SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
agiosharalabos.blogspot.gr http://agiosharalabos.blogspot.gr/2011/10/blog-post_08.html 
Ασματική ακολουθία Αγίου Χαραλάμπους 
TΗ Ι' ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Μνμη το γου ερομρτυρος Χαραλμπους το Θαυματουργο. 
ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 
Ες τ, Κριε κκραξα, στμεν Στχους ς' κα ψλλομεν 
Στιχηρ, Προσμοια τρα, δευτεροντες τ πρτον. 
χος α' Τν ορανων ταγμτων 
Τν ορανων τ κλλη ποθσας νδοξε, κα τ Χριστ συνεναι, μτ' γων γγλων, παντοας τς 
βασνους πστης στερρς, κα τυρννων μτητα, κα μαρτυρσας γενναως πρ Χριστο, 
συνευφραν τος Μαρτρων χορος. 
Μαρμαρυγας κηρτοις καταστραπτμενος, το νοητο λου, Χαρλαμπες μκαρ, λφωτος 
δεχθης Μρτυς Χριστο, ερες τ ννομτατος· δι Χριστ συνυπρχων ν ορανος, πρ κσμου 
παντς πρσβευε. 
Τν θλοφρων χορεαις συναυλιζμενος , ν ορανος Τρισκκαρ, παρεστς τε τ θε, Τριδι τ 
νρχ μνεαν ποιο, τν τελοντων τν μνμην σου, κα τν πανσβαστον κραν σου ελαβς, 
προσκυνοντων μετ πστεως. 
Δξα... χος β' 
 κκλησα σμερον πανηγυρζει μυστικς, ναν στολν νδυσαμνη, ς πορφραν κα βσσον, τ 
αμα το θλοφρου Χαραλμπους· τοτον γρ ν εσεβε κθρεψαμνη, θυσαν μωμον δεκτν κα 
ερεστον, Χριστ προσγαγε. Δι νικητν τοτον τν παρανμων ναδεξας, Χριστ Θες, κα 
στεφανσας κα δοξσας, κα μν κατπεμψον, τας ατο πρεσβεαις, τ μγα λεος. 
Κα νν ... Θεοτοκον 
Τν πσαν λπδα μου ες σ νατθημι, Μτηρ το Θεο, φλαξν με π τν σκπην σου. 
Ες τν Στχον, Στιχηρ προσμοια. 
χος β' Οκος το φραθ 
Σμπασα λλς, νθως νν γλλου, κατχουσα ν κλποις, τν σεβσμιον κραν, τν το 
ερομρτυρος. 
Στχ. Θαυμαστς Θες ν τος γοις ατο Θες σραλ ατς δσει δναμιν κα κραταωσιν τ 
λα ατο· ελογητς Θες 
 θαματος φρικτο! τεραστου ξνου! στ γρ τν Μαρτρων, σεις κτελοσι, κα θαματα 
παρδοξα. 
Στχ. Δκαιος ς φονιξ νθσει, σε κδρος ν τ Λιβν πληθυνθσεται 
Στφει νν τν Πιστν, κα τς λλδος παδες, σπσασθε προθμως, το θεου Χαραλμπους, τν 
κραν τν σεβσμιον.
Δξα... Κα νν ... Θεοτοκον 
Πγχρυσε κιβωτ, κα στμνε μανναδχε, Μαρα Θεοτκε, τν σν Υν δυσπει, το σσαι τς ψυχς 
μν. 
πολυτκιον χος δ' Ταχ προκατλαβε 
ς στλος κλνητος, τς κκλησας Χριστο, κα λχνος εφωτος τς οκουμνης σοφ, δεχθης 
Χαρλαμπες, λαμψας ν τ κσμ, δι το μαρτυρου, λυσας τν εδλων, τν σκοτμαιναν μκαρ· δι 
ν παρρησ Χριστ, πρσβευε σωθναι μας. 
ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 
Μετ τν Προοιμιακν, στιχολογομεν τν α' στσιν το α' Καθσματος το Ψαλτηρου. Ες δ τ, Κριε 
κκραξα, στμεν Στχους ς' κα ψλλομεν τ παρντα προσμοια Στιχηρ. 
χος πλ. β' λην ποθμενοι 
λος κ νετητος, νατεθες τ Δεσπτ, τοτον πεπθησας, κα ατο τος χνεσιν κολοθησας· 
καθαρθες πσης δ, τν παθν κηλδος, θεαν χριν κατεπλοτησας, τελεν ματα, κα θαυματουργεν 
τ παρδοξα, κα Μρτυς χρημτισας, πσαις προσβολας τν κολσεων, κλνητος μενας, δυνμει 
το τυθντος ν Σταυρ, ν κτενς καθικτευε, πρ τν ψυχν μν. 
λοις προσηλομενος, σο τ μακριον σμα, τ καρτερικτατον, θλητ Χαρλαμπες, κα ττητον, τν 
ψυχν τρεπτον, κα τν νον συλον, διετρεις συντριβμενος· θεος γρ ρως σε, νδοθεν πλουσως 
νφλεγε, κα φρειν τν κολσεων, πασαν δαν ρθιζε, Μρτυς θλοφρε, Χριστο, τν παθηματων 
κοινων, ν παρρησ κτευε, πρ τν ψυχν μν. 
Χαρν τν πρλαμπρον, κα τν πρτιμον δξαν, θλσας κεκλρωσαι, κα τν αωνζουσαν 
γαλλασιν, ερε σιε, θλητ τμιε, Στρατιτα γενναιτατε, τ στρατεματα, κα τς παρατξεις το 
δρκοντος, αμτων σου τος εμασιν, ρδην κατακλσας τ χριτι, κα θε ντεξει, νεκρος 
ξαναστσας ληθς, κα παρρησ δεμενος, πρ τν ψυχν μν. 
τερα χος δ' δωκας σημεωσιν 
δωκας τ σμ σου, πρς τς βασνους οδιμε, τν ψυχν δ τρησας, μωμον κβδηλον, πσης 
μαρτας, κα τς δυσσεβεας, τν παρανμων ακιστν, κα νυψσας τν νον μετρσιον, πανλβιε 
Χαρλαμπες, πρς τν Δεσπτην κα Πλστην σου, κατοικεν κατηξωσαι, ες παστδα ορνιον. 
δωκας τος δολοις σου , τν σν θερποντα Κριε, Χαραλμπη τν νδοξον, ασιν λθητον, νσων 
πολυτρπων, κα καθαιρτην τς πλνης μγιστον· δι σου τν φιλνθρωπον, οκονομαν δοξζομεν, 
πολυεσπλαγχνε Κριε, κα Σωτρ τν ψυχν μν. 
Χριν ν περ εληφας, παρ Θεο πρ ννοιαν, θλοφρε Χαρλαμπες, χρις τν σεων, πσι 
παρεμφανει, κα τν θαυμασων, ναρθμητος πληθς, τς δωρες σου κηρττει γιε, ς ντως πρ 
λγον τε, κα νον πεληφας νδοξε, πρς Χριστο το Θεο μν, τν Μαρτρων γλϊσμα. 
Δξα... χος δ' 
θυσας τ Θε θυσαν ανσεως ερουργν τ Δεσπτ κα Κτστ σου, ς ερες ννομτατος, ο 
κα το πθους γγονας μιμητς, θεφρον Χαρλαμπες· σεαυτν γρ θυσαν επρσδεκτον προσγαγες, 
τ δι σ θυσαν αυτν, τ Θε κα Πατρ προσαγαγντι. Δι συναγλλ ατ ες ορανους 
σκηνσεις, ν κκλησ τν πρωτοτκων κα πρεσβεεις διαλεπτως, να υσθμεν ργς κα 
θλψεως, ο τιμντς σου τν πανορτον μνμην, κα πθ ζοντι προσκυνοντες τν σν Κραν, τν 
πειρα θαματα βρουσαν, κα λοιμδη νσον κ ποδν ποιουμνην, σωτηραν τε κα ασιν μν 
βραβεουσαν.
Κα νν ... Θεοτοκον 
 δι σ θεοπτωρ προφτης Δαυδ, μελδικς περ σο προανεφνησε, τ μεγαλε σοι ποισαντι. 
Παρστη Βασλισσα κ δεξιν, σου· Σ γρ μητρα πρξενον ζως νδειξεν, πτωρ κ σο 
νανθρωπσαι εδοκσας Θες, να τν αυτο ναπλσ εκνα, φθαρεσαν τος πθεσι, κα τ 
πλανηθν ρειλωτον ερν πρβατον, τος μοις ναλαβν, τ Πατρ προσαγγ, κα τ δω 
θελματι τας οραναις συνψ Δυνμεσι, κα σσ, Θεοτκε, τν κσμον, Χριστς χων τ μγα, 
κα πλοσιον λεος. 
Εσοδος, τ, Φς λαρν… το Προκεμενον τς μρας, κα τ ναγνσματα. 
Προφητεας σαου τ νγνωσμα (Κεφ. 43, 9, 14) 
Τδε λγει Κριος· Πντα τ θνη συνχθησαν μα, κα συναχθσονται ρχοντες ξ ατν. Τς 
ναγγελε τατα ν ατος; τ ξ ρχς τς κουστ ποισει; γαγτωσαν τος μρτυρας ατν, κα 
δικαιωθτωσαν, κα επτωσαν ληθ. Γνεσθ μοι μρτυρες, κα γ μρτυς Κριος Θες, κα 
πας, ν ξελεξμην να γντε κα πιστεσητ μοι, κα συντε, τι γ εμι· μπροσθν μου οκ 
γνετο λλος Θες, κα μτ' μ οκ σται. γ εμι Θες, κα οκ στι πρεξ μο σζων. γ 
νγγειλα κα σωσα· νεδισα, κα οκ ν ν μν λλτριος· μες μο μρτυρες, κα γ Κριος 
 Θες. τι π' ρχς γ εμι, κα οκ στιν κ τν χειρν μου ξαιρομενος· ποισω, κα τς 
ποστρψει ατ; οτω λγει Κριος Θες, λυτρομενος μς, γιος σραλ. 
Σοφας Σολομντος τ νγνωσμα (Κεφ. 3, 1-9) 
Δικαων ψυχα ν χειρ Θεο, κα ο μ ψηται ατν βσανος. δοξαν ν φθαλμος φρνων 
τεθνναι, κα λογσθη κκωσις ξοδος ατν, κα φ' μν πορεα σντριμμα, ο δ εσιν ν 
ερν. Κα γρ ν ψει νθρπων ν κολασθσιν, λπς ατν θανασας πλρης. Κα λγα 
παιδευθντες, μεγλα εεργετηθσονται, τι Θες περασεν ατους, κα ερεν ατος ξους 
αυτο. ς χρυσν ν χωνευτηρ δοκμασεν, ατος, κα ς λοκαρπωμα θυσας προσεδξατο 
ατος. Κα ν καιρ πισκοπς ατν ναλμψουσι, κα ς σπινθρες ν καλμ διαδραμονται. 
Κρινοσιν θνη, κα κρατσουσι λαν, κα βασιλεσει ατν Κριος ες τος ανας. Ο πεποιθτες π' 
ατν συνσουσιν λθειαν, κα ο πιστο ν γπ προσμενοσιν ατ, τι χρις κα λεος ν τος 
σοις ατο, κα πισκοπ ν τος κλεκτος ατο. 
Σοφας Σολομντος τ νγνωσμα (Κεφ. 5, 15-23 6, 1-3) 
Δκαιοι ες τν ανα ζσι, κα ν Κυρ μισθς ατν, κα φροντς ατν παρ ψστ. Δι 
τοτο λψονται τ βασλειον τς επρεπεας, κα τ διδημα το κλλους κ χειρς Κυρου, τι τ δεξι 
ατο σκεπσει ατος, κα τ βραχονι περασπιε ατν. Λψεται πανοπλαν, τν ζλον ατο, κα 
πλοποισει τν κτσιν ες μυναν χθρν. νδσεται θρακα, δικαιοσνην, κα περιθσεται κρυθα, 
κρσιν νυπκριτον. Λψεται σπδα καταμχητον, σιτητα, ξυνε δ πτομον ργν ες 
ομφααν, συνεκπολεμσει ατ κσμος π τος παρφρονας. Πορεσονται εστοχοι βολδες 
στραπν, κα ς π εκκλου τξου τν νεφν, π σκοπν λονται, κα κ πετροβλου θυμο 
πλρεις ιφσονται χλαζαι. γανακτσει κατ' ατν δωρ θαλσσης, ποταμο δ συγκλσουσιν 
ποτμως. ντιστσεται ατος πνεμα δυνμεως κα λαλαψ κλικμσει ατος, κα ρημσει πσαν 
τν γν νομα, κα κακοπραγα περιτρψει θρνους δυναστν. κοσατε ον βασιλες κα σνετε, 
μθετε δικαστα περτων γς. νωτσασθε ο κρατοντες πλθους, κα γεγαυρωμνοι π χλοις θνν. 
τι δθη παρ Κυρου κρτησις μν, κα δυνα-στεα παρ ψστου. 
Ες τν Λιτν, Στιχηρ διμελα. χος α' 
Εφρανεσθε ν Κυρ πλεις τς λλδος, κα σκιρτσατε γαλλμεναι, τν κραν το μεγαλομρτυρος 
Χαραλμπους, ν κλποις κατχουσαι, ς θησαυρν βαθυτλαντον κα νεξλειπτον· μεθ' ν κα μες 
σημραι, παρυμενοι ξ ατς τ τν σεων εθρα, τς πανλους λοιμικς παλλαττμεθα νσου, 
εχαριστοντες Θε, τ κηδεμνι κα Σωτρι τν ψυχν, κα τν σωμτων μν. 
 ατς 
Τν θεον γνα καλς γωνισμενος Μρτυς Χαρλαμπες, τς ορανν βασιλεας οκτωρ γγονας,
κα πρεσβεεις πρ το κσμου παναοδιμε, τ δ καρτερικτατν σου σμα, ν τ γ κατλιπες, αμα 
σωτριον τος ατ προσιοσι κα πτομνοις μετ πθου, τν δ πντιμν σου κραν, λλς 
κτσατο πλοτον δπανον, κα θησαυρν πολτιμον, δι' ς τν ντως φετν τυγχνει, κα τν 
ναντων κλυτροται, πισκισει τς ν σο θεας χριτος. 
 ατς 
Πστει κα πθ ναφλεχθες, τ πρς τν Δεσπτην σου ζοντι, κα τ μαρτυρ τ πρ Χριστο, 
σπερ κλμακι χρησμενος, νλθες πρς ορανους λειμνας· κκεθεν τ θεθεν δοθεσ σοι χριτι, 
ποπτεεις τος τελοντας τν σεβσμιον μνμην σου, κα τος σος γεραροντας γνας, κα τν σν 
πντιμον κραν κατασπαζομνους, Μρτυς Χαρλαμπες. 
 ατς 
Τ το πονηρο κονημνα βλη, πμβλυνας γιε, τ τν σν θλων ντιτυπ κα κατσχυνας φιν 
τν ρχκακον, κα τ τοτου ργανον, Σεβρον τν σεβστατον. κλινε γρ διανο τ πτρ 
ρηρεισμνος τς πστεως, δισειστος μεινας· δι α ντιφσεις τς σεβεας, ο κατσχυσαν 
περιτρψαι τν στερρν σου εσβειαν. νθ' ν ν ορανος συγχορεεις γγλοις, κα πρεσβεεις 
διαλεπτως, πρ τν πστει κα πθ τιμντων ν σμασι, τν πανσεβσμιον κραν σου. 
 ατς 
Μεγαλομρτυς θλητ το Χριστο, Χαρλαμπες γενναιτατε, σ ωμαλ φρονματι, τν ντως Θεν 
μεγαλοφνως ν σταδ κρυξας, τν παρντων καταφρονσας ς προσκαρων. Κα νν ν ορανος 
παγαλλμενος, σν τος χορος τν γγλων, παστως τν Χριστν, ν Υν Θεο παρρησ 
μολγησας, κτευε ερηνεσαι τν κσμον, κα τν πανλεθρον λοιμικν νσον ξ νθρπων ποισαι , 
κ κινδνων λυτρομενον, μς παντοων ε, τος ν πστει κα πθ σπαζομνους τν σεβσμιον 
κραν σου, κα τν γαν σου μνμην ορτζοντας. 
 ατς 
ωμαλετητι φρενν χυρωμνος θεσπσιε, τς βασνους τν θων ες οδν λογσω, λλ' 
νδρεως ρμησας πρς τ σκμματα, τ δ θε Πνεματι λαμπρυνθες τν δινοιαν, βασιλα 
παρανομτατον λεγξας, κα τν ρθδοξον πστιν κρτυνας. Κα νν ν ορανος τ γρα τν σν 
πνων κομισμενος, παστως δοξολογες τν γαν Τριδα, κα πρεσβεεις πρ τν πστει κα 
πθ τιμντων, τν σεβσμιον κραν σου. 
Δξα... χος πλ. α' 
Δετε φιλομρτυρες πντες, εωχηθμεν ν τ πανσπτ πανηγρει το θλοφρου, κα πνευματικς 
πανηγυρσωμεν· Σμερον γρ συγκαλεται μς, πανσεβσμιος πανγυρις, Χαραλμπους το 
ερομρτυρος, τρπεζαν μν παρατιθεμνη, τς ριστεας τν παλαισμτων ατο, κα τν πανεφημον 
ατο Κεφαλν, ματα ς νματα βλζουσαν, πσι τος πιστς ατ προσιοσι, κα ρυομνοις ξ 
ατς ασιν, ψυχν τε κα σωμτων, κα δεινν παλλαγν, κα τ μγα λεος. 
Κα νν ... Θεοτοκον 
Σ δυσωπομεν, ς Θεο Μητρα, ελογημνη, πρσβευε σωθναι μς. 
Ες τν Στχον, Στιχηρ Προσμοια. 
χος α' Πανεφημοι Μρτυρες 
Πανεφημε Μρτυς το Χριστο, θλητ Χαρλαμπες, σ τν Χριστν νεκρυξας, Θεν κα νθρωπον, 
μσον το σταδου· δι κα γνισαι, κατ τν ντιπλων ωννμενος, σθνει το Πνεματος, κα τν 
στφανον πεληφας· θεν πντες τν κραν σου σβομεν. 
Στχ. Δκαιος ς φονιξ νθσει, σε κδρος ν τ Λιβν πληθυνθσεται 
βρνεται σμερον λλς, πσα χριστνυμος· κραν τν σν γρ κτσατο, ς κρνην βρουσαν, 
αμτων εθρα, κα πλοτον δπανον, κα χριν κενουμνην μηδποτε, νσους τ' λανουσαν, 
λοιμικν τε τν πολφθορον, ξ νθρπων τν μακαριζντων σε.
Στχ. τος γοις τος ν τ γ ατο, θαυμστωσεν πντα τ θελματα ατο ν ατος 
Νεκρν ναστσας δι' εχς, σεβες κατπτηξας, ξ ν κα πλεστους προσγαγες, Χριστ Πανλβιε, 
κα τν δαιμονντα, εθς ασμενος, Γαλνην Βασιλδα νελκυσας, τς πλνης δαμονος, κα Χριστ 
τατην προσγαγες, στεμμνην ς παρθενομρτυρα. 
Δξα... χος δ' 
Τν νοερν δμαντα, τς πομονς δελφο, τν γενναιτατον θλητν, τν δυσ στμμασι 
κατεστεμμνον, ερωσνης κα θλσεως, παρ τς δεξις το παντνακτος Θεο, Χαραλμπη, τν ν 
Μρτυσι μγιστον εφημσωμεν· Οτος γρ τν λστορα καταπαλασας, τρπαιον μγα κατ πλνης 
νεστσατο. Κα νν ν ορανος τν Θεν ξαιτεται, φεσιν μαρτιν μν παρασχεν, κα παντοων 
νσων παλλαγν, τος θερμς προστρχουσιν ατ, κα τν γαν ατο Κραν ελαβς 
σπαζομνοις, κα τν τσιον ατο μνμην μετ πθου τελοσι, κα ατουμνοις δι' ατο τν Θεν 
λασμν, κα τ μγα λεος. 
Κα νν ... Θεοτοκον 
κ παντοων κινδνων τος δολους σου φλαττε, ελογημνη Θεοτκε, να σε δοξζωμεν, τν λπδα 
τν ψυχν μν. 
πολυτκιον χος δ' Ταχ προκατλαβε 
ς στλος κλνητος, τς κκλησας Χριστο, κα λχνος εφωτος τς οκουμνης σοφ, δεχθης 
Χαρλαμπες, λαμψας ν τ κσμ, δι το μαρτυρου, λυσας τν εδλων, τν σκοτμαιναν μκαρ· δι 
ν παρρησ Χριστ, πρσβευε σωθναι μας. 
Δξα... Κα νν ... Θεοτοκον 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετ τν α' Στιχολογαν 
Κθισμα χος γ' Θεας πστεως 
ργοις λαμψας τς εσεβεας, πλνην σβεσας κακοδοξας, ς το Χριστο στρατιτης Χαρλαμπες, 
κα παρανμων τς φλαγγας σχυνας, τροπαιοφρος παμμκαρ γενμενος, Μρτυς νδοξε, Χριστν τν 
Θεν κτευε, δωρσασθαι μν τ μγα λεος. 
Θεοτοκον 
Θαμα μγιστον! πς ν γκλαις, σ βστασας Παρθενομτορ, τν ν δρακ ατο τ πντα 
συνχοντα, κα κ μαζν σου ξθρεψας γλακτι, τν τροφοδτην κα πλστην τς φσεως, Κρη 
πναγνε, ατν κτενς κτευε, δωρσασθαι μν τ μγα λεος. 
Μετ τν β' Στιχολογαν 
Κθισμα χς δ' πεφνης σμερον 
ς φωστρ ντειλας κ τς ας, κα πιστος φτισας, τας τν θαυμτων σου βολας, ερομρτυς 
Χαρλαμπες· θεν τιμμεν τ θε σου λεψανα. 
Δξα... μοιον 
ερν τ Πνεμ σε ερομρτυς, ερς νδειξε, τ ερν θμα σοφ, προσενεχθν ερτατε, τ θε 
λγ, θεως δεδξασαι. 
Κα νν ... Θεοτοκον 
Μωϋσς ρακε πυρφρον βτον, σ τ πρ βαστσασαν, τ τς ψυχς φωταγωγον, κα μ 
φλεχθεσαν Πανμωμε, δρσου δ μλλον, πλησθεσαν τς χριτος. 
Μετ τν Πολυλεον
Κθισμα χος γ' Τν ραιτητα 
Τν καθαρτητα Μρτυς το βου σου, κα τ πρλαμπρον το μαρτυρου σου, καταπλαγεσα λλς, 
βο σοι εφραινομνη. Σμερον τιμμν σου, κεφαλν τν σεβσμιον, θρασον τ φρυγματα, τν χθρν 
μν γιε, κα λτρωσαι μς κ τν κινδνων, κα νοσημτων τος μνοντς σε. 
Θεοτοκον 
Τν πειργαμον θεογενντριαν, τν τν χρητον γαστρ χωρσασαν, κα τν τροφα το παντς , τ 
γλακτι θρεψαμνην, μνην ξισχσασαν, τς κατρας λυτρσασθαι, γνος τ νθρπινον, τν 
πανχραντον Δσποιναν, μνσωμεν συμφνως βοντες· Χαρε Κεχαριτωμνη . 
 
