Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Васильчишина В.М.

173 views

Published on

Портфоліо майстра в/н

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Васильчишина В.М.

 1. 1. Майстра виробничого навчанняМайстра виробничого навчання Квасилівського професійного ліцеюКвасилівського професійного ліцею
 2. 2. Життєве кредо: твори добро і воно завжди до тебе повернеться сторицею Творче кредо: люди вчаться того, чого ви їх навчаєте, а не того, чого ви їх бажаєте навчити
 3. 3. Майстер виробничогоМайстер виробничого навчання Квасилівськогонавчання Квасилівського професійного ліцею.професійного ліцею. ОсвітаОсвіта –– спеціальнаспеціальна технічна.технічна. Навчання:Навчання: - Рівненський державний- Рівненський державний технікум економіки ітехнікум економіки і підприємництва (2005 рік).підприємництва (2005 рік). - Курси підвищення- Курси підвищення кваліфікації (2014 рік).кваліфікації (2014 рік).
 4. 4. Спеціальність:Спеціальність: «Технологія харчування».«Технологія харчування». Трудова діяльність:Трудова діяльність: З 1982 року – працювалаЗ 1982 року – працювала кондитером в Рівненськомукондитером в Рівненському кооперативному споживчомукооперативному споживчому товаристві.товаристві. З 1994-зав. виробництвомЗ 1994-зав. виробництвом в кондитерському цеху вв кондитерському цеху в Квасилівському кооператив-Квасилівському кооператив- ному товаристві.ному товаристві. З 2001 року – майстерЗ 2001 року – майстер виробничого навчаннявиробничого навчання Квасилівського професійногоКвасилівського професійного
 5. 5. Мій творчий шлях Майстер – це не професія. Майстер – цеМайстер – це не професія. Майстер – це професіонал, який має велике мислення іпрофесіонал, який має велике мислення і практичні навички праці.практичні навички праці. Працю вчителя ні з чим не можна порівняти, ним потрібно народитися, самим живим прикладом для учнів є приклад самого майстра, професіонала своєї справи. Потрібно вести себе так, щоб кожен рух вчив нас чомусь новому, і завжди потрібно знати що хоче вчитель, а що – ні. Якщо ми не знаємо цього, то кого ми можемо виховувати?
 6. 6. Завдання майстра в/н «Ніхто не робиться майстром, не тренуючись в майстерності». Чеський педагог і мислитель Ян Коменський. Для того, щоб навчити, необхідно:  володіти основами педагогічної майстерності;  вміло розподіляти і перемикати увагу;  готувати практичні розробки навчальних тем;  удосконалювати власну майстерність.
 7. 7. Моє педагогічне кредо:Моє педагогічне кредо: Без прикладів неможливо ні правильно робити, ні успішно вчитися.
 8. 8. Тема, над якою я працюю: «Впровадження інноваційних технологій у виробничому навчанні».
 9. 9. Інноваційний процес в освітіІнноваційний процес в освіті - це сукупність- це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на їїпослідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм іоновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчальногометодів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.процесу до нових суспільно-історичних умов. Мета такого навчанняМета такого навчання – створення умов для– створення умов для забезпечення власної навчальної діяльності учнів ізабезпечення власної навчальної діяльності учнів і розвиток індивідуальних особливостей кожного.розвиток індивідуальних особливостей кожного.
 10. 10. 1. Технологічні таблиці. 2. Презентації занять. 3. Схеми, таблиці. 4. Опорні конспекти. Методичні доробки:
 11. 11. Відкритий урок на тему:Відкритий урок на тему:
 12. 12. Позаурочна діяльність Мої учні беруть участь у конкурсах за професією «кухар».
 13. 13. У 2013 році брала участь у конкурсі професійної майс- терності серед майстрів виробничого навчання за професією «кондитер».
 14. 14. Представлення власних виробівПредставлення власних виробів
 15. 15. Робота з учнямиРобота з учнями
 16. 16. РоботаРобота з учнямиз учнями

×