SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Всеукраїнський конкурс програм профільних таборів (змін)
для учнівської молоді віком від 12 до 16 років
(Програма наметового табору обласної навчально-польової експедиції
учнівської молоді „ЮНЕКО” )
Дужук Сніжана Андріївна,
керівник гуртків-методист
комунального закладу
„Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради
РІВНЕ-2015
ЗМІСТ
1. Програма обласної навчально-польової
експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО”
2. Система роботи літньої обласної
навчально-польової експедиції учнівської
молоді „ЮНЕКО”
3. Поради щодо організації дозвілля учнівської молоді в наметових
таборах
4. Додатки
Навчальна програма з позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму
Обласна навчально-польова експедиція учнівської молоді „ЮНЕКО”
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Особливістю програми є поєднання активного відпочинку на природі з
біологічною та екологічною освітою. Програму адаптовано до умов
наметового табору.
Робота експедиції розрахована на проведення досліджень
біорізноманітття на території природно-заповідного фонду.
Цільова аудиторія – учні 8–10 класів.
Основна мета: зацікавити учнів біологічними дослідженнями в
природі, сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості, формувати
свідоме ставлення до природи і сприяти творчій самореалізації дітей.
Термін проведення: червень – липень (щорічно).
Тривалість: 10–12 днів.
Кількісний склад учасників експедиції: 20–30 учнів, 4–6 педагогів,
4–8 науковців.
Завдання експедиції:
 закріпити знання у галузі ботаніки, зоології, лісознавства;
 надати можливість ознайомитись на практиці з методиками
дослідження флори і фауни;
 сформувати навички здорового способу життя та виживання в
природі;
 знайомство з традиціями та історією Рівненського Полісся.
Форма проведення: наметовий табір.
Місце проведення: науковий еколого-освітній стаціонар Рівненського
природного заповідника (Рівненська область, Володимирецький район, озеро
Біле).
Психологічний мікроклімат в наметовому містечку сприяє створенню
атмосфери саморозвитку учнів, їх професійному самовизначенню та
самореалізації.
Експедиція передбачає: лекційні, лабораторні форми навчання,
проведення майстер-класів, практичних досліджень та самопідготовку учнів,
тематичні екскурсії.
Для учасників експедиції знання – це не самоціль, а можливість
досягнути певного результату. Екологічна компетентність учнів виявляється
в систематичному прийнятті рішень щодо врахування наслідків своєї
поведінки для навколишнього середовища.
Табір-експедиція сприяє розвитку важливих життєвих соціальних
компетенцій підлітків, таких як:
- здатність до співпраці;
- вміння розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях;
- навички взаєморозуміння;
- активна соціальна позиція;
- комунікативні навички;
- мобільність (у різних соціальних умовах);
- вміння визначати особисті ролі в суспільстві.
Програма „ЮНЕКО” є комплексною та враховує всі види діяльності
дитини в процесі відпочинку. Важливим компонентом виховної програми є
дослідницька діяльність в польових умовах спільно з науковцями. До роботи
у таборі залучаються наукові працівники та аспіранти Київського
політехнічного інституту „Національний технічний університет України”;
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національного
Ботанічного саду ім. Гришка НАН України, Рівненського природного
заповідника.
Авторські школи, які працюють під час табору:
 „Школа слідопита” (вивчення тваринного світу за допомогою непрямих
способів обліку хребетних).
 „Школа фотонатураліста” (організація фото і відео зйомки в природі).
 „Школа юного орнітолога” (обліки птахів, кільцювання, методика
дослідження гнізд на значній висоті).
 „Школа юного пасічника” (традиції колодкового бджільництва,
біологія бджіл).
 „Школа виживання”.
Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. Кожен день в
експедиції тематичний. Перша половина дня присвячена екскурсіям та
радіальним виходам, друга – практичним заняттям та майстер-класам на
території наметового містечка. На початку експедиції учні отримують
щоденник, який містить короткий опис методів збору інформації, данні про
місце проведення досліджень, сторінки для записів.
Учасники експедиції мають можливість відпочити на пляжі Білого
озера, стати учасниками концертів, спортивних змагань, конкурсів та
розвиваючих ігор.
Контроль за засвоєнням програми учасниками експедиції здійснюється
у формі відео-вікторини, також перевіряється якість ведення зошитів.
Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться
індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці дослідницьких
робіт для участі в обласних та всеукраїнських конкурсах еколого-
натуралістичного спрямування. Учні працюють над індивідуальними
проектами, збирають матеріал для своїх дослідницьких робіт.
Експедиція сприяє професійному визначенню учнів, детально
знайомить з професіями зоолога, ботаніка, ентомолога, лісника, гідробіолога,
хіміка, пасічника.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Кількість годин
Тривалість
теоретичних Практичних
(в тому
числі
екскурсій)
Вступ. Природно заповідний
фонд
2 - 1 день
Розділ 1. Охорона природи.
Екологічна просвіта.
2 4 1 день
Розділ 2. Екологічна стежка 1 5 1 день
Розділ 3. Ботанічні дослідження
в природі
2 5 1 день
Розділ 4. Тваринний світ
Рівненського Полісся
2 5 1 день
Розділ 5. Орнітофауна
Рівненського природного
заповідника
2 5 1 день
Розділ 6. Ентомофауна
Рівненського природного
заповідника
2 4 1 день
Розділ 7. Гідробіологічні
дослідження. Біоіндикація
3 3 1 день
Розділ 8. Основи лісознавства 2 3 1 день
Розділ 9. Традиції колодкового
бджільництва
2 4 1 день
Підсумки. Науково-практична
конференція учнів
2 - 1 день
Разом 24 38 11 днів
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО”
19 – 29 червня 2015 року
19 червня 2015 року
День приїзду
9.00–9.30 Збір учасників експедиції в
комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради
9.30–13.00 Переїзд до наукового еколого-освітнього стаціонару
Рівненського природного заповідника (озеро Біле, Володимирецький район)
13.00–14.00 Обід
14.00–16.00 Облаштування наметового містечка. Інструкції з техніки безпеки.
16.00–17.30 Відпочинок на пляжі
17.30–18.00 Ознайомлення з режимом роботи експедиції. Об’єднання у
робочі групи.
18.30–19.30 Вечеря
20.00–21.00 Відкриття обласної навчально-польової експедиції „ЮНЕКО”.
Бесіда „Природно-заповідний фонд України. Рівненський природний
заповідник”
21.00–22.00 Вечір знайомств
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
20 червня 2015року
День охорони природи
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–10.00 Школа виживання в природі. Бесіда „Гігієна – запорука здоров’я”
10.00–11.30 Відпочинок на пляжі
12.00–12.30 Бесіда „Озеро Біле – перлина Полісся”. Легенди про озеро Біле.
12.30–13.00 Вікторина „Цікаве природознавство”
