Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Професіонал №2, 2015

303 views

Published on

Для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Професіонал №2, 2015

  1. 1. Управління культури, туризму і охорони культурної спадщини ЦБС Солом’янського району м.Києва Для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників БІБЛІОГРАФІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ Випуск 2 (2015) Київ – 2016
  2. 2. Бібліомайстер. Для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників : бібліографічний бюлетень. Випуск № 2 / ЦРБ імені Ф. Достоєвського; укл. О. Кузнецова. – К., 2016. – с. Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань у другому півріччі 2015 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням потреб працівників бібліотек ЦБС Солом’янського району м.Києва. Документи згруповано в логічній послідовності. В розділах описи статей розташовані в алфавітному порядку. Назви розділів не є сталими і в наступних випусках можуть змінюватися і доповнюватися. Бібліографічні описи статей здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Посібник може бути корисним бібліотечним працівникам, викладачам і студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Джерела інформації:  Бібліотечна планета  Бібліотечний форум України  Дивослово  Шкільна бібліотека Укладач: О.Кузнецова Відповідальна за випуск: О.Кузнецова Телефон для довідок: 243-74-89 Вул. Освіти, 14-А E-mail: library1@ukr.net © ЦРБ імені Ф.Достоєвського, м. Київ, 2016 Зміст БІБЛІОТЕКА В ПРАВОВОМУ ПОЛІ ..........................................................................3 НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ....................................3 БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО .................................................................................................3 ТЕХНОЛОГІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇРОБОТИ.................................................................3 БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК ...............................5 УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ. БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ...........5 БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ...............................5 БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ.................................................................................................6 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ........................6 АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ.................................................7 ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ ............................................................7 РЕКЛАМА БІБЛІОТЕКИ ..................................................................................................8 ТВОРЧІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ...........................................................................................8 З ДОСВІДУ РОБОТИ ..........................................................................................................9 ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ .........................................................................10 САМООСВІТА.....................................................................................................................10 БІБЛІОТЕЧНА ПЕДАГОГІКА......................................................................................11 МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК...............................................................11 ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ БІБЛІОТЕК ........................................................................12 ВИДАНІ ПОСТАТІ КУЛЬТУРИ: НАУКОВІ РОЗВІДКИ ..................................12 ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ............................................................................................12 КНИГИ - ЮВІЛЯРИ ..........................................................................................................13 НОВІ КНИГИ В БІБЛІОТЕКАХ...................................................................................14
  3. 3. БІБЛІОТЕКА В ПРАВОВОМУ ПОЛІ Красовицький, О. До питання реформ у бібліотечній галузі / О. Красовицький // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 25-27. НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ Задоволені користувачі – успішна бібліотека // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 20-21. Кодекс етики бібліотекаря // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 10. – С. 15-16. Маніфест Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 48-50; Шкільна бібліотека. – 2015. - № 9. – С. 18- 20. Президія Української бібліотечної асоціації 7 липня 2015 року прийняла Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах кризи», у якому представлено бачення місії та ролі бібліотек, їхньої цінності для українського суспільства, яке наразі долає кризові явища та впроваджує реформи. Минуле, сьогодення, майбутнє // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 9. – С. 16-17. Про базові цінності асоціації, досягнення УБА, перспективи діяльності та стратегію розвитку. Положення про членство в Українській бібліотечній асоціації // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 10. – С. 12-13. Правила користування електронними читанками (рідерами) у бібліотеці : Рекомендовано Президією УБА, протокол № 2 від 04.04.2013 р. // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 16-17. Презентація нових бібліотечних послуг // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 18-19. Форум «Бібліотека – громада: відкритий простір»: підбиваємо підсумки проекту // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 51. 17-18 серпня 2015 року в Національній парламентській бібліотеці України (м. Київ) Українська бібліотечна асоціація провела Форум «Бібліотека – громада: відкритий простір», що мав на меті продемонструвати найкращий досвід реалізації однойменного проекту за фінансової підтримки Фонду «Монсанто». Як стати членом Української бібліотечної асоціації? // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 10. – С. 14. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО Чуканова, С. Значение информологии как дисциплины при профессиональной подготовке будущих библиотекарей в вузах США / Светлана Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 4-6. ТЕХНОЛОГІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ Активні (масові) форми роботи з читачами різних вікових категорій / укладачі: О. М. Литвин, Л. П. Соляник, М. П. Зніщенко // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 29-38. – (За методико-практичними матеріалами «Бібліотечні форми і методи роботи з читачами різних вікових категорій»). - Тематична вкладка. Матвійчук, О. Бібліоігри / О. Матвійчук // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 7. – С. 2-4. В статті представлено орієнтовний перелік і пояснення найбільш часто використовуваних літературно-бібліотечних ігор. Жигунова, Л. Організація масової роботи шкільних бібліотек / Л. І. Жигунова // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 26-29.