Τ α' ντφωνον το δ' χου 
κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ' ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου. (δις) 
Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου· ς χρτος γρ, πυρ σεσθε πεξηραμμνοι. (δις) 
Δξα... 
γ Πνεματι, πσα ψυχ ζωοται, κα καθρσει ψοται λαμπρνεται, τ τριαδικ Μονδι 
εροκρυφως. 
Κα νν ... 
γ Πνεματι, ναβλζει τ τς χριτος εθρα, ρδεοντα, πασαν τν κτσιν πρς ζωογοναν. 
Προκεμενον χος δ' 
Δκαιος ς φονιξ νθσει, σε κδρος ν τ Λιβν πληθυνθσεται 
Στχ. Πεφυτευμνοι ν τ οκ Κυρου, ν τας αλας το Θεο μν ξανθσουσιν 
Πσα πνο… 
Εαγγλιον κατ Λουκν 
Επεν Κύριος τος αυτο μαθητας· προσέχετε πό τν νθρώπων· πιβαλοσιν φ' μς τς χερας 
ατν κα διξουσι, παραδιδντες ες συναγωγς κα φυλακς, γομνους π βασιλες κα γεμνας 
νεκεν το νματς μου· ποβσεται δ μν ες μαρτριον. θσθε ον ες τς καρδαις μν μ 
προμελετν πολογηθναι· γ γρ δσω μν στμα κα σοφαν, ο δυνσονται ντειπεν οδ 
ντιστναι πάντες ο ντικεμενοι μν. Παραδοθσεσθε δ κα π γονων κα συγγενν κα φλων 
κα δελφν, κα θανατσουσιν ξ μν, κα σεσθε μισομενοι π πντων δι τ νομ μου· κα 
θρξ κ τς κεφαλς μν ο μ πληται. ν τ πομον μν κτσασθε τς ψυχς μν. 
 Ν' ψαλμός 
Δξα... Τας το θλοφρου... Κα νν ... Τας τς Θεοτκου... 
Στχ. λησν με Θες... Κα τ διμελον χος πλ. β' 
Φλαγγα θεοστεφ, φωτοφανος Μρτυρος, πρ Χριστο τυθεσαν προθμως, τν γιλεκτον 
συνασπισμν, το ερομρτυρος Χαραλμπους, φιλομρτυρες δετε τιμσωμεν, κα τν πανερον μνμην 
ατο πνευματικς τελσαντες, πρς ατν βοσωμεν· Τς λοιμικς πειλς, τν εσεβφρονα λαν σου 
λευθρωσον, κα λτρωσαι μς π πσης περιστσεως. 
Ετα ψλλεται Κανν τς Θεοτκου μετ τν Ερμν ες ς' κα το γου ο δο παρντες ες η'. 
Κανν πρτος το γου 
δ α' χος πλ. β' ς ν περ πεζευσας 
Χοροβατν εφροσνως τ νοητ, ορανν σκηνματα, κα λαμπμενος φωτ, νεσπρ σα με
παθν, τας πρεσβεαις σου Σοφ, πως μνσω σε. 
 φωτοφρος σου μνμη λιακς, παστρπτει χριτας, κα φωτζει τος πιστς , ν ατ τιμντς σε 
χαρς, λαμπροττης ληθς, Μρτυς πνυμε. 
Τας τν αμτων ανσι τν λμυρν, πιστας θλασσαν, κατακλσας ποταμς, εσεβεας γγονας 
Χριστο, καταρδεων ληθς, τν κκλησαν ε. 
Θεοτοκον 
μαρτιν καταιγδες κα λογισμν, ναντα κματα, κα παθν παγωγα, π' μ διλθοσαν, τ σ, 
Θεοτκε κραται πρεσβε, σσν με. 
Κανν δετερος 
δ α' χος δ' νοξω τ στομα μου 
Τν κραν τν πνσεπτον, κα τ παλασματα Κριε, μνεν φιμενος, το σο θερποντος, θεαν 
λλαμψιν, ξ ψους ξαιτομαι, δι' ς ναμλψασθαι, τατα δυνσομαι. 
Σεβρον τν θεον, τν ρυμενον λοντα, καθελες Χαρλαμπες, σν Κρσπ φρονι, τν δυσσβειαν, 
τν τοτων πελγξας, νθ' ν στεφνωσαι, χειρ το Κτστου σου. 
Βασλειον κσμον σε, κκλησα κτσατο , δαιμνων δικτην τε, θεε Χαρλαμπες, νοσημτων τε, 
παντοων λατρα· δι ορτζει σου, τν μνμην γιε. 
Θεοτοκον 
Μαραν τν χραντον, κα Θεοτκον μνσωμεν, τ ρος τ γιον, στμνον τν πγχρυσον, τν 
βαστσασαν, τ φσει θεον μννα, τ τρφον κστοτε, πιστος τ χριτι. 
Καταβασα 
«νοξω τ στμα μου, κα πληρωθσεται Πνεματος, κα λγον ρεξομαι, τ Βασιλδι Μητρ, κα 
φθσομαι, φαιδρς πανηγυρζων, κα σω γηθμενος, τατης τ θαματα». 
δ γ' Οκ στιν γιος ς σ 
Οκ στιν λως ξειπεν, τν θαυμτων τ πλθη, περ δρασας τι, ν τ β περιν, κα πρς Θεν 
μετελθν, θλοφρε, Μρτυς ξιγαστε. 
Δυνμει θε κρατυνθες, τ νσχυρον θρσος, τν νμων καθελες, στρατιτης ς στερρς, 
Χαρλαμπες θλητ, ς πλτης θεας παρατξεως. 
Αμτων εσαντες κρουνο, σο το σματος πσαν, σεβεας τν φλγα, κα δεινν πυρκαϊν, 
κατσβεσαν, τς τρυφς, τν χειμρρουν, σο δ προεξνησαν. 
Θεοτοκον 
γων γιον Θεν, ττοκας Παναγα, γιτητος οκος, δεδειγμνη καθαρς, κα Πλη μνος Χριστς, ν 
διλθε, σζων τ νθρπινον. 
Κανν δετερος Τος σος μνολγους 
Νεκρν νεαναν ναστσας, δαιμνων φθες τε λατρ, πλθη βροτν ξστησας, κα τ Χριστ 
προσγαγες, μαρτυρικ ν αματι, χειρν ρπσας το δρκοντος. 
Δετε πληθς τν Χριστωνμων, Κυρου τν Μρτυρα πιστς, ανσωμεν κα στψωμεν, ατο τν 
Κραν σμασι, πνευματικος τν πνσεπτον, πταισμτων λσιν ς ερωμεν. 
Θεοτοκον 
Υν το Θεο τν Θεν Λγον, τν κσμ χρητον παντ, ν τ γαστρ χωρσασα, γκλαις σου 
βστασας, Παρθενομτορ χραντε, Χριστιανν καταφγιον.
Καταβασα 
«Τος σος μνολγους Θεοτκε, πιστς συνελθντας ν να τν Κραν προσκυνσα σου, τν θεαν 
κα σεβσμιον, φρορει κα πολεμτορος». 
Κθισμα χος γ' Θεας πστεως 
Στλος σειστος τς κκλησας, λχνος σβεστος τς οκουμνης, θλοφρε νεδεχθης Χαρλαμπες, 
κα ναλμψας λου φαιδρτερον, τν τν εδλων λανεις σκοτμαιναν, Μρτυς νδοξε, Χριστν τν 
Θεν κτευε, δωρσασθαι μν τ μγα λεος. 
Δξα... χος α' Τν τφον σου Σωτρ 
Τ στφη τν πιστν, εσεβς συνελθντα, τν Μρτυρα Χριστο, Χαραλμπη τν μγαν, ξως 
εφημσωμεν, εσεβεας τν πρμαχον, δαμντινον, κα δυσσεβν καθαιρτην, τν κηρξαντα, Θεν 
το σμπαντος κσμου, Χριστν τν Θενθρωπον. 
Κα νν ... Θεοτοκον 
Μαρα τ σεπτν, το Δεσπτου δοχεον, νστησον μς, πεπτωκτας ες χος, δεινς πογνσεως, 
κα πταισμτων κα θλψεων· σ γρ πφυκας, μαρτωλν σωτηρα, κα βοθεια, κα κραται 
προστασα, κα σζεις τος δολους σου. 
δ δ' Χριστός μου δύναμις 
ραος γγονας, χρισθες ν αματι, τς σεπτς μαρτυρας κα καλλονας, τατης κατηγλϊσαι, 
Χαρλαμπες τν θλητν, γκαλλπισμα κα στριγμα. 
Δαιμνων ξανα, τ σ συντριψας, θλοφρε, νδρε, ναν σαυτν, το γου Πνεματος, κα 
καρτερας ψευδος, στλην δεξας κα πδειγμα. 
Ες ψος αροντες, τς χερας νδοξε, ο το σκτους προστται σο τς πλευρς, ξεον τος νυξι, 
τν δι' ανος ληθ, προξενοντς σοι πλαυσιν. 
Θεοτοκον 
σχς κα μνησις, Χριστς Κριος, κ σο νατελας περβολ, Πναγνε χρησττητος, κα 
λυτρωσμενος μς, τς ρχαας παραβσεως. 
Κανν δετερος καθμενος ν δξ 
Λαμπρυνμενος τ φγγει, το Θεο Μρτυς νδοξε, πρ βημτων στης, τν παρανομοντων 
δεμαντος, κα τν Χριστν λευθρως νεκρυξας, Θεν τλειον, φσιν βροτν νδυσμενον. 
Μγας ντως νεδεχθη, θησαυρς κα πολολβος, τιμα Κρα, σο το ητττου Χαρλαμπες, 
πολυποικλους τς νσους, τν πανλην τε, πελανουσα, νσον δυνμει το Πνεματος. 
Θεοτοκον 
Τν πανχραντον Μαραν, Θεοτκον μνσωμεν, τν γεννησαμνην, τς δικαιοσνης τν λιον, τν 
πουρνιον πλην τν εσγουσαν, τος δοξζοντας, τατην Θεο ες βασλεια. 
Καταβασα 
« καθμενος ν δξ, π θρνου Θετητος, νεδξατ σε, σπερ χρυσοπτρυγα πλειαν, ες 
ορανους σκηνσεις νιπτμενον, ς ττητον, γωνιστν κα περδοξον». 
δ ε' Τ θε φγγει σου γαθ 
Τ θεον πθος το δι' μς, πθη πομεναντος στερρς, Μρτυς Χριστο μιμησμενος, φρεις τς ν 
λ σματι νδοξε, τν λων προσηλσεις καρτερικτατα. 
Τν λογαν τν διωκτν, Λγος συνναρχος Πατρ, πανορθομενος Πνσοφε, λγον τος λγοις 
σαφς ντθησι, λυθναι τν δεσμν σε διαγορεουσι.
Τος βελσκοις περονηθες, τρωσας καρδαν το δεινο, τν γηγενν πολεμτορος, λγχ τς 
νδρεας κα καρτερας σου, θεφρον θλοφρε ξιοθαμαστε. 
Θεοτοκον 
Τ θε φγγει σου γαθ, τν σκοτισμνην μου ψυχν, τας δονας, φωταγγησον, κα πρς 
σωτηρας τρβον δγησον, μνη τν σωτρα Χριστν κυσασα. 
Κανν δετερος ξστη τ σμπαντα 
ξστανται σμπαντες, π τ θε δξ σου· σο γρ πανσεβσμιος Κρα, νσους λανει, δικει 
δαμονας, κα πσι προστρχουσι πιστος, ασιν χαρζεται, κα κακν πολτρωσιν. 
Σωμτων νοσματα, κα τν ψυχν Χαρλαμπες, παονται τς θεας κεφαλς σου, προσκυνουμνης, κα 
τιμωμνης σεπτς· Χριστς γρ δεδρηται μν, τατην ατριον, κα δεινν μυντριον. 
ξστησαν δαμονες, κα λληνες ο θεοι, βλποντες τς χερας κεκομμνας, κα κρεμαμνας το 
σματς σου δεινς, Δουκς το παντλμου βριστο· σ δ' ς χριστομμητος, τοτον αθις γανας. 
Θεοτοκον 
 Λγος Πανμωμε, Θεο νυπστατος, σπερ ετς π τν πκον, ν τ γαστρ σου κατλθεν 
χραντε, κα πσαν τν φσιν τν βροτν, σωσε τ κασωνι, ξηρανθεσαν το πτματος. 
Καταβασα 
«ξστη τ σμπαντα, π τ θε δξ σου· σ γρ πειργαμε Παρθνε, σχες ν μτρ, τν π 
πντων Θεν, κα ττοκας χρονον Υν, πσι τος μνοσ σε, σωτηραν βραβεοντα». 
δ ς' Το βου τν θλασσαν 
Λαμπτρ χρημτισας, τ τν θλων σου φωτ, φωταγωγν τ πρατα, μολογν τ νομα το Χριστο, 
τυρννων νπιον, θλοφρε Κυρου ξιγαστε. 
νθου πυρομενος, γαπσεως πυρ, τ δροσισμ τς πστεως, τν δυσσεβοντων σβεσας τν 
πυρν, Χριστο τ θαυμσια, τος πστοις δεικνων ξιγαστε. 
Ζως φιμενος, θαντου τς σαρκς, Χαρλαμπες νκρωσας, τς μπαθες κινσεις κα προσευχ, 
νεκρος ξανστησας, νυμνν τν ν πσ σε δοξσαντα . 
Θεοτοκον 
Παθν με κλονομενον, νανταις προσβολας Μτερ Θεο στερωσον, ς παθεας τξασα τν πηγν· 
πρς σ γρ κατφυγον, τν νθρπων τ μγα καταφγιον. 
Κανν β' Τν θεαν τατην κα πντιμον 
Πηγν σεων χοντες, τν κραν τν σεπτν σου Χαρλαμπες, θερμς προστρχομεν, τατα 
προσκνησιν νμοντες, κα τν Θεν μνοντες τν σ δοξσαντα. 
Μεγστην χριν πεληφας, θεθεν θλητ γενναιτατε, Μρτυς Χαρλαμπες· κραν τν σν γρ 
Κριος, τν αμτων κρνην σαφς εργσατο. 
Θεοτοκον 
Τ πρ ν σο τς Θετητος, σκνωσεν γν θεονμφευτε, κα ο κατφλεξε, τν σν νηδν 
παμμακριστε, δρσισε δ μλλον κα κατεφτισε. 
Καταβασα 
«Τν θεαν τατην κα πντιμον, τελοντες ορτν το Παμμκαρος, δετε τν πντιμον, κραν ατο 
σπασμεθα, κα τν δεινν τν λτρωσιν κομισμεθα».
Κοντκιον χος δ' πεφνης σμερον 
Θησαυρν πολτιμον κκλησα, τν σν κραν κκτηται, ερομρτυς θλητ, τροπαιοφρε 
Χαρλαμπες· δι κα χαρει τν Κτστην δοξζουσα. 
 Οκος 
Τν στερρν πλτην, κα Χριστο στρατιτην κα μγαν ν Μρτυσι, Χαραλμπη τν παννδοξον, 
συνελθντες εφημσωμεν· πρ Χριστο γρ κα τς ληθεας λαμπρς γωνσατο, κα τν 
ρθδοξον πστιν τρανς νεκρυξε, τν πλνην τν εδλων κατργησε, βασιλα παρανομτατον 
λεγξε, κα τν κραν τμθη, χαρων κα γαλλμενος· δι κα τν στφανον εληφε παρ τς δεξις 
το ψστου, κα συμπολτης γγλων γνετο. θεν κκλησα τν ρθοδξων, τοτου τν πντιμον 
