Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lider

2,822 views

Published on

Сутність лідерства і керівництва

Published in: Education
 • Login to see the comments

Lider

 1. 1. ПРИРОДА ЛІДЕРСТВА Якщо Ви хочете бути лідером, Ви повинні втілювати в собі ті якості, які очікуєте або жадаєте від своїх підлеглих. (ЕЙДЕР ДЖОН)
 2. 2. ПЛАН ЗАНЯТТЯ 1. Сутність лідерства. 2. Виміри лідерства. 3. Теорії лідерства 3.1 Підхід з позиції лідерських рис 3.2 Підхід з позиції лідерської поведінки (біхевіаристичний) 3.3 Ситуаційний підхід
 3. 3. Трудовий процес протікає в соціальних групах. У кожній конкретній групі діє індивід, до якого прислухаються і придивляються інші люди. ЦЕ – ЛІДЕР!!! Для того, щоб успішно здійснювати управлінські функції, менеджеру потрібно уміти вести за собою підлеглих. Виступаючи сьогодні в ролях керуючого, дипломата, вихователя, новатора і просто людської істоти, менеджер насамперед виявляє себе як лідер. Лідерські дії в сучасному менеджменті превалюють у всіх сферах дії професійної діяльності керівника будь-якого рангу.
 4. 4. Як пояснюється в Оксфордському словнику англійської мови слово «лідер» стали застосовувати в ХIII ст. Тоді англосаксони називали лідером людину, яка вказує шлях, веде за собою. Термін «лідер» походить від англосаксонського кореня слів lead, leader, leadership – «lead», яке в буквальному перекладі означає «дорога», «шлях» ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВА «ЛІДЕР»
 5. 5. 1. за каналом авторитету (члени групи визнають перевагу лідера перед іншими в силу його положення, досвіду, майстерності, освіти тощо); 2. за каналом харизматичних властивостей (людяність, ввічливість, моральність). У реальному житті все це виливається в добровільне визнання винятковості лідера, що характеризується в неухильному наслідуванні, копіюванні його дій і в цілому його поведінки. КАНАЛИ ВЛИВУ ЛІДЕРА НА ОТОЧУЮЧИХ ЛІДЕР за каналом авторитету за каналом харизматичних властивостей
 6. 6. Як тільки на світ з'являється яка-небудь людська спільність, у її структурі народжується свій лідер. В міру розростання функцій групи і розширення сфер її діяльності, складається ієрархія лідерів. Отут починають діяти і "формальні", і "неформальні" лідери. Перші одержують повноваження керувати людьми з рук вищої інстанції, другі стають лідерами за визнанням навколишніх. СПРАВЖНІМ ЛІДЕРОМ, ЗДАТНИМ ВЕСТИ ЗА СОБОЮ ЛЮДЕЙ, СТАЄ ТОЙ, ХТО ЗНАХОДИТЬ У ЛЮДЕЙ ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАННЯ !!!! ПРИРОДА ЛІДЕРСТВА
 7. 7. ЛІДЕРСТВО – це здатність завдяки особистим якостям здійснювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їхніх зусиль на досягненні цілей організації.
