SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020,
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος OSOS
(Open Schools for Open Societes),
οι μαθητές/τριες της Γ1 τάξης του 5ου Δ.Σ. Ρόδου υλοποίησαν
το πρόγραμμα
«Τον σεισμό γνωρίζω, τον φόβο εξανεμίζω! – Μια μελέτη
για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια»
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Ελισάβετ Κυρίτση
 Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που πλήττει συχνά
την Ελλάδα και άλλες χώρες του πλανήτη. Η χώρα μας,
καθώς βρίσκεται σε σημείο σύγκλισης λιθοσφαιρικών
πλακών, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σεισμογενής. Οι
περισσότεροι σεισμοί, βέβαια, που γεννιούνται στη χώρα
μας δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο μερικοί
είναι πολύ ισχυροί και έχουν επιπτώσεις στον άνθρωπο και
στο δομημένο περιβάλλον.
 Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τους
μαθητές στον κόσμο των σεισμών και των συνεπειών τους,
τόσο των φυσικών και επιστημονικών, όσο και των
κοινωνικών. Επίσης, αφού μελετήσουν το φαινόμενο, να
είναι σε θέση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας.
Το παρόν σχέδιο εργασίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους
μαθητές:
 Να γνωρίσουν το φαινόμενο των σεισμών και των ηφαιστείων
 Να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού
 Να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά και συναισθηματικά και να
αντιδρούν ψύχραιμα σε έκτακτες ανάγκες.
 Να μάθουν τρόπους αποτελεσματικής προστασίας από τους
σεισμούς
Τελικός στόχος του προγράμματος είναι:
η κατασκευή ενός σεισμογράφου με απλά υλικά, που να
ανταποκρίνεται στις ηλικιακές τους δυνατότητες.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές
να έρθουν σε επαφή με μεθόδους επιστημονικής έρευνας,
να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,
να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
Για τον σκοπό αυτό πολλές δραστηριότητες του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί
έτσι, ώστε να αποτελούνται από τρία μέρη:
 Διατύπωση αρχικών εκτιμήσεων:
Στηριζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, οι μαθητές κάνουν υποθέσεις,
καταγράφουν τις απόψεις τους σχετικά με τα φαινόμενα που μελετάμε.
 Μελέτη νέων δεδομένων:
Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη νέα γνώση
και ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν σε ομάδες συγκεκριμένα πειράματα.
 Επαλήθευση των αρχικών εκτιμήσεων και καταγραφή των
αποτελεσμάτων:
Με το τέλος των πειραμάτων, οι μαθητές αναθεωρούν ή επαληθεύουν τις
αρχικές τους εκτιμήσεις και καταγράφουν τα αποτελέσματά τους.
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με
ερευνητικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του
προγράμματος OSOS,
το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 4 πεδία:
 α. Feel (Αισθανθείτε)
 β. Imagine (Φανταστείτε)
 γ. Create (Δημιουργήστε)
 δ. Share (Μοιραστείτε)
Η αφόρμηση για την υλοποίηση του προγράμματος δόθηκε
καταρχάς στο μάθημα της Ιστορίας Γ’ Δημοτικού όπου
διαβάσαμε και μάθαμε τον μύθο του Εγκέλαδου.
Επιπλέον, ο ισχυρός σεισμός των 6,1 βαθμών της κλίμακας
ρίχτερ, που συνέβη στην Αλβανία τον Νοέμβριο του 2019,
προβλημάτισε ιδιαίτερα τους μαθητές, καθώς αρκετά παιδιά
του σχολείου μας κατάγονται από την Αλβανία, και ενέτεινε το
ενδιαφέρον τους για τη μελέτη του φαινομένου των σεισμών.
 Προβάλλεται βίντεο στην τάξη, στο
οποίο παρακολουθούμε περιπτώσεις
σεισμών σε πραγματικό χρόνο:
https://www.youtube.com/watch?v=c0
4eOFvJdIc
 Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη, κατά
την οποία οι μαθητές αναφέρονται στις
προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με
τους σεισμούς.
 Δίνεται στους μαθητές φυλλάδιο, ώστε
να καταγράψουν τις απόψεις/γνώσεις
τους σχετικά με το φαινόμενο του
σεισμού.
Για να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη νέα γνώση:
α) παρακολουθούμε σχετικό βίντεο από το διαδίκτυο,
κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών.
https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOF
β) μέσω του καινοτόμου προγράμματος της Μη
Κυβερνητικής Οργάνωσης «The tipping point»,
δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να
συνομιλήσουν διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο
με ειδικό επιστήμονα σεισμολόγο, να θέσουν τα
ερωτήματά τους και να πάρουν σαφείς και
ολοκληρωμένες απαντήσεις.
Ο κ. Στέλιος Καλλιώρας, μέλος της διαδικτυακής
πλατφόρμας 100mentors, απλοποιώντας την
ορολογία της επιστήμης του, ώστε να γίνει
κατανοητός στους μικρούς μαθητές της Γ΄
δημοτικού, κατάφερε να μεταδώσει με σαφήνεια
τις γνώσεις τους και να λύσει τις απορίες των
παιδιών.
Στο τέλος, θέτονται στην τάξη τα αρχικά ερωτήματα,
για τα οποία οι μαθητές είχαν κληθεί να
καταγράψουν τις απαντήσεις τους. Κάποιοι
επιβεβαιώνουν, ενώ κάποιοι άλλοι αναθεωρούν
τις αρχικές απόψεις τους.
 Οι μαθητές καταγράφουν τις υποθέσεις τους
 Ενημερωνόμαστε για το πώς γεννιούνται οι
σεισμοί από το εξαιρετικό υλικό για παιδιά
που υπάρχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
RACCE : «Μαθαίνω για τους σεισμούς: ένα
βιβλίο γνώσεων για μικρά παιδιά» .
Μαθαίνουμε για τις κινήσεις των
λιθοσφαιρικών πλακών (απομακρύνονται,
συγκρούονται, τρίβονται) και καταλαβαίνουμε
τελικά πώς γεννιέται ο σεισμός.
 Παρακολουθούμε τα παρακάτω βίντεο
για να «οπτικοποιήσουμε» τις γνώσεις
μας σχετικά με τη δομή της γης:
https://www.youtube.com/watch?v=eXiV
GEEPQ6c
https://www.youtube.com/watch?v=mkSH
B1U1pks
Παρομοιάζουμε τα στρώματα της Γης με ένα αυγό :
 τσόφλι = φλοιός

