Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zīdaiņa pirmā pielikšana pie krūts

1,417 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zīdaiņa pirmā pielikšana pie krūts

 1. 1. Zī daiņ a pirmā pielikšana piekrū ts.Ieteikumi vecmā tē m. Rīgas 1. medicīnas koledža Elvīra Jansone 2C
 2. 2. ZĪ DĪ ŠANA IR SVARĪ GS PRIMĀ RĀ SVESELĪ BAS APRŪ PES ASPEKTSMātes piens ir vienīga, vispiemērotākā un nepieciešamākāuzturviela bērnam pirmajos 6 mēnešos, un vienlaicīgi ar cituuzturu līdz 2 gadu vecumam.Latvijā joprojām maz bērnu tiek ēdināti ar mātes pienu. Laigan pēc «Mazulim draudzīgas slimnīcas» iniciatīvas ieviešanasbērnu zīdīšanas biežums ir nedaudz palielinājies, tomērekskluzīvas zīdīšanas biežums joprojām ir zems (tas ir tikai12% bērnu 6 mēnešu vecumā).
 3. 3. ZĪ DĪ ŠĀ NAS PRIEKŠROCĪ BASKā du labumu no zī dī šanas gū st bē rns: Vislabākās uzturvielas optimālai augšanai Atbilstošu ūdens daudzumu hidratācijai Pasarga no infekcijām un alerģijas u.c. slimībām Veicina imunitātes veidošanos Uzlabo redzi un bērna psihomotoro attīstību Veicina bērna-mātes savstarpējās attiecības Pasarga no pēkšņas nāves sindroma Samazina aptaukošanās risku pusaudža vecumā Retākas sakodiena anomālijas, jo ir labāka apakšžok ļa forma un attīstība
 4. 4. ZĪ DĪ ŠĀ NAS PRIEKŠROCĪ BASKā du labumu no zī dī šanas gū st ģ imene:Labāka veselība, uzturs, labklājībaEkonomiski izdevīgiNetraucē visai ģimenei būt sabiedrībā, doties izbraucienos, atpūsties kopā
 5. 5. ZĪ DĪ ŠĀ NAS PRIEKŠROCĪ BASKā du labumu no zī dī šanas gū st sieviete: Samazinās pēcdzemdību asiņošana, ātrāk saraujas dzemde Retāk veidojas premenopauzes perioda krūts un olnīcu vēzisZīdot līdz 3 mēnešu vecumam risk samazinās par 50%Zīdot līdz 2 mēnešu vecumam – olnīcas epiteliālais audzējs – par 25 % retāk Retāk attistās osteoporoze un retāki kaula lūzumi pēc menopauzesZīdot līdz 9 mēnešu vecumam – pēc 65 g.v. gūžas kaula lūzums par 50% retāk
 6. 6. ZĪ DĪ ŠĀ NAS PRIEKŠROCĪ BASKā du labumu no zī dī šanas gū st slimnī ca: Mierīgāka un sirsnīgāka emocionālā vide Samazina neonatālas infekcijas Ietaupa personāla laiku Uzlabo slimnīcas prestižu Samazina pamesto bērnu skaitu Samazina akūtas situācijas slimnīcā Samazina slimnīcas naudas izdevumus
 7. 7. VEIKSMĪ GAS ZĪ DĪ ŠANAS PAMATPRINCIPI• Stingri pieturēties pie krūts barošanas noteiktajiem noteikumiem un regulāri novest šos noteikumus līdz medicīnas personāla un dzemdētāju zināšanai.• Apmācīt medicīnas personālu nepieciešamām prasmēm, krūts barošanas prakses īstenošanai.• Informēt visas grūtnieces par krūts barošanas priekšrocībām un tehniku.• Palīdzēt mātēm sākt krūts barošanu pirmās pusstundas laikā pēc dzemdībām. Šis nosacījums attiecas tikai veseliem bērniem un mātēm.• Parādīt mātēm, kā baro ar krūti un kā saglabāt laktāciju, pat ja viņas pagaidu ir nošķirtas no saviem bērniem.•  
 8. 8. VEIKSMĪ GAS ZĪ DĪ ŠANAS PAMATPRINCIPI• Nedot jaundzimušajiem nekādu citu barību vai dzērienu, izņemot krūts pienu, izņemot gadījumus, ko nosaka medicīnas rādītāji.• Praktizēt diennakts mātes un jaundzimušā atrašanos kopā vienā palātā.• Veicināt krūts barošanu pēc jaundzimušā prasības, nevis pēc saraksta.• Nedot jaundzimušajiem, kas tiek baroti ar krūti nekādu nomierinošus līdzekļus vai ierīces, kas imitē mātes krūti (knupji u.c.).• Stimulēt krūts barošanas atbalsta grupu organizēšanu un nosūtīt šīs mātes uz šīm grupām pēc izrakstīšanās no dzemdību nama vai slimnīcas. 