 8. 8. Різниця між лідером та керівником полягає у використанні джерел їх влади Лідер Керівник Душа Розум Мрійність Небайдужість Творчість Гнучкість Вміння надихнути людей Новаторство Рішучість Уява Схильність до експериментів Ініціатива у здійснення змін Володіння особистою владою Раціональність Схильність давати поради Наполегливість Вміння вирішувати проблеми Тверезість Думки Аналітичний Склад розуму Застосування структурного підходу Обережність Владність Вміння стабілізувати ситуацію Володіння посадовими повноваженнями Характеристики лідера Характеристики керівника Здійснює інновації Оригінал Розвиває Орієнтований на людей Викликає довіру Довгострокова перспектива Питає: що і чому? Дивиться вперед Створює Забезпечує status quo Індивідуальність Робить правильне діло Адмініструє Копія Підтримує Орієнтований на систему і структуру Покладається на контроль Короткострокова перспектива Питає: як і коли? Дивиться підсумкові дані Копіює Приймає status quo Класичний хороший солдат Робить діло правильно
 9. 9. ВИМІРИ ЛІДЕРСТВА Пошук викликів Натхнення баченням Надання можливості діяти іншим Створення духу команди Показ шляху За Джеймсом М. Коузесом і Беррі З. Постнером існує п'ять вимірів лідерства
 10. 10. Лідерство стало предметом досліджень на початку ХХ ст., коли вперше стали вивчати керівництво. Проте лише в період між 1930 і 1950 рр. вперше було здійснено вивчення лідерства у великих масштабах і на систематичній основі. Існуючі теорії лідерства намагаються виявити і передбачити, які характеристики лідерства виявляються найбільш ефективними і чому. ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА Підхід з позиції лідерських рис (теорія “рис”) Ситуаційний підхід Підхід з позиції лідерської поведінки (біхевіаристичний)
 11. 11. Згідно з цією теорією лідер повинен володіти гострим розумом, інтелектуальними здібностями, вмінням підкоряти людей своїй волі, впевненістю в собі, активністю та енергійністю, ініціативністю, помітною зовнішністю. Ґрунтується на використанні властивостей та особистісних характеристик «ефективних» лідерів. Згідно з цим підходом лідери відрізняються від не лідерів наявністю характерних їм рис. Підхід з позиції лідерських рис (теорія “рис”)
 12. 12. Шелдон дійшов висновку, що варто звернути увагу на особливості будови тіла людини ще в дитинстві і не намагатися змінити її характер, готуючи людину до її діяльності, для якої не підходить її психотип. !!!!! ОДНАК ІСНУЮТЬ ВИНЯТКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ТОЙ ФАКТ, ЩО ОСОБИ З НЕВІДПОВІДНИМ СОМАТОТИПОМ МОЖУТЬ СТАТИ ДУЖЕ ВПЛИВОВИМИ ФІГУРАМИ Досліджуючи поведінку людей певного соматипу, він простежив суттєву залежність між будовою тіла і типом поведінки: люди астенічної будови (ектоморфи) (високий зріст, слабка мускулатура) є тонкими, вразливими натурами, більше схильними до замкнутості, прояву соціофобії. їх антиподи - ендоформи ( огрядні, з надлишково розвиненою середньою частиною тулуба) є емоційно врівноваженими, добродушними, полюбляють смачну їжу та комфортні умови. Жодні не претендують на лідерство серед ближніх. мезоморфи - люди з міцною пропорційно розвиненою статурою, швидкі в реакціях, впевнені у рухах, здатні до сильного опору. У них яскраво виражене бажання домінувати над іншими, вони прагнуть влади, не бояться ризику, агресивні й безжальні. Вони стають хорошими лідерами. “Конституціональна теорія” У.Шелдона
 13. 13. ЯКОСТІ, ПРИТАМАННІ УСПІШНИМ ЛІДЕРАМ Інтелектуальні здібності Риси характеру особистості Надбані навички та вміння  розум і логіка  розсудливість  проникливість  оригінальність  концептуальність  освіченість  знання справи  розвинуті мовні навички  допитливість і пізнавальність  інтуїція ініціативність гнучкість пильність творчість чесність особистісна цілісність сміливість і самовпевненість врівноваженість незалежність і амбіційність потреба у досягненнях настирливість енергійність владність працездатність агресивність прагнення до вищості обов’язковість чуйність вміння заручатися підтримкою вміння кооперуватися вміння завойовувати популярність і престиж такт і дипломатичність вміння брати на себе ризик і відповідальність вміння організовувати вміння переконувати вміння змінювати себе вміння бути надійним вміння жартувати і розуміти гумор вміння розбиратися в людях За результатами багатьох досліджень у теорії особистих якостей було виділено такі якості і риси характеру, які найчастіше демонстрували ефективні лідери:
