SlideShare a Scribd company logo

625aaced75d6a442823662.pdf

S
S

Зарахування учнів 1 класу

625aaced75d6a442823662.pdf

1 of 3
Download to read offline
Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Заклади загальної середньої освіти
Щодо зарахування до 1-го класу
закладів загальної середньої освіти
Шановні колеги!
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного
стану» та статті 571 Закону України «Про освіту» (далі - Закон) здобувачам освіти, які в
умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи
окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були
вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце
навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду
гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій
формі, що є найбільш безпечною для його учасників.
Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті,
створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього
процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану
(особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють:
органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-
цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові
особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері
освіти;
заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;
громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють
благодійну (волонтерську) діяльність.
Привертаємо увагу, що зарахування дітей до першого класу, здійснюється
відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №
367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року (далі – Порядок),
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
2
наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання
організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного
стану в Україні».
Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійснюється
відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до
закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються:
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу
здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації
№ 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час прийому
документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх
батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку
про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного
чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються
до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про
народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти
зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання
дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.
Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який
підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи.
Згідно з пунктом 6 Порядку, зарахування дітей до закладу освіти, у тому числі до 1
класу здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території
обслуговування. Зазначимо, що такими, що проживають на території обслуговування
закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо
переміщені особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є
внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад
освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.
Зарахування дитини до 1 класу закладу освіти проводять у терміни, визначені
главою 1 розділу ІІ Порядку. Оскільки здобуття загальної середньої освіти, у тому числі
початкової, гарантується на рівних умовах усім громадянам України, рекомендуємо
зарахування до 1 класу провести без процедури жеребкування (про що йдеться у главі 2
розділу ІІ Порядку).
Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість
місць у 1 класах, то відповідно до пункту 5 глави 1 розділу ІІ Порядку керівник закладу
освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти
приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад
освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів); внесення необхідних змін до
організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за
призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин).
3
У разі якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників
перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває
заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік
закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.
Батькам учнів важливо пояснити, що держава гарантує здобуття загальної середньої
освіти в закладі тієї територіальної громади, де зареєстрована особа, у тому числі і як
внутрішньо переміщена, та за найбільш безпечною для дитини формою навчання, що
може забезпечити заклад освіти. Гарантія діє і у разі зміни місця проживання дитини
протягом навчального року.
Також інформуємо, що згідно із зазначеним вище Законом органи виконавчої влади,
органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи
місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови,
начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти приймають у
межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для
реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах
воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).
Заступник Міністра Віра РОГОВА
Лотоцька Алевтина 0662046558
Пархоменко Наталія 0661970184
Ad

Recommended

Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuКЗШ kzsh
 
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasucompteach019
 
Порядок зарахування дітей до першого класу
Порядок зарахування дітей до першого класуПорядок зарахування дітей до першого класу
Порядок зарахування дітей до першого класуandrijbug
 
Порядок зарахування учнів до 1-го класу
Порядок зарахування учнів до 1-го класуПорядок зарахування учнів до 1-го класу
Порядок зарахування учнів до 1-го класуJo01
 

More Related Content

Similar to 625aaced75d6a442823662.pdf

Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Hanna Medvid
 
1 nakaz 367
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367Pravotv
 
Наказ МОН
Наказ МОННаказ МОН
Наказ МОНRBC-Ukraine
 
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...tsnua
 
Наказ МОН зарахування
Наказ МОН зарахуванняНаказ МОН зарахування
Наказ МОН зарахуванняssuser480775
 
1 nakaz 367
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367kzsh22
 
Правила прийому до закладу освіти
Правила прийому до закладу освітиПравила прийому до закладу освіти
Правила прийому до закладу освітиMEDI3school
 
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнівПорядок зарахування, відрахування та переведення учнів
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнівЗШ №10 м.Світловодська
 
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освітиПорядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освітиAndrew Vodianyi
 
Nakaz 53 nush_2020
Nakaz 53 nush_2020Nakaz 53 nush_2020
Nakaz 53 nush_2020oksanavol1
 
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivZarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivтаня чан
 
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22oksanavol1
 
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdfssuserabf80b
 
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannyakzsh22
 
Статут Кочержинської гімназії
Статут Кочержинської гімназіїСтатут Кочержинської гімназії
Статут Кочержинської гімназіїssuser03ccfd
 
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendar
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendarPuzo 03 zarakhuvannya_kalendar
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendarAlusya
 

Similar to 625aaced75d6a442823662.pdf (20)

Poryadok zarahuvannya
Poryadok zarahuvannyaPoryadok zarahuvannya
Poryadok zarahuvannya
 
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
 
1 nakaz 367
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367
 
1_nakaz_367.pdf
1_nakaz_367.pdf1_nakaz_367.pdf
1_nakaz_367.pdf
 
Наказ МОН
Наказ МОННаказ МОН
Наказ МОН
 
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
 
Наказ МОН зарахування
Наказ МОН зарахуванняНаказ МОН зарахування
Наказ МОН зарахування
 