ασπράδι = μανδύας

κρόκος = πυρήνας
 Οι μαθητές χρωματίζουν το εσωτερικό της γης, κόβουν και κολλάνε
την κατασκευή τους στο τετράδιό τους.
 Οι μαθητές κατασκευάζουν τη γη και τα εσωτερικά της στρώματα με
πλαστελίνη διαφορετικών χρωμάτων, αφού μελετήσουν τις οδηγίες που
βρήκαμε εδώ (the crafty classroom) και παρουσιάζουν την κατασκευή
τους στην τάξη.
1) Παρακολουθούμε τα βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=qd
FW2wE2OsA
https://www.youtube.com/watch?v=9iy
8HvhfmaQ&feature=emb_title
2) Μελετούμε την ανάλογη εικόνα από το βιβλίο «Μαθαίνω
για τους σεισμούς: ένα βιβλίο γνώσεων για μικρά
παιδιά» (βλ. παραπάνω)
3) Για να αντιληφθούν οι μαθητές καλύτερα το φαινόμενο και να
κατανοήσουν ότι το «ρήγμα» είναι ένα «σπάσιμο» του φλοιού της
γης, πραγματοποιούμε το παρακάτω πείραμα:
 Υλικά: 1 βρασμένο αυγό, χρώμα (τέμπερα), ένα κύπελλο με νερό
 Εκτέλεση: Αφού σπάσουμε το τσόφλι του αυγού, το τοποθετούμε
μέσα στο κύπελλο, όπου έχουμε αναμείξει το νερό με το χρώμα. Το
αφήνουμε για 10 λεπτά και το βγάζουμε προσεκτικά.
 Παρατηρούμε ότι στα σημεία που έχει σπάσει το
 τσόφλι του αυγού, το χρώμα είναι πιο
 έντονο.
 Όταν αφαιρούμε το τσόφλι, τα
 χρωματισμένα σπασίματα έχουν
 αποτυπωθεί πολύ πιο έντονα στο
 εσωτερικό του.