 9. 9. SITUĀ CIJA LATVIJĀPirmajās dienās dzemdību namā pusejaundzimušo bērnu saņem piebarošanu,piena maisījumu veidā no pudelītes.(Piemēram, Zviedrijā 90% mātes un bērnuizrakstās no dzemdību nama ar ekskluzīvukrūts barošanu)
 10. 10. DZEMDĪ BU PIEREDZES IETEKME UZ ZĪ DĪ ŠANASSĀ KUMUPē tī jumsLennard Righard, Margaret AladeThe Lancet, 1990 Secinājumi – veiksmīgas zīdīšānas sākums ir daudz iespējamāks, ja: •Mātei tiek sniegts atbalsts kontrakciju laikā. •Medicīniskā iejaukšanās nav «ierasta» prakse kontrakciju un dzemdību laik ā. •Mātei tiek piedāvāts staigāt pa palātu, izvēlēties optimālu stāvokli kontrakciju laikā. •Mātei piedāvā paēst un padzerties. •Māte atrod savu stāvokli, ērtāko dzemdībām. •Māte un bērns atrodas kopā, āda pie ādas, pēc dzemdībām.
 11. 11. Pašpielikšanā sPastāv refleksu komplekts (meklēšanas, zīšanas, rīšanas), kas palīdzmazulim paņemt krūti tieši tā, kā vajadzīgs, lai nenodarītu s āpes m āteiun iegūtu maksimālo piena daudzumu. Tos var izmantot, uzreiz p ēcdzemdībām pirmās pielikšanas pie krūts organizācijai dzemdību z āl ē,lai panāktu pareizu pielikšanu, kā arī pāriešanai no pudel ītes barošanasuz krūts pirmajos mēnešos (īpaši tas attiecas neiznēsātiem b ērniem).
 12. 12. Pašpielikšanā s•Noslaucīt jaundzimušo bērnu ātri, saglabājot ādas sierveidīgo massu, kasmīkstina jaundzimušā ādu un kurai piemīt baktericīda aizsardz ība.•Nolikt jaundzimušo, neietinot to un neapģērbjot uz m ātes krūtīm, ar sejupret viņu, ļaujot uzstādīt kontaktu «āda–pie–ādas». Apsegt abus ar siltu seguvai autiņu.
 13. 13. Pašpielikšanā s•Pēc meklēšanas uzvedības pazīmēm (20–40 minūtes pēc piedzimšanas), ļautbērnam pašam atrast krūti. Bērns grupējas, paceļ galviņu un reflektori r āpovirzienā pie mātes krūtsgala. (Viela, ko izdala dziedzeri apk ārt mat ēskrūtsgalam, sniedz mazulim iespēju noorientēties pēc smaržas, bet tumšaisareolas aplis – redzes orientieris).
