Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація інтерактивні методи навчання кіт о.з.

11,803 views

Published on

Використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі

Published in: Education
 • Be the first to comment

презентація інтерактивні методи навчання кіт о.з.

 1. 1. Використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі
 2. 2. «Вчитись легко, коли вчитись цікаво»
 3. 3. Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.
 4. 4. Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
 5. 5. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємонавчанні: Вчитель Учень Учень Вчитель і учні – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання
 6. 6. Інтерактивне навчання сприяє: формуванню загальнонавчальних та предметних навичок можливості відстоювати та пропонувати свою думку формуванню навичок толерантного спілкування створенню атмосфери співробітництва, взаємодії творчому підходу до розв’язання проблеми максимальному використанню своїх здібностей виробленню життєвих цінностей формуванню доброзичливого ставлення до інших розвитку комунікативних якостей можливості проявити ініціативу, самостійність вмінню аргументувати свою точку зору опановуванню нового матеріалу за короткий час
 7. 7. Переваги інтерактивного навчання: у роботі задіяні всі учні класу діти вчаться працювати у групі (команді) формується доброзичливе ставлення до опонента кожна дитина має можливість пропонувати свою думку створюється ситуація успіху за короткий час опановується багато нового матеріалу
 8. 8. Інтерактивні методи навчання поділяють на групи: групове навчання фронтальне навчання навчання у грі навчання у дискусії
 9. 9. Групові інтерактивні методи навчання:
 10. 10. Робота в парах. Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити подію, твір, взагалі інформацію, вивести підсумок уроку, події тощо, взяти інтерв'ю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів доповідає перед класом про результати. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок). Змінювані трійки. Цей метод трохи складніший: всі трійки класу отримують одне й те ж завдання, а після обговорення один член трійки йде в наступну, один в попередню і ознайомлює членів новостворених трійок з набутком своєї.
 11. 11. 2+2=4. Дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу (2-3 хвилини), обов'язково доходять до спільного рішення, потім об'єднуються і діляться набутим. Як і в парах, необхідним є консенсус. Після цього можна або об'єднати четвірки у вісімки, або перейти до групового обговорення. Карусель. Учні розсаджуються в два кола - внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти використання методу - для дискусії (відбуваються "попарні суперечки" кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього кола, рухаючись, збирають дані).
 12. 12. Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: "спікер" - керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), "секретар" (веде записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх виголошенні), "посередник" (стежить за часом, заохочує групу до роботи), "доповідач" (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи). Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі класу, після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні здобутки.
 13. 13. Фронтальні інтерактивні методи навчання:
 14. 14. Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному уявний "мікрофон". Правила проведення «Мікрофону»: говорити має право тільки той учень, у кого «символічний» мікрофон; відповіді не коментують і не оцінюють; коли хтось висловлюється, інші мають дотримуватися тиші. Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь учня - це продовження незакінченого речення типу "можна зробити такий висновок…", "я зрозумів, що… " Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань. Правила поведінки під час «мозкового штурму»: Намагатися висунути якомога більше ідей щодо вирішення проблеми. Включити свою уяву: не відкидати ніякої ідеї тільки тому, що вона суперечить загальній думці. Ви можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників. Не можна критикувати висловлювання інших та давати оцінку запропонованим ідеям.
 15. 15. Правила для учнів під час використання інтерактивних методів Кожна думка важлива! Не бійся висловитися! Ми всі – партнери! Обговорюємо сказане, а не людину! Обдумав, сформулював, висловив! Говори чітко, ясно, красиво! Вислухав, висловився, вислухав! Тільки обґрунтовані докази! Вмій погодитися і не погодитися! Важлива кожна роль!
 16. 16. За допомогою інтерактивних методів дитина на уроці
 17. 17. Дещо змінивши слова видатного китайського філософа Конфуція, можна сформулювати КРЕДО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ Те, що я чую, я забуваю . Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я здобуваю знання і навички. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
 18. 18. ВИСНОВОК Використання інтерактивних методів на уроках дає можливість доповнити уроки різноманітною інформацією, а різні види діяльності заохочують дітей до роботи. Діти свідомо осмислюють положення (ситуацію): «відсидіти не вдається». Кожен учень зацікавлений у правильності своєї думки. Продуктивність уроків підвищується.
 19. 19. Те, що подобається, дитина робить із задоволенням і натхненням, а значить – навчається.
 20. 20. Дякую за увагу!

×