SlideShare a Scribd company logo

ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг

Арга зүй, технологи

ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг

1 of 20
Download to read offline
“БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН”
“БАГШИЙН АРГА ЗҮЙ, ТЕХНОЛОГИ”
“60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд
бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага
математик 5- ранги
АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш
Ж.Отгончимэг
“60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх
арга зүй, сайн туршлага
Товч танилцуулга
АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш
Ж.Отгончимэг
Овог: Жамсран
Нэр: Отгончимэг
Мэргэжил: Бага боловсролын багш
Ажилласан жил: -20
“60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх
арга зүй, сайн туршлага
Хоёр. Арга зүй,технологийн танилцуулга
АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш
Ж.Отгончимэг
1.1 Арга зүй, технологийн нэр
“60 хором” үнэлгээний
даалгавраар хүүхэд
бүрийг хөгжүүлэх арга
зүй, сайн туршлага
математик 5- ранги
1.2 Технологийн зорилго:
“60 хором” үнэлгээний даалгавраар
сурагчийн сурах, хөгжих үйл
ажиллагааг дэмжин, 5-р ангийн
сургалтын хөтөлбөрт
нийцүүлэн,математик хичээлийн
суралцахуйн зорилтын үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болоход
оршино
“60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх
арга зүй, сайн туршлага
3.1 Агуулгын хүрээ:
• Тоо тоолол ба асуудал шийдвэрлэх
• Хэмжигдэхүүн ба асуудал шийдвэрлэх
• Геометр ба асуудал шийдвэрлэх
• Өгөгдөлтэй ажиллах ба асуудал шийдвэрлэх агуулгын хүрээн дэх бүх
суралцахуйн зорилтуудын хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
3.2 Хэрэглээний хүрээ:
• ЕБС-н 5-р ангийн сурагчид, багш, эцэг эх
АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш
Ж.Отгончимэг
Гурав. Технологийн зураглал
Технологийн
зураглал
Үнэлж
дүгнэх
Төлөвлөх
Хэрэгжүүлэх
Сайжруулах
“60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх
арга зүй, сайн туршлага
АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш
Ж.Отгончимэг
3.3 Технологийн үндсэн бүтэц,үе шат, арга аргачлал
I шат . Математикийн илүү сайн гүйцэтгэлийн 4 алхам
Математикийн шийдлийг цээжлэх, давтан сургах, бага насны суралцагчдын математикийн
чадварыг сайжруулах зарим арга замууд юм.Математикийн үндсэн ухагдахууныг ойлгоход нь
туслахын тулд зарим нэг хурдан алхмууд энд байна.
Алхам.1. Өмнөх ангийн математикийн түвшинг судлах нь
9 сарын нэгнээс эхлэн өмнөх ангийн мэдлэгийг бататгах хичээлийн цагаар ангийнхаа
хүүхдүүдийн түвшинг “Оношлох-1”- ээр авч хүүхэд бүр ямар суралцахуйн зорилтын илрүүлэх
даалгавар дээр алдаа гаргасныг үнэлж дүгнэн анализ судалгааг хийнэ.
Алхам.2. Хүүхдийн суралцах чадварын ахицыг үнэлэх нь
Хүүхэд бүрийн ерөнхий хөгжил, сурах арга барилын түвшинг илрүүлэх, жижиг булчин, танин мэдэхүй,
өөрийгөө илэрхийлэх, удирдах чадварын эзэмшилтийн ахицыг тодорхойлоход эцэг эхээс нь тусгай
асуулгаар суралцах чадварын судалгааг авна. Зуны амралтын хугацаанд тухайн хүүхдийн нас сэтгэхүйүн
онцлог хэрхэн хөгжсөн ямар орчинд ямар насны, ямар хүмүүстэй илүү их цагийг өнгөрүүлж байсныг,
хүүхдийн танин мэдэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь бусдаас ямар түвшинд өөрчлөгдөн давуу болсныг
судална.
“60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх
арга зүй, сайн туршлага
Алхам.3.Хүүхдийн хөгжил чадварын ахицын мэдээлэл
• Тоо тоолол ба асуудал шийдвэрлэх
• Хэмжигдэхүүн ба асуудал шийдвэрлэх
• Геометр ба асуудал шийдвэрлэх
• Өгөгдөлтэй ажиллах ба асуудал шийдвэрлэх агуулгын хүрээн дэх өмнөх ангийн
мэдлэг чадварын түвшингийн ахиц өөрчлөлтийг бүх суралцахуйн зорилтуудын
хүрээнд явцын үнэлгээний даалгавраар илрүүлэн үнэлгээнд ананлиз хийж
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ
Алхам-4. Өмнөх ангийн мэдлэгийг бататгах хичээлийн үед“60 хором” явцын үнэлгээг зохион
явуулсан үр дүн
Хүүхдийн хувийн мэдээллийг оношлон судлан үзээд тухайн ангийн сурагчдын хүүхдүүдийн
танин мэдэхүйн чадвар орчин нөхцөл, нас сэтгэхүйн онцлогоос хамааран хэрхэн
өөрчлөгдсөнийг судалсан судалгаан дээрээ үндэслэн, хүүхэд бүрийн мэдлэг чадварын ахицын
үр дүнг дээшлүүлэх зорилготой ээлжит хичээл бүр дээр 60 хором явцын үнэлгээг хийж
багшийн зааж буй арга зүй хүүхэд бүрд хэрхэн үр дүнтэй хүрч байгааг цаг алдалгүй судлан
илрүүлэх зорилгоо явцын үнэлгээг өдөр бүр ээжилт хичээл бүр дээр зохион байгуулаж байна.
АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш
Ж.Отгончимэг

