SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
สรุป วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอมต้น ครั้งที่ 1 โดย เวธน์ :DD
*********************************************
สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบในวันที่ 24 ก.ค. 2555
บทที่ 1
การจาแนกสาร คือ การแยกสารจากคุณสมบัติต่างๆของสาร ดังนี้
1.การกรอง
2.การร่อน
3.การใช้ตัวทาละลายในการละลาย
4.การใช้แม่เหล็ก
5.การโครมาโตรกราฟี
6.การกลั่น
7.การแยกน้าด้วยไฟฟ้ า
การโครมาโตรกราฟี จะใช้ตรวจสอบชนิดของสารโดยเทียบจากค่า Rf (Rate of
Flow) นั่นเอง ซึ่งค่า Rf =ระยะทางที่สารเคมีเคลื่อนที่ หารด้วย ระยะทางที่
ตัวทาละลายเคลื่อนที่ โดยค่า Rf นั้นจะไม่มีหน่วย เพราะว่าเวลาหาค่า Rf ระยะที่
สารเคมีเคลื่อนที่ กับระยะที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่ ต้องเป็นหน่วยเดียวกัน เช่น
จากภาพนี้ให้หาค่า Rfสีแดง ว่ามีค่าเท่าไร
วิธีทา ระยะที่สารเคมีเคลื่อนที่ = 10 cm.
ระยะที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่ = 2 cm.
แทนค่าได้ว่า Rfสีแดง = 2 cm. = 0.2
10 cm.
นิยามของสิ่งที่ควรรู้
1.สารบริสุทธิ์ คือ สารที่มีคุณสมบัติคงที่ เฉพาะตัว
2.สารประกอบ คือ สารที่แบ่งแล้วยังมีสมบัติต่างกัน
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
3.ธาตุ คือ สารบริสุทธิ์ที่แบ่งด้วยวิธีทางเคมีไม่ได้แล้ว
4.อะตอม คือ อนุภาคเล็กที่สุดที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีได้ ประกอบด้วย นิวเครียส และ อิเล็กตรอน
ดังภาพ ---->
5.โมเลกุล คือ อนุภาคที่เล็กที่สุดที่อยู่ได้ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2
อะตอมขึ้นไป ซึ่งโมเลกุลก็แบ่งเป็นอีก 2 แบบ ได้แก่
5.1.โมเลกุลธาตุ
5.2.โมเลกุลสารประกอบ
สัญลักษณ์ และ ตารางธาตุ
สัญลักษณ์ธาตุ ใช้เรียกชื่อธาตุแบบย่อๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ และในส่วน
น้อยเท่านั้นที่จะเป็นภาษาละติน และเมื่อธาตุต่างๆมีมากขึ้น จึงต้องจัดธาตุต่างๆเป็น
หมวดหมู่ จึงเรียกตารางนี้ว่า ตารางธาตุ
วิธีเรียกธาตุเมื่ออยู่ในตารางธาตุเราก็จะเรียกโดยใช้หมู่กับคาบ
เช่น ธาตุ Rb (รูบิเดียม) อยู่ในหมู่ 1A (หรือ 1) คาบ 5
ธาตุ Zn (สังกะสี) อยู่ในหมู่ 2B (หรือ 12) คาบ 4
ธาตุ O (ออกซิเจน) อยู่ในหมู่ 6A (หรือ 16) คาบ 2
ธาตุกัมมันตภาพรังสี
คือ ธาตุที่สามารถปล่อยรังสีได้ และรังสีนั้นเรียกว่า กัมมันตรังสี มี 3 ชนิดคือ อัลฟ่า
เบต้า และ แกมม่า (α,β, )
ประโยชน์ของธาตุกัมมันตภาพรังสี
1.ใช้ C-14 คานวนอายุวัตถุโบราณ
2.ใช้ Co-60 ฉายเพื่อรักษามะเร็ง
3.ใช้ Na-24 ตรวจทางเดินเลือด
4.ใช้ถนอมอาหาร
5.ใช้ตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม
6.ฯลฯ
บทที่ 2
ปฏิกิริยาเคมี เกิดได้ทั้งที่มนุษย์ทาขึ้น และตามธรรมชาติ การเกิดปฏิกิริยาจะได้สาร
ชนิดใหม่เสมอ ตัวอย่างเช่น มีพลังงานต่างๆเกิดขึ้น สีเปลี่ยนไป เกิดตะกอนขึ้น เกิด
ฟองแก๊ส เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนสถานะจึงไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเกิดปฏิกิริยา คือ การเปลี่ยนสารตั้งต้น เป็น ผลิตภัณฑ์ เช่นตัวอย่างข้างล่าง
จะเห็นว่าไฮโดรเจน กับ ออกซิเจน เป็นสารตั้งต้น
น้า เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และลูกศรมีความหมายว่า “....เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็น...”
ในกรณีนี้ก็อ่านได้ว่า ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็น น้า
ตัวอย่างสมการเคมี เช่น
1.ปฎิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิง
2.ปฎิกิริยาระหว่าง โลหะ กับ ออกซิเจน
3.ปฎิกิริยาระหว่าง โลหะ กับ น้า
4.ปฎิกิริยาระหว่าง กรด กับ เบส
5.ปฎิกิริยาระหว่าง กรด กับ สารประกอบคาร์บอเนต ฯลฯ
กฎทรงมวลของสาร กล่าวว่า ผลรวมของมวลสารตั้งต้น กับ ผลรวมมวลผลิตภัณฑ์
ต้องเท่ากันเสมอ ในระบบปิด
ปฏิกิริยาคายความร้อนคือ เมื่อทาปฏิกิริยาเสร็จแล้วสารมีอุณหภูมิสูงกว่าเดิม
H2+O2 ------> H2O
ปฏิกิริยาดูดความร้อนคือ เมื่อทาปฏิกิริยาเสร็จแล้วสารมีอุณหภูมิต่ากว่าเดิม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา มี 5 อย่างดังนี้
1.ชนิดของสาร
2.ความเข้มข้นของสาร
3.พื้นที่ผิวของสาร
4.อุณหภูมิของสาร
5.ตัวเร่งปฎิกิริยา
ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีหลักๆคือ
1.การเผาไหม้ ที่แบ่งเป็น เผาไหม้สมบูรณ์ และ เผาไหม้ไม่สมบูรณ์
2.การเกิดฝนกรด
3.การเกิดสนิมของโลหะ
=============================================