 14. 14. Pašpielikšanā s•Māte var pastumt bērnu, palīdzot viņam izvietoties pēc iespējas tuv ākkrūtsgalam, atbalstīt, saglabājot pārliecinošu pozīciju, un piedevām kust ībubrīvību, īpaši galviņas. Nevis mamma ved, bet bērns – iesl ēdzas vi ņa iedzimtiekrūts meklēšanas instinkti. Krūtsgals piekļaujas bērna augšējai l ūpai, tad vi ņšreflektori plati atver mutīti un to paņem. Ļoti svarīgi, ka bērns to dara pats unpēc savas vēlēšanās.
 15. 15. Pašpielikšanā s•Ļaut jaundzimušajam atrasties kontaktā «āda–pie–ādas» ar māti un pieliktbērnu pie abiem piena dziedzeriem, ļaut bērnam zīst krūti tik, cik grib ēsmazulis. Tikai šajā gadījumā, var runāt par to, ka pilnv ērt īga pirm ā pielikšanair izdevusies.•Sievietēm, kas pārcietušas ķirurģiskās iejaukšanās dzemdībās, arī ir j āsa ņemiespēja uzstādīt kontaktu «āda–pie–ādas» ar jaundzimušo pēc dzemd ībām.
 16. 16. Pašpielikšanā s•Atlikt visas stresogēnās procedūras. Svara un auguma m ērīšanai, k ā arīcitām medicīniskām procedūrām ir jābūt veiktām pēc pirmās pielikšanas piekrūts. Nodrošināt kontaktu «āda–pie–ādas» 2 stundu laikā, tos neizš ķirot.•Jaundzimušais nedrīkst saņemt nekādus šķidrumus vai barošanu l īdz pirmajaipielikšanai pie krūts, izņemot stingru medic īnisko norādījumu gad ījumus.
 17. 17. PAŠPIELIKŠANĀ S40 min. pēc piedzimšanas
 18. 18. Pašpielikšanā sIespējams, tehnika nenostrādās uzreiz. Svarīgi būt paciet īgiem un gaidīt.Dažiem bērniem nepieciešamas apmēram 2 stundas, lai tiktu gal ā, ļautrealizēties dabas dotajam refleksam. Visa šī laika period ā, sievieteinepieciešams atbalsts un medicīnas personāla rūpes. Visas medic īnisk āsprocedūras dzemdību laikā samazina pašpielikšanās pie krūts varb ūt ību.
 19. 19. PAŠPIELIKŠANĀ SPēc dzemdībām ar medicīnisko iejaukšanu
 20. 20. Pašpielikšanā sKā palīdzēt mātei agrajā zīdīšānas etapā?•Izvairieties no steigas un trokšņiem.•Palīdziet pieņemt ērtu stāvokli, ja tas nepieciešams.•Sniedziet mātei pienācīgu informāciju.•Sniedziet palīdzību tikai tad, kad rodas grūtības.•Ļaujiet mātei pēc iespējas vairāk darboties pašai.
 21. 21. Pašpielikšanā sInstinkti palīdz bērnam iemācīties, kā ņemt krūti pareizi. Plaši atverotmuti, viņš saņem visu krūtsgalu, asimetriski (kā vajadz īgs).
 22. 22. Pašpielikšanā sPēc kādām pazīmēm bērns var neņemt krūti pirmajās stundās pēcdzimšanas?•Medikamentozas dzemdības.•Nepietiekami ilga atrašanās pie krūts (paša ielikšanās var aiz ņemt 1–2stundas).•Mātes un bērna nošķirtība.•Krūts aizvietotāju (knupju) izmantošana.•Funkcionālās grūtības (bērns ir maziņš, vājš vai ar fiziolo ģiskiemtraucējumiem).Ja kaut kādu iemeslu dēļ (augstāk izklāstīto vai citu), bērns nav s ācis z īstkrūti pirmo stundu laikā pēc dzemdībām, medicīnas personāla uzdevumspielikt visas pūles tam, lai mātei saglabātu pārliec ību par to, ka kr ūts barošanaiespējama, pat ja bērns neņem krūti uzreiz (vai pat 2–3 nedēļu laik ā), tad 4–8nedēļu vecumā noteikti paņems, ja māte izstrādās pietiekami daudz piena.