κραν κατασπαζομνη, κα εφημαις καταστφουσα, κα πολλν δεινν κα νσων παλλαττομνη, 
χαρει τν Κτστην δοξζουσα. 
Συναξριον 
Τ Ι' το ατο μηνς, Μνμη το γου ερομρτυρος Χαραλμπους. 
Στχοι Κατηξιθης, Χαρλαμπες, κ ξφους 
Κα λαμπρτητος κα χαρς τν Μαρτρων. 
Τ δεκτ Χαρλαμπες, ν τμθης π λαιμν. 
Τ ατ μρ, ο γιοι Μρτυρες, Βπτος κα Πορφριος, ο τιμωροντες τν γιον Χαραλμπη, ξφει 
τελειονται. 
Τ ατ μρ, α πιστεσασαι γιαι τρες γυνακες ξφει τελειονται. 
Τ ατ μρ , Μνμη τν γων Μαρτρων κα Παρθνων, νναθ, Οαλεντνης, κα Παλου. 
Τ ατ μρ , Μνμη το ν γοις Πατρς μν ναστασου, ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως. 
Τ ατ μρ , Μνμη το σου Πατρς μν Ζνωνος. 
Τας τν γων σου πρεσβεαις, Θες, λησον μς. μν. 
δ ζ' Ο Παδες ν Βαβυλνι 
Προσομιλν τας βασνοις κα τ πυρ λιπαινμενος, θλοφρε Χριστο, ς χρυσου, βρυζτερος 
γγονας, κα ερν νθημα, ληθς χρημτισας. 
Τν προσευχν τ δρσ, παρανομοντων κμινος, κατεσβσθη Σοφ, κα ρσθης μελδν τ 
ποισαντι· Ελογητς ε Κριε, Θες τν Πατρων μν. 
Τ παρατσει τν θλων, δνδρον φνης ψκομον, συσκιζων πιστος, κ φλογδους μαρτας 
κραυγζοντας· Ελογητς ε Κριε, Θες τν Πατρων μν. 
Θεοτοκον 
 τν χαρν δεξαμνη, ν τ πανγν νηδϊ σου, Θεοτκε γν, εφροσνης τν καρδαν μου 
πλρωσον, τ κατηφς δικουσα, τν παθν ειπρθενε. 
Κανν δετερος Οκ λτρευσαν τ κτσει 
νυμνομν σε βοντες, χαροις νδοξε Μρτυς Χαρλαμπες· τν θεαν κραν σου γρ , μν σ 
δεδρησαι, ς κρνην βρουσαν, πλοτον συλον, τν τς ψυχς εφρανοντα, τν πιστς σε 
δοξαζντων. 
Μεγαλνομεν τος θλους σου θεσπσιε, Μεγαλομρτυς Χριστο, κα τος γνας τος σος· εδλων 
σεβσματα γρ καταββληκας, κα κατργησας, τν τν δαιμνων παρσιν, παναοδιμε γενναως.
ς φωστρ ειλαμπστατος ντειλεν, μν κρα σου, τς πλνης τς ζοφερς, κινδνων κα θλψεων 
μς ξαρουσα, νοσημτων τε, τν λεθρων εται, κα δωρεται τν γεαν. 
Θεοτοκον 
νατταλκεν μγας κα νσπερος, λιος πσι βροτος, κ τς νηδος τς σς, κα πντας φτισε 
φωτ τς γνσεως, τος κραυγζοντας· Ελογημνος Πναγνε, καρπς τς σς κοιλας. 
Καταβασα 
«Οκ λτρευσαν τ κτσει ο θεφρονες, παρ τν Κτσαντα, λλ πυρς πειλν· νδρεως 
πατσαντες, χαροντες ψαλλον· περμνητε, τν Πατρων Κριος, κα Θες ελογητς ε». 
δ η' κ φλογς τος σοις 
Τας οας τν αμτων τι σταζμενος, τν στιγμτων τ κλλει ραϊζμενος, τ νικητικ, επρεπς 
διαδματι, κεκαλλωπισμνος, Θε παρστης Μρτυς. 
Τν βασνων τ πλθη ο κατεκλυψαν, τν νδρεαν σου Μρτυς κα γενναιτητα, τν διωκτν, οκ 
μαρωσεν νστασις, σο τν λαμπροττην, θεφρον καρτεραν. 
ερες τε κα Μρτυς καταγνιστος, στρατιτης γενναος κα στλος σειστος, ρεισμα πιστν, 
σεβεας ντπαλος, ντως νεδεχθης, θεφρον θλοφρε. 
Θεοτοκον 
 τ πντα ποισας θε βουλματι, βουληθες ν γαστρ σου κησεν χραντε , εσαντας μς, 
ναπλσαι βουλμενος, ν περυψομεν, ες πντας τος ανας. 
Κανν δετερος Παδας εαγες 
Μγας ρωγς τν ρθοδξων, κα στης κ τν κινδνων ναδδειξαι, πνσοφε Χαρλαμπες· 
κα γρ πντοτε, πντας τος προστρχοντας τ σεπτ κρ σου , κα λσιν τν κακν ατουμνους, κα 
περυψοντας, Χριστν ες τος ανας». 
στης ν σταδ το Σεβρου , στερμνιος ο περ δμας τις, στλος τ' περτρεπτος, νδοξε 
Χαρλαμπες, κα τν Χριστν κρυξας Θεν κα νθρωπον , κα λως οχ πκλινας Μκαρ, τας τν 
παλαμναων, θωπεαις θυμοβροις. 
Λσον τς σειρς μου τν πταισμτων, μνοντος τν κραν σου Χαρλαμπες, τν ε πηγζουσαν, 
νματα σεων, μπλακημτων φεσιν μο δωρομενος, δεινς τε πολτρωσιν νσου, σ 
μνολογοντι ες πντας τος ανας. 
Θεοτοκον 
δον ν κνθαις ερηκς σε, κα νθος ν τας κοιλσι τ πανεοσμον, κρνον τε πανσπιλον, 
Δσποινα Θενυμφε, σς Νυμφος νωθεν ν σο σκνωσε, κα κσμον εωδασε πντα, σ 
περυψοντα ες πντας τος ανας. 
Καταβασα 
«Παδας εαγες ν τ καμν, τκος τς Θεοτκου διεσσατο, ττε μν τυπομενος, νν δ 
νεργομενος, τν οκουμνην πασαν, γερει ψλλουσαν· Τν Κριον μνετε τ ργα, κα 
περυψοτε, ες πντας τος ανας». 
δ θ' Θεν νθρποις 
Ο πρ, ο ξφος λλ' οδ θνατος, ο διωγμς, ο θλψις, ο λιμς, οδ κνδυνος, ο βασνων 
παντοων πνοια, σχυσε τς γπης, ντως χωρσαι σε, το πεποιηκτος, θλητ ξιοθαυμαστε. 
Ξεσμος νχων, τος τς νεκρσεως, ποβαλν χιτνας, τας στολας τας ξ αματος, σεαυτν 
θλοφρε κσμησας· θεν σν παρρησ Μρτυς ττητε, πντων τ Δεσπτα, κα Θε χαρων 
παρστασαι.
Χαρς κα θεας ντως λαμπρτητος, παρεκτικ μνμη σου τ κσμ ντειλε, τν παθν τν χειμνα 
δικουσα, πντας φωταγωγοσα, ν ορτζοντες, σχοημεν πταισμτων, λασμν τας κεσαις σου. 
Θεοτοκον 
Παθν κλυδνιον συνταρσσει με, κα τν κακν βυθζει τρικυμα Πανμωμε, κυβερντην Χριστν 
κυσασα, χερ μοι βοηθεας κτεινον σσν με, μνη προστασα, τν πιστς μακαριζντων σε. 
Κανν δετερος πας γηγενς 
παντες πιστο, τ κρ προσλθωμεν το σεπτο Μρτυρος, πντων· δεσπζων γρ, μεγστην χριν 
τατ παρσχετο· θεν λανει δαμονας, παει νοσματα, κα δωρεται, πσι τος προσψαουσιν, 
εεξαν κα σιν κα λεος. 
Γ κα ορανς , ξσταται σμερον π τος θαμασι, το μεγαλομρτυρος· δαιμνων στφη γρ 
κδικονται, κα τος νοσοσι δδοται σις το σματος, κα λοιμδης νσος καταπαεται, τ 
προσψασει τς κρας σου νδοξε. 
Στμεν ελαβς, ν οκ Θεο μν, κα προσκυνσωμεν, κραν τν σεβσμιον, τν ντως θεαν κα 
ξιπαινον, τν φοινιχθεσαν αματι το θεου Μρτυρος, κα τελοσαν θαματα παρδοξα, ς 
στεφθεσαν χειρ Παντοκρτορος. 
Θεοτοκον 
μνους παρ' μν, προσδχου Θενυμφε θεοχαρτωτε, Μτερ το Θεο μν, κα τν σν χριν 
ντιδεδρησο, τος ελαβς σε μλπουσιν μν τος δολοις σου, τν Χριστν δ, ν ρρτως ττοκας, 
μν λεων Κρη πργασαι. 
Καταβασα 
«πας γηγενς, σκιρττω τ πνεματι λαμπαδουχομενος, πανηγυριζτω δ, λων Νων φσις 
γεραρουσα, τν ερν πανγυριν, τς Θεομτορος, κα βοτω· Χαροις παμμακριστε, Θεοτκε γν 
ειπρθενε». 
ξαποστειλριον Γυνακες κουτσθητε 
νθως πυρσευμενος, τ πθ το Παντνακτος, τν περφανον φιν, νδρεως μκαρ καθελες, κα 
τραννον πνθρωπον, Σεβρον τν παρφρονα, λεγξας Χαρλαμπες, κα τν μισθν κομσω, παρ 
το πντων Δεσπτου. 
Θεοτοκον 
Μαρα καταφγιον, Χριστιανν τ καχημα, φλαττε σκπε σος δολους, κ πσης βλβης τρτους, 
κινδνων ξελο μς, τος πθ εφημοντς σε, κα πσης περιστσεως, τας σας πρεσβεαις 
χρωμνη, πρς τν Υν κα Θεν σου. 
Ες τος Ανους, στμεν Στχους δ' κα ψλλομεν τρα Στιχηρ Προσμοια, δευτεροντες τ πρτον. 
χος α' Τν ορανων ταγμτων 
Ο τς λλδος νν παδες δετε συνδρμετε , κα τν τιμαν κραν, κατασπσασθε πντες, το θεου 
Χαραλμπους, τν τν Χριστν ν σταδ κηρξασαν, κα πελγξασαν πλνην τν δυσσεβν, κα τν 
Κτστην μεγαλνασαν. 
Τος ορανοις γγλοις νν συνηρθμησαι, κα παρεστς Τριδι, τ γ Τρισμκαρ, ατν 
καθικετεεις πρ μν, τν ν πστει τιμντων σου, τν πανσεβσμιον κραν, κα τν δεινν, 
ατουμνων πολτρωσιν. 
Λαμπροφανς κα παννδοξος νατταλκεν, ν τ λλδι πσ, πανορτος μνμη, το θεου 
Χαραλμπους· δι περ λαμπρς, ορτζει κατχουσα, τν πανσεβσμιον κραν, τν τν Χριστν, ς 
Θενθρωπον κηρξασαν.
Δξα... χος πλ. α' 
σπερ λβαστρον πλρες, τιμα σου κρα θεσπσιε, προχει ον τι μρον πολτιμον, τ ματα, 
τος τε πιστος εωδιζει θαυμασως, κα τος μετ πστεως ατ προσιντας, τν δεινν πντων 
εται, τν δυσδη τε πλνην, κα νσους παντοας· κα τν πανλην λοιμικν καταπαουσα, ερωσταν 
δωρεται πσι, κα ερνην κα μγα λεος. 
Κα νν ... Θεοτοκον χος πλ. α' 
Μακαρζομν σε, Θεοτκε παρθνε, κα δοξζομν σε ο πιστο κατ χρος, τν πλιν τν σειστον, τ 
τεχος τ ρρηκτον, τν ρραγ προστασαν, κα καταφυγν τν ψυχν μν. 
Δοξολογα μεγλη, κα πλυσις 
Δδοται δ κα γιον λαιον τος δελφος. 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
τ Τυπικ, κα κ τν Καννων γ' κα ς' δ 
πστολος 
Προκείμενον χος δ΄ 
Θαυμαστός Θεός ν τος γίοις ατο. 
Στχ. ν Έκκλησίαις ελογετε τόν Θεόν 
Πρς βραίους πιστολής Παύλου τό νάγνωσμα. 
Τκνον Τιμθεε, ν τ χριτι τ ν Χριστ ησο, κα κουσας παρ' μο δι πολλν μαρτρων, τατα 
παρθου πιστος νθρποις, οτινες κανο σονται κα τρους διδξαι. Σ ον κακοπθησον ς 
καλς στρατιτης ησο Χριστο. Οδες στρατευμενος μπλκεται τας το βου πραγματεαις, να τ 
στρατολογσαντι ρσ. ν δ κα θλ τις, ο στεφανοται, ν μ νομμως θλσ. Τν κοπιντα 
γεωργν δε πρτον τν καρπν μεταλαμβνειν. Νει λγω· δη γρ σοι Κριος σνεσιν ν πσι. 
Μνημνευε ησον Χριστν γηγερμνον κ νεκρν, κ σπρματος Δαυδ, κατ τ εαγγλιν μου, ν 
κακοπαθ μχρι δεσμν ς κακοργος· λλ' λγος το Θεο ο δδεται. Δι τοτο πντα πομνω δι 
τος κλεκτος, να κα ατο σωτηρας τχωσι τς ν Χριστ ησο μετ δξης αωνου. 
Εαγγλιον κατ ωννην 
Επεν Κριος τος αυτο μαθητας· Τατα ντλλομαι μν, ϊνα γαπτε λλλους. Ε κσμος 
μς μισε, γινσκετε τι μ πρτον μν μεμσηκεν. Ε κ το κσμου τε, κσμος ν τ διον 
φλει· τι δ κ το κσμου οκ στ, λλ' γ ξελεξμην μς κ το κσμου, δι τοτο μισε μς 
 κσμος. Μνημονεετε το λγου ο γ επον μν· οκ στι δολος μεζων το κυρου ατο. ε 
μ δωξαν, κα μς διξουσιν· ε τν λγον μου τρησαν, κα τν μτερον τηρσουσιν. λλ 
τατα πντα ποισουσιν μν δι τ νομ μου, τι οκ οδασι τν πμψαντ με. Ε μ λθον κα 
λλησα ατος, μαρταν οκ εχον· νν δ πρφασιν οκ χουσι περ τς μαρτας ατν. μ 
μισν κα τν πατρα μου μισε. Ε τ ργα μ ποησα ν ατος οδες λλος πεποηκεν, 
μαρταν οκ εχον· νν δ κα ωρκασι κα μεμισκασι κα μ κα τν πατρα μου. λλ' να 
πληρωθ λγος γεγραμμνος ν τ νμ ατν, τι μσησν με δωρεν. ταν δ λθ 
παρκλητος ν γ πμψω μν παρ το πατρς, τ Πνεμα τς ληθεας, παρ το πατρς 
κπορεεται, κενος μαρτυρσει περ μο· κα μες δ μαρτυρετε, τι π' ρχς μετ' μο στε. 
Τατα λελληκα μν να μ σκανδαλισθτε. ποσυναγγους ποισουσιν μς· λλ' ρχεται ρα να πς 
 ποκτενας μς δξ λατρεαν προσφρειν τ Θε. 
Κοινωνικν 
Ες μνημσυνον ανιον σται Δκαιος. λληλοια.

