             компетент...
LOGO               Використана література:1. Т. Бойченко. Валеологія в школі і вдома. – Київ – Логос – 1999....
LOGO       Контактные тел: 0507493257        vasilova_tamara@yandex.ru 20.11.2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

впровадження здоров`язберігаючих технологій в нвп

9,701 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

впровадження здоров`язберігаючих технологій в нвп

 1. 1. Макіївська загальноосвітня школа І-ІІст. №56LOGO Впровадження здоров`язберігаючих технологій в НВП Доповідач Т.І.Сеньковська, директор МЗШ І- ІІст. №56 Автори проекту: Т.І.Сеньковська, Л.О.Попова, Т.А.Д анько 20.11.2011
 2. 2. LOGO “Здоровя не все, але без здоровя – нічого” Сократ Увага до питання здоровя школярівсуттєво зросла. Про несприятливість уданій сфері говорять давно, алесьогодні ця проблема стоїть дужегостро.20.11.2011
 3. 3. LOGO Фактори, які впливають на стан здоровя Зростання навчального Производить до гіподинамії навантаженняДіти все більше часу Причини і проводять за переглядом наслідки фільмів Призводить до порушення порушення постави здоровя дитини Проводять багато часу Призводить до за компютерними іграми порушення зору 20.11.2011
 4. 4. Хто чим повинен LOGO займатися Завдання медицини і школи Завдання школи Медицина – зберігати, займається не зміцнити здоровя учнів, здоровям, а сформувати в хворобами, не них профілактикою, відповідальне а лікуванням ставлення до власного здоровя.20.11.2011
 5. 5. Повсякденна діяльність LOGO школиЗдоров`язберігаючі технології Грамотно складений розклад уроків Використання прийомів рухової активностіОзброєння учніввалеологічнимита екологічними -- це не є чимось невідомим знаннями Нейтралізація стресів Організація гарячого харчування 20.11.2011
 6. 6. LOGO Ефективність позитивного впливу на здоровя школярів різних оздоровчих заходів визначається не хаотичністю методів, а системною роботою за всіма напрямками. Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоровя потребує обовязкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоровязберігаючими вміннями і навичками.20.11.2011
 7. 7. Напрямки для реалізація LOGO складових здоровя 1 2 3 4 Фізична Соціальна Психічна Духовнаскладова складова складова складова20.11.2011
 8. 8. Реалізація фізичної LOGO складової Контроль та ЗДОРОВ`Я • •Навчання самоконтроль за правильному та правильною регулярному постановою чищенню зубів •Виконання вправ •Навчання щодо Ранкова культурі профілактики гімнастика споживання їжі сколіозу, Фізкульт •Навчання запобіганню хвилинки використанню гіподинамії Рухливі народних •Виконання ігри способів гімнастики для оздоровлення очей, точковий •Навчання щодо самомасаж дотримання біологічно Знання свого режиму активних точок особистого навчання, рівня здоров‘я харчування, t праці, відпочинку20.11.2011
 9. 9. Реалізація соціальної LOGO складової Створення умов самовираження Розвиток інтуїції, творчості Здоровя Демонстрація правильногоСтимулювання аргументів відповідей мовлення Закінчення уроку Заохочування ініціативи учнів повинно бути своєчасним Використання на уроці засобів  диференційованого навчання  проблемного навчання  діалогового навчання  рефлексивного навчання  колективної розумової діяльності 20.11.2011
 10. 10. Реалізація психічної LOGO складової Створення Демонстрація Вміння психологічного Дотримання ненасильницьких відмовлятися клімату позитивного засобів від шкідливих на уроці мислення навчання звичок20.11.2011
 11. 11. Реалізація духовної LOGO складової 1 2 3 4 Навчання Навчання Навчання Навчання доброзичли відповідаль висловлювати вмінню вому ності за свої погляди розрізняти ставленню власні щодо добро і до вчинки здорового зло, духовне і товаришів у Вироблення способу життя бездуховне, д класі, до навичок Навчання олати прояви учнів самообслуго усвідомлен зла в собі школи, до вування ня життєвих дорослих цінностей20.11.2011
 12. 12. LOGO Впровадження здоровязберігаючих технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоровязберігаючі технології передбачають: зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної , емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків.20.11.2011
 13. 13. LOGO У учнів розвинута інтуїтивна здатність чути емоційний стан учителя, а тому з перших хвилин уроку треба створити середовище доброзичливості, позитивного емоційного налаштування . Слід пам’ятати, що психологічний стан і психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне здоров’я.20.11.2011
