SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Дужук Сніжана Андріївна, керівник гуртка-
методист комунального закладу „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради
Виховна система наметового табору екологічного спрямування
(На прикладі проведення навчально-польової експедиції учнівської
молоді „ЮНЕКО„)
Виховна цінність літнього відпочинку полягає в тому, що він створює
умови для педагогічно доцільного, емоційно привабливого дозвілля учнів,
відновлення їх здоров'я, задоволення потреб в новизні вражень, творчій
самореалізації, спілкуванні і самодіяльності в різноманітних формах, що
включають працю, пізнання, мистецтво, культуру, гру і інші сфери
можливого самовизначення.
Наметові табори екологічного спрямування – один із дієвих способів:
 формування активної громадянської позиції;
 екологічної свідомості учнів;
 являються необхідною умовою збагачення інтелектуального,
наукового, творчого потенціалу;
 використовуються для найбільш повного розвитку здібностей,
талантів в інтересах самої особистості й суспільства
Така форма еколого-натуралістичної роботи допомагає юннатам
закріпити та застосовувати на практиці отримані знання. Психологічний
мікроклімат в експедиції сприяє створенню атмосфери саморозвитку учнів, їх
професійному самовизначенню та самореалізації.
Однак, сучасним дітям уже недостатньо просто виїхати в ліс чи до
річки де, під час ознайомчої екскурсії, побачити представників рослинного і
тваринного світу. В учнівської молоді ростуть потреби, завдання
позашкільників – реагувати на них. І ця реакція має бути спрямована не на
потакання дитячим забаганкам, а на формування по справжньому екологічно-
свідомої особистості, людини, для якої знання – це не самоціль, а можливість
досягнути певного результату.
Усвідомлення важливості поєднання теоретичних знань з практикою
привело до створення в комунальному закладі „Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради такої виїзної форми навчання як щорічна обласна
навчально-польова експедиція учнівської молоді „ЮНЕКО”.
Експедиція передбачає лекційні, лабораторні форми навчання,
проведення майстер-класів, практичних досліджень та самопідготовку учнів,
екскурсії.
Місце проведення: екологічний стаціонар Рівненського природного
заповідника (Рівненська область, Володимирецький район, озеро Біле)
Цільова група: вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів області віком 13–16 років.
Наметове містечко експедиції розташовується у прибережній смузі
озера Біле – рекреаційній зоні поблизу Рівненського природного заповідника,
яка є найбільш відвідуваною неорганізованими відпочиваючими, кількість
яких сягає у вихідні дні від 1500 до 3000 чол. Це створює певні труднощі в
організації побуту учасників.
Правильно обрати місце для таборування, встановити оптимальну
кількість наметів, приготувати їжу чи розпалити вогнище в несприятливу
погоду – все це вимагає відповідного досвіду, чіткості і злагодженості в
роботі всіх учасників експедиції.
Експедиція проходить впродовж 10 днів. Це значний термін, тому табір
готується до зустрічі дітей заздалегідь. Задача підготовчого етапу –
створення максимально безпечних умов для подолання запланованих
маршрутів та збереження здоров’я учасників подорожі. Педагоги Станції
юних натуралістів домовляються про доставку дров з лісництва,
облаштовують санітарні зони і душеві, місце для приготування і прийому їжі,
встановлюють тимчасові меблі та інше.
В основу програми літнього наметового табору покладено екологічні та
біологічні дослідження в природі. Табір-експедиція сприяє розвитку
важливих життєвих соціальних компетенцій підлітків, таких як:
- здатність до співпраці;
- вміння розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях;
- навички взаєморозуміння;
- активна соціальна позиція;
- соціальні та громадянські вміння і цінності;
- комунікативні навички;
- мобільність (у різних соціальних умовах);
- вміння визначати особисті ролі в суспільстві.
Виховна система експедиції „ЮНЕКО” ґрунтується на природному
розвитку молодих людей та створює сприятливе середовище, що відповідає:
- потребам підлітків в дії (ризикувати, долати труднощі);
- бажанню досліджувати, експериментувати і відкривати;
- потребі відчувати себе визнаним, шанованим і оціненим як
особистість;
- потребі вибудовувати тісні взаємовідносини;
- прагненню зрозуміти будову навколишнього світу.
Умови проживання в наметовому містечку сприяють високій
інтенсивності спілкування дітей, оскільки спілкування стає необхідним у
різних сферах: дослідницькій, побутовій, інтелектуальній, емоційній.
Необхідність встановлювати комунікативні зв'язки позитивно впливає на
розвиток особистості і колективу.
Програма „ЮНЕКО” є комплексною та враховує всі види діяльності
дитини в процесі відпочинку. Так програмою експедиції передбачено
проведення концертно-розважальних заходів, навчальних авторських шкіл,
майстер-класів та практикумів, спортивних змагань та походів (радіальних
виходів), розвиваючих ігор типу „квест”.
Окрім того, важливим компонентом виховної програми є дослідницька
діяльність в польових умовах спільно з науковцями. Протягом зміни діти