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–17.00 Відпочинок на пляжі/Вільний час
17.00–18.30 Тренінг „Створення об’єктів природно-заповідного фонду”.
Розробка проектів „Збережемо для нащадків!”
18.30–19.30 Вечеря
20.00–21.00 Презентація проектів „Збережемо для нащадків!”
21.00–22.00 Школа виживання в природі. Майстер-клас „Орієнтування на
місцевості”. Практична робота „Робота з картографічним матеріалом”
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
21 червня 2015 року
День ботаніки
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–10.30 Відпочинок на пляжі
11.00–11.30 Лабораторна робота „Гербаризація трав’янистих рослин”
11.30–12.15 Практична робота „Збір матеріалів для гербаріїв”
12.15–12.45 Школа фотонатураліста. Майстер-клас „Правила фотогра-
фування рослин для фотогербаріїв”
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–16.00 Відпочинок на пляжі/Вільний час
16.30–17.30 Ботанічна екскурсія. Самостійна робота „Збір матеріалів для
гербаріїв. Камеральна обробка матеріалів”. Звіт про виконання завдань
17.30–18.15 Еко-квест „Поле чудес”
18.30–19.30 Вечеря
20.00–21.00 Бесіда „Рослинний світ Рівненського природного заповідника.
Збереження рослинного світу”
22.00–22.30 Гра „Що я знаю про світ, який мене оточує”
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
22 червня 2015 року
День зоології
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–11.00 Екскурсія „Тваринний світ Білоозерського масиву”
11.30–13.00 Відпочинок на пляжі
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–16.30 Відпочинок на пляжі/Вільний час
17.00–18.15 Практична робота „Видовий склад, біологія та екологічні
особливості ентомофауни Білоозерського лісництва”. Перевірка ловчих
канавок. Визначення комах за визначником. Звіт про виконання завдань
18.30–19.30 Вечеря
20.00–21.30 Школа слідопита. Бесіда „Методи обліку ссавців. Непрямий
облік тварин”. Тренінг „Про що розкажуть сліди?”
22.00-22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
23 червня 2015 року
День орнітології
7.00 Підйом. Гігієнічні процедури
7.30–8.30 Заняття орнітошколи. Облік птахів
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–11.30 Відпочинок на пляжі
11.30–12.30 Робота в малих групах. Підготовка до інсценізація екологічної
казки
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–16.00 Відпочинок на пляжі
16.00–17.00 Майстер клас „Ландшафтний підхід до вивчення птахів”
Практична робота „Вивчення просторової організації населення птахів”
17.00–17.30 Практична робота „Визначення птахів за співом”
17.30–18.30 Майстер-клас „ Майстер-клас „Кільцювання птахів”
18.30–19.30 Вечеря
20.00–22.00 Екологічне лото „Твої сусіди по планеті”. Відеофільм
„Рівненський природний заповідник”
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
24 червня 2015 року
День ентомології
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–11.00 Ентомологічна екскурсія. Практична робота „Ентомологічні
дослідження в польових умовах”
11.30–12.00 Відпочинок на пляжі.
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–17.00 Відпочинок на пляжі/Вільний час
17.00–17.30 Бесіда „Комари: систематика, поширення, екологія, фізіологія,
генетика і засоби боротьби”
17.30–18.15 Інтерактивна гра „Хвилинка ерудита”та кільцювання птахів
18.30-19.30 Вечеря
20.00–21.00 Фестиваль екологічних театрів
21.30– 22.00 Майстер-клас „Ентомологічні дослідження нічної фауни”
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
25 червня 2015 року
День охорони водних ресурсів
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–11.00 Екскурсія „Водойма, як цілісна екологічна система. Гідрологічні
та гідрохімічні особливості різнотипних водойм”
11.00–12.30 Практична робота „Визначення хімічного складу води водних
об’єктів різних типів на території Білоозерського лісництва”
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–16.30 Відпочинок на пляжі/Вільний час
17.00–18.15 Школа виживання в природі. Майстер-клас „Виготовлення
фільтрів для води з підручних матеріалів”
18.30–19.30 Вечеря
20.00–21.30 Майстер-клас „Надання першої допомоги постраждалим”
21.30–22.00 Бесіда „Значення води в житті людини. Сучасні методи
водопідготовки”
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
26 червня 2015 року
День лісознавства
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–10.30 Відпочинок на пляжі
11.00–12.00 Практична робота „Біологічні виміри наземного покриву”.
Складання морфолого-біологічних описів деревних та трав’янистих рослин
місцевої флори, визначення їх за допомогою визначника”
12.00–13.00 Школа виживання в природі. Бесіда „Здорове харчування”
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–16.00 Відпочинок на пляжі.
16.30–17.30 Еко-квест „Ключ від таємничого форту”
17.30–18.15 Школа фото натураліста. Майстер-клас „Природа в об’єктиві.
Етика фотографа-натураліста”
18.30–19.30 Вечеря
20.00–21.00 Відеофільм „Фауна Рівненського природного заповідника”
21.00–22.00 Вікторина „ Що росте у лісовому домі?"
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
27 червня 2014 року
День екологічної стежки
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–12.00 Екскурсія екологічною стежкою „Білоозерські бори”
12.00–13.00 Робота в малих групах. Підготовка до інсценізація екологічної
казки
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–16.00 Відпочинок на пляжі
16.00–17.30 Робота з щоденниками
17.30–18.15 Екологічні ігри
18.30–19.30 Вечеря
20.00–21.00 Фестиваль екологічної творчості молоді „Свіжий вітер”.
Екологічна казка
21.00–22.30 Відеофільм „Бобри”
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
28 червня 2014 року
День краєзнавства
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
9.30–10.30 Відпочинок на пляжі
10.30–12.30 Екскурсія „Бортництво – традиційний Поліський промисел”
(с. Рудка, садиба Лебедюка Петра)
13.00–14.00 Обід
14.00–15.00 Тиха година
15.00–16.00 Відпочинок на пляжі
16.00–17.00 Анкетування-опитування серед відпочиваючих „Що ти знаєш
про Рівненський природний заповідник?”
17.00–18.15 Школа фото натураліста. Майстер-клас „Туристична фотографія,
фотографування для видавництв”
18.30–19.30 Вечеря
20.00–22.00 Підведення підсумків. Нагородження активних учасників. Вечір
талантів.
22.00–22.30 Гігієнічні процедури
22.30 Відбій
29 червня 2014 року
День від’їзду
7.30 Підйом. Гігієнічні процедури
8.00 Ранкова зарядка
8.30–9.00 Сніданок
9.00–11.00 Учнівська науково-практична конференція
11.00–13.00 Згортання наметового містечка
13.00–14.00 Обід
14.00–17.00 Від’їзд
Перелік екскурсій:
- ознайомча екскурсія в музей Рівненського природного заповідника (м.
Сарни);
- екскурсія екологічною стежкою „Білоозерські бори”;
- оглядова екскурсія „Рекреаційна зона Білоозерської ділянки
Рівненського природного заповідника”;
- біологічна екскурсія „Навколо Білого озера”;
- екскурсія в народний музей села Озірці;
- екскурсія „Традиційне бджільництво Поліського краю” (хутір Калінки
