9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

Повторення.
Головні та другорядні члени речення
Члени речення
головні другорядні
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Хто в реченні головний?
Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який
ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що?
За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і
складеним (кількома словами).
Підмет
простий складений
Від цієї пригоди Іван ходив усе
зібганий у поясі, а люди прозвали
його Переломаний.
Спереду лежав пляж — піщаний острів
серед Дніпра, де три моторки невгамовно
перевозили з пристані купальників.
Простий підмет
1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене
очима.
2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса.
3. Прикметник,
дієприкметник у Н. в.
(у значенні іменника)
Перехожі здивовано озиралися на мене.
4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо.
5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити
6. Прислівник
(беруться в лапки)
«Ніколи» — сумне слово.
7. Службові слова,
вигуки (беруться в лапки)
Це «але» викликає сумнів.
Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження.
1. Я дуже тяжко Вами відболіла.
2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає.
3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й
й конвалії.
4. Поранений просить водиці.
5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою.
6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна.
7. Життя прожити — не поле перейти.
8. Це — я.
9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт.
10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
Складений підмет
Сполучення на позначення власних
назв
Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки.
Тихий океан — найбільший у світі.
Іменник Н. в. + іменник О. в.
(!присудок у множині!)
Брат із сестрою грають у теніс.
Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій.
Кожен з них уміє працювати на комп'ютері.
Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів.
Минуло чотири хвилини.
Словосполучення зі значенням
кількості та сукупності (зі словами
близько, менше, більше, понад, з,
стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.)
І його підхопило з десяток рук.
Зграя горобців сиділа на засніженому
паркані.
Брат із сестрою прийшли…
Брат із сестрою прийшов…
*зверніть увагу на форму присудка
Визначити підмети:
1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах.
2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще.
3. Декілька голубів сиділи на даху.
4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів-
письменників Панаса Мирного та Івана Білика.
5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
У якому реченні слово «що» є підметом?
1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
2. Історія народів учить, що та держава велична…
Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
Історія народів учить, що та держава велична…
що = який = займенник =
підмет
що =/= який = сполучник = не є членом
речення
Присудок
— головний член двоскладного речення, який характеризує
підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить
предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або
що він є?
присудок лише дія
Присудок
простий складений
іменний
дієслівний
Простий присудок
Дієслово в будь-якому способі та
часі
Я вчилася пильно до своїх різнородних
іспитів, а вона малювала.
Дієслово у складеній формі
майбутнього часу, наказовому й
умовному способі
Будемо вибирати третю товаришку.
Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні.
Мовчала б ти!
До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде.
Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега.
Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки
тільки – стриб, стриб, стриб!
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. На небі з’явилася веселка.
2. Біля дошки він знову в рот води набрав.
3. Я буду вболівати за тебе.
4. Він такого не зробив би.
5. О, ти вже ніби прощаєшся!
Складений присудок
іменний
дієслівний
допоміжне слово +
іменна частина
мови
допоміжне слово
+ інфінітив
Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим.
Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
Складений дієслівний присудок: допоміжні
1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати,
кинутися, зостатися.
2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити.
3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений,
згоден, ладен, радий.
4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати
намір.
5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно,
легко.
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. Тобі твоя земля родити перестане.
2. Дівчина стала збирати польові квіти.
3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки.
4. Він бажав піти разом з нею.
5. Сам лиш народ помогти собі зможе.
6. Ферзь ладен за короля померти.
7. Я друга побачити мушу.
Складений іменний присудок
бути
становити
стати
являти
зватися
ставати
робитися
називатися
вважатися
лишатися
доводитися
прикидатися
іменник
прикметник
дієприкметник
числівник
займенник
Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило,
опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою
складеним іменним із нульовою зв’язкою.
Мама — найкрасивіша жінка у світі.
До іменної частини складеного іменного присудка можуть
належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не
варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами,
які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть
увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО
https://youtu.be/s5nVWmLR01U
Підкресліть головні члени речення.
1. Карпати дивовижні.
2. Два та три - пʼять.
3. Мій брат став інженером.
4. Теплі вечори.
5. Вечори теплі.
6. Вечори стають теплими.
7. Брат із сестрою відпочивають біля моря.
8. Батько з дочкою вийшов у двір.
9. Твір ще не дописаний.
10. Ця книжка не моя.
11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене.
12. «Сутінки» продовжують знімати.
13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
https://wordwall.net/uk/resource/6195195
