Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Черниш Л. М.

91 views

Published on

Всеукраїнський науково-педагогічний проект "Інтелект України"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Черниш Л. М.

 1. 1. МЕТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ “ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ” : Впровадження в національний освітній простір системи пошуку, навчання та виховання здібних дітей і учнівської молоді
 2. 2. НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І АВТОР ПРОЕКТУ Доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди Гавриш Ірина Володимирівна
 3. 3. Нормативно-правова база науково-педагогічного проекту “Інтелект України” Концепція реалізації проекту Наказ МОН, молоді та спорту України №797 від 10.07.2012 Типові навчальні плани, пояснювальна записка до навчальних планів Умови конкурсного приймання учнів Програма розвитку на 2013-2017 р.р.
 4. 4. В РАМКАХ ПРОЕКТУ УЧНІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИМИ:  навчальним планом;  навчальними програмами;  навчальними посібниками;  програмними засобами і комп'ютерними технологіями, затвердженими Міністерством освіти і науки України;  педагоги проходять спеціальну перепідготовку
 5. 5. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ Академічно здібний учень Матеріально- технічна база школи Вчитель - новатор
 6. 6. Учитель у проекті  Впроваджує нову концепцію навчання  Оволодіває новими технічними вправами і методами  Бере на себе більше навантаження  Працює в новому напрямі
 7. 7. Навчання учителів інформаційно-комп’ютерній грамотності Якісний вибір учителів для роботи у класах за програмою науково-педагогічного проекту “Інтелект України” Робота з кадрами
 8. 8. МОДЕЛІ НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ УЧНІВ 1. Модель прискорення 2. Модель поглиблення 3. Модель збагачення 4. Модель проблематизації
 9. 9. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В ПРОЕКТНОМУ КЛАСІ ПЕРША ОСОБЛИВІСТЬ: ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕОГРАФІЧНІ, ФІЗИЧНІ, ХІМІЧНІ, БІОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ (НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ «ЛЮДИНА І СВІТ», «ЕВРИКА»)
 10. 10. ДРУГА ОСОБЛИВІСТЬ: Включення до навчального плану предмету “Навчаємося разом”, метою якого є формування компетентності «Умій учитися», розвиток пізнавальних процесів у дітей
 11. 11. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ “НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ” ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗВИТОК: - навичок раціонального читання; - пам'яті, уваги, мислення; - усного та писемного мовлення; - якостей особистості: наполегливості, охайності, уміння долати труднощі, організованості
 12. 12. ТРЕТЯ ОСОБЛИВІСТЬ: міжпредметні зв'язки.
 13. 13. ЧЕТВЕРТА ОСОБЛИВІСТЬ: введення до навчального плану предмету “Еврика”, метою якого є розвиток в учнів інтелектуальної креативності, здатності до інноваційного мислення; формування прийомів евристичної діяльності
 14. 14. ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 15. 15. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ: - зошити з друкованою основою; - методичні рекомендації для вчителя
 16. 16. НАОЧНІСТЬ, ДИСКИ З ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИМ СУПРОВОДЖЕННЯМ КОЖНОГО УРОКУ
 17. 17. ОСНОВНІ МЕТОДИ: ДІЯЛЬНІСНИЙ, ПРОБЛЕМНИЙ
 18. 18. «Сорока і Черепаха» «Озвучення фрагментів мультфіль- мів»
 19. 19. «Фотоапарат» «Повітряні кульки» «Співання складів під мелодію пісні» ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ
 20. 20. “Зоряні перегони” «Лист від Центаврика» «Довідка від бортового комп’ютера Адаптера»
 21. 21. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ
 22. 22. УСЕ ЦЕ СТВОРЮЄ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ДИТИНИ
 23. 23. МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИКА. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК (1 КЛАСИ, КВІТЕНЬ 2017) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Високий Достатній Середній Низький Проектні% Контрольні% 26% 10% 54% 5% 16% 0% 4% 85%
 24. 24. НОРМИ ЧИТАННЯ  1 клас:  до 20 слів  20 – 24  25 – 29  30 і >  3 клас:  65 – 70  75 – 80  2 клас:  35 – 45  50 – 60  4 клас:  80 – 85 – 90 – 95
 25. 25. 0 10 20 30 40 50 60 70 Норма ІV класу Норма ІІІ класу Норма ІІ класу Норма І класу Не виконали норму Проектні% Контрольні% 15% 0% 30% 30% 0% 7% 45% 10% 0% 63% Моніторингове дослідження Виконання програмових норм: швидкість читання (1 класи, квітень 2017)
 26. 26. КНИГА РЕКОРДІВ ПРОЕКТУ"ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ" МИМРІКОВА АНАСТАСІЯ ЧИТАЄ 110 СЛІВ ЗА ХВИЛИНУ! (1КЛАС, КВІТЕНЬ 2017)
 27. 27. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1 КЛАСИ, КВІТЕНЬ 2017) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Високий Достатній Середній Низький Проектні% Контрольні% 52% 10% 23% 15% 10% 90%
 28. 28. ПЕРШОКЛАСНИКИ ЗНАЮТЬ:  столицю України – 100%  країн-сусідів України – 95%  материки та їх розташування – 85%  океани та їх розташування – 85%
 29. 29. тут вона не готується до життя, а повноцінно живе Уся діяльність навчального закладу спрямована на виховання особистості як творця і проектувальника власного життя.
 30. 30. Офіційний сайт проекту www.intellect-ukraine.org.
 31. 31. УРОКИ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ  Формування навичок каліграфічного письма з розбірливим до повного розуміння почерком і грамотністю письма  Формування координації дій рухового і зорового аналізатору дітей
 32. 32. УРОКИ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ  Формування швидкісного виразного читання з вибором потрібної в даний момент інформації  Вміння цілісно сприймати текст  Принцип навчання читанню від букви до звука  Читання цілими словами  Формування графічно-слухового образу слова

×