Advertisement
Р.Л за 4 клас по бел
Р.Л за 4 клас по бел
Р.Л за 4 клас по бел
Upcoming SlideShare
самостоятелна работа вера бел_правописсамостоятелна работа вера бел_правопис
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Р.Л за 4 клас по бел

  1. / работен лист за 4 клас по БЕЛ/  Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________  Прочети внимателно текста. Истинска лъжа Имало един цар, който разпратил глашатаи в цялата страна да обявят, че ще даде две торби злато на онзи, който му разкаже истинска лъжа. Изредили се много мъже, но царят на никого не признавал лъжата и на никого не давал пари. Научил Хитър Петър за тая работа и тръгнал право при царя. Като го видели царските стражи на портата такъв кривокрак, му казали: - Е, толкова много хора минаха и не можаха да излъжат царя, та ти ли ще му разкажеш истинска лъжа? Ама нали човек не може да се прецени по външността му, пуснали го да отиде при царя, а той с насмешка му рекъл: - И ти ли дойде да ми кажеш истинска лъжа? Хитър Петър му отговорил: - Не съм дошъл да те лъжа, а да ти кажа смата истина. Някога баща ви, старият цар, имал голяма нужда от пари и взел назаем от моя баща две торби. Идвам да ми се изплатиш, царю. А царят изревал: - Хайде де, голтак такъв! Може ли един цар да взема от голтаците пари назаем? Това е истинска лъжа! Хитър Петър казал: - Ако е истинска лъжа, вие сте обещали за нея две торби пари, а ако е вярно, ще платите борча на баща си. И царят заповядал да му напълнят две торби пари. Взел си Хитър Петър парите и си
  2. отишъл.  Прочети още веднъж текста и отговори на следните въпроси: 1. Посочи причината, поради която царят е разпратил глашатаи в цялата страна. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. Какво направил Хитър Петър като разбрал за тая работа? а) тръгнал за двореца с две торби на рамо; б) метнал на магарето две празни торби и тръгнал; в) качил се в каруцата и потеглил. 3. Стражите пред портата на двореца: а) не го пуснали да отиде при царя, защото бил кривокрак; б)пуснали го при царя, защото не може да се прецени човек по външността му; в) пуснали го, защото той им дал една торба с пари. 4. Как го посрещнал царят? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. Какво обяснил Хитър Петър на царя? Преразкажи думите му. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6. Царят се: а) ядосал от това, което чул; б) бил доволен от чутото; в) изгонил Хитър Петър 7. От втората оцветена част на текста обясни: Имал ли е друг избор царят, освен да даде парите на Хитър Петър. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 8. Препиши едно сложно изречение и подчертай в него главните части. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 9. Открий числителното бройно име в текста и го препиши: ____________________ Предизвикателство отправено от учениците на III„б” клас: Скъпи приятели, отправяме ви следното предизвикателство: 1. Съчинете и напишете приказки за Хитър Петър; 2. Очакваме да ни гостувате /или ние да ви гостуваме/, за да ни представите написаното за Хитър Петър.
  3. Текст за диктовката: Изплашил се глиганът и избягал. Тогава се събрали всички животни. Заекът душил наблизо, а другите гледали отдалеч. Като видели, че не могат да го изкарат, се запитали как да го направят. Намислили да му кажат, че мишките правят сватба и се присмиват на кожуха му. Вълкът влязъл в една хралупа, мечката се качила на дървото, а глиганът се заровил в шумата.
Advertisement