https://wordwall.net/uk/resource/54528253
Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Люди прийшли на збори.
Багато людей прийшло на збори.
На курси записалися студенти.
Двадцять студентів записалося на курси.
Ніхто не відповів.
Ніхто з нас не відповів.
Сміливі завжди мають щастя.
Він сміливий.
Чорне море омиває береги кількох країн.
«Чорна рада» — історичний роман.
Два півники горох молотили.
Підійшли двоє.
Сто снів наснилося мені за ніч.
Чудовий сон наснився мені сьогодні.
Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Вона вчителька.
Вона вчителює.
Вона хоче вчителювати.
Він читає.
Він любить читати.
Він читач.
Він буде читати.
Син продовжив батькову справу.
Син продовжує працювати.
Скажи мені правду.
Можеш сказати щось посутнє?
Уже вечоріє.
Узимку починає вечоріти рано.
Я працюватиму до ночі.
Я згоден працювати з вами.
Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження»
https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd-
3b1836367241
8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік
https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
С и н т а к с и с .
Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
План
1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий.
2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене,
неузгоджене, прикладка.
3. Обставина: способи вираження, види.
До другорядних членів речення належать додаток, означення й
обставина.
Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія.
Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і
відповідає на питання непрямих відмінків:
кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?
може виражатися:
•іменником: Художник малює пейзаж.
•займенником: Дівчата зустріли її.
•іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого.
•інфінітивом: Мене попросили написати статтю.
•числівник: Пам’яті тридцяти.
•вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні».
•словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію,
яку виконує НЕ підмет:
Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я).
Порівняйте: Я можу помити посуд.
Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й
надпишіть спосіб вираження.
1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2)
Вибирала води у жменьку.
3) Його ніхто не примушує туди ходити.
4) Тому я повинен про щастя співати...
5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття.
6) Прочитай мої мрії в засліплених очах.
7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
Додаток
прямий
- З. в. без прийменника
(узяв ручку, знайшла зошит)
- Р. в. без прийменника зі
значенням частини
(принеси води, насипала борщу)
- Р. в. без прийменника, коли
перед дієсловом є не (не
підіймайте рук, не втрать себе)
непрямий
усі інші випадки,
у тому числі інфінітив
Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки
предмета й відповідає на питання який? чий? котрий?
може виражатися:
•прикметником: Сьогодні чудовий день.
•дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
Означення
узгоджене
Означення та означуване слово мають
однакову форму (відмінок, число, рід):
- бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.);
- у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.).
неузгоджене
Означення та означуване слово
мають різну форму (часто означення
виражене незмінюваною частиною мови):
- біля будинку з цегли;
- бажання виспатися;
- котлета по-київськи.
Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші
члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити
ставити питання.
Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки;
турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про
про маму;
Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
https://wordwall.net/uk/resource/55979635
https://wordwall.net/uk/resource/56500609
Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип.
1) Сон про Вкраїну бачив я.
2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста.
3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні
пальці етики торкнуть вам серце і вуста.
4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх
мороків.
5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.
6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того
гіркого літа.
7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії,
причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
Види обставин
місця де? куди? звідки? Я приїхала додому.
часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано.
мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти.
причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина.
умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє.
допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ.
способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом.
міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю.
*усе просто: вид залежить від запитання
Знайти всі обставини в реченнях (визначити види):
1. З ранку до ночі він думав тільки про неї.
2. Ми поїхали до озера на відпочинок.
3. Діти весело сміялися.
4. Лежачи діла не зробиш.
5. Всупереч втомі ми продовжували працювати.
6. Їй було боляче до крику.
7. У хаті розмовляли батько з матір’ю.
8. Він скрикнув з несподіванки.
Підкресліть головні та другорядні члени речення.
1. Приготуй локшину по-флотськи.
2. Заведіть зошит у клітинку.
3. Редактор попросив доопрацювати статтю.
4. Друзі виявили бажання освіжитися.
5. У вівторок поїду відпочивати до моря.
6. Його погляд спрямований у море.
7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки.
8. Через затори я спізнився на десять хвилин.
9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто.
10. Читати мене навчили в пʼять років.
11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього.
12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну.
13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається.
14. Люблю слухати пісні про кохання.
15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату.
16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами.
17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.
1 of 47