4) Γνωρίζουμε τις λιθοσφαιρικές πλάκες μέσα από εικόνες:
Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις:
 Πώς ονομάζονται τα μεγάλα κομμάτια της λιθόσφαιρας
 Σε ποιο «κομμάτι» της λιθόσφαιρας ανήκει η Ελλάδα
Οι μαθητές βρίσκουν την Ελλάδα και
διαπιστώνουν ότι βρίσκεται πάνω
στην ένωση δύο λιθοσφαιρικών
πλακών.
5) Κατανομή σεισμών
Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν
α) τις θέσεις καταγραφής των σεισμών
β) τις περιοχές της Γης με έντονη
σεισμική δραστηριότητα
και να απαντήσουν στο ερώτημα:
Θεωρείτε ότι υπάρχει συσχέτιση της έντονης σεισμικής δραστηριότητας
με τις θέσεις που αποτελούν τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών;
1ο Πείραμα:
Πριν προχωρήσουν στο πείραμα, δίνεται
στους μαθητές φύλλο καταγραφής
απόψεων και παρατήρησης των
αποτελεσμάτων
 Υλικά: χαρτόνι, μαρκαδόρο, κυβάκια
ζάχαρης
 Εκτέλεση: Με τον μαρκαδόρο
σχεδιάζουμε τα όρια μια πόλης.
Τοποθετούμε τα κυβάκια πάνω στο
χαρτόνι φτιάχνοντας κτήρια σε
διαφορετικά μεγέθη και σχήματα.
Προκαλούμε σεισμό και παρατηρούμε τα
αποτελέσματα.
2Ο Πείραμα
 Υλικά: γάλα εβαπορέ, σκόνη κακάο,
ρυζογκοφρέτες
 Εκτέλεση: Σε ένα ταψάκι βάζουμε το
εβαπορέ γάλα και πασπαλίζουμε με το
κακάο. Από πάνω τοποθετούμε
ρυζογκοφρέτες, που έχουμε σπάσει έτσι
ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια του
ταψιού. Βάζουμε το ταψάκι στη φωτιά και το
θερμαίνουμε.
Οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις
και τα συμπεράσματά τους.
Δείτε το βίντεο:
https://youtu.be/-pj4vHpuxdM
 Συμπέρασμα:
α) Επίσκεψη στο σχολείο από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Ρόδου
 Υλοποίηση προγράμματος «Ετοιμότητα και ασφάλεια στο σχολικό
περιβάλλον»
β) Άσκηση σεισμού στο συγκρότημα της σχολικής μονάδας
 Η άσκηση διοργανώθηκε από τον ΟΑΣΠ – το Δήμο Ρόδου (τη
Σχολική Επιτροπή) και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου.
γ) Προβολή βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=pc-Y1YyHQ_0
Σεισμός - Μέτρα προστασίας
ΠΗΓΗ: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(Ο.Α.Σ.Π.)
δ) Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού
Ινστιτούτου (http://www.gein.noa.gr/el/) του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για να
κατανοήσουμε καλύτερα την επιστήμη της
σεισμολογίας .Είδαμε στον χάρτη της Ελλάδας
την σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνο.
1) Καταγραφή απόψεων/γνώσεων των
μαθητών σχετικά με τα ηφαίστεια.
2) Προβολή βίντεο στην τάξη:
 https://www.youtube.com/watch?v=3zqp
atvHnHo
 https://www.youtube.com/watch?v=3zqp
atvHοnHo
3) Πείραμα: «Δημιουργώ το δικό μου
ηφαίστειο»
 Ακολουθώντας τις οδηγίες του
φυλλαδίου, οι μαθητές φτιάχνουν το
δικό τους ηφαίστειο και κατανοούν τις
χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν
κάτω από την επιφάνεια της γης και στις
οποίες οφείλονται οι εκρήξεις των
ηφαιστείων.
 Εκτέλεση πειράματος από τους μαθητές
Παρακολουθείστε τα βίντεο
https://youtu.be/ShNKOgpJeMY
https://youtu.be/Kul0xtnxe9E
https://youtu.be/yZ07uhyloB8
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κατασκευή από τους μαθητές των Γ1
& Γ2 τάξεων του 5ου Δ.Σ. Ρόδου ενός σεισμογράφου με απλά υλικά, ο
οποίος ανταποκρίνεται στις ηλικιακές δυνατότητές τους.
2η διαδικτυακή συνεδρία με τον κ. Καλλιώρα, ειδικό επιστήμονα, μέλος της
διαδικτυακής κοινότητας 100mentors, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
«The tipping point»
Η συνεδρία είχε θέμα την «Κατασκευή ενός απλού σεισμογράφου» -
Ενημέρωση για τη λειτουργία του και καθοδήγηση για την κατασκευή του
στην τάξη
Ερωτήματα που τέθηκαν:
- Ποιος ανακάλυψε τον σεισμογράφο
και πότε;
- Πριν τον σεισμογράφο μπορούσαν
να μετρήσουν την ένταση ενός σεισμού;
- Πώς εντοπίζεται το επίκεντρο ενός σεισμού
- Μέχρι πόσα χιλιόμετρα έχει δυνατότητα ένας σεισμογράφος να
καταγράφει σεισμούς;
- Στην Ελλάδα σε ποιες πόλεις υπάρχουν σεισμογράφοι;
Γονείς των μαθητών μας προμήθευσαν τα υλικά που απαιτούνταν για την
κατασκευή του σεισμογράφου και η εκπαιδευτικός κα. Σταυρούλα Ζαράρη
μας βοήθησε στην κατασκευή του.
Συγκεκριμένα χρειαστήκαμε:
 1 πλαστικό σωλήνα μήκους 40 εκ.
 2 “ “ “ 27 εκ.
 4 “ “ “ 20 εκ.
 2 “ “ “ 12 εκ.
 1 “ “ “ 32 εκ.
 1 “ “ “ 11 εκ.
 1 “ “ “ 13,5 εκ.
 1 “ “ “ 5 εκ.
 Όλοι οι σωλήνες έχουν διάμετρο 3 εκ.
 3 Τ-συνδέσμους, 9 γωνίες και 9 μούφες για τη σύνδεση των σωλήνων
μεταξύ τους
 1 μεγάλο πλαστικό σωλήνα μήκους 19 εκ. και με διάμετρο 11 εκ.
 2 πλαστικά καπάκια ίσης διαμέτρου με τον σωλήνα
 10 μικρά βαρίδια των 50 γρ.
Τα βήματα που ακολουθήσαμε για την κατασκευή του σεισμογράφου ήταν τα
εξής:
 Συναρμολογήσαμε τους σωλήνες και κατασκευάσαμε τη βάση του
σεισμογράφου
 Χρησιμοποιήσαμε τα δύο πλαστικά καπάκια για να κλείσουμε τον μεγάλο
σωλήνα από τις δυο πλευρές του. Αφού κάναμε τρύπες στο κέντρο
καπακιών, τα κολλήσαμε στις δύο βάσεις του κυλίνδρου.
 Για να ενώσουμε τον κύλινδρο με την κατασκευή της βάσης
χρησιμοποιήσαμε ένα χοντρό σύρμα, το οποίο περάσαμε από τις τρύπες
που είχαμε ανοίξει στο κέντρο των δύο πλαστικών καπακιών.
 Κολλήσαμε τα βαρίδια μεταξύ τους βάζοντας ανάμεσά τους έναν
μαρκαδόρο.
 Κρεμάσαμε την κατασκευή με τα βαρίδια στο πάνω μέρος της βάσης και τη
στερεώσαμε με τρόπο ώστε ο μαρκαδόρος να ακουμπάει ελαφρώς τον
κύλινδρο.
 Τα βαρίδια σταθεροποιήθηκαν μέσα σε μια πλαστική κορδέλα, ώστε να
κινούνται μόνο σε έναν άξονα, ο οποίος είναι κατά μήκος της οριζόντιας
γραμμής στην πάνω μεριά του κυλίνδρου.
 Για να γυρίζει αργά ο κύλινδρος προσθέσαμε στην κατασκευή έναν μικρό
κινητήρα.
 Για να μειώσουμε τη φυσική παλινδρομική κίνηση των βαριδίων
προσθέσαμε στην αρχική βάση μια άλλη μικρότερη κατασκευή από
πλαστικούς σωλήνες (2Χ5 εκ. και 2Χ20 εκ.) κοντά στον κύλινδρο, αλλά
χωρίς να τον αγγίζουν.
 Από τους βραχίονες αυτής της κατασκευής περάσαμε λαστιχάκια, τα
οποία ενώσαμε με τον μαρκαδόρο που βρίσκονταν ανάμεσα στα
βαρίδια, ώστε να ελέγχεται καλύτερα η κίνηση του μαρκαδόρου.
 Κατά τη δοκιμή διαπιστώσαμε ότι ο σεισμογράφος λειτουργούσε και ότι
η κατασκευή του ανταποκρίνονταν στους στόχους που είχαμε θέσει.
https://www.youtube.com/watch?v=YrrILSGVftk
Η διάχυση του προγράμματος έγινε με
 τη δημοσίευση άρθρων στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο (πχ.
Δημοσίευση στον ηλεκτρονική εφημερίδα
i12: https://i12.gr/?p=21367),
 τη δημοσίευση δράσεων του προγράμματος στη σελίδα του
σχολείου: https://blogs.sch.gr/5dimrodou/ ,
Στα σχέδιά μας είναι η παρουσίαση του σεισμογράφου σε μαθητές
του σχολείου μας, καθώς και του συστεγαζόμενου σχολείου.