та садиба Петра Лебедюка).
Перелік групових та масових заходів за програмою:
1. Лінійка відкриття табірної зміни;
2. Станційна гра для знайомства дітей у групах;
3. Спортивні змагання (волейбол, пляжний футбол, водне поло) між
учасниками табору та відпочиваючими реабілітаційного оздоровчого
центру „Біле озеро”;
4. Інсценізація екологічної казки
5. Інтелектуальна гра „Брейн-ринг”;
6. Екологічна акція серед відпочиваючих “Що ви знаєте про Рівненський
природний заповідник?”
Очікувані результати
По завершенні експедиції учні повинні
знати:
 видове різноманіття тварин і рослин району Білоозерського лісництва
Рівненського природного заповідника;
 систематичні групи тварин;
 види тварин і рослин Рівненщини, занесені до Червоної книги України;
 українські та окремі латинські назви видів рослин і тварин
Білоозерського лісництва Рівненського природного заповідника;
 основні методи польових досліджень;
 основні методи польових флористичних і геоботанічних досліджень;
 основні життєві форми та екологічних груп тварин і рослин
Рівненського Полісся;
 основну зоологічну термінологію і символіку ботаніки, зоології ,
гідробіології, лісівництва;
 питання раціонального використання та охорони різноманіття.
Вміти:
 працювати з визначниками тварин і рослин;
 проводити фенологічні спостереження;
 визначати видову приналежність тварин і рослин, робити
морфологічний опис;
 визначати вид птаха за співом;
 визначати склад води у водоймах за допомогою портативної
лаюораторії;
 гербаризувати рослини;
 закладати вегетаційні та польові досліди, фіксувати і інтерпретувати
результати експериментів.
Набути навичок:
 основних методів польових досліджень;
 визначення та опису тварин і рослин;
 володіння технікою збору, прийомами фіксації біологічних об'єктів,
 закладання гербаріїв;
 володіння методами морфологічного опису і визначення рослин і
тварин за визначниками;
 володіння методами визначення хімічного складу води;
 навичками самостійної дослідницької роботи в польових
умовах, натуралістичної роботи та природоохоронної
діяльності.
ІІ. Система роботи літньої обласної навчально-польової експедиції
учнівської молоді „ЮНЕКО”
Виховна система наметового табору експедиції ґрунтується на
природному розвитку молодих людей та створює сприятливе середовище, що
відповідає потребам підлітків в дії (ризикувати, долати труднощі); бажанню
досліджувати, експериментувати і відкривати; винахідливості; потребі
відчувати себе визнаним, шанованим і оціненим як особистість; потребі
вибудовувати тісні взаємовідносини; прагненню зрозуміти будову
Під час проведення експедиції одним із важливих завдань керівника є
формування в учнів культури природокористування та відповідального
ставлення до природи. Крім того, така виїзна форма навчання спонукає
школяра до емоційного сприймання та осмислення об’єктів та явищ
довкілля, що відповідає мотиваційно-ціннісній складовій екологічної
компетентності учнів.
Важливим аспектом організації експедиції „ЮНЕКО” є кадровий
склад. У роботі табору беруть участь керівники гуртків комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради. Обстановка
наметового табору, умови його організації та проведення є відчутними
імпульсами в особистісному, соціальному і професійному саморозвитку
педагогічних працівників.
Педагоги „ЮНЕКО” – це , як правило, універсали (цього вимагають
самі умови організації та роботи з дітьми та підлітками в наметовому таборі),
адже їхня взаємодія з вихованцями наметового табору здійснюється
постійно, у всіх напрямках і сферах життєдіяльності (дослідницька, наукова,
побутова, господарська, творча, емоційна, спортивна).
Традиційно, завершується експедиція звітною конференцією, де учні
демонструють високий рівень знань у галузі зоології, ботаніки та екології.
Останнім акордом заходу є святковий концерт, підготовлений юннатами.
Участь в експедиції сприяє:
 здійсненню практичних природоохоронних заходів,
 здійсненню просвітницької діяльності серед населення з метою
виховання суспільної екологічної свідомості,
 розвитку екологічної самосвідомості учнівської молоді,
 розвитку навичок дослідницької роботи в природі,
 мотивації учнівської молоді на здоровий спосіб життя.
За час, проведений у таборі, учні збирають матеріал для подальшого
опрацювання.
Для подальшого спілкування учасників експедиції створено сторінку в
соціальній мережі за адресою http://vk.com/club28318185
Наметовий табір експедиції „ЮНЕКО” є ефективною формою
організації літнього заміського дозвілля дітей, підлітків та молоді, та має
багатий соціально-педагогічний та виховний потенціал.
Поради щодо організації роботи наметового табору
Наметове містечко експедиції розташовується у прибережній смузі
озера Біле – рекреаційній зоні поблизу Рівненського природного заповідника,
яка є найбільш відвідуваною неорганізованими відпочиваючими, кількість
яких сягає у вихідні дні від 1500 до 3000 чол. Це створює певні труднощі в
охороні майна експедиції, створенні санітарних зон тощо.
Організація побуту учасників – одне з завдань, без вирішення якого не
можливе проведення заходу. Основний принцип добору і комплектування
туристського спорядження – надійність, доцільність, безпечність і нічого
зайвого.
Правильно обрати місце для таборування, встановити оптимальну
кількість наметів, приготувати їжу чи розпалити вогнище в несприятливу
погоду – все це вимагає відповідного досвіду, чіткості і злагодженості в
роботі всіх учасників експедиції.
Експедиція проходить впродовж 10 – 12 днів днів. Це значний термін,
тому табір готується до зустрічі дітей заздалегідь. Педагоги Станції юних
натуралістів домовляються про поставку дров з лісництвом, облаштовують
санітарні зони і душеві, місце для приготування і прийому їжі, встановлюють
тимчасові меблі та інше.
Створення максимально безпечних умов для подолання запланованих
маршрутів та збереження здоров’я учасників подорожі – ось задачі
підготовчого етапу.
ДОДАТКИ
Фоторепортаж
Туристичні навички необхідні майбутнім біологам (майстер-клас
„Основи туризму”)
На Рівненському Поліссі збереглось
у первозданному вигляді колодкове
бджільництво (бортництво)
Дегустація лісового меду
Юннатів бджоли не кусають!
Заняття орнітологічної школи
Ентомологічні дослідження
Дослідження стану води у озері Біле, річці Лоток та колодязях на
хуторах
Нажаль, у 2015 році учасники вперше на ділянці поблизу Біолоозерського
лісництва спостерігали несанкціонований видобуток бурштину
Але Полісся все ще залишається чудовим краєм, який варто досліджувати!
А ще тут гарно відпочивати!
У 2010 році, коли лише планувалась перша експедиція „ЮНЕКО”, була
думка проводити її щорічно у різних місцях. Ось уже п’ять експедицій
пройшло на березі озера Біле. І щороку ми відкриваємо для себе щось нове.
Полісся – це екзотика, традиції і яскраві враження. Його варто досліджувати
для того щоб зберегти для нащадків.
Унікальне болото Коза
Озеро Біле