Recommended

рід іменників by
рід іменниківрід іменників
рід іменниківТетяна Шинкаренко
5.6K views13 slides
Микола Вороний "Інфанта" by
Микола Вороний "Інфанта"Микола Вороний "Інфанта"
Микола Вороний "Інфанта"Елена Иващенко
1.7K views27 slides
активні, пасивні by
активні, пасивніактивні, пасивні
активні, пасивніТетяна Шинкаренко
6.3K views22 slides
презентація наталка полтавка (1) by
презентація наталка полтавка (1)презентація наталка полтавка (1)
презентація наталка полтавка (1)Зеня Боднар
2.7K views48 slides
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи by
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школи
ХАРАКТЕРИСТИКА учня початкової школиКовпитська ЗОШ
7.5K views23 slides
фанфік by
фанфікфанфік
фанфікОлеся Браташ
5.7K views13 slides

More Related Content

What's hot

мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування by
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуванняТетяна Шинкаренко
6.9K views13 slides
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова by
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваTykhomirovaKaterina
6.3K views15 slides
Інтерактивне навчання математиці by
Інтерактивне навчання математиціІнтерактивне навчання математиці
Інтерактивне навчання математиціtetana38
2.3K views23 slides
СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ by
СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯСЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ
СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯТатьяна Масленникова
759 views8 slides
Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ... by
Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ...Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ...
Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ...yullinka
15.2K views29 slides
Презентація до уроку української мови 5 клас by
Презентація до уроку української мови 5 класПрезентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 класmalivinocika
7.9K views23 slides

What's hot(20)

мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування by Тетяна Шинкаренко
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова by TykhomirovaKaterina
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
TykhomirovaKaterina6.3K views
Інтерактивне навчання математиці by tetana38
Інтерактивне навчання математиціІнтерактивне навчання математиці
Інтерактивне навчання математиці
tetana382.3K views
Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ... by yullinka
Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ...Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ...
Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках українськ...
yullinka15.2K views
Презентація до уроку української мови 5 клас by malivinocika
Презентація до уроку української мови 5 класПрезентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 клас
malivinocika7.9K views
презентація до відкритого уроку by SvetaMytchenko
презентація до відкритого урокупрезентація до відкритого уроку
презентація до відкритого уроку
SvetaMytchenko13.2K views
снігова королева by Tamara Emec
снігова королеваснігова королева
снігова королева
Tamara Emec1.8K views
Будова кореня. Види кореневих систем. Видозміни кореня. by labinskiir-33
Будова кореня. Види кореневих систем. Видозміни кореня.Будова кореня. Види кореневих систем. Видозміни кореня.
Будова кореня. Види кореневих систем. Видозміни кореня.
labinskiir-338.7K views
Формування природничих понять by larra47
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
larra4725.5K views
число іменників.-6-клас by Irina Vasilina
число іменників.-6-класчисло іменників.-6-клас
число іменників.-6-клас
Irina Vasilina5.9K views
Означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове речення by Marina Efremova
Означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове реченняОзначено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове речення
Означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове речення
Marina Efremova9.3K views
Урок літератури рідного краю. Донеччина у творчості В. Сосюри by natalo4ka1975
Урок літератури рідного краю. Донеччина у творчості В. СосюриУрок літератури рідного краю. Донеччина у творчості В. Сосюри
Урок літератури рідного краю. Донеччина у творчості В. Сосюри
natalo4ka19752.5K views
Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха by olyasmetyukh
Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчохаАстрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха
Астрід ліндгрен. Пеппі довга панчоха
olyasmetyukh7.3K views
Однорідні члени реченння by tanchaska
Однорідні члени реченнняОднорідні члени реченння
Однорідні члени реченння
tanchaska2.5K views
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І. by Галина Сызько
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.

Similar to 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 by
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1NoName520
211 views160 slides
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 by
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1cgf gfgfg
341 views160 slides
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 by
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1kreidaros1
1.1K views160 slides
1 by
11
1ssuser296d561
38.9K views160 slides
3 um var_2020-1 by
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-14book
6.1K views160 slides
відкритий світ by
відкритий світвідкритий світ
відкритий світvalentina31415
3.2K views32 slides

Similar to 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx(20)

