Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analit dov 2011_06_chernig

594 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analit dov 2011_06_chernig

 1. 1. Міністерство екології та природних ресурсів УкраїниДержуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області Стан довкілля Чернігівської області інформаційно-аналітичний огляд червень 2011 року
 2. 2. Розділ 1. Стан атмосферного повітря. Моніторинг забруднення атмосферного повітря в м. Чернігові у червні 2011 рокуЧернігівським ЦГМ здійснювався на двох стаціонарних постах за вмістом трьох основнихдомішок: завислих речовин (пилу), діоксиду сірки та діоксиду азоту і специфічних (наодному посту) – восьми важких металів та бенз(а)пірену. У червні Чернігівським ЦГМвідібрано 480 проб атмосферного повітря, які були проаналізовані в лабораторіяхЦентральної геофізичної обсерваторії. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівнянняз відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрінаселених міст. Повітря міста, як завжди, було найбільш забруднено діоксидом азоту,середньомісячна концентрація якого перевищувала середньодобову гранично допустимуконцентрацію (ГДКс.д.) у 2,0 рази (це речовина ІІІ класу небезпеки). Порівняно з червнем 2010 року у повітрі міста підвищився вміст діоксиду азоту,вміст інших домішок суттєво не змінився. Середньомісячні концентрації інших визначаємих домішок були нижчевідповідних ГДКс.д. і складали: з діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., з завислих речовин – 0,3ГДКс.д. 2
 3. 3. Максимально разові концентрації становили: з діоксиду азоту – 0,9 ГДКм.р., ззавислих речовин – 0,2 ГДКм.р., з діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р. Забрудненість повітря діоксидом азоту та діоксидом сірки була вищою в районіПСЗ № 2 (вул.Пирогова), завислими речовинами – однорідною на обох постахспостережень. У порівнянні з попереднім місяцем забруднення атмосферного повітря містазалишилось на тому ж рівні. В порівнянні з іншими містами Північного регіону Чернігів по забрудненнюзавислими речовинами (пилом), діоксидом сірки та діоксидом азоту знаходиться наодному рівні з м. Обухів та м. Біла Церква. 3
 4. 4. Комунальним енергогенеруючим підрозділом «Чернігівськатеплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» проводились 23 та 24 червня 2011 рокувизначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Чернігова в зонівпливу підприємства на постах за адресами: - с. Жовинка, вул. 1 Травня, 161; - м. Чернігів, вул. Придеснянська, 14; - м. Чернігів, вул. Кропивницького, 105. Концентрації визначаємих забруднюючих речовин були нижче відповіднихгранично допустимих концентрацій і складали: діоксиду сірки – 0,17 - 0,26 ГДКс.д., пилу– 0,14 – 0,36 ГДКс.д., діоксиду азоту – 0,27- 0,32 ГДКс .д., оксиду вуглецю – 0,16 - 0,22ГДКс.д. Основними забруднювачами атмосферного повітря в Чернігівській областізалишаються: КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова», ВАТ «Укрнафта «Гнідинцівський газопереробний завод», ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» Мринське ВУПЗГ, Чернігівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря основнихзабруднювачів залишаються на рівні попередніх кварталів. Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря КЕП«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова» в порівнянні з 2010 роком пов’язане зізбільшенням використання твердого палива. В ІІ кварталі 2011 року відділом інструментально-лабораторного контролюДержавної екологічної інспекції в Чернігівській області здійснено контроль викидівзабруднюючих речовин стаціонарними джерелами таких підприємств: ВАТ «Чернігівськамакаронна фабрика», ДП «Укрспирт» Чемерське МПД, ПАТ «Куликівське молоко», ПрАТ«КСК «Чексіл», локомотивне депо м. Чернігів. В викидах перевірених підприємств восновному визначався вміст оксиду азоту, оксиду вуглецю, формальдегіду та речовини увигляді суспендованих твердих частинок. В проаналізованих 27 обєднаних пробахвикидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами виконано 162 визначення. Попоказниках, що визначалися, перевищень нормативів гранично – допустимих викидів невстановлено. 4