мають можливості набути нових знань та практичних навичок з основ
загальної зоології, ентомології, орнітології, гідробіології, ботаніки,
медицини, картографії, спробувати себе в ролі лідера, випробувати власні
сили беручи участь у вікторинах, конкурсах, змаганнях.
До роботи у таборі залучаються наукові працівники та аспіранти
Київського політехнічного інституту Національного технічного університету
України; Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної Академії наук
України, Рівненського природного заповідника.
Авторські школи, які працюють під час табору:
„Школа слідопита” (вивчення тваринного світу за допомогою непрямих
способів обліку хребетних) – керівник Франчук М.В.
„Школа фотонатураліста” (організація фото і відео зйомки в природі) –
керівник Дужук С.А.
„Школа юного орнітолога” – керівники Журавчак Р.О., Франчук М.В.
„Школа виживання” – керівник Момотюк М.Т.
Кожен день в експедиції тематичний. Комплекс щоденних заходів
планується таким чином, щоб якомога ширше розкрити тему дня. Перша
половина дня присвячена екскурсіям та радіальним виходам, друга –
практичним заняттям та майстер-класам на території наметового містечка. На
початку експедиції учні отримують щоденник, який містить короткий опис
методів збору інформації, данні про місце проведення досліджень, сторінки
для записів.
В день зоології проводиться зоологічна екскурсія. Учні вивчають
непрямі методи обліки ссавців, облаштовують ловчі канавки для дрібних
хребетних. Юннати працюють з визначниками та довідковою літературою, за
результатами спостережень заповнюють щоденники.
Під час проведення дня орнітології учні беруть участь в обліках птахів.
Для цього усі учасники діляться на малі групи і працюють с фахівцями. Юні
дослідники вчаться розпізнавати птахів за співом, беруть участь у
встановленні ловчих сіток для птахів, спостерігають за кільцюванням та
допомагають проводити заміри та занотовувати данні.
День орнітології відзначається виходом на луки і вивченням комах
поблизу села Рудка. Учасниками експедиції фіксуються рідкісні види
метеликів та бабок. На полях, засіяних зерновими встановлюються ловушки
д л я о б л і к у т а в и з н а ч е н н я ш к о д о ч и н н и х к о м а х .
Окремий напрямок – вивчення гідробіонтів. Територія багата на
різноманітні водойми. В юннатів є можливість порівнювати тваринний і
рослинний світ боліт, річок і озер. У день води учні проводять хімічний
аналіз води у цих об’єктах. Крім природних до цього списку ще додається
водопровідна вода бази відпочинку та вода з криниць та колодязів сіл та
х у т о р і в п о б л и з у о з е р а .
Традиційно учасники експедиції беруть участь у пішохідній екскурсії
навколо озера. Протяжність маршруту – біля 12 км. Він пролягає через
неймовірно мальовничі ділянки, на деяких відрізках вони мало прохідні. Під
час подорожі учні знайомляться з рослинним та тваринним світом, а також
відбирають проби води в різних точках. Усі данні фіксуються в щоденнику.
Цікаво проходить день бджільництва. На Поліссі збереглось у своєму
первозданному вигляді колодкове бджільництво. Учні відвідують садиби
пасічників у селі Рудка та хуторі Мощаниця, дізналються про традиції цього
давнього промислу, які до в цій місцевості практично не змінювались
століттями.
Юннати вивчають основи туризму, які для дослідника є необхідністю.
Під час подорожей доводить долати досить складні ділянки, проходити через
сфагнові болота, переправлятись через струмки. На Поліссі несподіванки
трапляються на кожному кроці.
В день лісознавства учні працюють разом з працівниками лісництва.
Юннати вже кілька років спостерігають за пробними площами
Білоозерського лісництва. Проводиться повний опис ділянок різного
призначення.
Територія знаменита й історичними подіями. У роки другої Світової
війни тут знаходились загони воїнів УПА. До цього часу видно сліди окопів
та укріплень. В одному з кварталів лісництва встановлено пам’ятний знак
загиблим за свободу України.
Експедиція допомагає професійному самовизначенню учнів, юннати
знайомляться з особливостями та умовами праці зоолога, орнітолога,
ботаніка, лісівника, лаборанта-еколога. Дехто з учасників визначається з
ВУЗом, в якому буде продовжувати своє навчання.
Наші учні сьогодні є студентами природничих і хімічних факультетів
різних вищих навчальних закладів України. Спілкуючись з представниками
вищих учбових закладів, які проводять майстер-класи та екскурсії, майбутні
абітурієнти дізнаються про умови вступу та напрямки навчання у закладах,
які вони представляють. Таким чином співпраця позашкільників з
науковцями та викладачами забезпечує безперервність біологічної та
екологічної освіти.
За час, проведений у експедиції, учні збирають матеріал для
подальшого опрацювання. Учасники експедиції – активні учасники обласних
та всеукраїнських конкурсів еколого-натуралістичного спрямування.
Для подальшого спілкування юних дослідників природи створено
сторінку в соціальній мережі за адресою http://vk.com/club28318185.
Наметовий табір експедиції „ЮНЕКО” є ефективною формою
організації літнього заміського дозвілля дітей, підлітків, молоді, та має
значний соціально-педагогічний та виховний потенціал.