1 nakaz 367
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367
 
1_nakaz_367.pdf
1_nakaz_367.pdf1_nakaz_367.pdf
1_nakaz_367.pdf
 
Правила прийому до закладу освіти
Правила прийому до закладу освітиПравила прийому до закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
 
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнівПорядок зарахування, відрахування та переведення учнів
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів
 
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освітиПорядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти
 
Nakaz 53 nush_2020
Nakaz 53 nush_2020Nakaz 53 nush_2020
Nakaz 53 nush_2020
 
Kz
KzKz
Kz
 
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivZarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
 
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22
 
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
 
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya
 
Статут Кочержинської гімназії
Статут Кочержинської гімназіїСтатут Кочержинської гімназії
Статут Кочержинської гімназії
 
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendar
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendarPuzo 03 zarakhuvannya_kalendar
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendar
 

More from ssuserabf80b

вибір підручників 2 кл.docx
вибір підручників 2 кл.docxвибір підручників 2 кл.docx
вибір підручників 2 кл.docxssuserabf80b
 
Положення_Я_журналіст_2023.pdf
Положення_Я_журналіст_2023.pdfПоложення_Я_журналіст_2023.pdf
Положення_Я_журналіст_2023.pdfssuserabf80b
 
772_Інформ._пам._СНПК.pdf
772_Інформ._пам._СНПК.pdf772_Інформ._пам._СНПК.pdf
772_Інформ._пам._СНПК.pdfssuserabf80b
 
772_Інформ._пам._ПДН.pdf
772_Інформ._пам._ПДН.pdf772_Інформ._пам._ПДН.pdf
772_Інформ._пам._ПДН.pdfssuserabf80b
 
772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdf
772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdf772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdf
772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdfssuserabf80b
 
Заходи жовтень.pdf
Заходи жовтень.pdfЗаходи жовтень.pdf
Заходи жовтень.pdfssuserabf80b
 
Звіт 21-22директора.docx
Звіт 21-22директора.docxЗвіт 21-22директора.docx
Звіт 21-22директора.docxssuserabf80b
 
Наказ на сайт.docx
Наказ на сайт.docxНаказ на сайт.docx
Наказ на сайт.docxssuserabf80b
 
Бути здоровим.pptx
Бути здоровим.pptxБути здоровим.pptx
Бути здоровим.pptxssuserabf80b
 
Міжнародний день пожежників.docx
Міжнародний день пожежників.docxМіжнародний день пожежників.docx
Міжнародний день пожежників.docxssuserabf80b
 
Випуск газети самі про себе.docx
Випуск газети самі про себе.docxВипуск газети самі про себе.docx
Випуск газети самі про себе.docxssuserabf80b
 
Вернісаж космос.docx
Вернісаж космос.docxВернісаж космос.docx
Вернісаж космос.docxssuserabf80b
 
Читання.pptx
Читання.pptxЧитання.pptx
Читання.pptxssuserabf80b
 
підручники 6 клас.docx
підручники 6 клас.docxпідручники 6 клас.docx
підручники 6 клас.docxssuserabf80b
 
школа в коробці.docx
школа в коробці.docxшкола в коробці.docx
школа в коробці.docxssuserabf80b
 
Протокол.docx
Протокол.docxПротокол.docx
Протокол.docxssuserabf80b
 
22 березня.docx
22 березня.docx22 березня.docx
22 березня.docxssuserabf80b
 
21 березня.docx
21 березня.docx21 березня.docx
21 березня.docxssuserabf80b
 
Учнівське самоврядування (флаєр).pdf
Учнівське самоврядування (флаєр).pdfУчнівське самоврядування (флаєр).pdf
Учнівське самоврядування (флаєр).pdfssuserabf80b
 

More from ssuserabf80b (20)

вибір підручників 2 кл.docx
вибір підручників 2 кл.docxвибір підручників 2 кл.docx
вибір підручників 2 кл.docx
 
Положення_Я_журналіст_2023.pdf
Положення_Я_журналіст_2023.pdfПоложення_Я_журналіст_2023.pdf
Положення_Я_журналіст_2023.pdf
 
772_Інформ._пам._СНПК.pdf
772_Інформ._пам._СНПК.pdf772_Інформ._пам._СНПК.pdf
772_Інформ._пам._СНПК.pdf
 
772_Інформ._пам._ПДН.pdf
772_Інформ._пам._ПДН.pdf772_Інформ._пам._ПДН.pdf
772_Інформ._пам._ПДН.pdf
 
772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdf
772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdf772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdf
772_Інформ._пам._дискримінація_за_ознакою_статі.pdf
 
Заходи жовтень.pdf
Заходи жовтень.pdfЗаходи жовтень.pdf
Заходи жовтень.pdf
 
Звіт 21-22директора.docx
Звіт 21-22директора.docxЗвіт 21-22директора.docx
Звіт 21-22директора.docx
 