 5. 5. Розділ 2.Стан поверхневих вод. Інформацію про стан поверхневих вод Чернігівської області в червні 2011 рокунадали: Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Обласна санітарно-епідеміологічна станція, Чернігівський ЦГМ, Державна екологічна інспекція, КП «Чернігівводоканал». Гідрохімічні показники якості поверхневих вод у створах спостереження в ціломуне зазнали значних змін у порівнянні з червнем 2010 року та травнем 2011 року іпереважно відповідали гранично допустимим концентраціям для водоймрибогосподарського призначення (далі ГДК). Кисневий режим водойм області в червні2011 року був задовільний, вміст розчиненого кисню в досліджуваних водоймах становив6,2 – 8,6 мгО2/дм3 . Зафіксовані в багатьох пробах перевищення ГДК по залізу загальномута марганцю характерні для водойм території Полісся. р. Дніпро – Державною екологічною інспекцією, Деснянським басейновимуправлінням водних ресурсів та обласною СЕС досліджувався гідрохімічний станводойми в 5 створах, в тому числі й транскордонних. Встановлено, що кисневий режим устворах був задовільний і становив 7,3 – 7,9 мгО2/дм3. Відмічались перевищення вмістузаліза загального 1,2 – 2,8 ГДК, фосфатів 2,2 – 2,4 ГДК, марганцю 8,5 ГДК, зафіксовановміст азоту амонійного на рівні 1,1 - 1,8 ГДК. Всі інші показники знаходилися в межахГДК для водойм рибогосподарського призначення. р. Сож – Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів післядослідження річкової води контрольного створу р. Сож с. Старі Яриловичі виявленоперевищення ГДК по азоту амонійному в 1,8 рази, фосфатах - 2,2 рази, марганцю – 8,0рази, залізу загальному – 2,3 рази. Вміст кисню розчиненого становив 7,7 мгО2/дм3 р. Десна. Гідрохімічний контроль в червні 2011 року здійснювався Деснянськимбасейновим управлінням водних ресурсів, Державною екологічною інспекцією,Чернігівським ЦГМ, Обласною СЕС, КП «Чернігівводоканал». Досліджувавсягідрохімічний стан р. Десни в створах від кордону з Російською Федерацією до створу c.Максим на межі Чернігівської та Київської областей. За ІІ квартал 2011 року суб’єктамисистеми моніторингу довкілля області відібрано 39 проб у 30 створах. За моніторинговими даними кисневий режим р. Десни був, в основному,задовільний і становив 7,2 – 8,5 мгО2/дм3. Відмічались перевищення марганцю – 9,1 – 9,5ГДК, заліза загального – 1,4 – 3,0 ГДК, фосфатів – 2,0 – 2,6 ГДК. Перевищень ГДК важкихметалів (цинку, хрому загального, нікелю) та радіонуклідів (цезію, стронцію) незафіксовано. За моніторинговими даними Чернігівського ЦГМ (відбір проб у створах 1 кмвище міста та в межах м. Чернігів проводився Чернігівським ЦГМ 2 червня, лабораторнідослідження здійснювалися Центральною геофізичною обсерваторією 8 червня). Вмістрозчиненого кисню був в межах норми 10,9– 11,2 мгО2/дм³. Відмічено перевищення ГДК вобох створах спостережень за сполуками азоту амонійного у 1,6 – 1,9 рази, сполукамизаліза загального у 2,0– 3,3 рази, сполуками цинку у 5,2 – 9,8 рази, марганцю у 3,5 – 5,2рази, сполуками міді у 54 – 59 разів, фенолами у 2 - 4 рази, хрому шестивалентного у 3 – 6разів. Решта забруднюючих речовин, що визначалась, не перевищувала рівень відповіднихГДК. Порівняно з червнем 2010 року в обох створах пункту контролю дещо збільшивсявміст сполук заліза загального та сполук міді, у створі в межах міста – сполук цинку. 5
 6. 6. Зменшились концентрації сполук азоту нітритного в обох створах, сполук хромушестивалентного – у створі в межах міста,фенолів – у верхньому створі пункту контролю. За гідробіологічними спостереженнями планктонні біоценози річки буличисельними та різноманітними. Структура угруповань сформована, були представлені всіосновні таксономічні групи гідробіонтів. Основу альгофлори складали діатомові та зеленіβ-мезосапробні водорості. В зоопланктоні масово розвивались коловертки, гіллястовусіракоподібні та личинки молюсків род.Unionidae (глохідії), домінували β-оліго- та β-мезосапробні безхребетні. Сапробіологічна ситуація річки в районі м.Чернігів була сталоюта благополучною. В цілому стан водної екосистеми за сукупністю гідробіологічних показниківвідповідав ІІІ класу якості вод (помірно забруднені). р. Білоус. Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Державнаекологічна інспекція в Чернігівській області та Обласна СЕС проаналізувалигідрохімічний стан р. Білоус в створах 0,5 км вище та нижче скиду з очисних споруд КП«Чернігівводоканал». Кисневий режим був задовільний і становив 6,5 – 6,7 мгО2/дм³. Встворі нижче скиду з очисних споруд зафіксовано перевищення вмісту амонію сольового2,5 – 3,3 ГДК, фосфатів 6,7 ГДК, нітритів 5,1 ГДК, заліза загального 4,0 ГДК, марганцю8 ГДК. р. Стрижень. Деснянське басейнове управління водних ресурсів, Державнаекологічна інспекція та Обласна СЕС контролювали гідрохімічний склад річки в межах м.Чернігова. Кисневий режим був у нормі і становив 8,0 – 8,9 мгО2/дм³. Встановленоперевищення вмісту фосфатів 2,0 ГДК, заліза загального 3,0 ГДК та марганцю 9 ГДК. р. Снов. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів та ОбласноюСЕС досліджувався стан річки від кордону з Російською Федерацією с. Тимоновичі довпадіння в р. Десна. Кисневий режим водойми був у нормі і складав 6,4 – 7,8 мгО2/дм³.Перевищення зафіксовано по залізу загальному 2,3 – 3,0 ГДК, марганцю 9 - 11 ГДК,фосфатах 1,8 ГДК. В створі на кордоні з Російською Федерацією зафіксованоперевищення азоту амонійного на рівні 1,3 ГДК. р Судость - права притока р. Десни. Створ на кордоні з Російською Федерацією,с. Грем’яч Новгород-Сіверського р-ну. Дослідженнями Державної екологічної інспекції таОбласної СЕС визначено, що вміст кисню розчиненого становив 6,8 – 7,2 мг О2/дм3.Зафіксовано перевищення ГДК по залізу загальному – 1,3 рази, фосфатах у 3,5 рази. Іншігідрохімічні показники знаходилися в межах ГДК для водойм рибогосподарськогопризначення. р. Удай. Гідрохімічний стан річкової води контролювався Обласною СЕС у 6створах. Кисневий режим складав 4,8 – 7,8 мгО2/дм3. Зафіксовано перевищення ГДК залізазагального в 4,0 рази. В створі 2 км нижче м. Прилуки не зафіксовано перевищень вмістусполук азоту. р. Остер. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів та ОбласноюСЕС визначався гідрохімічний стан річки в 4 створах. Кисневий режим складав 7,2 –8,9мгО2/дм3. Зафіксовано перевищення ГДК по вмісту заліза загального у 2,3 – 2,9 рази,марганцю в 2 рази. В створі с.Мрин Носівського району зафіксовано перевищення вмістуамонію сольового в 1,8 рази. р. Сейм. Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів та ОбласноюСЕС досліджувався стан річки в створах біля смт. Батурин та в Сосницькому районі. 6
 7. 7. Кисневий режим поверхневої водойми становив 7,2 – 8,2 мгО2/дм3, зафіксованоперевищення вмісту фосфатів у 1,1 рази, марганцю у 8 – 26 рази. р. Шостка. Обласною СЕС проведено дослідження річкової води в створір. Шостка гирло. Кисневий режим становив 6,4 мгО2/дм3, зафіксовано перевищення повмісту азоту амонійному – 1,9 ГДК, заліза загального – 1,1 ГДК. р. Бреч. Обласною СЕС контролювався вплив скидів Корюківської ФТП на станрічкової води . Вміст розчиненого кисню становив 6,8 – 7,3 мгО2/дм3. В обох створахпростежується перевищення вмісту заліза загального на рівні 9,2 - 21 ГДК, азотуамонійного 1,5 – 1,8 ГДК. р. Ревна. Обласною СЕС проаналізовано стан поверхневої водойми у створах м.Семенівка. Кисневий режим був у нормі і становив 11,2 мгО2/дм3. Відмічені перевищенняпо вмісту заліза загального 4,0 – 4,2 ГДК. Перевищення інших показників непростежується. р. Вюниця. Обласною СЕС проаналізовано гідрохімічний та санітарно-епідеміологічний стан водойми. Вміст кисню розчиненого становив 6,0 мгО2/дм3.Виявлено перевищення вмісту заліза загального – 3,1 ГДК. р. Бистриця. Обласною СЕС проаналізовано гідрохімічний та санітарно-епідеміологічний стан водойми. Виявлено перевищення вмісту заліза загального - 6,0 ГДКта азоту амонійного 1,8 ГДК. Зафіксовано вміст розчиненого кисню 4,3 мгО2/дм3. Також, Чернігівською обласною санітарно – епідеміологічною станцією в ІІкварталі 2011 року здійснювався контроль за санітарно – хімічними показниками такихводойм області: р. Чибриж. В створі в зоні купання та відпочинку населення м. Городня рівеньрозчиненого кисню становив 6,7 мг О2/дм3. Визначено перевищення вмісту залізазагального в 4,7 рази, інших перевищень ГДК по санітарно – хімічним показникам незафіксовано. р. Парасючка. Проаналізовано санітарно – хімічні показники в створі м. Бахмачвсередині населеного пункту. Перевищення ГДК зафіксовано по залізу загальному – 2,3ГДК та азоту нітритному – 1,7 ГДК. озеро Циганське. В створі в зоні купання та відпочинку населенняс. Альошинське Городнянського району рівень розчиненого кисню становив 6,5 мгО2/дм3.