Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kineziološka analiza hoda

6,588 views

Published on

HOD

Published in: Health & Medicine
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kineziološka analiza hoda

 1. 1. autor: Nataša Igić
 2. 2.  Lokomotorni aparat  Lokomocija  Funkcionalna nezavisnost  Normalni hod Patološki hod
 3. 3.  PNS  CNS -Moždano stablo -Bazalne ganglije -Cerebelum -Korteks
 4. 4.  Složena prirodna ciklična aktivnost  Čine ga ciklusi pokreta koji se naizmenično smenjuju  Hod započinje destabilizacijim ležernog stojećeg stava tj. uspostavljanjem kretanja u napred.  Omogućava premeštanje tela sa jednog na drugo mesto  Obrazac hoda jedinstven je za svaku osobu i predstavlja rešenje za problem kako preći određeno rastojanje sa minimalnim naporom, odgovarajućom stabilnošću i prihvatljivim načinom
 5. 5.  Ciklus hoda – period između dva uspostavljanja kontakta pete sa podlogom iste noge  FAZA OSLONCA - potporna faza  Kontakt stopala sa podlogom, 60% ciklusa hoda ◦ 40 % oslonca na jednoj nozi ◦ po 10% oslonca na obe noge  FAZA NjIHANjA – faza oslonca na jednoj nozi  Odsustvo kontakta stopala sa podlogom  40% ciklusa hoda  Noseća noga – ona koji nosi težinu tela  Klateća nogu – ona koja se kao klatno prebacuje napred
 6. 6.  Udar petom – početak faze oslonca, momenat kada peta dodirne podlogu, inicijalni kontakt  Ravno stopalo – sledi iza inicijalnog kontakta, plantarna strana stopala dodiruje podlogu  Sredina faze oslonca – težina tela preneta na noseću nogu  Odizanje pete – momenat kada klateća noga dodirne podlogu  Odizanje prstiju – nadovezuje se na odizanje pete, prethodi početku faze njihanja
 7. 7.  Uzlazna faza – početak klaćenja od momenta kada prsti noseće noge napuste podlogu do tačke kada je klateći ekstremitet najviše podignut od podloge  Sredina faze - deo faze kada klateći ekstremitet prolazi direktno ispreed tela  Silazna faza – klaceća noga se spušta i priprema za oslonac petom, inicijalni kontakt.
 8. 8.  Šema hoda u normalnim okolnostima  Poznavanje terminologije hoda  Normalne vrednosti amlitude pokreta u zglobovima pri hodu  Normalne vrednosti pomeranja značajnih segmenata tela  Posturalna prilagođavanja
 9. 9.  Pri započinjanju iskoraka aktivnošću fleksora kuka prisutra je abdukcija i spolja rotacija u zglobu kuka sve do momenta oslonca petom  Pri inicijalnom kontaktu dolazi do addukcije i unutrašnje rotacije u kuku koji traju za vreme opterećenja  Addukcija je rezultat spuštanja karlice sa strane suprotno osloncu  U fazi oslonca karlica je u neutrallnom položaju, kuk rotiran unutra, trup počinje da se pomera kako bi pomogao u prenošenju težine na suprotnu stranu
 10. 10.  Skočni zglob oko neutralnog položaja  Koleno 40-60° flex  Kuk 20-30° flex
 11. 11.  Skočni zglob: 15° DF, 20° PF  Koleno: 30-40° flex, puna ext  Kuk: 30° flex, 15° ext
 12. 12. 1. Rotacija karlice 2. Naginjanje karlice 3. Lateralno pomeranje karlice 4. Fleksija kuka 5. Pokreti stopala 6. Pokreti kolena Ovi pokreti omogućavaju normalan hod i minimiziraju pomeranje centra gravitacije koji se pomera gore, dole, levo i desno sa svakim napravljenim korakom.
 13. 13. Predstavljaju praćenje/merenje kontakta stopala u prostoru za vreme hoda: ◦ Dužina koraka – step lenght, longitudinalno rastojanje izmedju dva koraka ◦ Dužina dvostrukog koraka – stride lenght, rastojanje od jednog inicijalnog kontakta do ponovnog inicijalnog kontakta istog stopala ◦ Kadenca – broj koraka u minuti ◦ Širina baze oslonca – 5-10 cm ◦ Ugao progresije stopala - 15°
 14. 14.  Odnose se na vremenski sled u ciklusu hoda, uključuju: - vreme oslonca jednog DE - vreme duplog oslonca - vreme njihanja - vreme iskoraka i koraka - ritam - brzina  Svaka promenjiva može biti pod uticajem faktora kao što je starost, pol, veličina i oblik kostiju, raspodela mase u segmentima tela, mobilnost zglobova, jačina mišića, tip obuće i odeće, navike i psihološki status.
 15. 15.  Kombinacija vremenskih i prostornih parametara dozvoljava izračunavanje brzine hoda koja utiče na kinematiku.  Spori hod 70 koraka u minuti  Srednje brzi hod 70-90 koraka u minuti  Brzi hod oko 120 koraka u minuti  Najjekonomičniji hod 5 km/h  Prijatna brzina hoda - potrošnja E minimalna, 80 koraka u minuti  Kod poremećaja hoda , povećava se utrošak energije koji se kompenzuje sporijim hodom.