More Related Content

What's hot

здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронноїздійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
Olena Pyzaenko
 
природознавство 5 клас
природознавство 5 класприродознавство 5 клас
природознавство 5 клас
Jo01
 
експедиційна діяльність вчителя біології
експедиційна діяльність вчителя біологіїекспедиційна діяльність вчителя біології
експедиційна діяльність вчителя біології
semyurihor
 

What's hot (20)

Макрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняттяМакрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняття
 
Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"
 
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
 
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівАпсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
 
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронноїздійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
 
Обласний еколого-краєзнавчий проект "ТВІЙ РІДНИЙ КРАЙ"
Обласний еколого-краєзнавчий проект "ТВІЙ РІДНИЙ КРАЙ"Обласний еколого-краєзнавчий проект "ТВІЙ РІДНИЙ КРАЙ"
Обласний еколого-краєзнавчий проект "ТВІЙ РІДНИЙ КРАЙ"
 
32
3232
32
 
Творчий звіт кривчик м.і. вчителя біології
Творчий звіт кривчик м.і. вчителя біологіїТворчий звіт кривчик м.і. вчителя біології
Творчий звіт кривчик м.і. вчителя біології
 
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
Біологія (7–9 класи) Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закл...
 
Zub ecoprojects
Zub ecoprojectsZub ecoprojects
Zub ecoprojects
 
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
 
природознавство 5 клас
природознавство 5 класприродознавство 5 клас
природознавство 5 клас
 
2016 2017
2016 20172016 2017
2016 2017
 
Кафедра садово-паркового господарства
Кафедра садово-паркового господарстваКафедра садово-паркового господарства
Кафедра садово-паркового господарства
 
презентация кабинета экологии 21слайд
презентация кабинета экологии 21слайдпрезентация кабинета экологии 21слайд
презентация кабинета экологии 21слайд
 
Правило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняттяПравило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняття
 
презентація лукашук
презентація лукашукпрезентація лукашук
презентація лукашук
 
Кафедра рослинництва
Кафедра рослинництваКафедра рослинництва
Кафедра рослинництва
 
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкілПрограма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл
 
експедиційна діяльність вчителя біології
експедиційна діяльність вчителя біологіїекспедиційна діяльність вчителя біології
експедиційна діяльність вчителя біології
 

Viewers also liked

COdesign_esite_FES_uusin
COdesign_esite_FES_uusinCOdesign_esite_FES_uusin
COdesign_esite_FES_uusin
Tanja Suni
 

Viewers also liked (19)

Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Jornal Pimeirão final 2015
Jornal Pimeirão final 2015Jornal Pimeirão final 2015
Jornal Pimeirão final 2015
 
Ymag54
Ymag54Ymag54
Ymag54
 
Medical
MedicalMedical
Medical
 
Ymag48 - Window for Action Loving Professionals
Ymag48 - Window for Action Loving ProfessionalsYmag48 - Window for Action Loving Professionals
Ymag48 - Window for Action Loving Professionals
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
COdesign_esite_FES_uusin
COdesign_esite_FES_uusinCOdesign_esite_FES_uusin
COdesign_esite_FES_uusin
 
Minttu Jaakkola, Nesslingin säätiö
Minttu Jaakkola, Nesslingin säätiöMinttu Jaakkola, Nesslingin säätiö
Minttu Jaakkola, Nesslingin säätiö
 
Kermetico HVAF internal diameter spraying tungsten carbide hastelloy coatings
Kermetico HVAF internal diameter spraying tungsten carbide hastelloy coatingsKermetico HVAF internal diameter spraying tungsten carbide hastelloy coatings
Kermetico HVAF internal diameter spraying tungsten carbide hastelloy coatings
 
Living in a Garbage Truck
Living in a Garbage TruckLiving in a Garbage Truck
Living in a Garbage Truck
 
HVAF: от покрытий к аддитивному производству
HVAF: от покрытий к аддитивному производствуHVAF: от покрытий к аддитивному производству
HVAF: от покрытий к аддитивному производству
 
Mihin media tarvitsee tutkimusta ja toisinpäin?
Mihin media tarvitsee tutkimusta ja toisinpäin?Mihin media tarvitsee tutkimusta ja toisinpäin?
Mihin media tarvitsee tutkimusta ja toisinpäin?
 
Teemu Hotti: Johdatus tutkimustiedon visualisointiin
Teemu Hotti: Johdatus tutkimustiedon visualisointiinTeemu Hotti: Johdatus tutkimustiedon visualisointiin
Teemu Hotti: Johdatus tutkimustiedon visualisointiin
 
Тиждень групи продовженого дня в Переріслянської ЗОШ І - ІІІ ст.
Тиждень групи продовженого дня в Переріслянської ЗОШ І - ІІІ ст.Тиждень групи продовженого дня в Переріслянської ЗОШ І - ІІІ ст.
Тиждень групи продовженого дня в Переріслянської ЗОШ І - ІІІ ст.
 
Тиждень групи продовженого дня в Краснянській ЗОШ І - ІІІ ст.
Тиждень групи продовженого дня в Краснянській ЗОШ І - ІІІ ст.Тиждень групи продовженого дня в Краснянській ЗОШ І - ІІІ ст.
Тиждень групи продовженого дня в Краснянській ЗОШ І - ІІІ ст.
 