 23. 23. Divi galvenie brīži, lai tas nostrādātu: •Nepiedāvājiet izmantot silikonas krūšu uzgaļus uz krūtsgaliem, barošanu no pudelītes. •Palīdziet organizēt piens noslaukšanu no krūts, ja pieņemts lēmums par piebarošanas nepieciešamību. Un spēja gaidīt...
 24. 24. Pirkstiņ barošanaPirkstiņbarošana — metode, kas palīdz iemācīt bērnam ņemt krūti. Tāsgalvenais nolūks - palīdzēt sāk ņemt krūti bērnam, kurš no tās atsak ās.Tā jāpielieto ne ilgāk kā vienu, divas minūtes, tieši pirms tam, kad b ērnumēģina pielikt pie tās krūts, no kuras bērns atteicās.
 25. 25. Pirkstiņ barošana•Nomazgājiet rokas.•Abi ar bērnu iekārtojieties ērti. Pieturietmazuļa galviņu ar vienu roku, novietojot to aizbērna pleciņiem un kakla. Bērnam jāatrodas arsaliektiem gurniem, pussēdus, ar skatu pretjums. Bet vispār derēs jebkura poza, kas jumsun bērnam ir ērta un ļauj nekustīgi turētpirkstu bērna mutē.•Jums būs nepieciešama ierīce bērnapiebarošanai caur caurulīti, to izgatavo nobarošanas zondes un pudelītes.•Novietojiet caurulīti paralēli savamrādītājpirkstam vai jebkuram citam pirkstam,tā, lai tā ietu pa pirksta spilventiņu. Caurulītesgals nedrīkst sniegties pāri pirksta galam.
 26. 26. Pirkstiņ barošana •Vieglītēm pakutiniet mazuļa lūpas ar pirkstu, pie kura ir caurul īte, l īdz b ērns atver muti tik daudz, lai varētu iedot viņam pirkstu. Ja bērns ir ļoti miegains, var ļoti akurāti ievadīt pirkstu viņam mutītē. Izrullējiet bērna apakšl ūpu uz āru, ja nepieciešams. Parasti pat guļošs bērns sāk z īst, un mut ē nok ļuvušais šķidrums viņu pamodinās. •Pasniedziet bērnam pirkstu ar pirksta spilventiņu uz augšu. Turiet pirkstu, cik iespējams, taisni, lai bērna mēle būtu līdzena un izstiepta uz priekšu. Parasti bērns pirkstu iesūc diezgan dziļi. •Uzspiediet uz bērna zodiņa, ja apakšlūpa ir ielocīta uz iekšu. Tiklīdz bērns nedaudz nomierinājies un labi zīž jūsu pirkstu (parasti tas notiek aptuveni minūtes laikā vai ātrāk), pamēģiniet atkal vi ņam piedāvāt krūti.
 27. 27. Kad bērns sāks ņemt krūti, viņam kādu laiku vēl varbūt būs nepieciešamapiebarošana pie krūts caur caurulīti. Sākumā krūts satvēriens var b ūt t āluno ideālā, bet zīšanas tehnika - nepietiekami efektīva, lai viņš izz īstu visunepieciešamo piena daudzumu.
 28. 28. PAŠPIELIKŠANĀ S4 dienas pēc piedzimšanas
 29. 29. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka zīdīšana nav teorija, bet prakse. Zinātniskie dati, kas parādās katru dienu, tikai paskaidro to, ko zīdošās mātes jau sen ir izzinājušas eksperimentāli gadsimtu ilgajā zīdīšanas praksē. Zīdīšana ir attiecības starp māti un bērnu, savstarpēji sakarīga sistēma, kas darbojas, kamēr bērns un māte mācās izprast viens otru.
 30. 30. PALDIES!

×