More Related Content

Similar to Earthquakes and volcanos

Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη kotzortzoglou
 
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμόΕίμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμόGeorge Markatatos
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςMary Pap
 
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμόείμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμόkotzortzoglou
 
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...Georgia Katsadima
 
Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203
Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203
Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203Tassos Karampinis
 
χορευει η γη. οι σεισμοι μας.
χορευει η γη. οι σεισμοι μας.χορευει η γη. οι σεισμοι μας.
χορευει η γη. οι σεισμοι μας.Ρουλα Τσαγκαρη
 
etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό
etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό
etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό Sofi Liva
 
ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1mxatzi
 
φυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλου
φυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλουφυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλου
φυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλουmary pap
 
Η Φίλη μας η Θάλασσα
Η Φίλη μας η ΘάλασσαΗ Φίλη μας η Θάλασσα
Η Φίλη μας η ΘάλασσαEvi Kotsiopoulou
 
να σ' αγναντευω θαλασσα
να σ' αγναντευω θαλασσανα σ' αγναντευω θαλασσα
να σ' αγναντευω θαλασσαDimitris Gkotzos
 
1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑ
1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑ1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑ
1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑmelisses
 
Σεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικός
Σεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικόςΣεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικός
Σεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικόςantkoniou
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουftero
 
το ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστηματο ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστημαraniad
 
Δ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa Junior
Δ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa JuniorΔ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa Junior
Δ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa JuniorAntigoni Lamprou
 

Similar to Earthquakes and volcanos (20)

Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
Εργασια για το σεισμο λία δαμιανάκη
 
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμόΕίμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
Είμαι παιδί μικρό, δε φοβάμαι το σεισμό
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
φυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμόςφυσικά φαινόμενα σεισμός
φυσικά φαινόμενα σεισμός
 
Διδακτικό Σενάριο
Διδακτικό ΣενάριοΔιδακτικό Σενάριο
Διδακτικό Σενάριο
 
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμόείμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
είμαι παιδί μικρό... δε φοβάμαι το σεισμό
 
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
σεναριο σεισμικη και ηφαιστειακη δραση στην ελλαδα και την ευρωπη μετρα προσ...
 
Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203
Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203
Earthquakes presentation 56o-gymnasio_athinas-20170203
 
χορευει η γη. οι σεισμοι μας.
χορευει η γη. οι σεισμοι μας.χορευει η γη. οι σεισμοι μας.
χορευει η γη. οι σεισμοι μας.
 
etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό
etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό
etwinning - ERATOSUENIS 2019 - 29ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας - σύνδεση με αναλυτικό
 
ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1
 
φυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλου
φυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλουφυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλου
φυσικές επιστήμες ο καιρός στο νηπιαγωγείο μαρία παπαδοπούλου
 
Η Φίλη μας η Θάλασσα
Η Φίλη μας η ΘάλασσαΗ Φίλη μας η Θάλασσα
Η Φίλη μας η Θάλασσα
 
να σ' αγναντευω θαλασσα
να σ' αγναντευω θαλασσανα σ' αγναντευω θαλασσα
να σ' αγναντευω θαλασσα
 
1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑ
1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑ1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑ
1. ΝΑ Σ' ΑΓΝΑΝΤΕΥΩ ΘΑΛΑΣΣΑ
 
Σεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικός
Σεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικόςΣεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικός
Σεισμός σεισμός.. ψυχραιμία όχι πανικός
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
 
το ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστηματο ηλιακό μας σύστημα
το ηλιακό μας σύστημα
 
Μέγας Αλέξανδρος, ο μέγας στρατηλάτης
Μέγας Αλέξανδρος, ο μέγας στρατηλάτηςΜέγας Αλέξανδρος, ο μέγας στρατηλάτης
Μέγας Αλέξανδρος, ο μέγας στρατηλάτης
 
Δ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa Junior
Δ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa JuniorΔ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa Junior
Δ' τάξη, 2013-14: Η δική μας Helmepa Junior
 

Recently uploaded

Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουVasiliki Matiaki
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfChrisa Kokorikou
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασηςDimitra Mylonaki
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfEvangelia Patera
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 

Recently uploaded (18)

Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
 
Αφίσες θεατρικής παράστασης
Αφίσες          θεατρικής παράστασηςΑφίσες          θεατρικής παράστασης
Αφίσες θεατρικής παράστασης
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΟ εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής     παράστασηςΠροσκλήσεις θεατρικής     παράστασης
Προσκλήσεις θεατρικής παράστασης
 
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdfΤο τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους.pdf
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου Β. Ελλάδας 12-13 Απριλίου 2024
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 

