Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

RSUU4b

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
RSUU5
RSUU5
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Similar to RSUU4b (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

RSUU4b

  1. 1. 01-12-2022 14:38 GST Stage Pagina 1 van 2 http://gst-stage.fss.uu.nl/#/pip2tussen !"##$%&$''()$*+%,-./012-343-5-670892:;212-./012-343-5< !"#$%$"&'%&() Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 1. Stelt leerdoelen op voor het gehele curriculum en specifieke lessen 2. Ontwerpt leeractiviteiten voor de gestelde leerdoelen 3. Plant de uitvoering van leeractiviteiten 4. Begeleidt de uitvoering van leeractiviteiten 5. Toetst in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn Toelichting of voorbeeld Verschillende activerende en afwisselende werkvormen en opdrachtsoorten komen afhankelijk van de omstandigheden aan bod. Er wordt goed gekeken naar wat er op welk moment nodig is. *+$",--, Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 6. Gaat interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen aan 7. Creëert een ordelijke werksfeer waarbij hij inzicht toont in communicatieprocessen 8. Begeleidt de ontwikkeling van leerlingen als persoon 9. Handelt vanuit een visie op persoonsvorming Toelichting of voorbeeld Er heerst een ontspannen sfeer. Voor een beginnend leraar ontzettend indrukwekkend hoe het klassenklimaat geregeld is. Er is een goed contact met de leerlingen en de leerlingen vertrouwen Raoul. Zij kunnen zeggen wat zij denken. .-&+/'0%/012+$+0&-/'+3' Naam lio Raoul Schroen Naam school Sondervick College Naam sb Anna Engel Datum 01 - 12 - 2022
  2. 2. 01-12-2022 14:38 GST Stage Pagina 2 van 2 http://gst-stage.fss.uu.nl/#/pip2tussen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 10. Voert les-, klas- en vakoverstijgende taken uit en 11. Werkt daarbij constructief samen Toelichting of voorbeeld Betrokken bij International School en bij het organiseren van activiteitenweek. Ook organiseert Raoul mede taaldorp en is hij betrokken bij de organisatie met de uitwisseling met een school uit Aachen. 4"/",+205"/0$+062-7+))%-/+8+0-/'9%##+8%/, Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 12. Verbetert systematisch zijn professionele handelen Toelichting of voorbeeld Staat open voor feedback en stelt vragen wanneer hij bepaalde zaken lastig vindt of niet weet hoe hij deze aan zou moeten pakken. Raoul is op een analytische manier bezig met wat er beter kan en wat goed gaat binnen het lesprogramma en probeert op basis van onderzoeken lessen te inspireren. Als de lio zich in het tweede deel van deze baan of stage verder ontwikkelt zoals in het eerste deel, zal de lio naar verwachting het volgende oordeel krijgen: In orde Dit betekent dat de lio als (beginnend) docent aan de slag kan (blijven). Dat is nog niet duidelijk Dit betekent dat de lio de komende tijd aandacht zal moeten geven aan het volgende punt of de volgende punten: Onvoldoende Dit betekent dat de lio bij gelijkblijvende ontwikkeling nog niet toe zal zijn aan beginnend docentschap. Toelichting en advies bij onvoldoende

×