More Related Content

Viewers also liked

สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ
สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบสมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ
สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบชัยยันต์ ไม้กลาง
 
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุCoverslide Bio
 
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบบทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบJariya Jaiyot
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2oraneehussem
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)
เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)
เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)Coco Tan
 
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบบทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบoraneehussem
 
ใบงาน 17.1 17.3
ใบงาน 17.1 17.3ใบงาน 17.1 17.3
ใบงาน 17.1 17.3oraneehussem
 

Viewers also liked (7)

สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ
สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบสมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ
สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ
 
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
ใบงานที่ 4 ตารางธาตุ
 
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบบทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
บทที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
 
ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2ใบงาน 3.1 3.2
ใบงาน 3.1 3.2
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)
เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)
เอกสารประกอบการเรียน วิชาเคมี (พื้นฐาน)
 
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบบทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 
ใบงาน 17.1 17.3
ใบงาน 17.1 17.3ใบงาน 17.1 17.3
ใบงาน 17.1 17.3
 

More from บริษัท พ่อกับแม่ จำกัดมหาชน (6)

2
22
2
 
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี58
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี5805 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี58
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6 ปี58
 
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป605 รูปแบบข้อสอบ o net ป6
05 รูปแบบข้อสอบ o net ป6
 
Onet sc-m3
Onet sc-m3Onet sc-m3
Onet sc-m3
 
21 ใบความรู้ เรื่องแรงเสียดทาน
21 ใบความรู้  เรื่องแรงเสียดทาน21 ใบความรู้  เรื่องแรงเสียดทาน
21 ใบความรู้ เรื่องแรงเสียดทาน
 