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Clasicos de bolsillo: Luciano 11
Clasicos de bolsillo: Luciano 11Clasicos de bolsillo: Luciano 11
Clasicos de bolsillo: Luciano 11
 
H μελωδία της φιλίας
H μελωδία της φιλίαςH μελωδία της φιλίας
H μελωδία της φιλίας
 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
 
"Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ"
"Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ""Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ"
"Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ"
 
Hράκλειτος-άπαντα-με-σχόλια
Hράκλειτος-άπαντα-με-σχόλιαHράκλειτος-άπαντα-με-σχόλια
Hράκλειτος-άπαντα-με-σχόλια
 
1725
17251725
1725
 
Eliano historias curiosas
Eliano historias curiosasEliano historias curiosas
Eliano historias curiosas
 
Gramatica griega 2
Gramatica griega 2Gramatica griega 2
Gramatica griega 2
 
Ο νόμος του Χρόνου
Ο νόμος του ΧρόνουΟ νόμος του Χρόνου
Ο νόμος του Χρόνου
 
Clasicos de bolsillo: Luciano 08
Clasicos de bolsillo: Luciano 08Clasicos de bolsillo: Luciano 08
Clasicos de bolsillo: Luciano 08
 
Juramentos de los griegos (4)
Juramentos de los griegos (4)Juramentos de los griegos (4)
Juramentos de los griegos (4)
 

Viewers also liked (8)

En syneidhsei 1
En syneidhsei 1En syneidhsei 1
En syneidhsei 1
 
Downloaded (1)
Downloaded (1)Downloaded (1)
Downloaded (1)
 
Pneymatikos dialogos
Pneymatikos dialogosPneymatikos dialogos
Pneymatikos dialogos
 
En syneidhsei 2
En syneidhsei 2En syneidhsei 2
En syneidhsei 2
 
Akolouthia sylvanou-osiomartyros-mathitou-osiou-maksimou-graikou
Akolouthia sylvanou-osiomartyros-mathitou-osiou-maksimou-graikouAkolouthia sylvanou-osiomartyros-mathitou-osiou-maksimou-graikou
Akolouthia sylvanou-osiomartyros-mathitou-osiou-maksimou-graikou
 
Agioi neoi-ieromartyres-neofytos-amvrosios-kai-osiomartys-makarios-oi-vatoaqp...
Agioi neoi-ieromartyres-neofytos-amvrosios-kai-osiomartys-makarios-oi-vatoaqp...Agioi neoi-ieromartyres-neofytos-amvrosios-kai-osiomartys-makarios-oi-vatoaqp...
Agioi neoi-ieromartyres-neofytos-amvrosios-kai-osiomartys-makarios-oi-vatoaqp...
 