 14. 14. Стиль керівництва - звична манера поведінки керівника щодо підлеглих з метою вплинути на них і спонукати їх до досягнення цілей організації. Акцентує на залежності ефективності лідера не від особистих якостей, а від поведінки керівника з підлеглими. Це стало основою класифікації стилів керівництва. Підхід з позиції лідерської поведінки (біхевіаристичний підхід) УСІ СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДІАПАЗОНІ "АВТОКРАТІЯ - НЕВТРУЧАННЯ"
 15. 15. Ці стилі дістали такі назви: „авторитарний“  „демократичний“  „ліберальний“. Об’єктом вивчення К. Левіна були групи дітей-підлітків (хлопчиків 11-12 років), які під керівництвом дорослих ліпили маски з пап’є-маше. Відповідно до логіки експерименту їх поділили на три групи. На чолі кожної групи стояли дорослі, що демонстрували різні стилі керівництва. Дослідження К. Левіна
 16. 16. Формальна сторона Змістова сторона Авторитарний стиль Ділові, короткі розпорядження Заборони без поблажок, з погрозою Чітка мова, непривітний тон Похвала та осуд суб`єктивні Емоції не приймаються до рахунку Показ прийомів – не система Позиція лідера – поза групою Справи в групі плануються заздалегідь (у всьому їх об`ємі) Визначаються лише безпосередні цілі, дальні – невідомі Голос керівника – визначальний Демократичний стиль Інструкції в формі пропозицій Не суха мова, а товариський тон Похвала та осуд – з порадами Розпорядження та заборони – з дискусіями Позиція лідера – в середині групи Заходи плануються не заздалегідь, а в групі За реалізацію пропозицій відповідають усі Всі розділи роботи не тільки пропонуються, але і обговорюються Ліберальний стиль Тон – конвенційний Відсутність похвали, засуджень Ніякої співпраці Позиція лідера – непомітно в стороні від групи Справи в групі йдуть самі собою Лідер не дає вказівок Розділи роботи складаються з окремих інтересів чи йдуть від нового лідера СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА
 17. 17. Відображає традиційний підхід до управління людьми. Згідно з ним люди в організації пасивні, тому виконують тільки доручену їм роботу, не маючи бажання її вдосконалювати. Завдання керівника полягає у ретельному плануванні всіх аспектів роботи кожного працівника фірми, в організації його роботи з наданням необхідних ресурсів, розробленні системи винагород, контролюванні та коригуванні його дій. Люди за своєю природою не бажають працювати і за можливості прагнуть уникати роботи. Наприкінці 50-х років ХХ ст. Д. Мак-Грегор опублікував результати своїх досліджень, у яких акцентував на існуванні двох концепцій людської поведінки - концепції "Х" і концепції "Y“ Концепції Дугласа Мак-Грегора Розглядає людину як активний елемент організації, який усвідомлює важливість цілей фірми і прагне поліпшувати свою роботу, не очікуючи вказівок від керівництва. Праця - природний процес. За сприятливих умов людина поділяє організаційні цілі, то вона активно використовує самоуправління. У людей розвинуті потреби вищих рівнів.
 18. 18. піклується, в першу чергу, про виконання завдання та про систему винагородження за нього в умовах зростання продуктивності праці Учені Мічиганського університету, очолювані Ренсісом Лайкертом, визначили дві головні форми людської поведінки, одна з яких була зосереджена на роботі, а інша – на працівниках. Система стилів Ренсіса Лайкерта СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА Зосереджений на роботі Зосереджений на людині намагається забезпечити зростання продуктивності праці через вдосконалення людських відносин (участь в прийнятті рішень, допомога в вирішенні проблем) Лайкерт запропонував 4 базові стилі керівництва Експлуататарсько- авторитарний Доброзичливо- авторитарний Консультативно- демократичний