More Related Content

What's hot

Природознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'яПриродознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'я
Jo01
 
природознавство 5 клас
природознавство 5 класприродознавство 5 клас
природознавство 5 клас
Jo01
 
Презентація табору "Квіткова планета"
Презентація табору "Квіткова планета"Презентація табору "Квіткова планета"
Презентація табору "Квіткова планета"
Аня Иванова
 
Навчальна програма з біології та природознав.
Навчальна програма з біології та природознав.Навчальна програма з біології та природознав.
Навчальна програма з біології та природознав.
yanaanya
 
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронноїздійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
Olena Pyzaenko
 

What's hot (20)

екологічна культура
екологічна культураекологічна культура
екологічна культура
 
Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології
Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнологіїКафедра генетики, селекції рослин та біотехнології
Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології
 
Кафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослинКафедра захисту і карантину рослин
Кафедра захисту і карантину рослин
 
Зелений дивосвіт. Курс за вибором для учнів 7-8 класів
Зелений дивосвіт. Курс за вибором для учнів 7-8 класівЗелений дивосвіт. Курс за вибором для учнів 7-8 класів
Зелений дивосвіт. Курс за вибором для учнів 7-8 класів
 
Природознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'яПриродознавство та основи здоров'я
Природознавство та основи здоров'я
 
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
Про вивчення біології, природознавства та екології , природничих дисциплін у ...
 
9
99
9
 
Кафедра біології
Кафедра біологіїКафедра біології
Кафедра біології
 
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за но...
 
Кафедра землеробства
Кафедра землеробстваКафедра землеробства
Кафедра землеробства
 
9
99
9
 
природознавство 5 клас
природознавство 5 класприродознавство 5 клас
природознавство 5 клас
 
2016 2017
2016 20172016 2017
2016 2017
 
Презентація табору "Квіткова планета"
Презентація табору "Квіткова планета"Презентація табору "Квіткова планета"
Презентація табору "Квіткова планета"
 
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкілПрограма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх середніх шкіл
 
1
11
1
 
9
99
9
 
Навчальна програма з біології та природознав.
Навчальна програма з біології та природознав.Навчальна програма з біології та природознав.
Навчальна програма з біології та природознав.
 
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронноїздійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
здійснення екологічної освіти та виховання дітей засобами природоохоронної
 
9
99
9
 

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Iina Koskinen: Vuorovaikutus, case vesiviisas
Iina Koskinen: Vuorovaikutus, case vesiviisasIina Koskinen: Vuorovaikutus, case vesiviisas
Iina Koskinen: Vuorovaikutus, case vesiviisas
 
Extract from presentation on dealing with unfair and inappropriate behaviours...
Extract from presentation on dealing with unfair and inappropriate behaviours...Extract from presentation on dealing with unfair and inappropriate behaviours...
Extract from presentation on dealing with unfair and inappropriate behaviours...
 