  4. 4. БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК Довгань, А. Издания искусствоведческой тематики как составляющая документного ресурса научной библиотеки Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств / Алексей Довгань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 24-27. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ. БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Кривоносова, О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек / Олена Кривоносова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 7-10. БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Вербова, В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення науково- педагогічних досліджень Національної академії педагогічних наук України / Віта Вербова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 28-31. У статті аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового розповсюдження інформації в Україні та в зарубіжних країнах. Висвітлено результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського з впровадження системи вибіркового розповсюдження інформації для інформаційно-бібліографічного забезпечення індивідуальних та групових абонентів. Окреслено перспективи діяльності бібліотеки у цьому напрямі. Грищенко, Т. Співпраця відділу документів іноземними мовами Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки з волонтерами різних країн світу / Тетяна Грищенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 22-23. Лобода, Г. Молодіжна толока: «Бібліотека єднає молодь». Пізнавально, захопливо, корисно / Ганна Лобода // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 32-33. Пономаренко, С. «Арт-резиденція у бібліотеці» / Світлана Пономаренко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 34-35. Тертилова, А. Бібліотерапія як напрямок роботи сучасного бібліотекаря // Анжеліка Тертилова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 36-38. БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ Титаренко, Я. Проекти IREX/Україна в 2015 – 2016 рр.: будуємо нові мости / Я. Титаренко // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 29-30. Шкира, О. Космічна Україна у стінах університетської бібліотеки / О. І. Шкира // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 39-41. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК Вилегжаніна, Т. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності публічних бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 4-6. Молчанова, С. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах / Світлана Молчанова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 39-43. Мета статті – визначити і теоретично обґрунтувати роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів студентської молоді в сучасних умовах. У статті також представлені результати проведеного анкетування з метою з’ясування громадянсько-патріотичної позиції та цивілізаційного визначення студентів. Представлено досвід роботи наукової бібліотеки
  5. 5. Хмельницького національного університету, розглядаються можливості вдосконалення сучасних форм виховання молоді. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ Любаренко, Л. Нові інформаційні технології в публічних бібліотеках України (за результатами загальнодержавного дослідження, проведеного НПБУ в 2014-2015 рр.) / Л. Любаренко // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 9-14. Янюк, С. Моніторинг відвідування бази даних «Періодика» електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / Світлана Янюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 16-21. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕКАХ Біла, Л. Нові можливості бібліотек ВНЗ ІІІ-IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів у сучасному інформаційному просторі / Людмила Біла // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1 – С. 11-13. У статті проаналізовано представлення бібліотек ВНЗ ІІІ-IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, які входять до складу мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, у світовій глобальній мережі та соціальних медіа. Малиш, О. Онлайн-ігри в бібліотеках: теорія та практика / Ольга Малиш, Тетяна Грищенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 14-15. Стаття пропонує досвід проведення онлайн-ігор у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці спільно з Запорізькою обласною бібліотекою для юнацтва ім. Б. Лавреньова та Харківською гімназією № 178 «Освіта», які єднають не лише молодих читачів з різних міст, а й бібліотекарів у процесі проведення спільних інноваційних проектів. РЕКЛАМА БІБЛІОТЕКИ Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки / Л. Залевська // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 19-20. ТВОРЧІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ Бардашевська, А. Медіа-освіта: бібліотечна складова / А. І. Бардашевська // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 4-5. Набуття сучасною дитиною навичок орієнтування в інформаційному й медійному просторі є завданням актуальним, першочерговим. Світовий досвід демонструє активну позицію бібліотек у розбудові системі медіа-освіти. До цього процесу долучаються і бібліотеки України. Деменнікова, Т. Бібліотечно-інформаційна грамотність – складова інформаційної культури студента / Т. В. Деменнікова // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 35-38. Дидманидзе, Н. Библиотечный медиацентр / Нанули Дидманидзе // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 25. Лахнова, Р. Життя для книги і для читача // Р. І. Лахнова // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 20-22. Чайківська, Н. Нові можливості, нові ідеї, нова якість обслуговування / Н. А. Чайківська // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 6-9. Прокопчук, О. Розкриваємо, розвиваємо, творимо разом / О. В. Прокопчук, А. М. Томило, Н. Ф. Вавіліна // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 10-13. Сагач, Г. Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою / Г. М. Сагач // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 42-56. Програма акторського елективного спецкурсу з медіа освітнім компонентом для учнів 9 (10, 11) класів загальноосвітніх навчальних закладів.