 16. 16.  Procena i analiza sila koje učestvuju u hodu  Spoljne sile: gravitacija, reakcija podloge, inercija  Unutrašnje sile: aktivnosti mišića koji se suprotstvljaju spoljnim silama  Energetski utrošak u hodu (gasne analize O2, puls)  Kinetička analiza hoda i praćenje vitalnih parametara (PULS) dajeu neophodne informacije o kompletnoj proceni hoda
 17. 17.  Inicira se fleksorima kuka koji podizu nogu na sledeci stepenik  Stopalo prednje noge se postavlja celom tabanskom površinom na gornji stepenik, potkolenica je flektirana prema natkolenici, natkolenica prema karlici, trup i karlica prema zadnjoj nozi. Zadnja noga uspravna.  Težište tela je nad stopalom prednje noge.  Koncentrična kontrakcija m.triceps surae, zadnje noge, gura se telo napred i uvis, kontrakcija m.quadricepsa prednje noge odize trup i zadnju nogu cime pocinje faza jednostrukog oslonca.  Prednja noga se ekstendira i trup sa njom, za to vreme, zadnja noga – klateća, flektira se u kuku i kolenu i priprema za postavljanje na sledeći, viši stepenik.
 18. 18.  Minimalna aktivnost zgloba kuka  Najveće opterećenje trpi m.quadriceps femoris naizmenično jedne pa druge noge  Ovaj rad je zamorniji ukoliko je težina tela veća, ukoliko su stepenice strmije ili ako se nosi neki teret  Noseća noga –flektira se ekscentričnim kontrakcijama m.quadriceps femoris, klateća se pomera put napred i istovremeno ispruža, sve dok ne dodirne donji stepenik. Za to vreme, noseća noga povećava fleksiju i težinu tela nosi njen m.quadriceps femoris.
 19. 19.  MEHANIČKI • oštečenje skeletnih struktura-frakture, osteoporoza, bol • slabost mišića DE • smanjen obim pokreta u zglobovima  NEUROLOŠKI • poremećaj mišićnog tonusa • oštećenje posturalnih refleksa • gubitak osećaja celine tela – hemipareze, kvadriplegija, • odsustvo senzornog feedbacka-a sa stopala ili iz proprioceptora dubokih mišića i zglobova
 20. 20.  Hod spor, koraci kratki  Redukovano prenošenje težine na zahvaćenu stranu  Kratak oslonac na zahvaćeni ekstremitet  Izbegava se inicijalni kontakt sa podlogom zbog pogoršanja tegoba
 21. 21.  Unilateralan  Bilateralan – gegajući hod  Uzrok – slabost abduktora kuka, bol u kuku – radikulopatije  Lateralno naginjanje trupa prema nozi na koju se oslanja u toku potporne faze  Štap!
 22. 22. Kada se postavi prava indikacija, mogu:  Značajno povećati brzinu hoda  Smanjiti potrošnju energije  Omogućiti poboljšanje šeme hoda  Sprečiti ili odložiti pojavu deformiteta
 23. 23.  Funkcija :  proširuje površinu oslonca  poboljšava balans  u suprotnu ruku od ugroženog ekstremiteta  prevenira se naginjanje karlice na suprotnu stranu Vrste: sa jednom ili više tačaka oslonca
 24. 24.  Upotreba:  normalan hod nemoguć,  noge se ne smeju opteretiti prelom (kalus, povrede mekih tkiva), pareze, paralize, amputacije  Upotrebom štaka:  olaksava se kretanje,  deo tereta se prenosi na njih  hod se izvodi snagom mišića (ruke, trup, rameni pojas)  Visoke pazušne štake ; podlakatne štake
 25. 25.  m. triceps brachii – opterećeniji pri hodu sa podlakatnim štakama  m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. trapezius – pars descendens :sprečavaju podizanje ramena  m. trapzius, m. rhomboidei - adduktori i unutrašnji rotatori lopatice  m. deltoideus pars clavicularis et pars acromialis- sprečavaju fleksiju, odnosno ekstenziju nadlakta zavisno da li je štaka ispred ili iza tela
 26. 26.  Dvotaktni  Trotaktni – slabije i nesigurne osobe  Četvorotaktni (telo uvek ima tri tačke oslonca)  Hod za rasterećenje jedne noge – vrše se pokreti kao pri običnom hodu, štake se istovremeno i paralelno premeštaju napred, ali se uvek postavljaju ispred istog stopala i to istovremeno. Cilj ovog hoda je rasterećenje jedne noge, dok druga nosi puni teret (pareza, paraliza noge).
 27. 27.  Očuvana mišična snaga/slabost mišića/kontrakture  Pacijenti bez stopala i dela potkolenice – nedostatak mišića pokretača stopala , nemogućnost amortizovanja udara pete protezom nadoknađuje se elastičnošću veštačkih zglobova.
 28. 28.  Analiza hoda zauzima značajno mesto u evaluaciji pacijenata  Pomaže u postavljanju dijagnoze, odabiru adekvatne terapije kao i praćenju rezultata primenjene terapije.

×