Mapodipno
MapodipnoMapodipno
Mapodipno
 
Osiou sera
Osiou seraOsiou sera
Osiou sera
 

Similar to Agiosharalabos.blogspot.gr -_

Αισώπειοι Μύθοι
Αισώπειοι ΜύθοιΑισώπειοι Μύθοι
Αισώπειοι Μύθοι
2ppga
 
14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη
14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη
14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη
Ελενη Ζαχου
 
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάειΈνα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
Εύα Ζαρκογιάννη
 
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
YPEPTH
 
ομηρου, ιλιαδα
ομηρου, ιλιαδαομηρου, ιλιαδα
ομηρου, ιλιαδα
zoitakav
 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1
calliopekritikou
 
κάλαντα&χριστ ιστορίες
κάλαντα&χριστ ιστορίεςκάλαντα&χριστ ιστορίες
κάλαντα&χριστ ιστορίες
GIA VER
 
ακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενου
ακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενουακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενου
ακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενου
Μιχάλης Κάββαλος
 

Similar to Agiosharalabos.blogspot.gr -_ (20)

Αισώπειοι Μύθοι
Αισώπειοι ΜύθοιΑισώπειοι Μύθοι
Αισώπειοι Μύθοι
 
14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη
14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη
14η γ υμνογραφια συναντηση στην τεχνη
 
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάειΈνα παιδι των φαναριών...μιλάει
Ένα παιδι των φαναριών...μιλάει
 
Γιάννης Μαγκλής "Γιατί"
Γιάννης Μαγκλής "Γιατί"Γιάννης Μαγκλής "Γιατί"
Γιάννης Μαγκλής "Γιατί"
 
Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι
Χριστουγεννιάτικο ΠαραμύθιΧριστουγεννιάτικο Παραμύθι
Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι
 
Akolouthia agioufanouriou
Akolouthia agioufanouriouAkolouthia agioufanouriou
Akolouthia agioufanouriou
 
ιεραρχες
ιεραρχεςιεραρχες
ιεραρχες
 
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
 
Ακολουθία και Παράκληση Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου
Ακολουθία και Παράκληση Οσίου Παϊσίου του ΑγιορείτουΑκολουθία και Παράκληση Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου
Ακολουθία και Παράκληση Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου
 
ομηρου, ιλιαδα
ομηρου, ιλιαδαομηρου, ιλιαδα
ομηρου, ιλιαδα
 
1726
17261726
1726
 
καλαντα
καλαντακαλαντα
καλαντα
 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε1
 
κάλαντα&χριστ ιστορίες
κάλαντα&χριστ ιστορίεςκάλαντα&χριστ ιστορίες
κάλαντα&χριστ ιστορίες
 
ακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενου
ακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενουακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενου
ακολυθεια και παρακληση οσιου ιωσηφ του ηγιασμενου
 
Κάλαντα Χριστουγέννων (http://blogs.sch.gr/epapadi)
Κάλαντα Χριστουγέννων (http://blogs.sch.gr/epapadi)Κάλαντα Χριστουγέννων (http://blogs.sch.gr/epapadi)
Κάλαντα Χριστουγέννων (http://blogs.sch.gr/epapadi)
 
Κάλαντα Χριστουγέννων
Κάλαντα ΧριστουγέννωνΚάλαντα Χριστουγέννων
Κάλαντα Χριστουγέννων
 
Athenaios pais-4
Athenaios pais-4Athenaios pais-4
Athenaios pais-4
 
Xeretismoi tis panagias
Xeretismoi tis panagiasXeretismoi tis panagias
Xeretismoi tis panagias
 
Xeretismoi της Παναγίας
Xeretismoi της ΠαναγίαςXeretismoi της Παναγίας
Xeretismoi της Παναγίας
 

More from Λόγοι πνευματικοί

Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...
Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...
Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...
Λόγοι πνευματικοί
 
20 áõãïýóôïõ áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.1
20 áõãïýóôïõ  áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.120 áõãïýóôïõ  áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.1
20 áõãïýóôïõ áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.1
Λόγοι πνευματικοί
 
Sine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_gr
Sine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_grSine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_gr
Sine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_gr
Λόγοι πνευματικοί
 

More from Λόγοι πνευματικοί (20)

áêïëïõèéá áãéáó ìáñéíçó (äéïñè)
áêïëïõèéá áãéáó ìáñéíçó (äéïñè)áêïëïõèéá áãéáó ìáñéíçó (äéïñè)
áêïëïõèéá áãéáó ìáñéíçó (äéïñè)
 
Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...
Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...
Ceb2ceb5cebdceb5ceb4ceafcebacf84cebfcf85 ceb9ceb5cf81cebfcebccebfcebdceaccf87...
 
File
FileFile
File
 
Downloaded
DownloadedDownloaded
Downloaded
 
20 áõãïýóôïõ áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.1
20 áõãïýóôïõ  áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.120 áõãïýóôïõ  áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.1
20 áõãïýóôïõ áêïëïõèßá áãßïõ èåï÷üñïõò åêä2.1
 
Nhsteia
NhsteiaNhsteia
Nhsteia
 
Oruodojh cyxouerapeia
Oruodojh cyxouerapeiaOruodojh cyxouerapeia
Oruodojh cyxouerapeia
 
P apoylakos
P apoylakosP apoylakos
P apoylakos
 
Gerontos porfiriou vios kai logoi
Gerontos porfiriou vios kai logoiGerontos porfiriou vios kai logoi
Gerontos porfiriou vios kai logoi
 
Sine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_gr
Sine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_grSine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_gr
Sine data, sancti-auctores,_vetus_testamentum._psalterium,_gr
 
17 prophecies 2007-06
17 prophecies 2007-0617 prophecies 2007-06
17 prophecies 2007-06
 
004 panagia4gr
004 panagia4gr004 panagia4gr
004 panagia4gr
 
003 panagia3gr
003 panagia3gr003 panagia3gr
003 panagia3gr
 
002 panagia2gr
002 panagia2gr002 panagia2gr
002 panagia2gr
 
001 panagia1gr
001 panagia1gr001 panagia1gr
001 panagia1gr
 
Kanonas orxomenou
Kanonas orxomenouKanonas orxomenou
Kanonas orxomenou
 
Panagia sgrapa
Panagia sgrapaPanagia sgrapa
Panagia sgrapa
 
Paraklitikos kanonas panagia_ierosolimitissa
Paraklitikos kanonas panagia_ierosolimitissaParaklitikos kanonas panagia_ierosolimitissa
Paraklitikos kanonas panagia_ierosolimitissa
 
3d5012 agthomaislesbou
3d5012 agthomaislesbou3d5012 agthomaislesbou
3d5012 agthomaislesbou
 
