Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cirkulatorni sistem

21,415 views

Published on

Prezentacija za obradu gradiva o krvnom sistemu u 7. razredu osnovne škole.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cirkulatorni sistem

 1. 1. Cirkulatorni (krvni) sistem Vladan Nešić
 2. 2. Evolucija Tip krvnog sistema Grupa organizama Otvoreni Mekušci, zglavkari Zatvoreni Člankoviti crvi, glavonošci, kičmenjaci
 3. 3. Cirkulatorni sistem čoveka • Zatvorenog tipa. • Osnovna uloga: obezbeđuje konstantnu cirkulaciju krvi, transport materija, zaštita organizma od stranih tela, transport toplote. • Krvni sistem čoveka se sastoji od: krvnih sudova, srca, limfnih sudova, krvi i limfe. • Krvni sudovi: vene, arterije i kapilari.
 4. 4. Krv • Krv je jedino tečno tkivo u čovekovom telu. • Čine ga: krvna plazma i krvne ćelije. • Tri tipa krvnih ćelija: bela krvna zrnca, crvena krvna zrnca i krvne pločice. • U krvnoj plazmi se nalaze hormoni, belančevine, soli, hranljive materije.
 5. 5. Krvna zrnca Crvena krvna zrnca • Sočivastog su oblika • Nemaju jedro • Hemoglobin im daje crvenu boju • U centru hemoglobina je gvožđe • Hemoglobin ima transportnu ulogu (prenosi kiseonik i ugljen-dioksid) Bela krvna zrnca • Promenljivog su oblika • Mogu se kretati kroz krvne sudove • Imaju jedro • Obuhvataju strana tela, „gutaju ih“ • Broj belih krvnih zrnaca se uvećava ukoliko je organizam pod infekcijom. Krvne pločice • Ove krvne ćelije imaju ulogu u zgrušavanju krvi na mestima povreda krvnih sudova. • To su najsitnije krvne ćelije • Formiraju ugrušak sa proteinima.
 6. 6. Limfa • Tečnost koja se kreće limfnim sudovima i limfnim čvorovima, slična je krvnoj plazmi. U njoj se nalaze limfociti i belančevine i ima zaštitnu ulogu.
 7. 7. Limfotok Sistem limfnih sudova u kojima se nalazi limfa. Limfni čvorovi, krajnici, slezina
 8. 8. Krvne grupe • U medicini je najbitniji AB0 sistem krvnih grupa. • Proteini A, B i 0 određuju da li će osoba imati A, B, AB ili 0 krvnu grupu. • Transfuzija krvi. • Rezus faktor: Rh+ i Rh-, po proteinima iz krvi rezus majmuna.
 9. 9. Nasleđivanje krvnih grupa
 10. 10. Brze pitalice U krvi čoveka se nalazi: • 5 tipova ćelija • 4 tipa ćelija • 3 tipa ćelija U krvnoj plazmi se nalaze krvne ćelije koje imaju zaštitnu ulogu, to su: • Leukociti • Eritrociti • Trobmociti
 11. 11. Zadatak 1. Odredi koje krvne grupe i u kom odnosu mogu imati potomci roditelja sa A i B krvnom grupom: G: A, O x B, 0 2. Odredi koje krvne grupe i u kom odnosu mogu imati potomci roditelja sa AB i 0 krvnom grupom: G: A, B x 0, 0
 12. 12. Srce Srce je šuplji mišićni organ, izgrađen od srčanih ćelija. Sastoji se od dve komore i dve pretkomore između kojih su zalisci. Srce ima sopstvene „baterije“, odnosno snopove ćelija koje ga napajaju impulsima za rad.
 13. 13. Krvni sudovi Arterije • Krvni sudovi koji vode krv od srca ka ostalim organima • Snažni i elastični zidovi • Aorta • Puls • Krvni pritisak Vene • Krvni sudovi koji dovode krv do srca • Tanki i manje elastični zidovi • Šuplje vene • Proširenje vena
 14. 14. Krvotok Mali krvotok: Desna komora→Plućne arterije →Plućni splet kapilara→Plućne vene →Leva pretkomora Veliki krvotok: Leva komora →Aorta →Arterije →Splet kapilara →Šuplje vene →Desna pretkomora.
 15. 15. Odbrambene sposobnosti organizma Imunološki sistem • Koža • Bela krvna zrnca (mogu proždirati strana tela ili stvarati zaštitne proteine, antitela) • Imunitet (prirodni, veštački, urođeni, stečeni)
 16. 16. Brze pitalice Šta je imunitet: • Otpornost organizma na strana tela • Otpornost organizma na težak rad • Otpornost organizma na kretko spavanje Krvni sudovi sa snažnim i elastičnim zidovima su: • Vene • Kapilari • Arterije
 17. 17. Brze pitalice Navedi delove malog krvotoka: Delovi srca koji sprečavaju povratak krvi u pretkomore su: • Zalisci • Snopovi • Krugovi
 18. 18. 1. 2. 3. 4. 1. Proticanje krvi kroz krvne sudove vrši na njih krvni... 2. Najveća arterija u čovekovom telu 3. Organi koji sprečavaju vraćanje krvi u pretkomore srca 4. Šupljine srca u koje se ulivaju vene 1. P R I T I S A K 2. A O R T A 3. Z A L I S C I 4. P R E T K O M O R A
 19. 19. Hvala na pažnji!

×