More Related Content

Similar to ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг

сурган зөвөлгөө
сурган зөвөлгөөсурган зөвөлгөө
сурган зөвөлгөөduya21
 
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhunshagaiPurevjav
 
Илтгэл
ИлтгэлИлтгэл
Илтгэлsurenee
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайА. Aku
 
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөрсурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөрБатбагана Баасанжав
 
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньJICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньza tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
 
Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь 
Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь 
Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь tumbur tumee
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэtungalag
 
ауб илтгэл
ауб илтгэлауб илтгэл
ауб илтгэлbatbayarD
 
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээнмэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээнChuluunbaatar Nyambayar
 

Similar to ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг (20)

сурган зөвөлгөө
сурган зөвөлгөөсурган зөвөлгөө
сурган зөвөлгөө
 
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
 
Сургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн аргаСургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн арга
 
Илтгэл
ИлтгэлИлтгэл
Илтгэл
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухай
 
Математикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх нь
Математикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх ньМатематикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх нь
Математикийн хичээлээр хүүхэд бүр чадваржсанаа үнэлэх нь
 
ЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н ОЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н О
 
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөрсурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
 
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньJICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
 
Baga angi
Baga angiBaga angi
Baga angi
 
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуйХүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
 
Suraltsagchiin s
Suraltsagchiin sSuraltsagchiin s
Suraltsagchiin s
 
Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь 
Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь 
Чөлөөт ажиглалт хүүхдийн хөгжлийн ахицын үнэлгээнд нөлөөлөх нь 
 
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх ньНэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
 
ауб илтгэл
ауб илтгэлауб илтгэл
ауб илтгэл
 
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээнмэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
мэтгэлцээний арга metgeltseenii arga metgeltseen arga metgeltseenii мэтгэлцээн
 
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилХичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
 
хэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлэгхэлэлцүүлэг
хэлэлцүүлэг
 

More from БШУ-ны газар Хөвсгөл

More from БШУ-ны газар Хөвсгөл (20)

Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdfИх-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
 
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdfAlag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
 
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdfСАЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
 
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptxЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx
 
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdfМөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
 
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptxДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
 
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
 
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.ОюунЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
 
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.БаднаагаравЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
 
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.ДэлгэрмааТитэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
 
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
 
Мөрөн сумын 15-р цэцэрлэг
Мөрөн сумын 15-р цэцэрлэгМөрөн сумын 15-р цэцэрлэг
Мөрөн сумын 15-р цэцэрлэг
 
Мөрөн сум, XIII цэцэрлэг
Мөрөн сум, XIII цэцэрлэгМөрөн сум, XIII цэцэрлэг
Мөрөн сум, XIII цэцэрлэг
 