Efxi simeon
Efxi simeonEfxi simeon
Efxi simeon
 

Agiosharalabos.blogspot.gr -_

 • 1. agiosharalabos.blogspot.gr http://agiosharalabos.blogspot.gr/2011/10/blog-post_08.html Ασματική ακολουθία Αγίου Χαραλάμπους TΗ Ι' ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Μνμη το γου ερομρτυρος Χαραλμπους το Θαυματουργο. ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Ες τ, Κριε κκραξα, στμεν Στχους ς' κα ψλλομεν Στιχηρ, Προσμοια τρα, δευτεροντες τ πρτον. χος α' Τν ορανων ταγμτων Τν ορανων τ κλλη ποθσας νδοξε, κα τ Χριστ συνεναι, μτ' γων γγλων, παντοας τς βασνους πστης στερρς, κα τυρννων μτητα, κα μαρτυρσας γενναως πρ Χριστο, συνευφραν τος Μαρτρων χορος. Μαρμαρυγας κηρτοις καταστραπτμενος, το νοητο λου, Χαρλαμπες μκαρ, λφωτος δεχθης Μρτυς Χριστο, ερες τ ννομτατος· δι Χριστ συνυπρχων ν ορανος, πρ κσμου παντς πρσβευε. Τν θλοφρων χορεαις συναυλιζμενος , ν ορανος Τρισκκαρ, παρεστς τε τ θε, Τριδι τ νρχ μνεαν ποιο, τν τελοντων τν μνμην σου, κα τν πανσβαστον κραν σου ελαβς, προσκυνοντων μετ πστεως. Δξα... χος β' κκλησα σμερον πανηγυρζει μυστικς, ναν στολν νδυσαμνη, ς πορφραν κα βσσον, τ αμα το θλοφρου Χαραλμπους· τοτον γρ ν εσεβε κθρεψαμνη, θυσαν μωμον δεκτν κα ερεστον, Χριστ προσγαγε. Δι νικητν τοτον τν παρανμων ναδεξας, Χριστ Θες, κα στεφανσας κα δοξσας, κα μν κατπεμψον, τας ατο πρεσβεαις, τ μγα λεος. Κα νν ... Θεοτοκον Τν πσαν λπδα μου ες σ νατθημι, Μτηρ το Θεο, φλαξν με π τν σκπην σου. Ες τν Στχον, Στιχηρ προσμοια. χος β' Οκος το φραθ Σμπασα λλς, νθως νν γλλου, κατχουσα ν κλποις, τν σεβσμιον κραν, τν το ερομρτυρος. Στχ. Θαυμαστς Θες ν τος γοις ατο Θες σραλ ατς δσει δναμιν κα κραταωσιν τ λα ατο· ελογητς Θες θαματος φρικτο! τεραστου ξνου! στ γρ τν Μαρτρων, σεις κτελοσι, κα θαματα παρδοξα. Στχ. Δκαιος ς φονιξ νθσει, σε κδρος ν τ Λιβν πληθυνθσεται Στφει νν τν Πιστν, κα τς λλδος παδες, σπσασθε προθμως, το θεου Χαραλμπους, τν κραν τν σεβσμιον.
 • 2. Δξα... Κα νν ... Θεοτοκον Πγχρυσε κιβωτ, κα στμνε μανναδχε, Μαρα Θεοτκε, τν σν Υν δυσπει, το σσαι τς ψυχς μν. πολυτκιον χος δ' Ταχ προκατλαβε ς στλος κλνητος, τς κκλησας Χριστο, κα λχνος εφωτος τς οκουμνης σοφ, δεχθης Χαρλαμπες, λαμψας ν τ κσμ, δι το μαρτυρου, λυσας τν εδλων, τν σκοτμαιναν μκαρ· δι ν παρρησ Χριστ, πρσβευε σωθναι μας. ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετ τν Προοιμιακν, στιχολογομεν τν α' στσιν το α' Καθσματος το Ψαλτηρου. Ες δ τ, Κριε κκραξα, στμεν Στχους ς' κα ψλλομεν τ παρντα προσμοια Στιχηρ. χος πλ. β' λην ποθμενοι λος κ νετητος, νατεθες τ Δεσπτ, τοτον πεπθησας, κα ατο τος χνεσιν κολοθησας· καθαρθες πσης δ, τν παθν κηλδος, θεαν χριν κατεπλοτησας, τελεν ματα, κα θαυματουργεν τ παρδοξα, κα Μρτυς χρημτισας, πσαις προσβολας τν κολσεων, κλνητος μενας, δυνμει το τυθντος ν Σταυρ, ν κτενς καθικτευε, πρ τν ψυχν μν. λοις προσηλομενος, σο τ μακριον σμα, τ καρτερικτατον, θλητ Χαρλαμπες, κα ττητον, τν ψυχν τρεπτον, κα τν νον συλον, διετρεις συντριβμενος· θεος γρ ρως σε, νδοθεν πλουσως νφλεγε, κα φρειν τν κολσεων, πασαν δαν ρθιζε, Μρτυς θλοφρε, Χριστο, τν παθηματων κοινων, ν παρρησ κτευε, πρ τν ψυχν μν. Χαρν τν πρλαμπρον, κα τν πρτιμον δξαν, θλσας κεκλρωσαι, κα τν αωνζουσαν γαλλασιν, ερε σιε, θλητ τμιε, Στρατιτα γενναιτατε, τ στρατεματα, κα τς παρατξεις το δρκοντος, αμτων σου τος εμασιν, ρδην κατακλσας τ χριτι, κα θε ντεξει, νεκρος ξαναστσας ληθς, κα παρρησ δεμενος, πρ τν ψυχν μν. τερα χος δ' δωκας σημεωσιν δωκας τ σμ σου, πρς τς βασνους οδιμε, τν ψυχν δ τρησας, μωμον κβδηλον, πσης μαρτας, κα τς δυσσεβεας, τν παρανμων ακιστν, κα νυψσας τν νον μετρσιον, πανλβιε Χαρλαμπες, πρς τν Δεσπτην κα Πλστην σου, κατοικεν κατηξωσαι, ες παστδα ορνιον. δωκας τος δολοις σου , τν σν θερποντα Κριε, Χαραλμπη τν νδοξον, ασιν λθητον, νσων πολυτρπων, κα καθαιρτην τς πλνης μγιστον· δι σου τν φιλνθρωπον, οκονομαν δοξζομεν, πολυεσπλαγχνε Κριε, κα Σωτρ τν ψυχν μν. Χριν ν περ εληφας, παρ Θεο πρ ννοιαν, θλοφρε Χαρλαμπες, χρις τν σεων, πσι παρεμφανει, κα τν θαυμασων, ναρθμητος πληθς, τς δωρες σου κηρττει γιε, ς ντως πρ λγον τε, κα νον πεληφας νδοξε, πρς Χριστο το Θεο μν, τν Μαρτρων γλϊσμα. Δξα... χος δ' θυσας τ Θε θυσαν ανσεως ερουργν τ Δεσπτ κα Κτστ σου, ς ερες ννομτατος, ο κα το πθους γγονας μιμητς, θεφρον Χαρλαμπες· σεαυτν γρ θυσαν επρσδεκτον προσγαγες, τ δι σ θυσαν αυτν, τ Θε κα Πατρ προσαγαγντι. Δι συναγλλ ατ ες ορανους σκηνσεις, ν κκλησ τν πρωτοτκων κα πρεσβεεις διαλεπτως, να υσθμεν ργς κα θλψεως, ο τιμντς σου τν πανορτον μνμην, κα πθ ζοντι προσκυνοντες τν σν Κραν, τν πειρα θαματα βρουσαν, κα λοιμδη νσον κ ποδν ποιουμνην, σωτηραν τε κα ασιν μν βραβεουσαν.
 • 3. Κα νν ... Θεοτοκον δι σ θεοπτωρ προφτης Δαυδ, μελδικς περ σο προανεφνησε, τ μεγαλε σοι ποισαντι. Παρστη Βασλισσα κ δεξιν, σου· Σ γρ μητρα πρξενον ζως νδειξεν, πτωρ κ σο νανθρωπσαι εδοκσας Θες, να τν αυτο ναπλσ εκνα, φθαρεσαν τος πθεσι, κα τ πλανηθν ρειλωτον ερν πρβατον, τος μοις ναλαβν, τ Πατρ προσαγγ, κα τ δω θελματι τας οραναις συνψ Δυνμεσι, κα σσ, Θεοτκε, τν κσμον, Χριστς χων τ μγα, κα πλοσιον λεος. Εσοδος, τ, Φς λαρν… το Προκεμενον τς μρας, κα τ ναγνσματα. Προφητεας σαου τ νγνωσμα (Κεφ. 43, 9, 14) Τδε λγει Κριος· Πντα τ θνη συνχθησαν μα, κα συναχθσονται ρχοντες ξ ατν. Τς ναγγελε τατα ν ατος; τ ξ ρχς τς κουστ ποισει; γαγτωσαν τος μρτυρας ατν, κα δικαιωθτωσαν, κα επτωσαν ληθ. Γνεσθ μοι μρτυρες, κα γ μρτυς Κριος Θες, κα πας, ν ξελεξμην να γντε κα πιστεσητ μοι, κα συντε, τι γ εμι· μπροσθν μου οκ γνετο λλος Θες, κα μτ' μ οκ σται. γ εμι Θες, κα οκ στι πρεξ μο σζων. γ νγγειλα κα σωσα· νεδισα, κα οκ ν ν μν λλτριος· μες μο μρτυρες, κα γ Κριος Θες. τι π' ρχς γ εμι, κα οκ στιν κ τν χειρν μου ξαιρομενος· ποισω, κα τς ποστρψει ατ; οτω λγει Κριος Θες, λυτρομενος μς, γιος σραλ. Σοφας Σολομντος τ νγνωσμα (Κεφ. 3, 1-9) Δικαων ψυχα ν χειρ Θεο, κα ο μ ψηται ατν βσανος. δοξαν ν φθαλμος φρνων τεθνναι, κα λογσθη κκωσις ξοδος ατν, κα φ' μν πορεα σντριμμα, ο δ εσιν ν ερν. Κα γρ ν ψει νθρπων ν κολασθσιν, λπς ατν θανασας πλρης. Κα λγα παιδευθντες, μεγλα εεργετηθσονται, τι Θες περασεν ατους, κα ερεν ατος ξους αυτο. ς χρυσν ν χωνευτηρ δοκμασεν, ατος, κα ς λοκαρπωμα θυσας προσεδξατο ατος. Κα ν καιρ πισκοπς ατν ναλμψουσι, κα ς σπινθρες ν καλμ διαδραμονται. Κρινοσιν θνη, κα κρατσουσι λαν, κα βασιλεσει ατν Κριος ες τος ανας. Ο πεποιθτες π' ατν συνσουσιν λθειαν, κα ο πιστο ν γπ προσμενοσιν ατ, τι χρις κα λεος ν τος σοις ατο, κα πισκοπ ν τος κλεκτος ατο. Σοφας Σολομντος τ νγνωσμα (Κεφ. 5, 15-23 6, 1-3) Δκαιοι ες τν ανα ζσι, κα ν Κυρ μισθς ατν, κα φροντς ατν παρ ψστ. Δι τοτο λψονται τ βασλειον τς επρεπεας, κα τ διδημα το κλλους κ χειρς Κυρου, τι τ δεξι ατο σκεπσει ατος, κα τ βραχονι περασπιε ατν. Λψεται πανοπλαν, τν ζλον ατο, κα πλοποισει τν κτσιν ες μυναν χθρν. νδσεται θρακα, δικαιοσνην, κα περιθσεται κρυθα, κρσιν νυπκριτον. Λψεται σπδα καταμχητον, σιτητα, ξυνε δ πτομον ργν ες ομφααν, συνεκπολεμσει ατ κσμος π τος παρφρονας. Πορεσονται εστοχοι βολδες στραπν, κα ς π εκκλου τξου τν νεφν, π σκοπν λονται, κα κ πετροβλου θυμο πλρεις ιφσονται χλαζαι. γανακτσει κατ' ατν δωρ θαλσσης, ποταμο δ συγκλσουσιν ποτμως. ντιστσεται ατος πνεμα δυνμεως κα λαλαψ κλικμσει ατος, κα ρημσει πσαν τν γν νομα, κα κακοπραγα περιτρψει θρνους δυναστν. κοσατε ον βασιλες κα σνετε, μθετε δικαστα περτων γς. νωτσασθε ο κρατοντες πλθους, κα γεγαυρωμνοι π χλοις θνν. τι δθη παρ Κυρου κρτησις μν, κα δυνα-στεα παρ ψστου. Ες τν Λιτν, Στιχηρ διμελα. χος α' Εφρανεσθε ν Κυρ πλεις τς λλδος, κα σκιρτσατε γαλλμεναι, τν κραν το μεγαλομρτυρος Χαραλμπους, ν κλποις κατχουσαι, ς θησαυρν βαθυτλαντον κα νεξλειπτον· μεθ' ν κα μες σημραι, παρυμενοι ξ ατς τ τν σεων εθρα, τς πανλους λοιμικς παλλαττμεθα νσου, εχαριστοντες Θε, τ κηδεμνι κα Σωτρι τν ψυχν, κα τν σωμτων μν. ατς Τν θεον γνα καλς γωνισμενος Μρτυς Χαρλαμπες, τς ορανν βασιλεας οκτωρ γγονας,
 • 4. κα πρεσβεεις πρ το κσμου παναοδιμε, τ δ καρτερικτατν σου σμα, ν τ γ κατλιπες, αμα σωτριον τος ατ προσιοσι κα πτομνοις μετ πθου, τν δ πντιμν σου κραν, λλς κτσατο πλοτον δπανον, κα θησαυρν πολτιμον, δι' ς τν ντως φετν τυγχνει, κα τν ναντων κλυτροται, πισκισει τς ν σο θεας χριτος. ατς Πστει κα πθ ναφλεχθες, τ πρς τν Δεσπτην σου ζοντι, κα τ μαρτυρ τ πρ Χριστο, σπερ κλμακι χρησμενος, νλθες πρς ορανους λειμνας· κκεθεν τ θεθεν δοθεσ σοι χριτι, ποπτεεις τος τελοντας τν σεβσμιον μνμην σου, κα τος σος γεραροντας γνας, κα τν σν πντιμον κραν κατασπαζομνους, Μρτυς Χαρλαμπες. ατς Τ το πονηρο κονημνα βλη, πμβλυνας γιε, τ τν σν θλων ντιτυπ κα κατσχυνας φιν τν ρχκακον, κα τ τοτου ργανον, Σεβρον τν σεβστατον. κλινε γρ διανο τ πτρ ρηρεισμνος τς πστεως, δισειστος μεινας· δι α ντιφσεις τς σεβεας, ο κατσχυσαν περιτρψαι τν στερρν σου εσβειαν. νθ' ν ν ορανος συγχορεεις γγλοις, κα πρεσβεεις διαλεπτως, πρ τν πστει κα πθ τιμντων ν σμασι, τν πανσεβσμιον κραν σου. ατς Μεγαλομρτυς θλητ το Χριστο, Χαρλαμπες γενναιτατε, σ ωμαλ φρονματι, τν ντως Θεν μεγαλοφνως ν σταδ κρυξας, τν παρντων καταφρονσας ς προσκαρων. Κα νν ν ορανος παγαλλμενος, σν τος χορος τν γγλων, παστως τν Χριστν, ν Υν Θεο παρρησ μολγησας, κτευε ερηνεσαι τν κσμον, κα τν πανλεθρον λοιμικν νσον ξ νθρπων ποισαι , κ κινδνων λυτρομενον, μς παντοων ε, τος ν πστει κα πθ σπαζομνους τν σεβσμιον κραν σου, κα τν γαν σου μνμην ορτζοντας. ατς ωμαλετητι φρενν χυρωμνος θεσπσιε, τς βασνους τν θων ες οδν λογσω, λλ' νδρεως ρμησας πρς τ σκμματα, τ δ θε Πνεματι λαμπρυνθες τν δινοιαν, βασιλα παρανομτατον λεγξας, κα τν ρθδοξον πστιν κρτυνας. Κα νν ν ορανος τ γρα τν σν πνων κομισμενος, παστως δοξολογες τν γαν Τριδα, κα πρεσβεεις πρ τν πστει κα πθ τιμντων, τν σεβσμιον κραν σου. Δξα... χος πλ. α' Δετε φιλομρτυρες πντες, εωχηθμεν ν τ πανσπτ πανηγρει το θλοφρου, κα πνευματικς πανηγυρσωμεν· Σμερον γρ συγκαλεται μς, πανσεβσμιος πανγυρις, Χαραλμπους το ερομρτυρος, τρπεζαν μν παρατιθεμνη, τς ριστεας τν παλαισμτων ατο, κα τν πανεφημον ατο Κεφαλν, ματα ς νματα βλζουσαν, πσι τος πιστς ατ προσιοσι, κα ρυομνοις ξ ατς ασιν, ψυχν τε κα σωμτων, κα δεινν παλλαγν, κα τ μγα λεος. Κα νν ... Θεοτοκον Σ δυσωπομεν, ς Θεο Μητρα, ελογημνη, πρσβευε σωθναι μς. Ες τν Στχον, Στιχηρ Προσμοια. χος α' Πανεφημοι Μρτυρες Πανεφημε Μρτυς το Χριστο, θλητ Χαρλαμπες, σ τν Χριστν νεκρυξας, Θεν κα νθρωπον, μσον το σταδου· δι κα γνισαι, κατ τν ντιπλων ωννμενος, σθνει το Πνεματος, κα τν στφανον πεληφας· θεν πντες τν κραν σου σβομεν. Στχ. Δκαιος ς φονιξ νθσει, σε κδρος ν τ Λιβν πληθυνθσεται βρνεται σμερον λλς, πσα χριστνυμος· κραν τν σν γρ κτσατο, ς κρνην βρουσαν, αμτων εθρα, κα πλοτον δπανον, κα χριν κενουμνην μηδποτε, νσους τ' λανουσαν, λοιμικν τε τν πολφθορον, ξ νθρπων τν μακαριζντων σε.