Презентація тижня ГПД в Надвірнянській ЗОШ І - ІІІ ст. №1
Презентація тижня ГПД в Надвірнянській ЗОШ І - ІІІ ст. №1Презентація тижня ГПД в Надвірнянській ЗОШ І - ІІІ ст. №1
Презентація тижня ГПД в Надвірнянській ЗОШ І - ІІІ ст. №1
 
Тиждень групи продовженого дня в Ланчинській ЗОШ І - ІІІ ст.
Тиждень групи продовженого дня в Ланчинській ЗОШ І - ІІІ ст.Тиждень групи продовженого дня в Ланчинській ЗОШ І - ІІІ ст.
Тиждень групи продовженого дня в Ланчинській ЗОШ І - ІІІ ст.
 
Ilo irti LinkedInistä
Ilo irti LinkedInistä Ilo irti LinkedInistä
Ilo irti LinkedInistä
 
Eero Lunden: Resurssiviisas suunnittelu- ja rakentaminenprosesi työpaja Sitra...
Eero Lunden: Resurssiviisas suunnittelu- ja rakentaminenprosesi työpaja Sitra...Eero Lunden: Resurssiviisas suunnittelu- ja rakentaminenprosesi työpaja Sitra...
Eero Lunden: Resurssiviisas suunnittelu- ja rakentaminenprosesi työpaja Sitra...
 

Similar to Навчальна програма експедиція_Юнеко

Посібник для вчителя
Посібник для вчителяПосібник для вчителя
Посібник для вчителя
Nila Luchkova
 
Природознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'яПриродознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'я
Jo01
 
презентація органічне виробництво 2
презентація органічне виробництво 2презентація органічне виробництво 2
презентація органічне виробництво 2
Ірина Мельник
 

Similar to Навчальна програма експедиція_Юнеко (20)

Інформація про табір відпочинку з денним перебуванням "Країна Веселкова"
Інформація про табір відпочинку з денним перебуванням "Країна Веселкова"Інформація про табір відпочинку з денним перебуванням "Країна Веселкова"
Інформація про табір відпочинку з денним перебуванням "Країна Веселкова"
 
Природознавство 5 клас
Природознавство 5 класПриродознавство 5 клас
Природознавство 5 клас
 
Кз лор лоцентум 3
Кз лор лоцентум 3Кз лор лоцентум 3
Кз лор лоцентум 3
 
Кз лор лоцентум 3
Кз лор лоцентум 3Кз лор лоцентум 3
Кз лор лоцентум 3
 
Nenc serpen,7,8,2016
Nenc serpen,7,8,2016Nenc serpen,7,8,2016
Nenc serpen,7,8,2016
 
план всеукраїнських і міжнародних заходів на 2015р.
план всеукраїнських і міжнародних заходів на 2015р.план всеукраїнських і міжнародних заходів на 2015р.
план всеукраїнських і міжнародних заходів на 2015р.
 
Nmo 400
Nmo 400Nmo 400
Nmo 400
 
Терешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради
Терешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської районної радиТерешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради
Терешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради
 
проект збережи країну чарів
проект збережи країну чарівпроект збережи країну чарів
проект збережи країну чарів
 
презентація напрямкE
презентація напрямкEпрезентація напрямкE
презентація напрямкE
 
презентація напрямку 2014 2015 тн.р.
презентація напрямку 2014 2015 тн.р.презентація напрямку 2014 2015 тн.р.
презентація напрямку 2014 2015 тн.р.
 
Запровадження засад сталого розвитку у підготовку студентів викладачами кафед...
Запровадження засад сталого розвитку у підготовку студентів викладачами кафед...Запровадження засад сталого розвитку у підготовку студентів викладачами кафед...
Запровадження засад сталого розвитку у підготовку студентів викладачами кафед...
 
Посібник для вчителя
Посібник для вчителяПосібник для вчителя
Посібник для вчителя
 
Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпрпетровська обл., Кри...
Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпрпетровська обл., Кри...Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпрпетровська обл., Кри...
Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпрпетровська обл., Кри...
 
Модель
МодельМодель
Модель
 
міністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україниміністерство освіти і науки україни
міністерство освіти і науки україни
 
Природознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'яПриродознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'я
 
презентація органічне виробництво 2
презентація органічне виробництво 2презентація органічне виробництво 2
презентація органічне виробництво 2
 
Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпропетровська обл., К...
Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпропетровська обл., К...Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпропетровська обл., К...
Учні Аульської СЗШ та члени гуртка “ Юний еколог “, Дніпропетровська обл., К...
 
Ковалінська Ірина Іванівна
Ковалінська Ірина ІванівнаКовалінська Ірина Іванівна
Ковалінська Ірина Іванівна
 

More from Снежана Дужук

Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова роботаПодорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Снежана Дужук
 

More from Снежана Дужук (20)

Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
 
Електронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртківЕлектронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртків
 
Опис досвіду
Опис досвідуОпис досвіду
Опис досвіду
 
Фотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі МакроФотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі Макро
 
Закони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетинуЗакони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетину
 
Ігрова технологія
Ігрова технологіяІгрова технологія
Ігрова технологія
 
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова роботаПодорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
 
Педагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваПедагогіка Співробітництва
Педагогіка Співробітництва
 
Пошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнятПошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнят
 
Ekperiment v kosmose
Ekperiment v kosmoseEkperiment v kosmose
Ekperiment v kosmose
 
Рекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земельРекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земель
 
Нові напрямки флористики
Нові напрямки флористикиНові напрямки флористики
Нові напрямки флористики
 
Дослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейськогоДослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейського
 
Створення флораріуму
Створення флораріумуСтворення флораріуму
Створення флораріуму
 
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносногоВивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
Вивчення умов проростання насіння лотоса горіхоносного
 
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськиСценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
Сценарій конкурсної програми Модель по-юннатівськи
 
Фітокуточок релаксації юннатівський
Фітокуточок релаксації юннатівськийФітокуточок релаксації юннатівський
Фітокуточок релаксації юннатівський
 
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнПродуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
 
Проект квіткового килима_Рівне
Проект квіткового килима_РівнеПроект квіткового килима_Рівне
Проект квіткового килима_Рівне
 