Earthquakes and volcanos

 • 1.
 • 2. Κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος OSOS (Open Schools for Open Societes), οι μαθητές/τριες της Γ1 τάξης του 5ου Δ.Σ. Ρόδου υλοποίησαν το πρόγραμμα «Τον σεισμό γνωρίζω, τον φόβο εξανεμίζω! – Μια μελέτη για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια» Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ελισάβετ Κυρίτση
 • 3.  Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που πλήττει συχνά την Ελλάδα και άλλες χώρες του πλανήτη. Η χώρα μας, καθώς βρίσκεται σε σημείο σύγκλισης λιθοσφαιρικών πλακών, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σεισμογενής. Οι περισσότεροι σεισμοί, βέβαια, που γεννιούνται στη χώρα μας δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο μερικοί είναι πολύ ισχυροί και έχουν επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον.  Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές στον κόσμο των σεισμών και των συνεπειών τους, τόσο των φυσικών και επιστημονικών, όσο και των κοινωνικών. Επίσης, αφού μελετήσουν το φαινόμενο, να είναι σε θέση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
 • 4. Το παρόν σχέδιο εργασίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές:  Να γνωρίσουν το φαινόμενο των σεισμών και των ηφαιστείων  Να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού  Να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά και συναισθηματικά και να αντιδρούν ψύχραιμα σε έκτακτες ανάγκες.  Να μάθουν τρόπους αποτελεσματικής προστασίας από τους σεισμούς Τελικός στόχος του προγράμματος είναι: η κατασκευή ενός σεισμογράφου με απλά υλικά, που να ανταποκρίνεται στις ηλικιακές τους δυνατότητες.
 • 5. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με μεθόδους επιστημονικής έρευνας, να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Για τον σκοπό αυτό πολλές δραστηριότητες του προγράμματος έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αποτελούνται από τρία μέρη:  Διατύπωση αρχικών εκτιμήσεων: Στηριζόμενοι στις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, οι μαθητές κάνουν υποθέσεις, καταγράφουν τις απόψεις τους σχετικά με τα φαινόμενα που μελετάμε.  Μελέτη νέων δεδομένων: Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη νέα γνώση και ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν σε ομάδες συγκεκριμένα πειράματα.  Επαλήθευση των αρχικών εκτιμήσεων και καταγραφή των αποτελεσμάτων: Με το τέλος των πειραμάτων, οι μαθητές αναθεωρούν ή επαληθεύουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις και καταγράφουν τα αποτελέσματά τους. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με ερευνητικές διαδικασίες.
 • 6. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του προγράμματος OSOS, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 4 πεδία:  α. Feel (Αισθανθείτε)  β. Imagine (Φανταστείτε)  γ. Create (Δημιουργήστε)  δ. Share (Μοιραστείτε)
 • 7. Η αφόρμηση για την υλοποίηση του προγράμματος δόθηκε καταρχάς στο μάθημα της Ιστορίας Γ’ Δημοτικού όπου διαβάσαμε και μάθαμε τον μύθο του Εγκέλαδου. Επιπλέον, ο ισχυρός σεισμός των 6,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, που συνέβη στην Αλβανία τον Νοέμβριο του 2019, προβλημάτισε ιδιαίτερα τους μαθητές, καθώς αρκετά παιδιά του σχολείου μας κατάγονται από την Αλβανία, και ενέτεινε το ενδιαφέρον τους για τη μελέτη του φαινομένου των σεισμών.
 • 8.  Προβάλλεται βίντεο στην τάξη, στο οποίο παρακολουθούμε περιπτώσεις σεισμών σε πραγματικό χρόνο: https://www.youtube.com/watch?v=c0 4eOFvJdIc  Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη, κατά την οποία οι μαθητές αναφέρονται στις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με τους σεισμούς.  Δίνεται στους μαθητές φυλλάδιο, ώστε να καταγράψουν τις απόψεις/γνώσεις τους σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού.
 • 9. Για να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη νέα γνώση: α) παρακολουθούμε σχετικό βίντεο από το διαδίκτυο, κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών. https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOF β) μέσω του καινοτόμου προγράμματος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «The tipping point», δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συνομιλήσουν διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο με ειδικό επιστήμονα σεισμολόγο, να θέσουν τα ερωτήματά τους και να πάρουν σαφείς και ολοκληρωμένες απαντήσεις. Ο κ. Στέλιος Καλλιώρας, μέλος της διαδικτυακής πλατφόρμας 100mentors, απλοποιώντας την ορολογία της επιστήμης του, ώστε να γίνει κατανοητός στους μικρούς μαθητές της Γ΄ δημοτικού, κατάφερε να μεταδώσει με σαφήνεια τις γνώσεις τους και να λύσει τις απορίες των παιδιών. Στο τέλος, θέτονται στην τάξη τα αρχικά ερωτήματα, για τα οποία οι μαθητές είχαν κληθεί να καταγράψουν τις απαντήσεις τους. Κάποιοι επιβεβαιώνουν, ενώ κάποιοι άλλοι αναθεωρούν τις αρχικές απόψεις τους.