Resume- Muhammad Haris ur Rehman
Resume- Muhammad Haris ur RehmanResume- Muhammad Haris ur Rehman
Resume- Muhammad Haris ur Rehman
 
Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman.
Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman.Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman.
Maria Ruuska: Näin rakennat hyvän vuorovaikutussuunnitelman.
 
Minttu Jaakkola: säätiön hakukriteerit
Minttu Jaakkola: säätiön hakukriteeritMinttu Jaakkola: säätiön hakukriteerit
Minttu Jaakkola: säätiön hakukriteerit
 
Ymag56 hr
Ymag56 hrYmag56 hr
Ymag56 hr
 
Social media story of bakers and his customer
Social media  story of bakers and his customer Social media  story of bakers and his customer
Social media story of bakers and his customer
 

Similar to Виховна система наметового_табору

зелені перлини миронівський цдют
зелені перлини миронівський цдютзелені перлини миронівський цдют
зелені перлини миронівський цдют
Vasyliuk Oleksij
 
досвід роботи о.м.красюк екологічне виховання
досвід роботи о.м.красюк екологічне вихованнядосвід роботи о.м.красюк екологічне виховання
досвід роботи о.м.красюк екологічне виховання
Lala Lalala
 
Природоохоронна діяльність
Природоохоронна діяльністьПриродоохоронна діяльність
Природоохоронна діяльність
Slidenkoantonina
 
Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"
Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"
Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"
Ірина І
 

Similar to Виховна система наметового_табору (20)

Ukrainian national park Oleshkivsky Sands (Herson oblast) invites 12.11.2018
Ukrainian national park Oleshkivsky Sands (Herson oblast) invites 12.11.2018Ukrainian national park Oleshkivsky Sands (Herson oblast) invites 12.11.2018
Ukrainian national park Oleshkivsky Sands (Herson oblast) invites 12.11.2018
 
Інтерактивні форми роботи екологічного спрямування в позакласній роботі з гео...
Інтерактивні форми роботи екологічного спрямування в позакласній роботі з гео...Інтерактивні форми роботи екологічного спрямування в позакласній роботі з гео...
Інтерактивні форми роботи екологічного спрямування в позакласній роботі з гео...
 
Літня школа, 2016 р.
Літня школа, 2016 р.Літня школа, 2016 р.
Літня школа, 2016 р.
 
Nenc serpen,7,8,2016
Nenc serpen,7,8,2016Nenc serpen,7,8,2016
Nenc serpen,7,8,2016
 
Криничувата балка – мікрозаказник екологічної стежки.
Криничувата балка – мікрозаказник екологічної стежки.Криничувата балка – мікрозаказник екологічної стежки.
Криничувата балка – мікрозаказник екологічної стежки.
 
День землі 2017 в Славгородській школі
День землі 2017 в Славгородській школіДень землі 2017 в Славгородській школі
День землі 2017 в Славгородській школі
 
Презентація досвіду роботи вчителя біології
Презентація досвіду роботи вчителя біологіїПрезентація досвіду роботи вчителя біології
Презентація досвіду роботи вчителя біології
 
зелені перлини миронівський цдют
зелені перлини миронівський цдютзелені перлини миронівський цдют
зелені перлини миронівський цдют
 
Звіт по напрямку 2015
Звіт по напрямку 2015Звіт по напрямку 2015
Звіт по напрямку 2015
 
мій рідний край миколаївщина
мій рідний край  миколаївщинамій рідний край  миколаївщина
мій рідний край миколаївщина
 
01 (1) 1 157
01 (1) 1 15701 (1) 1 157
01 (1) 1 157
 
досвід роботи о.м.красюк екологічне виховання
досвід роботи о.м.красюк екологічне вихованнядосвід роботи о.м.красюк екологічне виховання
досвід роботи о.м.красюк екологічне виховання
 
Природоохоронна діяльність
Природоохоронна діяльністьПриродоохоронна діяльність
Природоохоронна діяльність
 
Використання спадщини В. О. Сухомлинського на станції юних натуралістів
Використання спадщини В. О. Сухомлинського на станції юних натуралістівВикористання спадщини В. О. Сухомлинського на станції юних натуралістів
Використання спадщини В. О. Сухомлинського на станції юних натуралістів
 
