Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Имидж-агентство Turkenich Style

Имидж-агентство Turkenich Style http://www.turkenich-style.ru

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Имидж-агентство Turkenich Style

  1. 1. F4:. Ia', oie. l’c‘ioIiu: e.I itHA1!l5l! ]t§fill, l§lE[C), P’C> criimiui I A| ',Ix-. IcrcH: (cnI, I Iffr-)tIrliui= i:. i', oi_=1I Allfll l, (?-l'rllCtl): t=. llPql wturtri. ilIdk= )Itl0lt>—eImt= niInI «IN/ ’ F4913) HCISHOIIL Ilfii tuth1@litIlk= I|l'tult+<fl¢t: t.IiI
  2. 2. Ha1'aAmi Typxeim-1 — OCHOBLITEAII I/ I Pyt(0BOAI/ ITEM» RFBHTCTBEI Tu1'I<enich Style I/ I H_II<oAb1 CTI/ mil, aHaAl/ lTl/ [K MO, _b[, l/ [Ml/ lA>t( 1<oHcy.1bIraH'r, rpenep n npenoA: iB: I'IIe. b, pEl3pEl60't“{I/ [I< O6y‘l£t}0l. Ll1/IX nporpaivrm, arsrop KI-II/ ll" no Aexosomy APQCC-RDA)/ ': -- “KoAeI<c c'rI»m; I" 200711,]/ l3A(1'l"CA. bC'l"B0 "Bep:1'rop“, —— Ap€CC—KOA Aemaoro '~I€/ 0B€I('.1 2008 r. , I/ I3AaT€AbCTBO “BcpaTop", » “K0/te1<c CTI/ [ASL Cl'IpClB0‘{H1/II( ACAOBOFO Apeccv1<o/ ta“ 2010 r. , IzI3AaTe. hCTB0 "3TepI-Ia“ ‘HI/ I‘i ( , K’EIF(‘II Pa6oTa. a co 3BC3,t€| Ml/ l Km-lo, Tcarpa, TCACBI/ [AC]-ll/ lit l/ I Inoy-finsncca. CPCAII mix Al060Bb ToAKaAnHa, Alt, tl/ til BcAc>1<cna, Mapmr Maxcakona, Erwrcpnna I‘yccBa, Acpa Kygpmzucna, Ena fIoALHa, Ekarcpm-la K0]-l0BaAOB€| , Bcpa Cm‘! -m1<oBa, l0Ami BOPAOBCKIIXII Ap. ’ / * l% I It I ‘ ‘I .1. www. turkenich—styIe. ru +7 (495) 506—00— 1 8 info@turkenich—styIe. ru
  3. 3. P’ V'jltI%l= ,lEF! l r"r~: .it. ' Ilt'lll! Ah‘l4-’-. llH: IKIII5tO 4: 0 rem: ;~ arm. —iIi» ‘It www. turkenich—styIe. ru y‘IaCTBy€T B TCACBI/ I31/IOHHBIX 1'IPOI‘paMMaX Ha I_I€HTpaAbHbIX KaHaAElX B K3.‘i€CTB€ HPI/ IFAQHIEHHOFO 31<cr1epTa. —. Tk7: http: / / www. turI<enicl1-style. ru/ articles / video/ l1ttp: / / wwww. turl<enich-style. ru/ articles / video / video_I 00.lItmI modnie_tendencii_vesna4Ieto—201 1.htmI http: / / www. turl<enich-style. rI1/ articles / video/ I<al<_vibrat_delov0y_l<ostum. html +7 (495) 506—O0—18 http : / / www. turl<enich-style. ru / articles / video / platokhtml info@turkenich—styIe. ru
  4. 4. _. 1 gr 1;? -ilc‘I, I.[c'ri1,r*= .l: i.i_t. :.: I" ; i:I ': i_iCt, r., l,t}C'. _r‘, '!_l: _tsII? :;t§a}: _I ‘_{ZCM_I_l, liI_= ,l. !_H_l, ll, II/ III EEIFCIIV ', j r*; i*—. I.= ,i. :.r-. i:. I.I . .i1'C; l§l. l,lClQ5.l! tI11,| “Pcxc. ~:. r-. r'c. it~I. I"' ll lip. , _ . . f -KI: 'Im= I.= ;g. i:itia. i.aI. mrc>: .t: .:. rc: > I c: '0 f. r1III. I4'r. rIII—: I;i. ir'. .(a. t.irc: tIa§mist. .r‘it/ *:itxclii: /citcy-v/ MIC I‘_l"'; If-‘. ‘., l’[-I ; *,1t; iC: j.. rmvim. iiiIlk= IuI'tolt»4i§ut= imI -It-7 (459163)-o"tIl6~lIOL JISI 1iIiot@liiiiIk= iII'toltm1§ut= i.III
  5. 5. tfilfll I, {(O)tVl, l,lJ¢. I.i. l,5,l, [l pnieipnicxciir-: c¢. I {(CIAGl{(CH. I =1, [g-_’””(vl| — «Cl; )IiClpm. r'I. I5i: ic)r'c> A"; tfulCtCH{(C’! l9.| /*1 _ E . _ . _ . ; E:I_l>: _I 7’p: ,E: ;u)_H_‘.1_l: I.'_ . cr= ltvlia. i=i: .|pI: .1.I ll ziiarmmi _: I, , r"r0}lll, l,(', -? Civil‘Qlfi; tt_t_t_l, {(t)31 T 30 $0 '£[5)l(Cl5t5lE. / ' T will _are, _. ; ;]}: _I _{{; ]_| _{gl{| f.L: L:1l: ».’: ; . 'I’, oI= imi: iiIaI mi‘ plmiaioi Hlfliltoi _ itqororuiamiigs ‘F no gmiroi aimimpmr mt? -l_: _lf-); i_{(f-l'pIg)_:4. :4 fpxniiire mi ‘ Si zraiioisraa liiflil _Q‘, 'fl. {(! )ifl)LU. l7.I'3l}1I A 1|flllllslI]; mIl. l5fi. lCl€ JI 7-i. r'! > sir. MiaCi: .r*J, r', r'aIi. iaTiT: : " C‘C"I'E‘9'—= *C’“%! l'-'= ""-I VAVAVAVAVAVL. ilIiK5lIIlIfiF4i§fll= HIll .1-7’ !4l9lu'3). o"ttl$~llOL JISI 1iIiot@iiiiiIk= iII'tolt+¢imt= I.IiI

×