Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Футур први

7,374 views

Published on

Презентацију, која је пред вама, креирале су моје ученице Јована Стојчић 5/4 и Мила Спасић 5/4.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Футур први

 1. 1. 1. Група  Шта су глаголи и која се времена исказују њима?  Одговор:Глаголи су променљива врста речи који казују радњу,стање и збивање.Прошло,садашње и будуће време.  Како се мењају глаголи и како се зове та промена?  Одговор:Мењају се по лицима и временима,а та промена се зове конјугација.
 2. 2. 2. Група  Шта је инфинитив и како се инфинитив завршава?  Одговор:Инфинитив је основни глаголски облик,прост и неличан,којим се именује глаголска радња и завршава се на –ти и –ћи.  Како се добија инфинитивна основа?  Одговор:Када се глагол завршава на -ти то –ти се одбије ,а када се завшава на –ћи и –сти тражи се глаолски облик на –ох и то –ох се одбије.
 3. 3. 3.Група  Шта је презент?  Одговор:Презент ја прост и личан глаголски облик којим се означава радња која се дешава у тренутку говора о њој.  Како се добија презентска основа?  Одговор:Презентска основа се добија тако што се од 2. лица једнине презента одбије наставак -Ш.
 4. 4. 4. Група  Шта је перфекат?  Одговор: Перфекат је личан и сложен глаголски облик којим се исказује радња која се десила у прошлости.  Како се гради перфекат?  Одговор: перфекат се гради од краћих облика презента помоћног глагола јесам и радног глаголског придева глагола који се мења.
 5. 5. Заволећеш предмет ако добро упознаш наставника. И наставник ће заволети тебе. Ићи ћете на екскурзију заједно, а он ће ићи да бисте се дружили.
 6. 6. Заволећеш предмет ако добро упознаш наставника. И наставник ће заволети тебе. Ићи ћете на екскурзију заједно, а он ће ићи да бисте се дружили.
 7. 7. Које време се исказује футуром: 1)прошло 2)садашње 3)будуће
 8. 8. Да ли је футур : 1) Личан 2) Неличан 3) Личан и неличан
 9. 9. Да ли је футур: 1) прост 2) сложен 3) прост и сложен
 10. 10. Футур I (будуће време) је прост,сложен и личан глаголски облик који означава радњу која ће се догодити у будућности, после говора о њој.
 11. 11. Гради се на два начина:  Код глагола на –ТИ: Футур I може бити прост и сложен (заволећеш,ћеш заволети).  Сложен футур се гради од презента помоћног глагола ХТЕТИ(краћег облика) и инфинитива:  Ја ћу заволети. презент помоћног глагола ХТЕТИ  Ја ћу заволети. инфинитив
 12. 12. Код глагола на –ТИ: прост футур се гради када се на инфинитивну основу додају наставци: –ћу, -ћеш, -ће, -ћемо, -ћете, -ће (презент помоћног глагола ХТЕТИ) -заволе|ћу
 13. 13. ПРИМЕР: ЗАВОЛЕТИ Ја ћу заволети-заволећу Ти ћеш заволети-заволећеш Он ће заволети-заволеће Ми ћемо заволети-заволећемо Ви ћете заволети-заволећете Они ће заволети-заволеће
 14. 14. Код глагола на –Ћи футур први може бити само сложен. Сложен футур се гради од презента помоћног глагола ХТЕТИ(краћег облика) и инфинитива: Ја ћу рећи. презент помоћног глагола ХТЕТИ инфинитив Рећи ћу. (само је извршена замена места) инфинитив презент помоћног глагола ХТЕТИ
 15. 15. 1 2 3 4 5 6 7 8
 16. 16. 1.ПИТАЊЕ  Шта је ФУТУР?  Одговор:Футур је прост,сложен и личан глаголски облик којим се означава будуће време.
 17. 17. 2.ПИТАЊЕ  Какав футур може бити код глагола на –ТИ?  Одговор:Може бити и прост и сложен.
 18. 18. 3.ПИТАЊЕ  Какав футур може бити код глагола на –ЋИ?  Одговор:Може бити само сложен.
 19. 19. 4.ПИТАЊЕ  Промените глагагол ПРОМЕНИТИ у футуру у простом облику.  Одговор:Променићу променићеш промениће променићемо променићете промениће
 20. 20. 5.ПИТАЊЕ  Промените глагол ИЋИ у футуру у сложеном облику.  Одговор:ћу ићи ћеш ићи ће ићи ћемо ићи ћете ићи ће ићи
 21. 21. 6.ПИТАЊЕ Одговор:биће угледаћу је изнићи ће порчаћу пружаће се Перфекат Футур Било је Угледао сам је Је изникла Потрчала сам Пружала се
 22. 22. 7.ПИТАЊЕ  Како се гради сложен футур на –ТИ?  Одговор:Гради се од помоћног глагола ХТЕТИ и инфинитива.
 23. 23. 8.ПИТАЊЕ  Како се гради прост футур код глагола на –ТИ?  Одговор: Гради се када се инфинитивној основи додају наставци: -ћу, -ћеш, -ће, -ћемо, -ћете, -ће (презент помоћног глагола ХТЕТИ).
 24. 24. Хвала на пажњи!!!

×