 14. 14. LOGO Велике значення для попередження втоми є чітка організація навчальної праці. На уроках, де більша частина навчальна діяльність пов’язана з класною дошкою, дуже важливо, щоб до початку уроку було зроблено необхідні записи на дошці: завдання для усного рахунку, опитування, можливо, план роботи на уроці. Можна зразу вказати в залежності від ступеня складності завдання якому рівню відповідає його виконання. Знаючи весь план уроку, які знання, вміння, навички необхідно набути , який обсяг роботи виконати, учень може обрати ступінь складності завдання, розподілити свою роботу на свій погляд, що формує учня як суб’єкта навчальної діяльності.20.11.2011
 15. 15. LOGO Під час вивчення нового матеріалу добре, коли весь матеріал уроку записаний на дошці або на плакаті й при підведенні підсумків уроку є можливість охопити ще раз поглядом виведені формули, співвідношення, графіки тощо. Ми вважаємо, що необхідно проводити роботу з профілактики стресів. Хороші результати дає робота в парах, групах як на місцях так і біля дошки, де ведений, більш «слабкий» учень відчуває підтримку товариша. Антистресовим моментом на уроці є стимулювання учнів до різноманітних способів розвязання, не боячись помилитися, отримати неправильну відповідь.20.11.2011
 16. 16. LOGO Ставлення учнів до свого здоровя, за думкою більшості спеціалістів, є основою здоровязбереження, так як через мотивацію цього ставлення можна здійснити ціннісне - орієнтовану діяльність дітей та підлітків по збереженню та зміцненню власного здоровя. У звязку з цим пропаганда здорового способу життя через валеологічне та екологічне виховання засобами уроків є складовою у розвязанні проблеми здоровя збереження.20.11.2011
 17. 17. LOGO Адміністрацією нашої школи розроблені методичні поради для вчителів 1-5 класів щодо формування в учнів свідомого ставлення до власного здоровя, які передбачають допомогу вчителю у плануванні діяльності учнів, застосуванні всіх рівнів процесу прийняття рішень , враховуючи вікові особливості та рівень розвитку у кожному класі за алгоритмом «Стій! Виріши … Дій!». У кожному класі початкової школи учні поступово підвищують рівень самостійності застосування процесу прийняття рішень, беручи на себе все більше відповідальності за його впровадження. Така робота сприяє індивідуальному розвитку дитини: переходячи від першого до наступних класів все більше усвідомлюють важливість для них процесу прийняття рішень і значення етапів та кроків на кожному віковому рівні.20.11.2011
 18. 18. Вчити дітей діяти за алгоритмом у LOGO конфліктних ситуаціях Прийми Стій! Подумай! рішення!20.11.2011
 19. 19. Формування свідомого ставлення учнів до свого здоровя LOGO Питання для оцінювання компетентності учнів 1 Виконує вранішню зарядку вдома щодня 2 Виконує вранішню зарядку в школі щодня 3 Активно приймає участь в виконанні фізкультхвилинок 4 Знає вправи для корекції постави 5 Знає показники власного здоров’я 6 Володіє санітарно-гігієнічними знаннями про те, щоб мати правильну поставу 7 Знає основні способи загартування Загальна 8 Знає вимогу до спортивного одягу та взуття для уроків фізичної культури кількість 9 Дотримується режиму дня балів 10 Дотримується режиму сну 11 Знає основні засоби профілактики захворювань КОЕФІЦІЄНТ 12 Знає способи профілактики інфекційних захворювань, венеричних захворювань, СНІДу(всього балів/38) 13 Володіє знаннями про основні психічні процеси, їх вплив на здоров’я 14 Знає традиції культури здоров’я українського народу Знає права і обов’язки громадянина у ставленні до власного здоров’я та здоров’я 15 оточуючих 16 Знає про шкідливий вплив алкоголю, тютюнопаління, наркотичних речовин на здоров’я 17 Уміє відмовлятись від небезпечних пропозицій 18 Прагне до фізичного вдосконалення 19 Має сформовану громадську відповідальність за наслідки нездорового способу життя
 20. 20. Рівень сформованості у учнів LOGO компетентного ставлення до власного здоров’я визначається за відповідною шкалою: К = 0,95 – 1,0 високий рівень К = 0,7 – 0,95 достатній рівень К = 0,5 – 0,7 середній рівень К= менше 0,5 початковий рівень20.11.2011
 21. 21. LOGO Використана література:1. Т. Бойченко. Валеологія в школі і вдома. – Київ – Логос – 1999.2. Т. Бойченко. Валеологія в школі. – Київ, 2001.3. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.2004р.4. Мельник С. Здоровя та духовність - через освіту. Директор школи. – 2003 - №44.5. Скляр В.Ф. Здоровя учнів і навчальний процес. – Педагогічна скарбниця Донеччини. 1997. – №2.6. Таранова О., Челах Г. Здоровязбережувальний педагогічний процес. Завуч. - 2008. - №19-20.7. Никифоренко О. Школа на шляху до здорового способу життя. Завуч. - 2008. - №19- 20.8. Гонтаровська Н. Інноваційне середовище як фактор розвитку особистості. Директор школи. – 2008. - №9.9. Шульга С. Оздоровчі технології. Директор школи. – 2008. - №9.10. Кирилюк Л., Шубіна Т. Школа життєтворчості - шлях до успіху. Завуч. – 2006. - №15.11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.2004р. 20.11.2011
 22. 22. LOGO Контактные тел: 0507493257 vasilova_tamara@yandex.ru 20.11.2011

×