Pre o-net sci3
Pre o-net sci3Pre o-net sci3
Pre o-net sci3
 

M2 sci-1342772391

  • 1. สรุป วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอมต้น ครั้งที่ 1 โดย เวธน์ :DD ********************************************* สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบในวันที่ 24 ก.ค. 2555 บทที่ 1 การจาแนกสาร คือ การแยกสารจากคุณสมบัติต่างๆของสาร ดังนี้ 1.การกรอง 2.การร่อน 3.การใช้ตัวทาละลายในการละลาย 4.การใช้แม่เหล็ก 5.การโครมาโตรกราฟี 6.การกลั่น 7.การแยกน้าด้วยไฟฟ้ า การโครมาโตรกราฟี จะใช้ตรวจสอบชนิดของสารโดยเทียบจากค่า Rf (Rate of Flow) นั่นเอง ซึ่งค่า Rf =ระยะทางที่สารเคมีเคลื่อนที่ หารด้วย ระยะทางที่ ตัวทาละลายเคลื่อนที่ โดยค่า Rf นั้นจะไม่มีหน่วย เพราะว่าเวลาหาค่า Rf ระยะที่ สารเคมีเคลื่อนที่ กับระยะที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่ ต้องเป็นหน่วยเดียวกัน เช่น
  • 2. จากภาพนี้ให้หาค่า Rfสีแดง ว่ามีค่าเท่าไร วิธีทา ระยะที่สารเคมีเคลื่อนที่ = 10 cm. ระยะที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่ = 2 cm. แทนค่าได้ว่า Rfสีแดง = 2 cm. = 0.2 10 cm. นิยามของสิ่งที่ควรรู้ 1.สารบริสุทธิ์ คือ สารที่มีคุณสมบัติคงที่ เฉพาะตัว 2.สารประกอบ คือ สารที่แบ่งแล้วยังมีสมบัติต่างกัน ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 3.ธาตุ คือ สารบริสุทธิ์ที่แบ่งด้วยวิธีทางเคมีไม่ได้แล้ว 4.อะตอม คือ อนุภาคเล็กที่สุดที่สามารถเปลี่ยนแปลง ทางเคมีได้ ประกอบด้วย นิวเครียส และ อิเล็กตรอน ดังภาพ ----> 5.โมเลกุล คือ อนุภาคที่เล็กที่สุดที่อยู่ได้ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 อะตอมขึ้นไป ซึ่งโมเลกุลก็แบ่งเป็นอีก 2 แบบ ได้แก่ 5.1.โมเลกุลธาตุ 5.2.โมเลกุลสารประกอบ
  • 3. สัญลักษณ์ และ ตารางธาตุ สัญลักษณ์ธาตุ ใช้เรียกชื่อธาตุแบบย่อๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ และในส่วน น้อยเท่านั้นที่จะเป็นภาษาละติน และเมื่อธาตุต่างๆมีมากขึ้น จึงต้องจัดธาตุต่างๆเป็น หมวดหมู่ จึงเรียกตารางนี้ว่า ตารางธาตุ วิธีเรียกธาตุเมื่ออยู่ในตารางธาตุเราก็จะเรียกโดยใช้หมู่กับคาบ เช่น ธาตุ Rb (รูบิเดียม) อยู่ในหมู่ 1A (หรือ 1) คาบ 5 ธาตุ Zn (สังกะสี) อยู่ในหมู่ 2B (หรือ 12) คาบ 4 ธาตุ O (ออกซิเจน) อยู่ในหมู่ 6A (หรือ 16) คาบ 2 ธาตุกัมมันตภาพรังสี คือ ธาตุที่สามารถปล่อยรังสีได้ และรังสีนั้นเรียกว่า กัมมันตรังสี มี 3 ชนิดคือ อัลฟ่า เบต้า และ แกมม่า (α,β, ) ประโยชน์ของธาตุกัมมันตภาพรังสี 1.ใช้ C-14 คานวนอายุวัตถุโบราณ 2.ใช้ Co-60 ฉายเพื่อรักษามะเร็ง 3.ใช้ Na-24 ตรวจทางเดินเลือด 4.ใช้ถนอมอาหาร 5.ใช้ตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม 6.ฯลฯ
  • 4. บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี เกิดได้ทั้งที่มนุษย์ทาขึ้น และตามธรรมชาติ การเกิดปฏิกิริยาจะได้สาร ชนิดใหม่เสมอ ตัวอย่างเช่น มีพลังงานต่างๆเกิดขึ้น สีเปลี่ยนไป เกิดตะกอนขึ้น เกิด ฟองแก๊ส เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนสถานะจึงไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยา คือ การเปลี่ยนสารตั้งต้น เป็น ผลิตภัณฑ์ เช่นตัวอย่างข้างล่าง จะเห็นว่าไฮโดรเจน กับ ออกซิเจน เป็นสารตั้งต้น น้า เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ และลูกศรมีความหมายว่า “....เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็น...” ในกรณีนี้ก็อ่านได้ว่า ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็น น้า ตัวอย่างสมการเคมี เช่น 1.ปฎิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิง 2.ปฎิกิริยาระหว่าง โลหะ กับ ออกซิเจน 3.ปฎิกิริยาระหว่าง โลหะ กับ น้า 4.ปฎิกิริยาระหว่าง กรด กับ เบส 5.ปฎิกิริยาระหว่าง กรด กับ สารประกอบคาร์บอเนต ฯลฯ กฎทรงมวลของสาร กล่าวว่า ผลรวมของมวลสารตั้งต้น กับ ผลรวมมวลผลิตภัณฑ์ ต้องเท่ากันเสมอ ในระบบปิด ปฏิกิริยาคายความร้อนคือ เมื่อทาปฏิกิริยาเสร็จแล้วสารมีอุณหภูมิสูงกว่าเดิม H2+O2 ------> H2O
  • 5. ปฏิกิริยาดูดความร้อนคือ เมื่อทาปฏิกิริยาเสร็จแล้วสารมีอุณหภูมิต่ากว่าเดิม ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา มี 5 อย่างดังนี้ 1.ชนิดของสาร 2.ความเข้มข้นของสาร 3.พื้นที่ผิวของสาร 4.อุณหภูมิของสาร 5.ตัวเร่งปฎิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีหลักๆคือ 1.การเผาไหม้ ที่แบ่งเป็น เผาไหม้สมบูรณ์ และ เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 2.การเกิดฝนกรด 3.การเกิดสนิมของโลหะ =============================================