 • 5. Στχ. τος γοις τος ν τ γ ατο, θαυμστωσεν πντα τ θελματα ατο ν ατος Νεκρν ναστσας δι' εχς, σεβες κατπτηξας, ξ ν κα πλεστους προσγαγες, Χριστ Πανλβιε, κα τν δαιμονντα, εθς ασμενος, Γαλνην Βασιλδα νελκυσας, τς πλνης δαμονος, κα Χριστ τατην προσγαγες, στεμμνην ς παρθενομρτυρα. Δξα... χος δ' Τν νοερν δμαντα, τς πομονς δελφο, τν γενναιτατον θλητν, τν δυσ στμμασι κατεστεμμνον, ερωσνης κα θλσεως, παρ τς δεξις το παντνακτος Θεο, Χαραλμπη, τν ν Μρτυσι μγιστον εφημσωμεν· Οτος γρ τν λστορα καταπαλασας, τρπαιον μγα κατ πλνης νεστσατο. Κα νν ν ορανος τν Θεν ξαιτεται, φεσιν μαρτιν μν παρασχεν, κα παντοων νσων παλλαγν, τος θερμς προστρχουσιν ατ, κα τν γαν ατο Κραν ελαβς σπαζομνοις, κα τν τσιον ατο μνμην μετ πθου τελοσι, κα ατουμνοις δι' ατο τν Θεν λασμν, κα τ μγα λεος. Κα νν ... Θεοτοκον κ παντοων κινδνων τος δολους σου φλαττε, ελογημνη Θεοτκε, να σε δοξζωμεν, τν λπδα τν ψυχν μν. πολυτκιον χος δ' Ταχ προκατλαβε ς στλος κλνητος, τς κκλησας Χριστο, κα λχνος εφωτος τς οκουμνης σοφ, δεχθης Χαρλαμπες, λαμψας ν τ κσμ, δι το μαρτυρου, λυσας τν εδλων, τν σκοτμαιναν μκαρ· δι ν παρρησ Χριστ, πρσβευε σωθναι μας. Δξα... Κα νν ... Θεοτοκον ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετ τν α' Στιχολογαν Κθισμα χος γ' Θεας πστεως ργοις λαμψας τς εσεβεας, πλνην σβεσας κακοδοξας, ς το Χριστο στρατιτης Χαρλαμπες, κα παρανμων τς φλαγγας σχυνας, τροπαιοφρος παμμκαρ γενμενος, Μρτυς νδοξε, Χριστν τν Θεν κτευε, δωρσασθαι μν τ μγα λεος. Θεοτοκον Θαμα μγιστον! πς ν γκλαις, σ βστασας Παρθενομτορ, τν ν δρακ ατο τ πντα συνχοντα, κα κ μαζν σου ξθρεψας γλακτι, τν τροφοδτην κα πλστην τς φσεως, Κρη πναγνε, ατν κτενς κτευε, δωρσασθαι μν τ μγα λεος. Μετ τν β' Στιχολογαν Κθισμα χς δ' πεφνης σμερον ς φωστρ ντειλας κ τς ας, κα πιστος φτισας, τας τν θαυμτων σου βολας, ερομρτυς Χαρλαμπες· θεν τιμμεν τ θε σου λεψανα. Δξα... μοιον ερν τ Πνεμ σε ερομρτυς, ερς νδειξε, τ ερν θμα σοφ, προσενεχθν ερτατε, τ θε λγ, θεως δεδξασαι. Κα νν ... Θεοτοκον Μωϋσς ρακε πυρφρον βτον, σ τ πρ βαστσασαν, τ τς ψυχς φωταγωγον, κα μ φλεχθεσαν Πανμωμε, δρσου δ μλλον, πλησθεσαν τς χριτος. Μετ τν Πολυλεον
 • 6. Κθισμα χος γ' Τν ραιτητα Τν καθαρτητα Μρτυς το βου σου, κα τ πρλαμπρον το μαρτυρου σου, καταπλαγεσα λλς, βο σοι εφραινομνη. Σμερον τιμμν σου, κεφαλν τν σεβσμιον, θρασον τ φρυγματα, τν χθρν μν γιε, κα λτρωσαι μς κ τν κινδνων, κα νοσημτων τος μνοντς σε. Θεοτοκον Τν πειργαμον θεογενντριαν, τν τν χρητον γαστρ χωρσασαν, κα τν τροφα το παντς , τ γλακτι θρεψαμνην, μνην ξισχσασαν, τς κατρας λυτρσασθαι, γνος τ νθρπινον, τν πανχραντον Δσποιναν, μνσωμεν συμφνως βοντες· Χαρε Κεχαριτωμνη . Τ α' ντφωνον το δ' χου κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ' ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου. (δις) Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου· ς χρτος γρ, πυρ σεσθε πεξηραμμνοι. (δις) Δξα... γ Πνεματι, πσα ψυχ ζωοται, κα καθρσει ψοται λαμπρνεται, τ τριαδικ Μονδι εροκρυφως. Κα νν ... γ Πνεματι, ναβλζει τ τς χριτος εθρα, ρδεοντα, πασαν τν κτσιν πρς ζωογοναν. Προκεμενον χος δ' Δκαιος ς φονιξ νθσει, σε κδρος ν τ Λιβν πληθυνθσεται Στχ. Πεφυτευμνοι ν τ οκ Κυρου, ν τας αλας το Θεο μν ξανθσουσιν Πσα πνο… Εαγγλιον κατ Λουκν Επεν Κύριος τος αυτο μαθητας· προσέχετε πό τν νθρώπων· πιβαλοσιν φ' μς τς χερας ατν κα διξουσι, παραδιδντες ες συναγωγς κα φυλακς, γομνους π βασιλες κα γεμνας νεκεν το νματς μου· ποβσεται δ μν ες μαρτριον. θσθε ον ες τς καρδαις μν μ προμελετν πολογηθναι· γ γρ δσω μν στμα κα σοφαν, ο δυνσονται ντειπεν οδ ντιστναι πάντες ο ντικεμενοι μν. Παραδοθσεσθε δ κα π γονων κα συγγενν κα φλων κα δελφν, κα θανατσουσιν ξ μν, κα σεσθε μισομενοι π πντων δι τ νομ μου· κα θρξ κ τς κεφαλς μν ο μ πληται. ν τ πομον μν κτσασθε τς ψυχς μν. Ν' ψαλμός Δξα... Τας το θλοφρου... Κα νν ... Τας τς Θεοτκου... Στχ. λησν με Θες... Κα τ διμελον χος πλ. β' Φλαγγα θεοστεφ, φωτοφανος Μρτυρος, πρ Χριστο τυθεσαν προθμως, τν γιλεκτον συνασπισμν, το ερομρτυρος Χαραλμπους, φιλομρτυρες δετε τιμσωμεν, κα τν πανερον μνμην ατο πνευματικς τελσαντες, πρς ατν βοσωμεν· Τς λοιμικς πειλς, τν εσεβφρονα λαν σου λευθρωσον, κα λτρωσαι μς π πσης περιστσεως. Ετα ψλλεται Κανν τς Θεοτκου μετ τν Ερμν ες ς' κα το γου ο δο παρντες ες η'. Κανν πρτος το γου δ α' χος πλ. β' ς ν περ πεζευσας Χοροβατν εφροσνως τ νοητ, ορανν σκηνματα, κα λαμπμενος φωτ, νεσπρ σα με
 • 7. παθν, τας πρεσβεαις σου Σοφ, πως μνσω σε. φωτοφρος σου μνμη λιακς, παστρπτει χριτας, κα φωτζει τος πιστς , ν ατ τιμντς σε χαρς, λαμπροττης ληθς, Μρτυς πνυμε. Τας τν αμτων ανσι τν λμυρν, πιστας θλασσαν, κατακλσας ποταμς, εσεβεας γγονας Χριστο, καταρδεων ληθς, τν κκλησαν ε. Θεοτοκον μαρτιν καταιγδες κα λογισμν, ναντα κματα, κα παθν παγωγα, π' μ διλθοσαν, τ σ, Θεοτκε κραται πρεσβε, σσν με. Κανν δετερος δ α' χος δ' νοξω τ στομα μου Τν κραν τν πνσεπτον, κα τ παλασματα Κριε, μνεν φιμενος, το σο θερποντος, θεαν λλαμψιν, ξ ψους ξαιτομαι, δι' ς ναμλψασθαι, τατα δυνσομαι. Σεβρον τν θεον, τν ρυμενον λοντα, καθελες Χαρλαμπες, σν Κρσπ φρονι, τν δυσσβειαν, τν τοτων πελγξας, νθ' ν στεφνωσαι, χειρ το Κτστου σου. Βασλειον κσμον σε, κκλησα κτσατο , δαιμνων δικτην τε, θεε Χαρλαμπες, νοσημτων τε, παντοων λατρα· δι ορτζει σου, τν μνμην γιε. Θεοτοκον Μαραν τν χραντον, κα Θεοτκον μνσωμεν, τ ρος τ γιον, στμνον τν πγχρυσον, τν βαστσασαν, τ φσει θεον μννα, τ τρφον κστοτε, πιστος τ χριτι. Καταβασα «νοξω τ στμα μου, κα πληρωθσεται Πνεματος, κα λγον ρεξομαι, τ Βασιλδι Μητρ, κα φθσομαι, φαιδρς πανηγυρζων, κα σω γηθμενος, τατης τ θαματα». δ γ' Οκ στιν γιος ς σ Οκ στιν λως ξειπεν, τν θαυμτων τ πλθη, περ δρασας τι, ν τ β περιν, κα πρς Θεν μετελθν, θλοφρε, Μρτυς ξιγαστε. Δυνμει θε κρατυνθες, τ νσχυρον θρσος, τν νμων καθελες, στρατιτης ς στερρς, Χαρλαμπες θλητ, ς πλτης θεας παρατξεως. Αμτων εσαντες κρουνο, σο το σματος πσαν, σεβεας τν φλγα, κα δεινν πυρκαϊν, κατσβεσαν, τς τρυφς, τν χειμρρουν, σο δ προεξνησαν. Θεοτοκον γων γιον Θεν, ττοκας Παναγα, γιτητος οκος, δεδειγμνη καθαρς, κα Πλη μνος Χριστς, ν διλθε, σζων τ νθρπινον. Κανν δετερος Τος σος μνολγους Νεκρν νεαναν ναστσας, δαιμνων φθες τε λατρ, πλθη βροτν ξστησας, κα τ Χριστ προσγαγες, μαρτυρικ ν αματι, χειρν ρπσας το δρκοντος. Δετε πληθς τν Χριστωνμων, Κυρου τν Μρτυρα πιστς, ανσωμεν κα στψωμεν, ατο τν Κραν σμασι, πνευματικος τν πνσεπτον, πταισμτων λσιν ς ερωμεν. Θεοτοκον Υν το Θεο τν Θεν Λγον, τν κσμ χρητον παντ, ν τ γαστρ χωρσασα, γκλαις σου βστασας, Παρθενομτορ χραντε, Χριστιανν καταφγιον.
 • 8. Καταβασα «Τος σος μνολγους Θεοτκε, πιστς συνελθντας ν να τν Κραν προσκυνσα σου, τν θεαν κα σεβσμιον, φρορει κα πολεμτορος». Κθισμα χος γ' Θεας πστεως Στλος σειστος τς κκλησας, λχνος σβεστος τς οκουμνης, θλοφρε νεδεχθης Χαρλαμπες, κα ναλμψας λου φαιδρτερον, τν τν εδλων λανεις σκοτμαιναν, Μρτυς νδοξε, Χριστν τν Θεν κτευε, δωρσασθαι μν τ μγα λεος. Δξα... χος α' Τν τφον σου Σωτρ Τ στφη τν πιστν, εσεβς συνελθντα, τν Μρτυρα Χριστο, Χαραλμπη τν μγαν, ξως εφημσωμεν, εσεβεας τν πρμαχον, δαμντινον, κα δυσσεβν καθαιρτην, τν κηρξαντα, Θεν το σμπαντος κσμου, Χριστν τν Θενθρωπον. Κα νν ... Θεοτοκον Μαρα τ σεπτν, το Δεσπτου δοχεον, νστησον μς, πεπτωκτας ες χος, δεινς πογνσεως, κα πταισμτων κα θλψεων· σ γρ πφυκας, μαρτωλν σωτηρα, κα βοθεια, κα κραται προστασα, κα σζεις τος δολους σου. δ δ' Χριστός μου δύναμις ραος γγονας, χρισθες ν αματι, τς σεπτς μαρτυρας κα καλλονας, τατης κατηγλϊσαι, Χαρλαμπες τν θλητν, γκαλλπισμα κα στριγμα. Δαιμνων ξανα, τ σ συντριψας, θλοφρε, νδρε, ναν σαυτν, το γου Πνεματος, κα καρτερας ψευδος, στλην δεξας κα πδειγμα. Ες ψος αροντες, τς χερας νδοξε, ο το σκτους προστται σο τς πλευρς, ξεον τος νυξι, τν δι' ανος ληθ, προξενοντς σοι πλαυσιν. Θεοτοκον σχς κα μνησις, Χριστς Κριος, κ σο νατελας περβολ, Πναγνε χρησττητος, κα λυτρωσμενος μς, τς ρχαας παραβσεως. Κανν δετερος καθμενος ν δξ Λαμπρυνμενος τ φγγει, το Θεο Μρτυς νδοξε, πρ βημτων στης, τν παρανομοντων δεμαντος, κα τν Χριστν λευθρως νεκρυξας, Θεν τλειον, φσιν βροτν νδυσμενον. Μγας ντως νεδεχθη, θησαυρς κα πολολβος, τιμα Κρα, σο το ητττου Χαρλαμπες, πολυποικλους τς νσους, τν πανλην τε, πελανουσα, νσον δυνμει το Πνεματος. Θεοτοκον Τν πανχραντον Μαραν, Θεοτκον μνσωμεν, τν γεννησαμνην, τς δικαιοσνης τν λιον, τν πουρνιον πλην τν εσγουσαν, τος δοξζοντας, τατην Θεο ες βασλεια. Καταβασα « καθμενος ν δξ, π θρνου Θετητος, νεδξατ σε, σπερ χρυσοπτρυγα πλειαν, ες ορανους σκηνσεις νιπτμενον, ς ττητον, γωνιστν κα περδοξον». δ ε' Τ θε φγγει σου γαθ Τ θεον πθος το δι' μς, πθη πομεναντος στερρς, Μρτυς Χριστο μιμησμενος, φρεις τς ν λ σματι νδοξε, τν λων προσηλσεις καρτερικτατα. Τν λογαν τν διωκτν, Λγος συνναρχος Πατρ, πανορθομενος Πνσοφε, λγον τος λγοις σαφς ντθησι, λυθναι τν δεσμν σε διαγορεουσι.
 • 9. Τος βελσκοις περονηθες, τρωσας καρδαν το δεινο, τν γηγενν πολεμτορος, λγχ τς νδρεας κα καρτερας σου, θεφρον θλοφρε ξιοθαμαστε. Θεοτοκον Τ θε φγγει σου γαθ, τν σκοτισμνην μου ψυχν, τας δονας, φωταγγησον, κα πρς σωτηρας τρβον δγησον, μνη τν σωτρα Χριστν κυσασα. Κανν δετερος ξστη τ σμπαντα ξστανται σμπαντες, π τ θε δξ σου· σο γρ πανσεβσμιος Κρα, νσους λανει, δικει δαμονας, κα πσι προστρχουσι πιστος, ασιν χαρζεται, κα κακν πολτρωσιν. Σωμτων νοσματα, κα τν ψυχν Χαρλαμπες, παονται τς θεας κεφαλς σου, προσκυνουμνης, κα τιμωμνης σεπτς· Χριστς γρ δεδρηται μν, τατην ατριον, κα δεινν μυντριον. ξστησαν δαμονες, κα λληνες ο θεοι, βλποντες τς χερας κεκομμνας, κα κρεμαμνας το σματς σου δεινς, Δουκς το παντλμου βριστο· σ δ' ς χριστομμητος, τοτον αθις γανας. Θεοτοκον Λγος Πανμωμε, Θεο νυπστατος, σπερ ετς π τν πκον, ν τ γαστρ σου κατλθεν χραντε, κα πσαν τν φσιν τν βροτν, σωσε τ κασωνι, ξηρανθεσαν το πτματος. Καταβασα «ξστη τ σμπαντα, π τ θε δξ σου· σ γρ πειργαμε Παρθνε, σχες ν μτρ, τν π πντων Θεν, κα ττοκας χρονον Υν, πσι τος μνοσ σε, σωτηραν βραβεοντα». δ ς' Το βου τν θλασσαν Λαμπτρ χρημτισας, τ τν θλων σου φωτ, φωταγωγν τ πρατα, μολογν τ νομα το Χριστο, τυρννων νπιον, θλοφρε Κυρου ξιγαστε. νθου πυρομενος, γαπσεως πυρ, τ δροσισμ τς πστεως, τν δυσσεβοντων σβεσας τν πυρν, Χριστο τ θαυμσια, τος πστοις δεικνων ξιγαστε. Ζως φιμενος, θαντου τς σαρκς, Χαρλαμπες νκρωσας, τς μπαθες κινσεις κα προσευχ, νεκρος ξανστησας, νυμνν τν ν πσ σε δοξσαντα . Θεοτοκον Παθν με κλονομενον, νανταις προσβολας Μτερ Θεο στερωσον, ς παθεας τξασα τν πηγν· πρς σ γρ κατφυγον, τν νθρπων τ μγα καταφγιον. Κανν β' Τν θεαν τατην κα πντιμον Πηγν σεων χοντες, τν κραν τν σεπτν σου Χαρλαμπες, θερμς προστρχομεν, τατα προσκνησιν νμοντες, κα τν Θεν μνοντες τν σ δοξσαντα. Μεγστην χριν πεληφας, θεθεν θλητ γενναιτατε, Μρτυς Χαρλαμπες· κραν τν σν γρ Κριος, τν αμτων κρνην σαφς εργσατο. Θεοτοκον Τ πρ ν σο τς Θετητος, σκνωσεν γν θεονμφευτε, κα ο κατφλεξε, τν σν νηδν παμμακριστε, δρσισε δ μλλον κα κατεφτισε. Καταβασα «Τν θεαν τατην κα πντιμον, τελοντες ορτν το Παμμκαρος, δετε τν πντιμον, κραν ατο σπασμεθα, κα τν δεινν τν λτρωσιν κομισμεθα».