  6. 6. Співак, І. Використання соціальної мережі «ВКонтакті» у роботі шкільної бібліотеки / І. М. Співак // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 29-30. Чорна, І. Буккросинг. Світ мандруючих книг / І. В. Чорна // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 31-32. Чорна, І. Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості учнів / І. В. Чорна // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 17-19. Швирид, Г. Бібліотека на допомогу школі / Г. Швирид // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 8. – С. 23-24. З ДОСВІДУ РОБОТИ Калініна, Н. Три літери, за якими сховалося життя / Наталія Калініна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 2-3. Стаття присвячена питанням роботи публічних бібліотек з вимушено переселеними особами, а також представлено досвід роботи Запорізької міської бібліотеки-філії № 10 ім. Т. Шевченка з читачами, які мають статус ВПО. Кравченко, С. Збирання та оцінювання даних статистики в галузі культури в країнах ЄС / С. Кравченко // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 16-19. Нікіфоренко, Л. Бібліотечна кухня. Рецепти від успішних сучасних бібліотек / Л. Нікіфоренко // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 9. – С. 21-29; № 10. – С. 17-21. Новакова, С. Інформаційно-методичний центр навчального закладу / С. В. Новакова // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 10. – С. 31-34. Панюта, Г. Полтавські зустрічі: популяризуємо українську книгу / Г. Панюта // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 22-24. Пірус, Т. Як подружити дитину з книгою / Т. П. Пірус // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 9. – С. 43-49. Шамрай, Л. Бібліотека ХХІ століття / Л. Є. Шамрай // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 42-43. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ Коротун, Н. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора / Н. Коротун // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 20-21. Читательский интерес // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 45-47. – (За матеріалами збірника Я. Шафир «Очерки психологии читателя»). САМООСВІТА Жигунова, Л. Незвичайна форма масової роботи / Л. І. Жигунова // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 11. – С. 44. Аукціони бувають різними за тематикою, проводяться для учнів однієї вікової групи. Форма проведення – гра. Клочек, Г. Мистецтво сторітелінг в сучасній педагогічній риториці / Григорій Клочек // Дивослово. – 2015. - № 7-8. – С. 39- 45; продовж. № 9. – С. 28-30. Лімборський, І. Сентименталізм в українській літературі / Ігор Лімборський // Дивослово. – 2016. - № 12. – С. 48-55. Автор статті розглядає стиль сентименталізму в українській літературі, який охопив усі три літературні роди, культивуючи жанри, в яких найпослідовніше виявляється внутрішній світ героя: елегію, пісню, сонет, баладу, повість, оповідання, етнографічно-побутову драму. Харчук, Р. Українська історія в Кирило-Мефодіївському братстві / Роксана Харчук // Дивослово. – 2015. - № 12. – С. 32-40. У статті розглянуто уявлення учасників Кирило-Мефодіївського братства про українську історію. Авторка доходить висновку, що поряд із українською мовою українська історія перетворилася в
  7. 7. колі братства на маркер національної ідентичності й підвалину політичних прагнень українців. БІБЛІОТЕЧНА ПЕДАГОГІКА Бондаренко, А. Спогади, що приносять радість! / А. Бондаренко // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 11-12. – Тематична вкладка. Книги та правило мільйонерів // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 11. – С. 13-14. – (За матеріалами бібліотечного блогу для молоді Тернопілля). - Тематична вкладка. Матвєєва, О. Виставкова робота в бібліотеці / О. О. Матвєєва // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 22-24. – Тематична вкладка. Матвєєва, О. Індивідуальна робота з користувачами бібліотеки / О. О. Матвєєва // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 15-21. – Тематична вкладка. Матвєєва, О. Креативні заходи для молоді в бібліотеці / О. О. Матвєєва // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 25-28. – Тематична вкладка. Матвійчук, О. Книга – читання - читач / О. Є. Матвійчук // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 1-6. – Тематична вкладка. Саричева, М. Читання – лікування, або Як зцілює бібліотерапія? / М. В. Саричева // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 7-8. – Тематична вкладка. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК Григорян, А. Професійний конкурс методистів і бібліографів публічних бібліотек Півдня України / Арсен Григорян // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 44-47. У статті розглядаються передумови створення та методика організації Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України. За результатами трьох конкурсів (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 років) висвітлюються творчі доробки методистів і бібліографів бібліотек – учасниць конкурсу (Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних). Зокрема, підкреслюється потенціал центральних міських та районних бібліотек у розвитку бібліографічної та методичної справи на Півдні України. ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ БІБЛІОТЕК Довгань, М. Скарбниця книжкової мудрості (Чернівецькій ОУНБ ім. Михайла Івасюка – 75 років) / М. Довгань // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 32-34. Зворський, С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки України (лютий 1917-го – 1991 р.) / С. Зворський // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 6-9. Цимбал, В. Бібліотека Буковинського державного медичного університету як важлива складова системи підготовки майбутніх лікарів / В. Цимбал // Бібліотечна планета. – 2015. - № 4. – С. 15-16. ВИДАНІ ПОСТАТІ КУЛЬТУРИ: НАУКОВІ РОЗВІДКИ Глибицкая, С. Основатель харьковской университетской школы библиографов Х. С. Надель (1905-1968): к 110-летию со дня рождения / Светлана Глибицкая // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. - № 1. – С. 58-60. ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ Девдера, К. «Дозвольте познайомити: містер Лишега» / Катерина Девдера // Дивослово. – 2015. - № 11. – С. 57-62. Дем’яненко, С. «Яке то щастя, коли сонце сходить» / Світлана Дем’яненко // Дивослово. – 2015. - № 11. – С. 22-26.
  8. 8. Стаття знайомить з творчістю українського письменника Анатолія Самойленка. Мельників, Р. Югурта, мурашиний король : З нагоди ювілею Майка Йогансена / Ростислав Мельників // Дивослово. – 2015. - № 10. – С. 40-45. Панченко, В. Хутір з ім’ям «Надія» / Володимир Панченко // Дивослово. – 2015. - № 7-8. – С. 52-60. Про Івана Тобілевича. Поліщук, Н. Цвіт нашої нації / Наталія Поліщук // Дивослово. – 2015. - № 9. – С. 22-27. Стаття розповідає про долі представників Розстріляного Відродження: Михайля Семенка, Василя Еллана-Блакитного, Майка Йогансена, Павла Филиповича, Михайла Драй-Хмари, Євгена Плужника. Радчук, В. Осягти Шевченка / Віталій Радчук // Дивослово. – 2015. - № 9. – С. 31-34. Сиротенко, В. Таборові мотиви у творчості поетів-донбасівців Василя Стуса, Миколи Руденка та Івана Світличного / Валерій Сиротенко // Дивослово. – 2015. - № 9. – С. 56-60. Тарнашинська, Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості / Людмила Тарнашинська // Дивослово. – 2015. - № 10. – С. 46-54. КНИГИ - ЮВІЛЯРИ «Безсмертному Піноккіо – від вдячних читачів» : До 135-річчя казки К. Коллоді «Піноккіо» // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 32-34. Білоус, П. Для чого було створено «Слово про Ігорів похід» / Петро Білоус // Дивослово. – 2015. - № 9. – С. 46-50. Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно… : До 60- річчя повісті О.Довженка «Зачарована Десна» // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 30-31. Веселі шибеники Астрід Ліндгрен, або За що люблять Карлсона? : До 70-річчя повісті «Пеппі Довгапанчоха», 60-річчя – «Малий і Карлсон, що живе на даху» та 45-річчя – «Пригоди Еміля із Льонеберги» // Шкільна бібліотека. – 205. - № 9. – С. 32-34. Не тільки про війну… : До 45-річчя повісті В. Бикова «Сотников» // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 35-38. Сулима, М. Книжка з «Чорнобильської бібліотеки» / Микола Сулима // Дивослово. – 2015. - № 9. – С. 61-63. Про книгу Світлани Йовенко «Любов під іншим місяцем». Рудий, хвостатий і дуже хитрий : До 125-річчя казкової поеми Івана Франка «Лис Микита» // Шкільна бібліотека. – 2015. - № 10. – С. 24-26. Так хто ж він, капітан Немо? : До 145-річчя роману Ж. Верна «20000 льє під водою» // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 10. – С. 27-28. НОВІ КНИГИ В БІБЛІОТЕКАХ Знайомство з новинками / Шкільна бібліотека. – 2015. - № 9. – С. 37-38. Про книгу Івана Андрусяка «Закоханий бурундук та інші розбишацькі історії». Знайомство з новинками / Шкільна бібліотека. – 2015. - № 11. – С. 41. Про книгу Олега Чаклуна «Банка варення».

×