Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linnud soos

2,042 views

Published on

Eesti keel ja loodusõpetus.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Linnud soos

 1. 1. Arva ära, kellest täna tunnis juttu tuleb?  http://www.youtube.com/watch?v=DR7Ea1iic7o  http://www.youtube.com/watch?v=sWH8VXgV8Wk
 2. 2. Linnud soos Tallinna Pae Gümnaasium 6. C klass Lõiming: eesti keel ja loodusõpetus
 3. 3. Tunni eesmärgid: 1) Tutvume soos elavate lindudega; 2) Tutvume sünonüümsete väljenditega; 3) Kinnistame loodusõpetuses omandatud teadmisi soo elanikest; 4) Harjutame küsimuste esitamist ja küsimustele vastamist teksti kohta.
 4. 4. Elutingimused lindudele soos:  Soo sobib lindudele pesitsuspaigaks.  Soo sobib lindudele varjepaigaks.  Soos leidub lindudele liiga vähe toitu. (Tuletameelde: mida vähem taimi, seda vähemputukaid. Mida vähem putukaid, seda vähemlinde jne)
 5. 5. Sookurg Sookurg pesitseb soos. Toitu käib otsimas ka põldudel ja niitudel.Nad toituvad konnadest ja sisalikest. Sookured saabuvad Eestisse märtsis. Siis toituvad nad näiteks jõhvikatest (kuremari).
 6. 6. Hallõgija Toitub sisalikest ja kiilidest. Soosaartelt leiab ta ka hiiri. Tal on kombeks Soetada toiduvarusid. Ta riputab püütud saaklooma mõne oksarao külge.
 7. 7. Kaljukotkas Kaljukotkas pesitseb soosaartel . Kaljukotkas on meie suurim röövlind . Eestis väga haruldane linnuliik. Rabas on tema jaoks vähe toitu.Ta lendab saagi otsinguil metsade ja niitude kohal. Talle sobivad saakloomaks isegi kitsetalled või rebased. Talvitub pesitsuspaiga lähedal. Pesa teeb mõne suurepõlismänni latva.
 8. 8. Rabapüü Rabapüü on väga haruldane lind.Teda leidub vaidvähestes Eesti soodes. Ta ei suuda elada mitte kuskil mujal peale soo.
 9. 9. Töö tekstiga „Sookurg ja kalakurg“ Sünonüümsed väljendid  kätt paluma, abielu ettepanekut tegema  kosja minema  hästi suure rutuga, kiiresti  seitse versta ühe tiivalöögiga  jalad  koivad  pikad, peenikesed  kõrendid  sasitud, segamini  katkutud  kõhn, luine  luider  oli piinlik  silmad häbi täis
 10. 10. Sorteerimisharjutus „Sookurg ja kalakurg“ (HKK eesti keele 6.klassi töölehe "Sookurg ja kalakurg" juurde) Kodus: Osata kirjeldada sookurge ja kalakurge, teksti põhjal oma sõnadega.
 11. 11. Tagasiside: Täna tunnis me:  Tutvusime soos elavate lindudega;  Tutvusime sünonüümsete väljenditega;  Kinnistasime loodusõpetuses omandatud teadmisi soo elanikest;  Harjutasime küsimuste esitamist ja küsimustele vastamist teksti kohta.

×