 • 10.  Οι μαθητές καταγράφουν τις υποθέσεις τους  Ενημερωνόμαστε για το πώς γεννιούνται οι σεισμοί από το εξαιρετικό υλικό για παιδιά που υπάρχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα RACCE : «Μαθαίνω για τους σεισμούς: ένα βιβλίο γνώσεων για μικρά παιδιά» . Μαθαίνουμε για τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών (απομακρύνονται, συγκρούονται, τρίβονται) και καταλαβαίνουμε τελικά πώς γεννιέται ο σεισμός.
 • 11.  Παρακολουθούμε τα παρακάτω βίντεο για να «οπτικοποιήσουμε» τις γνώσεις μας σχετικά με τη δομή της γης: https://www.youtube.com/watch?v=eXiV GEEPQ6c https://www.youtube.com/watch?v=mkSH B1U1pks
 • 12. Παρομοιάζουμε τα στρώματα της Γης με ένα αυγό :  τσόφλι = φλοιός  ασπράδι = μανδύας  κρόκος = πυρήνας
 • 13.  Οι μαθητές χρωματίζουν το εσωτερικό της γης, κόβουν και κολλάνε την κατασκευή τους στο τετράδιό τους.
 • 14.  Οι μαθητές κατασκευάζουν τη γη και τα εσωτερικά της στρώματα με πλαστελίνη διαφορετικών χρωμάτων, αφού μελετήσουν τις οδηγίες που βρήκαμε εδώ (the crafty classroom) και παρουσιάζουν την κατασκευή τους στην τάξη.
 • 15. 1) Παρακολουθούμε τα βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=qd FW2wE2OsA https://www.youtube.com/watch?v=9iy 8HvhfmaQ&feature=emb_title
 • 16. 2) Μελετούμε την ανάλογη εικόνα από το βιβλίο «Μαθαίνω για τους σεισμούς: ένα βιβλίο γνώσεων για μικρά παιδιά» (βλ. παραπάνω)
 • 17. 3) Για να αντιληφθούν οι μαθητές καλύτερα το φαινόμενο και να κατανοήσουν ότι το «ρήγμα» είναι ένα «σπάσιμο» του φλοιού της γης, πραγματοποιούμε το παρακάτω πείραμα:  Υλικά: 1 βρασμένο αυγό, χρώμα (τέμπερα), ένα κύπελλο με νερό  Εκτέλεση: Αφού σπάσουμε το τσόφλι του αυγού, το τοποθετούμε μέσα στο κύπελλο, όπου έχουμε αναμείξει το νερό με το χρώμα. Το αφήνουμε για 10 λεπτά και το βγάζουμε προσεκτικά.  Παρατηρούμε ότι στα σημεία που έχει σπάσει το  τσόφλι του αυγού, το χρώμα είναι πιο  έντονο.  Όταν αφαιρούμε το τσόφλι, τα  χρωματισμένα σπασίματα έχουν  αποτυπωθεί πολύ πιο έντονα στο  εσωτερικό του. 
 • 18. 4) Γνωρίζουμε τις λιθοσφαιρικές πλάκες μέσα από εικόνες: Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις:  Πώς ονομάζονται τα μεγάλα κομμάτια της λιθόσφαιρας  Σε ποιο «κομμάτι» της λιθόσφαιρας ανήκει η Ελλάδα
 • 19. Οι μαθητές βρίσκουν την Ελλάδα και διαπιστώνουν ότι βρίσκεται πάνω στην ένωση δύο λιθοσφαιρικών πλακών. 5) Κατανομή σεισμών Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν α) τις θέσεις καταγραφής των σεισμών β) τις περιοχές της Γης με έντονη σεισμική δραστηριότητα και να απαντήσουν στο ερώτημα: Θεωρείτε ότι υπάρχει συσχέτιση της έντονης σεισμικής δραστηριότητας με τις θέσεις που αποτελούν τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών;
 • 20. 1ο Πείραμα: Πριν προχωρήσουν στο πείραμα, δίνεται στους μαθητές φύλλο καταγραφής απόψεων και παρατήρησης των αποτελεσμάτων  Υλικά: χαρτόνι, μαρκαδόρο, κυβάκια ζάχαρης  Εκτέλεση: Με τον μαρκαδόρο σχεδιάζουμε τα όρια μια πόλης. Τοποθετούμε τα κυβάκια πάνω στο χαρτόνι φτιάχνοντας κτήρια σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Προκαλούμε σεισμό και παρατηρούμε τα αποτελέσματα.
 • 21. 2Ο Πείραμα  Υλικά: γάλα εβαπορέ, σκόνη κακάο, ρυζογκοφρέτες  Εκτέλεση: Σε ένα ταψάκι βάζουμε το εβαπορέ γάλα και πασπαλίζουμε με το κακάο. Από πάνω τοποθετούμε ρυζογκοφρέτες, που έχουμε σπάσει έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια του ταψιού. Βάζουμε το ταψάκι στη φωτιά και το θερμαίνουμε. Οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους. Δείτε το βίντεο: https://youtu.be/-pj4vHpuxdM
 • 23. α) Επίσκεψη στο σχολείο από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου  Υλοποίηση προγράμματος «Ετοιμότητα και ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον»
 • 24. β) Άσκηση σεισμού στο συγκρότημα της σχολικής μονάδας  Η άσκηση διοργανώθηκε από τον ΟΑΣΠ – το Δήμο Ρόδου (τη Σχολική Επιτροπή) και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