 • 10. Κοντκιον χος δ' πεφνης σμερον Θησαυρν πολτιμον κκλησα, τν σν κραν κκτηται, ερομρτυς θλητ, τροπαιοφρε Χαρλαμπες· δι κα χαρει τν Κτστην δοξζουσα. Οκος Τν στερρν πλτην, κα Χριστο στρατιτην κα μγαν ν Μρτυσι, Χαραλμπη τν παννδοξον, συνελθντες εφημσωμεν· πρ Χριστο γρ κα τς ληθεας λαμπρς γωνσατο, κα τν ρθδοξον πστιν τρανς νεκρυξε, τν πλνην τν εδλων κατργησε, βασιλα παρανομτατον λεγξε, κα τν κραν τμθη, χαρων κα γαλλμενος· δι κα τν στφανον εληφε παρ τς δεξις το ψστου, κα συμπολτης γγλων γνετο. θεν κκλησα τν ρθοδξων, τοτου τν πντιμον κραν κατασπαζομνη, κα εφημαις καταστφουσα, κα πολλν δεινν κα νσων παλλαττομνη, χαρει τν Κτστην δοξζουσα. Συναξριον Τ Ι' το ατο μηνς, Μνμη το γου ερομρτυρος Χαραλμπους. Στχοι Κατηξιθης, Χαρλαμπες, κ ξφους Κα λαμπρτητος κα χαρς τν Μαρτρων. Τ δεκτ Χαρλαμπες, ν τμθης π λαιμν. Τ ατ μρ, ο γιοι Μρτυρες, Βπτος κα Πορφριος, ο τιμωροντες τν γιον Χαραλμπη, ξφει τελειονται. Τ ατ μρ, α πιστεσασαι γιαι τρες γυνακες ξφει τελειονται. Τ ατ μρ , Μνμη τν γων Μαρτρων κα Παρθνων, νναθ, Οαλεντνης, κα Παλου. Τ ατ μρ , Μνμη το ν γοις Πατρς μν ναστασου, ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως. Τ ατ μρ , Μνμη το σου Πατρς μν Ζνωνος. Τας τν γων σου πρεσβεαις, Θες, λησον μς. μν. δ ζ' Ο Παδες ν Βαβυλνι Προσομιλν τας βασνοις κα τ πυρ λιπαινμενος, θλοφρε Χριστο, ς χρυσου, βρυζτερος γγονας, κα ερν νθημα, ληθς χρημτισας. Τν προσευχν τ δρσ, παρανομοντων κμινος, κατεσβσθη Σοφ, κα ρσθης μελδν τ ποισαντι· Ελογητς ε Κριε, Θες τν Πατρων μν. Τ παρατσει τν θλων, δνδρον φνης ψκομον, συσκιζων πιστος, κ φλογδους μαρτας κραυγζοντας· Ελογητς ε Κριε, Θες τν Πατρων μν. Θεοτοκον τν χαρν δεξαμνη, ν τ πανγν νηδϊ σου, Θεοτκε γν, εφροσνης τν καρδαν μου πλρωσον, τ κατηφς δικουσα, τν παθν ειπρθενε. Κανν δετερος Οκ λτρευσαν τ κτσει νυμνομν σε βοντες, χαροις νδοξε Μρτυς Χαρλαμπες· τν θεαν κραν σου γρ , μν σ δεδρησαι, ς κρνην βρουσαν, πλοτον συλον, τν τς ψυχς εφρανοντα, τν πιστς σε δοξαζντων. Μεγαλνομεν τος θλους σου θεσπσιε, Μεγαλομρτυς Χριστο, κα τος γνας τος σος· εδλων σεβσματα γρ καταββληκας, κα κατργησας, τν τν δαιμνων παρσιν, παναοδιμε γενναως.
 • 11. ς φωστρ ειλαμπστατος ντειλεν, μν κρα σου, τς πλνης τς ζοφερς, κινδνων κα θλψεων μς ξαρουσα, νοσημτων τε, τν λεθρων εται, κα δωρεται τν γεαν. Θεοτοκον νατταλκεν μγας κα νσπερος, λιος πσι βροτος, κ τς νηδος τς σς, κα πντας φτισε φωτ τς γνσεως, τος κραυγζοντας· Ελογημνος Πναγνε, καρπς τς σς κοιλας. Καταβασα «Οκ λτρευσαν τ κτσει ο θεφρονες, παρ τν Κτσαντα, λλ πυρς πειλν· νδρεως πατσαντες, χαροντες ψαλλον· περμνητε, τν Πατρων Κριος, κα Θες ελογητς ε». δ η' κ φλογς τος σοις Τας οας τν αμτων τι σταζμενος, τν στιγμτων τ κλλει ραϊζμενος, τ νικητικ, επρεπς διαδματι, κεκαλλωπισμνος, Θε παρστης Μρτυς. Τν βασνων τ πλθη ο κατεκλυψαν, τν νδρεαν σου Μρτυς κα γενναιτητα, τν διωκτν, οκ μαρωσεν νστασις, σο τν λαμπροττην, θεφρον καρτεραν. ερες τε κα Μρτυς καταγνιστος, στρατιτης γενναος κα στλος σειστος, ρεισμα πιστν, σεβεας ντπαλος, ντως νεδεχθης, θεφρον θλοφρε. Θεοτοκον τ πντα ποισας θε βουλματι, βουληθες ν γαστρ σου κησεν χραντε , εσαντας μς, ναπλσαι βουλμενος, ν περυψομεν, ες πντας τος ανας. Κανν δετερος Παδας εαγες Μγας ρωγς τν ρθοδξων, κα στης κ τν κινδνων ναδδειξαι, πνσοφε Χαρλαμπες· κα γρ πντοτε, πντας τος προστρχοντας τ σεπτ κρ σου , κα λσιν τν κακν ατουμνους, κα περυψοντας, Χριστν ες τος ανας». στης ν σταδ το Σεβρου , στερμνιος ο περ δμας τις, στλος τ' περτρεπτος, νδοξε Χαρλαμπες, κα τν Χριστν κρυξας Θεν κα νθρωπον , κα λως οχ πκλινας Μκαρ, τας τν παλαμναων, θωπεαις θυμοβροις. Λσον τς σειρς μου τν πταισμτων, μνοντος τν κραν σου Χαρλαμπες, τν ε πηγζουσαν, νματα σεων, μπλακημτων φεσιν μο δωρομενος, δεινς τε πολτρωσιν νσου, σ μνολογοντι ες πντας τος ανας. Θεοτοκον δον ν κνθαις ερηκς σε, κα νθος ν τας κοιλσι τ πανεοσμον, κρνον τε πανσπιλον, Δσποινα Θενυμφε, σς Νυμφος νωθεν ν σο σκνωσε, κα κσμον εωδασε πντα, σ περυψοντα ες πντας τος ανας. Καταβασα «Παδας εαγες ν τ καμν, τκος τς Θεοτκου διεσσατο, ττε μν τυπομενος, νν δ νεργομενος, τν οκουμνην πασαν, γερει ψλλουσαν· Τν Κριον μνετε τ ργα, κα περυψοτε, ες πντας τος ανας». δ θ' Θεν νθρποις Ο πρ, ο ξφος λλ' οδ θνατος, ο διωγμς, ο θλψις, ο λιμς, οδ κνδυνος, ο βασνων παντοων πνοια, σχυσε τς γπης, ντως χωρσαι σε, το πεποιηκτος, θλητ ξιοθαυμαστε. Ξεσμος νχων, τος τς νεκρσεως, ποβαλν χιτνας, τας στολας τας ξ αματος, σεαυτν θλοφρε κσμησας· θεν σν παρρησ Μρτυς ττητε, πντων τ Δεσπτα, κα Θε χαρων παρστασαι.
 • 12. Χαρς κα θεας ντως λαμπρτητος, παρεκτικ μνμη σου τ κσμ ντειλε, τν παθν τν χειμνα δικουσα, πντας φωταγωγοσα, ν ορτζοντες, σχοημεν πταισμτων, λασμν τας κεσαις σου. Θεοτοκον Παθν κλυδνιον συνταρσσει με, κα τν κακν βυθζει τρικυμα Πανμωμε, κυβερντην Χριστν κυσασα, χερ μοι βοηθεας κτεινον σσν με, μνη προστασα, τν πιστς μακαριζντων σε. Κανν δετερος πας γηγενς παντες πιστο, τ κρ προσλθωμεν το σεπτο Μρτυρος, πντων· δεσπζων γρ, μεγστην χριν τατ παρσχετο· θεν λανει δαμονας, παει νοσματα, κα δωρεται, πσι τος προσψαουσιν, εεξαν κα σιν κα λεος. Γ κα ορανς , ξσταται σμερον π τος θαμασι, το μεγαλομρτυρος· δαιμνων στφη γρ κδικονται, κα τος νοσοσι δδοται σις το σματος, κα λοιμδης νσος καταπαεται, τ προσψασει τς κρας σου νδοξε. Στμεν ελαβς, ν οκ Θεο μν, κα προσκυνσωμεν, κραν τν σεβσμιον, τν ντως θεαν κα ξιπαινον, τν φοινιχθεσαν αματι το θεου Μρτυρος, κα τελοσαν θαματα παρδοξα, ς στεφθεσαν χειρ Παντοκρτορος. Θεοτοκον μνους παρ' μν, προσδχου Θενυμφε θεοχαρτωτε, Μτερ το Θεο μν, κα τν σν χριν ντιδεδρησο, τος ελαβς σε μλπουσιν μν τος δολοις σου, τν Χριστν δ, ν ρρτως ττοκας, μν λεων Κρη πργασαι. Καταβασα «πας γηγενς, σκιρττω τ πνεματι λαμπαδουχομενος, πανηγυριζτω δ, λων Νων φσις γεραρουσα, τν ερν πανγυριν, τς Θεομτορος, κα βοτω· Χαροις παμμακριστε, Θεοτκε γν ειπρθενε». ξαποστειλριον Γυνακες κουτσθητε νθως πυρσευμενος, τ πθ το Παντνακτος, τν περφανον φιν, νδρεως μκαρ καθελες, κα τραννον πνθρωπον, Σεβρον τν παρφρονα, λεγξας Χαρλαμπες, κα τν μισθν κομσω, παρ το πντων Δεσπτου. Θεοτοκον Μαρα καταφγιον, Χριστιανν τ καχημα, φλαττε σκπε σος δολους, κ πσης βλβης τρτους, κινδνων ξελο μς, τος πθ εφημοντς σε, κα πσης περιστσεως, τας σας πρεσβεαις χρωμνη, πρς τν Υν κα Θεν σου. Ες τος Ανους, στμεν Στχους δ' κα ψλλομεν τρα Στιχηρ Προσμοια, δευτεροντες τ πρτον. χος α' Τν ορανων ταγμτων Ο τς λλδος νν παδες δετε συνδρμετε , κα τν τιμαν κραν, κατασπσασθε πντες, το θεου Χαραλμπους, τν τν Χριστν ν σταδ κηρξασαν, κα πελγξασαν πλνην τν δυσσεβν, κα τν Κτστην μεγαλνασαν. Τος ορανοις γγλοις νν συνηρθμησαι, κα παρεστς Τριδι, τ γ Τρισμκαρ, ατν καθικετεεις πρ μν, τν ν πστει τιμντων σου, τν πανσεβσμιον κραν, κα τν δεινν, ατουμνων πολτρωσιν. Λαμπροφανς κα παννδοξος νατταλκεν, ν τ λλδι πσ, πανορτος μνμη, το θεου Χαραλμπους· δι περ λαμπρς, ορτζει κατχουσα, τν πανσεβσμιον κραν, τν τν Χριστν, ς Θενθρωπον κηρξασαν.
 • 13. Δξα... χος πλ. α' σπερ λβαστρον πλρες, τιμα σου κρα θεσπσιε, προχει ον τι μρον πολτιμον, τ ματα, τος τε πιστος εωδιζει θαυμασως, κα τος μετ πστεως ατ προσιντας, τν δεινν πντων εται, τν δυσδη τε πλνην, κα νσους παντοας· κα τν πανλην λοιμικν καταπαουσα, ερωσταν δωρεται πσι, κα ερνην κα μγα λεος. Κα νν ... Θεοτοκον χος πλ. α' Μακαρζομν σε, Θεοτκε παρθνε, κα δοξζομν σε ο πιστο κατ χρος, τν πλιν τν σειστον, τ τεχος τ ρρηκτον, τν ρραγ προστασαν, κα καταφυγν τν ψυχν μν. Δοξολογα μεγλη, κα πλυσις Δδοται δ κα γιον λαιον τος δελφος. ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ τ Τυπικ, κα κ τν Καννων γ' κα ς' δ πστολος Προκείμενον χος δ΄ Θαυμαστός Θεός ν τος γίοις ατο. Στχ. ν Έκκλησίαις ελογετε τόν Θεόν Πρς βραίους πιστολής Παύλου τό νάγνωσμα. Τκνον Τιμθεε, ν τ χριτι τ ν Χριστ ησο, κα κουσας παρ' μο δι πολλν μαρτρων, τατα παρθου πιστος νθρποις, οτινες κανο σονται κα τρους διδξαι. Σ ον κακοπθησον ς καλς στρατιτης ησο Χριστο. Οδες στρατευμενος μπλκεται τας το βου πραγματεαις, να τ στρατολογσαντι ρσ. ν δ κα θλ τις, ο στεφανοται, ν μ νομμως θλσ. Τν κοπιντα γεωργν δε πρτον τν καρπν μεταλαμβνειν. Νει λγω· δη γρ σοι Κριος σνεσιν ν πσι. Μνημνευε ησον Χριστν γηγερμνον κ νεκρν, κ σπρματος Δαυδ, κατ τ εαγγλιν μου, ν κακοπαθ μχρι δεσμν ς κακοργος· λλ' λγος το Θεο ο δδεται. Δι τοτο πντα πομνω δι τος κλεκτος, να κα ατο σωτηρας τχωσι τς ν Χριστ ησο μετ δξης αωνου. Εαγγλιον κατ ωννην Επεν Κριος τος αυτο μαθητας· Τατα ντλλομαι μν, ϊνα γαπτε λλλους. Ε κσμος μς μισε, γινσκετε τι μ πρτον μν μεμσηκεν. Ε κ το κσμου τε, κσμος ν τ διον φλει· τι δ κ το κσμου οκ στ, λλ' γ ξελεξμην μς κ το κσμου, δι τοτο μισε μς κσμος. Μνημονεετε το λγου ο γ επον μν· οκ στι δολος μεζων το κυρου ατο. ε μ δωξαν, κα μς διξουσιν· ε τν λγον μου τρησαν, κα τν μτερον τηρσουσιν. λλ τατα πντα ποισουσιν μν δι τ νομ μου, τι οκ οδασι τν πμψαντ με. Ε μ λθον κα λλησα ατος, μαρταν οκ εχον· νν δ πρφασιν οκ χουσι περ τς μαρτας ατν. μ μισν κα τν πατρα μου μισε. Ε τ ργα μ ποησα ν ατος οδες λλος πεποηκεν, μαρταν οκ εχον· νν δ κα ωρκασι κα μεμισκασι κα μ κα τν πατρα μου. λλ' να πληρωθ λγος γεγραμμνος ν τ νμ ατν, τι μσησν με δωρεν. ταν δ λθ παρκλητος ν γ πμψω μν παρ το πατρς, τ Πνεμα τς ληθεας, παρ το πατρς κπορεεται, κενος μαρτυρσει περ μο· κα μες δ μαρτυρετε, τι π' ρχς μετ' μο στε. Τατα λελληκα μν να μ σκανδαλισθτε. ποσυναγγους ποισουσιν μς· λλ' ρχεται ρα να πς ποκτενας μς δξ λατρεαν προσφρειν τ Θε. Κοινωνικν Ες μνημσυνον ανιον σται Δκαιος. λληλοια.