Сод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБССод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБС
 
Цэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББЦэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББ
 
Мөрөн 14-р цэцэрлэг
Мөрөн 14-р цэцэрлэгМөрөн 14-р цэцэрлэг
Мөрөн 14-р цэцэрлэг
 
Бүрэнхаан БС
Бүрэнхаан БСБүрэнхаан БС
Бүрэнхаан БС
 
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, ЦогтгэрэлТитэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
 
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
 
ЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.БаднаагаравЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.Баднаагарав
 

ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг

 • 1. “БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ, ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САН” “БАГШИЙН АРГА ЗҮЙ, ТЕХНОЛОГИ” “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага математик 5- ранги АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 2. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Товч танилцуулга АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг Овог: Жамсран Нэр: Отгончимэг Мэргэжил: Бага боловсролын багш Ажилласан жил: -20
 • 3. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Хоёр. Арга зүй,технологийн танилцуулга АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг 1.1 Арга зүй, технологийн нэр “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага математик 5- ранги 1.2 Технологийн зорилго: “60 хором” үнэлгээний даалгавраар сурагчийн сурах, хөгжих үйл ажиллагааг дэмжин, 5-р ангийн сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн,математик хичээлийн суралцахуйн зорилтын үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болоход оршино
 • 4. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага 3.1 Агуулгын хүрээ: • Тоо тоолол ба асуудал шийдвэрлэх • Хэмжигдэхүүн ба асуудал шийдвэрлэх • Геометр ба асуудал шийдвэрлэх • Өгөгдөлтэй ажиллах ба асуудал шийдвэрлэх агуулгын хүрээн дэх бүх суралцахуйн зорилтуудын хүрээнд хэрэгжүүлнэ. 3.2 Хэрэглээний хүрээ: • ЕБС-н 5-р ангийн сурагчид, багш, эцэг эх АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг Гурав. Технологийн зураглал Технологийн зураглал Үнэлж дүгнэх Төлөвлөх Хэрэгжүүлэх Сайжруулах
 • 5. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг 3.3 Технологийн үндсэн бүтэц,үе шат, арга аргачлал I шат . Математикийн илүү сайн гүйцэтгэлийн 4 алхам Математикийн шийдлийг цээжлэх, давтан сургах, бага насны суралцагчдын математикийн чадварыг сайжруулах зарим арга замууд юм.Математикийн үндсэн ухагдахууныг ойлгоход нь туслахын тулд зарим нэг хурдан алхмууд энд байна. Алхам.1. Өмнөх ангийн математикийн түвшинг судлах нь 9 сарын нэгнээс эхлэн өмнөх ангийн мэдлэгийг бататгах хичээлийн цагаар ангийнхаа хүүхдүүдийн түвшинг “Оношлох-1”- ээр авч хүүхэд бүр ямар суралцахуйн зорилтын илрүүлэх даалгавар дээр алдаа гаргасныг үнэлж дүгнэн анализ судалгааг хийнэ. Алхам.2. Хүүхдийн суралцах чадварын ахицыг үнэлэх нь Хүүхэд бүрийн ерөнхий хөгжил, сурах арга барилын түвшинг илрүүлэх, жижиг булчин, танин мэдэхүй, өөрийгөө илэрхийлэх, удирдах чадварын эзэмшилтийн ахицыг тодорхойлоход эцэг эхээс нь тусгай асуулгаар суралцах чадварын судалгааг авна. Зуны амралтын хугацаанд тухайн хүүхдийн нас сэтгэхүйүн онцлог хэрхэн хөгжсөн ямар орчинд ямар насны, ямар хүмүүстэй илүү их цагийг өнгөрүүлж байсныг, хүүхдийн танин мэдэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь бусдаас ямар түвшинд өөрчлөгдөн давуу болсныг судална.
