Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

учим и играем

 1. Учим и играем Изготви: Г. Донкова 54.СОУ“Св. Иван Рилски“, град София Използвани материали: Интернет
 2. Колко срички има думата петел? 1 2 3
 3. Прочети думите. Колко от тях са едносрични? 2 3 пън лапа паун пее поп пума 1
 4. Кой е звуковият модел на думата пумпал?
 5. И или Й ? и й ро...
 6. И или Й ? и й мо...
 7. Б или П ? б п бо... ро... ръ...
 8. Буква замени – нова дума получи! пор - бор ...оли - ...оли ...ере - ...ере ...ели - ...ели ...ойна - ...ойна
 9. Буква замени – нова дума получи! пор - бор поли - боли пере - бере пели - бели пойна - бойна
 10. Коя е липсващата буква? ...ила
 11. Коя е липсващата буква? ...ила Р м б п Л
 12. Б или П ? б п Пойно ...иле ...ее.
 13. Б или П ? п б ...епи е на ...ирин ...ланина.
 14. . ? Постави или в края на изреченията. При бора има пън На пъна има перо Перо на пиле ли е Не, перо на орел
 15. . ? Постави или в края на изреченията. . . ? . При бора има пън На пъна има перо Перо на пиле ли е Не, перо на орел
Advertisement