Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правила за поведение 3

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Правила за поведение 3

 1. 1. Част 3 Как да се държим с приятелите и семейството си
 2. 2. Внимателен ли си със своите близки? Поздравявай своите близки на празниците им. Прави им подаръци, изработени с твоите ръце.
 3. 3. Как мислиш, защо хипопотамът не е харесал подаръка? На никого не подарявай ненужни вещи.
 4. 4. Защо животните са радостни? Радвай се на успехите на своите приятели. Помагай им, когато имат нужда.
 5. 5. Защо козлето не постъпва правилно като се надсмива на магарето? Не се смей на неуспехите на своите приятели.
 6. 6. Разгледай картините.Сравни ги и кажи на коя животните постъпват правилно и на коя – не. Защо? Споделяй играчките и лакомствата си с другите деца. Не бъди алчен. Не взимай вещите на приятелите си.
 7. 7. Как мислиш, кои мишлета се веселят? Играй задружно с децата. Взимай участие в общите игри, а не стой настрани.
 8. 8. Как мислиш, защо животните не желаят да дружат с маймунката? Не дразни своите приятели, не ги обиждай, не се карай с тях.
 9. 9. Как мислиш, весел ли е Вълчо? Стреми се да участваш активно в груповите дейности и развлечения.
 10. 10. Правилно ли постъпва котката като стои настрани и не помага на приятелите си? Не стой настрани, когато другите се трудят или веселят.
 11. 11. Как трябва да се държим по време на парти? Когато си на гости бъди вежлив, дръж се спокойно. Научи се да поддържаш разговор.
 12. 12. Как се чувстват гостите, когато домакинът не им обръща внимание? Не задържай вниманието на стопанина само за теб. Не чупи и не разхвърляй играчките, когато си на гости.
 13. 13. Как трябва да започнем разговор? Когато звъниш по телефона, задължително поздрави приятелите си и се представи.Когато приключиш разговора, се сбогувай.
 14. 14. Разгледай картините. Сравни ги. На коя животните постъпват правилно и на коя – не? Защо? Не обиждай по-малките. Не им взимай играчките. Не дразни малките,играй с тях.
 15. 15. Какво иска детето от своята майка? Ако по невнимание си извършил не много добра постъпка, задължително трябва да се извиниш.
 16. 16. Как мислиш, правилно ли постъпва котката? Защо? Не прехвърляй вината си на другите. Признавай си грешките.
 17. 17. Защо трябва да уважаваме възрастните? Старай се търпеливо да изслушваш, какво ти говорят възрастните и връстниците ти.
 18. 18. Правилно ли постъпват малките, когато прекъсват възрастните по време на разговор? Не прекъсвай хората, когато говорят. Не се намесвай в разговора на възрастните.
 19. 19. Как трябва да отговорим на молбата на възрастните? Отнасяй се с уважение към възрастните и изпълнявай техните молби.
 20. 20. Как мислиш, защо не трябва да лъжем? Старай се винаги да казваш истината.
 21. 21. Защо не трябва да заблуждаваме възрастните и връстниците си? Не заблуждавай възрастните и връстниците си.
 22. 22. Превод: Елена Чалъкова,старши учител, ОДЗ “Ралица”, град Пловдив

×