Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

розділ3 п.3.7

72 views

Published on

для учнів
інформатика 8 клас

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

розділ3 п.3.7

  1. 1. Розділ 3. Алгоритмізація і програмування п. 3. 7. Структура процедури в мові програмування Visual Basic. Змінні, їх тип. Основні типи числових змінних.
  2. 2. Види команд. • Описові команди, які використовуються для опису даних; • Команди введення-виведення даних, які використовуються для введення-виведення даних; • Команди для обчислення і керування процесами перетворення даних; • Інші команди, які забезпечують додаткові можливості. Код (програма) складається з команд. За призначенням команди поділяються на групи:
  3. 3. Службові слова Службове слово Призначення Службове слово Призначення Dim As Оголошення змінних Print Друкування (вивести) End Кінець Sub Процедура For To Step Для до крок Integer Цілий тип Function Опис функції Single Дійсний тип Go To Перейти до String Текстовий тип If Then Else Якщо то інакше Boolean Логічний тип Next наступний While Wend Цикл “доки” Службові слова – це слова, які мають зафіксовані (стандартні) призначення.
  4. 4. Структура тіла процедури Private Sub <назва процедури> (<параметри процедури>) <тіло процедури> End Sub
  5. 5. Типи змінних Цілий тип • Integer Дійсний тип • Single
  6. 6. Оголошення змінних Dim <змінна 1> As <тип 1>, <змінна 2> As <тип 2> Dim <змінна 3> As <тип 3> Приклад Dim a As integer, b As integer, c As Single Dim d As Single !Тип кожної змінної потрібно описувати окремо

×