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 by NoName520
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
NoName520211 views
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 by cgf gfgfg
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
cgf gfgfg341 views
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 by kreidaros1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
kreidaros11.1K views
3 um var_2020-1 by 4book
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-1
4book6.1K views
відкритий світ by valentina31415
відкритий світвідкритий світ
відкритий світ
valentina314153.2K views
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1 by kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
kreidaros1534 views
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова... by 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт... by Елена Рукина
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
завдання з української мови для літньої школи by Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova19.8K views
завдання з української мови для літньої школи by Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova38.5K views
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol by kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-molUkrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
kreidaros124 views
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1 by kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
kreidaros11.8K views
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1 by 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр by Aira_Roo
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
Aira_Roo149 views
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015 by kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
kreidaros178 views
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2 by kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
kreidaros1157 views
4 um z_2015_ua by 4klas
4 um z_2015_ua4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua
4klas886.3K views

Recently uploaded

Діловодство у ЗПО by
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
654 views53 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» by
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
23 views10 slides
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
217 views14 slides
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
218 views24 slides

Recently uploaded(20)

Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Літературні дати 2024 року by ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt by znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf by ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Експресіонізм by CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Іде, іде святий Миколай.pptx by ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Правила прийому 2024.pdf by home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home22 views

9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

 • 4. Хто в реченні головний?
 • 5. Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що? За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і складеним (кількома словами).
 • 6. Підмет простий складений Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його Переломаний. Спереду лежав пляж — піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників.
 • 7. Простий підмет 1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене очима. 2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. 3. Прикметник, дієприкметник у Н. в. (у значенні іменника) Перехожі здивовано озиралися на мене. 4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо. 5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити 6. Прислівник (беруться в лапки) «Ніколи» — сумне слово. 7. Службові слова, вигуки (беруться в лапки) Це «але» викликає сумнів.
 • 8. Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження. 1. Я дуже тяжко Вами відболіла. 2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає. 3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й й конвалії. 4. Поранений просить водиці. 5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою. 6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна. 7. Життя прожити — не поле перейти. 8. Це — я. 9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт. 10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
 • 9. Складений підмет Сполучення на позначення власних назв Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки. Тихий океан — найбільший у світі. Іменник Н. в. + іменник О. в. (!присудок у множині!) Брат із сестрою грають у теніс. Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій. Кожен з них уміє працювати на комп'ютері. Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів. Минуло чотири хвилини. Словосполучення зі значенням кількості та сукупності (зі словами близько, менше, більше, понад, з, стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.) І його підхопило з десяток рук. Зграя горобців сиділа на засніженому паркані.
 • 10. Брат із сестрою прийшли… Брат із сестрою прийшов… *зверніть увагу на форму присудка
 • 11. Визначити підмети: 1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах. 2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще. 3. Декілька голубів сиділи на даху. 4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів- письменників Панаса Мирного та Івана Білика. 5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
 • 12. У якому реченні слово «що» є підметом? 1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. 2. Історія народів учить, що та держава велична…
 • 13. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. Історія народів учить, що та держава велична… що = який = займенник = підмет що =/= який = сполучник = не є членом речення
 • 14. Присудок — головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або що він є? присудок лише дія
 • 16. Простий присудок Дієслово в будь-якому способі та часі Я вчилася пильно до своїх різнородних іспитів, а вона малювала. Дієслово у складеній формі майбутнього часу, наказовому й умовному способі Будемо вибирати третю товаришку. Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні. Мовчала б ти! До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде. Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега. Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки тільки – стриб, стриб, стриб!
 • 17. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. На небі з’явилася веселка. 2. Біля дошки він знову в рот води набрав. 3. Я буду вболівати за тебе. 4. Він такого не зробив би. 5. О, ти вже ніби прощаєшся!
 • 18. Складений присудок іменний дієслівний допоміжне слово + іменна частина мови допоміжне слово + інфінітив Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим. Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
 • 19. Складений дієслівний присудок: допоміжні 1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати, кинутися, зостатися. 2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити. 3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений, згоден, ладен, радий. 4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати намір. 5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно, легко.