лагерь
лагерьлагерь
лагерь
 
Сатанівська Перлина
Сатанівська ПерлинаСатанівська Перлина
Сатанівська Перлина
 
Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"
Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"
Тіунова І.В. "Проект екологічного гуртка"
 
Методичні рекомендації до Першого уроку
Методичні рекомендації до Першого урокуМетодичні рекомендації до Першого уроку
Методичні рекомендації до Першого уроку
 
технологічна карта проекту "Лелека"
технологічна карта проекту "Лелека"технологічна карта проекту "Лелека"
технологічна карта проекту "Лелека"
 
Природознавство 5 клас
Природознавство 5 класПриродознавство 5 клас
Природознавство 5 клас
 

More from Снежана Дужук

Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова роботаПодорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Снежана Дужук
 

More from Снежана Дужук (20)

Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
Омела Біла. Завдання для проєкту "Спостереження за гніздобудівною діяльністю ...
 
Електронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртківЕлектронне портфоліо керівника гуртків
Електронне портфоліо керівника гуртків
 
Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"Конспект заняття "Правила золотого перетину"
Конспект заняття "Правила золотого перетину"
 
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходівАпсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
Апсайклінг - творчий підхід до застосування відходів
 
Опис досвіду
Опис досвідуОпис досвіду
Опис досвіду
 
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайн
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайнНавчальна програма гуртка Екологічний дизайн
Навчальна програма гуртка Екологічний дизайн
 
Правило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняттяПравило золотого перетину конспект заняття
Правило золотого перетину конспект заняття
 
Макрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняттяМакрофотозйомка коспект заняття
Макрофотозйомка коспект заняття
 
Навчальна програма гуртка Фотонатуралісти
Навчальна програма гуртка Фотонатуралісти Навчальна програма гуртка Фотонатуралісти
Навчальна програма гуртка Фотонатуралісти
 
Фотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі МакроФотографія у жанрі Макро
Фотографія у жанрі Макро
 
Закони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетинуЗакони композиції. Правило золотого перетину
Закони композиції. Правило золотого перетину
 
Ігрова технологія
Ігрова технологіяІгрова технологія
Ігрова технологія
 
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова роботаПодорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
Подорож до села Підгірці. Дослідницько-пошукова робота
 
Педагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваПедагогіка Співробітництва
Педагогіка Співробітництва
 
Пошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнятПошукова діяльність дошкільнят
Пошукова діяльність дошкільнят
 
Ekperiment v kosmose
Ekperiment v kosmoseEkperiment v kosmose
Ekperiment v kosmose
 
Рекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земельРекультивація порушених земель
Рекультивація порушених земель
 
Нові напрямки флористики
Нові напрямки флористикиНові напрямки флористики
Нові напрямки флористики
 
Дослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейськогоДослідження шляхів міграції вугра європейського
Дослідження шляхів міграції вугра європейського
 
Створення флораріуму
Створення флораріумуСтворення флораріуму
Створення флораріуму
 

Recently uploaded

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (10)

Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 

Виховна система наметового_табору

 • 1. Дужук Сніжана Андріївна, керівник гуртка- методист комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради Виховна система наметового табору екологічного спрямування (На прикладі проведення навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО„) Виховна цінність літнього відпочинку полягає в тому, що він створює умови для педагогічно доцільного, емоційно привабливого дозвілля учнів, відновлення їх здоров'я, задоволення потреб в новизні вражень, творчій самореалізації, спілкуванні і самодіяльності в різноманітних формах, що включають працю, пізнання, мистецтво, культуру, гру і інші сфери можливого самовизначення. Наметові табори екологічного спрямування – один із дієвих способів:  формування активної громадянської позиції;  екологічної свідомості учнів;  являються необхідною умовою збагачення інтелектуального, наукового, творчого потенціалу;  використовуються для найбільш повного розвитку здібностей, талантів в інтересах самої особистості й суспільства Така форма еколого-натуралістичної роботи допомагає юннатам закріпити та застосовувати на практиці отримані знання. Психологічний мікроклімат в експедиції сприяє створенню атмосфери саморозвитку учнів, їх професійному самовизначенню та самореалізації. Однак, сучасним дітям уже недостатньо просто виїхати в ліс чи до річки де, під час ознайомчої екскурсії, побачити представників рослинного і тваринного світу. В учнівської молоді ростуть потреби, завдання позашкільників – реагувати на них. І ця реакція має бути спрямована не на потакання дитячим забаганкам, а на формування по справжньому екологічно- свідомої особистості, людини, для якої знання – це не самоціль, а можливість досягнути певного результату. Усвідомлення важливості поєднання теоретичних знань з практикою привело до створення в комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради такої виїзної форми навчання як щорічна обласна навчально-польова експедиція учнівської молоді „ЮНЕКО”. Експедиція передбачає лекційні, лабораторні форми навчання, проведення майстер-класів, практичних досліджень та самопідготовку учнів, екскурсії. Місце проведення: екологічний стаціонар Рівненського природного заповідника (Рівненська область, Володимирецький район, озеро Біле) Цільова група: вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області віком 13–16 років.
 • 2. Наметове містечко експедиції розташовується у прибережній смузі озера Біле – рекреаційній зоні поблизу Рівненського природного заповідника, яка є найбільш відвідуваною неорганізованими відпочиваючими, кількість яких сягає у вихідні дні від 1500 до 3000 чол. Це створює певні труднощі в організації побуту учасників. Правильно обрати місце для таборування, встановити оптимальну кількість наметів, приготувати їжу чи розпалити вогнище в несприятливу погоду – все це вимагає відповідного досвіду, чіткості і злагодженості в роботі всіх учасників експедиції. Експедиція проходить впродовж 10 днів. Це значний термін, тому табір готується до зустрічі дітей заздалегідь. Задача підготовчого етапу – створення максимально безпечних умов для подолання запланованих маршрутів та збереження здоров’я учасників подорожі. Педагоги Станції юних натуралістів домовляються про доставку дров з лісництва, облаштовують санітарні зони і душеві, місце для приготування і прийому їжі, встановлюють тимчасові меблі та інше. В основу програми літнього наметового табору покладено екологічні та біологічні дослідження в природі. Табір-експедиція сприяє розвитку важливих життєвих соціальних компетенцій підлітків, таких як: - здатність до співпраці; - вміння розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях; - навички взаєморозуміння; - активна соціальна позиція; - соціальні та громадянські вміння і цінності; - комунікативні навички; - мобільність (у різних соціальних умовах); - вміння визначати особисті ролі в суспільстві. Виховна система експедиції „ЮНЕКО” ґрунтується на природному розвитку молодих людей та створює сприятливе середовище, що відповідає: - потребам підлітків в дії (ризикувати, долати труднощі); - бажанню досліджувати, експериментувати і відкривати; - потребі відчувати себе визнаним, шанованим і оціненим як особистість; - потребі вибудовувати тісні взаємовідносини; - прагненню зрозуміти будову навколишнього світу. Умови проживання в наметовому містечку сприяють високій інтенсивності спілкування дітей, оскільки спілкування стає необхідним у різних сферах: дослідницькій, побутовій, інтелектуальній, емоційній. Необхідність встановлювати комунікативні зв'язки позитивно впливає на розвиток особистості і колективу. Програма „ЮНЕКО” є комплексною та враховує всі види діяльності дитини в процесі відпочинку. Так програмою експедиції передбачено проведення концертно-розважальних заходів, навчальних авторських шкіл, майстер-класів та практикумів, спортивних змагань та походів (радіальних виходів), розвиваючих ігор типу „квест”.
