Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.1 Моделювання

127 views

Published on

Презентація до уроку

Published in: Education
 • Be the first to comment

1.1 Моделювання

 1. 1. Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі 7 клас
 2. 2. 1. Познайомимося з поняттям моделі типи моделей 2. Навчимося розрізняти інформаційні моделі та матеріальні моделі 3. Познайомимося з галузями використання моделей
 3. 3. Для вивчення властивостей і взаємозв’язків об’єктів люди проводять різноманітні дослідження. Але не завжди можна обо доцільно досліджувати самі предемети, процеси або явища безпосередньо. У таких випадках створюють і досліджують не самі об’єкти, а їх моделі - це новий об’єкт, який відборажає властивості об’єкта, суттєві дані для дослудження
 4. 4. Модель створюється для дослідження об’єктів тоді, коли сам об’єкт не доступний і його не можливо дослідити безпосередньо Сузір’я Великої ведмедиці Модель сузір’я Великої ведмедиці
 5. 5. Або коли його дослідження можде призвести до його руйнування Міст Модель моста
 6. 6. Коли необхідно забудувати новий мікро район Модель мікрорайонна
 7. 7. Модель об’єктів створюють не тільки тоді, коли вони не доступні або дорого коштують, а й тоді коли необхідно дослідити конкретну властивість або групу властивостей. У таких випадках створюють модель об’єкта, яка обов’язково має ті властивості, що досліджуються, а інші властивості що не є суттєвими для даного дослідження, можуть бути в моделі відсутні. Модель карти України Модель присадибної ділянки Модель самолета
 8. 8. Наприклад предметною областю дослідження для зоологів є множина тварин, предметною областю для математиків під час дослідження подільності чисел є множина цілих чисел. Множина всіх предметів, властивості яких і властивості якими досліджуються, називають цього дослідження
 9. 9. Правильна побудова моделей об’єктів та їх дослідження сприяють точності та правильності наукових та інженерних висновків, пропозицій рішень. У сучасній науці та техніці побудова моделей, а також їх дослідження проводиться з викоритсанням комп’ютерів, спеціально комп’ютерних програм. Крім того, створюють спеціальні комп’ютерні програми, які реалізують модель об’єкта. Цифрова модель місцевості
 10. 10. У наш час комп’ютерні моделі широко використовуються для дослідження об’єктів, проведення обчислювальних експериментів у тих випадках, коли проведення реальних експериментів неможливе, або потребує багато коштів, або непередбачувані наслідки
 11. 11. За способом подання За способом використання За фактором часу За моделі поділяються: Матеріальні моделі Інформаційні моделі
 12. 12. Матеріальні моделі призначені для : Це модель об’єкта, поданау вигляді матеріально об’єкта(предмета)
 13. 13. Це модель подана у вигляді опису призначені для
 14. 14. Словесні усний опис письмовий опис Графічні рисунки креслення піктограми карти Структирні таблиці графіки залежностей діграми Математичні формули нерівності рівняння Спеціальні хімічні формули Нотні записи Штрих коди
 15. 15. Матеріальні Інформаційні Словесні графічні Структурні Алгоритмічні математичні спеціальні За галузями використання навчальні Дослідницькі ігрові За фактором часу статичні динамічні За способом подання
 16. 16. Створюються для навчання Тренажер для навчання льотчиків Тренажер для управління космічним шатлом
 17. 17. Створюються для проведення досліджень Модель теплоходу Модель імітації грому
 18. 18. Створюються для моделювання ситуації для розробки і перевірки різноманітних стратегій поведінки, адаптації до певних умов Стратегічна військова модель - економічна модель - спортивна модель
 19. 19. Параграф 7. підготуватися до практичної та тестів

×