Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Валер'ян Підмогильний - український письменник і перекладач

Валер'ян Підмогильний - український письменник і перекладач

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Валер'ян Підмогильний - український письменник і перекладач

 1. 1. Підмогильний Валер’ян Петрович (1901-1937) Автор інтелектуально- психологічної прози, перекладач
 2. 2. • УкраїнськийУкраїнський письменник іписьменник і перекладачперекладач •Один ізОдин із найвидатнішихнайвидатніших прозаїків українськогопрозаїків українського «розстріляного«розстріляного відродження».відродження».
 3. 3. Біографія  2 лютого 1901р. народився в с. Чаплі (с. Писарівка) на Катеринославщині (нині околиця Дніпропетровська) в заможній родині.  Мав сестру Нату.  Хлопчик рано залишився без батька.
 4. 4. Навчання  Церковноприходська школа (1910 р. закінч.)  Катеринославське реальне училище (під псевдонімом Лорд Лістер друкує в шкільному журналі авантюрні оповідання. (1918 р. закінчив училище “з відзнакою”)  Катеринославський університет математичний факультет (у 1919 р. через скрутне матеріальне становище залишає навчання)  Працює вчителем. У цей час пише оповідання «Добрий Бог», «Гайдамака», «Пророк», «На селі», друкує у катеринославському збірнику «Січ» оповідання «Ваня» і «Старець».
 5. 5.  У 1920 р. написав збірку оповіданьзбірку оповідань «Твори. Том 1»: «Собака», «Смерть», «В епідемічному бараці», «Остап Шаптала».  Цього ж року письменник вирушає до Києва.
 6. 6. Працює  З 1920-1921 р. учителюєучителює в Павлограді та Катеринославщині.  3 1921 р. - бібліографбібліограф Книжкової палати в Києві.  Невдовзі виїжджає до містечка Ворзель, де одружується з донькою місцевого священика Катериною Червінською, актрисою Театру юного глядача.
 7. 7.  1922 року Валер’ян Петрович разом з дружиною Катериною Іванівною перебирається до Києва (вул.Володимирська, 49) За свідченням сучасників письменника, двері цієї квартири ніколи не зачинялися.
 8. 8. Своїм духовним наставником у відчутті слова В.Підмогильний вважав М.М.Коцюбинського, гідно продовжуючи розбудову української словесності
 9. 9. Київський період Зліва направо: Борис Антоненко- Давидович, Григорій Косинка, Марія Галич, Євген Плужник, Валер'ян Підмогильний, Тодось Осьмачка. 1925 рік.  Стає активним членом щойно створеного "Аспису" (Асоціації письменників). 1924р ця організація трансформувалася в "Ланку", а з 1926 року носила назву "МАРС" ("Майстерня революційного слова"), що стала, по суті, київською філією "ВАПЛІТЕ".
 10. 10. Харківський період  У грудні 1929 р. переїздить до м. Харкова, оселяється в письменницькому будинку “Слово”  У 1933 р. в «ЛітературнійУ 1933 р. в «Літературній газеті»газеті» друкується оповіданнядрукується оповідання «З«З життя будинку» (життя будинку» (останній твір за життя автора)  У 1933-1934 рр. пише свій останній твір “Повість без назви…” «…Класовий ворог, це в нас на кожному заводі й у кожній установі ніби штатна посада, яку хтось та повинен займати...»
 11. 11. Арешт 8 грудня 1934 р. письменник був безпідставно8 грудня 1934 р. письменник був безпідставно заарештований у харківському будинкузаарештований у харківському будинку «Слово» у справі вбивства Кірова. Відбувся«Слово» у справі вбивства Кірова. Відбувся закритий суд: письменник отримав вирок беззакритий суд: письменник отримав вирок без оскарження та був засланий до концтабору.оскарження та був засланий до концтабору. З 27 жовтня до 3 листопада 1937 р.З 27 жовтня до 3 листопада 1937 р. В. Підмогильного розстріляно на Соловках вВ. Підмогильного розстріляно на Соловках в урочищі Сандармох (Карелія).урочищі Сандармох (Карелія).
 12. 12. Урочище Сандармох  Є відомості, що в ув'язненніЄ відомості, що в ув'язненні він написав кілька оповіданьвін написав кілька оповідань і роман про колекти-візаціюі роман про колекти-візацію «Осінь, 1929», але ці твори,«Осінь, 1929», але ці твори, очевидно, втрачені.очевидно, втрачені.  198 осіб — вихідці з України:198 осіб — вихідці з України: ЛесьЛесь КурбасКурбас,, МиколаМикола КулішКуліш,, МиколаМикола ЗеровЗеров,, Марко ВоронийМарко Вороний,, Валер'янВалер'ян ПідмогильнийПідмогильний, професори-, професори- історикиісторики ОлександрОлександр Бадан-ЯворенкоБадан-Яворенко, Сергій, Сергій Грушевський, ВолодимирГрушевський, Володимир Чехівський, письменник таЧехівський, письменник та міністр освіти УНРміністр освіти УНР АнтінАнтін Крушельницький.Крушельницький.
 13. 13. Родина  Катерина ІванівнаКатерина Іванівна ПідмогильнаПідмогильна з малолітнім сином Романом декілька років поневірялася в Росії, в Алма-Аті, по війні повернулася в Київ.  Роман став студентом медінституту. У 1950 р. помер від недуги серця.  У 1956 р. батька було реабілітовано.
 14. 14. Літературна спадщина
 15. 15. Найвизначніші твори: -- ’’Гайдамаки’’ і ’’Ваня” (1919) -- збірка оповідань ’’Твори’’(1920) -- ’’Остап Шаптала" (1921) --’’Місто’’ (1928) --’’Собака’’, ”Третя революція’’(1924, 1925) --’’Проблема хліба’’ (1927) -- ’’Син’’ (1930)

×