 • 20. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. Тобі твоя земля родити перестане. 2. Дівчина стала збирати польові квіти. 3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки. 4. Він бажав піти разом з нею. 5. Сам лиш народ помогти собі зможе. 6. Ферзь ладен за короля померти. 7. Я друга побачити мушу.
 • 22. Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою складеним іменним із нульовою зв’язкою. Мама — найкрасивіша жінка у світі. До іменної частини складеного іменного присудка можуть належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами, які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
 • 23. 🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО https://youtu.be/s5nVWmLR01U
 • 24. Підкресліть головні члени речення. 1. Карпати дивовижні. 2. Два та три - пʼять. 3. Мій брат став інженером. 4. Теплі вечори. 5. Вечори теплі. 6. Вечори стають теплими. 7. Брат із сестрою відпочивають біля моря. 8. Батько з дочкою вийшов у двір. 9. Твір ще не дописаний. 10. Ця книжка не моя. 11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене. 12. «Сутінки» продовжують знімати. 13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
 • 26. Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження. Люди прийшли на збори. Багато людей прийшло на збори. На курси записалися студенти. Двадцять студентів записалося на курси. Ніхто не відповів. Ніхто з нас не відповів. Сміливі завжди мають щастя. Він сміливий. Чорне море омиває береги кількох країн. «Чорна рада» — історичний роман. Два півники горох молотили. Підійшли двоє. Сто снів наснилося мені за ніч. Чудовий сон наснився мені сьогодні.
 • 27. Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження. Вона вчителька. Вона вчителює. Вона хоче вчителювати. Він читає. Він любить читати. Він читач. Він буде читати. Син продовжив батькову справу. Син продовжує працювати. Скажи мені правду. Можеш сказати щось посутнє? Уже вечоріє. Узимку починає вечоріти рано. Я працюватиму до ночі. Я згоден працювати з вами.
 • 28. Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження» https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd- 3b1836367241
 • 29. 8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
 • 30. С и н т а к с и с . Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
 • 31. План 1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий. 2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене, неузгоджене, прикладка. 3. Обставина: способи вираження, види.
 • 32. До другорядних членів речення належать додаток, означення й обставина. Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
 • 34. Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія. Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
 • 35. Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому? може виражатися: •іменником: Художник малює пейзаж. •займенником: Дівчата зустріли її. •іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого. •інфінітивом: Мене попросили написати статтю. •числівник: Пам’яті тридцяти. •вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні». •словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
 • 36. Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію, яку виконує НЕ підмет: Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я). Порівняйте: Я можу помити посуд.
 • 37. Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й надпишіть спосіб вираження. 1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2) Вибирала води у жменьку. 3) Його ніхто не примушує туди ходити. 4) Тому я повинен про щастя співати... 5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття. 6) Прочитай мої мрії в засліплених очах. 7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
 • 38. Додаток прямий - З. в. без прийменника (узяв ручку, знайшла зошит) - Р. в. без прийменника зі значенням частини (принеси води, насипала борщу) - Р. в. без прийменника, коли перед дієсловом є не (не підіймайте рук, не втрать себе) непрямий усі інші випадки, у тому числі інфінітив
 • 39. Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки предмета й відповідає на питання який? чий? котрий? може виражатися: •прикметником: Сьогодні чудовий день. •дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
 • 40. Означення узгоджене Означення та означуване слово мають однакову форму (відмінок, число, рід): - бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.); - у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.). неузгоджене Означення та означуване слово мають різну форму (часто означення виражене незмінюваною частиною мови): - біля будинку з цегли; - бажання виспатися; - котлета по-київськи.
 • 41. Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити ставити питання. Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки; турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про про маму; Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
 • 43. Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип. 1) Сон про Вкраїну бачив я. 2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. 3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. 4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх мороків. 5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. 6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того гіркого літа. 7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
 • 44. Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії, причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
 • 45. Види обставин місця де? куди? звідки? Я приїхала додому. часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано. мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти. причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина. умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє. допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ. способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом. міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю. *усе просто: вид залежить від запитання
 • 46. Знайти всі обставини в реченнях (визначити види): 1. З ранку до ночі він думав тільки про неї. 2. Ми поїхали до озера на відпочинок. 3. Діти весело сміялися. 4. Лежачи діла не зробиш. 5. Всупереч втомі ми продовжували працювати. 6. Їй було боляче до крику. 7. У хаті розмовляли батько з матір’ю. 8. Він скрикнув з несподіванки.
 • 47. Підкресліть головні та другорядні члени речення. 1. Приготуй локшину по-флотськи. 2. Заведіть зошит у клітинку. 3. Редактор попросив доопрацювати статтю. 4. Друзі виявили бажання освіжитися. 5. У вівторок поїду відпочивати до моря. 6. Його погляд спрямований у море. 7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки. 8. Через затори я спізнився на десять хвилин. 9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто. 10. Читати мене навчили в пʼять років. 11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього. 12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну. 13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається. 14. Люблю слухати пісні про кохання. 15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату. 16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами. 17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.