 • 6. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Алхам.3.Хүүхдийн хөгжил чадварын ахицын мэдээлэл • Тоо тоолол ба асуудал шийдвэрлэх • Хэмжигдэхүүн ба асуудал шийдвэрлэх • Геометр ба асуудал шийдвэрлэх • Өгөгдөлтэй ажиллах ба асуудал шийдвэрлэх агуулгын хүрээн дэх өмнөх ангийн мэдлэг чадварын түвшингийн ахиц өөрчлөлтийг бүх суралцахуйн зорилтуудын хүрээнд явцын үнэлгээний даалгавраар илрүүлэн үнэлгээнд ананлиз хийж төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ Алхам-4. Өмнөх ангийн мэдлэгийг бататгах хичээлийн үед“60 хором” явцын үнэлгээг зохион явуулсан үр дүн Хүүхдийн хувийн мэдээллийг оношлон судлан үзээд тухайн ангийн сурагчдын хүүхдүүдийн танин мэдэхүйн чадвар орчин нөхцөл, нас сэтгэхүйн онцлогоос хамааран хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалсан судалгаан дээрээ үндэслэн, хүүхэд бүрийн мэдлэг чадварын ахицын үр дүнг дээшлүүлэх зорилготой ээлжит хичээл бүр дээр 60 хором явцын үнэлгээг хийж багшийн зааж буй арга зүй хүүхэд бүрд хэрхэн үр дүнтэй хүрч байгааг цаг алдалгүй судлан илрүүлэх зорилгоо явцын үнэлгээг өдөр бүр ээжилт хичээл бүр дээр зохион байгуулаж байна. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 7. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага II шат. Ээлжит хичээлийн бэлтгэл үе Алхам.1 . Хүүхдэд сонирхол төрүүлэх Хүүхэд бүр тооны хичээлд дуртай байдаг. Гэхдээ тоонд дуртай байна гэдэг нь тоо бодож чадна, тоог ойлгож байна гэсэн ойлголттой нь холбоотой байна. Тоогоо бодож чадахгүй болохоор тоонд дургүй болно. Тооны хичээл тэдэнд байнга сонирхолтой, хөгжилтэй байх ёстой. Алхам.2.Хүүхэд юу ойлгож, мэдэхээ өөрсдөө ухаарах Ээжит хичээлийн төлөвлөлтөнд сайжруулсанаар сурагчид математикт яагаад суралцах ёстой, тэр юунд хэрэгтэй гэсэн асуултандаа хариулт авах болно Алхам.3. Хичээл дээр хүүхдээр нээлт хийлгэх Математикийг сурах нэг арга бол үүнийг бусдад заах явдал юм. Багш ээлжит хичээлийг сайн бэлтгэн орж тэдэнд илүү сайн ойлгоход нь туслах өөр нэг гайхалтай арга бол эдгээр ойлголтыг хэрхэн ашиглаж, бусад сурагчдад хэрхэн ашигладаг асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар тайлбарлахад оршино. Алхам 4. Хүүхдэд сэтгэл ханамж төрүүлэх Хүүхдийг өөртөө итгэх итгэлийг төрүүлэх нь багш хүний үүрэг. Хүүхэд бүрд сэтгэл ханамжтай байх арга зүйг чиглүүлгийг багш өгөхөд оршино. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 8. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага III шат:Ээлжит хичээлийн чанар үр дүнг илрүүлэх 60 хором явцын үнэлгээг зохион явуулах Алхам.1.Хүүхэд юу ойлгож, мэдэхээ өөрсдөө ухаарах 60 хором үнэлгээний даалгаврыг оновчтой хийснээр хүүхэд тухайн хичээлээс юу ойлгож авснаа болон юуг мэдэх ухаарах ёстойгоо ухаардаг чадвартай болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд шалгалтаас айх цочирдох биш түүнээс өөрийн дутуу ойлголтоо гүйцээн мэддэг байхад үнэлгээний даалгавар чиглэгдэнэ Алхам.2.