Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Асоцијације.pptx

  1. ПОЉЕ Б1 ПОЉЕ Б2 ПОЉЕ Б3 ПОЉЕ Б4 РЕШЕЊЕ Б ПОЉЕ Г1 ПОЉЕ Г2 ПОЉЕ Г3 ПОЉЕ Г4 РЕШЕЊЕ Г ПОЉЕ В1 ПОЉЕ В2 ПОЉЕ В3 ПОЉЕ В4 РЕШЕЊЕ В - РЕШЕЊЕ А ПОЉЕ А4 ПОЉЕ А3 ПОЉЕ А2 ПОЉЕ А1 Б1 Б2 Б3 Б4 КОЛОНА Б Г1 Г2 Г3 Г4 КОЛОНА Г В1 В2 В3 В4 КОЛОНА В КОНАЧНО РЕШЕЊЕ КОЛОНА А А4 А3 А2 А1
Advertisement