 • 25. γ) Προβολή βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=pc-Y1YyHQ_0 Σεισμός - Μέτρα προστασίας ΠΗΓΗ: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) δ) Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (http://www.gein.noa.gr/el/) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για να κατανοήσουμε καλύτερα την επιστήμη της σεισμολογίας .Είδαμε στον χάρτη της Ελλάδας την σεισμικότητα σε πραγματικό χρόνο.
 • 26. 1) Καταγραφή απόψεων/γνώσεων των μαθητών σχετικά με τα ηφαίστεια. 2) Προβολή βίντεο στην τάξη:  https://www.youtube.com/watch?v=3zqp atvHnHo  https://www.youtube.com/watch?v=3zqp atvHοnHo
 • 27. 3) Πείραμα: «Δημιουργώ το δικό μου ηφαίστειο»  Ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου, οι μαθητές φτιάχνουν το δικό τους ηφαίστειο και κατανοούν τις χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια της γης και στις οποίες οφείλονται οι εκρήξεις των ηφαιστείων.  Εκτέλεση πειράματος από τους μαθητές Παρακολουθείστε τα βίντεο https://youtu.be/ShNKOgpJeMY https://youtu.be/Kul0xtnxe9E https://youtu.be/yZ07uhyloB8
 • 28.
 • 29. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κατασκευή από τους μαθητές των Γ1 & Γ2 τάξεων του 5ου Δ.Σ. Ρόδου ενός σεισμογράφου με απλά υλικά, ο οποίος ανταποκρίνεται στις ηλικιακές δυνατότητές τους.
 • 30. 2η διαδικτυακή συνεδρία με τον κ. Καλλιώρα, ειδικό επιστήμονα, μέλος της διαδικτυακής κοινότητας 100mentors, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «The tipping point» Η συνεδρία είχε θέμα την «Κατασκευή ενός απλού σεισμογράφου» - Ενημέρωση για τη λειτουργία του και καθοδήγηση για την κατασκευή του στην τάξη Ερωτήματα που τέθηκαν: - Ποιος ανακάλυψε τον σεισμογράφο και πότε; - Πριν τον σεισμογράφο μπορούσαν να μετρήσουν την ένταση ενός σεισμού; - Πώς εντοπίζεται το επίκεντρο ενός σεισμού - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα έχει δυνατότητα ένας σεισμογράφος να καταγράφει σεισμούς; - Στην Ελλάδα σε ποιες πόλεις υπάρχουν σεισμογράφοι;
 • 31. Γονείς των μαθητών μας προμήθευσαν τα υλικά που απαιτούνταν για την κατασκευή του σεισμογράφου και η εκπαιδευτικός κα. Σταυρούλα Ζαράρη μας βοήθησε στην κατασκευή του. Συγκεκριμένα χρειαστήκαμε:  1 πλαστικό σωλήνα μήκους 40 εκ.  2 “ “ “ 27 εκ.  4 “ “ “ 20 εκ.  2 “ “ “ 12 εκ.  1 “ “ “ 32 εκ.  1 “ “ “ 11 εκ.  1 “ “ “ 13,5 εκ.  1 “ “ “ 5 εκ.  Όλοι οι σωλήνες έχουν διάμετρο 3 εκ.  3 Τ-συνδέσμους, 9 γωνίες και 9 μούφες για τη σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους  1 μεγάλο πλαστικό σωλήνα μήκους 19 εκ. και με διάμετρο 11 εκ.  2 πλαστικά καπάκια ίσης διαμέτρου με τον σωλήνα  10 μικρά βαρίδια των 50 γρ.
 • 32. Τα βήματα που ακολουθήσαμε για την κατασκευή του σεισμογράφου ήταν τα εξής:  Συναρμολογήσαμε τους σωλήνες και κατασκευάσαμε τη βάση του σεισμογράφου  Χρησιμοποιήσαμε τα δύο πλαστικά καπάκια για να κλείσουμε τον μεγάλο σωλήνα από τις δυο πλευρές του. Αφού κάναμε τρύπες στο κέντρο καπακιών, τα κολλήσαμε στις δύο βάσεις του κυλίνδρου.  Για να ενώσουμε τον κύλινδρο με την κατασκευή της βάσης χρησιμοποιήσαμε ένα χοντρό σύρμα, το οποίο περάσαμε από τις τρύπες που είχαμε ανοίξει στο κέντρο των δύο πλαστικών καπακιών.  Κολλήσαμε τα βαρίδια μεταξύ τους βάζοντας ανάμεσά τους έναν μαρκαδόρο.  Κρεμάσαμε την κατασκευή με τα βαρίδια στο πάνω μέρος της βάσης και τη στερεώσαμε με τρόπο ώστε ο μαρκαδόρος να ακουμπάει ελαφρώς τον κύλινδρο.  Τα βαρίδια σταθεροποιήθηκαν μέσα σε μια πλαστική κορδέλα, ώστε να κινούνται μόνο σε έναν άξονα, ο οποίος είναι κατά μήκος της οριζόντιας γραμμής στην πάνω μεριά του κυλίνδρου.  Για να γυρίζει αργά ο κύλινδρος προσθέσαμε στην κατασκευή έναν μικρό κινητήρα.
 • 33.  Για να μειώσουμε τη φυσική παλινδρομική κίνηση των βαριδίων προσθέσαμε στην αρχική βάση μια άλλη μικρότερη κατασκευή από πλαστικούς σωλήνες (2Χ5 εκ. και 2Χ20 εκ.) κοντά στον κύλινδρο, αλλά χωρίς να τον αγγίζουν.  Από τους βραχίονες αυτής της κατασκευής περάσαμε λαστιχάκια, τα οποία ενώσαμε με τον μαρκαδόρο που βρίσκονταν ανάμεσα στα βαρίδια, ώστε να ελέγχεται καλύτερα η κίνηση του μαρκαδόρου.  Κατά τη δοκιμή διαπιστώσαμε ότι ο σεισμογράφος λειτουργούσε και ότι η κατασκευή του ανταποκρίνονταν στους στόχους που είχαμε θέσει.
 • 35. Η διάχυση του προγράμματος έγινε με  τη δημοσίευση άρθρων στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο (πχ. Δημοσίευση στον ηλεκτρονική εφημερίδα i12: https://i12.gr/?p=21367),  τη δημοσίευση δράσεων του προγράμματος στη σελίδα του σχολείου: https://blogs.sch.gr/5dimrodou/ , Στα σχέδιά μας είναι η παρουσίαση του σεισμογράφου σε μαθητές του σχολείου μας, καθώς και του συστεγαζόμενου σχολείου.