Хүүхдэд сэтгэл ханамж төрүүлэх Хүүхэд шалгалтаас айх цочирдох биш түүнээс өөрийн дутуу ойлголтоо гүйцээн мэддэг байхад үнэлгээний даалгавар чиглэгдэнэ Алхам.3.Дүн шинжилгээ хийх, засан сайжруулах Явцын үнэлгээний 60 хором шалгалтын оновчтой хийж үр дүнг тооцон дараагийн хичээлийн төлөвлөгөөгөө засан сайжруулахад дөхөм болно АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 9. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Дөрөв. Арга зүй, технологи хэрэгжүүлэх үе шат, аргачлал ЗОРИЛГО: Хүүхэд бүр өөр өөрийнхөө сэтгэж, эргэцүүлэн бодох үйлийг хийх явцдаа тоолох, тооцоолох, хэмжих, асуудал шийдвэрлэх арга барил, чадварт суралцан хөгжинө. 1. Жилийн хөтөлбөр төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийж ямар агуулгын ямар суралцахуйн зорилтын хүрээнд үнэлгээ хийх жилийн үнэлгээний график гаргана 2. Ээлжит хичээлийн дүгнэх үе шат буюу хичээлийн төгсгөл эсвэл тухайн хичээлийн өмнөх хичээлийг ойлгосон гүйцэтгэлийг илрүүлэх 60 хором үнэлгээг хийх арга аргачлалаа тухайн ээлжит хичээл бүр дээр тусган оруулна.60 хормын үнэлгээг хичээлийн төгсгөлд авбал илүү тохиромжтой. 3. Ээлжит хичээлийн 60 хором үнэлгээг шалгах аргачлалаа байнга хүүхдийн өмнө нээлттэй байлгах нь чухал. 4. Багш Математик сурах бичиг болон багшийн ном, арга зүйн зөвлөмж, суралцахуйн удирдамж маш сайн судлан, үнэлгээний даалгавраа боловсруулан судалгаа үнэлгээ хийх нь илүү үр дүнтэй. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 10. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг I үе шат .Математикийн илүү сайн гүйцэтгэлийн 4 алхам Алхам.1. Өмнөх ангийн математикийн түвшинг судлах нь 9 сарын нэгнээс эхлэн өмнөх ангийн мэдлэгийг бататгах хичээлийн цагаар ангийнхаа хүүхдүүдийн түвшинг “Оношлох-1”- ээр авч хүүхэд бүр ямар суралцахуйн зорилтын илрүүлэх даалгавар дээр алдаа гаргасныг үнэлж дүгнэн анализ судалгааг хийнэ. 1. Оношлох үнэлгээ -1 ийг хийсний дараа энэхүү үнэлгээний анализаас дараагийн үнэлгээг яаж хийх вэ? Ямар арга зүйг анхаарах вэ? Яг ямар суралцахуйн зорилтыг илрүүлэх дасгал даалгаврын гүйцэтгэлийн хувь бага байгаад дүн шинжилгээ хийнэ. Жишээ нь Оношлох үнэлгээний 1-р даалгаврын гүйцэтгэл хангалтгүй түвшинд гарахад тухайн даалгавраар илэрч байгаа агуулгыг багш дахин судалж төлөвлөлтөө сайжруулна. Үүний дараа гүйцэтгэлийн хувь хангалтгүй гарсан даалгаврын өгөгдлөөр дахин “60 хором” үнэлгээг хийнэ. Ингээд үр дүнд анализ хийхэд хоцордог болон анхаарал татсан хүүхдүүдийн чадварт өөрчлөлт гарсан байна уу гэдэгт дүн шинжилгээ хийнэ . Учир нь төлөвлөгөөгөө дахин сайжруулан заасны дараа дахин авч байгаа шалгалт учраас ангийн сайн суралцдаг хүүхдүүдийн түвшинг харж багш сэтгэл ханах биш, хоцрогддог сурагчдын ахиц яаж өөрчлөгдсөнөөр үр дүнг тооцох нь чухал
