Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Паралельні та мимобіжні прямі

23,941 views

Published on

Для учнів 10 класу

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Паралельні та мимобіжні прямі

 1. 1. Паралельні та мимобіжні прямі
 2. 2. Дві прямі в просторі називаються паралельними, якщо вони лежать в одній площині і не перетинаються.
 3. 3. Ознака паралельності прямих: Дві прямі, паралельні третій, паралельні між собою.
 4. 4. Існування прямої, паралельної даній прямій • Через будь-яку точку простору , що не лежить на даній прямій, можна провести пряму, паралельну даній, і до того ж, тільки одну.
 5. 5. Дві прямі називаються мимобіжними, якщо вони не лежать в одній площині і не перетинаються.
 6. 6. Ознака мимобіжності прямих: Якщо одна з двох прямих лежить в деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, яка не лежить на першій прямій, то ці прямі мимобіжні. b а
 7. 7. Знайдіть мимобіжні та паралельні прямі.
 8. 8. Чи правильно, що: • дві прямі, що не є паралельними, мають спільну точку; • дві прямі, що не є мимобіжними, лежать в одній площині; • дві прямі, що лежать в одній площині, паралельні; • дві паралельні прямі лежать в одній площині?
 9. 9. АВСDА1В1С1D1 -куб. З᾽ясуйте взаємне розміщення прямих: СD і В1D ; АВ і С1D1 ; АС і DD1 ; А1D і В1С ; А1С і АС1.
 10. 10. Розв'яжіть задачу: Точки M, N, Q, P – середини відрізків BD, DC, AC, AB. Знайдіть периметр чотирикутника MNQP, якщо AD = 12 см, ВС = 14 см.
 11. 11. Розв'яжіть задачу: Точка С лежить на відрізку АВ. Через точку А проведена площина, а через точки В і С проведені паралельні прямі, які перетинають цю площину в точках В1 і С1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка СС1, якщо точка С – середина відрізка АВ і ВВ1=7 см.
 12. 12. Розв'яжіть задачу: Точка С лежить на відрізку АВ. Через точку А проведена площина, а через точки В і С проведені паралельні прямі, які перетинають цю площину в точках В1 і С1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка СС1, якщо АС: СВ=3:4 ВВ1=7 см.

×