 • 3. Окрім того, важливим компонентом виховної програми є дослідницька діяльність в польових умовах спільно з науковцями. Протягом зміни діти мають можливості набути нових знань та практичних навичок з основ загальної зоології, ентомології, орнітології, гідробіології, ботаніки, медицини, картографії, спробувати себе в ролі лідера, випробувати власні сили беручи участь у вікторинах, конкурсах, змаганнях. До роботи у таборі залучаються наукові працівники та аспіранти Київського політехнічного інституту Національного технічного університету України; Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної Академії наук України, Рівненського природного заповідника. Авторські школи, які працюють під час табору: „Школа слідопита” (вивчення тваринного світу за допомогою непрямих способів обліку хребетних) – керівник Франчук М.В. „Школа фотонатураліста” (організація фото і відео зйомки в природі) – керівник Дужук С.А. „Школа юного орнітолога” – керівники Журавчак Р.О., Франчук М.В. „Школа виживання” – керівник Момотюк М.Т. Кожен день в експедиції тематичний. Комплекс щоденних заходів планується таким чином, щоб якомога ширше розкрити тему дня. Перша половина дня присвячена екскурсіям та радіальним виходам, друга – практичним заняттям та майстер-класам на території наметового містечка. На початку експедиції учні отримують щоденник, який містить короткий опис методів збору інформації, данні про місце проведення досліджень, сторінки для записів. В день зоології проводиться зоологічна екскурсія. Учні вивчають непрямі методи обліки ссавців, облаштовують ловчі канавки для дрібних хребетних. Юннати працюють з визначниками та довідковою літературою, за результатами спостережень заповнюють щоденники. Під час проведення дня орнітології учні беруть участь в обліках птахів. Для цього усі учасники діляться на малі групи і працюють с фахівцями. Юні дослідники вчаться розпізнавати птахів за співом, беруть участь у встановленні ловчих сіток для птахів, спостерігають за кільцюванням та допомагають проводити заміри та занотовувати данні. День орнітології відзначається виходом на луки і вивченням комах поблизу села Рудка. Учасниками експедиції фіксуються рідкісні види метеликів та бабок. На полях, засіяних зерновими встановлюються ловушки д л я о б л і к у т а в и з н а ч е н н я ш к о д о ч и н н и х к о м а х . Окремий напрямок – вивчення гідробіонтів. Територія багата на різноманітні водойми. В юннатів є можливість порівнювати тваринний і рослинний світ боліт, річок і озер. У день води учні проводять хімічний аналіз води у цих об’єктах. Крім природних до цього списку ще додається водопровідна вода бази відпочинку та вода з криниць та колодязів сіл та х у т о р і в п о б л и з у о з е р а . Традиційно учасники експедиції беруть участь у пішохідній екскурсії навколо озера. Протяжність маршруту – біля 12 км. Він пролягає через
 • 4. неймовірно мальовничі ділянки, на деяких відрізках вони мало прохідні. Під час подорожі учні знайомляться з рослинним та тваринним світом, а також відбирають проби води в різних точках. Усі данні фіксуються в щоденнику. Цікаво проходить день бджільництва. На Поліссі збереглось у своєму первозданному вигляді колодкове бджільництво. Учні відвідують садиби пасічників у селі Рудка та хуторі Мощаниця, дізналються про традиції цього давнього промислу, які до в цій місцевості практично не змінювались століттями. Юннати вивчають основи туризму, які для дослідника є необхідністю. Під час подорожей доводить долати досить складні ділянки, проходити через сфагнові болота, переправлятись через струмки. На Поліссі несподіванки трапляються на кожному кроці. В день лісознавства учні працюють разом з працівниками лісництва. Юннати вже кілька років спостерігають за пробними площами Білоозерського лісництва. Проводиться повний опис ділянок різного призначення. Територія знаменита й історичними подіями. У роки другої Світової війни тут знаходились загони воїнів УПА. До цього часу видно сліди окопів та укріплень. В одному з кварталів лісництва встановлено пам’ятний знак загиблим за свободу України. Експедиція допомагає професійному самовизначенню учнів, юннати знайомляться з особливостями та умовами праці зоолога, орнітолога, ботаніка, лісівника, лаборанта-еколога. Дехто з учасників визначається з ВУЗом, в якому буде продовжувати своє навчання. Наші учні сьогодні є студентами природничих і хімічних факультетів різних вищих навчальних закладів України. Спілкуючись з представниками вищих учбових закладів, які проводять майстер-класи та екскурсії, майбутні абітурієнти дізнаються про умови вступу та напрямки навчання у закладах, які вони представляють. Таким чином співпраця позашкільників з науковцями та викладачами забезпечує безперервність біологічної та екологічної освіти. За час, проведений у експедиції, учні збирають матеріал для подальшого опрацювання. Учасники експедиції – активні учасники обласних та всеукраїнських конкурсів еколого-натуралістичного спрямування. Для подальшого спілкування юних дослідників природи створено сторінку в соціальній мережі за адресою http://vk.com/club28318185. Наметовий табір експедиції „ЮНЕКО” є ефективною формою організації літнього заміського дозвілля дітей, підлітків, молоді, та має значний соціально-педагогічний та виховний потенціал.