Партисипативно- демократичний Керівники автократичні, не довіряють підлеглим, мотивують працівників погрозою покарання, інформацію допускають тільки зверху вниз,обмежують прийняття рішень тільки вищою ланкою Керівники поблажливо впевнені у собі і вірять у підлеглих, мотивують їх заохоченнями та в якійсь мірі страхом і покаранням, допускають деяку інформацію знизу, отримують ідеї від підлеглих, дозволяють приймати рішення з деяких питань Керівники надають значну, але не повну довіру підлеглим, прагнуть конструктивно використати їх ідеї і точки зору, використовують для мотивації заохочення з рідким покаранням, організовують потік інформації в обох напрямках, консультуються з підлеглими Керівники виявляють повну довіру до підлеглих з усіх питань, завжди вислуховують їх думки та конструктивно їх використовують, заохочують підлеглих, залучають їх до постановки цілей і оцінки роботи по їх досягненню, організовують широкий обмін інформацією, діють як рівні у складі груп
 19. 19. Американський дослідник Роберт Блейк і його помічниця-ассистент Джейн Моутон, спостерігаючи за діяльністю менеджерів різних рангів, переконались, що їх діяльність відбувається у "силовому полі" між вектором "виробництво" та вектором "людський фактор“. Управлінська решітка - це своєрідна матриця. Встановлення шкали матриці від 1 до 9 дає змогу окреслити зони 5 основних лідерських стилів Управлінська решітка Блейка - Моутон Рівеньтурботипролюдей Рівень турботи про виробництво 1 : 9 9 : 9 5 : 5 1 : 1 9 : 1 9:1 “Режим підпорядкування керівникові” 1:9 “Управління позаміським клубом” 1:1 “Злиденне” управління 5:5 “Організаційне” управління 9:9 Колективне управління
 20. 20. Найвідомішими ситуаційними теоріями є: модель керівництва Ф. Фідлера теорія життєвого циклу П. Герсі та К. Бланшара модель "шлях - мета" Т. Мітчела та Р. Хауза модель прийняття рішень В. Врума - Ф. Йеттона Вивчає взаємодію ситуаційних чинників з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку у відносинах, який би дав змогу передбачити можливу поведінку керівника і наслідки цієї поведінки. Згідно із ситуаційними теоріями вибір стилю зумовлюється ситуацією. Ситуаційний підхід
 21. 21. ЛІДЕРСТВО – ЦЕ АЙСБЕРГ!!!! Видима частина 10% - навички, що набуваються Підводна частина 90% - характер, фундамент лідерства Давайте пройдемо тестування на визначення лідерських якостей з використанням казок!!!
 22. 22. Ви народилися триголовим Змієм Гориничем. Напевно, краще: а) Опинитися середньою головою. Хоч якась індивідуальність! б) Моя хата скраю, нічого не знаю ... Тобто бути лівою чи правою, байдуже. Головне, щоб під час обіду не обділяли. в) Права голова - вона завжди права! За визначенням.
 23. 23. З примусу батька і з огляду на власну незграбність, ви вистрілили у бік болота і знайшли там собі в наречені царівну- жабу. Що ж. а) Все в наших руках! І пластичних хірургів. б) Батькові видніше. Він уже одного разу одружився. Якщо звелить - візьму в дружини жабу. в) Любов творить дива! Дивись, і жаба розквітне, як квіточка аленька ... (Панянки можуть поставити себе на місце царівни-жаби )
 24. 24. Вас послали туди, - не знаю куди. І звеліли принести те, - не знаю що. Ви: а) Ні, накази, звичайно, треба виконувати. Але цілі повинні бути чітко визначені, а напрямок вірно задано! б) Начальству видніше. Раз надіслало - треба йти. По дорозі розберемося. в) Може, варто змінити роботу?
 25. 25. Запозичивши, з нагоди, перо Жар- птиці, Ви: а) Продам подорожче! б) Буду використовувати його в якості освітлювального приладу в хаті. в) Річ, звичайно, гарна. Проте непрактична. Залишу на пам'ять нащадкам.
 26. 26. Зустрівши в дрімучому лісі хату на курячих ніжках, Ви: а) Сміливо скомандую: - Встати струнко! Рівняння на середину! б) Краще пройду повз, від гріха подалі ... в) накидаю ескіз такої оригінальної архітектурної споруди.
 27. 27. Отримавши у тимчасове користування чоботи-скороходи, Ви: а) прибережу таку цінну річ. Чи не стоптати б. б) Здам їх в царську казну й отримаю премію! в) Використаю чудову можливість помандрувати безкоштовно до країн заморських! ..