Наказ на сайт.docx
Наказ на сайт.docxНаказ на сайт.docx
Наказ на сайт.docx
 
Бути здоровим.pptx
Бути здоровим.pptxБути здоровим.pptx
Бути здоровим.pptx
 
Міжнародний день пожежників.docx
Міжнародний день пожежників.docxМіжнародний день пожежників.docx
Міжнародний день пожежників.docx
 
Випуск газети самі про себе.docx
Випуск газети самі про себе.docxВипуск газети самі про себе.docx
Випуск газети самі про себе.docx
 
Вернісаж космос.docx
Вернісаж космос.docxВернісаж космос.docx
Вернісаж космос.docx
 
Читання.pptx
Читання.pptxЧитання.pptx
Читання.pptx
 
підручники 6 клас.docx
підручники 6 клас.docxпідручники 6 клас.docx
підручники 6 клас.docx
 
школа в коробці.docx
школа в коробці.docxшкола в коробці.docx
школа в коробці.docx
 
Протокол.docx
Протокол.docxПротокол.docx
Протокол.docx
 
22 березня.docx
22 березня.docx22 березня.docx
22 березня.docx
 
21 березня.docx
21 березня.docx21 березня.docx
21 березня.docx
 
Учнівське самоврядування (флаєр).pdf
Учнівське самоврядування (флаєр).pdfУчнівське самоврядування (флаєр).pdf
Учнівське самоврядування (флаєр).pdf
 
Допис.docx
Допис.docxДопис.docx
Допис.docx
 

Recently uploaded

d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfssuser46127c
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України  Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України  Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfssuser46127c
 
11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf
11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf
11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdfssuser33f19a
 
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptxКолектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptxВіктор Пилип
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfssuser46127c
 
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdfStali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdfEnergyEfficiencyplat
 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»estet13
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfssuser46127c
 
Проєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptx
Проєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptxПроєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptx
Проєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptxOlenaOliferuk
 
11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx
11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx
11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docxssuser33f19a
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfssuser46127c
 
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx..._Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...amedviediev
 
11.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.24
11.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.2411.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.24
11.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.24ssuser33f19a
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
Онлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdfОнлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdfOlenaOliferuk
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfAleksSaf
 
Онлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdfОнлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdfOlenaOliferuk
 

Recently uploaded (20)

d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України  Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України  Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
 
11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf
11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf
11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf11.02.2024.pdf
 
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptxКолектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
 
«Казкові світи Василя Короліва-Старого»
«Казкові світи  Василя Короліва-Старого»«Казкові світи  Василя Короліва-Старого»
«Казкові світи Василя Короліва-Старого»
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
 
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdfStali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
 
Проєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptx
Проєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptxПроєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptx
Проєкти позашкільної освіти у Красилівській гімназії №1.pptx
 
11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx
11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx
11.022024.docx11.022024.docx11.022024.docx
 
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
 
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx..._Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
 
11.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.24
11.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.2411.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.24
11.02.24.pptx11.02.2411.02.2411.02.2411.02.24
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
Онлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdfОнлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 1.pdf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
Онлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdfОнлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdf
Онлайн газета "School dreams" Випуск 2.pdf
 

625aaced75d6a442823662.pdf

  • 1. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій Заклади загальної середньої освіти Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Шановні колеги! Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» та статті 571 Закону України «Про освіту» (далі - Закон) здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють: органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово- цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти; заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники; громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність. Привертаємо увагу, що зарахування дітей до першого класу, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року (далі – Порядок), МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
  • 2. 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються: 1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089. У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час прийому документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти. Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Згідно з пунктом 6 Порядку, зарахування дітей до закладу освіти, у тому числі до 1 класу здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування. Зазначимо, що такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів. Зарахування дитини до 1 класу закладу освіти проводять у терміни, визначені главою 1 розділу ІІ Порядку. Оскільки здобуття загальної середньої освіти, у тому числі початкової, гарантується на рівних умовах усім громадянам України, рекомендуємо зарахування до 1 класу провести без процедури жеребкування (про що йдеться у главі 2 розділу ІІ Порядку). Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість місць у 1 класах, то відповідно до пункту 5 глави 1 розділу ІІ Порядку керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів); внесення необхідних змін до організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин).
  • 3. 3 У разі якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання. Батькам учнів важливо пояснити, що держава гарантує здобуття загальної середньої освіти в закладі тієї територіальної громади, де зареєстрована особа, у тому числі і як внутрішньо переміщена, та за найбільш безпечною для дитини формою навчання, що може забезпечити заклад освіти. Гарантія діє і у разі зміни місця проживання дитини протягом навчального року. Також інформуємо, що згідно із зазначеним вище Законом органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти приймають у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду). Заступник Міністра Віра РОГОВА Лотоцька Алевтина 0662046558 Пархоменко Наталія 0661970184