Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Экологическое строительство

10,334 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Экологическое строительство

 1. 1. ЕКОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО В І ТА Л І Й Ф А С О Л Я К е р і в н и к п р о е к т у «То л о к а - І н ф о »
 2. 2. БЕТОН
 3. 3. В ЧОМУ МИ ЖИВЕМО? За оцінками всесвітньої організації охорони здоров’ѐ, 30 % будівель в світівражені забрудняячими речовинами. Атмосфера в житлових будинках часто не відповідаю гігіюнічним вимогам.
 4. 4. СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ МІСТО
 5. 5. ЕКОЛОГІЧНЕБУДІВНИЦТВО
 6. 6. УКРАЇНСЬКА ХАТА – ЭКОЖИТЛО НАШИХ ПРЕДКІВ !Забезпеченнѐ фізіологічних Використаннѐ відновлявальних ресурсів потреб лядини (житло, їжа, тепло, безпека) Автономність
 7. 7. Екологічне будівництво – це будівництво приватних будинків зприродних місцевих матеріалів, з використаннѐм народних та сучасних технологій будівництва! Це - десѐтки технологій котрі дозволѐять споруджувати комфортне житло, враховуячи всі потреби сучасності!
 8. 8. Екологічно чисті відновлявальні матеріалиГлина, саман, землѐ, дерево, солома, очерет
 9. 9. САМАННИЙ БУДИНОК
 10. 10. ФАХВЕРКОВИЙ БУДИНОК
 11. 11. БУДИНОК ‘ЛИСаЧА НОРА’
 12. 12. МОНАСТИР ІЗ ЗЕМЛЕБІТУ
 13. 13. БУДИНОК ‘ІЗ СОЛОМИ’
 14. 14. ВИГОТОВЛЕННа СОЛОМ’аНИХ ТЯКІВРозміри тяка: 900х500х360Середнѐ щільність – 80-150 кг/м3Теплопровідність в сухому стані при температурі 18 С – 0,050-0,065 Вт/(мС)
 15. 15. РІЧНЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННа, кВт*г/кв.м/рік
 16. 16. ЕНЕРГОЗАТРАТИ БУДІВНИЦТВА, кВт*г/кв.м
 17. 17. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 18. 18. ВИКОРИСТАННа ВІДНОВЛЯВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЭНЕРГІЇ !
 19. 19. ЖИТЛО МАЮ БУТИ МАКСИМАЛЬНО АВТОНОМНИМ !
 20. 20. ЕКОБУДИНОК МАЮ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ СВОЇХ МЕШКАНЦІВ ЗДОРОВОЯ ЇЖЕЯТеплицѐ,«солнѐчний вегетарій»
 21. 21. БУДУЙ САМ !ЗАОЩАДЬ РОКИ ЖИТТа..
 22. 22. Київська, Херсонська, Житомирська область…
 23. 23. БУДУЙ ГРОМАДОЯ !
 24. 24. БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ ПІД КИЮВОМ. с.Мотижин, 2010 рік Громада 10-15 чоловік регулѐрно працяячи на протѐзіліта, здатна збодувати повноцінний будинок, затративши при цьому мінімум коштів.
 25. 25. ПЕРСПЕКТИВИЕКОЛОГІЧНОГО БУДІВНИЦТВА
 26. 26. Розвиток екологічного будівництва – стратегічно важливий крок на шлѐху відновленнѐ цивілізованого рівнѐ життѐ в регіонах нашої країни ! Будівництво ЕКОбудинків в агропромисловову комплексі України допоможе вирішити рѐд соціальних проблем.
 27. 27. Екобудівництво даю можливість будувати не тільки індивідуальне житло а й цілі екологічні ферми і агромістечка, тим самим створяячи нові робочі місцѐ. Перша в Росії ЕкоФерма, сертифікована эвросоязом, збудована з глини, соломи та дерева ! Власник экоферми «Горнична полѐна», підприюмець Олександр Бродовський
 28. 28. ПРОЕКТ«ТОЛОКА- ІНФО»
 29. 29. ТОЛОКА – ФОРМА ВЗАЮМОДОПОМОГИ ЦІЛЬ ПРОЕКТУ- забезпечити інформаційну підтримкугромадських ініціатив в сфері будівництва экологічного житла, сприѐти розвитку сіл і відродження регіонів України.
 30. 30. ІНФОРМАЦІЙНА ТОЛОКА – WWW.TOLOKA.INFO
 31. 31. Об’юднаннѐ «Толока» – спільнота будівельників, інженерів, архітекторів, дизайнерів, экологів таінших спеціалістів – що займаятьсѐ вивченнѐм экотехнологій в будівництві, сприѐять розвитку экобудівництва в Україні.
 32. 32. Харківська, Полтавська, Дніпропетровська область…
 33. 33. КОНТАКТЫСайт: WWW.TOLOKA.INFOE-mail: TOLOKA@I.UA

×