Viktoruna moda
Viktoruna modaViktoruna moda
Viktoruna moda
 

Навчальна програма експедиція_Юнеко

 • 1. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ Всеукраїнський конкурс програм профільних таборів (змін) для учнівської молоді віком від 12 до 16 років (Програма наметового табору обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО” ) Дужук Сніжана Андріївна, керівник гуртків-методист комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради РІВНЕ-2015
 • 2. ЗМІСТ 1. Програма обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО” 2. Система роботи літньої обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО” 3. Поради щодо організації дозвілля учнівської молоді в наметових таборах 4. Додатки
 • 3. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму Обласна навчально-польова експедиція учнівської молоді „ЮНЕКО” ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Особливістю програми є поєднання активного відпочинку на природі з біологічною та екологічною освітою. Програму адаптовано до умов наметового табору. Робота експедиції розрахована на проведення досліджень біорізноманітття на території природно-заповідного фонду. Цільова аудиторія – учні 8–10 класів. Основна мета: зацікавити учнів біологічними дослідженнями в природі, сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості, формувати свідоме ставлення до природи і сприяти творчій самореалізації дітей. Термін проведення: червень – липень (щорічно). Тривалість: 10–12 днів. Кількісний склад учасників експедиції: 20–30 учнів, 4–6 педагогів, 4–8 науковців. Завдання експедиції:  закріпити знання у галузі ботаніки, зоології, лісознавства;  надати можливість ознайомитись на практиці з методиками дослідження флори і фауни;  сформувати навички здорового способу життя та виживання в природі;  знайомство з традиціями та історією Рівненського Полісся. Форма проведення: наметовий табір.
 • 4. Місце проведення: науковий еколого-освітній стаціонар Рівненського природного заповідника (Рівненська область, Володимирецький район, озеро Біле). Психологічний мікроклімат в наметовому містечку сприяє створенню атмосфери саморозвитку учнів, їх професійному самовизначенню та самореалізації. Експедиція передбачає: лекційні, лабораторні форми навчання, проведення майстер-класів, практичних досліджень та самопідготовку учнів, тематичні екскурсії. Для учасників експедиції знання – це не самоціль, а можливість досягнути певного результату. Екологічна компетентність учнів виявляється в систематичному прийнятті рішень щодо врахування наслідків своєї поведінки для навколишнього середовища. Табір-експедиція сприяє розвитку важливих життєвих соціальних компетенцій підлітків, таких як: - здатність до співпраці; - вміння розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях; - навички взаєморозуміння; - активна соціальна позиція; - комунікативні навички; - мобільність (у різних соціальних умовах); - вміння визначати особисті ролі в суспільстві. Програма „ЮНЕКО” є комплексною та враховує всі види діяльності дитини в процесі відпочинку. Важливим компонентом виховної програми є дослідницька діяльність в польових умовах спільно з науковцями. До роботи у таборі залучаються наукові працівники та аспіранти Київського політехнічного інституту „Національний технічний університет України”; Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Національного Ботанічного саду ім. Гришка НАН України, Рівненського природного заповідника.
 • 5. Авторські школи, які працюють під час табору:  „Школа слідопита” (вивчення тваринного світу за допомогою непрямих способів обліку хребетних).  „Школа фотонатураліста” (організація фото і відео зйомки в природі).  „Школа юного орнітолога” (обліки птахів, кільцювання, методика дослідження гнізд на значній висоті).  „Школа юного пасічника” (традиції колодкового бджільництва, біологія бджіл).  „Школа виживання”. Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. Кожен день в експедиції тематичний. Перша половина дня присвячена екскурсіям та радіальним виходам, друга – практичним заняттям та майстер-класам на території наметового містечка. На початку експедиції учні отримують щоденник, який містить короткий опис методів збору інформації, данні про місце проведення досліджень, сторінки для записів. Учасники експедиції мають можливість відпочити на пляжі Білого озера, стати учасниками концертів, спортивних змагань, конкурсів та розвиваючих ігор. Контроль за засвоєнням програми учасниками експедиції здійснюється у формі відео-вікторини, також перевіряється якість ведення зошитів. Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці дослідницьких робіт для участі в обласних та всеукраїнських конкурсах еколого- натуралістичного спрямування. Учні працюють над індивідуальними проектами, збирають матеріал для своїх дослідницьких робіт. Експедиція сприяє професійному визначенню учнів, детально знайомить з професіями зоолога, ботаніка, ентомолога, лісника, гідробіолога, хіміка, пасічника.
 • 6. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Розділ, тема Кількість годин Тривалість теоретичних Практичних (в тому числі екскурсій) Вступ. Природно заповідний фонд 2 - 1 день Розділ 1. Охорона природи. Екологічна просвіта. 2 4 1 день Розділ 2. Екологічна стежка 1 5 1 день Розділ 3. Ботанічні дослідження в природі 2 5 1 день Розділ 4. Тваринний світ Рівненського Полісся 2 5 1 день Розділ 5. Орнітофауна Рівненського природного заповідника 2 5 1 день Розділ 6. Ентомофауна Рівненського природного заповідника 2 4 1 день Розділ 7. Гідробіологічні дослідження. Біоіндикація 3 3 1 день Розділ 8. Основи лісознавства 2 3 1 день Розділ 9. Традиції колодкового бджільництва 2 4 1 день Підсумки. Науково-практична конференція учнів 2 - 1 день Разом 24 38 11 днів
 • 7. ЗМІСТ ПРОГРАМИ обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО” 19 – 29 червня 2015 року 19 червня 2015 року День приїзду 9.00–9.30 Збір учасників експедиції в комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради 9.30–13.00 Переїзд до наукового еколого-освітнього стаціонару Рівненського природного заповідника (озеро Біле, Володимирецький район) 13.00–14.00 Обід 14.00–16.00 Облаштування наметового містечка. Інструкції з техніки безпеки. 16.00–17.30 Відпочинок на пляжі 17.30–18.00 Ознайомлення з режимом роботи експедиції. Об’єднання у робочі групи. 18.30–19.30 Вечеря 20.00–21.00 Відкриття обласної навчально-польової експедиції „ЮНЕКО”. Бесіда „Природно-заповідний фонд України. Рівненський природний заповідник” 21.00–22.00 Вечір знайомств 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 20 червня 2015року День охорони природи 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка
 • 8. 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–10.00 Школа виживання в природі. Бесіда „Гігієна – запорука здоров’я” 10.00–11.30 Відпочинок на пляжі 12.00–12.30 Бесіда „Озеро Біле – перлина Полісся”. Легенди про озеро Біле. 12.30–13.00 Вікторина „Цікаве природознавство” 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–17.00 Відпочинок на пляжі/Вільний час 17.00–18.30 Тренінг „Створення об’єктів природно-заповідного фонду”. Розробка проектів „Збережемо для нащадків!” 18.30–19.30 Вечеря 20.00–21.00 Презентація проектів „Збережемо для нащадків!” 21.00–22.00 Школа виживання в природі. Майстер-клас „Орієнтування на місцевості”. Практична робота „Робота з картографічним матеріалом” 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 21 червня 2015 року День ботаніки 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–10.30 Відпочинок на пляжі 11.00–11.30 Лабораторна робота „Гербаризація трав’янистих рослин” 11.30–12.15 Практична робота „Збір матеріалів для гербаріїв” 12.15–12.45 Школа фотонатураліста. Майстер-клас „Правила фотогра- фування рослин для фотогербаріїв”
 • 9. 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–16.00 Відпочинок на пляжі/Вільний час 16.30–17.30 Ботанічна екскурсія. Самостійна робота „Збір матеріалів для гербаріїв. Камеральна обробка матеріалів”. Звіт про виконання завдань 17.30–18.15 Еко-квест „Поле чудес” 18.30–19.30 Вечеря 20.00–21.00 Бесіда „Рослинний світ Рівненського природного заповідника. Збереження рослинного світу” 22.00–22.30 Гра „Що я знаю про світ, який мене оточує” 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 22 червня 2015 року День зоології 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–11.00 Екскурсія „Тваринний світ Білоозерського масиву” 11.30–13.00 Відпочинок на пляжі 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–16.30 Відпочинок на пляжі/Вільний час 17.00–18.15 Практична робота „Видовий склад, біологія та екологічні особливості ентомофауни Білоозерського лісництва”. Перевірка ловчих канавок. Визначення комах за визначником. Звіт про виконання завдань 18.30–19.30 Вечеря
 • 10. 20.00–21.30 Школа слідопита. Бесіда „Методи обліку ссавців. Непрямий облік тварин”. Тренінг „Про що розкажуть сліди?” 22.00-22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 23 червня 2015 року День орнітології 7.00 Підйом. Гігієнічні процедури 7.30–8.30 Заняття орнітошколи. Облік птахів 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–11.30 Відпочинок на пляжі 11.30–12.30 Робота в малих групах. Підготовка до інсценізація екологічної казки 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–16.00 Відпочинок на пляжі 16.00–17.00 Майстер клас „Ландшафтний підхід до вивчення птахів” Практична робота „Вивчення просторової організації населення птахів” 17.00–17.30 Практична робота „Визначення птахів за співом” 17.30–18.30 Майстер-клас „ Майстер-клас „Кільцювання птахів” 18.30–19.30 Вечеря 20.00–22.00 Екологічне лото „Твої сусіди по планеті”. Відеофільм „Рівненський природний заповідник” 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій
 • 11. 24 червня 2015 року День ентомології 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–11.00 Ентомологічна екскурсія. Практична робота „Ентомологічні дослідження в польових умовах” 11.30–12.00 Відпочинок на пляжі. 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–17.00 Відпочинок на пляжі/Вільний час 17.00–17.30 Бесіда „Комари: систематика, поширення, екологія, фізіологія, генетика і засоби боротьби” 17.30–18.15 Інтерактивна гра „Хвилинка ерудита”та кільцювання птахів 18.30-19.30 Вечеря 20.00–21.00 Фестиваль екологічних театрів 21.30– 22.00 Майстер-клас „Ентомологічні дослідження нічної фауни” 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 25 червня 2015 року День охорони водних ресурсів 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день
 • 12. 9.30–11.00 Екскурсія „Водойма, як цілісна екологічна система. Гідрологічні та гідрохімічні особливості різнотипних водойм” 11.00–12.30 Практична робота „Визначення хімічного складу води водних об’єктів різних типів на території Білоозерського лісництва” 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–16.30 Відпочинок на пляжі/Вільний час 17.00–18.15 Школа виживання в природі. Майстер-клас „Виготовлення фільтрів для води з підручних матеріалів” 18.30–19.30 Вечеря 20.00–21.30 Майстер-клас „Надання першої допомоги постраждалим” 21.30–22.00 Бесіда „Значення води в житті людини. Сучасні методи водопідготовки” 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 26 червня 2015 року День лісознавства 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–10.30 Відпочинок на пляжі 11.00–12.00 Практична робота „Біологічні виміри наземного покриву”. Складання морфолого-біологічних описів деревних та трав’янистих рослин місцевої флори, визначення їх за допомогою визначника” 12.00–13.00 Школа виживання в природі. Бесіда „Здорове харчування” 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година
 • 13. 15.00–16.00 Відпочинок на пляжі. 16.30–17.30 Еко-квест „Ключ від таємничого форту” 17.30–18.15 Школа фото натураліста. Майстер-клас „Природа в об’єктиві. Етика фотографа-натураліста” 18.30–19.30 Вечеря 20.00–21.00 Відеофільм „Фауна Рівненського природного заповідника” 21.00–22.00 Вікторина „ Що росте у лісовому домі?" 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 27 червня 2014 року День екологічної стежки 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–12.00 Екскурсія екологічною стежкою „Білоозерські бори” 12.00–13.00 Робота в малих групах. Підготовка до інсценізація екологічної казки 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–16.00 Відпочинок на пляжі 16.00–17.30 Робота з щоденниками 17.30–18.15 Екологічні ігри 18.30–19.30 Вечеря 20.00–21.00 Фестиваль екологічної творчості молоді „Свіжий вітер”. Екологічна казка 21.00–22.30 Відеофільм „Бобри” 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій
 • 14. 28 червня 2014 року День краєзнавства 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–9.15 Ознайомлення з планом роботи на день 9.30–10.30 Відпочинок на пляжі 10.30–12.30 Екскурсія „Бортництво – традиційний Поліський промисел” (с. Рудка, садиба Лебедюка Петра) 13.00–14.00 Обід 14.00–15.00 Тиха година 15.00–16.00 Відпочинок на пляжі 16.00–17.00 Анкетування-опитування серед відпочиваючих „Що ти знаєш про Рівненський природний заповідник?” 17.00–18.15 Школа фото натураліста. Майстер-клас „Туристична фотографія, фотографування для видавництв” 18.30–19.30 Вечеря 20.00–22.00 Підведення підсумків. Нагородження активних учасників. Вечір талантів. 22.00–22.30 Гігієнічні процедури 22.30 Відбій 29 червня 2014 року День від’їзду 7.30 Підйом. Гігієнічні процедури 8.00 Ранкова зарядка 8.30–9.00 Сніданок 9.00–11.00 Учнівська науково-практична конференція 11.00–13.00 Згортання наметового містечка