Перевищень ГДК по санітарно – хімічним показникам не зафіксовано, окрім залізазагального – 4,2 ГДК. Основним водокористувачем Чернігівської області є КП «Чернігівводоканал».Підприємство в ІІ кварталі 2011 року скинуло в р. Білоус 4266,5402 тис.м³ очищенихзворотних вод з перевищенням нормативів ГДС по нітритам у 1,05 рази, хлоридам у 1,03рази. Із-за значних об’ємів скиду зворотних вод зберігається антропогенний тиск нар. Білоус, що проявляється стійкими перевищеннями ГДК по основному гідрохімічномускладу річкової води. За даними відділу інструментально-лабораторного контролю Державноїекологічної інспекції в Чернігівській області за ІІ квартал 2011 року в проаналізованихпробах зворотних вод 13 підприємств встановлено перевищення нормативів скидів пофосфатах, азоту амонійному, азоту нітритному, ХСК та БСК5. 7
 8. 8. Розділ 3.Радіаційний стан. Інформація про стан радіоактивного забруднення атмосферного повітряЧернігівської області в червні 2011 року вибрана з інформаційних повідомленьУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідківЧорнобильської катастрофи Чернігівської обласної державної адміністрації. Рівень гамма-фону вимірюється на 7 постах: м.Ніжин, м.Остер, ВБ (Придеснянська) с. Покошичі, м. Прилуки, м. Семенівка, АМСЦ Чернігів, м. Щорс. В червні 2011 року потужність експозиційної дози гамма-випромінювання пообласті становила 11,5 мкР/год, що не відрізняється від минулорічних показників тапоказників за травень 2011 року. 8
 9. 9. Максимально разовий рівень зафіксовано: 14,0 мкР/год (два дні) на постум. Остер та 13,0 мкР/год (по декілька днів) на інших постах. Розділ 6. Відходи. Державний контроль щодо утворення, розміщення знешкодження та захороненнявідходів у Чернігівській області здійснює Державна екологічна інспекція в Чернігівськійобласті. Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області в ІІ кварталі 2011року перевірено 202 підприємства, надано 200 приписи, притягнуто до адміністративноївідповідальності 159 осіб, накладено штрафів на 39202 грн та стягнуто з загальної суми22695 грн. На перевірених підприємствах виявлені такі недоліки: відсутні паспорти місць 9
 10. 10. видалення відходів, облік відходів не ведеться, відходи розміщуються безсистемно, нездійснюється ущільнення відходів, прилегла територія та дренажні канави засмічені. Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області в ІІ кварталі 2011року виявлено 1 несанкціоноване сміттєзвалище, яке було ліквідоване в звітний період. За звітний період непридатних отрутохімікатів знешкодження не здійснювалось.За рахунок уточнення облікових даних дещо змінився стан зберігання та кількістьнепридатних ХЗЗР в області. Станом на 01.07.2011 року в області зберігається 864,709 т непридатних ХЗЗР в192 місцях, з них 70 місць зберігання непридатних та заборонених ХЗЗР знаходяться внезадовільному стані (просто неба, в каркасі автопричепу, зруйнованому приміщенні).Найбільше місць зберігання в незадовільному стані на території Прилуцького (11),Чернігівському (7) та Борзнянського (7) районів. В області 19 місць зберіганнянепридатних ХЗЗР безгосподарні, що ускладнює утилізацію ХЗЗР, бо можливе лише забюджетні кошти. Звіт підготовлений відділом заповідної справи та екомережі, звязків з ЗМІгромадськістю Держуправління охорони навколишнього природного середовища вЧернігівській області за інформацією, яка надійшла від субєктів системи моніторингудовкілля Чернігівської області у відповідності до «Положення про порядок інформаційноївзаємодії субєктів системи моніторингу довкілля Чернігівської області», затвердженимрозпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 6 липня 2007 року№282. 10

×