 28. 28. Маючи багатий вибір транспортних засобів, Ви: а) Візьму килим-літак. Бажано перський. І престижно, і швидко! б) Піч-самохідна якось надійніше. І боки гріє ... в) Чоботи-скороходи так схожі на звичайні. Скромненько, і зі смаком.
 29. 29. Зустрівши на життєвому шляху Василину Прекрасну, Ви: а) всерйоз задумаюся про одруження. І про шлюбний контракт. б) А Василина Прекрасна вам, випадково, не сестра? Ні, говорите ... Ну, вибачте. в) Одружуся! А там - будь що буде ...
 30. 30. Цар-батюшка наполягає на заміжжі. І пропонує на вибір двох кандидатів: Івана-царевича і витязя Руслана. Зітхнувши крадькома, Ви: а) Виберу царевича. І спадок, і генетика, і титул ... Три в одному. Безпрограшний варіант. б) Один багатий, інший красень ... Хоч розірвися! в) Любий мені тільки Олексіюшка, син рибалки! З ним і втечу з хором царських.
 31. 31. Після довгих роздумів на розпутті, Ви: а) Все ж поїду прямо. Спізнююся, як на зло. Прорвемося. б) Десь в кишені копійка завалялася ... Орел, решка, само собою. І на ребро може стати. Ану, доля - посміхнися! в) Поверну я, мабуть, назад. Можна ж й інші шляхи знайти.
 32. 32. Виявивши, що ваша курка почала нести золоті яйця, Ви: а) Поставлю цю справу на потік. Ювелірна птахоферма - наш розмах! б) Ну, тепер можна взагалі не працювати! Лежи на печі та щук фаршированих куштуй! в) Поцілую її в дзьобик.
 33. 33. Зустрівши на лісовій стежці усміхненого колобка, Ви: а) Візьму його на роботу. Рекламувати що завгодно. Повинен впоратися. А не впорається - головою поплатиться. б) О, безкоштовна закуска підкотила! Якщо наздожену ... в) Поговорю з ним про життя, і кожен піде своєю дорогою. А хтось і покотиться.
 34. 34. 1. Порахуйте кількість відповідей а) ; б) і в) 2. Яка відповідь в отриманих результатах переважає?
 35. 35. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ Якщо у Вас переважають відповіді: а) б) в) Ви схильні до лідерства. Явні задатки лідера не дають просто плисти за течією життя, а примушують будувати переправи, мости, порти, свій флот, нарешті ... Бути обачливим - не гріх, але не все можна правильно розрахувати. Ви гарний, сумлінний виконавець. Шкідливої ініціативи не проявляєте, а й на знос працювати не погодитеся. Особиста вигода завжди вище - у чому б вона не виявлялася. Вам важко зірвати зірку з неба, та й думки про це не з'являється. Воно і вірно. Навіщо тягнутися, якщо можна підійти та взяти. Практичність ще ніхто не відміняв! Ви просто отримали задоволення від проходження тесту. Як творча натура, знаходите багато рішень будь-яких життєвих ситуацій. Різні умовності Вас просто гнітять й отруюють життя. Швидше, ваше кредо: - Не бути першим, а то задні поб'ють, - Не бути останнім, щоб не залишитися в дурнях, - Не бути середняком, щоб не загубитися, - А просто бути самим собою!
 36. 36. “Лідер ідеальний, коли люди практично не підозрюють про його існування. Лідер не дуже хороший, коли люди підкоряються й звеличують його. Він зовсім поганий, коли вони нехтують ним. Якщо ви не поважаєте людей, то й вони не будуть поважати вас. Гарний лідер той, хто мало говорить, але робота його робиться й цілі досягаються ” (Лао-Цзи) “ Ви не станете лідером, якщо спочатку не навчитеся наслідувати й бути веденим “ (Тіріо) “ Ніколи не пізно стати тим, ким ти міг бути “ (Еліот Джордж) “ Якісне керівництво – це вміння змусити людей робити те, чого вони не люблять, і переконати їх в тому, що їм це подобається “ (Трумен Гаррі) “ Вірте в людей, і вони зроблять все, щоб виправдати вашу довіру “ (Максвелл Джон)

×