Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NAMERA

302 views

Published on

mislata e svetotijata, kade ja ima tamu go ima postoenieto

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NAMERA

  1. 1. NAMERA ®THETETOO___________________________________ Se, ama ba{ se e minorno, a sepak, seto toa postoi, ~ekor po ~ekor, se obistinuva, va`nosta e vo nastojuvaweto, a sekako i vo ~inenieto - storenie. Globalno poglednato, pobaruvanieto e spoeno so ponudenieto vo seto mo`no zamislivo, nepojmlivo, nedofatlivo, mo`no, a sepak nevozmo`no, sledovno i o~ekuvanieto se poistovetuva so vra}aweto, dali bilo iliu }e bide, nepotrebno e da se soznae, posakuvame ako ve}e ja posakuvame su{tinata.___________________________________© P.M.M.CVETKOSKI NAMERA 28.04.2010
  2. 2. NAMERA ®THETETOO___________________________________ Mislata e svetotijata, ima kade e taa, tamu go ima postoenieto. Se ispostavuva deka govorot na istrebenieto, koga e vo glavata na mno{tvoto, e kompletnata svest i sovest na mikrokosmosot, pritoa, ako krvavi makrokosmosot, toj ne e programiran da ne postoi, {to e bit na uni{tuvaweto. Sudbinata nema ni{to sli~no so odlukata, a re{enieto e samo znak na povedenieto koe e vo sprega so podredenieto i vladenieto, a i zamorot i radosta potoa, i toa e del od postoenieto.___________________________________© P.M.M.CVETKOSKI NAMERA 28.04.2010
  3. 3. NAMERA ®THETETOO___________________________________ Site pravat i se se pravi, i ne zna~i deka e storeno ne{to, a storenijata e prinuda na vladetelot ili posakuvanie od povedenieto na podanikot Otkrovenieto e an|elsko sveop{tenie, pottikot e vo redot na trpenieto, a kade e svesta i sovesta e pakosta na bitisuvaweto. Slobodata e ro`ba na hrabrosta koja e krotka kon disciplinata,redot i poredot e odlikata na odr`livosta.___________________________________© P.M.M.CVETKOSKI NAMERA 28.04.2010
  4. 4. NAMERA ®THETETOO___________________________________ Prvoto e sr`ta na srcevinata, a drugoto e rasko{ot na razumot, toj se povinuva na svesta i sovesta vo ramkata na li~nosta, kolkav i da e plodot na mo`nosta, va`nosta na sebeiskrenosta e vo relacija so tvorenijata. Poterata po podobroto e fundusot na opstojot, Osnovot na seprisutnosta mora da se priznae e `elba vo ne ba{ stroga granica na posakuvanoto do lakom{tinata.___________________________________© P.M.M.CVETKOSKI NAMERA 28.04.2010
  5. 5. Attribution 3.0 UnportedYou are free: to Share - to copy, distribute and transmit the work to Remix - to adapt the workUnder the following conditions: Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Nothing in this license impairs or restricts the author’s moral rights. The document was created by CC PDF Converter

×