 • 11. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага II үе шат Хүүхдийн суралцах чадварын ахицыг үнэлэх нь Хүүхэд бүрийн ерөнхий хөгжил, сурах арга барилын түвшинг илрүүлэх,танин мэдэхүй, өөрийгөө илэрхийлэх, удирдах чадварын эзэмшилтийн ахицыг тодорхойлоход эцэг эхээс нь тусгай асуулгаар суралцах чадварын судалгааг авна. Зуны амралтын хугацаанд тухайн хүүхдийн нас сэтгэхүйүн онцлог хэрхэн хөгжсөн ямар орчинд ямар насны, ямар хүмүүстэй илүү их цагийг өнгөрүүлж байсныг, хүүхдийн танин мэдэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь бусдаас ямар түвшинд өөрчлөгдөн давуу болсныг судална. Энэхүү судалгааны үр дүнгээс багш хичээл заах арга зүйгээ хэрхэн өөрчлөхөө төлөвлөх ээлжит хичээлийг төлөвлөх арга зүйдээ анхааран ээлжит хичээлийн аль үед “60 хором” үнэлгээг хийж хүүхэд бүрийн мэдлэг чадвар ойлголтын түвшинг илрүүлэн дараагийн хичээлээ сайжруулан заахад чиглүүлэг болно. Багш ээжит хичээл бүр дээр судалгаа үнэлгээ хийсэн дараа үнэлгээний мөрөөр сайжруулан дахин үнэлгээний даалгавар боловсруулан авч арга зүйгээ сайжруулдаг АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 12. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага III үе шат Хэрэгжилт үр дүн 1. 60 хором явцын үнэлгээний даалгаврын тоог 1-2 байна. 2. Засахад аль болох хялбар байдлаар боловсруулна. Энэ нь засахад бага цаг зарцуулна 3. 5- ангийн 4 агуулгын 29- суралцахуйн зорилтын хүрээнд сурах бичгийн дасгал бүр дээр 1-3 өөр түвшингээр тус бүрдээ 4-н өөр 60-н төрлийн “60 хором” , нийт - 240 үнэлгээний даалгавар боловсруулсан шалгалт авч хүүхэд бүрийн ахицад гаргах өөрчлөлтийг судлан дүгнэлт хийн ажилласны үр дүнд даасан ангийн 43 сурагчийг хоцрогдолгүй сурган 5-р анги төгсгөх “Улсын шалгалт”-аар Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 1-р байр, “Чанарын үнэлгээ” Хөвсгөл аймгийн массын шалгалтанд аймгийн хэмжээнд 1-р байрыг тус тус эзэлсэн амжилтыг үзүүлж чадлаа. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 13. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Тав. Арга зүй, технологиор дамжуулан сурагч нэг бүрийг хөгжүүлэх чиглэл 5.1 Суралцахуйн хөгжил, ахиц Сурагчдад: Мэдлэгээ амьдрал практикт хэрэглэж, хадгаламжийн хүү бодох, үнийн хямдрал... зэргийг төвөггүй боддог болсон. Өмнөх мэдлэгээ хөрвүүлэн ашиглах чадвартай Санаачлагатай, бүтээлч хандлагатай Асуудлыг зөв шийдвэрлэх чадвартай Өөртөө итгэлтэй,сурч мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 14. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага 5.1 Суралцахуйн хөгжил, ахиц, үр дүн 2016,2017,2018,2019 оны “Сурлагын наадам” уралдааны “Алтан өргөмжлөлт” анги хамт олон 2018,2019 оны “Авьяас билгээ хөгжүүлэгч” анги хамт олон 2019он БСУГ-н үнэлгээгээр Аймгийн “Массын сургалттай анги хамт олон “ 2019 он “Чанарын сургалттай багш” Аймгийн засаг даргын батламж 2019 оны “Улсын шалгалт -2019” аймагт гүйцэтгэлийн хувиар 1-р байр 2020 он “Сайн сурагч” аймгийн уншлагын уралдааны 2-р байр 2019 оны “Улсын шалгалтаар 100% гүйцэтгэлтэй сурагчдын тоогоор 1-р байр 10 сурагч100% гүйцэтгэлтэй шалгагдсан АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 15. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Зургаа. Арга зүй, технологиор дамжин “Багшлахуйд гарах ахиц хөгжил” Багшид : Өмнөх мэдлэгийг дараагийн хичээлийн суурь болгодог. Агуулгын залгамж холбоонд ач холбогдол өгч, хичээл үйл ажиллагаандаа тусгасан. Мэдлэгийг хэрэглээ болгох тал дээр нь анхаардаг. Суралцахуйн зорилтын сайн судлан үр дүнтэй хэрэгжүүлэхд түлхэц болно. Арга зүй байнга өөрчлөгдөж хөгжинө. Шинийг эрэлхийлж ажлын байрандаа хөгжих боломжийг хангана. Ээлжит хичээлийн чанар үр дүнд ахиц гарна. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 16. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага 6.1 Багшлахуйн хөгжил, ахиц 1. Багшийн даалгаврын сан 250 гаруй үнэлгээний даалгавраар баяжигдсан. 2. Үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга зүй сайжирна 3. Үнэлгээний даалгавраа “60 хором” ном бэлтгэн гаргаж БУГ-н 2020 оны “Номтой багш” аянд оролцож Аймгийн “Шилдэг ном -20” шагнал хүртэж багш өөрийн бүтээлийн сангаа баяжуулав. Жич. номын зарим хуудас оруулав. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 17. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Долоо. Арга зүй, технологийн онцлог, давуу тал АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг Арга зүй, технологи Агуулга Хэрэглээний хүрээ Үндсэн аргачлал Үр дүн “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага 5-р ангийн Математик судлагдахуун ы 4-гуулгын 29-н суралцахуйн зорилтын хүрээнд 5-р ангийн сурагчид, багш нар, эцэг эхчүүд, математик сонирхогчдод зориулагдсан 1. 60 хором явцын үнэлгээгээр хүүхэд бүрийг хөгжүүлэн багш өөрөө арга зүйгээ дээшлүүлэн массын сургалтын үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлээр тухайн ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөөр үндсэн аргачлал нь илэрнэ. Багшийн арга зүй ур чадвар дээшилнэ. Хүүхэд бүрийн ахицыг үнэн бодитоор үнэлэх боломжтой. Хүүхэд бүрт хүрч ажиллахад илүү тохиромжтой Хүүхэд бүр өөртөө итгэлтэй өөрийгөө үнэлэх , алдаагаа олж харж чаддаг чадварт суралцана.
 • 18. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Найм. Арга зүй, технологи хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим, зөвлөмж 8.1 Зарчим Багшид зориулсан зөвлөмж Шийдэх асуудал нь суралцахуйн зорилт,сэдэвтэй холбоотой,сурагчийн сонирхол , танин мэдэхүйн түвшинд тохирсон,ялгаатай аргаар шийдвэрлэх боломжтой. Холбогдох асуудлыг хэлэлцэх хамтдаа шийдэх явцад сурагчид бусдын санаа бодлыг сонсож, өөрийн үнэлгээ хийн,алдаагаа засаж сайжруулах боломжтой. Сурагч бүрийн оролцоог ханган, хөгжүүлэхэд тэдний ялгаатай байдлыг тооцоолон сургалтаа зохион байгуулах нь чухал Багш үнэлгээ хийсний дараа шалгалт, болон даалгаврын гүйцэтгэлд шинжилгээ хийнэ. Даалгаврын гүйцэтгэлийн мэдээлэлд тулгуурлан сурагчдад аль даалгавар нь хүнд байсан, үүний шалгаан нь юу болохыг илрүүлж,тухайн агуулгыг хэрхэн заасан бэ? гэдэгт дүгнэлт хийж арга зүйгээ засан сайжруулан төлөвлөж хэрэгжүүлэх нь чухал АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 19. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага 8.2Цаашид дэвшүүлэх санал: Суралцагчид асуудал шийдвэрлэх арга зүйгээр өмнөх мэдлэгээ ашиглан тэдгээрийн харилцаа хамаарлыг бүтээлчээр хувирган сэтгэж мэдлэг бүтээж, түүнийгээ амьдрал практикт ашиглах чадвартай болсон . Хүүхэд бүрийн математикийн суурь чадварт маш сайн ахиц өөрчлөлтийг үзүүлж чадсан бөгөөд энэ нь цаашид хими, физик, математикийн судлагдахууны бодлого бодох суурь тавигдаж байдаг. Бусад хичээлүүдийн хувьд ч агуулгын судалгаанд ажил хэрэгч хандан турших боломжтой. АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг
 • 20. “60 хором” үнэлгээний даалгавраар хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, сайн туршлага Анхаарал хандуулсанд баярлалаа АБТА.Тэргүүлэх зэргийн багш Ж.Отгончимэг