Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кадрове забезпечення

65 views

Published on

кадрове забезпечення

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

кадрове забезпечення

  1. 1. ВІДОМОСТІ про кількісніта якісні показники кадровогозабезпеченняосвітньоїдіяльностіу сфері загальної середньої освіти 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби Педагогічні працівники, усього 115 15 - у тому числі ті, що: мають відповідну освіту 15 15 - працюють у закладі освіти за сумісництвом 2 2 - примітка із них 1 у відпустці по догляду за дитиною
  2. 2. 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації) Примітки Особи, які працюють за основним місцем роботи Янкіна Світлана Миколаївна директор Криворізький державний педагогічний інститут, 1990 Спеціальність:математика з додатковою спеціальністю фізика Кваліфікація:учитель математики та фізики Відповідає займаній посаді, 2015 р. 27 Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,СПК № ДН24983906/7149-17 від 21.03.2017 р., керівники установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» Фізика вчитель фізики Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,СПК № ДН24983906/7149-17
  3. 3. вищої категорії та педагогічному званню «старший вчитель», 2017 р. від 21.03.2017 р., вчителів фізики Основи здоров’я вчитель основ здоров’я Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,СПК № ДН24983906/3615-16 від 20.05.2016 р., вчителів основ здоров’я,ОБЖ Легецька Оксана Вікторівна заступник директора з навчально – виховної роботи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2004 Спеціальність: початкове навчання Кваліфікація:вчитель початкових класів - 25 Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського, № 3092 від 20.11.2015 р., керівників навчальних закладів, які викладають у початковій школі Природознавство вчитель початкових класів Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2013 р. Зацеркляна Олена соціальний педагог Криворізький державний педагогічний інститут, 1970 - 40 -
  4. 4. Хімія Миколаївна вчитель хімії Спеціальність:біологія та хімія Кваліфікація: вчитель біології та хімії середньої школи Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2011 р. Державний вищий навчальний заклад«Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут,12СПВ 067040 від15.12.2014р, хімія – біологія Біологія вчитель біології Приступа Яна Вячеславівна практичний психолог Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2013 Спеціальність:біологія Кваліфікація:біолог. Викладач біології. Вчителя екології. Практичний психолог у навчальних закладах Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2017 р. 4 Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,СПК № ДН24983906/7080-16 від 04.11.2016 р., практичні психологи загальноосвітніх закладів Відпустка по догляду за дитиною Дегтяр Катерина Володимирівна педагог - організатор Державний вищий навчальний заклад « Криворізький державний педагогічний університет», 2017 Спеціальність: історія Кваліфікація : вчитель історії та географії Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2017 р. - - Історія вчитель історії Географія вчитель географії Трудове вчитель
  5. 5. навчання трудового навчання Українська мова та література Перевертайло Лілія Миколаївна вчитель української мови та література Криворізький державний педагогічний університет, 2001 Спеціальність: українська мова і література Кваліфікація: вчитель української мови і літератури Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2001 р. 12 - Російська мова вчитель російської мови Англійська мова Машненко Людмила Сергіївна вчитель англійської мови Криворізький державний педагогічний університет, 2007 Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література(англійська), Кваліфікація: вчитель мови(англійської, німецької) та зарубіжної літератури Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2016 р. 5 Державний вищий навчальний заклад«Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут,12СПВ 953815 від 11.10.2013р., англійська мова Зарубіжна література вчитель зарубіжної літератури ДВНЗ «КНУ» КПІ,12СПВ 994950 від 10.10.2014р., російська мова і література, світова література. Математика Янкіна Олена Ігорівна вчитель математики Державний вищий навчальний заклад « Криворізький Присвоїти кваліфікаційну категорію 5 Дніпропетровський обласний інститут
  6. 6. Інформатика вчитель інформатики національний університет», 2012 Спеціальність: математика Кваліфікація: вчитель математики та інформатики «спеціаліст другої категорії», 2016 р. післядипломної педагогічної освіти,СПК № ДН24983906/22 від 20.01.2017, вчителі математики, які додатково викладають інформатику Музичне мистецтво Кавєріна Тамара Анатоліївна вчитель музичного мистецтва Криворізький державний педагогічний університет, 2002 Спеціальність: музичне виховання Кваліфікація: вчитель музики Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2017 р. 15 Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,СПК № ДН24983906/3187 від 28.04.2017,вчителі художньої культури, музичного мистецтва та інтегрованого курсу « Мистецтво» Образотворче мистецтво Вчитель образотворче мистецтво - Початкові класи Решетняк Оксана Миколаївна вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2000 Спеціальність: початкове навчання Кваліфікація: вчитель початкових класів Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2003 р. 21 Державний вищий навчальний заклад«Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут, № 23-111
  7. 7. від 28.10.2016 р. Початкові класи Демідова Луїза Сергіївна вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2010 Спеціальність: початкове навчання Кваліфікація: вчитель початкових класів та практичний психолог у закладах освіти Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2016 р. 7 Державний вищий навчальний заклад«Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут,12СПВ 151756 від 01.04.2015р., початкові класи Вихователь ГПД вихователь ГПД - - Початкові класи Марценюк Наталія Іванівна вчитель початкових класів Волинський державний університет імені лесі Українки, 2005 Спеціальність: початкове навчання Кваліфікація: вчитель початкових класів, організатор початкового навчання Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2017 р. 22 Державний вищий навчальний заклад«Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут,02/08-532 від 22.04.2016р., початкові класи Вихователь ГПД вихователь ГПД - - Початкові класи Агурейчева Галина Миколаївна вчитель початкових класів Новобузький педагогічний коледж Миколаївського державного університету , 2003 Спеціальність: початкове Встановлено кваліфікаційну категорію «молодший спеціаліст», 7 -
  8. 8. навчання Кваліфікація: вчитель початкових класів та організатор дитячих та юнацьких колективів 2003 р. Особи, які працюють за сумісництвом Фізична культура Кайда Едуард Олександрович вчитель фізичної культури Черкаський державний педагогічний інститут ім.. 300- річчя возз’єднання України з Росією, 1991 Спеціальність: фізичне виховання Кваліфікація: учитель фізичного виховання та звання учителя середньої школи Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2015 р. 24 р. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, СПК2568,03.04.2015, вчителі фізичної культури Основи здоров’я Єрмакова Валентина Анатоліївна вчитель основ здоров’я Львівський державний інститут фізичної культури, 1987 Спеціальність: фізична культура і спорту Кваліфікація: викладач фізичної культури і спорту Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2015 р. 22 р. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,СПК № ДН24983906/7149-17 від 21.03.2017 р., керівники установ і закладів освіти «Випереджаюча освіта для сталого розвитку», вчителі фізичної культури Директор С.М.Янкіна

×