 • 15. 13.00–14.00 Обід 14.00–17.00 Від’їзд Перелік екскурсій: - ознайомча екскурсія в музей Рівненського природного заповідника (м. Сарни); - екскурсія екологічною стежкою „Білоозерські бори”; - оглядова екскурсія „Рекреаційна зона Білоозерської ділянки Рівненського природного заповідника”; - біологічна екскурсія „Навколо Білого озера”; - екскурсія в народний музей села Озірці; - екскурсія „Традиційне бджільництво Поліського краю” (хутір Калінки та садиба Петра Лебедюка). Перелік групових та масових заходів за програмою: 1. Лінійка відкриття табірної зміни; 2. Станційна гра для знайомства дітей у групах; 3. Спортивні змагання (волейбол, пляжний футбол, водне поло) між учасниками табору та відпочиваючими реабілітаційного оздоровчого центру „Біле озеро”; 4. Інсценізація екологічної казки 5. Інтелектуальна гра „Брейн-ринг”; 6. Екологічна акція серед відпочиваючих “Що ви знаєте про Рівненський природний заповідник?”
 • 16. Очікувані результати По завершенні експедиції учні повинні знати:  видове різноманіття тварин і рослин району Білоозерського лісництва Рівненського природного заповідника;  систематичні групи тварин;  види тварин і рослин Рівненщини, занесені до Червоної книги України;  українські та окремі латинські назви видів рослин і тварин Білоозерського лісництва Рівненського природного заповідника;  основні методи польових досліджень;  основні методи польових флористичних і геоботанічних досліджень;  основні життєві форми та екологічних груп тварин і рослин Рівненського Полісся;  основну зоологічну термінологію і символіку ботаніки, зоології , гідробіології, лісівництва;  питання раціонального використання та охорони різноманіття. Вміти:  працювати з визначниками тварин і рослин;  проводити фенологічні спостереження;  визначати видову приналежність тварин і рослин, робити морфологічний опис;  визначати вид птаха за співом;  визначати склад води у водоймах за допомогою портативної лаюораторії;  гербаризувати рослини;  закладати вегетаційні та польові досліди, фіксувати і інтерпретувати результати експериментів. Набути навичок:  основних методів польових досліджень;
 • 17.  визначення та опису тварин і рослин;  володіння технікою збору, прийомами фіксації біологічних об'єктів,  закладання гербаріїв;  володіння методами морфологічного опису і визначення рослин і тварин за визначниками;  володіння методами визначення хімічного складу води;  навичками самостійної дослідницької роботи в польових умовах, натуралістичної роботи та природоохоронної діяльності. ІІ. Система роботи літньої обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО” Виховна система наметового табору експедиції ґрунтується на природному розвитку молодих людей та створює сприятливе середовище, що відповідає потребам підлітків в дії (ризикувати, долати труднощі); бажанню досліджувати, експериментувати і відкривати; винахідливості; потребі відчувати себе визнаним, шанованим і оціненим як особистість; потребі вибудовувати тісні взаємовідносини; прагненню зрозуміти будову Під час проведення експедиції одним із важливих завдань керівника є формування в учнів культури природокористування та відповідального ставлення до природи. Крім того, така виїзна форма навчання спонукає школяра до емоційного сприймання та осмислення об’єктів та явищ довкілля, що відповідає мотиваційно-ціннісній складовій екологічної компетентності учнів. Важливим аспектом організації експедиції „ЮНЕКО” є кадровий склад. У роботі табору беруть участь керівники гуртків комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради. Обстановка наметового табору, умови його організації та проведення є відчутними
 • 18. імпульсами в особистісному, соціальному і професійному саморозвитку педагогічних працівників. Педагоги „ЮНЕКО” – це , як правило, універсали (цього вимагають самі умови організації та роботи з дітьми та підлітками в наметовому таборі), адже їхня взаємодія з вихованцями наметового табору здійснюється постійно, у всіх напрямках і сферах життєдіяльності (дослідницька, наукова, побутова, господарська, творча, емоційна, спортивна). Традиційно, завершується експедиція звітною конференцією, де учні демонструють високий рівень знань у галузі зоології, ботаніки та екології. Останнім акордом заходу є святковий концерт, підготовлений юннатами. Участь в експедиції сприяє:  здійсненню практичних природоохоронних заходів,  здійсненню просвітницької діяльності серед населення з метою виховання суспільної екологічної свідомості,  розвитку екологічної самосвідомості учнівської молоді,  розвитку навичок дослідницької роботи в природі,  мотивації учнівської молоді на здоровий спосіб життя. За час, проведений у таборі, учні збирають матеріал для подальшого опрацювання. Для подальшого спілкування учасників експедиції створено сторінку в соціальній мережі за адресою http://vk.com/club28318185 Наметовий табір експедиції „ЮНЕКО” є ефективною формою організації літнього заміського дозвілля дітей, підлітків та молоді, та має багатий соціально-педагогічний та виховний потенціал.
 • 19. Поради щодо організації роботи наметового табору Наметове містечко експедиції розташовується у прибережній смузі озера Біле – рекреаційній зоні поблизу Рівненського природного заповідника, яка є найбільш відвідуваною неорганізованими відпочиваючими, кількість яких сягає у вихідні дні від 1500 до 3000 чол. Це створює певні труднощі в охороні майна експедиції, створенні санітарних зон тощо. Організація побуту учасників – одне з завдань, без вирішення якого не можливе проведення заходу. Основний принцип добору і комплектування туристського спорядження – надійність, доцільність, безпечність і нічого зайвого. Правильно обрати місце для таборування, встановити оптимальну кількість наметів, приготувати їжу чи розпалити вогнище в несприятливу погоду – все це вимагає відповідного досвіду, чіткості і злагодженості в роботі всіх учасників експедиції. Експедиція проходить впродовж 10 – 12 днів днів. Це значний термін, тому табір готується до зустрічі дітей заздалегідь. Педагоги Станції юних натуралістів домовляються про поставку дров з лісництвом, облаштовують санітарні зони і душеві, місце для приготування і прийому їжі, встановлюють тимчасові меблі та інше. Створення максимально безпечних умов для подолання запланованих маршрутів та збереження здоров’я учасників подорожі – ось задачі підготовчого етапу.
 • 20. ДОДАТКИ Фоторепортаж Туристичні навички необхідні майбутнім біологам (майстер-клас „Основи туризму”) На Рівненському Поліссі збереглось у первозданному вигляді колодкове бджільництво (бортництво) Дегустація лісового меду Юннатів бджоли не кусають!
 • 22. Дослідження стану води у озері Біле, річці Лоток та колодязях на хуторах Нажаль, у 2015 році учасники вперше на ділянці поблизу Біолоозерського лісництва спостерігали несанкціонований видобуток бурштину
 • 23. Але Полісся все ще залишається чудовим краєм, який варто досліджувати! А ще тут гарно відпочивати!
 • 24. У 2010 році, коли лише планувалась перша експедиція „ЮНЕКО”, була думка проводити її щорічно у різних місцях. Ось уже п’ять експедицій пройшло на березі озера Біле. І щороку ми відкриваємо для себе щось нове. Полісся – це екзотика, традиції і яскраві враження. Його варто досліджувати для того щоб зберегти для нащадків. Унікальне болото Коза Озеро Біле